PROFESÖR DR.

İsim:

YÜCEL ÜSTÜNDAĞ

e-Posta:

yucel.ustundag

Telefon:

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Gastroenteroloji (İç Hastalıkları)

Temel Alanı : Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Öğrenim Bilgileri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 01/10/1984 - Bitiş Tarihi 31/07/1991
Lisans-Anadal

TIP FAKÜLTESİ / TIP

Yönetilen Tezler - Tıpta Uzmanlık

İnflamatuar Barsak Hastalığı tanısı alan hastalarda dokuda ve serumda malonildialdehit (MDA), total antioksidan sistem (TAS), Toll like reseptör 4 (TLR4) değerlerinin ölçümü ve tedavi sonrası tedaviye yanıttaki değerlerinin karşılaştırılması

Fatma Zor Acar
None None None

KARACİĞER SİROZU HASTALARINDA ETİYOLOJİYE VE SİROZ EVRELERİNE GÖRE METABOLİK PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

GÜLDENİZ GİZEM SÜREN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Non alkolik yağlı karaciğer hastalığı varlığının, non alkolik yağlı pankreas hastalığı ve pankreasın fonksiyon bozukluğu ile ilişkisi

SEÇİL YETKİN TATAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Kolorektal adenom ve kanserli olgularda metaboliksendrom ve insulin direnci varlığının araştırılması

EZGİ KARAHAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Pankreas kanseri tanılı hastaların demografik verileri, klinik özellikleri ve sağkalım açısından retrospektif olarak değerlendirilmesi

HALİT KANDEMİR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Dual antiplatelet tedavi başlanan akut koroner sendromlu olgularda eş zamanlı verilen proton pompa inhibitörlerinin inflamatuvar belirteçler üzerine etkisi

YİĞİT OĞUZ ÜNAL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Inflamatuvar bağırsak hastalığı tanısı alan hastalarda dokuda ve serumda MDA, tas , TLR-4 değerlerinin ölçümü ve tedavi sonrasındaki tedaviye yanıttaki değerlerinin karşılaştırılması.

FATMA ZOR ACAR
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Kronik hepatit B hastalarında HBA DNA ve HBSAG quantifikasyon düzeyleri arasındaki ilişki

MUHAMMET EMİN KUTU
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Kronik aktif hepatit C olgularında serum adiponektin ve leptin seviyeleri ile insülin rezistansının peginterferon ve ribavirin tedavisine etkisi

TANER BABUR
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Helikobacter pylori eradikasyonunda ardışık tedavinin etkinliği

FERDA AKBAY HARMANDAR
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Helicobacter pylori enfeksiyonunda İnsülin, İnsülin bağlayıcı protein-3, İnsülin growth faktör-1 düzeyleri

HATİCE ŞAHİN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Kronik hepatit B hastalarında Tenofovir kullanımı ile T lenfosit alt gruplarının değişimi

BAŞAK DELİKANLI
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Kronik aktif hepatit b tanılı hastaların tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi

İBRAHİM BAŞARIR
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Deneysel alkolik rat modelde, alkolün serum ghrelin ve leptin düzeylerine etkisi

RAHŞAN NEDRED SEKİTMEZ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Ana Bilim Dalı

Sirotik hastalarda sintigrafik renal klirens, serum kreatinin, kreatinin klirensi, serum sistatin c düzeyleri ve renal rezistif indeks ölçümlerinin hastalıgın evresi ile iliskisinin arastırılması

UFUK SAMSAR
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (48)

Comparison of the side effects of antivirals in chronic hepatitis B patients: a single-center experience

ACTA GASTRO-ENTEROLOGICA BELGICA

Tarih: 12/2022 Sayı: None Cilt: 85 Sayfa: None- GÖK SARGIN SIDIKA ZEYNEP, çelik ümüt, düşünceli halil ibrahim, ÜSTÜNDAĞ YÜCEL Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1784-3227 doi:10.51821/85.4.10634

Yayın Erişim Linkleri:

The Investigation of Therapeutic Implications of Mast Cell Stabilizer Cromolyn Sodium on Cholestasis and Cholestatic Pruritus in Experimental Cholestasis

