ASSOC. PROF.

Name:

YÜCEL NAMAL

Email:

yucelnamal

Phone:

2912845-2851

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Bilim Alanı : ['Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi', 'Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi']

Temel Alanı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Öğrenim Bilgileri

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 15/09/1999 - Bitiş Tarihi 20/06/2003

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 13/09/2006 - Bitiş Tarihi 10/07/2008

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TARİH

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 10/09/2008 - Bitiş Tarihi 04/12/2013

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

Yönetilen Tezler - Doktora

İSMAİL KEMAL SATIR'IN SİYASİ HAYATI (1943-1974)

MUHİBBE ERDOĞAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

OSMANLI'DAN CUMHURİYETE KASTAMONU'DA KADIN (1914-1938)

MELEK TOPARLAK ŞAHİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

İsmet İnönü'nün Zonguldak Ziyaretleri (1933-1964)

İLKER ÇAĞLAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Kadın istihdamı ve toplumsal cinsiyet ilişkisi: Zonguldak ili örneği (2014-2018)

ÖZGÜN TAŞKESEN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu ve Hasan Âli Yücel'in eğitim ve kültür konularına dair görüşleri üzerine karşılaştırmalı bir inceleme

DUYGU KARTAL İNCEBACAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

Demokrat Parti dönemi Zonguldak milletvekilleri ve TBMM'deki faaliyetleri (1950-1960)

YETER KUBA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Hilal-i Ahmer Cemiyetinin Manisa Şubesinin Kuruluşu ve Faliyetleri

İSMAİL ONUR KAVAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

XXI. Dönem TBMM'de MHP Milletvekilleri ve Siyasi Faaliyetleri (1999-2002)

BİLGEN CENGİZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Türk Ocakları 1926 senesi Kurultayı Zabıtları'nın transkripsiyonu ve değerlendirilmesi

ÜMİT TURAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Türkiye'de Kadınların Yerel Siyasette Yer Alma Sorunsalı (2014-2019 Yerel Seçimleri Karşılaştırması "Zonguldak Örneği")

NESLİHAN PEPEOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

Çorum'da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti(1912-1932)

KEMAL KIRAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Cemiyet-i Akvâm Türkiye Irak hudûdu meselesi eserinin transkripsiyon ve değerlendirmesi

HÜSNÜ BAYRAKLI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

1980 Darbesi ve Antidemokratik Uygulamalar

HİLAL YILMAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Kadıköy Hilâl-i Ahmer Cemiyeti (1912-1922)

KEREM KESBİÇ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Bartında Asayiş (1918-1938)

MUSTAFA SİNAN YAMAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Zonguldak milletvekilleri ve TBMM'deki faaliyetleri (1939-1950)

RABİA YILDIZ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Bolu Salnamelerinde Zonguldak (1918,1921-1922)

CANAN KAFALI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Demokrat Parti Dönemi Zonguldak Milletvekilleri ve TBMM' deki Faaliyetleri (1950-1960)

YETER GÜVEN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Bartın Gazetesi'ne göre Bartın'da sosyo-ekonomik ve kültürel hayat (1924-1925)

RAMAZAN ŞENER YILMAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (15)

TÜRKİYE HİMÂYE-İ ETFÂL CEMİYETİ KASTAMONU ŞUBESİ (1921-1930)

Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi

Tarih: 12/2022 Sayı: 2 Cilt: 9 Sayfa: 117- NAMAL YÜCEL, TOPARLAK ŞAHİN MELEK

Endeks:MLA, SOBİAD, SIS, İSAM, ESJI, AcademicKeys ISSN:2149-5866 doi:10.30804/cesmicihan.1186836

Website

İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı Dönemindeki İlk Zonguldak Gezisi (6-13 Aralık 1938)

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

Tarih: 5/2022 Sayı: 31 Cilt: 11 Sayfa: 23- NAMAL YÜCEL, Çağlar İlker

Endeks:ASOS, Google Akademik, Akademik Araştırmalar İndexi (Acarindex.com), Sobiad, EBSCO HOST. ISSN:2147-0928

