PROFESÖR DR.

İsim:

HÜSEYİN TOPAN

e-Posta:

topan

Telefon:

03722912583

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Harita Mühendisliği

Temel Alanı : Mühendislik Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Uzaktan Algılama

Fotogrametri

None

Öğrenim Bilgileri

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 03/09/2001 - Bitiş Tarihi 29/09/2004

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 01/09/1997 - Bitiş Tarihi 29/06/2001

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 26/01/2005 - Bitiş Tarihi 18/12/2009

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ

Yönetilen Tezler - Doktora

ALGILAYICIYA BAĞIMLI YÖNELTME MODELİ İLE ÜÇLÜ BİNDİRMELİ GÖRÜNTÜLERİN KONUM DOĞRULUĞUNUN BELİRLENMESİ

GÜRSU AYTEKİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Optik uydu görüntülerinin yöneltmesinde oluşan kötü şartlı matrislerin iyileştirilmesi

BİLGİ TERLEMEZOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Stochastic surface mesh reconstruction

MUSTAFA ÖZENDİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Görüntü temelli konuma bağlı bilgi üretimi için yazılım geliştirilmesi

YUNUS EMRE ELKAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Algılayıcıdan bağımsız dönüşüm modelleri ile üretilen ortogörüntülerin konum doğruluğunun belirlenmesi

ALİ CAM
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Yersel lazer tarama teknolojisi ve kültürel mirasın korunması uygulamasında tarihi Gölyazı Kilisesi örneği

MEHMET ÖKSÜZ
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (13)

Geo3o1: a tool for 3D georeferencing accuracy assessment of tri-stereo images by state-of-the-art sensor dependent orientation model

Journal of Applied Remote Sensing

Tarih: 11/2022 Sayı: 4 Cilt: 16 Sayfa: 47502- TOPAN HÜSEYİN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1931-3195 doi:10.1117/1.JRS.16.047502

Website

Eigenvalue-Based Approaches for Solving an Ill-Posed Problem Arising in Sensor Orientation

IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING

Tarih: 3/2020 Sayı: 3 Cilt: 58 Sayfa: 1920- Terlemezoğlu Bilgi,TOPAN HÜSEYİN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0196-2892 doi:10.1109/TGRS.2019.2950693

Website

Comprehensive Evaluation of Pléiades-1A Bundle Images for Geospatial Applications

Arabian Journal of Geosciences

Tarih: 4/2019 Sayı: 7 Cilt: 12 Sayfa: 1- TOPAN HÜSEYİN, JACOBSEN KARSTEN, CAM ALİ, ÖZENDİ MUSTAFA, ORUÇ MURAT, BAKİOĞLU OYA BURCU, BAYIK ÇAĞLAR, TAŞKANAT TALHA

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1866-7511 doi:10.1007/s12517-019-4353-9

Website

Pan sharpening quality investigation of PLÉIADES 1A images

Geocarto International

Tarih: 8/2016 Sayı: 8 Cilt: 31 Sayfa: 881- ÖZENDİ MUSTAFA,TOPAN HÜSEYİN,ORUÇ MURAT,Cam Ali

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1010-6049 doi:10.1080/10106049.2015.1094520

Website

Image Quality Assessment of Pléiades 1A Triplet Bundle and Pan sharpened Images

Photogrammetrie - Fernerkundung - Geoinformation

Tarih: 8/2016 Sayı: 3 Cilt: 2016 Sayfa: 141- Jacobsen Karsten,TOPAN HÜSEYİN,Cam Ali,ÖZENDİ MUSTAFA,ORUÇ MURAT

Endeks:SCI-Expanded ISSN:14328364 doi:10.1127/pfg/2016/0291

Website

Combined Efficiency of RPC and DEM Accuracy on Georeferencing Accuracy of Orthoimage Case Study With Pléiades Panchromatic Mono Image

IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters

Tarih: 6/2014 Sayı: 6 Cilt: 11 Sayfa: 1148- TOPAN HÜSEYİN,ORUÇ MURAT,TAŞKANAT TALHA,Cam Ali

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1545-598X doi:10.1109/LGRS.2013.2288360

Website

Efficiency of Orientation Parameters on Georeferencing Accuracy of SPOT 5 HRG Level 1A Stereoimages

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing

Tarih: 6/2014 Sayı: 6 Cilt: 52 Sayfa: 3683- TOPAN HÜSEYİN,MAKTAV MİTHAT DERYA Atıf Sayısı: 2

