DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

ÜMİT BAŞARAN

e-Posta:

umitbasaran

Telefon:

0 372 291 1704

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Pazarlama

Tüketici Davranışları

Pazarlama Araştırmaları

Hizmet Pazarlaması

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2008-2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (DR)

Tez Adı : Algılanan müşteri değeri bileşenlerinin davranışsal niyetler üzerindeki etkisi

Yüksek Lisans

2006-2008

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : İMKB'de işlem gören otomotiv ve otomotiv yan sanayi işletmelerinin sermaye yapısı kararlarını etkileyen faktörlerin analizi

Lisans

2002-2006

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Reklam ilgilenimi, reklama yönelik tutum ve satın alma niyeti arasındaki ilişkilerin analizi: Markaya yönelik tutumun aracılık etkisi

MELİH YILDIZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Marka denkliği bileşenlerinin algılanan değer üzerindeki etkisi

ADEM TANRIVERDİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İnternet bankacılığında elektronik hizmet kalitesinin analizi

FİLİZ AKSOY
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Venedik'in destinasyon imajının turistler açısından değerlendirilmesine yönelik bir araştırma

AYBEN ŞEN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Hizmet Sektöründe Tüketicilerin Şikayet Niyetlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi

Yasemin Yamaner
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ)

(Yüksek Lisans)

Mobil Alışveriş Hizmetlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi

Aslıhan Yardımcı
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ)

(Yüksek Lisans)

Sosyal Medya Pazarlama Faaliyetlerinin Müşteri Bağlılığı Üzerindeki Etkisi

İlke Papila
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ)

(Yüksek Lisans)

Perakende Sektöründe Tüketicilerin Bütüncül Kanal Deneyimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Gizem Saklak
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ)

(Yüksek Lisans)

Konaklama İşletmelerinin Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Önceliklendirilmesi

Gürkan Kiremitçi
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ)

Uluslararası Makaleler (10)

Basılı reklamlara yönelik tutumun satın alma niyeti üzerindeki etkisinde ürün ilgileniminin düzenleyici rolü: Kadın tüketiciler üzerine bir araştırma

Business And Management Studies An International Journal

Tarih: 9/2022 Sayı: 3 Cilt: 10 Sayfa: 1118-1144 BAŞARAN ÜMİT, YILDIZ MELİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2586 doi:10.15295/bmij.v10i3.2101

Website

Reklam İlgilenimi, Reklama Yönelik Tutum ve Satın Alma Niyeti Arasındaki Etkilerin Analizi: Marka Tutumunun Aracılık Rolü

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2022 Sayı: 40 Cilt: 2022 Sayfa: 173-195 YILDIZ MELİH, BAŞARAN ÜMİT

Endeks:ESCI ISSN:2630-6220 doi:10.17829/turcom.1051482

Website

İnternet Bankacılığında E-Hizmet Kalitesinin Analizi Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Tarih: 7/2019 Sayı: 24 Cilt: 12 Sayfa: 93-114 AKSOY FİLİZ, BAŞARAN ÜMİT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1307-9832 doi:10.18092/ulikidince.558876

Website

The Effect of Perceived Value on Behavioral Intentions

Journal Management Marketing and Logistics

Tarih: 3/2017 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 1-16 BAŞARAN ÜMİT,AKSOY RAMAZAN

Endeks:EBSCO ISSN:2148-6670 doi:10.17261/Pressacademia.2017.375

Website

Examining the Relationships of Cognitive, Affective and Conative Destination Image: A Research on Safranbolu Turkey

International Business Research

Tarih: 5/2016 Sayı: 5 Cilt: 9 Sayfa: 164-179 BAŞARAN ÜMİT

Endeks:EBSCO ISSN:1913-9012 doi:10.5539/ibr.v9n5p164

Website

The Effects of Utilitarian and Hedonic Values on Young Consumers' Satisfaction and Behavioral Intentions

EURASIAN JOURNAL OF BUSINESS AND ECONOMICS

Tarih: 11/2015 Sayı: 16 Cilt: 8 Sayfa: 1-18 BAŞARAN ÜMİT,BÜYÜKYILMAZ OZAN

Endeks:EBSCO ISSN:1694-5948 doi:10.17015/ejbe.2015.016.01

Website

Algılanan Fayda ve Fedakarlık Bileşenlerinin Algılanan Müşteri Değeri Üzerindeki Etkisi

EGE AKADEMİK BAKIŞ

Tarih: 7/2015 Sayı: 3 Cilt: 15 Sayfa: 379-399 BAŞARAN ÜMİT,AKSOY RAMAZAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-099X

Website

Factors that Affect Online Purchasing Behavior: An Analysis with Technology Acceptance Model, Trust and Subjective Norms