Website

COVID-19 SALGINI’NIN KADIN İSTİHDAMINA ETKİLERİ: OECD ve TÜİK VERİLERİ ÜZERİNE ANALİZ

Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi

Tarih: 5/2022 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 122- NAMAL YÜCEL, Taşkesen Özgün

Endeks:J-Gate, Index Copernicus International, DRJI, Udledge, İdealonline, Türkiye Turizm Dizini, ASOS İndeks, Bilgindex. ISSN:2630-6360

Website

CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS: AN EVALUATION OF THE MOVIE YAŞAM KAVGASI (1978) IN THE CONTEXT OF THE FAIRCLOUGH 3D MODEL

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks

Tarih: 1/2022 Sayı: None Cilt: 14 Sayfa: 275- NAMAL YÜCEL, ARI Rabia

Endeks:EBSCO, MLA, Index Copernicus, ZDB, DOAJ, Acar Index ISSN:1869-2338 doi:10.46291/ZfWT/140121

Website

ISMAYIL HAKKI BALTACIOĞLU’NUN EĞİTİM ANLAYIŞININ MEB 2023 EĞİTİM VİZYONUNA YANSIMALARI

Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E- Dergisi

Tarih: 7/2021 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 30- NAMAL YÜCEL, Kartal İncebacak Duygu

Endeks:ESJI, İSAM, SIS, Academic Keys, Sobiad ISSN:2149-5866

Website

TÜRKÇÜLÜK DÜŞÜNCESİ AÇISINDAN “TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI” VE “TÜRK’E DOĞRU” ESERLERİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

Tarih: 2/2021 Sayı: 76 Cilt: 14 Sayfa: 195- NAMAL YÜCEL, Kartal İncebacak Duygu

Endeks:MLA, SOBIAD, EBSCO, TEİ, Index Copernicus EuroPub Database Index Islamicus ISSN:1307-9581

Website

TÜRK OCAKLARININ 1926 YILI ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 3/2020 Sayı: 69 Cilt: 13 Sayfa: 363- NAMAL YÜCEL,Turan Ümit

Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) ISSN:1307-9581

Website

SİNOP MİLLET MEKTEPLERİ (1928-1935)

Belgi Dergisi

Tarih: 1/2020 Sayı: 19 Cilt: 2 Sayfa: 1766- NAMAL YÜCEL

Endeks:TR DİZİN ISSN:2687-5039

Website

HİLÂL-İ AHMER CEMİYETİ KADIKÖY ŞUBESİNİN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ (1912-1922)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 10/2019 Sayı: 66 Cilt: 12 Sayfa: 369- NAMAL YÜCEL,Kesbiç Kerem

Endeks:EBSCO, MLA, SOBİAD, TEI, Proquest CSA ISSN:1307-9581

Website

HİLÂL-İ AHMER CEMİYETİ’NİN ÇORUM’DAKİ FAALİYETLERİ (1912-1918)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: None/2019 Sayı: 62 Cilt: 12 Sayfa: 370- NAMAL YÜCEL,Kıran Kemal

Endeks:EBSCO, MLA, TEİ, SOBİAD ISSN:1307-9581

Website

Zonguldak Milletvekili Ali Rıza İncealemdaroğlu

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Tarih: 8/2017 Sayı: 15 Cilt: None Sayfa: 335- NAMAL YÜCEL,Yıldız Rabia

Endeks:EBSCO ISSN:2147-0928

Website

Türkiyede Üniversite Açma Politikasına Bir Örnek Doğu Üniversitesi Fikrinden Atatürk Üniversitesine

Journal of History School

Tarih: 9/2016 Sayı: 27 Cilt: None Sayfa: 481- NAMAL YÜCEL,KARAKUZU HASAN

Endeks:ASOS, SOBIAD, Scientific Indexing Services, DRJI, ESJI, Open Academic Journals Index, Akademik Araştırmalar İndeksi, İSAM, Türk Eğitim İndeksi ISSN:1308-5298

