PROFESÖR DR.

İsim:

YASEMİN ERSOY

e-Posta:

yasemin.ekose

Telefon:

03722911702

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Muhasebe

Finansal Muhasebe

Denetim

Yönetim ve Maliyet Muhasebesi

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1994-1999

University of Wales, Cardiff

None

Tez Adı : An Evaluation of the Role of External Auditing in the Accountability of Co-operatives in Turkey

Yüksek Lisans

1989-1992

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MUHASEBE VE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Muhasebe bürolarında bilgisayarların etkin ve verimli kullanımının incelenmesi ve Eskişehir'de bir anket uygulaması

Lisans

1985-1989

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Gelişmekte olan piyasalarda ülke kredi temerrüt swap primlerini etkileyen faktörler

ELİF GÖKBULUT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Türkiye'de yaratıcı muhasebe uygulamaları ve bağımsız denetçinin sorumluluğu

MURAT GENÇ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Kapsamlı gelirin belirlenmesi, raporlanması ve işletmenin piyasa değeri ile ilişkisinin analizi: Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler üzerine bir uygulama

SERHAN GÜRKAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Denetim beklenti boşluğu ve Türkiye'de denetim beklenti boşluğu varlığının incelenmesi

SEDAT ERDOĞAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Proje maliyet yönetimi:Gemi inşa projelerinde bir uygulama

GÜLAY İRAK
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Borsa İstanbul turizm şirketlerinin maliyet yönetim performanslarının TOPSIS yöntemi ile analizi

ÖMER KARAKAYA
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Özel bütçeli kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin etkinliği ve bir devlet üniversitesinde örnek uygulama

FATİH YURTKUR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Muhasebe eğitiminde modern yaklaşımlar: Ters yüz edilmiş sınıf modeli ve öğrencilerin yaklaşımı

ELİF ACAR
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Dış ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve serbest bölge uygulaması

EMRE AYHAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İşletmelerde çevresel maliyetlerin belirlenmesi, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması: Bir süt endüstrisi işletmesinde örnek uygulama

NESLİHAN TANCI
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Risk odaklı iç denetim ve risk odaklı iç denetim planlamasında risk matrisinin oluşturulmasına yönelik örnek bir uygulama

GÜLTAÇ AKKAYA
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Tms-12 gelir vergileri standardına göre kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergilerin muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolarda sunuluşu

BAHAR ÇAKMAKÇI
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin (BDDT) muhasebe denetimine etkileri ve Türkiye'deki bağımsız denetim kuruluşlarının bddt uygulamalarına ilişkin bir araştırma

SERHAN GÜRKAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Döner sermaye işletmelerinde muhasebe uygulamalarının değerlendirilmesi ve üniversite döner sermaye işletmesinde bir uygulama

YALÇIN KAYA
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Muhasebe mesleğinde etik

SEYHAN DÜZMEN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde muhasebe uygulamalarına ilişkin sorunların incelenmesi

AHMET AYDIN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (10)

ÇEVRESEL MALİYETLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASI: SÜT ENDÜSTRİSİ İŞLETMESİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 11/2020 Sayı: 20 Cilt: 10 Sayfa: 598-616 TANCI YILDIRIM NESLİHAN,KÖSE YASEMİN

Endeks:SIS, ISIFI, ROOT INDEXING, BASE, I2OR, DRJI, OpenAIRE, ASOS ve SOBİAD ISSN:1309-4602

Website

MUHASEBE EĞİTİMİNDE MODERN YAKLAŞIMLAR: TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIFLAR VE ÖĞRENCİLERİN YAKLAŞIMI

International Journal of Management Economics and Business

Tarih: 12/2017 Sayı: ICMEB17 Cilt: 13 Sayfa: 0-0 KÖSE YASEMİN,Acar Elif

Endeks:EBSCO ISSN:2147-9194 doi:10.17130/ijmeb.2017ICMEB1735887

Website

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NİN ZONGULDAK İLİNE EKONOMİK ETKİSİ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Cilt: 13 Sayfa: 1011-1026 KÖSE YASEMİN,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇAKMAK AHMET FERDA,PEKKAYA MEHMET,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,SARAÇ ŞENAY,ERTAN SELİM,URSAVAŞ NESLİHAN,URSAVAŞ UĞUR,ERME TAHSİN

