ASSOC. PROF.

Name:

UĞUR ALTAY MEMİŞ

Email:

ualtaym

Phone:

3723233870

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Spor Bilimleri

Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi

Beden Eğitimi ve Oyun

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2003-2007

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ (DR)

Yüksek Lisans

1999-2002

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ (DR)

Lisans

1994-1999

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun dersine ilişkin öz-yeterlilik algı düzeyleri

RECEP SAĞIR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Öğretmen adaylarının saldırganlık ve umutsuzluk düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

LEVENT BAŞ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (9)

The relation between performance and oral health in male athletes

The European Research Journal

Tarih: 10/2018 YAPICI HAKAN,EROĞLU OĞUZ,AYAN SİNAN,BAĞLAR SERDAR,MEMİŞ UĞUR ALTAY,DOĞAN ALİ AHMET

Endeks:TR DİZİN ISSN:2149-3189 doi:10.18621/eurj.432272

Website

The Risks of Staphylococcus Aureus Strains Isolated from the Playgrounds

Life Science Journal

Tarih: 3/2013 Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 3198-3204 MEMİŞ UĞUR ALTAY

Endeks:SSCI ISSN:ISSN 1097-8135 doi:10.7537/j.issn.1097-8135

Website

A brief historical development of women s sports participation and current status of Turkish women

International Journal of Academic Research

Sayı: 6 Cilt: 5 Sayfa: 118-124 AYAN SİNAN, MEMİŞ UĞUR ALTAY, ŞAHİN KAMİL

Endeks:INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL,MASTER JOURNAL LIST

Cinsiyet Başarı ve Sosyal Beceri

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 43-49 MEMİŞ AYSEL, MEMİŞ UĞUR ALTAY

Endeks:ASOS

Reliability and Construct Validity of Turkish Version of physical Education Activities Scale

Educational Research and Reviews

Sayı: 14 Cilt: 8 Sayfa: 1057-1063 MEMİŞ UĞUR ALTAY

Endeks:ERIC

The Risks of Staphylococcus Aureus Strains Isolated from the Playgrounds

LIFE SCIENCE JOURNAL

Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 3198-3203 MEMİŞ UĞUR ALTAY

Endeks:SCI-Expanded

Spor Komplekslerinden İzole Edilen Bakterilerin Tanımlanması

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

Tarih: 1/2012 Sayı: 5 Cilt: 2 Sayfa: 52-56 AYAN SİNAN, ERGENE AYSUN, MEMİŞ UĞUR ALTAY, YILMAZ FADİME

Endeks:TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, TÜRKİYE ATIF DİZİNİ,AKADEMİK DİZİN,INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, TURK MEDLINE, ARASTIRMAX,ANIJI,ASOS

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocuklarda Oyuncak ve Oyunun Önemi

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

Sayı: 4 Cilt: 2 Sayfa: 80-89 AYAN SİNAN, MEMİŞ UĞUR ALTAY, EYNUR BAYBARS RECEP, KABAKÇI A

Endeks:ARASTIRMAX, TURK MEDLINE, TÜRKİYE ATIF DİZİNİ, ANIJI, AKADEMİK TÜRK DERGİLERİ İNDEKSİ,TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, ASOS, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

İlköğretim 4 5 Sınıf Öğrencilerinin Oyun ve Spor Tercihleri

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi

Sayı: 2 Cilt: 1 Sayfa: 37-45 AYAN SİNAN, MEMİŞ UĞUR ALTAY

Endeks:arastirmax, isam,akademik dizin, türk eğitim indeksi,asos

Ulusal Makaleler (6)

Erken Çocukluk Döneminde Oyun

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi

Tarih: 1/2012 Sayı: 2 Cilt: 14 Sayfa: 143-149 AYAN SİNAN, MEMİŞ UĞUR ALTAY

Batı Kültürlerinde Kadınların Spora Katılımlarının Tarihsel Gelişimi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Sayı: 3 Cilt: 16 Sayfa: 17-26 MEMİŞ UĞUR ALTAY

Çocukluk ve Ergenlikteki Fiziksel Aktivite Deneyimleri ile Yetişkinlikteki Fiziksel Aktivite Düzeyleri Arasındaki İlişki

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Sayı: 1 Cilt: 13 Sayfa: 13-32 MEMİŞ UĞUR ALTAY, YILDIRAN İBRAHİM

Yetişkinlerde Fiziksel Aktivite Düzeyi Beden Eğitimi Öğretmenlerine Yönelik Bir Uygulama

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi

Sayı: 3 Cilt: 9 Sayfa: 33-42 MEMİŞ UĞUR ALTAY, AYAN SİNAN

Öğretim Elemanlarının Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Sayı: 3 Cilt: 12 Sayfa: 11-24 MEMİŞ UĞUR ALTAY, YILDIRAN İBRAHİM

Spor Merkezlerinde Müşteri Memnuniyeti Ankara İli Örneği

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Sayı: 1 Cilt: 12 Sayfa: 33-48 MEMİŞ UĞUR ALTAY, EKENCİ GÜNER

Uluslararası Bildiriler (6)