Website

Demokrat Partinin İlk Yıllarında Türk Ordusu 1950-1953

The Journal of International Social Research

Tarih: 6/2016 Sayı: 44 Cilt: 9 Sayfa: 448- KARAKUZU HASAN,NAMAL YÜCEL

Endeks:EBSCO ISSN:1307-9581

Website

Cumhuriyetin Onuncu Yıl Kutlamaları Zonguldak Örneği

The Journal of Academic Social Science Studies

Tarih: 3/2016 Sayı: 43 Cilt: None Sayfa: 493- KARAKUZU HASAN,NAMAL YÜCEL

Endeks:EBSCO ISSN:2148-4163

Website

Türkiyede 1933-1950 Yılları Arasında Yükseköğretime Yabancı Bilim Adamlarının Katkıları

YÜKSEKÖĞRETİM VE BİLİM DERGİSİ

Tarih: 4/2012 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 14- NAMAL YÜCEL

Endeks:EBSCO ISSN:2146-5959

Website

Ulusal Makaleler (15)

ZONGULDAK’TA CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI (1925-1938)

KAREN - Karadeniz Arastirmalari Enstitusu Dergisi

Tarih: 11/2022 Sayı: 16 Cilt: 8 Sayfa: 681- NAMAL YÜCEL, TOPARLAK ŞAHİN MELEK

Endeks:TR DİZİN ISSN:2458-7680 doi:10.31765/karen.1126815

Website

Türkiye Himâye-i Etfâl Cemiyeti Çorum Şubesi (1924-1930)

Karadeniz Araştırmaları

Tarih: 12/2021 Sayı: 72 Cilt: 13 Sayfa: 937- NAMAL YÜCEL

Endeks:TR DİZİN ISSN:2536-5126 doi:10.12787/KARAM1787

Website

I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TÜRK-MACARDOSTLUĞUNA BIR ÖRNEK: MACARISTAN’DAİSLAMIYET’IN RESMI DIN OLARAK KABULÜ (1916)

Avrasya Etüdleri Dergisi

Tarih: None/2019 Sayı: 55 NAMAL YÜCEL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-1604

I.Dünya Savaşına Ait Macarca Bir Eser: Törökök Türkler

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

Tarih: 10/2017 Sayı: 23 Sayfa: 1- NAMAL YÜCEL,Topal Mızrak Sezgin

Endeks:Tübitak-ULAKBİM, MLA, DOAJ ISSN:2148-0877

I Dünya Savaşı Sırasında Avusturya Macaristan Gazetecilerinin İstanbul ve İzmir Ziyaretlerinin Osmanlı Basınına Yansımaları

Yeni Türkiye

Tarih: 2/2015 Sayı: 65 Sayfa: 1363- NAMAL YÜCEL

ISSN:1300-4174

Attila Orbok ve Ermeniler

Yeni Türkiye

Tarih: 9/2014 Sayı: 62 Sayfa: 2146- NAMAL YÜCEL

ISSN:1300-4174

Başbakan İsmet İnönünün Zonguldak Kömür Havzası Ziyaretinin Türk Basınına Yansımaları

Cappadocia Journal of History and Social Sciences

Tarih: 1/2014 Sayı: 2 Sayfa: 1- KARAKUZU HASAN,NAMAL YÜCEL

ISSN:2199-353X

Website

According to the Turkish Archive Resources Helps of Hungarians to the Otoman Red Crescent Association During the First World War

Közép-Európai Közlemények

Tarih: 1/2014 Sayı: 24 Sayfa: 126- NAMAL YÜCEL

ISSN:1789-6339

Attila Órbok and Armenians

Review of Armenian Studies

Tarih: 1/2014 Sayı: 30 Sayfa: 101- NAMAL YÜCEL

Endeks:Tübitak-Ulakbimi, EBSCO ISSN:1303-5304

Zonguldak Halkevi nin Faaliyetleri ve Karaelmas Dergisi

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Tarih: 1/2012 Sayı: 34 Cilt: 9 Sayfa: 97- NAMAL YÜCEL

