PROFESÖR DR. ALİ AZAR
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
ALİ AZAR
e-Posta:
ali.azar@beun.edu.tr
Telefon:
3723233870
Çalışma Alanları:

['Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi', 'Alan Eğitimi']

Fizik Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

None

Öğrenim Bilgileri
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ
11/10/2012 - Bitiş Tarihi 06/06/2016
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans
Fen ve teknoloji öğretiminde tahmin-gözlem-açıklama tekniğinin kullanımının kavram yanılgılarının giderilmesine ve öğrenci başarısına etkisinin araştırılması

MÜGE AYDIN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde kullanılan alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi

MELEK OKUR
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Öğrencilerin ÖSS'de yerleştirildikleri puan türleri ve sınava girdikleri alanlar ile çoklu zekâ profilleri arasındaki ilişki

MUHAMMET PEHLİVAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

MEB tarafından hazırlatılan ilköğretim 4. ve 5. sınıf matematik ders kitaplarındaki etkinliklere ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri

AYSUN KAYA
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

İlköğretim 4-5. sınıf fen ve teknoloji ders kitaplarının öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri bağlamında değerlendirilmesi

HÜSEYİN ÖZSOY
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerilerine dayalı öğrenme yaklaşımının öğrenme ürünlerine etkisi

ZEHRA KARAHAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Sınıf ve branş öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin ölçülmesi (Zonguldak ili örneği)

MURAT MEZİROĞLU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Fen eğitiminde bilimsel süreç becerilerine dayalı laboratuar yönteminin akademik başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi

MUHAMMET ÖZDEMİR
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler
The effect of the arqumantition of conceptual understanding of electricty
kareelmas eğitim bilimleri dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 207- AYDIN ŞENGÜLEÇ ÖZLEM,BAHÇİVAN ERALP,AZAR ALİ

Endeks:ındex copernicus ISSN:2148-2888

Website

What do Pre Service Physics Teachers Know and Think about Concept Mapping
EURASIA Journal of Mathematics, Science &Technology

Tarih: 4/2014 Sayı: 2 Cilt: 10 Sayfa: 77- AZAR ALİ,DİDİŞ KÖRHASAN NİLÜFER,ÖZCAN ÖZGÜR

Endeks:SSCI ISSN:None doi:10.12973/eurasia.2014.1031a

Website

Physics Teachers Perceptions About Physics Teachers Qualifications and Performance Scales Determined by Turkish Ministriy of National Education
Balkan Physics Letters

Tarih: None/2011 Sayı: 19 Cilt: 1 Sayfa: 6- AZAR ALİ

ISSN:None

Website

Computer Assisted and Laboratory Assisted Teaching Methods in Physics Teaching the Effect on Student Physics Achievement and Attitude towards Physics
Eurosian Journal of Physics and Chemistry Education,

Tarih: None/2011 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 43- AZAR ALİ

Endeks:ERI ISSN:None

Website

Inservice and Preservice secondary science teachers self efficacy beliefs about science teaching
Educational Research and Reviews

Tarih: 1/2010 Sayı: 4 Cilt: 12 Sayfa: 175- AZAR ALİ

Endeks:ERI ISSN:None

Website

A comparison of the effects of two physics laboratory applications with different approaches on student physics achievement
Energy Education Science and Technology

Tarih: 1/2010 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 161- AZAR ALİ Atıf Sayısı: 21

Endeks:SSCI ISSN:None

Website

Teacher Qualifications in the Globalized World Example of Turkey
Balkan Physics Letters

Tarih: None/2010 Sayı: 18 Cilt: 1 Sayfa: 62- AZAR ALİ

ISSN:None

Website

The Effect of Critical Thinking Dispositions on Students Achievement in Selection and Placement Exam for University in Turkey
Turkish Science Education Journal

Tarih: None/2010 Sayı: 7 Cilt: 1 Sayfa: 61- AZAR ALİ

Endeks:ERI ISSN:None

Website

Lisede seçilen Alan ve ÖSS Alan Puanları ile Çoklu Zekâ Profilleri Arasındaki İlişki
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi