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0196-2892 doi:10.1109/TGRS.2013.2274775

Website

First Experience with Figure Condition Analysis Aided Bias Compensated Rational Function Model for Georeferencing of High Resolution Satellite Images

Journal of the Indian Society of Remote Sensing

Tarih: 12/2013 Sayı: 4 Cilt: 41 Sayfa: 807- Topan Hüseyin Atıf Sayısı: 1

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0255-660X doi:10.1007/s12524-013-0273-4

Website

Young Surveyors Days

GIM International

Tarih: 5/2009 Sayı: 5 Cilt: 23 Sayfa: 32- TOPAN HÜSEYİN,ÇELİK RAHMİ NURHAN

ISSN:1566-9076

Website

Georeferencing Accuracy Assessment of High Resolution Satellite Images Using Figure Condition Method

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing

Tarih: 4/2009 Sayı: 4 Cilt: 47 Sayfa: 1256- TOPAN HÜSEYİN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN Atıf Sayısı: 7

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0196-2892 doi:10.1109/TGRS.2008.2008098

Website

Information content of optical satellite images for topographic mapping

International Journal of Remote Sensing

Tarih: 4/2009 Sayı: 7 Cilt: 30 Sayfa: 1819- Topan H., Maktav D., Jacobsen K., Buyuksalih G. Atıf Sayısı: 19

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0143-1161 doi:10.1080/01431160802642271

Website

Information Content of High resolution Satellite Image Mapping with OrbView 3 Images

GIM International

Tarih: 12/2006 Sayı: 12 Cilt: 20 Sayfa: 14- TOPAN HÜSEYİN,Büyüksalih Gürcan,Jacobsen Karsten

ISSN:1566-9076

Website

Spot Revisited Accuracy Assessment Dem Generation and Validation from Stereo Spot 5 Hrg Images

The Photogrammetric Record

Tarih: 6/2005 Sayı: 110 Cilt: 20 Sayfa: 130- Büyüksalih Gürcan,KOÇAK MEHMET GÜVEN,TOPAN HÜSEYİN,ORUÇ MURAT,MARANGOZ AYCAN MURAT Atıf Sayısı: 24

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0031-868X doi:10.1111/j.1477-9730.2005.00314.x

Website

Ulusal Makaleler (5)

Üçlü Bindirmeli Göktürk-1 Uydu Görüntülerinin Konum Doğruluğunun Zonguldak Test Alanında Algılayıcıya Bağımlı Yöneltme Modeli ile Belirlenmesi

Harita Dergisi

Tarih: 7/2022 Cilt: 168 Sayfa: 13- AYTEKİN GÜRSU, TOPAN HÜSEYİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-5790

Website

GeoEtrim 2020 executed version: an academic software for geospatial image evaluation

Journal of Geodesy and Geoinformation

Tarih: 1/2021 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 104- Elkar Yunus Emre, TOPAN HÜSEYİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1339","2667-8519 doi:10.9733/JGG.2021R0008.E

Website

RASAT ve GÖKTÜRK-2 Görüntülerinin Gerçek Yer Örnekleme Aralığının Belirlenmesi

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 6/2018 Sayı: 1 Cilt: 8 Cam Ali,TOPAN HÜSEYİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987 doi:10.72122Fzkufbd.v8i1.1055

Website

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Koordinatlandırılmasında RFM Kullanımı

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi

Tarih: 1/2013 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 81- TOPAN HÜSEYİN

Endeks:EBSCOhost, TÜBİTAK ULAKBİM ISSN:1304-0448

Website

SPOT 5 HRG 1A Stereo Görüntülerinin Geometrik Doğruluğunun Uydu Yörünge Bilgilerini Kullanan Parametrik Modelle İncelenmesi

İTÜ Dergisi/D Mühendislik

Tarih: 12/2010 Sayı: 6 Cilt: 9 Sayfa: 59- TOPAN HÜSEYİN,MAKTAV MİTHAT DERYA

ISSN:1303-703X

Website

Uluslararası Bildiriler (29)

2D Orientation Accuracy of Göktürk-1 Panchromatic Imagery

(Tam metin bildiri)

2019 9th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST) 2019-06-11 2019-06-14 Sözlü Sunum Aytekin Gürsu,TOPAN HÜSEYİN,Elkar Yunus Emre,Kişi Metehan,Erişik Onur ISBN:978-1-5386-9448-0 Basım Tarihi : 22.07.2019

Website

Stochastic Surface Mesh Reconstruction

(Tam metin bildiri)

ISPRS TC II Mid-term Symposium Towards Photogrammetry 2020 2018-06-04 2018-06-07 Sözlü Sunum ÖZENDİ MUSTAFA, AKÇA MEHMET DEVRİM, TOPAN HÜSEYİN Basım Tarihi : 30.05.2018

Website

Çocuk Suçluluğunun Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesi: Zonguldak Örneği

(Özet bildiri)

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi 2017-11-29 2017-12-02 Sözlü Sunum KULAKÇI ALTINTAŞ HÜLYA,KUZLU AYYILDIZ TÜLAY,TOPAN AYSEL,VEREN FUNDA,TOPAN HÜSEYİN,BAYIK ÇAĞLAR,ÖZENDİ MUSTAFA Basım Tarihi : 02.12.2017

Website

Pansharpening of RASAT and GÖKTÜRK-2 Images via High Pass Filter

(Tam metin bildiri)

4th International GeoAdvances Workshop 2017-10-14 2017-10-15 Sözlü Sunum Bakioğlu Oya Burcu,TOPAN HÜSEYİN,ÖZENDİ MUSTAFA,Cam Ali Cilt: 46 Sayfa:27- Basım Tarihi : 13.11.2017

Website

Ülkemizde Coğrafi Bilgi Sisteminin Sağlık Alanında Kullanımı

(Özet bildiri)

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2017-06-29 2017-07-01 Sözlü Sunum TOPAN AYSEL,ÖZTÜRK ÖZLEM,TOPAN HÜSEYİN Basım Tarihi : 29.06.2017

Website

A generic point error model for TLS derived point clouds

(Tam metin bildiri)

SPIE Optical Metrology 2017-06-26 2017-06-26 Sözlü Sunum ÖZENDİ MUSTAFA,AKÇA MEHMET DEVRİM,TOPAN HÜSEYİN Basım Tarihi : 26.06.2017

Website

Pan sparpening Quality Investigation of Turkish In operation Remote Sensing Satellites Applications with RASAT and GÖKTÜRK 2 Images

(Tam metin bildiri)

3rd International GeoAdvances Workshop 2016-10-16 2016-10-17 ÖZENDİ MUSTAFA,TOPAN HÜSEYİN,Cam Ali,BAYIK ÇAĞLAR Sayı: XLII-2/W1 Sayfa:131- Basım Tarihi : 26.10.2016

Website

An Emprical Point Error Model for TLS Derived Point Clouds

(Tam metin bildiri)

ISPRS 23th congress 2016-07-12 2016-07-19 ÖZENDİ MUSTAFA,TOPAN HÜSEYİN,AKÇA MEHMET DEVRİM Sayı: XLI-B5 Sayfa:557- Basım Tarihi : 03.06.2016

Website

Pléiades Project Assessment of Georeferencing Accuracy Image Quality Pansharpening Performence and DSM DTM Quality

(Tam metin bildiri)

ISPRS 23th Congress 2016-09-12 2016-07-19 TOPAN HÜSEYİN,Cam Ali,ÖZENDİ MUSTAFA,ORUÇ MURAT,Jacobsen Karsten,TAŞKANAT TALHA Sayı: XLI-B1 Sayfa:503- Basım Tarihi : 03.06.2016

Website

Geospatial Analysis Using Remote Sensing Images Case Studies of Zonguldak Test Field

(Tam metin bildiri)

ISPRS 23th Congress 2016-07-12 2016-07-19 BAYIK ÇAĞLAR,TOPAN HÜSEYİN,ÖZENDİ MUSTAFA,ORUÇ MURAT,Cam Ali,ABDİKAN SAYGIN Sayı: XLI-B1 Sayfa:435- Basım Tarihi : 03.06.2016

Website

Geometric and Radiometric Evaluation of RASAT Images

(Tam metin bildiri)

ISPRS 23th Congress 2016-07-12 2016-07-19 Cam Ali,TOPAN HÜSEYİN,ORUÇ MURAT,ÖZENDİ MUSTAFA,BAYIK ÇAĞLAR Sayı: XLI-B1 Sayfa:287- Basım Tarihi : 03.06.2016

Website

Göktürk 2 Uydu Görüntülerinin Orantısal İşlev Modeli Kullanılarak Konum Doğruluğunun Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı 2016-05-16 2016-05-19 Efendioğlu Mehmet,Teke Mustafa,TOPAN HÜSEYİN,İmre Süleyman Egemen,Cam Ali Sayfa:2137- ISBN:978-1-5090-1679-2 Basım Tarihi : 16.05.2016

