PROFESÖR DR. ALİ AZAR
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
ALİ AZAR
e-Posta:
ali.azar@beun.edu.tr
Telefon:
3723233870
Çalışma Alanları:

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Öğrenim Bilgileri
Lisans
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
2012-2016
Doktora
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Tez Adı : Fizik öğretmenlerinin mesleki gelişim süreçlerindeki özel konuları
1993-1998
Yüksek Lisans
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / FİZİK EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
1990-1993
Lisans
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ / MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
1986-1990
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Fen ve teknoloji öğretiminde tahmin-gözlem-açıklama tekniğinin kullanımının kavram yanılgılarının giderilmesine ve öğrenci başarısına etkisinin araştırılması

MÜGE AYDIN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde kullanılan alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi

MELEK OKUR
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Öğrencilerin ÖSS'de yerleştirildikleri puan türleri ve sınava girdikleri alanlar ile çoklu zekâ profilleri arasındaki ilişki

MUHAMMET PEHLİVAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
MEB tarafından hazırlatılan ilköğretim 4. ve 5. sınıf matematik ders kitaplarındaki etkinliklere ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri

AYSUN KAYA
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
İlköğretim 4-5. sınıf fen ve teknoloji ders kitaplarının öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri bağlamında değerlendirilmesi

HÜSEYİN ÖZSOY
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerilerine dayalı öğrenme yaklaşımının öğrenme ürünlerine etkisi

ZEHRA KARAHAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Sınıf ve branş öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin ölçülmesi (Zonguldak ili örneği)

MURAT MEZİROĞLU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)
Fen eğitiminde bilimsel süreç becerilerine dayalı laboratuar yönteminin akademik başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi

MUHAMMET ÖZDEMİR
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
The effect of the arqumantition of conceptual understanding of electricty
kareelmas eğitim bilimleri dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 207-223 AYDIN ŞENGÜLEÇ ÖZLEM,BAHÇİVAN ERALP,AZAR ALİ

Endeks:ındex copernicus ISSN:2148-2888

What do Pre Service Physics Teachers Know and Think about Concept Mapping
EURASIA Journal of Mathematics, Science &Technology

Tarih: 4/2014 Sayı: 2 Cilt: 10 Sayfa: 77-87 AZAR ALİ,DİDİŞ KÖRHASAN NİLÜFER,ÖZCAN ÖZGÜR

Endeks:SSCI doi:10.12973/eurasia.2014.1031a

Physics Teachers Perceptions About Physics Teachers Qualifications and Performance Scales Determined by Turkish Ministriy of National Education
Balkan Physics Letters

Sayı: 19 Cilt: 1 Sayfa: 6-17 AZAR ALİ

Computer Assisted and Laboratory Assisted Teaching Methods in Physics Teaching the Effect on Student Physics Achievement and Attitude towards Physics
Eurosian Journal of Physics and Chemistry Education,

Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 43-50 AZAR ALİ

Endeks:ERI

Inservice and Preservice secondary science teachers self efficacy beliefs about science teaching
Educational Research and Reviews

Tarih: 1/2010 Sayı: 4 Cilt: 12 Sayfa: 175-188 AZAR ALİ

Endeks:ERI

A comparison of the effects of two physics laboratory applications with different approaches on student physics achievement
Energy Education Science and Technology

Tarih: 1/2010 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 161-185 AZAR ALİ Atıf Sayısı: 21

Endeks:SSCI

Teacher Qualifications in the Globalized World Example of Turkey
Balkan Physics Letters

Sayı: 18 Cilt: 1 Sayfa: 62-72 AZAR ALİ

The Effect of Critical Thinking Dispositions on Students Achievement in Selection and Placement Exam for University in Turkey
Turkish Science Education Journal

Sayı: 7 Cilt: 1 Sayfa: 61-73 AZAR ALİ

Endeks:ERI

Lisede seçilen Alan ve ÖSS Alan Puanları ile Çoklu Zekâ Profilleri Arasındaki İlişki
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi

Sayı: 46 Cilt: 1 Sayfa: 157-174 AZAR ALİ

Endeks:ERI

Çoklu Zekâ Kuramının Öğrencilerin Başarı Tutum Hatırlama ve Bilişsel Süreç Becerilerine Etkileri
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Sayı: 30 Cilt: 1 Sayfa: 45-54 AZAR ALİ