Tarih: None/2006 Sayı: 46 Cilt: 1 Sayfa: 157- AZAR ALİ

Endeks:ERI ISSN:None

Website

Çoklu Zekâ Kuramının Öğrencilerin Başarı Tutum Hatırlama ve Bilişsel Süreç Becerilerine Etkileri
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: None/2006 Sayı: 30 Cilt: 1 Sayfa: 45- AZAR ALİ

Endeks:ERI ISSN:None

Website

Analysis Of Turkish High School Physics Examination Questions And University Entrance Exams Questions According To Blooms Taxonomy
Türk Fen Eğitimi Dergisi

Tarih: None/2005 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 144- AZAR ALİ

Endeks:ERI ISSN:None

Website

Model Helps Pupils to Understand Ideas of Magnetic Fields and Flux
Phys. Educ

Tarih: None/2004 Sayı: 39 Cilt: 1 Sayfa: 236- AZAR ALİ

Endeks:ERIC ISSN:None

Website

Job Satisfaction of Non Education Majoring Teachers The Case of Primary School Teachers
Educational Sciences: Theory & Practice

Tarih: None/2003 Sayı: 3 Cilt: 2 Sayfa: 341- AZAR ALİ

Endeks:SSCI ISSN:None

Website

The Levels of Cesium Radionuclides in Lichens in The Eastern Black Sea Area of Turkey
Toxicological and Environmental Chemistry

Tarih: None/1994 Sayı: 45 Cilt: 1 Sayfa: 221- AZAR ALİ

Endeks:SSCI ISSN:None

Website

Levels of Cesium Radionuclides in Mosses in The Eastern Black Sea Area of Turkey
J. Radioanal. Nucl. Chem.Letters

Tarih: None/1994 Sayı: 187 Cilt: 6 Sayfa: 435- AZAR ALİ

Endeks:SSCI ISSN:None

Website

Ulusal Makaleler
5E öğrenme modeline göre bilgisayar destekli öğretim materyali tasarlama iş güç ve enerji ünitesi örneği
Kuramsal Eğitim bilim Dergis

Tarih: 1/2012 Sayı: 3 Cilt: 5 Sayfa: 278- Hırça N, Seven S, Azar Ali

Endeks:None

Türkiyedeki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem Nitelik mi nicelik mi
Yükseköğretim ve Bilim

Tarih: 6/2011 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 36- AZAR ALİ

Endeks:TR DİZİN

Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Öğretmen Görüşler
Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: None/2011 Sayı: 19 Cilt: 2 Sayfa: 387- AZAR ALİ

Endeks:ERIC

İlköğretim 4 Ve 5 Sınıf Matematik Ders Kitaplarındaki Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri
Milli Eğitim Dergisi

Tarih: None/2010 Sayı: 187 Cilt: 1 Sayfa: 269- AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Ortaöğretim Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik İnançları
ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: None/2009 Sayı: 6 Cilt: 12 Sayfa: 235- AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Mantıksal Düşünme Becerilerinin Cinsiyet ve Seçilen Alan Açısından İncelenmesi
Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: None/2008 Sayı: 16 Cilt: 1 Sayfa: 125- AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Örnek Olaya Dayalı Öğretim Yönteminin Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Ders Başarısı ve Derse Karşı Tutumlarına Olan Etkisinin İncelenmesi
Milli Eğitim Dergisi

Tarih: None/2005 Sayı: 168 Cilt: 1 Sayfa: 156- AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Öğrenci Seçme Sınavı İle Lise Fizik Sorularının Bilişsel Düzeylerinin Uyuşumu
Çağdaş Eğitim Dergisi

Tarih: None/2005 Sayı: 30 Cilt: 320 Sayfa: 7- AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Fizik Öğretmenlerinin Hizmetçi Eğitim İhtiyaçları
Milli Eğitim Dergisi

