DOÇENT

İsim:

TİMUR KOPARAN

Email:

timur.koparan

Telefon:

3723233870

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Temel Eğitim

Matematik Eğitimi

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2007-2013

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ (DR)

Yüksek Lisans

2002-2005

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MATEMATİK (YL) (TEZLİ)

Lisans

1993-1997

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ / MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Matematik öğretmen adaylarının matematiğin doğasına ilişkin felsefi görüşlerinin incelenmesi

ŞÜKRAN AKMAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

EBA destekli öğrenme ortamının ortaokul öğrencilerinin eşitlik ve denklem konusundaki başarı, tutum ve motivasyonlarına etkisi

ANIL ÖZBEY
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Ortaokul öğrencilerinin üçgenler ve dörtgenler konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde ve matematiğe yönelik tutumlarında kavram karikatürlerinin etkisi

MERVE SANCAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Ortaokul öğrencilerinin sayı duyularının farklı değişkenler açısından incelenmesi

ÖMER ÇATAKLI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik öğretiminde kullandıkları analojilerin incelenmesi

SEVİL EFE
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Du-TE modeli çerçevesinde tasarlanan hizmet içi eğitimin etkililiğinin incelenmesi

ENGİN YİĞİT
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı

Uluslararası Makaleler (29)

Eşitlik ve Denklem Konusunda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destekli Öğretimin Ortaokul Öğrencilerinin Başarı, Tutum ve Motivasyonlarına Etkisi.

Journal of Computer and Education Research,

Tarih: 10/2020 Sayı: 16 Cilt: 8 Sayfa: 453-475 ÖZBEY ANIL,KOPARAN TİMUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2896 doi:10.18009/jcer.718801

Investigation of the Effects of Concept Cartoons on the Misconceptions of Secondary School Students on Polygons

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Tarih: 6/2019 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 101-122 SANCAR MERVE,KOPARAN TİMUR

Endeks:Google Scholar, ASOS Index, Index CopernicusScientific Indexing Services ISSN:2148-2888

Teaching Game and Simulation Based Probability

International Journal of Assessment Tools in Education (IJATE)

Tarih: 5/2019 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 235-258 KOPARAN TİMUR

Endeks:ESCI ISSN:2148-7456 doi:10.21449/ijate.566563

Üniversite Öğrencilerinin Öklid-Dışı Geometrilere Yönelik Algılarının ve Tasarlanan Öğrenme OrtamlarındanYansımaların İncelenmesi

Journal of Higher Education and Science

Tarih: 4/2019 Sayı: 1 Cilt: 9 Sayfa: 180-191 KOPARAN TİMUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-5959 doi:10.5961/jhes.2019.320

Website

Empirical Approaches to Probability Problems: An Action Research

European Journal of Education Studies

Tarih: 2/2019 Sayı: 10 Cilt: 5 Sayfa: 100-117 KOPARAN TİMUR,TAYLAN KOPARAN EZGİ

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2501-1111

Examination of the dynamic software-supported learning environment in data analysis

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology

Tarih: 1/2019 Sayı: 2 Cilt: 50 Sayfa: 277-291 KOPARAN TİMUR

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index ISSN:0020-739X doi:10.1080/0020739X.2018.1494861

Website

Examination of the Views of Prospective Math Teachers on the Process of Developing and Using Concrete Materials

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 277-290 KOPARAN TİMUR,ÖZBEY ANIL

Endeks:Google Scholar, ASOS Index, Index Copernicus, Scientific Indexing Services ISSN:2148-2888

The Analysis of the Middle School Students’ Number Sense According to the School Types

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 250-262 KOPARAN TİMUR,ÇATAKLI ÖMER

Endeks:Google Scholar

Analysis of Teaching Materials Developed by Prospective Mathematics Teachers and Their Views on Material Development

Malaysian Online Journal of Educational Technology

Sayı: 4 Cilt: 5 Sayfa: 8-28 KOPARAN TİMUR

Endeks:ERIC

Using Simulation as a Problem Solving Method in Dice Problems

British Journal of Education, Society & Behavioural Science

Tarih: 9/2016 Sayı: 1 Cilt: 18 Sayfa: 1-16 KOPARAN TİMUR

Endeks:ISI Web of Science citations doi:10.9734/BJESBS/2016/27611

The effect on prospective teachers of the learning environment supported by dynamic statistics software

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology

Tarih: 1/2016 Sayı: 290 Cilt: 47 Sayfa: 276-15 KOPARAN TİMUR

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index ISSN:0020-739X doi:10.1080/0020739X.2015.1070210

