ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALİ GÜNEY
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
ALİ GÜNEY
e-Posta:
aliguney@beun.edu.tr
Telefon:
03722911384
Çalışma Alanları:

Arkeoloji

Seramik

Erken Tunç Çağ

Hitit

Öğrenim Bilgileri
EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / PROTOHİSTORYA VE ÖN ASYA ARKEOLOJİSİ
24/02/2015 - Bitiş Tarihi Devam Ediyor
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ / ARKEOLOJİ
09/09/2003 - Bitiş Tarihi 21/06/2009
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / PROTOHİSTORYA VE ÖN ASYA ARKEOLOJİSİ
15/09/2010 - Bitiş Tarihi 19/08/2014
Uluslararası Makaleler
İnönü Cave: New Results of the Early Iron Age Culture in the Western Black Sea Region
Olba

Tarih: 5/2020 Sayı: 1 Cilt: 28 Sayfa: 35- EKMEN HAMZA,ÖZKALALI EKMEN FADİLE GÜLDEN,GÜNEY ALİ

Endeks:AHCI ISSN:1301-7667

Website

Ulusal Makaleler
A New Prehistoric Settlement near Heraclea Pontica on the Western Black Sea Coast, İnönü Cave
Arkeoloji Dergisi

Tarih: 4/2021 Sayı: 26 Cilt: 1 Sayfa: 23- EKMEN HAMZA, ÖZKALALI EKMEN FADİLE GÜLDEN, GÜNEY ALİ, ARBUCKLE BENJAMIN STANLEY, MUSTAFAOĞLU GÖKHAN, TUNOĞLU CEMAL, DİKER CANER

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-5685 doi:10.51493/egearkeoloji.811613

Uluslararası Bildiriler (2)
İnönü Mağarası 2018 Yılı Kazıları

(Tam metin bildiri)

41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 2019-06-17 2019-06-21 Sözlü Sunum EKMEN HAMZA,ÖZKALALI EKMEN FADİLE GÜLDEN,GÜNEY ALİ,MERCAN Ahmet Sayı: 2 Cilt: 41 Sayfa:309- Basım Tarihi : 01.06.2020

Website

İnönü Mağarası 2017 Yılı Kazıları

(Tam metin bildiri)

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 2018-05-07 2018-05-11 Sözlü Sunum EKMEN HAMZA,Mercan Ahmet,ÖZKALALI EKMEN FADİLE GÜLDEN,GÜNEY ALİ Sayı: 40 Cilt: 2 Sayfa:271- Basım Tarihi : 01.05.2019

Ulusal Bildiriler
İnönü Mağarası: Karadeniz Ereğli’nin En Eski Sakinlerinden Geriye Kalanlar
(Tam metin bildiri)

Kdz. Ereğli’nin Kurtuluşunun 100. Yılı E-Sempozyumu 2020-06-18 2020-06-20 Sözlü Sunum EKMEN HAMZA,ÖZKALALI EKMEN FADİLE GÜLDEN,MERCAN AHMET,GÜNEY ALİ Sayfa:23- ISBN:978-605-88293-6-7 Basım Tarihi : 10.12.2020

2011 ve 2012 Yılı Alaca Höyük Kazıları
(Tam metin bildiri)

35. Kazı Sonuçları Toplantısı 2013-05-27 2013-05-31 Sözlü Sunum ÇINAROĞLU AYKUT,ÇELİK DUYGU,GÜNEY ALİ Sayi: 35 Cilt: 3 Sayfa:6- Basım Tarihi : 10.05.2014

Website

Bir İmparatorluğun Çöküşü: M.Ö. 2. Binyıl sonunda Orta Anadolu’ya Bir Bakış
(Tam metin bildiri)

Toplumların Çöküşü ve Dönüşüm Süreçleri (TAS 4) 2016-02-25 2016-02-27 Sözlü Sunum ERDEN AYŞE GÜL,GÜNEY ALİ,AYDOĞAN İNAN

