RESEARCH ASSIST.

Name:

ZEYNEP KURTULAY

Email:

z.kurtulay

Phone:

3723191300-7213

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Turizm

Turizm Pazarlaması

Turizm İşletmeciliği

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2016-

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR)

Yüksek Lisans

2014-2016

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ)

Lisans

2009-2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSAT FAKÜLTESİ / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

Ulusal Makaleler (2)

Seyahat Acenteleri Gözüyle Batı Karadeniz de Destinasyon Sıralaması: Fuzzy Topsis Yöntemi

Turk Turizm Arastirmalari Dergisi

Tarih: 10/2020 Sayı: 4 Cilt: 4 Sayfa: 3785-3807 ALBUZ NALAN,KÖŞKER HASAN,KURTULAY ZEYNEP

Endeks:TR DİZİN ISSN:2587-0890

Website

YEREL PAYDAŞLARIN EKOTURİZME YÖNELİK YAKLAŞIMLARI: ERZİNCAN DESTİNASYONU ÖRNEĞİ

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 10/2017 KIZILIRMAK İSMAİL,KAYA FAZIL,YILDIZ SALİH,KURTULAY ZEYNEP

Endeks:ASOS

Uluslararası Bildiriler (4)

GÜMELİ TABİAT ALANI VE PORSUK AĞACININ TURİZM POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESi

(Tam metin bildiri)

Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı 02.09.2020 05.09.2020 Sözlü Sunum KURTULAY ZEYNEP,CİVELEK MAKBULE,GÜRGE MERVE,BÜYÜKGÜZEL KEMAL ISBN: 978-605-254-280-4

Assessment of Zonguldak province’s potential scope of ecotourism by GIS Method

(Özet bildiri)

Ecology 2018 International Symposium 19.06.2018 23.06.2018 Sözlü Sunum KURTULAY ZEYNEP,BÜYÜKGÜZEL KEMAL,Kızılırmak İsmail

DOKAP KAPSAMINDAKİ İLLERİN TURİZM İŞLETMELERİNİN 2000-2016 YILLARI ARASINDAKİ GELİŞİMİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

(Özet bildiri)

DOKAP BÖLGESİ ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU 23.10.2017 24.10.2017 Sözlü Sunum ŞİŞİK LEYLA,KURTULAY ZEYNEP,KIZILIRMAK İSMAİL

Website

Exploring the Boutique Hotel Guest Experience

(Tam metin bildiri)

4th International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference 26.05.2015 29.05.2015 Sözlü Sunum KURTULAY ZEYNEP,TAŞKIRAN ÖZLEM,ÇETİN GÜREL,KIZILIRMAK İSMAİL,ATSIZ OZAN,KARAYILAN EYÜP Sayfa:38-47

Website

Ulusal Bildiriler (5)

Ekolojik unsur olarak Anıt Ağaç kavramı ve Zonguldak’ın Anıt ağaçları

(Tam metin bildiri)

Conference on Managing Tourism Across Continents-Tourism for a better World (MTCON-2020) 02.09.2020 05.09.2020 Sözlü Sunum KURTULAY ZEYNEP,Civelek M,GÜRGE MERVE,BÜYÜKGÜZEL KEMAL Sayfa:1676-1689 ISBN:978-605-254-280-4

Sağlık Turizminde Destinasyon Tercih Sıralaması Fuzzy Topsis Yöntemiyle Bir Uygulama

(Tam metin bildiri)

19. Ulusal Turizm Kongresi 17.10.2018 21.10.2018 Sözlü Sunum ULUCAN EBRU,KURTULAY ZEYNEP,KIZILIRMAK İSMAİL Sayi: 1 Cilt: 1

Konaklama İşletmelerinde Örgütsel İklim ve Örgütsel Sinizm

(Tam metin bildiri)

19. Ulusal Turizm Kongresi 17.10.2018 21.10.2018 Sözlü Sunum KURTULAY ZEYNEP,ULUCAN EBRU,İSTANBULLU DİNÇER FATMA FÜSUN Sayi: 1 Cilt: 1

Website

Online Rezervasyon Kanallarında Dijital İmaj ve Fuzzy TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

16. Turizm Sempozyumu 21.04.2017 21.04.2017 Sözlü Sunum KURTULAY ZEYNEP,KIZILIRMAK İSMAİL Sayi: 1 Cilt: 4 Sayfa:241-254

Website

Yerel Paydaşların Bakış Açısıyla Erzincan İli Ekoturizm Alanlarının Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 07.04.2016 09.04.2016 Sözlü Sunum KIZILIRMAK İSMAİL,KAYA FAZIL,YILDIZ SALİH,KURTULAY ZEYNEP Sayfa:205-216

Website

Akademik Görevler

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ EREĞLİ TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI