DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ AHMET OTURAK
Genel Bilgiler
Resim:
İsim:
AHMET OTURAK
e-Posta:
ahmet.oturak@beun.edu.tr
Telefon:
3782005-145
Çalışma Alanları:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Haberleşme

Bilgi ve Kodlama Teorisi

Öğrenim Bilgileri
Doktora
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ELEKTİRK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Tez Adı : Hızlı frekans hoplamalı dik frekans bölmeli çoğullama sisteminin sönümlemeli kanallardaki başarım analizi
2010-2017
Doktora
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ELEKTRONİK (DR)
2008-2010
Yüksek Lisans
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Tez Adı : KBÇE sistemlerde çoklu erişim karışımı hesaplama teknikleri
2004-2007
Lisans
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Tez Adı : UYDU KONUMLARINI BELİRLEME TEKNİKLERİ
1996-2001
Uluslararası Makaleler
SINR analysis of FFH/OFDM over frequency selective Rayleigh fading channel
WIRELESS COMMUNICATIONS MOBILE COMPUTING

Tarih: 12/2016 Sayı: 18 Cilt: 16 Sayfa: 3244-3255 OTURAK AHMET,ÖZTÜRK ERTAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1530-8669 doi:10.1002/wcm.2756

Website

Ulusal Makaleler
Alamouti Uzay Zaman Kodlu ve Kuvvetlendir Aktar Röleli Çeşitlemelerin OFDM İşaretleri için Başarım Karşılaştırması
Karaelmas Science and Engineering Journal

Tarih: 6/2011 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 47-54 AHMET OTURAK, HAKAN KAYA, ERTAN ÖZTÜRK

Endeks:Index Copernicus, DOAJ ISSN:2146-49872146-7277 doi:10.7212 2Fzkufbd.v1i1.12

Website

Uluslararası Bildiriler
Performance of fast frequency hopping OFDM under Doppler spread

(Tam metin bildiri)

2013 9th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC) 01.07.2013 05.07.2013 Sözlü Sunum Oturak Ahmet, Ozturk Ertan Sayfa:884-888 ISBN:978-1-4673-2479-3

Website

Ulusal Bildiriler
SEIGA technique for multiple access interference computation in DS CDMA systems

(Tam metin bildiri)

2009 IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference 09.04.2009 11.04.2009 Sözlü Sunum Oturak Ahmet, Özturk Ertan, Demirkol Aşkın Sayfa:253-256 ISBN:978-1-4244-4435-9

Website

Performance of Shift Register based Frequency Hopping OFDM under Doppler spread

(Tam metin bildiri)

2013 21st Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) 24.04.2013 26.04.2013 Sözlü Sunum Oturak A., Ozturk E., Yanik K. Sayfa:1-4 ISBN:978-1-4673-5562-9

Website

Performances of Alamouti Space Time coded OFDM signals over Nakagami m fading channels

(Tam metin bildiri)

2012 20th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) 18.04.2012 20.04.2012 Sözlü Sunum Oturak Ahmet, Ozturk Ertan Sayfa:1-4 ISBN:978-1-4673-0055-1

Website

Semi analytical performance analysis of FFH OFDM with MMSE receiver

(Tam metin bildiri)

2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) 23.04.2014 25.04.2014 Sözlü Sunum Oturak Ahmet, Ozturk Ertan Sayfa:1666-1669 ISBN:978-1-4799-4874-1

Website

Akademik Görevler
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2018
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ / ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ PR.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2017-2018
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ / ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ PR.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2012-2017
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ / ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ PR.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2003-2012
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ PR.

İdari Görevler
Yüksekokul Kurulu Üyeliği
2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Yönetim Kurulu Üyeliği
2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MYO/Yüksekokul Müdürü
2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Komisyon Başkanlığı
2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Akademik Teşvik Birim Komisyon Üyeliği
2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Staj Komisyon Başkanlığı
2015

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Mezuniyet Komisyon Başkanlığı
2015

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İntibak Komisyon Başkanlığı
2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Komisyon Üyeliği
2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Komisyon Üyeliği
2008

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Yüksek Lisans
(Yüksek Lisans)
EEM711 DİJİTAL HABERLEŞME
Projeler
Hızlı Frekans Hoplamalı Dik Frekans Bölmeli Çoğullamanın Doppler Yayılımı Altında Başarımı
(Bu çalışmada Doppler yayılımlı düz Rayleigh sönümlemeli kanallarda hızlı frekans hoplamalı Dik Frekans Bölmeli Çoğullama HFH DFBÇ ve geleneksel Dik Frekans Bölmeli Çoğullama DFBÇ sinyallerin başarımları hesaplanmış ve nümerik olarak karşılaştırılmıştır Bu çalışmada düşünülen alıcı algoritmaları Sıfırı Zorlayan SZ ve En Küçük Ortalama Karesel Hata EKOKH dir Doppler etkisi M 16 sinüsoidal sinyal kullanan Geliştirilmiş Jakes Kanal Modeli ile modellenmiştir Nümerik hesaplamalarda 4 seviyeli Faz Kaydırmalı Anahtarlama 4 FaKA modülasyonu kullanılmıştır Nümerik sonuçlar her iki sistemin de benzer Bit Hata Olasılık BHO başarımına sahip olduğunu göstermiştir Ayrıca EKOKH alıcının SZ alıcıya göre hiç başarım üstünlüğü yoktur Diğer yandan Doppler yayılımı her iki sistemin de başarımını sınırlandırır ve sinyal gücü artsa bile BHO belirli bir değerin altına düşemez )

BAP 6 (Tamamlandı)

Üniversite Dışı Deneyimler