Tarih: None/2004 Sayı: 162 Cilt: 1 Sayfa: 279- AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerin Yansımaları
Milli Eğitim Dergisi

Tarih: None/2003 Sayı: 159 Cilt: 1 Sayfa: 181- AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Adaylık Eğitiminde Akreditasyon
DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: None/1999 Sayı: 11 Cilt: 1 Sayfa: 23- AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Yeni Öğretmenlerin İşbaşında Gelişimini Destekleyen Modeller
DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: None/1999 Sayı: 11 Cilt: 1 Sayfa: 39- AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Fizik Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Etkinliklerinin Mesleki Deneyime Göre Değişimi
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

Tarih: None/1999 Sayı: 16 Cilt: 1 Sayfa: 24- AZAR ALİ

Endeks:ERIC

Uluslararası Bildiriler (11)
Arqumantation with counterintutitive physics questions:Participants’xxviews and critics

(Özet bildiri)

Türk Fizik Derneği 33. uluslararası fizik kongresi 2017-09-06 2017-09-10 Sözlü Sunum AYDIN ŞENGÜLEÇ ÖZLEM,BAHÇİVAN ERALP,ÖZDEMİR ÖMER FARUK,AZAR ALİ Sayfa:472- Basım Tarihi : 06.09.2017

Learning in a Physics Laboratory Student Attitudes

(Özet bildiri)

2010 APS/AAPT Joint Meeting, 13-17 February, 2010, Washington D.C. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-

Physics Teachers Perceptions About Physics Teachers Qualifications and Performance Scales Determined by Turkish Ministriy of National Education

(Özet bildiri)

Turkish Physical Society 27. International Physics Conference, 14-17 September, 2010, İstanbul, Turkey. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-

Teacher Qualifications in the Globalized World Example of Turkey

(Özet bildiri)

Turkish Physical Society 26. International Physics Conference, 24-27 September, 2009, Bodrum, Muğla, Turkey. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-

A Comparison of the Effectiveness of Two Approaches in the Laboratory Applications an Experimental Study

(Özet bildiri)

Turkish Physical Society 26. International Physics Conference, 24-27 September, 2009, Bodrum, Muğla, Turkey. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-

Fizik Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına İlişkin Epistemolojik İnançlarının Belirlenmesi

(Özet bildiri)

Turkish Physical Society 26. International Physics Conference, 24-27 September, 2009, Bodrum, Muğla, Turkey. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-

Identification of the teacher views about difficulty levels of magnetism concepts

(Özet bildiri)

International Conference on Physics Education, 11-16 November, 2007, Marrakech-Morocco. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-

Öğretimde Amaçlanan Değişimler Uygulanan Yöntemler ve Bunların Gerçekleşme Düzeyleri

(Özet bildiri)

Uluslararası Katılımlı 2000?li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Eğitimi Sempozyumu. 29-31 Mayıs 2002, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-

Computer Assisted Education Pre service Teachers Ideas about Learning and Teaching Physics

(Tam metin bildiri)

7th WSEAS International conference on Education and Educational Technology, 21-23 November, 2008, Venice, Italy. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-

The Effects of Conceptual Change Text Strategy on Misconception of Electromagnetic Induction Phenomena in Physics

(Tam metin bildiri)

International Conference on Educational Sciences, 23-25 June, 2008, North Cyprus. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-

Two Approaches to the International Initial Science Teacher Education Programme

(Tam metin bildiri)

Teacher Traning for the Twenty First Century, İzmir, Turkey. AZAR ALİ Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-

Ulusal Bildiriler
10 Sınıf Öğrencilerinin Manyetizma Ünitesindeki Kavramları Anlama Düzeyleri ile İlgili Öğretmen Görüşleri
(Özet bildiri)

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, Ankara. AZAR ALİ Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-

The Measurement of 10th Class Students Misconception About Electromagnetism in Physics
(Özet bildiri)

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, Ankara. AZAR ALİ Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-

Kıdemli Kıdemsiz ve Girişken Çekingen Fen Grubu Öğretmenlerinin Bilgisayar Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması
(Özet bildiri)

