ASSOC. PROF.

Name:

ZEKERİYA USTAOĞLU

Email:

zekeriyaustaoglu

Phone:

2911279

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Mathematics

Uygulamalı Matematik

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2005-2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MATEMATİK (DR)

Tez Adı : Transport denklemi için bazı ters problemlerin çözülebilirliğinin ve yaklaşık çözümlerinin araştırılması

Yüksek Lisans

2002-2005

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MATEMATİK (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Hodgkin-Huxley denklemleri için Neumann tipli başlangıç-sınır probleminin çözülebilirliğinin araştırılması

Lisans

1997-2002

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Hilbert dönüşümü ve özellikleri

MERVE ŞAHİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Fuzzy dönüşümü ve bazı uygulamaları

NUR GAZANFER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Radon dönüşümü ve özellikleri

GAMZE SEVİMLİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Tau-p dönüşümünün tersi için cebirsel rekonstrüksiyon tekniğinin uygulanması

UMUT ÖZCENGİZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

TAU-P dönüşümünün tersi için eş-zamanlı iteratif rekonstrüksiyon tekniklerinin uygulanması

TUĞÇE LÜLLECİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Transport denklemler için carleman kestirimleri ve uygulamaları

MESUT ÖZKARA
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Bazı parabolik tip denklemler için carleman kestirimleri ve uygulamaları

SEZİN YILMAZ
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (7)

On the inversion of a generalized Radon transform of seismic type

Journal of Mathematical Analysis and Applications

Tarih: 9/2017 Sayı: 1 Cilt: 453 Sayfa: 287-303 USTAOĞLU ZEKERİYA

Endeks:SCI ISSN:0022247X doi:10.1016/j.jmaa.2017.03.083

Website

Stability and Uniqueness for an Integral Geometry Problem with a Weight Function

Journal of Mathematical Analysis and Applications

Tarih: 8/2015 Sayı: 2 Cilt: 428 Sayfa: 1309-1318 USTAOĞLU ZEKERİYA

Endeks:SCI ISSN:0022247X doi:10.1016/j.jmaa.2015.04.001

Website

A Generalization on the Solvability of Integral Geometry Problems Along Plane Curves

Boundary Value Problems

Tarih: 9/2013 Cilt: 2013 Sayfa: 202-None USTAOĞLU ZEKERİYA Atıf Sayısı: 1

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1687-2770 doi:10.1186/1687-2770-2013-202

Website

Solvability of a Two Dimensional Coefficient Inverse Problem for Transport Equation and a Numerical Method

Transport Theory and Statistical Physics

Tarih: 9/2011 Sayı: 1 Cilt: 40 Sayfa: 1-22 AMİROV ARİF,USTAOĞLU ZEKERİYA,HEYDAROV BAYRAM Atıf Sayısı: 2

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0041-1450 doi:10.1080/00411450.2010.529980

Website

On the Solvability and Approximate Solution of a Two dimensional Coefficient Inverse Problem for a Transport like Equation

Inverse Problems

Tarih: 11/2010 Sayı: 11 Cilt: 26 Sayfa: 115019-None USTAOĞLU ZEKERİYA,HEYDAROV BAYRAM,AMİROV ŞERİF Atıf Sayısı: 1

Endeks:SCI ISSN:0266-5611 doi:10.1088/0266-5611/26/11/115019

Website

On the Approximation Methods for the Solution of a Coefficient Inverse Problem for a Transport like Equation

CMES-Computer Modeling in Engineering & Sciences

Tarih: 12/2009 Sayı: 3 Cilt: 54 Sayfa: 283-299 AMİROV ARİF,USTAOĞLU ZEKERİYA Atıf Sayısı: 3

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1526-1492 doi:10.3970/cmes.2009.054.283

Solvability of a Problem of Integral Geometry via an Inverse Problem for a Transport like Equation and a Numerical Method

