DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

ZAFER ÖZTÜRK

e-Posta:

zaferozturk

Telefon:

0 372 291 1480

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Makro İktisat

Temel Alanı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Enflasyon

İstihdam

None

Öğrenim Bilgileri

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 20/09/2009 - Bitiş Tarihi 27/04/2011
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT POLİTİKASI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 29/09/2000 - Bitiş Tarihi 16/09/2004
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 01/10/1993 - Bitiş Tarihi 16/06/1997
Lisans-Anadal

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT

Yönetilen Tezler - Doktora

Kurumsal faktörlerin doğrudan yabancı yatırım girişlerine etkisi

DAMLA ÖZ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

TÜRKİYE'DE COVİD-19 SALGINI ÖNCESİ VE SONRASI KAMU HARCAMALARININ GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

DEMET YILDIRIM
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Türkiye'de bölgesel teşviklerin istihdama etkisi

MEHTAP İNAM
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ İKTİSAT POLİTİKALARININ İKTİSADİ POPÜLİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

NASİYE ŞAHİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Döviz kuru hareketlerinin tarımsal dış ticarete etkileri: Türkiye örneği

HALİL İBRAHİM ÖKTEM
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Kur belirsizliğinin dış ticaret üzerindeki etkileri: VAR-MGARCH yaklaşımı ve Türkiye örneği

SEVGİ DURAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Türkiye'de sanayileşme sürecinde savunma sanayinin rolü

DERYA YAKICI ÖKSÜZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Siber suçların ekonomik boyutu: Zonguldak örneği

MUHAMMED TEMLİ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

İktisadi büyüme sürecinde kadın istihdamının rolü ve Türkiye'de kadın istihdamı

SİNEM TOPTAŞ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (9)

Türkiye’de AK Parti Dönemi Ulaştırma Yatırım Politikalarında Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Hedefler

Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi

Tarih: 11/2021 Sayı: 3 Cilt: 2 Sayfa: 325- ARSLAN ERSİN, ÖZTÜRK ZAFER

Endeks:J-Gate, DRJI, Journal Factor, EuroPub, Academic Resource Index, Base ISSN:2717-9729

Website

Orta Gelir Tuzağı Hipotezi’nin Panel Birim Kök Testi İle Analizi

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 4 Cilt: 17 Sayfa: 200- ÖZTÜRK ZAFER,TAY BAYRAMOĞLU ARZU

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-029X doi:http://dx.doi.org/10.11611/yead.631141

Website

Siber Saldırıların Firmalara Etkileri: Zonguldak Örneği

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: None Cilt: 13 Sayfa: 534- ÖZTÜRK ZAFER, PEKKAYA MEHMET, TEMLİ MUHAMMED

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9194 doi:10.17130/ijmeb.2017ICMEB1735470

Website

ARIMA ve Gri Sistem Modelleri ile Enflasyon Tahmini

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Tarih: 4/2017 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 760- TAY BAYRAMOĞLU ARZU,ÖZTÜRK ZAFER

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1185

Website

The Relationship between Energy Consumption, Income, Foreign Direct Investment, and CO2 Emissions: The Case of Turkey

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2016 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 269- ÖZTÜRK ZAFER,ÖZ DAMLA

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-5549

Website

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Ülkelerinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 1/2016 Sayı: 2 Cilt: 16 Sayfa: 37- ÖZTÜRK ZAFER,ÖZ DAMLA

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0876 doi:10.18037/ausbd.388968

Website

Environmental Kuznets Curve in the Mint Countries: Evidence of Long-Run Panel Causality Test

AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 1/2015 Sayı: 1 Cilt: 11 Sayfa: 175- ÖZTÜRK ZAFER,YILDIRIM ERTUĞRUL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1306-2174

Website

Relationship between Human Capital and Economic Growth: Panel Causality Analysis for Selected OECD Countries

Journal of Economic and Social Studies

Tarih: 1/2013 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 153- KESİKOĞLU FERDİ,ÖZTÜRK ZAFER

Endeks:Econlit ISSN:1986-8502

Website

Ortadoğu ya Yönelik Politikalar Türkiye ve Ekonomik İstikrar

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 1/2012 Sayı: 17 Cilt: 8 Sayfa: 101- ÖZTÜRK ZAFER

Endeks:TR DİZİN ISSN:1301-8051 doi:10.11122/ijmeb.2012.8.17.359

Website

Uluslararası Bildiriler (8)

Döviz Kuru Hareketlerinin Tarımsal Dış Ticarete Etkileri: Türkiye-AB Örneği

(Tam metin bildiri)

International Symposium on Economics, Finance and Econometrics 2022-06-18 Sözlü Sunum ÖKTEM HALİL İBRAHİM, ÖZTÜRK ZAFER Sayfa:135- ISBN:978-605-71790-0-5 Basım Tarihi : 18.09.2022