Endeks:EBSCO ISSN:2147-9208 doi:http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2017ICMEB1735609

Website

MUHASEBE EĞİTİMİNDE MODERN YAKLAŞIMLAR: TERS YÜZ EDİLMİŞSINIFLAR VE ÖĞRENCİLERİN YAKLAŞIMI

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 9/2017 KÖSE YASEMİN,ACAR ELİF

Endeks:0 ISSN:1901-6352-1

Türkiye’de Bağımsız Denetçilik Ve Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Sayfa: 290-307 KÖSE YASEMİN,ERTAN SELİM

Endeks:EBSCO ISSN:2147-9208

The Audit Expectations Gap in Turkey

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Tarih: 7/2015 Sayı: 67 Sayfa: 193-213 KÖSE YASEMİN,ERDOĞAN SEDAT

Endeks:EBSCO ISSN:2146-3042

Proje Maliyet Yönetiminde Faaliyet Tabanlı Maliyetlemeye Dayalı Hedef Maliyetleme Süreci Örnek Uygulama

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 1/2015 Sayı: 24 Cilt: 11 Sayfa: 249-275 KÖSE YASEMİN,İRAK GÜLAY

Endeks:ebsco ISSN:2147-9194

Diğer Kapsamlı Gelir ile İşletmenin Piyasa Değeri Arasındaki İlişki Borsa İstanbul da İşlem Gören Şirketlerde Bir Araştırma

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

Tarih: 3/2014 Sayı: 1 Cilt: 16 Sayfa: 1-2 YASEMİN KÖSE, SERHAN GÜRKAN

Endeks:EBSOHOST

Diğer Kapsamlı Gelir Kalemleri ile İşletmenin Piyasa Değeri Arasındaki İlişki

Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi

Tarih: 12/2013 Sayı: 3 Cilt: 1 Sayfa: 269-280 SERHAN GÜRKAN, YASEMİN KÖSE

KOBİ lerin Finansmanı ve Finansal Sorunları Zonguldak Örneği

İşletme, İktisat ve Finans Dergisi

Tarih: 5/2004 Sayı: 218 Cilt: 218 Sayfa: 111-124 Sema Bayraktar, Yasemin Köse Atıf Sayısı: 5

Endeks:ECONLIT

Website

Ulusal Makaleler (6)

Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Zonguldak İline Ekonomik Etkisi

Uluslaraarası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Cilt: 13 Sayfa: 1011-9208 KÖSE YASEMİN,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇAKMAK AHMET FERDA,PEKKAYA MEHMET,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,SARAÇ ŞENAY,ERTAN SELİM,URSAVAŞ NESLİHAN,URSAVAŞ UĞUR,ERME TAHSİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208

Website

Türkiye Muhasebe Standartlarının Maddi Duran Varlıkların Belirlenmesi ve Sunuluşuna Getirdiği Yenilikler

World of IFRS

Tarih: 11/2011 Sayı: Kasım 2011 Cilt: 0 Sayfa: 4-11 KÖSE YASEMİN,ÖZKAN İDİL

Website

KOBİ lerde Finansal Raporlamanın Amaçları ve Muhasebe Bilgilerinin Kullanım Düzeyine İlişkin Bir Araştırma

Muhasebe ve Finansman

Tarih: 1/2009 Sayı: 41 Cilt: 41 Sayfa: 0-0 KÖSE YASEMİN

Endeks:EBSCOHOST

Website

Franchising Sistemi Türleri Vergilendirilmesi ve Franchising İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Mali Pusula