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY

Tarih: 1/2022 Sayı: None Cilt: None Sayfa: None- YURDAKUL ERTAN HANİFE, ÖZBAKIŞ DENGİZ GÜNNUR, BARUT FİGEN, YILMAZ ÜRÜN YONCA, Can Murat, HUSSEN SHEMSU UMER, ÜSTÜNDAĞ YÜCEL Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1300-4948 doi:10.5152/tjg.2022.21744

Yayın Erişim Linkleri:

THE VALUE OF HBSAG MONITARIZATION IN CHRONIC HEPATITIS B PATIENTS TREATED WITH ORAL ANTIVIRAL THERAPY.

International Journal of Advanced Research

Tarih: 1/2019 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 895- BİLİCİ MUAMMER,EminKutu Muhammet,ÖZTÜRK YASİN,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL Atıf Sayısı: 0

Endeks:index copernicus ISSN:23205407 doi:10.21474/IJAR01/8398

Yayın Erişim Linkleri:

Post-colonoscopy colorectal cancer rates in the Swedish IBD and non-IBD population: Something missed or something faster?

The Turkish Journal of Gastroenterology

Tarih: 1/2019 Sayı: 9 Cilt: 30 Sayfa: 860- ürün yonca, ÜSTÜNDAĞ YÜCEL Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1300-4948 doi:10.5152/tjg.2019.030919

Yayın Erişim Linkleri:

Covering the Cover

The Turkish Journal of Gastroenterology

Tarih: 11/2017 Sayı: 6 Cilt: 28 Sayfa: 429- ÜSTÜNDAĞ YÜCEL Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:13004948 doi:10.5152/tjg.2017.161017

Yayın Erişim Linkleri:

Does the fluid choice matter for prevention of post-ERCP pancreatitis?

GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY

Tarih: 6/2017 Sayı: None Cilt: None Sayfa: None- ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,sarıtaş ülkü Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:None doi:10.1016/j.gie.2017.02.021.

Yayın Erişim Linkleri:

C-Reactive Protein Levels Together with the Ranson Scoring System to Differentiate the Mild and Severe Forms of Acute Pancreatitis

The Turkish Journal of Gastroenterology

Tarih: 5/2017 Sayı: None Cilt: None Sayfa: None- ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,sarıtaş ülkü Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:None doi:doi: 10.5152/tjg.2017.25041.

Yayın Erişim Linkleri:

One- or two-week interval for variceal banding after bleeding: Which one to choose?

Hepatology

Tarih: 4/2017 Sayı: 4 Cilt: 65 Sayfa: 1415- sarıtaş ülkü,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:02709139 doi:10.1002/hep.28905

Yayın Erişim Linkleri:

One or two week interval for variceal banding after bleeding Which one to choose

Hepatology

Tarih: 11/2016 Sayı: None Cilt: None Sayfa: None- SARITAŞ ÜLKÜ,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:02709139 doi:10.1002/hep.28905

Yayın Erişim Linkleri:

Non selective beta blockers for the patients with acute on chronic liver failure

Journal of Hepatology

Tarih: 9/2016 Sayı: 3 Cilt: 65 Sayfa: 645- ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,SARITAŞ ÜLKÜ Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:01688278 doi:10.1016/j.jhep.2016.04.034

Yayın Erişim Linkleri:

Sequential Evaluation of Pancreato Biliary Findings in a Case with IgG4 Associated Cholangiopathy and Autoimmune Pancreatitis during Corticosteroid Treatment

Balkan Medical Journal

Tarih: 8/2016 Sayı: 4 Cilt: 33 Sayfa: 458- ŞERİFOĞLU İSMAİL,ÖZ İBRAHİM İLKER,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,UYGUN İLİKHAN SEVİL,TOKGÖZ ÖZLEM Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:21463123 doi:10.5152/balkanmedj.2016.15420

Yayın Erişim Linkleri:

Endosonography guided choledochoduodenostomy versus a transphincteric approach

Endoscopy

Tarih: 6/2016 Sayı: 07 Cilt: 48 Sayfa: 688- SARITAŞ ÜLKÜ,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0013-726X doi:10.1055/s-0042-107341

Yayın Erişim Linkleri:

Post ERCP pancreatitis after biliary cannulation with traditional rendezvous in patients with T tube

Gastrointestinal Endoscopy

Tarih: 6/2016 Sayı: 6 Cilt: 83 Sayfa: 1303- SARITAŞ ÜLKÜ,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:00165107 doi:10.1016/j.gie.2016.01.027

Yayın Erişim Linkleri:

Newly Diagnosed Crohn s Disease in Patient with Familial Mediterranean Fever

Archives of Iranian Medicine

Tarih: 3/2016 Sayı: 3 Cilt: 19 Sayfa: 225- AKAR TARIK,DİNDAR GÖKHAN,MALKOÇ DİLEK,KARAGÖZOĞLU KEMAL,KILAVUZ BEYZA,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1029-2977 doi: 0161903/AIM.0013.

Yayın Erişim Linkleri:

Peripapillary retinal nerve fiber layer and choroidal thickness in cirrhosis patients

Revista Brasileira de Oftalmologia

Tarih: 12/2015 Sayı: 6 Cilt: 74 Sayfa: 345- AKDEMİR MEHMET ORÇUN,AYAR ORHAN,YAZGAN SERPİL,UYGUN İLİKHAN SEVİL,ÇELİK ERKAN,UĞURBAŞ SUAT HAYRİ,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL Atıf Sayısı: 0

Endeks:SciELO, Google Scholar, Scopus ISSN:0034-7280 doi:10.5935/0034-7280.20150072

Yayın Erişim Linkleri:

Are rigid probes sufficient to provide reliable data for rectal cancer staging

Endoscopic Ultrasound

Tarih: 8/2015 Sayı: 3 Cilt: 4 Sayfa: 270- ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,Pietro Fusaroli Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2303-9027 doi:10.4103/2303-9027.163023

Yayın Erişim Linkleri:

Per rectal diclofenac decreases the risk of post ERCP pancreatitis What about intramuscular diclofenac

Endoscopy

Tarih: 6/2015 Sayı: 07 Cilt: 47 Sayfa: 659- Sarıtaş Ülkü,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0013-726X doi:10.1055/s-0034-1391655

Yayın Erişim Linkleri:

Re Management strategy for biliary stricture following laparoscopic cholecystectomy

Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences

Tarih: 6/2015 Sayı: 6 Cilt: 22 Sayfa: 35- ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,PARLAK ERKAN,Sarıtaş Ülkü Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:18686974 doi:10.1002/jhbp.242

Yayın Erişim Linkleri:

Invagination of Meckel s Diverticulum A Rare Cause of Recurrent Abdominal Pain in a Young Girl

Journal of Turgut Ozal Medical Center

Tarih: 6/2015 Sayı: 2 Cilt: 22 Sayfa: 117- ÖZ İBRAHİM İLKER,ŞERİFOĞLU İSMAİL,TOKA BİLAL,Öge Taşçılar,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL Atıf Sayısı: 0

Endeks:Ulakbim ISSN:13001744 doi:10.7247/jtomc.2014.2095

Yayın Erişim Linkleri:

Double balloon enteroscopy for removal of retained video capsules

Digestive Endoscopy

Tarih: 5/2015 Sayı: 4 Cilt: 27 Sayfa: 531- ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,Shorbagi Ali,Dindar Gökhan Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0915-5635 doi:10.1111/den.12440

Yayın Erişim Linkleri:

Abdominal Pain in a Young Man

Oman Medical Journal

Tarih: 3/2015 Sayı: 2 Cilt: 30 Sayfa: 147- ÖZ İBRAHİM İLKER,ŞERİFOĞLU İSMAİL,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,Taşçılar Öge Atıf Sayısı: 0

Endeks:PubMed Central ISSN:1999768X doi:10.5001/omj.2015.31

Yayın Erişim Linkleri:

Angiotensin converting enzyme gene polymorphism insertion deletion and liver fibrosis in Turkish patients from the western Black Sea region Turkey

