DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

ZAFER ÖZTÜRK

Email:

zaferozturk

Telefon:

0 372 291 1480

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Makro İktisat

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2009-2011

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT POLİTİKASI (DR)

Yüksek Lisans

2000-2004

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (YL) (TEZLİ)

Lisans

1993-1997

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Kurumsal faktörlerin doğrudan yabancı yatırım girişlerine etkisi

DAMLA ÖZ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Kur belirsizliğinin dış ticaret üzerindeki etkileri: VAR-MGARCH yaklaşımı ve Türkiye örneği

SEVGİ DURAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Türkiye'de sanayileşme sürecinde savunma sanayinin rolü

DERYA YAKICI ÖKSÜZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Siber suçların ekonomik boyutu: Zonguldak örneği

MUHAMMED TEMLİ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İktisadi büyüme sürecinde kadın istihdamının rolü ve Türkiye'de kadın istihdamı

SİNEM TOPTAŞ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı

Uluslararası Makaleler (8)

Orta Gelir Tuzağı Hipotezi’nin Panel Birim Kök Testi İle Analizi

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 4 Cilt: 17 Sayfa: 200-213 ÖZTÜRK ZAFER,TAY BAYRAMOĞLU ARZU

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-029X doi:http://dx.doi.org/10.11611/yead.631141

SİBER SALDIRILARIN FİRMALARA ETKİLERİ: ZONGULDAK ÖRNEĞİ

International Journal of Management Economics and Business

Tarih: 12/2017 Sayı: ICMEB17 Cilt: 13 Sayfa: 0-0 ÖZTÜRK ZAFER,PEKKAYA MEHMET,Temli Muhammed

Endeks:INDEX COPERNICUS, PROQUEST ABI/INFORM ISSN:2147-9194 doi:10.17130/ijmeb.2017ICMEB1735470

Website

ARIMA ve Gri Sistem Modelleri ile Enflasyon Tahmini

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Tarih: 4/2017 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 760-776 TAY BAYRAMOĞLU ARZU,ÖZTÜRK ZAFER

Endeks:EBSCO ISSN:2147-1185

Website

The Relationship between Energy Consumption Income Foreign Direct Investment and CO2 Emissions The Case of Turkey

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Sayı: 2 Cilt: 6 ÖZTÜRK ZAFER,ÖZ DAMLA

Endeks:EBSCO ISSN:1308-5549 doi:http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.461

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Ülkelerinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Panel Nedensellik Analizi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Sayı: 2 Cilt: 16 Sayfa: 37-48 ÖZTÜRK ZAFER,ÖZ DAMLA

Endeks:EBSCO

ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE IN THE MINT COUNTRIES EVIDENCE OF LONG RUN PANEL CAUSALITY TEST

AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 1/2015 Sayı: 11 Cilt: 11 Sayfa: 175-184 ÖZTÜRK ZAFER,YILDIRIM ERTUĞRUL

Endeks:Ebsco Host, Index Copernicus

Relationship between Human Capital and Economic Growth Panel Causality Analysis for Selected OECD Countries

Journal of Economic and Social Studies

Tarih: 1/2013 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 153-162 KESİKOĞLU FERDİ,ÖZTÜRK ZAFER Atıf Sayısı: 3

Endeks:Econlit

Ortadoğu ya Yönelik Politikalar Türkiye ve Ekonomik İstikrar

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Sayı: 17 Cilt: 8 Sayfa: 101-114 ÖZTÜRK ZAFER

Endeks:INDEX COPERNICUS, EBSCO, DOAJ doi:http://dx.doi.org/10.11122/ijmeb.2012.8.17.359

Uluslararası Bildiriler (7)

Türkiye’de İstihdam Yaratmayan Büyüme Sorunu

IV. European Congress on Economic Issues 15.11.2018 17.11.2018 Sözlü Sunum Kapız Ayvaz Serap,ÖZTÜRK ZAFER

Türkiye’de Bölgesel Teşviklerin İstihdama Etkisi

(Tam metin bildiri)

European Congress on Economic Issues VI 14.11.2019 15.11.2019 Sözlü Sunum İNAM MEHTAP,ÖZTÜRK ZAFER Sayfa:152-158