Inverse Problems

Tarih: 9/2009 Sayı: 9 Cilt: 25 Sayfa: 95002-None AMİROV ARİF,YILDIZ MUSTAFA,USTAOĞLU ZEKERİYA Atıf Sayısı: 7

Endeks:SCI ISSN:0266-5611 doi:10.1088/0266-5611/25/9/095002

Website

Uluslararası Bildiriler (8)

Radon Dönüşümünün Tersi için Bazı Seri Yöntemleri

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCES ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (IOCENS’21) 05.07.2021 Sözlü Sunum MUMCU Büşra Saadet, USTAOĞLU ZEKERİYA Sayfa:231-None Basım Tarihi : 05.07.2021

Website

Approximate Inversion of a Generalized Radon Transform by Algebraic Reconstruction Technique

(Özet bildiri)

International Conference on Applied Mathematics and Mathematical Modelling (ICAAMM2017) 03.07.2017 07.07.2017 Sözlü Sunum USTAOĞLU ZEKERİYA Basım Tarihi : 03.07.2017

On the Numerical Inversion of a Generalized Radon Transform

(Özet bildiri)

8th International Workshop on Differential Equations and Applications (WDEA2017) 02.06.2017 04.06.2017 Sözlü Sunum USTAOĞLU ZEKERİYA Basım Tarihi : 02.06.2017

On the Inversion of a Generalized Radon Transform

(Özet bildiri)

International Congress on Fundamental and Applied Sciences (ICFAS2016) 22.08.2016 26.08.2016 Sözlü Sunum USTAOĞLU ZEKERİYA Basım Tarihi : 22.08.2016

On the Stability and Uniqueness of the Solution of the Integral Geometry Problems Along Plane Curves

(Özet bildiri)

3rd International Conference on ”Applied Mathematics Approximation Theory - AMAT 2015 28.05.2015 31.05.2015 Sözlü Sunum USTAOĞLU ZEKERİYA Sayfa:106-106 Basım Tarihi : 28.05.2015

A Computational Approach to Solve an Inverse Problem for Transport Equation

(Özet bildiri)

International Conference on Partial Differential Equations 18.02.2010 20.02.2010 Sözlü Sunum USTAOĞLU ZEKERİYA Sayfa:18-18 Basım Tarihi : 18.02.2010

On the Solvability and Approximate Solution of a Two Dimensional Coefficient Inverse Problem for Transport like Equation

(Özet bildiri)

7th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 18.09.2009 22.09.2009 Sözlü Sunum HEYDAROV BAYRAM,USTAOĞLU ZEKERİYA Sayfa:513-516 Basım Tarihi : 18.09.2009

Solvability of a Two Dimensional Coefficient Inverse Problem for Transport Equation and a Numerical Method

(Özet bildiri)

Sixth Conference on Applied Mathematics and Scientific Computing 14.09.2009 18.09.2009 Sözlü Sunum AMİROV ARİF,HEYDAROV BAYRAM,USTAOĞLU ZEKERİYA Sayfa:17-17 Basım Tarihi : 14.09.2009

Ulusal Bildiriler (5)

Fuzzy Dönüşümü ile İki Nokta Sınır-Değer Problemlerinin Yaklaşık Cözümü

(Özet bildiri)

14. Ankara Matematik Günleri (AMG 2019) 28.06.2019 29.06.2019 Poster GAZANFER NUR,USTAOĞLU ZEKERİYA Sayfa:89-89 Basım Tarihi : 28.11.2019

Hilbert Dönusümünün Hesabı İçin Bazı Saysal Yöntemler

(Özet bildiri)

14. Ankara Matematik Günleri (AMG 2019) 28.06.2019 29.06.2019 Poster AYDIN MERVE,USTAOĞLU ZEKERİYA Sayfa:75-75 Basım Tarihi : 28.06.2019

Tau-p Dönüşümünün Tersi için Eş-zamanlı Iteratif Rekonstrüksiyon Tekniğinin Kullanılması

(Özet bildiri)

12. Ankara Matematik Günleri 25.05.2017 26.05.2017 Poster LÜLLECİ TUĞÇE,USTAOĞLU ZEKERİYA Sayfa:81-None Basım Tarihi : 25.05.2017

Tau-p Dönüşümünün Tersi için Cebirsel Rekonstrüksiyon Tekniğinin Kullanılması.