Genetics and Molecular Research

Tarih: 1/2015 Sayı: 4 Cilt: 14 Sayfa: 17079- UYGUN İLİKHAN SEVİL,HAMAMCIOĞLU AYŞE CEYLAN,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,DURSUN AHMET,KÖKTÜRK FÜRÜZAN Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:16765680 doi:10.4238/2015.December.16.8

Yayın Erişim Linkleri:

EUS FNA versus ERCP guided sampling for suspected malignant biliary obstruction Which to choose

Gastrointestinal Endoscopy

Tarih: 1/2015 Sayı: 1 Cilt: 81 Sayfa: 241- ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,Alper Emrah,Pietro Fusaroli Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:00165107 doi:10.1016/j.gie.2014.07.059

Yayın Erişim Linkleri:

Analysis of risk factors associated with complications of colonic stenting for malignant obstruction

WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY

Tarih: 7/2014 Sayı: 27 Cilt: 20 Sayfa: 9215- Dindar Gökhan,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,KARAKAN TARKAN Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1007-9327 doi:10.3748/wjg.v20.i27.9215

Yayın Erişim Linkleri:

Factors Associated With Response to Therapy and Outcome of Patients With Primary Biliary Cirrhosis With Features of Autoimmune Hepatitis

Clinical Gastroenterology and Hepatology

Tarih: 5/2014 Sayı: 5 Cilt: 12 Sayfa: 863- Özaslan Ersan,Cumalı Efe,Heurgué–Berlot Alexandra,KAV TAYLAN,Masi Chiara,Purnak Tuğrul,Muratori Luigi,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,Bresson–Hadni Solange,Thiéfin Gérard,Schiano Thomas D,Staffan Wahlin,Muratori Paolo Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:15423565 doi:10.1016/j.cgh.2013.09.021

Yayın Erişim Linkleri:

Further studies are needed on novel covered antireflux metallic stents

Endoscopy

Tarih: 1/2014 Sayı: 27 Cilt: 46 Sayfa: 627- ÜSTÜNDAĞ YÜCEL, saritas u, Eloubeidi m Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0013-726X doi:10.1055/s-0034-1365415

Yayın Erişim Linkleri:

Helicobacter pylori Eradication Does Not Change Circulating Insulin-Like Growth Factor 1 and Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 3 Levels in Patients With and Without Precancerous Gastric Lesions

The American Journal of the Medical Sciences

Tarih: 1/2013 Sayı: None Cilt: 346 Sayfa: 381- ÜSTÜNDAĞ YÜCEL, şahin hatice, UYGUN İLİKHAN SEVİL, Dogan B.G., KÖKTÜRK FÜRÜZAN Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0002-9629 doi:10.1097/MAJ.0b013e31827beed3

Yayın Erişim Linkleri:

Precut sphincterotomy: A reliable salvage for difficult biliary cannulation

World Journal of Gastroenterology

Tarih: 1/2013 Sayı: None Cilt: 19 Sayfa: None- Sarıtaş U, ÜSTÜNDAĞ YÜCEL, Harmandar F Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1007-9327 doi:10.3748/wjg.v19.i1.1

Yayın Erişim Linkleri:

Biodegradable stents: another big step in the field of non-surgical therapy for fibrostenotic Crohns disease

Endoscopy

Tarih: 3/2012 Sayı: None Cilt: 44 Sayfa: None- sarıtaş ülkü, ÜSTÜNDAĞ YÜCEL Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0013-726X doi:10.1055/s-0031-1291639

Yayın Erişim Linkleri:

Role of radial endosonography in the diagnosis of acute cholangitis

Dig Dis Sci.

Tarih: 7/2011 Sayı: None Cilt: None Sayfa: None- ALPER E,ÜNSAL B,BUYRAÇ Z,BAYDAR B,DEMİR AKCA AYŞE SEMRA,ARSLAN F,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:None doi:10.1007/s10620-010-1552-3. Epub 2011 Jan 8

Yayın Erişim Linkleri:

Unsedated small caliber esophagogastroduodenoscopy: Can we trust this technique?

