PROFESÖR DR.

İsim:

SONER YAVUZ

e-Posta:

yavuz

Telefon:

37223233870

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Temel Alanı : Eğitim Bilimleri Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Kimya Eğitimi

None

Öğrenim Bilgileri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 02/10/2002 - Bitiş Tarihi 20/07/2006

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 27/09/2000 - Bitiş Tarihi 17/07/2002

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 01/09/1995 - Bitiş Tarihi 12/06/2000

EĞİTİM FAKÜLTESİ / KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Eğitimde artırılmış gerçeklik ile ilgili araştırmalar üzerine bir içerik analizi

FATİH KELEŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Fen eğitimi alanında Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) yaklaşımı ile ilgili araştırmalar üzerine bir içerik analizi

ÖZGE KOÇ DUDAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) ile ilgili araştırmalar üzerine bir içerik analizi

FURKAN MANDEV
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Bilgisayar destekli öğretim ile laboratuvar destekli öğretimin öğrencilerin ders başarılarına ve derse karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi

MEHMET AKÇAY
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Fen bilgisi öğretmen adayları için mikroteknoloji ve nanoteknolojiye yönelik farkındalık ölçeğinin geliştirilmesi

MERVE BEKTAŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Fen bilgisi öğretmen adaylarının tükenmişlik ve kpss kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

AYDIN AKDENİZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki kimya kavramlarına yönelik metaforik algılarının incelenmesi

EDA AKÇA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Fen eğitimi alanında proje tabanlı öğretim ile ilgili tamamlanmış tezler üzerine bir içerik analizi: Türkiye örneği (2002-2014)

GONCA YAVUZ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin gazlar konusundaki kavram yanılgılarına tahmin-gözlem-açıklama tekniğinin etkisi

GÜLNAZ ÇELİK
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

İlköğretim öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutumları ile ders başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Kandıra ilçesi örneği

MİNA BAL KÖYÖNÜ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Anadolu liselerinde kullanılan yeni İngilizce öğretim programı ve ders kitapları hakkında öğretmen görüşlerinin belirlenmesi: Zonguldak ili örneği

SEVDA ASLANTÜRK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Kavramsal değişim yaklaşımına dayalı öğretimin kimyasal denge kavramlarını anlamaya ve tutuma etkisi

NURDİLEK ARSLAN KARAKETHÜDAOĞLU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Hayat bilgisi öğretiminde kavram karikatürü yaklaşımının öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi

SİBEL KILIÇ ÖZÜN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları Ana Bilim Dalı

Proje tabanlı öğrenme ve portfolyo değerlendirmenin öğrenci başarısına ve tutum düzeylerine etkisi

FİKRET SEZGİN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Beyin temelli öğrenme yaklaşımının İngilizce dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi

ÜMİT YAĞLI
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (25)

“Günlük Yaşamdan Kimya Sınıfına Yansımalar” Projesinin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik İmajlarına ve Öğretim Stillerine Etkisi

Türkiye Kimya Derneği Dergisi, Kısım C: Kimya Eğitimi

Tarih: 9/2022 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 183- BİLİR VOLKAN, TUFAN YÜKSEL, YILMAZ AYHAN, YAVUZ SONER, SARITAŞ DAVUT, ŞENLER PEHLİVAN BURCU, EYCEYURT TÜRK GÜLSEDA

Endeks:DRJI, DOAJ, Wordcat ISSN:2459-1734 doi:10.37995/jotcsc.1114268

Website

Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (fetemm) ile ilgili araştırmalar üzerine bir içerik analizi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 6/2022 Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 27- Mandev Furkan, YAVUZ SONER

Endeks:Index Copernicus ISSN:2148-2888

Website

Fen bilgisi ve Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konularındaki kimya bilgilerini günlük hayattaki olaylarla ilişkilendirebilme düzeyleri

Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi

Tarih: 9/2021 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 285- BÜYÜKEKŞİ CEM, YAVUZ SONER