Endeks:ERI

Analysis Of Turkish High School Physics Examination Questions And University Entrance Exams Questions According To Blooms Taxonomy
Türk Fen Eğitimi Dergisi

Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 144-150 AZAR ALİ

Endeks:ERI

Model Helps Pupils to Understand Ideas of Magnetic Fields and Flux
Phys. Educ

Sayı: 39 Cilt: 1 Sayfa: 236-239 AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Job Satisfaction of Non Education Majoring Teachers The Case of Primary School Teachers
Educational Sciences: Theory & Practice

Sayı: 3 Cilt: 2 Sayfa: 341-349 AZAR ALİ

Endeks:SSCI

The Levels of Cesium Radionuclides in Lichens in The Eastern Black Sea Area of Turkey
Toxicological and Environmental Chemistry

Sayı: 45 Cilt: 1 Sayfa: 221-224 AZAR ALİ

Endeks:SSCI

Levels of Cesium Radionuclides in Mosses in The Eastern Black Sea Area of Turkey
J. Radioanal. Nucl. Chem.Letters

Sayı: 187 Cilt: 6 Sayfa: 435-440 AZAR ALİ

Endeks:SSCI

Ulusal Makaleler
5E öğrenme modeline göre bilgisayar destekli öğretim materyali tasarlama iş güç ve enerji ünitesi örneği
Kuramsal Eğitim bilim Dergis

Tarih: 1/2012 Sayı: 3 Cilt: 5 Sayfa: 278-291 Hırça N, Seven S, Azar Ali

Türkiyedeki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem Nitelik mi nicelik mi
Yükseköğretim ve Bilim

Tarih: 6/2011 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 36-38 AZAR ALİ

Endeks:TR DİZİN

Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Öğretmen Görüşler
Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi

Sayı: 19 Cilt: 2 Sayfa: 387-400 AZAR ALİ

Endeks:ERIC

İlköğretim 4 Ve 5 Sınıf Matematik Ders Kitaplarındaki Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri
Milli Eğitim Dergisi

Sayı: 187 Cilt: 1 Sayfa: 269-292 AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Ortaöğretim Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik İnançları
ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi

Sayı: 6 Cilt: 12 Sayfa: 235-252 AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Mantıksal Düşünme Becerilerinin Cinsiyet ve Seçilen Alan Açısından İncelenmesi
Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi

Sayı: 16 Cilt: 1 Sayfa: 125-136 AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Örnek Olaya Dayalı Öğretim Yönteminin Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Ders Başarısı ve Derse Karşı Tutumlarına Olan Etkisinin İncelenmesi
Milli Eğitim Dergisi

Sayı: 168 Cilt: 1 Sayfa: 156-171 AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Öğrenci Seçme Sınavı İle Lise Fizik Sorularının Bilişsel Düzeylerinin Uyuşumu
Çağdaş Eğitim Dergisi

Sayı: 30 Cilt: 320 Sayfa: 7-13 AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Fizik Öğretmenlerinin Hizmetçi Eğitim İhtiyaçları
Milli Eğitim Dergisi

Sayı: 162 Cilt: 1 Sayfa: 279-296 AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerin Yansımaları
Milli Eğitim Dergisi

Sayı: 159 Cilt: 1 Sayfa: 181-194 AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Adaylık Eğitiminde Akreditasyon
DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Sayı: 11 Cilt: 1 Sayfa: 23-31 AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Yeni Öğretmenlerin İşbaşında Gelişimini Destekleyen Modeller
DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Sayı: 11 Cilt: 1 Sayfa: 39-45 AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Fizik Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Etkinliklerinin Mesleki Deneyime Göre Değişimi
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

Sayı: 16 Cilt: 1 Sayfa: 24-33 AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Uluslararası Bildiriler
Arqumantation with counterintutitive physics questions:Participants’xxviews and critics

(Özet bildiri)

Türk Fizik Derneği 33. uluslararası fizik kongresi 06.09.2017 10.09.2017 Sözlü Sunum AYDIN ŞENGÜLEÇ ÖZLEM,BAHÇİVAN ERALP,ÖZDEMİR ÖMER FARUK,AZAR ALİ Sayfa:472-None

Learning in a Physics Laboratory Student Attitudes

(Özet bildiri)

