PROFESSOR DR.

Name:

TÜRKAN KOPAÇ

Email:

turkan.kopac

Phone:

03722911383

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Kimya Mühendisliği

Kimyasal Reaksiyon

Nanoteknoloji

Katalizörler ve Katalitik Tepkimeler

Öğrenim Bilgileri

Lisans

2013-2017

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

Doktora

1986-1992

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (DR)

Tez Adı : Kükürt Dioksit-Aktif Soda Reaksiyonunun Dinamik Yöntemle İncelenmesi

Yüksek Lisans

1983-1985

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Modelling of Adsorption in Packed Beds

Lisans

1980-1983

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

BSA'nın farklı yüzeylerde adsorpsiyonu ve elektrokinetik özellikleri

KADRİYE BOZGEYİK
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Doktora)

CO2 Ve CH4 adsorpsiyonu için adsorbent geliştirilmesi

ATAKAN TOPRAK
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Karbon yapılarda organik buhar adsorpsiyonu

FATMA OĞUZ ERDOĞAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Karbon nanotüpleri üzerinde hidrojen adsorpsiyonunun incelenmesi

SEFA KOCABAŞ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Organik kirletici adsorpsiyonunun dinamik incelenmesi

JÜLİDE YENER
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Karbon nanofiber/metal oksit- protein etkileşimlerinin araştırılması

EMİNE ZÜLAL ÇAKAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Bor bileşiklerinin hidrojen adsorpsiyon özelliklerinin araştırılması

YİĞİT KIRCA
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Bazik blue 41 ve bazik red 46'nın kömürden elde edilen aktif karbon üzerine adsorpsiyonu

ELVAN SULU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Ovalbümin ve Fibrinojen'in metal oksit yüzeylerde adsorpsiyonu

EROL KULAÇ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Titanyum dioksit üzerine bovin serum albümin adsorpsiyonu

KADRİYE BOZGEYİK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Nano yapılı malzemelerin adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi

TAYİBE KARAASLAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kömür üzerine hidrojen adsorpsiyonu

ATAKAN TOPRAK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Gözenekli katılarda gaz adsorpsiyon ve difüzyonu

FATMA OĞUZ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Dolgulu yataklarda kükürt dioksit adsorpsiyonunun incelenmesi

SEFA KOCABAŞ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (37)

Hydrogen storage characteristics of bio-based porous carbons of different origin: A comparative review

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH

Tarih: 12/2021 Sayı: 15 Cilt: 45 Sayfa: 20497-20523 KOPAÇ TÜRKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0363-907X doi:10.1002/er.7130

Website

Emerging applications of process intensification for enhanced separation and energy efficiency, environmentally friendly sustainable adsorptive separations: A review

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH

Tarih: 9/2021 Sayı: 11 Cilt: 45 Sayfa: 15839-15856 KOPAÇ TÜRKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0363-907X doi:10.1002/er.6944

Website

Protein corona, understanding the nanoparticle-protein interactions and future perspectives: A critical review

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES

Tarih: 2/2021 Cilt: 169 Sayfa: 290-301 KOPAÇ TÜRKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0141-8130 doi:10.1016/j.ijbiomac.2020.12.108

Website

Effect of ammonia and boron modifications on the surface and hydrogen sorption characteristics of activated carbons from coal

International Journal of Hydrogen Energy

Tarih: 3/2020 Sayı: 17 Cilt: 45 Sayfa: 10494-10505 KOPAÇ TÜRKAN,KIRCA YİĞİT

Endeks:SCI-Expanded ISSN:03603199 doi:10.1016/j.ijhydene.2019.07.125

Website

Investigation of acetone adsorption characteristics of activated carbons obtained from Zonguldak-Karadon coal at room temperature

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY

Tarih: 1/2020 Sayı: 4 Cilt: 35 Sayfa: 2211-2224 OĞUZ ERDOĞAN FATMA, KOPAÇ TÜRKAN

Endeks:SCI ISSN:1300-1884 doi:10.17341/gazimmfd.686415

Website

Adsorption behavior of alcohol vapors on Zonguldak-Karadon coal derived porous carbons

Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects

Tarih: 9/2019 Sayfa: 1-22 OĞUZ ERDOĞAN FATMA,KOPAÇ TÜRKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1556-7036 doi:10.1080/15567036.2019.1666191

Website

Effect of Surface Area and Micropore Volume of Activated Carbons from Coal by KOH, NaOH and ZnCl2 Treatments on Methane Adsorption

International Journal of Chemical Reactor Engineering

Tarih: 6/2019 Sayı: 6 Cilt: 17 TOPRAK ATAKAN, KOPAÇ TÜRKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2194-5748 doi:10.1515/ijcre-2018-0146

Website

Bazik Kırmızı 46 Tekstil Boyasının Zonguldak Kömüründen Elde Edilen Farklı Aktif Karbonlar Üzerinde Adsorpsiyon Davranışının Karşılaştırılması

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University

Tarih: 5/2019 Sayı: 3 Cilt: 34 Sayfa: 1227-1240 KOPAÇ TÜRKAN,Sulu Elvan

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1300-1884

Highly Effective Activated Carbons from Turkish–Kozlu Bituminous Coal by Physical and KOH Activation and Sorption Studies with Organic Vapors

International Journal of Chemical Reactor Engineering

Tarih: 5/2019 Sayı: 5 Cilt: 17 OĞUZ ERDOĞAN FATMA,KOPAÇ TÜRKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2194-5748 doi:10.1515/ijcre-2018-0071

Website

Adsorption and interactions of the bovine serum albumin-double walled carbon nanotube system

JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS

Tarih: 2/2018 Cilt: 252 Sayfa: 1-8 KOPAÇ TÜRKAN,BOZGEYİK KADRİYE,FLAHAUT EMMANUEL

Endeks:SCI ISSN:0167-7322 doi:10.1016/j.molliq.2017.12.100

Synthesis and characterization of KOH/boron modified activated carbons from coal and their hydrogen sorption characteristics

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY

Tarih: 9/2017 Sayı: 37 Cilt: 42 Sayfa: 23606-23616 KOPAÇ TÜRKAN, KIRCA YİĞİT, TOPRAK ATAKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0360-3199 doi:10.1016/j.ijhydene.2017.01.195

Website

Ovalbüminin titanyum dioksit ve zirkonya yüzeylerle etkileşimi ve adsorpsiyonunun araştırılması

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2017 Sayı: 12 Cilt: 32 Sayfa: 489-497 KOPAÇ TÜRKAN,KULAÇ EROL

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1300-1884 doi:10.17341/gazimmfd.300607

Carbon Dioxide Adsorption Using High Surface Area Activated Carbons from Local Coals Modified by KOH, NaOH and ZnCl2 Agents

International Journal of Chemical Reactor Engineering

Tarih: 1/2017 Sayı: 3 Cilt: 15 TOPRAK ATAKAN, KOPAÇ TÜRKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2194-5748 doi:10.1515/ijcre-2016-0042

Website

Synthesis of Multi-Walled Carbon Nanotube-Zirconia Composite and Bovine Serum Albumin Adsorption Characteristics

Materials Science Forum

Cilt: 900 Sayfa: 27-31 BOZGEYİK KADRİYE,KOPAÇ TÜRKAN

Endeks:EI: Engineering Index ISSN:1662-9752 doi:10.4028/MSF.900.27

Adsorption Properties of Arc Produced Multi Walled Carbon Nanotubes for Bovine Serum Albumin

International Journal of Chemical Reactor Engineering

Sayı: 2 Cilt: 14 Sayfa: 549-558 BOZGEYİK KADRİYE,KOPAÇ TÜRKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2194-5748

Equilibrium Kinetics and Thermodynamics of Bovine Serum Albumin Adsorption on Single Walled Carbon Nanotubes

Chemical Engineering Communications

Sayı: 9 Cilt: 203 Sayfa: 1198-1206 KOPAÇ TÜRKAN,BOZGEYİK KADRİYE

Endeks:SCI-Expanded

Effect of KOH treatment on bituminous coal for the effective removal of Basic Blue 41 dye from aqueous solutions

