DOÇENT DR.

İsim:

UĞUR ALTAY MEMİŞ

e-Posta:

ualtaym

Telefon:

3723233870

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Spor Bilimleri

Temel Alanı : Spor Bilimleri Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi

Beden Eğitimi ve Oyun

None

Öğrenim Bilgileri

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 08/10/2021 - Bitiş Tarihi Devam Ediyor

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / TARİH

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 26/09/1994 - Bitiş Tarihi 27/06/1999

EĞİTİM FAKÜLTESİ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 11/09/2003 - Bitiş Tarihi 19/02/2007

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun dersine ilişkin öz-yeterlilik algı düzeyleri

RECEP SAĞIR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Öğretmen adaylarının saldırganlık ve umutsuzluk düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

LEVENT BAŞ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (9)

The relation between performance and oral health in male athletes

The European Research Journal

Tarih: 10/2018 Sayı: None Cilt: None Sayfa: None- YAPICI HAKAN,EROĞLU OĞUZ,AYAN SİNAN,BAĞLAR SERDAR,MEMİŞ UĞUR ALTAY,DOĞAN ALİ AHMET

Endeks:TR DİZİN ISSN:2149-3189 doi:10.18621/eurj.432272

Website

The Risks of Staphylococcus Aureus Strains Isolated from the Playgrounds

Life Science Journal

Tarih: 3/2013 Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 3198- MEMİŞ UĞUR ALTAY

Endeks:SSCI ISSN:ISSN 1097-8135 doi:10.7537/j.issn.1097-8135

Website

A brief historical development of women s sports participation and current status of Turkish women

International Journal of Academic Research

Tarih: None/2013 Sayı: 6 Cilt: 5 Sayfa: 118- AYAN SİNAN, MEMİŞ UĞUR ALTAY, ŞAHİN KAMİL

Endeks:INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL,MASTER JOURNAL LIST ISSN:None

Website

Cinsiyet Başarı ve Sosyal Beceri

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: None/2013 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 43- MEMİŞ AYSEL, MEMİŞ UĞUR ALTAY

Endeks:ASOS ISSN:None

Website

Reliability and Construct Validity of Turkish Version of physical Education Activities Scale

Educational Research and Reviews

Tarih: None/2013 Sayı: 14 Cilt: 8 Sayfa: 1057- MEMİŞ UĞUR ALTAY

Endeks:ERIC ISSN:None

Website

The Risks of Staphylococcus Aureus Strains Isolated from the Playgrounds

LIFE SCIENCE JOURNAL

Tarih: None/2013 Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 3198- MEMİŞ UĞUR ALTAY

Endeks:SCI-Expanded ISSN:None

Website

Spor Komplekslerinden İzole Edilen Bakterilerin Tanımlanması

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

Tarih: 1/2012 Sayı: 5 Cilt: 2 Sayfa: 52- AYAN SİNAN, ERGENE AYSUN, MEMİŞ UĞUR ALTAY, YILMAZ FADİME

Endeks:TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, TÜRKİYE ATIF DİZİNİ,AKADEMİK DİZİN,INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, TURK MEDLINE, ARASTIRMAX,ANIJI,ASOS ISSN:None

Website

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocuklarda Oyuncak ve Oyunun Önemi

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

Tarih: None/2012 Sayı: 4 Cilt: 2 Sayfa: 80- AYAN SİNAN, MEMİŞ UĞUR ALTAY, EYNUR BAYBARS RECEP, KABAKÇI A

Endeks:ARASTIRMAX, TURK MEDLINE, TÜRKİYE ATIF DİZİNİ, ANIJI, AKADEMİK TÜRK DERGİLERİ İNDEKSİ,TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, ASOS, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL ISSN:None

Website

İlköğretim 4 5 Sınıf Öğrencilerinin Oyun ve Spor Tercihleri

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi

Tarih: None/2012 Sayı: 2 Cilt: 1 Sayfa: 37- AYAN SİNAN, MEMİŞ UĞUR ALTAY

Endeks:arastirmax, isam,akademik dizin, türk eğitim indeksi,asos ISSN:None

Website

Ulusal Makaleler (6)

Erken Çocukluk Döneminde Oyun

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi

Tarih: 1/2012 Sayı: 2 Cilt: 14 Sayfa: 143- AYAN SİNAN, MEMİŞ UĞUR ALTAY

Batı Kültürlerinde Kadınların Spora Katılımlarının Tarihsel Gelişimi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Tarih: None/2011 Sayı: 3 Cilt: 16 Sayfa: 17- MEMİŞ UĞUR ALTAY

Çocukluk ve Ergenlikteki Fiziksel Aktivite Deneyimleri ile Yetişkinlikteki Fiziksel Aktivite Düzeyleri Arasındaki İlişki