Website

The Effect of Designed Geometry Teaching Lesson to the Candidate Teachers Van Hiele Geometric Thinking Level

Journal of Education and Training Studies

Tarih: 1/2016 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 129-141 KALELİ YILMAZ GÜL,KOPARAN TİMUR

Endeks:Academic Journals Database, AUT University Library, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Crossref, DOAJ, ERIC, Google Scholar, IE Library, JournalTOCs, LOCKSS, MediaFinder.com, Open J-Gate, Open Science Directory, PKP Open Archives Harvester, ScienceGate, SHERPA/RoMEO, Simon Fraser University (Canada), Stanford University (USA), The Standard Periodical Directory, Ulrich's, University of Cambridge (United Kingdom), University of Canterbury (New Zealand), University of IOWA (USA), University of Liverpool (UK), University of Texas (USA), Worldcat doi:10.11114/jets.v4i1.1067

The Effect of Simulation Based Learning on Prospective Teachers Inference Skills in Teaching Probability

Universal Journal of Educational Research

Tarih: 10/2015 Sayı: 11 Cilt: 3 Sayfa: 757-768 KOPARAN TİMUR,KALELİ YILMAZ GÜL

Endeks:ERIC, EBSCO, Google Scholar doi:10.13189/ujer.2015.031101

Using Dynamic Geometry Software for the Intersection Surfaces

Journal of Education and Training Studies

Tarih: 9/2015 Sayı: 5 Cilt: 3 Sayfa: 195-205 KOPARAN TİMUR,KALELİ YILMAZ GÜL

Endeks:Academic Journals Database, AUT University Library, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Crossref, DOAJ, ERIC, Google Scholar, IE Library, JournalTOCs, LOCKSS, MediaFinder.com, Open J-Gate, Open Science Directory, PKP Open Archives Harvester, ScienceGate, SHERPA/RoMEO, Simon Fraser University (Canada), Stanford University (USA), The Standard Periodical Directory, Ulrich’xxs, University of Cambridge (United Kingdom), University of Canterbury (New Zealand), University of IOWA (USA), University of Liverpool (UK), University of Texas (USA), Worldcat

İstatistiksel okuryazarlık modelleri ve bileşenlerinin incelenmesi

Turkish Journal of Education

Tarih: 9/2015 Sayı: 3 Cilt: 4 Sayfa: 16-28 KOPARAN TİMUR

Endeks:ULAKBİM, DOAJ, EBSCO Education Source, Google Scholar, Index Copernicus, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), ASOS İndeks

The Effect Of Dynamic Geometry Software On Prospective Teachers Achievement About Locus Problems

The Turkish Online Journal of Educational Technology

Tarih: 7/2015 Sayı: 2 Sayfa: 589-593 KOPARAN TİMUR

Endeks:Education Research Index* ERIC* EBSCO Online* EBSCO CD Rom Database* SCOPUS Database* The AERA SIG Communication of Research* Australian Government* EDNA ONLINE - Education Network Australia* Texshare Database* The Lister Hill Library of the Health Sciences* The University of Oklahoma Libraries* Williams College Libraries* The University of Sheffield Library* University of Alberta* SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION - Revues électroniques* HEAL- Hellenic Academic Libraries* University of Maryland* The University of Tennessee* Wittenberg University* Cabell's Directories* Index Copernicus Journal Master List* Directory of Open Access Journals* The University of Liverpool

Development of an Attitude Scale towards Statistics A Study on Reliablity and Validity

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Tarih: 6/2015 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 76-86 KOPARAN TİMUR

Endeks:Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Scientific Indexing Services (SIS), Google Scholar.

Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrencilerin Merkezi Eğilim Ve Yayılım Ölçülerine Yönelik İstatistiksel Okuryazarlık Seviyelerine Etkisi

Kastamonu University Kastamonu Education Journal

Tarih: 5/2015 Sayı: 2 Cilt: 23 Sayfa: 773-796 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT

Endeks:ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST), TÜBİTAK ULAKBİM, ASOS INDEX (AKADEMIA SOSYAL BİLİMLER İNDESKSİ)

Difficulties in learning and teaching statistics teacher views

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology

Tarih: 1/2015 Sayı: 1 Cilt: 46 Sayfa: 94-104 KOPARAN TİMUR

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index ISSN:0020-739X doi:10.1080/0020739X.2014.941425

Website

The effect of project based learning on students statistical literacy levels for data representation

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology

Tarih: 1/2015 Sayı: 5 Cilt: 46 Sayfa: 658-686 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index ISSN:0020-739X doi:10.1080/0020739X.2014.995242