(Özet bildiri)

12. Ankara Matematik Günleri 25.05.2017 26.05.2017 Poster ÖZCENGİZ UMUT,USTAOĞLU ZEKERİYA Sayfa:82-None Basım Tarihi : 25.05.2017

On the Injectivity and Inversion of the Circular Radon Transform

(Özet bildiri)

Workshop on Integral Geometry and Inverse Problems in Honour of Prof. Yurii E. Anikonov (WIGP2015) 27.03.2015 28.03.2015 Sözlü Sunum USTAOĞLU ZEKERİYA Sayfa:23-23 Basım Tarihi : 27.03.2015

Akademik Görevler

DOÇENT

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ / UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2011-2018

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ / UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2002-2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ / UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Koordinatörü

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Çalıştay Düzenleme Kurulu Üyesi, Int Geometry and Inv Problems

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Toplantı Yürütme Kurulu Üyesi, Sekizinci FEFKON Toplantısı

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Komisyon Üyeliği

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Akreditasyon Çalışmaları ve FEDEK Bölüm Koordinatörü

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Komisyon Başkanlığı

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Komisyon Üyeliği

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi, ICCES MM

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

Genelleştirilmiş Fonksiyonlar Teorisi II

(Doktora)

Genelleştirilmiş Fonksiyonlar Teorisi I

(Doktora)

GENELLEŞTİRİLMİŞ FONKSİYONLAR TEORİSİ II

(Doktora)

GENELLEŞTİRİLMİŞ FONKSİYONLAR TEORİSİ I

(Doktora)

DOKTORA UZMANLIK ALANI

(Doktora)

DOKTORA SEMİNER

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Seminer

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS SEMİNER

(Yüksek Lisans)

Uygulamalı Matematiksel Analiz II

(Yüksek Lisans)

Uygulamalı Matematiksel Analiz I

(Yüksek Lisans)

UYGULAMALI MATEMATİKSEL ANALİZ II

(Yüksek Lisans)

UYGULAMALI MATEMATİKSEL ANALİZ I

(Yüksek Lisans)

Tikhonov Anlamında İyi Konulmuş Problemler II

(Yüksek Lisans)

Tikhonov Anlamında İyi Konulmuş Problemler I

Dersler - Lisans

(Lisans)

İşletme Matematiği II (İşletme II. Ö.)

(Lisans)

İşletme Matematiği I (İşletme II. Ö.)

(Lisans)

İntegral Dönüşümleri

(Lisans)

İleri Programlama

(Lisans)

İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLERİ

(Lisans)

UYGULAMALI MATEMATİK

(Lisans)

Symbolic Programming

(Lisans)

Symbolic Programing

(Lisans)

Special Topics in Functional Analysis

(Lisans)

Sosyal Sorumluluk Projesi

(Lisans)

Sembolik Programlama

(Lisans)

SYMBOLİC PROGRAMMİNG

(Lisans)

SYMBOLIC PROGRAMMING

(Lisans)

Programlama Dili II

(Lisans)

Programlama Dili I

(Lisans)

Mathematics for Business II (İşletme)

(Lisans)

Mathematics for Business I (İşletme)

(Lisans)

Matematik II (İnşaat Müh.)

(Lisans)

Matematik II (Metalurji ve Malzeme Müh.)

(Lisans)

Matematik II (Kimya II. Ö.)

(Lisans)

Matematik II (Jeoloji Müh.)

(Lisans)

Matematik II (Jeoloji Müh)

(Lisans)

Matematik II (Eleltrik Elektronik Müh. II. Ö.)

(Lisans)

Matematik II (ElektrikElektronik Müh. II. Ö.)

(Lisans)

Matematik II (Elektrik-Elektronik Müh. II. Ö.)