Website

Demokrat Parti Ekonomi Politikalarının İktisadi Popülizm Açısından Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 2021-06-25 2021-06-27 Sözlü Sunum ŞAHİN NASİYE, ÖZTÜRK ZAFER Sayfa:336- ISBN:978-625-7898-45-4 Basım Tarihi : 18.07.2021

Website

Türkiye’de Bölgesel Teşviklerin İstihdama Etkisi

(Tam metin bildiri)

European Congress on Economic Issues VI 2019-11-14 2019-11-15 Sözlü Sunum İNAM MEHTAP,ÖZTÜRK ZAFER Sayfa:152- ISBN:978-605-7858-19-1 Basım Tarihi : 22.12.2019

Website

Türkiye’de İstihdam Yaratmayan Büyüme Sorunu

(Tam metin bildiri)

IV. European Congress on Economic Issues 2018-11-15 2018-11-17 Sözlü Sunum KAPIZ AYVAZ SERAP, ÖZTÜRK ZAFER Sayfa:192- ISBN:978-605-2012-90-1 Basım Tarihi : 30.12.2018

Website

Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Makroekonomik Performansının Avrupa Birliği Ülkeleri ile Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

IV. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi 2018-04-27 2018-04-29 Sözlü Sunum ÖZTÜRK ZAFER,BAYRAMOĞLU MEHMET FATİH Sayfa:314- ISBN:978-605-4931-65-1 Basım Tarihi : 05.10.2018

Website

Gelişmekte Olan Ülkelerde DYY Girişini Etkileyen Kurumsal Faktörler

(Tam metin bildiri)

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 2018-05-04 2018-05-05 Sözlü Sunum ÖZTÜRK ZAFER,ÖZ DAMLA Sayfa:1- ISBN:978-605-258-101-8 Basım Tarihi : 01.10.2018

Website

The Effect of Institutional Factors on International Capital Movements in BRICS Countries

(Özet bildiri)

EconWorld2015-The Second International Conference in Economics 2015-08-18 2015-08-20 Sözlü Sunum ÖZ DAMLA,YAĞLIKARA AYKUT,ÖZTÜRK ZAFER Basım Tarihi : 01.09.2015

Oil Price and Industrial Production in G7 Countries: Evidence from the Asymmetric and Non asymmetric Causality Tests

(Tam metin bildiri)

Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism 2013-10-26 2013-10-28 Sözlü Sunum YILDIRIM ERTUĞRUL,ÖZTÜRK ZAFER Sayfa:1020- Basım Tarihi : 14.08.2014

Website

Kitaplar (7)

Disiplinlerarası Yaklaşımlarla Uygulamalı Sosyal Bilimler

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Vergilerin Ekonomik Büyümeye Etkileri: OECD Örneği Editör: Altuntepe, Nihat Basım Sayısı::(1) Sayfa::343 362 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-8275-83-4 Tarih: 2022

Türkiye'de İktisat Politikaları ve İstihdam (1990 - 2020)

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye’de Fiyat İstikrarı Politikası ve İstihdam Editör: Altuntepe, Nihat Basım Sayısı::(1) Sayfa::285 306 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-8494-26-6 Tarih: 2021

Digital Business Strategies in Blockchain Ecosystems

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Evaluation of Cybercrime Economy via MCDM and Decision Tree Approaches: The Case of Zonguldak Editör: Umit Hacioglu Basım Sayısı::(1) Sayfa::521 554 Yayınevi:: Springer ISBN: 978-3-030-29738-1 Tarih: 2020

Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları II

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye’de Savunma Sanayinin Sanayi Sektörünün Gelişim Sürecindeki Rolü Editör: Orhan Ayhan, İnce M. Rıdvan, Demir Sedanur Basım Sayısı::(1) Sayfa::62 81 Yayınevi:: Umuttepe Yayınları ISBN: 978-605-2012-95-6 Tarih: 2019

DÜNDEN BUGÜNE EKONOMİ YAZILARI III

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye’de Bölgesel Gelir Eşitsizliğinin Nedenleri: Bölgeler Arası Bir Karşılaştırma Editör: GÖZEN, Mehmet Çağrı SOYLU, Özgür Bayram Basım Sayısı::(1) Sayfa::41 54 Yayınevi:: Umuttepe Yayınları ISBN: 978-605-7858-18-4 Tarih: 2019

Global Approaches in Financial Economics, Banking, and Finance

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Assessing the Twin and Triple Deficit Hypotheses in Developing Economies: A Panel Causality Analysis Editör: Dinçer Hasan, Hacıoğlu Ümit, Yüksel Serhat Basım Sayısı::(1) Sayfa::209 225 Yayınevi:: Springer Cham ISBN: 978-3-319-78494-6 Tarih: 2018

Political Economy in Transition Economies

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Effect of Public Capital on Private Capital: The Case of Transition Countries Editör: BAYAT Tayfur Basım Sayısı::(1) Sayfa::135 155 Yayınevi:: Editura Universitatii Aurel Vlaicu ARAD ISBN: 978-973-752-780-6 Tarih: 2017