PROFESÖR DR.

İsim:

ZEKAİ GÜNER

e-Posta:

zekai.guner

Telefon:

3233870

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi

Temel Alanı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Öğrenim Bilgileri

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 24/09/1984 - Bitiş Tarihi 14/01/1987

TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Ortaokul T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye ünitesinin işlenişine yönelik öğretmen görüşleri

BUSE SEYHAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Ulusal Makaleler (8)

Antep Savunması ve Ali Şefik Özdemir Bey in Faaliyetleri

ZKÜ.Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: None/2007 Sayı: 6 Cilt: 3 Sayfa: 49- GÜNER ZEKAİ

Cumhuriyet ve Türk Kadını

ZKÜ.Zonguldak Sağlık Yüsek Okulu Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi

Tarih: 8/2006 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 91- Zekai Güner, Murat Hulkiender

Mütareke Yıllarında Türk Bulgar İlişkileri ve Trakya da Gelişen Olaylar

Bilgi ve Bellek, İstanbul Bilgi Üniversitesi Türk Devrim Tarihi Çalışmaları Dergisi

Tarih: 3/2006 Sayı: 5 Cilt: 1 Sayfa: 124- GÜNER ZEKAİ

Atatürk Cumhuriyet ve Demokrasi

ZKÜ.Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: None/2006 Sayı: 3 Cilt: 2 Sayfa: 41- GÜNER ZEKAİ

Milli Mücadele de Türk Kamuoyunu Oluşturan Basın

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Erdem Dergisi Cumhuriyet Özel Sayısı

Tarih: 5/1999 Sayı: 31 Cilt: 11 Sayfa: 89- GÜNER ZEKAİ

Milli Mücadele Döneminde Batı Trakya da Bulgar Zulümleri

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, Erdem Dergisi

Tarih: 5/1999 Sayı: 34 Cilt: 12 Sayfa: 119- GÜNER ZEKAİ

Trakya Paşaeli Müdafaa i Hukuk Cemiyeti

İ.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı

Tarih: 1/1996 Cilt: 8 Sayfa: 135- GÜNER ZEKAİ

İzmir in İşgali Olayının Trakya daki Tepkileri

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi

Tarih: 7/1994 Sayı: 27 Cilt: 9 Sayfa: 559- GÜNER ZEKAİ

Uluslararası Bildiriler (7)

Türk Yunan Nüfus Mübadelesinde Gayri Mübadil Türkler Meselesi

(Tam metin bildiri)

6.Uluslararası Atatürk Kongresi GÜNER ZEKAİ Cilt: 1 Sayfa:872-

Tevfik Rüştü Aras Bey in Muhtelit Mübadele Komisyonu Türk Heyeti Reisi Olarak Faaliyetleri 1923 1925

(Özet bildiri)

İç/Dış/Göç ve Kültür IV.Kültür Araştırmaları Sempozyumu GÜNER ZEKAİ

Türkiye Yunanistan Nüfus Mübadelesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin İskân Politikası

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi ICENAS 38 GÜNER ZEKAİ

Milli Mücadele Döneminde Türk Kamuoyunda Ermeni Meselesi

(Tam metin bildiri)

2. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu GÜNER ZEKAİ Cilt: 1 Sayfa:155-

Çanakkale Savaşlarının ve Çanakkale Kahramanı Mustafa Kemal in Milli Mücadele Kamuoyunun Oluşmasındaki Yeri

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Çanakkale Kongresi GÜNER ZEKAİ Cilt: 1 Sayfa:139-

Atatürk Dönemi Balkan Politikası ve Balkan Antantı

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Atatürk Kongresi GÜNER ZEKAİ Cilt: 1 Sayfa:343-

Atatürk ün Trakya Üzerine Düşünceleri Trakya Paşaeli Cemiyeti ile İlişkileri

(Tam metin bildiri)

3. Uluslararası Atatürk Sempozyumu GÜNER ZEKAİ Cilt: 2 Sayfa:759-

Ulusal Bildiriler (4)

Lozan da Türk Yunan Mübadele Politikası Hakkında Genel Bir Değerlendirme

(Tam metin bildiri)

Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Yönleriyle Lozan Konferansı 2013-05-10 2013-05-12 GÜNER ZEKAİ

Milli Mücadele Başlarken Samsun ve Havalisinde Pontus Faaliyetleri

(Tam metin bildiri)

Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu 2006-05-04 2006-05-06 GÜNER ZEKAİ Cilt: 1 Sayfa:135-

Zonguldak ve Ereğli Müdafaa i Hukuk Cemiyetlerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri Bölgede Gelişen Olaylar

(Tam metin bildiri)

11-13 Kasım 2005. Kent Tarihi 05 Bienali 2005-11-11 2005-11-13 GÜNER ZEKAİ Cilt: 1 Sayfa:179-

Lüleburgaz Kongresi

(Tam metin bildiri)

81. Yılında Lüleburgaz Kongresi Ulusal Sempozyumu 2001-03-31 2001-04-02 GÜNER ZEKAİ Cilt: 1 Sayfa:48-

İdari Görevler

Müdür

03-01-1996 / 31-12-2010

ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU

Kitaplar (4)

Lozan’xxda Türk Yunan Mübadele Siyaseti

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Siyasal Kitabevi ISBN: 978-605-9221-53-5 Tarih: 2017

Milli Mücadele Başlarken Türk Kamuoyu

(Bilimsel Kitap)

Yayınevi:: TC.Kültür Bakanlığı Yayınları/2322 Yayınlar Daire Başk. Kültür Eserleri Dizisi/250 Tarih: 2014

Trakya Paşaeli Müdafaa i Hukuk Cemiyeti nin Kuruluşu ve Faaliyetleri 1 Aralık 1918 13 Mayıs 1920

(Bilimsel Kitap)

Yayınevi:: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayını Tarih: 2014

Milli Mücadele Dönemi Beyannameleri ve Basını

(Bilimsel Kitap)

Yayınevi:: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını Tarih: 2010

Üniversite Dışı Deneyimler

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

1979-0

Uzman Yardımcısı

Kültür Turizm Bakanlığı,Uzmanlık