Website

Testing the Middle Income Trap Hypothesis with the Unit Root Test

(Özet bildiri)

International Congress on Afro Eurasian Research IV 27.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum ÖZTÜRK ZAFER,TAY BAYRAMOĞLU ARZU Sayfa:101-101

Website

Gelişmekte Olan Ülkelerde DYY Girişini Etkileyen Kurumsal Faktörler

(Tam metin bildiri)

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 04.05.2018 05.05.2018 Sözlü Sunum ÖZTÜRK ZAFER,ÖZ DAMLA

Website

Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Makroekonomik Performansının Avrupa Birliği Ülkeleri ile Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

IV. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi 27.04.2018 29.04.2018 Sözlü Sunum ÖZTÜRK ZAFER,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH Sayfa:314-322 ISBN:978-605-4931-65-1

BRICS Ülkelerinde Kurumsal Faktörlerin Uluslararası Sermaye Hareketlerine Etkisi

(Özet bildiri)

EconWorld2015-The Second International Conference in Economics 18.08.2015 20.08.2015 ÖZ DAMLA,YAĞLIKARA AYKUT,ÖZTÜRK ZAFER

Oil Price and Industrial Production in G7 Countries Evidence from the Asymmetric and Non asymmetric Causality Tests

(Tam metin bildiri)

Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism 26.10.2013 28.10.2013 YILDIRIM ERTUĞRUL,ÖZTÜRK ZAFER

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2005-2011

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İKTİSAT FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2002-2005

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Enstitü Müdür Yardımcısı

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

TÜRKİYE’DE İKTİSAT POLİTİKASI UYGULAMALARI

(Doktora)

POLİTİK İKTİSAT VE KURUMSAL İKTİSAT I

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Makro Ekonomik Analiz I

(Yüksek Lisans)

MAKRO EKONOMİK ANALİZ II

(Yüksek Lisans)

MAKRO EKONOMİK ANALİZ I

Dersler - Lisans

(Lisans)

İktisat Politikası

(Lisans)

İktisada Giriş

(Lisans)

İKTİSADA GİRİŞ II

(Lisans)

İKTİSADA GİRİŞ I

(Lisans)

Türkiye Ekonomisi

(Lisans)

TÜRKİYE EKONOMİSİ

(Lisans)

Makro İktisat

(Lisans)

MAKRO İKTİSAT

Kitaplar (5)

Digital Business Strategies in Blockchain Ecosystems

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Evaluation of Cybercrime Economy via MCDM and Decision Tree Approaches: The Case of Zonguldak Editör: Umit Hacioglu Basım Sayısı::(1) Sayfa::521 554 Yayınevi:: Springer ISBN: 978-3-030-29738-1 Tarih: 2020

DÜNDEN BUGÜNE EKONOMİ YAZILARI III

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye’de Bölgesel Gelir Eşitsizliğinin Nedenleri: Bölgeler Arası Bir Karşılaştırma Editör: GÖZEN, Mehmet Çağrı SOYLU, Özgür Bayram Basım Sayısı::(1) Sayfa::41 54 Yayınevi:: Umuttepe Yayınları ISBN: 978-605-7858-18-4 Tarih: 2019

Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları II

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye’de Savunma Sanayinin Sanayi Sektörünün Gelişim Sürecindeki Rolü Editör: Orhan Ayhan, İnce M. Rıdvan, Demir Sedanur Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Umuttepe Yayınları ISBN: 978-605-2012-95-6 Tarih: 2019

Global Approaches in Financial Economics, Banking, and Finance

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Assessing the Twin and Triple Deficit Hypotheses in Developing Economies: A Panel Causality Analysis Editör: Dinçer Hasan, Hacıoğlu Ümit, Yüksel Serhat Basım Sayısı::(1) Sayfa::209 225 Yayınevi:: Springer Cham ISBN: 978-3-319-78494-6 Tarih: 2018

Political Economy in Transition Economies

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Effect of Public Capital on Private Capital: The Case of Transition Countries Editör: Tayfur Bayat Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Editura Universitatii Aurel Vlaicu ARAD ISBN: 978-973-752-780-6 Tarih: 2017

Projeler (1)

Siber Suçların Ekonomik Boyutu: Zonguldak Örneği

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 22.04.2016 - 27.12.2017