Endeks:TÜBiTAK-ULAKBİM ISSN:1304-6918

Prof Arminius Hermann Vambery ve Ermeni Meselesi

ERMENİ ARAŞTIRMALARI

Tarih: 10/2011 Sayı: 39 Cilt: 2011 Sayfa: 213- NAMAL YÜCEL

ISSN:1303-068X

Atatürk ve Üniversite Reformu 1933

YÜKSEKÖĞRETİM VE BİLİM DERGİSİ

Tarih: 4/2011 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 27- NAMAL YÜCEL,KARAKÖK TUNAY

ISSN:21465959

Türkiye de İkinci Kuşak Bir Macar Mimar Şandor Hadi

Toplumsal Tarih

Tarih: 2/2011 Sayı: 206 Sayfa: 84- NAMAL YÜCEL

ISSN:1300702591

Prof. Dr. M. Şerif Baştav la Söyleşi

TARİH OKULU

Tarih: 1/2011 Sayı: 9 Cilt: 2011 Sayfa: 223- NAMAL YÜCEL

ISSN:1308-5398

A Booklet Regarding The Armenian Question in Hungary

Review of Armenian Studies

Tarih: 4/2010 Sayı: 22 Cilt: 2010 Sayfa: 203- NAMAL YÜCEL

Endeks:EBSCO ISSN:1303-5304

Uluslararası Bildiriler (7)

Savaş ve Mütareke Döneminde Ereğli Kömür Havzası (1914-1918)

(Tam metin bildiri)

100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz’de Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu 2019-10-25 2019-10-26 Sözlü Sunum NAMAL YÜCEL Cilt: 2 Sayfa:519- ISBN:978-605-2271-19-3 Basım Tarihi : 01.09.2019

SYRIAN PROTETANT COLLEGE (BEIRUT PROTESTANT AMERICAN UNIVERSITY)

(Tam metin bildiri)

III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 2019-04-12 2019-04-14 Sözlü Sunum NAMAL YÜCEL Sayfa:182- ISBN:978-605-67570-5-1 Basım Tarihi : 01.09.2019

Türkçülüğün Zonguldaktan Yükselen Sesi: Doğu Dergisi

(Tam metin bildiri)

I.Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 2017-05-11 2017-05-14 Sözlü Sunum NAMAL YÜCEL,KARAKUZU HASAN Cilt: 1 Sayfa:233- ISBN:978-605-67570-1-3 Basım Tarihi : 01.09.2017

Türkçülüğün Zonguldak’tan Yükselen Sesi: Doğu Dergisi

(Özet bildiri)

Sempozyum 2017-05-11 2017-05-14 Sözlü Sunum NAMAL YÜCEL,KARAKUZU HASAN Sayfa:105- Basım Tarihi : 01.09.2017

Atatürk Dönemi Zonguldakta Eğitim

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi 2016-12-01 2016-12-04 Sözlü Sunum NAMAL YÜCEL,KARAKUZU HASAN Cilt: 2 Sayfa:344- ISBN:978-975-93505-5-0 Basım Tarihi : 01.12.2016

Website

According to the Turkish Red Crescent s Archive Documents Aids of Hindu Muslims to the Ottoman Red Crescent Society 1912 1916

(Tam metin bildiri)

Second Sarajevo International Conference on ”EU Integration Balkan Countries 2016-05-17 2016-05-20 Sözlü Sunum NAMAL YÜCEL,KARAKUZU HASAN Cilt: 1 Sayfa:289- ISBN:978-9958-27-302-5 Basım Tarihi : 16.05.2016

Website

Trianon Barış Antlaşması Sonrasında Macar Ekalliyetler Sorunu

(Tam metin bildiri)