2010 APS/AAPT Joint Meeting, 13-17 February, 2010, Washington D.C. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-None

Physics Teachers Perceptions About Physics Teachers Qualifications and Performance Scales Determined by Turkish Ministriy of National Education

(Özet bildiri)

Turkish Physical Society 27. International Physics Conference, 14-17 September, 2010, İstanbul, Turkey. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-None

Teacher Qualifications in the Globalized World Example of Turkey

(Özet bildiri)

Turkish Physical Society 26. International Physics Conference, 24-27 September, 2009, Bodrum, Muğla, Turkey. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-None

A Comparison of the Effectiveness of Two Approaches in the Laboratory Applications an Experimental Study

(Özet bildiri)

Turkish Physical Society 26. International Physics Conference, 24-27 September, 2009, Bodrum, Muğla, Turkey. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-None

Fizik Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına İlişkin Epistemolojik İnançlarının Belirlenmesi

(Özet bildiri)

Turkish Physical Society 26. International Physics Conference, 24-27 September, 2009, Bodrum, Muğla, Turkey. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-None

Identification of the teacher views about difficulty levels of magnetism concepts

(Özet bildiri)

International Conference on Physics Education, 11-16 November, 2007, Marrakech-Morocco. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-None

Öğretimde Amaçlanan Değişimler Uygulanan Yöntemler ve Bunların Gerçekleşme Düzeyleri

(Özet bildiri)

Uluslararası Katılımlı 2000?li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Eğitimi Sempozyumu. 29-31 Mayıs 2002, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-None

Computer Assisted Education Pre service Teachers Ideas about Learning and Teaching Physics

(Tam metin bildiri)

7th WSEAS International conference on Education and Educational Technology, 21-23 November, 2008, Venice, Italy. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-None

The Effects of Conceptual Change Text Strategy on Misconception of Electromagnetic Induction Phenomena in Physics

(Tam metin bildiri)

International Conference on Educational Sciences, 23-25 June, 2008, North Cyprus. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-None

Two Approaches to the International Initial Science Teacher Education Programme

(Tam metin bildiri)

Teacher Traning for the Twenty First Century, İzmir, Turkey. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-None

Ulusal Bildiriler
10 Sınıf Öğrencilerinin Manyetizma Ünitesindeki Kavramları Anlama Düzeyleri ile İlgili Öğretmen Görüşleri

(Özet bildiri)

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, Ankara. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-None

The Measurement of 10th Class Students Misconception About Electromagnetism in Physics

(Özet bildiri)

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, Ankara. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-None

Kıdemli Kıdemsiz ve Girişken Çekingen Fen Grubu Öğretmenlerinin Bilgisayar Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması

(Özet bildiri)

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, Ankara. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-None

Fizik Eğitiminde Çoklu Zekâ Temelli Öğretimin Öğrenci Başarısına ve Derse Karşı Olan Tutumuna Etkisi

(Özet bildiri)

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, Ankara. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-None

Lise Öğrencilerinin Madde ve Özellikleri Konusu İle İlgili Günlük Yaşamdaki Olaylarda Gözlenen Kavram Yanılgıları

(Özet bildiri)

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bildiriler Kitabı, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül, 2005, Denizli. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-None

İlköğretim 5 sınıf ışık konusunun öğretiminde bilimsel süreç becerilerine dayalı örnek etkinliklerin geliştirilmesi

(Özet bildiri)

6. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 9?11 Eylül, 2004, İstanbul. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-None

Üniversite 2 Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Konusundaki Kavram Yanılgılarının Analizi

(Özet bildiri)

Yeni Bin Yılın Başında Türkiye?de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 345-350, 2002, İstanbul. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-None

Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi ve Disiplin Alanında Karşılaştıkları Problemlere Karşı Tutumlarının Ölçülmesi

(Özet bildiri)

3. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Cilt I, 262-267, 1998, Trabzon. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-None

Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Kullanım Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Yaklaşım

(Özet bildiri)

3. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 100-109, 1998, Trabzon. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-None

Akademik Görevler
PROFESÖR
2011
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

DOÇENT
2006-2011
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT
1998-2006
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
1993-1997
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler
Rektör
2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan
2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2002