Desalination and Water Treatment

Sayı: 59 Cilt: 57 Sayfa: 29007-29018 KOPAÇ TÜRKAN,SULU ELVAN,TOPRAK ATAKAN

Endeks:SCI-Expanded

Surface and Hydrogen Sorption Characteristics of Various Activated Carbons Developed from Rat Coal Mine Zonguldak and Antracite

Chinese Journal of Chemical Engineering

Sayı: 6 Cilt: 19 Sayfa: 931-937 TOPRAK ATAKAN, KOPAÇ TÜRKAN

Endeks:SCI-Expanded

Effect of surface area enhancement on the adsorption of bovine serum albumin onto titanium dioxide

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces

Tarih: 3/2010 Sayı: 1 Cilt: 76 Sayfa: 265-271 KOPAÇ TÜRKAN,BOZGEYİK KADRİYE Atıf Sayısı: 10

Endeks:SCI-Expanded ISSN:09277765 doi:10.1016/j.colsurfb.2009.11.002

Website

Adsorption of Bovine Serum Albumin onto Metal Oxides AdsorptionEquilibrium and Kinetics onto Alumina and Zirconia

INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL REACTOR ENGINEERING

Sayı: 139 Cilt: 8 Sayfa: 1-24 Bozgeyik Kadriye , Kopac Turkan

Endeks:SCI-Expanded

Temperature and alkaline hydroxide treatment effects on hydrogen sorption characteristics of multi walled carbon nanotube graphite mixture

Journal of Industrial and Engineering Chemistry

Tarih: 9/2009 Sayı: 5 Cilt: 15 Sayfa: 730-735 KOPAC TURKAN, ERDOĞAN FATMA Atıf Sayısı: 7

Endeks:SCI-Expanded

Hydrogen Sorption Characteristics of Activated Carbons Produced from Zonguldak Region Coals by Physical and Chemical Activations

Korean Journal of Chemical Engineering

Tarih: 1/2009 Sayı: 6 Cilt: 26 Sayfa: 1700-1705 KOPAÇ TÜRKAN,TOPRAK ATAKAN Atıf Sayısı: 2

Endeks:SCI-Expanded

Dynamic Analysis of Sorption of Methylene Blue Dye on Granular and Powdered Activated Carbon

Chemical Engineering Journal

Tarih: 11/2008 Sayı: 3 Cilt: 144 Sayfa: 400-406 YENER JÜLİDE,KOPAÇ TÜRKAN,DOĞU GÜLŞEN,TİMUR DOĞU Atıf Sayısı: 47

Endeks:SCI-Expanded

Effect of pH and temperature on the adsorption of bovine serum albumin onto titanium dioxide

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects

Tarih: 6/2008 Sayı: 1-3 Cilt: 322 Sayfa: 19-28 KOPAÇ TÜRKAN,BOZGEYİK KADRİYE,YENER JÜLİDE Atıf Sayısı: 55

Endeks:SCI-Expanded ISSN:09277757 doi:10.1016/j.colsurfa.2008.02.010

Website

Effect of Thermal Treatments and Palladium Loading on Hydrogen Sorption Characteristics of Single Walled Carbon Nanotubes

International Journal of Hydrogen Energy

Tarih: 3/2008 Sayı: 6 Cilt: 33 Sayfa: 1693-1699 KOCABAŞ SEFA, KOPAÇ TÜRKAN, DOĞU GÜLŞEN, DOĞU TİMUR Atıf Sayısı: 15

Endeks:SCI-Expanded

Preparation of Activated Carbons from Zonguldak Region Coals by Physical and Chemical Activations for Hydrogen Sorption

International Journal of Hydrogen Energy

Tarih: 12/2007 Sayı: 18 Cilt: 32 Sayfa: 5005-5014 KOPAÇ TÜRKAN,TOPRAK ATAKAN Atıf Sayısı: 21

Endeks:SCI-Expanded

H2 He and Ar Sorption on Arc produced Cathode Deposit Consisting of Multiwalled Carbon Nanotubes graphitic and diamond like Carbon