Journal of Euromarketing

Tarih: 6/2013 Sayı: 1 Cilt: 22 Sayfa: 48-63 AKSOY RAMAZAN,BAŞARAN ÜMİT

Endeks:EBSCO ISSN:1528-6967 doi:10.9768/0022.01-2.048

Website

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Ege Akademik Bakış

Tarih: 10/2010 Sayı: 4 Cilt: 10 Sayfa: 1139-1153 KORKMAZ TURHAN,BAŞARAN ÜMİT,ÇEVİK EMRAH İSMAİL

Endeks:EBSCO ISSN:1303-099X

Website

İMKB'de İşlem Gören Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi İşletmelerinin Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörler: Panel Veri Analizi

İktisat İşletme ve Finans Dergisi

Tarih: 4/2009 Sayı: 277 Cilt: 24 Sayfa: 29-60 KORKMAZ TURHAN,BAŞARAN ÜMİT,GÖKBULUT RASİM İLKER

Endeks:SSCI ISSN:1300-610X

Website

Ulusal Makaleler (2)

İçsel Pazarlama Uygulamalarının Müşteri Yönlü Davranışlar Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Müşteriler İle Etkileşim Kuran Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi

Tarih: 9/2022 Sayı: 3 Cilt: 57 Sayfa: 2364-2389 BAŞARAN ÜMİT, UNCUOĞLU YOLCU İLKNUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-1237 doi:10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1914

Website

İçsel Pazarlamanın Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2011 Sayı: 2 Cilt: 12 Sayfa: 201-225 BAŞARAN ÜMİT,BÜYÜKYILMAZ OZAN,ÇEVİK EMRAH İSMAİL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0027

Website

Uluslararası Bildiriler (6)

Reklam İlgilenimi, Reklama Yönelik Tutum ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkilerin Analizi: Markaya Yönelik Tutumun Aracılık Etkisi

(Özet bildiri)

7th International Marmara Social Sciences Congress 10.12.2021 11.12.2021 Sözlü Sunum YILDIZ MELİH, BAŞARAN ÜMİT Sayfa:5-6 ISBN:978-605-70762-3-6 Basım Tarihi : 11.12.2021

Website

A Research on Factors that Affect Perceived Benefit, Perceived Risk and Purchase Intention in Online Shopping

(Özet bildiri)

7th Business Management Conference 05.06.2018 08.06.2018 Sözlü Sunum BAŞARAN ÜMİT,TOKMAK GİZEM,AKSOY RAMAZAN Sayfa:2-2 ISBN:978-80-87927-58-8 Basım Tarihi : 08.06.2018

Website

Examining the Effect of Perceived Risk on Purchase Intention of Private Label Brands

(Özet bildiri)

3rd International Conference on the Changing World and Social Research 08.08.2017 10.08.2017 Sözlü Sunum BAŞARAN ÜMİT Sayfa:33-33 ISBN:978-605-2338-05-6 Basım Tarihi : 11.08.2017

Website

A Conceptualization for Evaluating Service Quality in Online Shopping

(Özet bildiri)

2017 International Academic Conference on Business New York 30.07.2017 03.08.2017 Sözlü Sunum BAŞARAN ÜMİT Basım Tarihi : 04.08.2017

Website

Factors Affecting the Intention to Purchase Hybrid Automobile as a Green Product: A Customer Value Perspective

(Özet bildiri)

6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 12.05.2017 14.05.2017 Sözlü Sunum BAŞARAN ÜMİT Sayfa:4-4 ISBN:978-975-01563-2-8 Basım Tarihi : 15.05.2017

Website

A Study on the Relationship between Environmental Attitudes and Green Consumerism

(Özet bildiri)

1st International Scientific Researches Humanity and Social Sciences Conference 19.05.2016 22.05.2016 Sözlü Sunum BAŞARAN ÜMİT Sayfa:520-520 ISBN:978-605-9654-35-7 Basım Tarihi : 30.06.2016

Website

Ulusal Bildiriler (4)

Bilişsel Destinasyon İmajının Turistler Açısından Farklılaşması: Safranbolu'da Bir Araştırma

(Tam metin bildiri)

14. Ulusal İşletmecilik Kongresi 07.05.2015 09.05.2015 Sözlü Sunum BAŞARAN ÜMİT,BÜYÜKYILMAZ OZAN Sayfa:81-88 ISBN:978-605-9831-01-7 Basım Tarihi : 07.05.2015

Fast-Food ve Fast-Casual Restoran Sektöründe Hedonik ve Faydacı Değerin Genç Tüketicilerin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi

(Tam metin bildiri)