Turkish Journal of Gastroenterology

Tarih: 6/2011 Sayı: None Cilt: 22 Sayfa: None- ÜSTÜNDAĞ YÜCEL, sarıtaş ülkü, Ponchon Thierry Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1300-4948 doi:10.4318/tjg.2011.0207

Yayın Erişim Linkleri:

Successful endoscopic treatment of huge gastric inflammatory fibroid polyp

The Turkish Journal of Gastroenterology

Tarih: 4/2011 Sayı: 2 Cilt: 22 Sayfa: 224- sarıtaş ülkü,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,GEDİKOĞLU GÖKHAN Atıf Sayısı: 0

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index ISSN:13004948 doi:10.4318/tjg.2011.0199

Yayın Erişim Linkleri:

Small colorectal liver metastases: Detection with SPIO-enhanced MRI in comparison with gadobenate dimeglumine-enhanced MRI and CT imaging

European Journal of Radiology

Tarih: 3/2011 Sayı: 3 Cilt: 77 Sayfa: 468- HEKİMOĞLU ÖMER KORAY,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,dusak abdürrahim,kalaycıoglu bora,beşir halit fahri,ENGİN HÜSEYİN,erdem oktay Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0720048X doi:10.1016/j.ejrad.2009.09.002

Yayın Erişim Linkleri:

Serum glucagon and cystatin C levels with renal doppler sonography findings in non-azotemic liver cirrhosis cases

Hepato-Gastroenterology

Tarih: 1/2011 Sayı: 107 Cilt: 58 Sayfa: 926- ÜSTÜNDAĞ YÜCEL, HEKİMOĞLU ÖMER KORAY, UYGUN İLİKHAN SEVİL, zaimoğlu gamze, açıkgöz şereften, AYDEMİR SELİM Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:01726390

Yayın Erişim Linkleri:

The prevalence of the mutation in codon 249 of the P53 gene in patients with hepatocellular carcinoma (HCC) in Turkey.

J Gastrointest Cancer.

Tarih: 9/2010 Sayı: None Cilt: None Sayfa: None- ÖZDEMİR FT,TİFTİKÇİ A,SANCAK S,EREN F,TAHAN V,AKİN H,GÜNDÜZ F,KEDRAH AE,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,AVŞAR E,TÖZÜN N,OZDOĞAN O Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:None doi:10.1007/s12029-010-9140-5.

Yayın Erişim Linkleri:

The clinical presentations of ectopic biliary drainage into duodenal bulbus and stomach with a thorough review of the current literature

BMC Gastroenterology

Tarih: 1/2010 Sayı: None Cilt: 10 Sayfa: None- saritas U, Şenol A, ÜSTÜNDAĞ YÜCEL Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1471230X doi:10.1186/1471-230X-10-2

Yayın Erişim Linkleri:

Red Cell Distribution Width for Assessment of Activity of Inflammatory Bowel Disease

Digestive Diseases and Sciences

Tarih: 4/2009 Sayı: 4 Cilt: 54 Sayfa: 842- Çakal Başak,Gökmen Aköz Ayla,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,Yalınkılıç Mesut,Ülker Aysel,ANKARALI HANDAN Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0163-2116 doi:10.1007/s10620-008-0436-2

Yayın Erişim Linkleri:

Cavernous hemangioma with arterioportal and portosystemic shunts: precise diagnosis with dynamic multidetector computed tomography imaging

Abdominal Imaging

Tarih: 1/2009 Sayı: None Cilt: 35 Sayfa: None- HEKİMOĞLU ÖMER KORAY, ÜSTÜNDAĞ YÜCEL Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0942-8925 doi:10.1007/s00261-009-9523-x

Yayın Erişim Linkleri:

MRCP vs ERCP in the evaluation of biliary pathologies Review of current literature

Journal of Digestive Diseases

Tarih: 8/2008 Sayı: 3 Cilt: 9 Sayfa: 162- HEKİMOĞLU ÖMER KORAY,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,SUNAR ERDEM CEMİLE ZUHAL,Karademir Bülent,AYDEMİR SELİM,GÜNDOĞDU SADİ Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:17512972 doi:10.1111/j.1751-2980.2008.00339.x

Yayın Erişim Linkleri:

