DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

VOLKAN BEKTAŞ

e-Posta:

volkanbektas

Telefon:

0 372 291 1817

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Uluslararası İktisat

Uluslararası Ticaret

Uluslararası İktisadi Kurumlar

Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2009-2016

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (DR)

Tez Adı : AB - AKDENİZ ÜLKELERİ ARASINDAKİ TARIMSAL TİCARETİN SERBESTLEŞTİRİLMESİNİN ETKİLERİ: BİR ARMINGTON MODELİ

Yüksek Lisans

2003-2007

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ

Tez Adı : Cari işlemler dengesi ve cari açıkların sürdürülebilirliği: Türkiye uygulaması

Lisans

1999-2003

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ

Uluslararası Makaleler (2)

AB-Akdeniz Ülkeleri Arasındaki Tarımsal Ticaretin Serbestleştirilmesinin Türk Tarım Sektörü Dış Ticaretine Etkileri: Bir Armington Modeli

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 4/2018 Sayı: 1 Cilt: 20 Sayfa: 153-172 BEKTAŞ VOLKAN,ERUYGUR HAKKI OZAN

Endeks:TÜBİTAK-ULAKBİM (SBVT), SOBİAD, ASOS Index, EBSCO ve ProQuest ISSN:1302-2024

Website

Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari Açıkların Sürdürülebilirliği: Bir Panel Veri Analizi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 3/2017 Sayı: 1 Cilt: 17 Sayfa: 51-66 BEKTAŞ VOLKAN

Endeks:EBSCO ISSN:1303-0035

Uluslararası Bildiriler (2)

Factors Affecting Energy Supply Security in Turkey: An ARDL Approach

(Özet bildiri)

2nd International Conference on Technology and Science 14.11.2019 16.11.2019 Sözlü Sunum URSAVAŞ UĞUR,BEKTAŞ VOLKAN Basım Tarihi : 27.12.2019

Website

Binyıl Kalkınma Hedefleri Karadeniz Ülkeleri İçin Bir Karşılaştırma

(Tam metin bildiri)

Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu 03.09.2014 05.09.2014 Sözlü Sunum BAHTİYAR BERSU,BEKTAŞ VOLKAN

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2011-2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSADİ GELİŞME-ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

İleri Mikro İktisat II

(Doktora)

İleri Mikro İktisat I

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Uluslararası İktisat Teorisi

(Yüksek Lisans)

Uluslararası İktisat Politikası

(Yüksek Lisans)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Yayın Etiği

Dersler - Lisans

(Lisans)

İktisat Sosyolojisi

(Lisans)

İktisada Giriş I

(Lisans)

İktisada Giriş

(Lisans)

Yabancı Dil IV

(Lisans)

Yabancı Dil III

(Lisans)

Uygulamalı İktisat

(Lisans)

Türkiye’de Ekonomik Gelişmeler

(Lisans)

Sociology of Economics

(Lisans)

Makro İktisat

(Lisans)

Kalkınma İktisadı

(Lisans)

Introduction to Economics I

(Lisans)

English for Economists II

(Lisans)

English for Economists I

(Lisans)

Diploma Çalışması

(Lisans)

Applied Economics

Kitaplar (2)

ENERJİ, ÇEVRE VE İKTİSAT ARAŞTIRMALARI

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: IMPACT OF CO2 EMISSION AND OIL PRICES ON RENEWABLE ENERGY PRODUCTION IN TURKEY Editör: KARAGÜL MEHMET, GÜNGÖR AFŞİN, KOÇ ÜMİT, AKYÜZ ALİ ÖZHAN, TUNCER AZİZ DOĞUŞ Basım Sayısı::(1) Sayfa::13 26 Yayınevi:: Siyasal Kitabevi ISBN: 978-605-7877-44-4 Tarih: 2019

Perspectives on Economics and Public Administration

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Bölüm Adı: The structure of external debts and the impact of external debts on economic growth in Turkey Editör: Alkan, Işıl ve Balaban Yönten, Aslı Basım Sayısı::(1) Sayfa::87 98 Yayınevi:: Peter Lang ISBN: 978-3-631-77261-4 Tarih: 2018

Projeler (1)

Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Beklentileri İİBF Pilot Uygulaması

BAP 6 (Tamamlandı)

Üniversite Dışı Deneyimler