Projeler
Derekutuğun Tarihöncesi Bakır İşletmeleri ve Madenci Yerleşim Alanı Kazılarının Eski Anadolu Madenciliği ve Madencilik Tarihine Katkıları
(Son yıllarda, Anadolu da bazı Neolitik Dönem yerleşmelerinde (Çayönü, Aşıklı Höyük, öncesinde HallanÇemi’de malahit kullanımı) nabit bakır kullanıma dair verilerin elde edilmesi, araştırmacıların tarih öncesidönemlerde nabit bakırın kullanımı, üretim teknikleri köken ve metalin elde edilme metotları üzerineyoğunlaşmasına neden olmuştur.Günümüzden yaklaşık 9500-10.000 bin yıl önce neredeyse kilin insan hayatında ki yerini almasından dahaeski tarihlerde metalin insan hayatında yerini almış olması arkeometalurjik araştırmaların önemini ortayakoymaktadır. Erken dönem üretim tekniklerini anlayabilmek ve eski Yakındoğu’da yerel ve/veya bölgelerarası kültürel, teknolojik, ekonomik ilişki/iletişim ağlarına anlayabilmek amacıyla söz konusu araştırmalargiderek yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle, metalin kaynağı/kökeni konusundaki sorular araştırmacılar başlıcaaraştırma alanları arasında yer almaktadır. Yerleşim yerlerinde bulunan birçok metalin kimyasalkompozisyonunun çıkarılmasına rağmen tarihöncesi maden yatakları konusunda yeterli araştırmanınbulunmayışı ya da söz konusu alanlardan elde edilen metalin kimyasal kompozisyonlarının yayınlanmamışolması metalin hangi kaynaktan temin edildiği konusunda fikir yürütülmesini zorlaştırmaktadır.Bu nedenle, madencilik arkeolojisi ve arkeometalurji metotlarıyla tarih öncesi madenciliği konusundayapılan araştırmalar giderek artmakta ve söz konusu çalışmaların önemi giderek anlaşılmaktadır.Dolayısıyla, erken tarihli bulgulardan yola çıkılarak “madenciliğin beşiği” olarak kabul edilen Anadolu’dayapılan/yapılacak Arkeometalurji/Madencilik Arkeolojisi çalışmalarına çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır.Bu bağlamda Çorum Derekutuğun Tarihöncesi bakır işletmelerinde 2009-2017 yılları arasında yapılansistematik ve disiplinler arası çalışmalar söz konusu çalışmalar açısından büyük öneme sahiptir. Kimyasalkompozisyonu çıkarılan Derekutuğun bakırı diğer yerleşimlerde bulunan bakır ve bakır alaşımlarınınköken/kaynak değerlendirmelerine önemli katkılar yapacağı aşikârdır.Bu sebeple projenin ana hedeflerinden biri yerleşim yerlerinde bulunan metal buluntuların DerekutuğunTarihöncesi bakır işletmeleri ile olan ilişkisinin anlamaya çalışmaktır.Projenin amaçlarından bir diğeri ise ülkemizde yeni gelişmekte olan Madencilik Arkeolojisi ve tarihiçalışmalarına kaynaklık etmektedir.Projenin amaçlarından bir diğeri de madenin galeriden çıkarılması konusunda elde edilen verilerinkapsamlı bir şekilde değerlendirilmesidir.Diğer bir amacımız madenin cevher halinden eser haline dönüşme sürecindeki tüm aşamaların arkeolojikkanıtlarla ortaya koymaktır.Yakın çevredeki yerleşimlerde Alaca Höyük, Resuloğlu, Eskiyapar, İkiztepe, yerleşimleri ile bu bölgedebulunan birçok mezarlık alanında (Horoztepe, Mahmatlar, Yenihayat, Oymağac vb.) ele geçen metallerinparmak izlerine karşılaştırmak projenin diğer bir amacını oluşturmaktadır.Daha geniş ölçekli Mezopotamya ve Suriye’deki bazı yerleşimler ve mezarlık alanı buluntularını kimyasalkompozisyonlarının Derekutuğun ile karşılaştırılması da daha geniş çaplı ilişkiler ağının anlaşılmasınakatkı sağlayacaktır.)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 2018-12-28 - 2019-12-28

Alaca Höyük, Derekutuğun ve İnönü Mağarası Kazıları Işığında Anadolu-Balkan İlişkileri
(Bölümümüz tarafından kazıçalışmaları yürütülen Krdz. Ereğli-İnönü Mağarası ve yine bölümümüz akademik kadro ve öğrencilerinindesteğiyle yürütülen Çorum İli’ne bağlı Alaca Höyük ve Derekutuğun yerleşimlerinin her türlü materyalkültür öğesinin bilimsel değerlendirmelerinin yapılaması planlanmaktadır. Bu kapsamda, kazı çalışmalarısırasında ele geçmiş çanak-çömlek parçaları ve kemik buluntuların Bülent Ecevit Üniversitesi ArkeolojiBölümü Laboratuvarı’na taşınması konusundaki resmi yazışmalar gerek Kültür ve Turizm Bakanlığıgerekse Krdz. Ereğli ve Çorum Müze Müdürlükleri ile sürdürülmüş ve bilimsel çalışmalarınınyürütülmesi planlanan arkeolojik materyal laboratuvarımıza nakledilmiştir.Projenin amacı, Anadolu ve Balkan coğrafyalarının tarih öncesi dönemlerde nasıl bir kültürel ilişkiiçerisinde oldukları, birbirini etkiledikleri veya birbirlerinden farklı olan yanlarının ortaya konması,ilişkilerin rotasının ve kültürel yayılım alanlarının açıklanmasıdır.)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 2018-06-28 - 2019-06-28

Eski Anadolu da Kilden Yapılmış Çıngıraklar Başlangıcından Demir Çağı nın Sonuna Kadar
(None)

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 2014-04-03 - 2016-01-01