Website

DEM Generation with Short Base Length Pleiades Triplet

(Tam metin bildiri)

PIA15+HRIGI15 – Joint ISPRS Conference 2015-03-25 2015-03-27 Sözlü Sunum Jacobsen Karsten,TOPAN HÜSEYİN Cilt: 32 Sayfa:81- Basım Tarihi : 25.03.2015

Website

Radiometric and Geometric Characteristics of Pléiades Images

(Tam metin bildiri)

ISPRS Technical Commission I Symposium 2014-11-17 2014-11-20 Sözlü Sunum Karsten Jacobsen,TOPAN HÜSEYİN,Cam Ali,ÖZENDİ MUSTAFA,ORUÇ MURAT Cilt: 1 Sayfa:173- Basım Tarihi : 07.11.2014

Website

GeoEtrim SharpQ and Epix Trio of Tools for Geospatial Image Analysis

(Tam metin bildiri)

ISPRS TC-VII Mid-term Symposium “Thematic Processing, Modeling and Analysis of Remotely Sensed Data” 2014-09-29 2014-10-02 Sözlü Sunum TOPAN HÜSEYİN,ÖZENDİ MUSTAFA,Cam Ali,ORUÇ MURAT Cilt: 7 Sayfa:189- Basım Tarihi : 29.09.2014

Website

Potential of Manual and Automatic Feature Extraction From High Resolution Space Images in Mountainous Urban Areas

(Tam metin bildiri)

ISPRS International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciencies , ISPRS Hannover Workshop 2009High-Resolution Earth Imaging for Geospatial Information 2009-06-02 2009-06-05 Poster TOPAN HÜSEYİN,ORUÇ MURAT,JACOBSEN Karsten Basım Tarihi : 02.06.2009

Website

Mapping Potential of Orbview 3 Panchromatic Image in Mountainous Urban Areas Results of Zonguldak Test Field

(Tam metin bildiri)

Urban Remote Sensing Joint Event 2007 (4th IEEE GRSS/ISPRS Joint Workshop on Remote Sensing and Data Fusion over Urban Areas & 6th International Symposium of Remote Sensing of Urban Areas), Paris (Fransa) 2007-04-11 Poster TOPAN HÜSEYİN, Büyüksalih Gürcan, MAKTAV MİTHAT DERYA Basım Tarihi : 11.04.2007

Website

3D Cultural Heritage Documentation of Safranbolu Test Site Using High Resolution Satellite Imagery

(Tam metin bildiri)

1st Workshop of the EARSeL Special Interest Group Urban Remote Sensing “URBAN REMOTE SENSING CHALLENGES & SOLUTIONS” 2006-03-02 Sözlü Sunum MARANGOZ AYCAN MURAT, KARAKIŞ SERKAN, ORUÇ MURAT, Şahin Hakan, SEFERCİK UMUT GÜNEŞ, Büyüksalih Gürcan Basım Tarihi : 02.03.2006

Website

Information Contents of OrbView 3 for Topographic Mapping

(Tam metin bildiri)

ISPRS Ankara Workshop 2006 Topographic Mapping from Space (with Special Emphasis on Small Satellite) 2006-02-14 Sözlü Sunum TOPAN HÜSEYİN, Büyüksalih Gürcan, Jacobsen Karsten Basım Tarihi : 14.02.2006

Website

Information Contents of High Resolution Satellite Images

(Tam metin bildiri)

EARSeL Workshop on 3D Remote Sensing 2005-06-09 Sözlü Sunum TOPAN HÜSEYİN, Büyüksalih Gürcan, Jacobsen Karsten Basım Tarihi : 09.06.2005

Website

Semantic Analysis of Space Imagery for Mapping Purposes

(Tam metin bildiri)

Proceedings of 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies 2005-06-09 Sözlü Sunum KARAKIŞ SERKAN, TOPAN HÜSEYİN, Büyüksalih Gürcan, MARANGOZ AYCAN MURAT, Jacobsen Karsten Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:500- Basım Tarihi : 09.06.2005

Website

Geometric Models for the Orientation of High Resolution Optical Satellite Sensors

(Tam metin bildiri)