The Comparison of Arm Leg and Agility Performance of Young Elite Wrestlers with Elite Soccer Players

(Poster)

18th Annual Congress of the European College of Sport Science MEMİŞ UĞUR ALTAY, AYAN SİNAN, YAPICI HAKAN, ÜNVER RAFET, DOĞAN ALİ AHMET, KUTLU MEHMET Sayfa:513-None

The Examination of the Effect of Oral Dental Health Status on Female Athletes Performance

(Poster)

18th Annual Congress of the European College of Sport Science AYAN SİNAN, BAĞLAR SERDAR, YAPICI HAKAN, MEMİŞ UĞUR ALTAY Sayfa:112-None

Play and Sports Preferences of 4th and 5th Grade Elementary Students

(Poster)

2. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi MEMİŞ UĞUR ALTAY, AYAN SİNAN

The Importance and Implementations of Play and Toy in Attaining the Objects of Education for Children with Special Needs

(Özet bildiri)

Gazi Üniversitesi 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi EYNUR BAYBARS RECEP, MEMİŞ UĞUR ALTAY, AYAN SİNAN Sayfa:138-None

A Research Related to the Importance of Play in Early Childhood

(Özet bildiri)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 10.11.2010 12.11.2010 MEMİŞ UĞUR ALTAY, AYAN SİNAN Sayfa:33-34

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri Kütahya İli Örneği

(Özet bildiri)

4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi 09.02.2007 11.11.2007 MEMİŞ UĞUR ALTAY, AYAN SİNAN Sayfa:282-None

Ulusal Bildiriler (2)

İlköğretim 1 Kademede Beden Eğitimi Dersine Verilen Önemin Sınıf Öğretmenleri Açısından Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

Gazi Üniversitesi Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi 14.04.2006 16.04.2006 AYAN SİNAN, MEMİŞ UĞUR ALTAY, EYNUR BAYBARS RECEP, ŞAHİN KAMİL Cilt: 1 Sayfa:573-578

Erken Yaşlarda Fiziksel Aktivite Alışkanlığı Kazanılmasının Toplum Sağlığı Açısından Önemi

(Tam metin bildiri)

Gazi Üniversitesi Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi 14.04.2006 16.04.2006 MEMİŞ UĞUR ALTAY, YILDIRAN İBRAHİM Cilt: 1 Sayfa:567-572

Akademik Görevler

DOÇENT

2014

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ / SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2007-2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ / SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2003-2007

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ (DR)

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2000-2003

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ / SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1999-2000

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

İdari Görevler

Bölüm Başkanı

2013

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2011

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Lisans

(Lisans)

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

(Lisans)

Öğretmenlik Uygulaması 2

(Lisans)

Öğretim İlke ve Yöntemleri

(Lisans)

Özel Öğretim Yöntemleri 2

(Lisans)

Özel Öğretim Yöntemleri 1

(Lisans)

Özel Eğitimde Hareket Eğitimi ve Spor

(Lisans)

Ölçme ve Değerlendirme

(Lisans)

Çocukta Oyun Gelişimi

(Lisans)

Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım

(Lisans)

Spor Eğitimi

(Lisans)

Sosyoloji

(Lisans)

Oyun ve Fiziki Etkinlikler

(Lisans)

Okul Öncesinde Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

(Lisans)

Geleneksel Çocuk Oyunları

(Lisans)

Eğitim Psikolojisi

(Lisans)

Eğitim Bilimine Giriş

(Lisans)

Drama

(Lisans)

Beslenme ve Sağlık

(Lisans)

Beden Eğitimi ve Spor Kültürü

(Lisans)

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

(Lisans)

Atletizm

(Lisans)

Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım

Kitaplar (3)

Beden Eğitimi, Egzersiz Bilimi ve Sporun Temelleri

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Spor ve Egzersiz Psikolojisi Editör: Ayan Sinan Basım Sayısı::(1) Sayfa::153 176 Yayınevi:: PEGEM AKADEMİ ISBN: 978-625-7880-49-7 Tarih: 2020

Beden Eğitimi Egzersiz Bilimi ve Sporun Temelleri

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Sosyolojik Temeller Editör: Ayan Sinan Basım Sayısı::(1) Sayfa::131 152 Yayınevi:: PEGEM AKADEMİ ISBN: 978-625-7880-49-7 Tarih: 2020

Hareket Eğitimi

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Motor Beceriler ve Fiziksel Uygunluğu Ölçen Testlere Örnekler Editör: Ayan Sinan Basım Sayısı::(1) Sayfa::179 206 Yayınevi:: PEGEM AKADEMİ ISBN: 978-605-241-545-0 Tarih: 2019

Projeler (1)

Spor Komplekslerinde ve Oyun Alanlarındaki Sağlığa Tehdit Oluşturabilecek Faktörlerin İncelenmesi

BAP 6 (Tamamlandı)

Üniversite Dışı Deneyimler

Amerikan Elçiliği

1998-1998

Cankurtaran

Çankaya Üniversitesi

1997-1999

Cankurtaran

Cankurtaran, Yüzme Antrenörlüğü