12. Ulusal İşletmecilik Kongresi 02.05.2013 04.05.2013 Sözlü Sunum BAŞARAN ÜMİT,BÜYÜKYILMAZ OZAN Sayfa:607-612 ISBN:978-605-4763-06-1 Basım Tarihi : 02.05.2013

İnternetten Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörlerin Teknoloji Kabul Modeli ile Analizi

(Tam metin bildiri)

16. Ulusal Pazarlama Kongresi 22.11.2011 25.11.2011 Sözlü Sunum AKSOY RAMAZAN,BAŞARAN ÜMİT Sayfa:34-52 Basım Tarihi : 22.11.2011

Website

İçsel Pazarlamanın Hizmet Kalitesi Algısı Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü

(Tam metin bildiri)

10. Ulusal İşletmecilik Kongresi 05.05.2011 07.05.2011 Sözlü Sunum BAŞARAN ÜMİT,BÜYÜKYILMAZ OZAN,ÇEVİK EMRAH İSMAİL Sayfa:66-70 ISBN:978-975-441-331-1 Basım Tarihi : 05.05.2011

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2015

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2008-2015

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı

2022

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kalite Kurulu Üyeliği

2020

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Komisyon Üyeliği

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2016

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

2015

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Koordinatörü

2015

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Farabi Koordinatörü

2015

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

Sosyal Pazarlama

(Doktora)

Satış Yönetimi

(Doktora)

Marka Yönetimi

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Uluslararası Pazarlama Yönetimi

(Yüksek Lisans)

Tüketici Davranışı

(Yüksek Lisans)

Stratejik Marka Yönetimi

(Yüksek Lisans)

Seminer

(Yüksek Lisans)

Pazarlama Yönetimi

(Yüksek Lisans)

Hizmet Pazarlaması

(Yüksek Lisans)

E-Ticaret

(Yüksek Lisans)

E-Pazarlama

Dersler - Lisans

(Lisans)

Yenilik Yönetimi ve Teknoloji Transferi

(Lisans)

Tüketici Davranışları

(Lisans)

Turizm İşletmeciliği

(Lisans)

Perakendecilik

(Lisans)

Pazarlama Yönetimi II

(Lisans)

Pazarlama Yönetimi I

(Lisans)

Pazarlama II

(Lisans)

Pazarlama I

(Lisans)

Pazarlama

(Lisans)

Marketing Management II

(Lisans)

Marketing Management I

(Lisans)

Lojistik Yönetimi

(Lisans)

Güncel Pazarlama Yaklaşımları

(Lisans)

English IV

(Lisans)

English III

Kitaplar (6)

Handbook of Research on Interdisciplinary Reflections of Contemporary Experiential Marketing Practices

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Customer Experience Management in the Digital Marketing Era: An Omnichannel Retailing Strategy Editör: Gökhan Akel Basım Sayısı::(1) Sayfa::351 382 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 978-166-8443-80-4 Tarih: 2022

Handbook of Research on Cross-Disciplinary Uses of Gamification in Organizations

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Gamification in Marketing - A Case Study From a Customer Value Perspective Editör: Oscar Bernardes, Vanessa Amorim, António Carrizo Moreira Basım Sayısı::(1) Sayfa::137 165 Yayınevi:: IGI Global ISBN: 978-179-9892-23-6 Tarih: 2022

Farklı Bakış Açılarıyla İşletme Yönetimi Çalışmaları 2

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sosyal Medya Çağında Müşteri İlişkileri Yönetiminin Dönüşümü Editör: ERKAN PERKTAŞ, ABDULKADİR ERTAŞ Basım Sayısı::(1) Sayfa::71 102 Yayınevi:: İksad Yayınevi ISBN: 978-625-8213-56-0 Tarih: 2022

Current Perspectives on Consumer Psychology

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Self-Identity Theory in Consumer Psychology and Behavior Editör: HATİCE AYDIN, AYSEL KURNAZ Basım Sayısı::(1) Sayfa::175 184 Yayınevi:: Peter Lang ISBN: 978-3-631-81634-9 Tarih: 2020

Endüstri 4.0'ın Modern İşletmecilik Üzerine Etkileri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Pazarlamada Artırılmış Gerçeklik Üzerine Genel Bir Değerlendirme Editör: AHMET FERDA ÇAKMAK, NERMİN KİŞİ Basım Sayısı::(1) Sayfa::195 233 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-7315-29-6 Tarih: 2020

Digital Marketing Applications

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Content Marketing as a Digital Marketing Strategy Editör: HATİCE AYDIN Basım Sayısı::(1) Sayfa::129 140 Yayınevi:: Peter Lang ISBN: 978-3-631-80251-9 Tarih: 2019

Üniversite Dışı Deneyimler