ISPRS Hannover Workshop 2005: High-Resolution Earth Imaging for Geospatial Information 2005-05-17 2005-05-20 Sözlü Sunum Jacobsen Karsten, Büyüksalih Gürcan, TOPAN HÜSEYİN Basım Tarihi : 17.05.2005

Website

Geometric Accuracy Evaluation DEM Generation and Validation for SPOT 5 Level 1B Stereo Scene

(Tam metin bildiri)

EARSeL Workshop, Remote Sensing for Developing Countries 2004-09-26 Sözlü Sunum Büyüksalih Gürcan, ORUÇ MURAT, TOPAN HÜSEYİN, Jacobsen Karsten Basım Tarihi : 26.09.2004

Website

Information Content Analysis of KVR 1000 Ortho Image Based on the Available Topographic Maps in the GIS Environment

(Tam metin bildiri)

EARSeL Workshop on Remote Sensing for Developing Countries 2004-09-26 Sözlü Sunum Şahin Hakan, Büyüksalih Gürcan, AKÇIN HAKAN, TOPAN HÜSEYİN, KARAKIŞ SERKAN, MARANGOZ AYCAN MURAT Basım Tarihi : 26.09.2004

Website

Comparison of Information Contents of High Resolution Space Images

(Tam metin bildiri)

International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciencies 2004-07-12 2004-07-23 Sözlü Sunum TOPAN HÜSEYİN, Büyüksalih Gürcan, Jacobsen Karsten Sayı: 4 Cilt: 35 Sayfa:583- Basım Tarihi : 12.07.2004

Website

Comparison of Object Oriented Image Analysis and Manual Digitizing for Feature Extraction

(Tam metin bildiri)

International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciencies 2004-07-12 2004-07-14 Poster Şahin Hakan,TOPAN HÜSEYİN,KARAKIŞ SERKAN,MARANGOZ AYCAN MURAT Sayı: 8 Cilt: 35 Sayfa:114- Basım Tarihi : 12.07.2004

Website

Georeferencing Accuracy Assessment of Pléiades 1A Images Using Rational Function Model

(Tam metin bildiri)

ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 2013-11-11 2013-11-17 TOPAN HÜSEYİN,TAŞKANAT TALHA,Cam Ali Cilt: 72 Sayfa:251-

Website

GeoEtrim Geospatial Evaluation and Training of Images

(Tam metin bildiri)

5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST 2011) 2011-06-09 2011-06-11 TOPAN HÜSEYİN Cilt: 1 Sayfa:142-

Website

Mapping Potential of High Resolution Space Images in Mountainous Urban Areas

(Tam metin bildiri)

ISPRS International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciencies Hüseyin TOPAN, Derya MAKTAV, Karsten JACOBSEN, Gürcan BÜYÜKSALİH Sayı: 8 Cilt: 35 Sayfa:1-

Ulusal Bildiriler (26)

Pléiades 1A Pankromatik Üçlü Bindirmeli Şerit Görüntülerinin 3B Konum Doğruluğunun Algılayıcıya Bağımlı Yöneltme Yöntemi İle Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

VIII. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2022-11-17 2022-11-19 Sözlü Sunum TOPAN HÜSEYİN, Cam Ali, ERDOĞAN BAHATTİN, GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR Basım Tarihi : 17.11.2022

Website

Göktürk-1 Uydu Görüntülerinin Konum Doğruluğunun Algılayıcıya Bağımlı Yöneltme Modeli ile Belirlenmesi

(Özet bildiri)

XI. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu 2022-05-11 Sözlü Sunum Aytekin Gürsu, TOPAN HÜSEYİN ISBN:978-605-73805-4-8 Basım Tarihi : 11.05.2022

Website

GeoEtrim Qt C++ 2021 Sürümüne Temel Özelliklerin Kazandırılması

(Özet bildiri)

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2021-05-26 Sözlü Sunum Geçici Ekrem, TOPAN HÜSEYİN Basım Tarihi : 26.05.2021

Website

GeoEtrim 2018 C# Sürümü: Görüntü Temelli Konum Bilgisi Üretimi için Yazılım Geliştirilmesi

(Tam metin bildiri)

VII. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (VII. UZAL-CBS 2018) 2018-09-18 2018-09-21 Sözlü Sunum Elkar Yunus Emre,TOPAN HÜSEYİN ISBN:978-605-69034-0-3 Basım Tarihi : 18.09.2018

Website

Optik Görüntülerden Konum Bilgisi Elde Etmede Kullanılan Algılayıcı Yöneltme Yöntemleri

(Tam metin bildiri)

