DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ARDA KARADAVUT
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
ARDA KARADAVUT
e-Posta:
arda.karadavut@beun.edu.tr
Telefon:
2912835
Çalışma Alanları:

Türk Dili

Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)

Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı)

None

Öğrenim Bilgileri
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
31/08/2009 - Bitiş Tarihi 23/06/2013
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ / TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI
29/07/2016 - Bitiş Tarihi 14/07/2020
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
23/01/2015 - Bitiş Tarihi 11/03/2016
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
İbni Mühennâ Lügati'nin Tematik Söz Varlığı

BETÜL ALTINTAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
Z KUŞAĞININ TÜRKÇEYE KAZANDIRDIĞI YENİ BİR TABİR: “BOŞ YAPMAK” ÜZERİNE
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları

Tarih: 12/2022 Sayı: 37 Cilt: None Sayfa: 259- KARADAVUT ARDA

Endeks:TR DİZİN ISSN:2822-6941 doi:10.20427/turkiyat.1072043

Website

Eski Uygurca Budist Metinlerde “Sonsuz” Kavram Alanı
Karadeniz Araştırmaları

Tarih: 9/2022 Sayı: 75 Cilt: 19 Sayfa: 909- KARADAVUT ARDA

Endeks:TR DİZİN ISSN:2536-5126 doi:10.56694/karadearas.1173607

Website

Eski Türk Yazıtlarında Sayılar: Anlamsal Bir Yaklaşım
Türkbilig

Tarih: 6/2021 Sayı: 41 Cilt: 2021 Sayfa: 71- KARADAVUT ARDA

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-6011

Website

Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Onluk-Yüzlük Sözcükleri Üzerine
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 47 Cilt: None Sayfa: 115- KARADAVUT ARDA

Endeks:ESCI Emerging Sources Citation Index ISSN:2458-9071

Website

MEMLÜK KIPÇAK TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİNDE KUŞ ADLARI
Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: None Cilt: None Sayfa: 47- KARADAVUT ARDA,KUMANLI MUSTAFA SAMET

Endeks:ERIHPLUS ISSN:1300-3372

Website

Çocuk Edebiyatı Bağlamında Kuseyin Esenkocoyev’in ”Şarda Uçkanda” adlı Hikayesi Üzerine Bir Dil ve Üslup İncelemesi
Akademik Bakış

Tarih: 4/2017 Sayı: 60 Cilt: None Sayfa: 461- KARADAVUT ARDA,DUMAN GÜL BANU

Endeks:ASOS ISSN:1694-528X

Website

TÜRKÇEDE YENİ BİR NEOLOJİ ÖRNEĞİ FİİLLEŞEN MARKALAR
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Tarih: 4/2016 Sayı: 39 Cilt: None Sayfa: 245- KARADAVUT ARDA

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index ISSN:2458-9071

Website

Uluslararası Bildiriler (5)
Eski Uygur Hukuk Belgelerinde Geçen Melez Kişi Adları

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 2022-12-02 Sözlü Sunum KARADAVUT ARDA Sayfa:124- ISBN:978-625-8190-64-9 Basım Tarihi : 30.12.2022

Website

Kutadgu Bilig’de Sayı Sembolizmi

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı 2019-09-26 2019-09-28 Sözlü Sunum KARADAVUT ARDA ISBN: 978-975-17-4596-5 Basım Tarihi : 04.09.2020

Website

Eski Uygurca Metinlerde Geçen Şımnu Sözcüğü Üzerine

(Tam metin bildiri)

2nd Internatıonal Conference On Studıes In Turkology 2017-08-11 2017-08-13 Sözlü Sunum KARADAVUT ARDA,SOROKİNA OKSANA Sayfa:163- ISBN:978-605-2338-02-5 Basım Tarihi : 18.12.2017

Website

Yerel Söz Varlığının Şiirlerde Yaşatılması Çabası Adnan Sivri Bozkırî Örneği

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Geçmişten Günümüze Bozkır Sempozyumu 2016-05-06 2016-05-08 KIRBAŞ GÜLSÜM,KARADAVUT ARDA Sayfa:693- ISBN:978-975-448-215-7 Basım Tarihi : 01.12.2016

Website

Türkiye Türkçesinde At Fiilinin Yardımcı Fiil Olarak Kullanımı

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Değişen Dünya ve Sosyal Araştırmalar I Kongresi 2015-08-25 2015-08-28 KARADAVUT ARDA ISBN:978-605-5583-68-2 Basım Tarihi : 27.12.2015

Website

Kitaplar
Prof. Dr. Orhan Yavuz Armağanı
(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Ali Şir Nevayi'ye Göre Dillerin Kökeni Editör: Direkci Bekir, Yastı Mehmet, Gülmez Mevlüt, Küçükballı Fatih Numan Basım Sayısı::(1) Sayfa::387 397 Yayınevi:: Palet Yayınları ISBN: 978-625-7675-91-8 Tarih: 2021

ZONGULDAK YÖRESİNDE YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ
(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI ISBN: 978-605-9678-22-3 Tarih: 2019

Projeler
Türkiye Türkçesinde At Fiilinin Yardımcı Fiil Olarak Kullanımı
(Bu çalışmada atmak fiili özelinde isimlerle bir araya gelen fiillerin gramer anlam ve işlev yönünden yardımcı fiil olabileceği anlatılacaktır )

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 2015-05-25 - 2015-11-25

Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri
(Zonguldak merkez ve ilçelerinde yaşayan insan hazinelerinin saptanması projemizin konusudur. Projede belirlenen insanlar kaybolmakta olan mesleklerin son ustaları durumundadır. Proje Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından desteklenmekte Bülent Ecevit Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülmektedir.)

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 2016-12-20 - 2019-12-20

Zonguldak’tan Almanya’ya Göç Hikayeleri
(None)

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı) 2015-08-25 - 2017-04-06