DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

ÜMRAN ALAN

Email:

umran.alan

Telefon:

2912603

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Biyoloji

Biyokimya

Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2007-2013

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Yüksek Lisans

2004-2006

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Lisans

1999-2003

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Uluslararası Makaleler (6)

Some Biochemical Properties Of Polyhenoloxidase From Sage (Sideritis Perfoliata L. Subsp. Athoa (Papan. Kokkini) Baden.),

Advances in Food Sciences

Sayı: 4 Cilt: 40 Sayfa: 134-141 DOĞAN SERAP,BOZDEMİR KADİR,DİKEN MEHMET EMİN,ALAN ÜMRAN

Endeks:Cambridge Scientific Abstract ISSN:1431-7737

Some Kinetic and Inhibition Properties of Deepwater Pink Shrimp from Aegean Sea pH Temperature Kinetic and Inhibıtion

Advances in Food Sciences

Sayı: 4 Cilt: 38 Sayfa: 155-164 DOĞAN SERAP,DİKEN MEHMET EMİN,ALAN ÜMRAN,YILMAZ KARDAŞ BEGÜMHAN,ALKAN MAHİR,DOĞAN MEHMET

Endeks:Cambridge ISSN:1431-7737

The effect of sodium tetraborate on antioxidantenzymes under in vitro conditions

Fresenius Environmental Bulletin

Sayı: 1 Cilt: 23 Sayfa: 1594-1601 DOĞAN SERAP,ALAN ÜMRAN,DOĞAN MEHMET

Endeks:SCI-Expanded

Characterization of Polyphenol Oxidase form Melissa officinalis L subsp officinalis Lemon balm

Czech Journal of Food Sciences

Sayı: 2 Cilt: 31 Sayfa: 156-165 DOĞAN SERAP,ayyıldız yasemin,DOĞAN MEHMET,ALAN ÜMRAN,DİKEN MEHMET EMİN

Endeks:SCI-Expanded

Characterization and Inhibition of Rosmarinus officinalis L Polyphenoloxidase

European Food Research and Technology

Sayı: 2 Cilt: 233 Sayfa: 293-301 DOĞAN SERAP,DİKEN MEHMET EMİN,TURHAN YASEMİN,ALAN ÜMRAN,DOĞAN MEHMET,ALKAN MAHİR

Endeks:SCI-Expanded

Partial characterization of lettuce Lactuca sativa L polyphenol oxidase

European Food Research and Technology

Sayı: 1 Cilt: 226 Sayfa: 93-103 DOĞAN SERAP,Salman ÜMRAN

Endeks:SSCI

Uluslararası Bildiriler (10)

Inhibition of Polyphenol Oxidase Obtained from Sideritis perfoliata subsp. athoa (papan. kokkını)

(Özet bildiri)

The 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences 13.09.2017 15.09.2017 Poster BOZDEMİR KADİR,DOĞAN SERAP,DİKEN MEHMET EMİN,ALAN ÜMRAN,DOĞAN MEHMET

The effect of sodium perborate tetrahydrate some antioxidant enzyme activities

(Özet bildiri)

FEBS-EMBO 03.09.2016 08.09.2016 Poster ALAN ÜMRAN,DOĞAN SERAP,DOĞAN MEHMET

Inhibition of MonoamineoxidaseA MaoA by some herbal medicines

(Poster)

Congrees 40. FEBS-EMBO 04.06.2015 09.06.2015 Güngör Nurten,DOĞAN SERAP,ALAN ÜMRAN,YILMAZ BEGÜMHAN

The Effects of Boric Acid onAntioxidant Enzymes

(Poster)

Congrees 39. FEBS-EMBO 30.08.2014 04.11.2014 YILMAZ BEGÜMHAN,DOĞAN SERAP,ALAN ÜMRAN,DOĞAN MEHMET

AssessingAntioxidant Activities and Phenolic Compositions of Olive Leaves Processed byDifferent Drying Methods

(Poster)

American Concil for Medicinally Active Plants 5thAnnual Conference 15.06.2014 18.06.2014 Kara Serpil,DOĞAN SERAP,DİKEN MEHMET EMİN,ALAN ÜMRAN,KARA HASAN HÜSEYİN,DAĞDELEN AYHAN

Effect of Some Pesticides On Antioxidant Enzymes Obtained From Cyprınuscarpio carpio

(Poster)