VII. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (VII. UZAL-CBS 2018) 2018-09-18 2018-09-21 Sözlü Sunum TOPAN HÜSEYİN ISBN:978-605-69034-0-3 Basım Tarihi : 18.09.2018

Website

Uzaktan Algılama Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi Araştırmalarında Zonguldak Test Alanının Önemi

(Tam metin bildiri)

VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2016-10-05 2016-10-07 Sözlü Sunum BAYIK ÇAĞLAR,TOPAN HÜSEYİN,ÖZENDİ MUSTAFA,ORUÇ MURAT,Cam Ali,ABDİKAN SAYGIN Sayfa:956- ISBN:978-975-487-214-9 Basım Tarihi : 05.10.2016

Website

Rasat Görüntülerinin Geometrik ve Radyometrik Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2016-10-05 2016-10-07 Sözlü Sunum Cam Ali,TOPAN HÜSEYİN,ORUÇ MURAT,Teke Mustafa,ÖZENDİ MUSTAFA,BAYIK ÇAĞLAR Sayfa:761- ISBN:978-975-487-214-9 Basım Tarihi : 05.10.2016

Website

Pléiades Projesi Pléiades 1A Pankromatik ve Çok Bantlı Görüntülerinin Konum Doğruluğunun Görüntü Kalitesinin Pan Keskinleştirme Başarımının ve Sayısal Yükseklik Modeli Kalitesinin Belirlenmesi

(Tam metin bildiri)

VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2016-10-05 2016-10-07 Sözlü Sunum TOPAN HÜSEYİN,Cam Ali,ÖZENDİ MUSTAFA,ORUÇ MURAT,TAŞKANAT TALHA Sayfa:712- ISBN:978-975-487-214-9 Basım Tarihi : 05.10.2016

Website

Göktürk 2 Görüntülerinin Geometrik ve Radyometrik Açıdan Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2016-10-05 2016-10-07 Sözlü Sunum TOPAN HÜSEYİN,Cam Ali,ORUÇ MURAT,Teke Mustafa Sayfa:804- ISBN:978-975-487-214-9 Basım Tarihi : 05.10.2016

Website

Pléiades 1A Pankromatik Görüntüsünün Bilgi İçeriğinin Belirlenmesi ve Kentsel Değişim Belirlemede Kullanımı Zonguldak Fener Bölgesi Örneği

(Tam metin bildiri)

VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2016-10-05 2016-10-07 Sözlü Sunum Bakioğlu Oya Burcu,TOPAN HÜSEYİN,ORUÇ MURAT,ÖZENDİ MUSTAFA,BAYIK ÇAĞLAR Sayfa:551- ISBN:978-975-487-214-9 Basım Tarihi : 05.10.2016

Website

Rasat ve Göktürk 2 Görüntülerinden Pan Keskinleştirilmiş Görüntü Üretimi ve Kalite Değerlendirmesi

(Tam metin bildiri)

VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2016-10-05 2016-10-07 ÖZENDİ MUSTAFA,TOPAN HÜSEYİN,Cam Ali,BAYIK ÇAĞLAR Sayfa:447- ISBN:978-975-487-214-9 Basım Tarihi : 05.10.2016

Website

Dönüşüm Katsayılarının ve Sayısal Yükseklik Modelinin Konum Doğruluğunun Ortogörüntülerin Konum Doğruluğu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi Ikonos QuickBird OrbView 3 ve Pléiades 1A Görüntüleri ile Örnek Uygulama

(Tam metin bildiri)

5. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2014-10-14 2014-10-17 Sözlü Sunum TOPAN HÜSEYİN Basım Tarihi : 14.10.2014

Website

Pléiades 1A Görüntülerinin Pan Sharpening Performansının İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

5. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2014-10-14 2014-10-17 Sözlü Sunum ÖZENDİ MUSTAFA,TOPAN HÜSEYİN,ORUÇ MURAT,Cam Ali Basım Tarihi : 14.10.2014

Website

Pléiades 1A Görüntülerinin Gerçek Geometrik Çözünürlüğünün ve Radyometrik Kalitesinin Belirlenmesi

(Tam metin bildiri)

5. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2014-10-14 2014-10-17 Sözlü Sunum Cam Ali,TOPAN HÜSEYİN,ÖZENDİ MUSTAFA,ORUÇ MURAT Basım Tarihi : 14.10.2014

Website

Optik Uydu Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi ve Doğruluk Değerlendirmesi

(Tam metin bildiri)

