DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

ZEYNEP BAŞAK

e-Posta:

zbasak

Telefon:

0 372 291 1527

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Mikro İktisat

Çalışma Ekonomisi

İktisat Teorisi

Bölgesel İktisat

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2005-2013

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ

Tez Adı : Persistence of informal employment in Turkey

Yüksek Lisans

2003-2005

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ

Tez Adı : Explaining Informalization via Labor Market Segmentation Theory: Evidence from Turkey

Lisans

1998-2003

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İKTİSAT FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ

Ulusal Makaleler (2)

Firmalar arası Değişim İlişkileri Kapsamında Fason Üretim Denizli ve Gaziantep Tekstil Sektörü Örneği

Toplum ve Bilim

Sayı: 114 Cilt: 114 Sayfa: 214-237 SARACOĞLU D Şirin, BAŞAK Zeynep

Endeks:ULAKBİM

Çalışma Hayatında Son Gelişmeler

İktisat Dergisi

Sayı: 437 Cilt: 437 Sayfa: 88-91 BAŞAK Zeynep

Uluslararası Bildiriler (7)

Changes in Employment Status and Migration in Turkey a Hazard Function Analysis using Retrospective Data

(Özet bildiri)

the 35th Middle East Economic Association Meeting in conjunction with the ASSA 03.01.2015 05.01.2015 BAŞAK ZEYNEP,TAYMAZ EROL Basım Tarihi : 01.01.2015

Dynamics of Informality Employment and Mobility between Formal and Informal Sectors Jobs

(Sözlü Bildiri)

the 32nd Middle East Economic Association Meeting in conjunction with the ASSA 05.01.2012 05.01.2012 BAŞAK Zeynep, TAYMAZ Erol

Inequality in the Turkish Labor Market Is it Deja Vu or Permanent

(Sözlü Bildiri)

TEK-International Conference on Debt Dynamics, Financial Instability and the Great Recession 01.11.2012 03.11.2012 BAŞAK Zeynep

Two Sector Open Economy General Equilibrium Model Three Types of Individuals

(Sözlü Bildiri)

TEK-International Conference on Economics 11.09.2006 13.09.2006 BAŞAK Zeynep, KOSKA Onur

Inequality of Opportunity in Turkey Evidence from Field Survey Data

(Sözlü Bildiri)

the 2013 Midwest Economics Association Annual Meeting 22.03.2013 24.03.2013 BAŞAK Zeynep, TAYMAZ Erol

Dynamics of Informal Employment in Turkey

(Sözlü Bildiri)

2013 Advanced Graduate Workshop on Poverty Development and Globalization 07.01.2013 18.01.2013 BAŞAK Zeynep, TAYMAZ Erol

Employment and Mobility between Formal and Informal Sectors Jobs using field survey data

(Sözlü Bildiri)

Shadow Economies Workshop (Boğaziçi University Center for Economics and Econometrics) 12.10.2012 12.10.2012 BAŞAK Zeynep, TAYMAZ Erol

Ulusal Bildiriler (3)

Enformelleşme Dinamiklerini İş Tarihi Üzerinden Okumak Yeni Bir Veri Seti Türkiye Örneği

(Sözlü Bildiri)

13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi 04.12.2013 06.12.2013 BAŞAK Zeynep, TAYMAZ Erol

Kriz Gölgesindeki Yıllar Bir Türkiye Hikayesi

(Sözlü Bildiri)

Türkiye Ekonomisi Çalıştayı: Türkiye Ekonomisinin Dünü Bugünü Yarını - Yakup Kepenek'e ve Oktar Türel'e Armağan 25.04.2013 26.04.2013 BAŞAK Zeynep, TAYMAZ Erol

Türkiye de Formel ve Enformel İşler arasındaki Geçişler Saha Çalışması Sonuçları

(Sözlü Bildiri)

Harran Ekonomi Seminerleri 04.10.2013 04.10.2013 BAŞAK Zeynep, TAYMAZ Erol

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2014-2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSADİ GELİŞME-ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2005-2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT ANABİLİM DALI

Kitaplar (3)

Türkiye Ekonomisinini Dünü Bugünü Yarını

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Bölüşüm Göstergeleri ile 2008-09 Krizi: Türkiye Örneği Editör: Emre Özçelik, Erol Taymaz Basım Sayısı::(1) Sayfa::91 120 Yayınevi:: İmge Kitabevi ISBN: 978-975-533-809-5 Tarih: 2015

Ta Ezelden Taşkındır Antep

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sermayenin Yeni Mekan Arayışı, Kapitalist Üretim İlişkilerinde Değişim ve Yeni Sanayi Odakları: Gaziantep, Quo Vadis? Editör: GÜLTEKİN MEHMET NURİ Basım Sayısı::(1) Sayfa::413 444 Yayınevi:: İletişim Yayınları ISBN: 9789750509131 Tarih: 2011

Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma

(Kitap Tercümesi)

Bölüm Adı: Keynes'in Kalkınma İktisadı için Önemi (çeviri) Editör: ŞENSES FİKRET Yayınevi:: İletişim Yayınları ISBN: 9789750507182 Tarih: 2009

Projeler (4)

Labor Mobility in Egypt Jordan and Turkey a multi state multi spell analysis using the ELMPS JLMPS and TWMHS

Diğer (Uluslararası) 18 (Tamamlandı) 01.12.2014 - 01.02.2016

Enformel İstihdam Dinamikleri ve Politika Önerileri

BAP 6 (Tamamlandı)

Enformel İstihdam Dinamikleri ve Politika Önerileri

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

Dış Ticaret Serbestleşme Sürecinde Enformel İstihdam

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

Ödüller (3)

Teşvik Ödülü

Tarih: 2014
(TCMB Araştırma Ödülleri)
(Kamu)

Doktora Teşvik Ödülü

Tarih: 2013
(Türkiye Ekonomi Kurumu)
(Diğer)

2214-A Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı

Tarih: 2011
(TÜBİTAK )
(Kamu)