Tarih: 1/2008 Sayı: 42 Cilt: 0 Sayfa: 0-0 YASEMİN KÖSE, SEDAT ERDOĞAN

Website

Öğrenmenin Maliyet Davranışı Üzerine Etkisi

Muhasebe ve Denetime Bakış

Tarih: 5/2003 Sayı: 9 Cilt: 0 Sayfa: 39-53 METİN SABAN, YASEMİN KÖSE

Endeks:TÜBİTAK ULAKBİM,EBSCOHOST

Website

AŞ lerde Kar Dağıtım Politikası Üzerindeki Yasal Düzenlemeler

Mali Çözüm

Tarih: 12/2002 Sayı: 61 Cilt: 0 Sayfa: 145-164 METİN SABAN, YASEMİN KÖSE

Website

Uluslararası Bildiriler (14)

LICENSE OF INTELLECTUAL - INDUSTRIAL PROPERTY AND ACCOUNTING IN THE SCOPE OF TFRS-15

(Tam metin bildiri)

V. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND FINANCE 01.05.2019 04.05.2019 Sözlü Sunum KÖSE YASEMİN,SABAN METİN,GENÇ MURAT Basım Tarihi : 25.06.2019

Website

Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler Ve Şarta Bağlı Varlıklar Konusunda MSGUT/VUK, TMS/TFRS VE BOBİ FRS Uygulamalarının Karşılaştırılması

(Özet bildiri)

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi 13.12.2017 17.12.2017 Sözlü Sunum KÖSE YASEMİN,ÖZKAN İDİL Sayfa:118-None Basım Tarihi : 12.12.2017

Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Zonguldak İline Ekonomik Etkisi

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum KÖSE YASEMİN,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇAKMAK AHMET FERDA,PEKKAYA MEHMET,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,SARAÇ ŞENAY,ERTAN SELİM,URSAVAŞ NESLİHAN,URSAVAŞ UĞUR,ERME TAHSİN Sayfa:173-173 ISBN:978-605-82184-0-6 Basım Tarihi : 01.10.2017

Website

MUHASEBE EĞİTİMİNDE MODERN YAKLAŞIMLAR: TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIFLAR VE ÖĞRENCİLERİN YAKLAŞIMI

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 03.09.2017 05.09.2017 Sözlü Sunum KÖSE YASEMİN,Acar Elif Sayfa:122-None Basım Tarihi : 01.10.2017

COSO’xxNUN KURUMSAL RİSK YÖNETİM MODELİ VE ÖZEL BÜTÇELİ KAMU KURUMLARINDA RİSK YÖNETİMİ

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum KÖSE YASEMİN,YURTKUR FATİH Sayfa:198-198 Basım Tarihi : 01.10.2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NİN ZONGULDAK İLİNE EKONOMİK ETKİSİ

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum KÖSE YASEMİN,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇAKMAK AHMET FERDA,PEKKAYA MEHMET,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,SARAÇ ŞENAY,ERTAN SELİM,URSAVAŞ NESLİHAN,URSAVAŞ UĞUR,ERME TAHSİN Sayfa:173-173 ISBN:978-605-82184-0-6 Basım Tarihi : 01.10.2017

Website

Özel Bütçeli Bir Kamu Kuruluşunda Risklerin Belirlenmesi ve Risk Matrisi İle Risklerin Derecelendirilmesine Yönelik Bir Uygulama

(Tam metin bildiri)

ECOEI 14.11.2019 15.11.2019 Sözlü Sunum KÖSE YASEMİN,YURTKUR FATİH

Bist Sürdürülebilirlik Endeks Şirketlerinde Kilit Denetim Konusu Ve Denetim Görüşleri

(Özet bildiri)

6. Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi 24.10.2019 25.10.2019 Sözlü Sunum TOPALOĞLU GÜLTEKİN,KÖSE YASEMİN

Risk Odaklı İç Denetim Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama

(Tam metin bildiri)

II. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu ISAF 2014 30.05.2014 01.06.2014 KÖSE YASEMİN

Corporate Environmental Reporting Approaches and Challenges 3rd International Symposium on Sustainable Development

(Tam metin bildiri)

3rd International Symposium on Sustainable Development KÖSE YASEMİN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-1

An Analysis of Corporate Social Responsibility Reporting in Istanbul Stock Exchange Companies in Turkey

(Özet bildiri)