Appendiceal mucocele Case reports and review of current literature

World Journal of Gastroenterology

Tarih: 1/2008 Sayı: 14 Cilt: 14 Sayfa: 2280- KARAKAYA KEMAL,BARUT FİGEN,EMRE ALİ UĞUR,UÇAN HAMDİ BÜLENT,KARADENİZ ÇAKMAK GÜLDENİZ,Irkorucu Oktay,Taşçılar Öge,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,CÖMERT MUSTAFA Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1007-9327 doi:10.3748/wjg.14.2280

Yayın Erişim Linkleri:

Cholangiocarcinoma A compact review of the literature

WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY

Tarih: 1/2008 Sayı: 42 Cilt: 14 Sayfa: 6458- ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,BAYRAKTAR YUSUF Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1007-9327 doi:10.3748/wjg.14.6458

Yayın Erişim Linkleri:

A review of liver function tests during treatment with atypical antipsychotic drugs A chart review study

Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry

Tarih: 8/2007 Sayı: 6 Cilt: 31 Sayfa: 1255- ATASOY NURAY,ERDOĞAN AYTEN,YALUĞ ULUBİL İREM,öztürk ülkem,KONUK NUMAN,ATİK LEVENT,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:02785846 doi:10.1016/j.pnpbp.2007.05.005

Yayın Erişim Linkleri:

Analysis of glomerular filtration rate serum cystatin C levels and renal resistive index values in cirrhosis patients

Clinical Chemical Laboratory Medicine

Tarih: 1/2007 Sayı: 7 Cilt: 45 Sayfa: 890- ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,Samsar Ufuk,Açıkgöz Şereften,ÇABUK MEHMET,KIRAN SİBEL,Külah Eyüp,AYDEMİR SELİM Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:14374331 doi:10.1515/CCLM.2007.130

Yayın Erişim Linkleri:

Lipoma within inverted Meckel s diverticulum as a cause of recurrent partial intestinal obstruction and hemorrhage A case report and review of literature

World Journal of Gastroenterology

Tarih: 1/2007 Sayı: 7 Cilt: 13 Sayfa: 1141- KARADENİZ ÇAKMAK GÜLDENİZ,EMRE ALİ UĞUR,Taşçılar Öge,bektaş sibel,UÇAN HAMDİ BÜLENT,Irkorucu Oktay,KARAKAYA KEMAL,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,CÖMERT MUSTAFA Atıf Sayısı: 0

Endeks:SSCI ISSN:1007-9327 doi:10.3748/wjg.v13.i7.1141

Yayın Erişim Linkleri:

Proteasome inhibition induces endoplasmic reticulum dysfunction and cell death of human cholangiocarcinoma cells

World Journal of Gastroenterology

Tarih: 1/2007 Sayı: 6 Cilt: 13 Sayfa: 851- ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,Bronk Steven,Gores George Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1007-9327 doi:10.3748/wjg.v13.i6.851

Yayın Erişim Linkleri:

The Effect of Helicobacter pylori on Insulin Resistance

Digestive Diseases and Sciences

Tarih: 11/2005 Sayı: 11 Cilt: 50 Sayfa: 2090- AYDEMİR SELİM,BAYRAKTAROĞLU TANER,Sert Mehmet,Sökmen Coşkun,ATMACA MEHMET HULUSİ,MUNGAN AYÇA GÖRKEM,DOĞAN GÜN BANU,BORAZAN ALİ,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0163-2116 doi:10.1007/s10620-005-3012-z

Yayın Erişim Linkleri:

A Confirmatory Report for the Close Interaction of Helicobacter pylori With Gastric Epithelial MUC5AC Expression

Journal of Clinical Gastroenterology

Tarih: 7/2004 Sayı: 6 Cilt: 38 Sayfa: 496- KOÇER HAVVA BELMA,Ulaş Murat,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,Erdoğan Sibel,KARABEYOĞLU ŞERİF MELİH,yıldırım osman,ÜNAL BÜLENT,Cengiz Ömer,Soran Atilla Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:None

Yayın Erişim Linkleri:

The effects of peritoneal dialysis and hemodialysis on serum tumor necrosis factor alpha interleukin 6 interleukin 10 and C reactive protein levels