International Journal of Hydrogen Energy

Tarih: 11/2007 Sayı: 16 Cilt: 32 Sayfa: 3990-3997 KOPAÇ TÜRKAN, KARAARSLAN TAYİBE Atıf Sayısı: 8

Endeks:SCI-Expanded

Dynamic Analysis of Sorption of Hydrogen in Activated Carbon

International Journal of Hydrogen Energy

Tarih: 10/2007 Sayı: 15 Cilt: 32 Sayfa: 3448-3456 ERDOĞAN FATMA, KOPAÇ TÜRKAN Atıf Sayısı: 22

Endeks:SCI-Expanded

Adsorption of Basic Yellow 28 Dye from Aqueous Solutions with Clinoptilolite and Amberlite XAD 4

Journal of Colloid and Interface Science

Tarih: 2/2006 Sayı: 2 Cilt: 294 Sayfa: 255-264 YENER JÜLİDE,KOPAÇ TÜRKAN,GÜLŞEN DOĞU,TİMUR DOĞU Atıf Sayısı: 63

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0021-9797

Website

Batch Adsorber Rate Analysis of Methylene Blue on Amberlite and Clinoptilolite

Separation Science and Technology

Tarih: 1/2006 Sayı: 9 Cilt: 41 Sayfa: 1857-1879 YENER JÜLİDE, KOPAÇ TÜRKAN, DOĞU GÜLŞEN, DOĞU TİMUR Atıf Sayısı: 1

Endeks:SCI-Expanded

Deactivation Models for Sulfur Dioxide Adsorption on Silica Gel

Advances in Environmental Research

Tarih: 3/2004 Sayı: 3 Cilt: 8 Sayfa: 417-424 KOPAÇ TÜRKAN,KOCABAŞ SEFA Atıf Sayısı: 6

Endeks:SCI-Expanded

Sulfur Dioxide Adsorption Isotherms and Breakthrough Analysis on Molecular Sieve 5A Zeolite

Chemical Engineering Communications

Tarih: 5/2003 Sayı: 5 Cilt: 190 Sayfa: 1041-1054 KOPAÇ TÜRKAN,KOCABAŞ SEFA Atıf Sayısı: 15

Endeks:SCI-Expanded

Sulfur Dioxide Adsorption Rate and Equilibrium on Molecular Sieve 4A Zeolite

Research Trends in Chemical Engineering

Tarih: 1/2003 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 233-242 KOPAÇ TÜRKAN, KOCABAŞ SEFA

Endeks:Environmental Engineering Abstracts (CSA)

Adsorption Equilibrium and Breakthrough Analysis for Sulfur Dioxide Adsorption on Silica Gel

Chemical Engineering and Processing

Tarih: 3/2002 Sayı: 3 Cilt: 41 Sayfa: 223-230 KOPAÇ TÜRKAN,KOCABAŞ SEFA Atıf Sayısı: 22

Endeks:SCI-Expanded

Non isobaric adsorption analysis of SO2 on molecular sieve 13X and activated carbon by a dynamic technique

Chemical Engineering and Processing

Tarih: 1/1999 Sayı: 1 Cilt: 38 Sayfa: 45-53 KOPAÇ TÜRKAN Atıf Sayısı: 25

Endeks:SCI-Expanded

Dynamic Adsorption of SO2 on Zeolite Molecular Sieves

Chemical Engineering Communications

Tarih: 1/1998 Sayı: 1 Cilt: 164 Sayfa: 99-109 KOPAÇ TÜRKAN,KAYMAKÇI ERDOĞAN,KOPAÇ MEHMET Atıf Sayısı: 14

Endeks:SCI-Expanded

Single Pellet Reactor for the Dynamic Analysis of Gas Solid Reactions Reaction of SO2 with Activated Soda

Chemical Engineering Science

Sayı: 10 Cilt: 51 Sayfa: 2201-2209 KOPAÇ TÜRKAN, DOĞU GÜLŞEN, DOĞU TİMUR Atıf Sayısı: 24