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Tarih: None/2008 Sayı: 1 Cilt: 13 Sayfa: 13- MEMİŞ UĞUR ALTAY, YILDIRAN İBRAHİM

Yetişkinlerde Fiziksel Aktivite Düzeyi Beden Eğitimi Öğretmenlerine Yönelik Bir Uygulama

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi

Tarih: None/2007 Sayı: 3 Cilt: 9 Sayfa: 33- MEMİŞ UĞUR ALTAY, AYAN SİNAN

Öğretim Elemanlarının Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Tarih: None/2007 Sayı: 3 Cilt: 12 Sayfa: 11- MEMİŞ UĞUR ALTAY, YILDIRAN İBRAHİM

Spor Merkezlerinde Müşteri Memnuniyeti Ankara İli Örneği

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Tarih: None/2007 Sayı: 1 Cilt: 12 Sayfa: 33- MEMİŞ UĞUR ALTAY, EKENCİ GÜNER

Uluslararası Bildiriler (6)

The Comparison of Arm Leg and Agility Performance of Young Elite Wrestlers with Elite Soccer Players

(Poster)

18th Annual Congress of the European College of Sport Science MEMİŞ UĞUR ALTAY, AYAN SİNAN, YAPICI HAKAN, ÜNVER RAFET, DOĞAN ALİ AHMET, KUTLU MEHMET Sayfa:513-

The Examination of the Effect of Oral Dental Health Status on Female Athletes Performance

(Poster)

18th Annual Congress of the European College of Sport Science AYAN SİNAN, BAĞLAR SERDAR, YAPICI HAKAN, MEMİŞ UĞUR ALTAY Sayfa:112-

Play and Sports Preferences of 4th and 5th Grade Elementary Students

(Poster)

2. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi MEMİŞ UĞUR ALTAY, AYAN SİNAN

The Importance and Implementations of Play and Toy in Attaining the Objects of Education for Children with Special Needs

(Özet bildiri)

Gazi Üniversitesi 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi EYNUR BAYBARS RECEP, MEMİŞ UĞUR ALTAY, AYAN SİNAN Sayfa:138-

A Research Related to the Importance of Play in Early Childhood

(Özet bildiri)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 2010-11-10 2010-11-12 MEMİŞ UĞUR ALTAY, AYAN SİNAN Sayfa:33-

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri Kütahya İli Örneği

(Özet bildiri)

4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi 2007-02-09 2007-11-11 MEMİŞ UĞUR ALTAY, AYAN SİNAN Sayfa:282-

Ulusal Bildiriler (2)

İlköğretim 1 Kademede Beden Eğitimi Dersine Verilen Önemin Sınıf Öğretmenleri Açısından Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

Gazi Üniversitesi Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi 2006-04-14 2006-04-16 AYAN SİNAN, MEMİŞ UĞUR ALTAY, EYNUR BAYBARS RECEP, ŞAHİN KAMİL Cilt: 1 Sayfa:573-

Erken Yaşlarda Fiziksel Aktivite Alışkanlığı Kazanılmasının Toplum Sağlığı Açısından Önemi

(Tam metin bildiri)

Gazi Üniversitesi Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi 2006-04-14 2006-04-16 MEMİŞ UĞUR ALTAY, YILDIRAN İBRAHİM Cilt: 1 Sayfa:567-

Kitaplar (3)

Beden Eğitimi, Egzersiz Bilimi ve Sporun Temelleri

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Spor ve Egzersiz Psikolojisi Editör: Ayan Sinan Basım Sayısı::(1) Sayfa::153 176 Yayınevi:: PEGEM AKADEMİ ISBN: 978-625-7880-49-7 Tarih: 2020

Beden Eğitimi Egzersiz Bilimi ve Sporun Temelleri

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Sosyolojik Temeller Editör: Ayan Sinan Basım Sayısı::(1) Sayfa::131 152 Yayınevi:: PEGEM AKADEMİ ISBN: 978-625-7880-49-7 Tarih: 2020

Hareket Eğitimi

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Motor Beceriler ve Fiziksel Uygunluğu Ölçen Testlere Örnekler Editör: Ayan Sinan Basım Sayısı::(1) Sayfa::179 206 Yayınevi:: PEGEM AKADEMİ ISBN: 978-605-241-545-0 Tarih: 2019

Projeler (1)

Spor Komplekslerinde ve Oyun Alanlarındaki Sağlığa Tehdit Oluşturabilecek Faktörlerin İncelenmesi

Proje Türü : (BAP)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Üniversite Dışı Deneyimler

Amerikan Elçiliği

1998-0

Cankurtaran

Çankaya Üniversitesi

1997-0

Cankurtaran

Cankurtaran, Yüzme Antrenörlüğü