Endeks:DRJI, DOAJ, Wordcat ISSN:2459-1734 doi:10.37995/jotcsc.987852

Website

Effect Of 3D Applications In Organic Chemistry Lesson On Students’ Spatial Ability

Online Science Education Journal

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 1- YAVUZ SONER,BÜYÜKEKŞİ CEM,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Endeks:ERIHPLUS ISSN:2548-0065

Website

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersindeki Kimya Kavramlarına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi

Ihlara Journal of Educational Research

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 85- YAVUZ SONER,AKÇA EDA

Endeks:Journal Factor ISSN:2528-9624

Website

Fen Bilgisi Öğretmen Adayları için Mikroteknoloji ve Nanoteknolojiye Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi

Amasya Education Journal

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 9 Sayfa: 121- YAVUZ SONER,BEKTAŞ MERVE

Endeks:Index Copernicus ISSN:2146-7811

Website

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tükenmişlik ve KPSS Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 212- YAVUZ SONER,AKDENİZ AYDIN

Endeks:Index Copernicus ISSN:2148-2888

Website

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Yoluyla Kimyadaki Kavram Anlamalarının Geliştirilmesi Üzerine Deneysel Bir Çalışma

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 224- BÜYÜKEKŞİ CEM,AYDIN ŞENGÜLEÇ ÖZLEM,BAHÇİVAN ERALP,YAVUZ SONER

Endeks:Index Copernicus ISSN:2148-2888

Website

Bilgisayar Destekli Öğretim ile Laboratuar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Ders Başarılarına ve Derse Karşı Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 6/2017 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 39- YAVUZ SONER,AKÇAY MEHMET

Endeks:index copernicus ISSN:2148-2888

Website

Kimya Eğitimi Alanında Kavram Yanılgıları İle İlgili Tamamlanmış Tezler Üzerine Bir İçerik Analizi: Türkiye Örneği (2005-2015)

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Tarih: 5/2017 Sayı: 3 Cilt: 25 Sayfa: 957- YAVUZ SONER

Endeks:ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST) ISSN:1300-8811

Website

A Content Analysis Related to Theses in Environmental Education The Case of Turkey 2011 2015

Journal of Education and Training Studies

Tarih: 7/2016 Sayı: 10 Cilt: 4 Sayfa: 118- YAVUZ SONER

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2324-8068 doi:10.11114/jets.v4i10.1794

Website

Tepkime Hızı Konusundaki Öğrenci Kavram Haritalarının Değerlendirilmesi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2015 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 126- YAVUZ SONER,BÜYÜKEKŞİ CEM

Endeks:Index Copernicus, Scientific Index Service ISSN:2148-2888

Website

Bilim Şenliğinin Bilimsel İnanışlar Üzerine Etkisi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2014 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 168- YAVUZ SONER,BÜYÜKEKŞİ CEM,IŞIK BÜYÜKEKŞİ SEBİLE

Endeks:Index Copernicus, Scientific Index Service ISSN:2148-2888

Website

Kavram Karikatürlerinin Isı Sıcaklık Kavramlarının Öğretiminde Kullanılması

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 6/2011 Sayı: 2 Cilt: 1 Sayfa: 25- YAVUZ SONER,BÜYÜKEKŞİ CEM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987 doi:10.72122Fzkufbd.v1i2.48

Website

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education

Tarih: 6/2008 Sayı: 34 Cilt: 2008 Sayfa: 276- YAVUZ SONER,COŞKUN ABDULLAH ERDAL

Endeks:SSCI ISSN:1300-5340

Website

The Effects of Interactive Learning Environments on Cooperative Learning Achievement and Student Anxiety in Environmental Education

TOJDE-The Turkish Online Journal of Distance Education

Tarih: 1/2008 Sayı: 1 Cilt: 9 Sayfa: 193- YAVUZ SONER

Endeks:ERIC ISSN:1302-6488

Website

Identification of Gas Components in Lighter by Gas Chromatography An Experiment for the Undergraduate Instrumental Analysis Laboratory Which Can Be Used with Distance Learning Applications