Endeks:SSCI

Ulusal Makaleler (3)

Comparison of Activated Carbons Produced from Zonguldak Kozlu and Zonguldak Karadon Hard Coals for Hydrogen Sorption

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS

Tarih: 7/2020 OĞUZ ERDOĞAN FATMA, KOPAÇ TÜRKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1556-7036 doi:10.1080/15567036.2020.1795310

Website

Basınç Değişimli Reaktörde Dehidrojenasyon Reaksiyonları için Modelleme Çalışmaları

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Sayı: 1 Cilt: 11 Sayfa: 65-82 KOPAÇ TÜRKAN

Endeks:Diğer

Numerical simulation of a gaseous fueled methane combustor

Mathematical and Computational Applications

Tarih: 1/1997 Sayı: 3 Cilt: 2 Sayfa: 101-118 KOPAÇ MEHMET,KOPAÇ TÜRKAN

Uluslararası Bildiriler (26)

Metal Organic Frameworks for Hydrogen Storage

(Özet bildiri)

The 2017 International Conference on Environmental Pollution and Human Health (EPHH2017) 17.11.2017 19.11.2017 Davetli Konuşmacı KOPAÇ TÜRKAN Basım Tarihi : 17.11.2017

Novel Materials for the Adsorptive Removal of Dyes from Wastewaters

(Özet bildiri)

The 2017 International Cenference on Environmental Protection and Chemical Engineering (EPCE2017) 08.09.2017 10.09.2017 Davetli Konuşmacı KOPAÇ TÜRKAN Basım Tarihi : 08.09.2017

Adsorption of Bovine Serum Albumin on a polylactide-polyethylene glycol amine surface

(Özet bildiri)

2017 Global Conference on Polymer and Composite Materials (PCM 2017) 23.05.2017 25.05.2017 Davetli Konuşmacı BOZGEYİK KADRİYE,KOPAÇ TÜRKAN Sayfa:133-134 Basım Tarihi : 23.05.2017

Adsorption of Food Dyes

(Özet bildiri)

2nd World Congress on Public Health and Nutrition 22.03.2017 23.03.2017 Davetli Konuşmacı KOPAÇ TÜRKAN Sayı: 01 Cilt: 7 Basım Tarihi : 22.03.2017

Synthesis of Multi Walled Carbon Nanotube Zirconia Composite and Bovine Serum Albumin Adsorption Characteristics

(Sözlü Bildiri)

5th International Conference on Nanostructures, Nanomaterials and Nanoengineering- ICNNN 2016 29.10.2016 31.10.2016 KOPAÇ TÜRKAN,BOZGEYİK KADRİYE Sayfa:32-None Basım Tarihi : 29.10.2016

Synthesis and Characterization of KOH Boron Modified Activated Carbons from Coal and their Hydrogen Sorption Characteristics

(Sözlü Bildiri)

2nd International Conference on Hydrogen Energy-AEM 2016 12.09.2016 14.09.2016 KOPAÇ TÜRKAN,KIRCA YİĞİT,TOPRAK ATAKAN Sayfa:14-None Basım Tarihi : 12.09.2016

Dynamic Analysis of Adsorption of Gases on Microstructured Materials

(Özet bildiri)

NATO ASI on Chemical Physics of Thin Film Deposition Processes for Micro- and Nano- Technologies 03.09.2001 14.09.2001 KOPAÇ TÜRKAN Sayfa:30-None

Kinetics of Methylene Blue Adsorption from Aqueous Solutions By Various Adsorbents

(Özet bildiri)

Chemical Reactor Engineering 2001: Novel Reactor Engineering for the New Millenium 24.06.2001 29.06.2001 KOPAÇ TÜRKAN, YENER JÜLİDE, DOĞU GÜLŞEN, DOĞU TİMUR

Rate of Sulfur Dioxide Adsorption by Molecular Sieve 3A Zeolite

(Özet bildiri)

Chemical Reactor Engineering 2001: Novel Reactor Engineering for the New Millenium 24.06.2001 29.06.2001 KOPAÇ TÜRKAN, KOCABAŞ SEFA