(Lisans)

Matematik II (Elektrik-Elektronik Müh II. Ö.)

(Lisans)

Matematik I (Metalurji ve Malzeme Müh.)

(Lisans)

Matematik I (Kimya II. Ö.)

(Lisans)

Matematik I (Jeoloji Müh.)

(Lisans)

Matematik I (Jeoloji Müh)

(Lisans)

Matematik I (ElektrikElektronik Müh. II. Ö.)

(Lisans)

Matematik I (Elektrik-Elektronik Müh. II. Ö.)

(Lisans)

Matematik Araştırma Projesi II (II. Ö.)

(Lisans)

Matematik Araştırma Projesi II

(Lisans)

Matematik Araştırma Projesi I (II. Ö.)

(Lisans)

Matematik Araştırma Projesi I

(Lisans)

Matematik (Eczacılık)

(Lisans)

MATEMATİK II (MÜH. FAK.)

(Lisans)

MATEMATİK II (MÜH. FAK. II.Ö.)

(Lisans)

MATEMATİK II (MOLEKÜLER BİY. ve GENETİK)

(Lisans)

MATEMATİK I (MÜH. FAK.)

(Lisans)

MATEMATİK I (MÜH. FAK. II.Ö.)

(Lisans)

MATEMATİK I (MÜH. FAK)

(Lisans)

MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJESİ II

(Lisans)

MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJESİ I

(Lisans)

Function Spaces I

(Lisans)

DİFERENSİYEL DENKLEMLER

(Lisans)

DİFERANSİYEL DENKLEMLER

(Lisans)

Diferensiyel Denklemler

(Lisans)

Diferansiyel Denklemler (Fizik)

(Lisans)

BİLGİSAYARA GİRİŞ 2

(Lisans)

BİLGİSAYARA GİRİŞ 1

(Lisans)

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI II

(Lisans)

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI I

(Lisans)

Analytic Geometry II

(Lisans)

Analytic Geometry I

(Lisans)

Analitik Geometri II (II. Ö.)

(Lisans)

Analitik Geometri I (II. Ö.)

(Lisans)

Analitik Geometri I

(Lisans)

ANALYTİC GEOMETRY I

Dersler - Ön Lisans

(Önlisans)

Matematik II (ZMYO İnşaat)

(Önlisans)

Matematik II (ZMYO İnşaat II. Ö.)

(Önlisans)

Matematik II (ZMYO Maden)

(Önlisans)

Matematik I (ZMYO İnşaat)

(Önlisans)

Matematik I (ZMYO İnşaat II. Ö.)

(Önlisans)

Matematik I (ZMYO Maden)

Projeler (1)

Z K Ü BAP 2009 13 04 01

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 02.09.2009 - 02.03.2011

Ödüller (10)

Outstanding Reviewer Award 2019

Tarih: 2020
(IOP Publishing - Inverse Problems)
(Mesleki Dernekler)

Outstanding Reviewer Award 2018

Tarih: 2019
(IOP Publishing - Inverse Problems)
(Mesleki Dernekler)

Yayın Teşvik (UBYT)

Tarih: 2018
(TÜBİTAK)
(Kamu)

Outstanding Reviewer Award 2017

Tarih: 2018
(Elsevier - Neurocomputing)
(Mesleki Dernekler)

Outstanding Reviewer Award 2017

Tarih: 2018
(IOP Publishing - Inverse Problems)
(Mesleki Dernekler)

Yayın Teşvik (UBYT)

Tarih: 2016
(TÜBİTAK)
(Kamu)

Yayın Teşvik (UBYT)

Tarih: 2013
(TÜBİTAK)
(Kamu)

Yayın Teşvik (UBYT)

Tarih: 2010
(TÜBİTAK)
(Kamu)

Yayın Teşvik (UBYT)

Tarih: 2010
(TÜBİTAK)
(Kamu)

Yayın Teşvik (UBYT)

Tarih: 2009
(TÜBİTAK)
(Kamu)
Üniversite Dışı Deneyimler