TOJDE-The Turkish Online Journal of Distance Education

Tarih: 10/2006 Sayı: 4 Cilt: 7 Sayfa: 95- YAVUZ SONER, MORGİL İNCİ

Endeks:ERIC ISSN:1302-6488

Website

The Effects of Project Based Learning Applications on Environmental Awareness and Knowledge

Energy Education Science and Technology

Tarih: 3/2006 Sayı: 16 Cilt: 1 Sayfa: 9- MORGİL İNCİ, YAVUZ SONER, ÖZYALÇIN OSKAY ÖZGE

Endeks:Chemical Abstracts ISSN:1301-8361

Website

Developing A Renewable Energy Awareness Scale for Pre Service Chemistry Teachers

TOJDE-The Turkish Online Journal of Distance Education

Tarih: 1/2006 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 63- MORGİL İNCİ, SEÇKEN NİLGÜN, YÜCEL AYŞEM SEDA, ÖZYALÇIN OSKAY ÖZGE, YAVUZ SONER, URAL EVRİM

Endeks:ERIC ISSN:1302-6488

Website

Traditional and Computer assisted Learning in Teaching Acids and Bases

Chemistry Education: Research and Practice

Tarih: 1/2005 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 52- MORGİL İNCİ, YAVUZ SONER, ÖZYALÇIN OSKAY ÖZGE, ERÖKTEN SEÇİL

Endeks:Educational Research Abstracts Online ISSN:1109-4028 doi:10.1039/B3RP90001K

Website

Developing A Technology Attitude Scale for Pre Service Chemistry Teachers

TOJET-The Turkish Online Journal of Educational Technology

Tarih: 1/2005 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 17- YAVUZ SONER

Endeks:Education Research Index ISSN:1303-6521

Website

Computerized Applications on Complexation in Chemical Education

TOJET-The Turkish Online Journal of Educational Technology

Tarih: 10/2004 Sayı: 4 Cilt: 3 Sayfa: 3- MORGİL İNCİ, ERÖKTEN SEÇİL, YAVUZ SONER, ÖZYALÇIN OSKAY ÖZGE

Endeks:Educaton Research Index ISSN:1303-6521

Website

The Influence of Computer Assisted Education on Environmental Knowledge and Environmental Awareness

Chemistry Education: Reseach nd Practice

Tarih: 5/2004 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 99- MORGİL İNCİ, ERÖKTEN SEÇİL, SEÇKEN NİLGÜN, YAVUZ SONER, ÖZYALÇIN OSKAY ÖZGE

Endeks:Educational Research Abstracts Online ISSN:1109-4028

Website

Bilgisayar Destekli Kimya Eğitiminde Portfolyo Çalışmaları

TOJET-The Turkish Online Journal ıf Educational Technology

Tarih: 4/2004 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 105- MORGİL İNCİ, CİNGÖR NURAY, ERÖKTEN SEÇİL, YAVUZ SONER, ÖZYALÇIN OSKAY ÖZGE

Endeks:Education Research Index ISSN:1303-6521

Website

The Factors that Affect Computer Assisted Implementations in the Chemistry Education and Comparison of Traditional and Computer Assisted Education Methods in Redox Subject

TOJET-The Turkish Online Journal of Educationa Technology

Tarih: 1/2003 Sayı: 4 Cilt: 2 Sayfa: 35- MORGİL İNCİ, ÖZYALÇIN OSKAY ÖZGE, YAVUZ SONER, ERÖKTEN SEÇİL

ISSN:1303-6521

Website

Ulusal Makaleler (10)

EĞİTİMDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ

Anadolu Ogretmen Dergisi

Tarih: 12/2022 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 248- KELEŞ FATİH, YAVUZ SONER

Endeks:Eurasian Scientific Journal Index ISSN:2587-1706 doi:10.35346/aod.1159848

Website

Molekül Modeli Uzamsal Yetenek Testi Geliştirme Çalışması

Turkiye Kimya Dernegi Dergisi, Kisim C: Kimya Egitimi

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 59- YAVUZ SONER,BÜYÜKEKŞİ CEM