Sulfur Dioxide Adsorption Isotherms and Breakthrough Analysis on Molecular Sieve 5A Zeolite

(Özet bildiri)

Eastern Meditteranean Chemical Engineering Conference 20.05.2001 24.05.2001 KOPAÇ TÜRKAN, KOCABAŞ SEFA Sayfa:283-284

Breakthrough Analysis for Sulfur Dioxide Adsorption on Molecular Sieve 4A

(Poster)

AIChE 2000 12.11.2000 17.11.2000 KOPAÇ TÜRKAN, KOCABAŞ SEFA

Kinetic Studies During the Removal of Dyestuffs from Aqueous Solutions Using Clinoptilolite

(Özet bildiri)

AIChE 2000 12.11.2000 17.11.2000 KOPAÇ TÜRKAN, YENER JÜLİDE, DOĞU GÜLŞEN, DOĞU TİMUR

Investigation of Adsorption Isotherms for Methylene Blue Adsorption from Aqueous Solutions Using Amberlite XAD4

(Poster)

AIChE 2000 12.11.2000 17.11.2000 KOPAÇ TÜRKAN, YENER JÜLİDE, DOĞU GÜLŞEN, DOĞU TİMUR

Deactivation Model for Sulfur Dioxide Adsorption on Silica Gel

(Özet bildiri)

19th European Conference on Surface Science ECOSS-19, Book of Abstracts 05.09.2000 08.09.2000 KOPAÇ TÜRKAN, KOCABAŞ SEFA Cilt: 24 Sayfa:187-None

Study of Adsorption Equilibrium of Sulfur Dioxide on Molecular Sieve 4A Zeolite

(Özet bildiri)

19th European Conference on Surface Science ECOSS-19 05.09.2000 08.09.2000 KOPAÇ TÜRKAN, KOCABAŞ SEFA Cilt: 24 Sayfa:137-None

Color Removal from Aqueous Solutions By Adsorption on Various Adsorbents

(Poster)

14th International Congress of Chemical and Process Engineering 27.08.2000 31.08.2000 YENER JÜLİDE, KOPAÇ TÜRKAN, DOĞU GÜLŞEN, DOĞU TİMUR

Sulfur Dioxide Adsorption Characteristics on Molecular Sieve 3A Zeolite

(Poster)

14th International Congress of Chemical and Process Engineering 27.08.2000 31.08.2000 KOPAÇ TÜRKAN, KOCABAŞ SEFA

Activated Carbon in Gaseous and Liquid Phase Adsorption Applications

(Poster)

NATO ASI on Nanostructured Carbon for Advanced Applications 19.07.2000 31.07.2000 KOPAÇ TÜRKAN

Single Pellet Reactor for the Dynamic Analysis of Gas Solid Reactions Reaction of SO2 with Activated Soda

(Tam metin bildiri)

14th International Chemical Reaction Engineering Conference 05.05.1996 08.05.1996 KOPAÇ TÜRKAN, DOĞU GÜLŞEN, DOĞU TİMUR Sayı: 6 Cilt: 51

Kinetic Studies on SO2 Activated Soda Reaction in a Single Pellet Reactor

(Özet bildiri)

10th International CHISA Congress 26.08.1990 31.08.1990 DOĞU TİMUR, DOĞU GÜLŞEN, KKOPAÇ TÜRKAN, PEKEDİZ AHMET

Breakthrough Prediction in Charcoal Filters

(Tam metin bildiri)

XVIIIth Biennial Conference on Carbon 19.07.1987 24.07.1987 BAÇ NURCAN, GÜLTOP KOPAÇ TÜRKAN, SACCO A JR Cilt: 1 Sayfa:108-109

Dynamic Studies of SO2 Trona Reaction in a Single Pellet Reactor

(Poster)

NATO ASI on Chemical Reactor Technology for Environmentally Safe Reactors and Products 25.08.1991 04.09.1991 DOĞU TİMUR, KOPAÇ TÜRKAN, DOĞU GÜLŞEN