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2001

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı
1998

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan Yardımcısı
1998

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı (Yüksek Lisans)
(Yüksek Lisans)
Yüksek Lisans Tez çalışması (Yüksek Lisans)
(Yüksek Lisans)
YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI (YÜKSEK LİSANS)
(Yüksek Lisans)
Eğitim Bilimlerinde Güncel Literatürün Eleştirel İncelenmesi
(Yüksek Lisans)
EĞİTİM BİLİMLERİNDEKİ GÜNCEL ARAŞTIRMALARIN ELEŞTİREL İNCELENMESİ
Dersler - Lisans
(Lisans)
Öğretmenlik Uygulaması(Lisans)
(Lisans)
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI(LİSANS)
(Lisans)
Ölçme ve Değerlendirme
(Lisans)
Topluma Hizmet Uygulamaları(Lisans)
(Lisans)
Okul Deneyimi(Lisans)
(Lisans)
Modern Fiziğe Giriş
(Lisans)
Genel Fizik-II
(Lisans)
Genel Fizik-I1(Lisans)
(Lisans)
Genel Fizik-I
(Lisans)
Genel Fizik-3(Lisans)
(Lisans)
Genel Fizik Laboratuarı-II
(Lisans)
Genel Fizik Laboratuarı-I
(Lisans)
Genel Fizik Laboaratuarı-II(Lisans)
(Lisans)
Genel Fizik Laboaratuarı-3(Lisans
(Lisans)
Genel Fizik (Lisans)
(Lisans)
GENEL FİZİK LABORATUARI II
(Lisans)
GENEL FİZİK LABOARATUARI-3(LİSANS
(Lisans)
FİZİK II
(Lisans)
FİZİK I
(Lisans)
Fen ve Teknoloji Öğretimi-II (Lisans)
(Lisans)
Fen ve Teknoloji Öğretimi-I (Lisans)
(Lisans)
Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları-I (Lisans)
(Lisans)
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
(Lisans)
Eğitim Bilimlerinde İstatistik
Kitaplar
Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Yayınevi:: Lisans Yayıncılık Tarih: 2008

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Yayınevi:: Lisans Yayıncılık Tarih: 2007

Genel Fizik

Yayınevi:: Lisans Yayıncılık Tarih: 2006

Eğitim Bilimine Giriş

Yayınevi:: Hegem Yayıncılık Tarih: 2006

Projeler
Geleceğin Teknolojisi ile Randevumuz var 2 Tubitak 4007 Bilim Şenlikleri Projesi
(Bilim Şenlikleri)

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 20.05.2016 - 21.05.2016

Doğal Gaz Kullanım Potansiyelinin Araştırılması Zonguldak Bartın Karabük illeri İle Ereğli Çaycuma Devrek İlçelerinde Doğal Gaz Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi
(Doğal Gaz Kullanım Miktarının Tespiti)

BAP 6 (Tamamlandı)

İlköğretim Fen Bilgisi Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerine Göre Yapılan Deneylerin Öğrenci Başarısına Kavram Öğrenmeye Hatırlamaya Olan Etkisinin Ölçülmesi
(Fen Bilgisi Öğretimi Yöntemleri)

BAP 6 (Tamamlandı)

Matematik Geometri Konusunda Kavramların Değerlendirilmesi Yaklaşımları
(Matematik Öğretimi)

BAP 6 (Tamamlandı)

Alan İçinden Gelen Sınıf Öğretmenleri İle Alan Dışından Gelen Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Ölçülmesi
(öğretmen eğitimi)

BAP 6 (Tamamlandı)

Üniversite Öğrencilerinin Elektrik Konusu İle İlgili Kavram Yanılgılarının Analizi
(Fizik Eğitimi)

BAP 6 (Tamamlandı)

Öğretmen Adaylarının Manyetizma Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine İnternet Tabanlı Öğretim Materyalinin Etkisinin Araştırılması
(Kavram Yanılgıları)

BAP 6 (Tamamlandı)

Alan Dışından Sınıf Öğretmeni Olarak Atanan Öğretmenlerin Mesleki Hazır Oluş Mesleki Problem ve İş Doyumlarının Ölçülmesi
(mesleki eğitim)

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı)

Ödüller
Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü Tarih: 1993
(BILIM SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI)
(Kamu)
Üniversite Dışı Deneyimler
MILLI EGITIM BAKANLIGI

1990-1993

öğretmen

Milli Eğitim bakanlığına bağlı bir kurumda öğretmen olarak çalışıyor.