14th EuCheMS International Conference on Chemistry and theEnvironment ICCE 25.06.2013 28.06.2013 KARASAKAL ÖMER FARUK,DOĞAN SERAP,ALAN ÜMRAN,DİKEN MEHMET EMİN,KOCATÜRK BERKER,ALKAN MAHİR

Inhibition Effect of Some Pesticides on Glutathione Reductase and GlutathionePeroxidase

(Poster)

14th EuCheMS International Conference on Chemistry and theEnvironment ICCE 25.06.2013 28.06.2013 KARASAKAL ÖMER FARUK,DOĞAN SERAP,DİKEN MEHMET EMİN,ALAN ÜMRAN,DOĞAN MEHMET,ARSLAN OKTAY

Inhibition Types and Some KineticProperties of Tyrosinase of Deepwater Pink Shrimp Parapenaeus longirostris from Edremit Bay

(Poster)

Congrees 37. IUBM FEBS 04.10.2012 09.10.2012 DOĞAN SERAP,DİKEN MEHMET EMİN,ALAN ÜMRAN,DOĞAN MEHMET

Effects Of Some Pesticides On Catalase And Glutation S Transferase inCyprinus carpio carpio

(Poster)

Congrees 37. IUBM FEBS 04.10.2012 09.10.2012 KARASAKAL ÖMER FARUK,ALAN ÜMRAN,DİKEN MEHMET EMİN,Bozdemir Kadir,Güngör Nurten,DOĞAN SERAP

The Effect of Sodium Tetraborateon Antioxidant Enzymes

(Poster)

Congrees 37. FEBS-EMBO 04.10.2012 09.10.2012 DOĞAN SERAP,ALAN ÜMRAN,DOĞAN MEHMET,bozdemir kadir

Ulusal Bildiriler (3)

Origanum onites L de Peroksidazın Bazı Kinetik Özellikleri

(Poster)

III. Fiziksel Kimya GünleriKongresi 12.07.2012 18.07.2012 DİKEN MEHMET EMİN,DOĞAN SERAP,ALAN ÜMRAN,Bozdemir Kadir,KARASAKAL ÖMER FARUK,Güngör Nurten,DOĞAN MEHMET

Sideritis atho da peroksidaz aktivitesi

(Poster)

Kazdağları III. Ulusal Sempozyumu 24.05.2012 26.05.2012 DİKEN MEHMET EMİN,DOĞAN SERAP,ALAN ÜMRAN,Bozdemir Kadir,KARASAKAL ÖMER FARUK,Güngör Nurten,DOĞAN MEHMET

Lactuca sativa L den elde edilenpolifenoloksidazın bazı kinetik özellikleri

(Poster)

18. Ulusal Biyoloji Kongresi 26.06.2006 30.06.2006 DOĞAN SERAP,ALAN ÜMRAN,Yıldırımer Leyla,DOĞAN MEHMET

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2015

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / GIDA BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm Başkanı

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Lisans

(Lisans)

İstatistik

(Lisans)

Özel Gıdalar Teknolojisi

(Lisans)

Sosyal Sorumluluk Projesi

(Lisans)

Organik Kimya

(Lisans)

Kütle Enerji Denklikleri

(Lisans)

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

(Lisans)

Gıda Kalite Kontrol

(Lisans)

Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu

(Lisans)

Gıda Biyolojisi

(Lisans)

Gıda Biyokimyası

(Lisans)

Genel Mikrobiyoloji

(Lisans)

Enzim Bilimi

(Lisans)

Diploma Çalışması

(Lisans)

Beslenme İlkeleri

(Lisans)

Analitik Kimya

Projeler (6)

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Mikrobiyolojisi Öğrenci Uygulama ve Araştırma Laboratuvarının Kurulması

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 04.05.2016 - 04.05.2017

Biyoloji Kimya ve Moleküler Biyolojinin Buluşma Noktası Biyokimya

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 01.01.2014 - 01.01.2015

Farklı Kurutma Yöntemlerinin Zeytin Yapraklarındaki Fenolik Madde Dağılımına veAntioksidan Kapasitesine Etkisinin Araştırılması

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 01.01.2012 - 01.01.2013

Bazı Bor Bileşikleri ve Minerallerinin Antioksidan Enzim Aktivitelerine Etkisi

Kalkınma Bakanlığı 12 (Tamamlandı) 25.04.2011 - 25.04.2013

Zeytin Gen Kütüphanelerinin Oluşturulması ve Karakterizasyonu

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 01.01.2007 - 01.01.2009

Lactuca satıva L den Elde Edilen Polifenoloksidazın Karakterizasyonu

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 01.06.2005 - 01.06.2006