Endeks:Türk Eğitim İndeksi ISSN:2459-1734

Website

İlköğretim öğrencilerinin Kimya algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 269- BÜYÜKEKŞİ CEM,GERÇEK ZUHAL,YAVUZ SONER

Endeks:Index Copernicus ISSN:2148-2888

Website

Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğretimle İlgili Tezlerin İçerik Analizi: Türkiye Örneği (2002-2014)

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik)

Tarih: 9/2017 Sayı: 43 Sayfa: 255- YAVUZ GONCA,YAVUZ SONER

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-8944

Website

Günlük Yaşam Kimya Kavram Yanılgılarının Atasözleri ile Tespit Edilmesi

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 6/2016 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 182- YAVUZ SONER,BÜYÜKEKŞİ CEM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987

Website

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Algılarının İncelenmesi

Türkiye Kimya Derneği Dergisi, Kısım C: Kimya Eğitimi

Tarih: 3/2016 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 107- BÜYÜKEKŞİ CEM,YAVUZ SONER

ISSN:2459-1734

Website

Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının İngilizce Dersinde Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2013 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 94- YAVUZ SONER, YAĞLI ÜMİT

Endeks:ASOS ISSN:2148-2888

Website

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Gazlar Konusundaki Kavram Yanılgılarına Tahmin Et Gözle Açıkla Tekniğinin Etkisi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2013 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 1- YAVUZ SONER, ÇELİK GÜLNAZ

Endeks:ASOS ISSN:2148-2888

Website

Ortaöğretimde Yaşam Kimyası

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2003 Sayı: 25 Cilt: 2003 Sayfa: 272- YILMAZ AYHAN, ÖZYALÇIN OSKAY ÖZGE, ERÖKTEN SEÇİL, ERDEM EMİNE, YAVUZ SONER, MORGİL İNCİ

ISSN:1300-5340

Website

Kimya Eğitiminde İstasyonlarda Öğrenme Modeli

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2002 Sayı: 22 Cilt: 2002 Sayfa: 110- MORGİL İNCİ, YILMAZ AYHAN, YAVUZ SONER

ISSN:1300-5340

Website

Kitaplar (1)

Kimya Eğitiminde Güncel Araştırmalar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye’deki Kimya Eğitimi Alanında Tamamlanan Doktora Tezlerinin Analizi: (2011-2021) Editör: Yılmaz, Ayhan; Doğan, Alev Basım Sayısı::(1) Sayfa::155 177 Yayınevi:: Akademisyen Yayınevi ISBN: 978-625-6965-38-6 Tarih: 2022

Projeler (6)

Organik Kimya Dersine Yönelik Üç Boyutlu Uygulamalarının (3D Printer Pen) Öğrencilerin Kimya Motivasyonlarına ve 3D Algılarına Etkisinin İncelenmesi

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2016-04-22

Bitiş Tarihi : 2017-11-24

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Bilimsel İnanışlar Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bilime Karşı İlgilerinin Bilim şenliği ve Projeler Yoluyla Arttırılması

Proje Türü : (BAP)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

In welchem Grad beeinflusst die Computerunterstützte Bildung im Gegensatz zu traditionellen Lehrmethoden den Lernerfolg der Studenten

Proje Türü : (DİĞER)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Kimya Eğitiminde Laboratuar Merkezli Öğrenme Projelerinin Geliştirilmesi

Proje Türü : (BAP)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Ülkemizde Kimya Eğitiminde Öğretim Aracı Olarak Bilgisayarın Kullanılması

Proje Türü : (BAP)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Alaplı Meslek Yüksekokulu Alt Yapı Projesi

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2017-09-05

Bitiş Tarihi : 2018-08-30

Ödüller (2)

Akademik Çalışma Bursu (4 Ay)

Tarih: 2007
(DAAD-Deutscher Akademisher Austausch Dienst)
(Diğer)

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Birincisi

Tarih: 2000
(HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)