Mediators of Inflammation

Tarih: 1/2004 Sayı: 3 Cilt: 13 Sayfa: 201- BORAZAN ALİ,ÜSTÜN HASAN,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,AYDEMİR SELİM,BAYRAKTAROĞLU TANER,Sert Mehmet,Yılmaz Ahmet Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0962-9351 doi:10.1080/09511920410001713493

Yayın Erişim Linkleri:
Ulusal Makaleler (3)

Comparison of clinicopathological and demographic features of early and late phase gastric cancer patients

Istanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Medicine

Tarih: 6/2015 Sayı: 2 Cilt: 1 Sayfa: 71- Soyaltın Utku,BİLİR CEMİL,Bakkaltemi Yasemin,İbrahim Başarır,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,AYDEMİR SELİM,ENGİN HÜSEYİN

Endeks:ULAKBİM ISSN:21494401 doi:10.5606/fng.btd.2015.014

Website

Anorektal Hastalıklarda Endoskopik Ultrasonografi

Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Özel Dergisi

Tarih: 3/2015 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 76- Dindar Gökhan,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL

ISSN:1308-0989

Website

Serrated polipozis sendromunun prevalansı ve bunun eşzamanlı ileri adenom ve yaşam tarzı ile ilişkisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Tarih: 3/2015 Sayı: 1 Cilt: 14 Sayfa: 44- ÜSTÜNDAĞ YÜCEL

Endeks:Ulakbim ISSN:2149-0600

Website

Uluslararası Bildiriler (2)

Hepatitis B surface antigen monitorization during oral antiviral therapy

(Tam metin bildiri)

25th Asian Pacific Association fotr hte Study of the Liver (APASL 20016) 2016-02-20 2016-02-24 Poster KUTU MUHAMMET EMİN,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL

PLASMA CONCENTRATIONS OF ANGIOPOIETIN 1 ANGIOPOIETIN 2 AND TIE 2 IN GASTRIC CANCER

(Özet bildiri)

7th Annual Asian Oncology Summit and 11th Annual Conference of the Organisation for Oncology and Translational Research 2015-04-10 2015-04-12 ENGİN HÜSEYİN,ÜSTÜNDAĞ YÜCEL,TEKİN İSHAK ÖZEL Sayı: 2 Cilt: 51 Sayfa:3- Basım Tarihi : 01.07.2015

İdari Görevler

Bilim Dalı Başkanı

11-07-2019 / 11-07-2022

İç Hastalıkları

Bilim Dalı Başkanı

11-07-2019 / 15-01-2021

İç Hastalıkları

Anabilim Dalı Başkanı

03-01-2011 / 03-01-2014

İç Hastalıkları

Bilim Dalı Başkanı

03-01-2011 / 03-01-2014

İç Hastalıkları

Anabilim Dalı Başkanı

03-01-2008 / 03-01-2011

İç Hastalıkları

Bilim Dalı Başkanı

03-01-2008 / 03-01-2011

İç Hastalıkları

Bilim Dalı Başkanı

13-03-2005 / 13-03-2008

İç Hastalıkları

Anabilim Dalı Başkanı

03-01-2005 / 03-01-2008

İç Hastalıkları

Bilim Dalı Başkanı

13-03-2002 / 13-03-2005

İç Hastalıkları

Anabilim Dalı Başkanı

03-01-2002 / 03-01-2005

İç Hastalıkları

Kitaplar (1)

Endoskopik Ultrasonografi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Radyal Endosonografinin Temel Prensipleri Editör: Dr. Dilek Oğuz, Dr. Nevin Oruç, Dr. Bahattin Çiçek Basım Sayısı::(1) Sayfa::39 47 Yayınevi:: Türk Gastroenteroloji Vakfı ISBN: 978-9944-5721-6-3 Tarih: 2014

Üniversite Dışı Deneyimler

ZKÜ Tıp Fakültesi

2008-0

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Prof dr

ZKÜ Tıp Fakültesi

2003-0

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji doç dr

ZKÜ Tıp Fakültesi

2001-0

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji yard doç dr

Ankara Numune Hastanesi

1999-0

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji uzmanı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

1996-0

Gastroenteroloji Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

1991-0

İç Hastalıkları Araştırma Görevlisi