100. Yılında I. Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumu 2014-11-03 2014-11-05 Sözlü Sunum NAMAL YÜCEL Sayfa:323- ISBN:9789751631060 Basım Tarihi : 01.11.2015

Ulusal Bildiriler (6)

Başbakan İsmet İnönünün Zonguldak Kömür Havzası Ziyareti (15 Ağustos 1934)

(Tam metin bildiri)

İnsan, Kimlik, Mekân Bağlamında Zonguldak Sempozyumu 2016-10-16 2016-10-18 Sözlü Sunum KARAKUZU HASAN,NAMAL YÜCEL Sayfa:275- ISBN:9786059678025 Basım Tarihi : 01.12.2016

Website

Zonguldak Sancağının Sıhhi ictimai Coğrafyasına Dair Bir Rapor

(Tam metin bildiri)

İnsan, Kimlik, Mekan Bağlamında Zonguldak Sempozyumu 2014-10-16 2014-10-18 Sözlü Sunum NAMAL YÜCEL Sayfa:257- ISBN:9786059678025 Basım Tarihi : 04.10.2016

Website

Macar Türkolog Gyula Mészáros ve Türkiye deki Çalışmaları

(Tam metin bildiri)

XI. Milli Türkoloji Kongresi 2014-11-11 2014-11-13 Sözlü Sunum NAMAL YÜCEL Cilt: 2 Sayfa:621- Basım Tarihi : 01.08.2015

Zonguldak Tayyare Cemiyetinin Kuruluşu ve Faaliyetleri

(Tam metin bildiri)

2.Zonguldak Kent Sempozyumu 2015-05-21 2015-05-22 Sözlü Sunum NAMAL YÜCEL Sayfa:187- ISBN:9786050107319 Basım Tarihi : 23.05.2015

Zonguldakın İlk Kadın Milletvekili Edibe Sayar

(Tam metin bildiri)

2.Zonguldak Kent Sempozyumu 2015-05-21 2015-05-22 Sözlü Sunum NAMAL YÜCEL,Şahin Melek Toparlak Sayfa:89- Basım Tarihi : 01.05.2015

Zonguldak’ta Macar Uzmanlar (1923-1950)

(Tam metin bildiri)

Karaelmas 2009 Medya ve Kültür 2009-11-19 2009-11-20 Sözlü Sunum NAMAL YÜCEL Sayfa:97- ISBN:978-605-89134-1-7 Basım Tarihi : 01.11.2009

İdari Görevler

Müdür

13-12-2023 / 13-12-2026

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Dekan Yardımcısı

25-08-2022 / 02-08-2025

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

22-02-2021 / 25-08-2022

TARİH BÖLÜMÜ

Bölüm Başkan Yardımcısı

22-02-2021 / 01-04-2022

TARİH BÖLÜMÜ

Müdür

08-03-2020 / 08-03-2023

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Kitaplar (18)

Türk ve Batı Basınında Sevr

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sevr ve Trianon Barış Antlaşmaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme Editör: Mehmet Okur Basım Sayısı::(1) Sayfa::449 476 Yayınevi:: Akçağ ISBN: 978-605-342-750-6 Tarih: 2022

Ve Zonguldak... Bir Maden Şehrinden Ötesi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Tarihi ve Sosyolojik Boyutlarıyla Zonguldak Ekonomisi Editör: Dirimeşe Erdem Basım Sayısı::(1) Sayfa::41 74 Yayınevi:: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, No: 38 ISBN: 978-605-9678-32-2 Tarih: 2022

M. Derviş Kılınçkaya Armağan Kitabı

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Millet Mektepleri ve Dilde Sadeleşme Çalışmaları: Çorum Örneği (1928-1935) Editör: Sadık Erdaş, Seyfi Yıldırım Basım Sayısı::(1) Sayfa::369 393 Yayınevi:: Siyasal Kitabevi ISBN: 978-6257-424-56-1 Tarih: 2022