Yer Gözlem Uydu Teknolojileri ve Veri Kıymetlendirme Çalıştayı 2014-03-19 2014-03-20 Sözlü Sunum TOPAN HÜSEYİN, ORUÇ MURAT, ÖZENDİ MUSTAFA, Cam Ali Basım Tarihi : 20.03.2014

Website

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Koordinatlandırılmasında RFM Kullanımı

(Tam metin bildiri)

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2012-10-16 2012-10-19 Sözlü Sunum TOPAN HÜSEYİN Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:53- Basım Tarihi : 16.10.2012

Website

Zonguldak Fener Bölgesinin Kentsel Değişiminin Fotogrametri Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi

(Tam metin bildiri)

Zonguldak Kent Sempozyumu 2011-05-16 2011-05-17 Sözlü Sunum TOPAN HÜSEYİN,ÖZKAYA Mehmet,ORUÇ MURAT,KARAKIŞ SERKAN Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:147- Basım Tarihi : 17.05.2011

Website

GeoSpot Doğrusal Dizi Uydu Görüntülerinin Uydu Yörünge Parametreleri ile Demet Dengelenmesi

(Tam metin bildiri)

III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2010-10-11 2010-10-13 Sözlü Sunum TOPAN HÜSEYİN, MAKTAV MİTHAT DERYA Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:53- Basım Tarihi : 11.10.2010

Website

Uydu Görüntülerinin Bilgi İçeriğinin Topografik Harita Yapımı Açısından İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

I. Uzaktan Algılama - CBS Çalıştay ve Paneli 2007-11-27 2007-11-29 Sözlü Sunum TOPAN HÜSEYİN, MAKTAV MİTHAT DERYA, Büyüksalih Gürcan Basım Tarihi : 27.11.2007

Website

Uydu Görüntüleri Bilgi İçeriğinin Ormancılık Çalışmaları Açısından Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

Orman Kaynaklarının İşlevleri Kapsamında Darboğazları, Çözüm Önerileri ve Öncelikler 2007-10-17 Sözlü Sunum ATEŞOĞLU AYHAN, TUNAY METİN, TOPAN HÜSEYİN, ORUÇ MURAT Basım Tarihi : 17.10.2007

Website

Ortogörüntü Üretiminde Yer Kontrol Noktası Seçimi ve Sonuçlara Etkisi

(Tam metin bildiri)

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2007-04-02 Poster TOPAN HÜSEYİN, ORUÇ MURAT, KOÇAK MEHMET GÜVEN Basım Tarihi : 02.04.2007

Website

Pan-sharp QuickBird Görüntüsü Kullanılarak Nesne Tabanlı Görüntü Analizi ve Ekran Üzerinden Elle Sayısallaştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2007-04-02 Poster KARAKIŞ SERKAN, MARANGOZ AYCAN MURAT, TOPAN HÜSEYİN, Şahin Hakan Basım Tarihi : 02.04.2007

Website

Uzaydan Harita Yapımı

(Tam metin bildiri)

II. Ulusal Mühendislik Kongresi 2006-05-11 Sözlü Sunum Büyüksalih Gürcan, TOPAN HÜSEYİN Basım Tarihi : 11.05.2006

Website

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Bilgi İçeriklerinin Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

IGSM&GHG 2005 2005-06-13 Sözlü Sunum Özfidan Ferihan, TOPAN HÜSEYİN, Şahin Hakan, KARAKIŞ SERKAN Basım Tarihi : 13.06.2005

Website

IRS 1C Düzey 1B Görüntüsünün Geometrik Analizinin Sensör Yöneltme Modelleriyle ve Değişik Referans Verileriyle İrdelenmesi

(Tam metin bildiri)

10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2005-03-28 Sözlü Sunum TOPAN HÜSEYİN, Büyüksalih Gürcan, KOÇAK MEHMET GÜVEN Basım Tarihi : 28.03.2005

Website

KVR 1000 Uydu Görüntüsü Üzerinden Elle Sayısallaştırma ve Nesneye Yönelik Görüntü Analizi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2005-03-28 Sözlü Sunum Şahin Hakan, KARAKIŞ SERKAN, TOPAN HÜSEYİN, MARANGOZ AYCAN MURAT Basım Tarihi : 28.03.2005