7th International Conference on Corporate Social Responsibility YASEMİN KÖSE, SEDAT ERDOĞAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-1

A Survey of CAATs Applications and Perspectives of Private Audit Firm s Auditors in Turkey

(Özet bildiri)

6th International Accounting Conference on Accounting YASEMİN KÖSE, SERHAN GÜRKAN

Financial Reporting of Small and Medium Enterprises Experiences and Recent Developments

(Özet bildiri)

International Conference on Business Economics and Management KÖSE YASEMİN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-1

Website

Legal Regulations Regarding Auditor Independence in Turkey

(Tam metin bildiri)

International Conference Series (II) The Future Of Accounting And Accounting Profession KÖSE YASEMİN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:1-1

Website

Ulusal Bildiriler (4)

Kapsamlı Gelir Kavramı ve Firma Piyasa Değeri ile İlişkisi

(Tam metin bildiri)

II. Türk Dünyasında UFRS Sempozyumu YASEMİN KÖSE, SERHAN GÜRKAN Sayi: 1 Cilt: 1

Ülkemizde KOBİ lerde Toplam Kalite Maliyetlerinin İzlenmesi ve Kalite Performans Ölçüm Sistemlerinin Geliştirilmesi

(Tam metin bildiri)

III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu METİN SABAN, YASEMİN KÖSE Sayi: 2003 Cilt: 1 Sayfa:232-237

Website

Global Muhasebe Eğitiminde Uluslar arası Düzenlemeler ve Gelişmeler

(Tam metin bildiri)

XXIV. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu YASEMİN KÖSE, METİN SABAN Sayi: 2005 Cilt: 0 Sayfa:143-157

Website

KOBİ lerde Finansal Raporlama Uluslar arası Gelişmeler ve Uygulamaların Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

2. KOBİ?ler ve Verimlilik Kongresi KÖSE YASEMİN Sayi: 2005 Cilt: 0 Sayfa:232-237

Website

Akademik Görevler

PROFESÖR

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

DOÇENT

2010-2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2000-2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1993-1999

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İdari Görevler

Dekan

2016

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Müdürü

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan Yardımcısı

2003

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2001

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

İleri Finansal Muhasebe

(Yüksek Lisans)

Sağlık Kurumlarında Muhasebe Bilgi Ssistemi

(Yüksek Lisans)

Finansal Muhasebe

Dersler - Lisans

(Lisans)

Şirketler Muhasebesi

(Lisans)

Genel Muhasebe

(Lisans)

Envanter ve Bilanço

(Lisans)

English IV

(Lisans)

English III

Kitaplar (5)

Denetim ve Güvence Hizmetleri

(Kitap Tercümesi)

Bölüm Adı: Bölüm 2 3 Muhasebe ve Bağımsız Denetim Mesleği, Denetim Raporları Editör: KARDEŞ SELİMOĞLU SEVAL, KÖSE YASEMİN Basım Sayısı::(16) Sayfa::662 684 Yayınevi:: NOBEL YAYINEVİ ISBN: 978-625-402-464-1 Tarih: 2021

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin Zonguldak Ekonomisine Etkisi

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-21-6 Tarih: 2019

Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları ve Türkiye’de Bağımsız Denetçinin Sorumluğu

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Akademisyen Yayınevi ISBN: 9786052580325 Tarih: 2018

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi

Yayınevi:: Lisans Yayıncılık ISBN: 978-605-4350-75-09 Tarih: 2012

UFRS UMS Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: TMS-1 Finansal Tabloların Sunuluşu Editör: Necdet Sağlam, Salim Şengel ve Bünyamin Öztürk Yayınevi:: Maliye Hukuk Yayınları Tarih: 2010

Projeler (2)

Bülent Ecevit Üniversitesinin Zonguldak İline Ekonomik Etkisi: Son 5 Yıllık Projeksiyon 2012-2016

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 20.04.2017 - 01.08.2017

Özel Bütçeli Kamu İdarelerinde İç kontrol Sisteminin Etkinliği ve Bir devlet Üniversitesinde Örnek Uygulama

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 22.04.2016 - 21.12.2017