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, Ankara. AZAR ALİ Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-

Fizik Eğitiminde Çoklu Zekâ Temelli Öğretimin Öğrenci Başarısına ve Derse Karşı Olan Tutumuna Etkisi
(Özet bildiri)

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, Ankara. AZAR ALİ Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-

Lise Öğrencilerinin Madde ve Özellikleri Konusu İle İlgili Günlük Yaşamdaki Olaylarda Gözlenen Kavram Yanılgıları
(Özet bildiri)

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bildiriler Kitabı, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül, 2005, Denizli. AZAR ALİ Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-

İlköğretim 5 sınıf ışık konusunun öğretiminde bilimsel süreç becerilerine dayalı örnek etkinliklerin geliştirilmesi
(Özet bildiri)

6. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 9?11 Eylül, 2004, İstanbul. AZAR ALİ Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-

Üniversite 2 Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Konusundaki Kavram Yanılgılarının Analizi
(Özet bildiri)

Yeni Bin Yılın Başında Türkiye?de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 345-350, 2002, İstanbul. AZAR ALİ Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-

Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi ve Disiplin Alanında Karşılaştıkları Problemlere Karşı Tutumlarının Ölçülmesi
(Özet bildiri)

3. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Cilt I, 262-267, 1998, Trabzon. AZAR ALİ Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-

Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Kullanım Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Yaklaşım
(Özet bildiri)

3. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 100-109, 1998, Trabzon. AZAR ALİ Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-

Kitaplar
Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Yayınevi:: Lisans Yayıncılık Tarih: 2008

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Yayınevi:: Lisans Yayıncılık Tarih: 2007

Genel Fizik

Yayınevi:: Lisans Yayıncılık Tarih: 2006

Eğitim Bilimine Giriş

Yayınevi:: Hegem Yayıncılık Tarih: 2006

Projeler
Geleceğin Teknolojisi ile Randevumuz var 2 Tubitak 4007 Bilim Şenlikleri Projesi
(Bilim Şenlikleri)

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 2016-05-20 - 2016-05-21

Doğal Gaz Kullanım Potansiyelinin Araştırılması Zonguldak Bartın Karabük illeri İle Ereğli Çaycuma Devrek İlçelerinde Doğal Gaz Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi
(Doğal Gaz Kullanım Miktarının Tespiti)

BAP 6 (Tamamlandı)

İlköğretim Fen Bilgisi Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerine Göre Yapılan Deneylerin Öğrenci Başarısına Kavram Öğrenmeye Hatırlamaya Olan Etkisinin Ölçülmesi
(Fen Bilgisi Öğretimi Yöntemleri)

BAP 6 (Tamamlandı)

Matematik Geometri Konusunda Kavramların Değerlendirilmesi Yaklaşımları
(Matematik Öğretimi)

BAP 6 (Tamamlandı)

Alan İçinden Gelen Sınıf Öğretmenleri İle Alan Dışından Gelen Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Ölçülmesi
(öğretmen eğitimi)

BAP 6 (Tamamlandı)

Üniversite Öğrencilerinin Elektrik Konusu İle İlgili Kavram Yanılgılarının Analizi
(Fizik Eğitimi)

BAP 6 (Tamamlandı)

Öğretmen Adaylarının Manyetizma Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine İnternet Tabanlı Öğretim Materyalinin Etkisinin Araştırılması
(Kavram Yanılgıları)

BAP 6 (Tamamlandı)

Alan Dışından Sınıf Öğretmeni Olarak Atanan Öğretmenlerin Mesleki Hazır Oluş Mesleki Problem ve İş Doyumlarının Ölçülmesi
(mesleki eğitim)

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı)

Ödüller
Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü Tarih: 1993
(BILIM SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI)
(Kamu)
Üniversite Dışı Deneyimler
MILLI EGITIM BAKANLIGI

1990-0

öğretmen

Milli Eğitim bakanlığına bağlı bir kurumda öğretmen olarak çalışıyor.