Adsorption Properties of SO2 on some Commercial Adsorbents

(Poster)

12th International Congress of Chemical and Process Engineering 25.08.1996 30.08.1996 KOPAÇ TÜRKAN, KAYMAKÇI ERDOĞAN Sayı: 20 Cilt: 5 Sayfa:1-9

High Temperature Adsorption of SO2 on Zeolites

(Poster)

NATO ASI on Desulfurization of Hot Coal Gas with Regenerable Metal Oxide Sorbents: New Developments 07.07.1996 19.07.1996 KOPAÇ TÜRKAN

Modelling of SO2 Trona Reaction and Kinetic Studies Using a Pulse Double Response Method

(Özet bildiri)

5th Meditterranean Congress on Chemical Engineering 05.11.1990 07.11.1990 DOĞU TİMUR, KOPAÇ TÜRKAN, DOĞU GÜLŞEN Cilt: 2 Sayfa:334-335

Orthogonal Collocation Method in Fixed Bed Modelling

(Tam metin bildiri)

Advances in Chemical Engineering Mathematics Symp 30.07.1985 04.08.1985 GÜLTOP KOPAÇ TÜRKAN, BAÇ NURCAN Cilt: 1 Sayfa:1-21

Ulusal Bildiriler (2)

Process intensification applications for adsorptive separations, gas capture and storage

(Özet bildiri)

8th National Catalysis Congress (NCC8 2021) 09.09.2021 Sözlü Sunum KOPAÇ TÜRKAN Sayfa:23-None Basım Tarihi : 12.09.2021

Dolgulu Yataklarda Salıverme Modeli

(Tam metin bildiri)

2. Ulusal Bilgisayar Destekli Tasarım Sempozyumu 28.04.1986 30.04.1986 GÜLTOP KOPAÇ TÜRKAN, BAÇ NURCAN Cilt: 2 Sayfa:95-111

Akademik Görevler

PROFESÖR

2012-2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ / FİZİKOKİMYA ANABİLİM DALI

PROFESÖR

2002

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ / FİZİKOKİMYA ANABİLİM DALI

DOÇENT

1997-2002

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ / FİZİKOKİMYA ANABİLİM DALI

DOÇENT

1996-1997

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ / FİZİKOKİMYA ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1994-1994

University of Surrey

School of Engineering

Department of Chemical and Process Engineering

İdari Görevler

Rektör Yardımcısı

2008

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

2003

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan

2002

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Müdürü

1999

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan Yardımcısı

1999

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Müdür Yardımcısı

1998

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

1995

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

KIM899 Doktora Tez Çalışması

(Doktora)

KIM898 Doktora Uzmanlık Alanı

(Doktora)

KIM844 Adsorpsiyon Esasları ve Adsorpsiyon Prosesleri

(Doktora)

KIM821 Hava Kirliliği ve Kontrolü

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

KIM798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

KIM797 Yüksek Lisans Seminer

(Yüksek Lisans)

KIM744 İleri Kimyasal Termodinamil

(Yüksek Lisans)

KIM744 İleri Kimyasal Termodinamik

(Yüksek Lisans)

KIM703 İleri Kimyasal Kinetik

Dersler - Lisans

(Lisans)

MAK354 Isı Mühendisliği

(Lisans)

MAK347 Isı Transferi

(Lisans)

KIM464 Kimya Araştırma Projesi 2

(Lisans)

KIM463 Kimya Araştırma Projesi 1

(Lisans)

KIM445 Endüstriyel Stokiometri

(Lisans)

KIM444 Kimyasal Kinetik

(Lisans)

KIM349 Fizikokimya 1

(Lisans)

KIM349 Fizikikimya 1

(Lisans)

KIM245 Kimyacılar için Matematik

(Lisans)

KIM245 Kimyacılar için Matematik

(Lisans)

KIM192 Kimya Lab 2

(Lisans)

KIM188 Genel Kimya 2 Lab

(Lisans)

KIM184 Genel Kimya 2

(Lisans)

KIM182 Kimya

(Lisans)

CHM349 Physical Chemistry 1

(Lisans)