Ve Zonguldak... Bir Maden Şehrinden Ötesi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Zonguldak'ta Nüfus, Aile ve Göç Editör: DİRİMEŞE, Erdem Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 40 Yayınevi:: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 38 ISBN: 978-605-9678-32-2 Tarih: 2022

2023'e Doğru; Türk Eğitiminin Dünü Bu Günü ve Yarını

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 21. Yüzyıl Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme ve Atama Modeline Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu'nun Eğitim Anlayışından Bakış Editör: Muhammet Koçak, Zafer Tangülü, Kazım Kalkan Basım Sayısı::(1) Sayfa::559 574 Yayınevi:: Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Yayınları ISBN: 978-605-73787-6-7 Tarih: 2021

TÜRKÇÜ NEŞRİYATIN ETKİLİ BİR ÖRNEĞİ: “DOĞU DERGİSİ” BİBLİYOGRAFYASI

(Bilimsel Kitap)

Editör: Yunus Emre Tansü Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: İKSAD Publishing House ISBN: 978-625-7636-26-1 Tarih: 2021

20. Yüzyılda Türkiye-Türk Dünyası İlişkileri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye-Balkan Türkleri İlişkileri Editör: Cihat Yıldırım, Fatih Tuğluoğlu, Mustafa Gökçe, Osman Okumuş Basım Sayısı::(1) Sayfa::443 519 Yayınevi:: PEGEM AKADEMİ ISBN: 978-625-7676-28-1 Tarih: 2021

TÜRK-MACAR İLİŞKİLERİNİN İZİNDE 20 YIL PROF.DR. MELEK ÇOLAK ARMAĞANI

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye’de Macar Ziraat Makine ve Aletleri: Hofherr Schrantz Clayton Shuttleworth Macar Ziraat Fabrikası Örneği Editör: Namal, Yücel Basım Sayısı::(1) Sayfa::315 356 Yayınevi:: Kitabevi Yayınları ISBN: 978-605-7819-41-3 Tarih: 2020

HARF İNKILÂBI VE MİLLET MEKTEPLERİ (1928-1935) -Zonguldak Örneği

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: ÖTÜKEN NEŞRİYAT A.Ş. ISBN: 978-605-155-778-6 Tarih: 2019

HARF İNKILÂBI VE MİLLET MEKTEPLERİ (1928-1935) -Zonguldak Örneği-

(Bilimsel Kitap)

Editör: Ayşegül Büşra Çalık Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: ÖTÜKEN NEŞRİYAT A.Ş. ISBN: 978-605-155-778-6 Tarih: 2019

ZONGULDAK YÖRESİNDE YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI ISBN: 978-605-9678-22-3 Tarih: 2019

TÜRK KAYNAKLARI IŞIĞINDA: TÜRK-MACAR İLiŞKiLERi (1923-1950)

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING ISBN: 978-3-330-31955-4 Tarih: 2017

ZONGULDAKTA HİLÂL-İ AHMER CEMİYETİ (1911-1938)

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: EMRE YAYINLARI ISBN: 978-605-9850-66-7 Tarih: 2017

ZONGULDAK TÜRK OCAKLARI (1923 1931)

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Türk Yurdu Yayınları ISBN: 978-975-7739-74-6 Tarih: 2014

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Belgelerle Zonguldak

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi ISBN: 978-975-7137-31-3 Tarih: 2013

MACARiSTAN VE ERMENi MESELESi (1878 1920)

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Truva ISBN: 9786055638603 Tarih: 2010

ATATÜRKÜN ZONGULDAK GEZiSi

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Zonguldak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ISBN: 9786053637127 Tarih: 2010

TÜRK MACAR iLiŞKiLERi

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: İskenderiye ISBN: 9786055687021 Tarih: 2009

Projeler (1)

Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri

Proje Türü : (Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç))

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2016-12-20

Bitiş Tarihi : 2019-12-20