Website

İdari Görevler

Bölüm Başkanı

13-04-2023 / 13-04-2026

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ

Bölüm Başkanı

13-04-2020 / 13-04-2023

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ

Anabilim Dalı Başkanı

27-03-2019 / 27-03-2022

Geomatik Mühendisliği

Bölüm Başkanı

27-03-2019 / 13-04-2020

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

18-05-2016 / 29-05-2017

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ

Müdür Yardımcısı

13-01-2015 / 18-04-2016

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Projeler (17)

Göktürk-1 Uydu Görüntülerinin Konum Doğruluklarının Belirlenmesi

Proje Türü : (Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç))

Proje Durumu : (Devam Ediyor)

Başlangıç Tarihi : 2021-03-15

Görüntü Algılama Sistemlerinin Yöneltilmesinde Düzenlileştirme Yöntemlerinin Kullanılması

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2017-04-21

Bitiş Tarihi : 2019-04-21

Yersel Lazer Tarayıcı ile Üretilen Nokta Bulutları İçin Pratik Bir Hata Modelinin Geliştirilmesi

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-03-30

Bitiş Tarihi : 2017-03-30

Fiziksel Olmayan Dönüşüm Modelleri Kullanılarak Ortogörüntü Üretimi ve Konum Doğruluğunun Belirlenmesi

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-11-18

Bitiş Tarihi : 2017-05-18

Üç Boyutlu Nokta Bulutu Verileri İçin Anizotropik Örgü (Mesh) Entegrasyonu Metodu ve Nokta Hata Modelinin Geliştirilmesi

Proje Türü : (-Tübitak 1001)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2016-01-01

Bitiş Tarihi : 2018-01-01

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Uydu Görüntü İşleme ve Geoportal Oluşturma Projesi

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-06-29

Bitiş Tarihi : 2016-06-28

Yüksek Çözünürlüklü Optik Uzaktan Algılama Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi ve Kullanılan Yöntemlerin Geliştirilmesi

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2014-07-15

Bitiş Tarihi : 2016-01-15

Uydu Görüntü İşleme ve Geoportal Oluşturma Projesi

Proje Türü : (Kalkınma Bakanlığı)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-06-29

Bitiş Tarihi : 2016-06-28

Yersel Lazer Tarayıcı ile Üretilen Nokta Bulutları İçin Pratik Bir Hata Modelinin Geliştirilmesi

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-03-03

Bitiş Tarihi : 2018-12-12

SAR Sistemlerinin Koordinatlandırma Performansı

Proje Türü : (ARAŞTIRMA PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-12-18

Bitiş Tarihi : 2018-09-28

Yüksek Çözünürlüklü Optik Uzaktan Algılama Görüntülerinden Konuma Bağlı Bilgi Üretimi ve Kullanılan Yöntemlerin Geliştirilmesi

Proje Türü : (-Tübitak 3001)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2014-07-15

Bitiş Tarihi : 2016-03-15

Pléiades Uydu Görüntülerinin Konum Doğruluğu ve Bilgi İçeriğinin Belirlenmesi

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2014-01-23

Bitiş Tarihi : 2015-01-23

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Uydu Yörünge Parametrelerini Dikkate Alan Parametrik Modellerle Geometrik Analizi

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2008-05-13

Bitiş Tarihi : 2010-02-15

Safranbolu nun Tarihi ve Kültürel Varlıklarının Kalıcı Kaydının Dijital Fotogrametrik Yöntemlerle Oluşturulması

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2001-01-01

Bitiş Tarihi : 2004-11-22

Batı Karadeniz Bölgesinin Uydu Görüntülerinin Harita Yapım Amaçlı Geometrik ve Semantik Analizi ve Veri Tabanı Oluşturulması

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Georeferencing Accuracy Assessment DEM Generation and Validation and Information Content Analysis of Pléiades Images over Extreme Undulating and Mountainous Urban Area with Dense Forest Inland of Zonguldak Test Site

Proje Türü : (Diğer (Uluslararası))

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2012-11-27

Bitiş Tarihi : 2018-01-01

Çocuk Suçluluğunun Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesi Zonguldak Örneği

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-11-26

Bitiş Tarihi : 2017-05-18

Patentler (1)

Yersel Lazer Tarayıcıların (YLT) Ürettiği Nokta Bulutlarından Yüzey Ağı Oluşturma Yöntemi

Patent Başvuru Sahipleri : (Mustafa Özendi,Mehmet Devrim Akça,Hüseyin Topan)
Patent Buluş Sahipleri : (Mustafa Özendi,Mehmet Devrim Akça,Hüseyin Topan)
Kategori : SECTION G - PHYSICS