CHM194 Chemistry 2

(Lisans)

CHM193 Chemistry

(Lisans)

CHM192 Chemistry Lab 2

(Lisans)

CHEM349 Physical Chemistry 1

(Lisans)

CHEM345 Mathematics for Chemists

(Lisans)

CHEM184 Chemistry 2

Projeler (19)

3D-Printed Metal-Organic Framework Structures, Ministry of Science and Technology-Taiwan (MOST) Project

Diğer (Uluslararası) 18 (Tamamlandı) 01.01.2020 - 23.07.2021

Karbon Nanofiber Metal Oksit Protein Etkileşimlerinin Araştırılması

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 08.11.2016 - 31.12.2019

Bor Bileşiklerinin Hidrojen Adsorpsiyon Özelliklerinin Araştırılması

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 30.11.2015 - 20.12.2016

MOF türevleri üzerine Karbon Dioksit ve Hidrojen Adsorpsiyonu

BAP 6 (Tamamlandı)

MOF türevleri üzerine Karbon Dioksit ve Hidrojen Adsorpsiyonu

BAP 6 (Tamamlandı)

CO2 ve CH4 Adsorpsiyonu için Adsorbent Geliştirilmesi

BAP 6 (Tamamlandı)

BSA nın Farklı Yüzeyler Üzerinde Adsorpsiyonu ve Elektrokinetik Özellikleri

BAP 6 (Tamamlandı)

Karbon Yapılarda Organik Buhar Adsorpsiyonu

BAP 6 (Tamamlandı)

Zonguldak Yöresi Kömürlerinden Elde Edilen Karbon Yapılar ve Farklı Yapıdaki Karbon Nano Tüplerin Gaz ve Sıvı Adsorpsiyon Özelliklerinin Araştırılması DPT Projesi

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı)

Gözenekli Katılardaki Gaz Yayınırlıklarının Dinamik Yöntemlerle Belirlenmesi

BAP 6 (Tamamlandı)

Nanoyapılı Malzemelerde Hidrojen Depolanması DPT Projesi

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı)

Karbon Nanotüpleri Üzerine Hidrojen Adsorpsiyonunun İncelenmesi

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

Çeşitli Yüzeylerde Protein Adsorpsiyonunun İncelenmesi

BAP 6 (Tamamlandı)

Dolgulu Yataklarda Kükürt Dioksit Adsorpsiyonunun İncelenmesi

BAP 6 (Tamamlandı)

Taşıtlardan Kaynaklanan Kirletici Emisyonların Filtrelerle Azaltılmasının İncelenmesi

BAP 6 (Tamamlandı)

Kükürt Dioksitin Çeşitli Adsorbentler Üzerinde Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)

Hava Kirliliğine Yol Açan Bileşenlerin Çeşitli Adsorbentlerle Tutulmasının İncelenmesi

BAP 6 (Tamamlandı)

Organik Bileşiklerin Sulu Çözeltilerde Adsorpsiyon Kinetiğinin İncelenmesi

BAP 6 (Tamamlandı)

Atık Sulardaki Organik Kirleticilerin Adsorpsiyonu DPT Projesi

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Ödüller (5)

30 YILI AŞKIN SÜREDİR KİMYA MÜHENDİSİ OLARAK MESLEĞE VERMİŞ OLDUĞU HİZMETLER

Tarih: 2015
(TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ)
(Diğer)

Doç.Dr. Fahrettin CAN Ödülü

Tarih: 2011
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya Mühendisliği Bölümü)
(Üniversite)

BIEN 2009: Women in Green Technology towards a Sustainable Asia

Tarih: 2009
(The Association of Korean Woman Scientists and Engineers (KWSE))
(Sivil Toplum Kuruluşu)

Managing e-University(MeUni) for Senior Officers, Malaysian Technical Cooperation Programme at MultiMedia University

Tarih: 2007
(MultiMedia University)
(Üniversite)

The 13th International Conference of Women Engineers and Scientists

Tarih: 2005
(The 13th International Conference of Women Engineers and Scientists)
(Üniversite)