Website

Lise Öğrencilerinin Veri Analizinde Bağlam Bilgileri ile Matematiksel İstatistiksel Bilgilerini Kullanım Şekilleri

Journal of Computer and Education Research

Tarih: 12/2014 Sayı: 4 Cilt: 2 Sayfa: 1-22 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT,KARATAŞ İLHAN

Endeks:Index Copernicus, Cite Factor, OAJI, NewJour, Research Bible, ASOS, Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin, Google Scholar, SCIPIO, Academic Keys, Scientific Indexing Service

Geometride Öğrencilerin Şekil ve Kavram Bilgisi Kullanımı

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education

Tarih: 8/2014 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 108-118 KARPUZ YAVUZ,KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT Atıf Sayısı: 1

Endeks:TUBITAK ULAKBIM JournalParkThe Directory of Research Journal Indexing (DRJI)ASOS (Social Science Index)Open Academic Journals Index (OAJI)Research BibleJournal Index

The Effect of Project Based Learning on the Statistical Literacy Levels of Student 8th Grade

European Journal of Educational Research

Tarih: 7/2014 Sayı: 3 Cilt: 3 Sayfa: 145-157 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT

Endeks:AcademicKeys, Asian Education Index, CiteFactor, Google Scholar, MIAR2015Live, NewJour, Open Academic Journal Indeks, Scientific Indexing Service, SCIPIO, Turkish Education Index, Infobase Index

Website

The Effect of Project Based Learning on Students Statistical Literacy Levels for Inference

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Tarih: 6/2014 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 33-48 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT

Endeks:Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Scientific Indexing Services (SIS), Google Scholar.

The Effect on the 8th Grade Students Attitude Towards Statistics of Project Based Learning

European Journal of Educational Research

Tarih: 4/2014 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 73-85 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT

Endeks:AcademicKeys, Asian Education Index, CiteFactor, Google Scholar, MIAR2015Live, NewJour, Open Academic Journal Indeks, Scientific Indexing Service, SCIPIO, Turkish Education Index, Infobase Index doi:50

Website

Ortaokul Öğrencilerinin İstatistiksel Düşünme Seviyelerinin M3ST Modeline Göre İncelenmesi

Eğitim ve Bilim

Tarih: 1/2014 Sayı: 171 Cilt: 39 Sayfa: 37-51 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT

Endeks:SSCI

Matematik ve Geometri Derslerinde Grafik Tablet Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education

Tarih: 1/2012 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 66-79 KOPARAN TİMUR

Endeks:TUBITAK ULAKBIM JournalParkThe Directory of Research Journal Indexing (DRJI)ASOS (Social Science Index)Open Academic Journals Index (OAJI)Research BibleJournal Index

The effect of conceptual change approach on 9th grade students achievement

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Tarih: 1/2010 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 3926-3931 KOPARAN TİMUR,YILDIZ CEMALETTİN,KÖĞCE DAVUT,GÜVEN BÜLENT

Endeks:Science Direct, Conference Proceedings Citation Index ISSN:18770428 doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.618

Website

Use of Cabri 2D software in drawing height perpendicular bisector and diagonal

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Tarih: 1/2010 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 2040-2045 YILDIZ CEMALETTİN,GÜVEN BÜLENT,KOPARAN TİMUR

Endeks:Science Direct, Conference Proceedings Citation Index ISSN:18770428 doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.278

Website

Ulusal Makaleler (14)

Fen Bilimleri Öğretmenleri ile Öğretmen AdaylarınınSorgulama Temelli Astronomi Eğitimine İlişkin Görüşlerininve Bil, İste ve Öğren Şemalarının İncelenmesi

Journal of Higher Education and Science

Tarih: 8/2020 Sayı: 2 Cilt: 10 Sayfa: 286-298 Arslan Ayşe,TAYLAN KOPARAN EZGİ,KOPARAN TİMUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-5959 doi:DOI: 10.5961/jhes.2020.390

Matematik Öğretmeni Adaylarının Mobil Öğrenme İle Desteklenen Öğrenme Ortamına Yönelik Görüşleri

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 4/2020 Sayı: 1 Cilt: 33 Sayfa: 109-128 KOPARAN TİMUR,KALELİ YILMAZ GÜL

Endeks:TR DİZİN ISSN:2667-6788

Determination of the Relationship between 8th Grade Students Learning Styles and TIMMS Mathematics Achievement

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2016 Sayı: 1 Cilt: 11 Sayfa: 35-58 KALELİ YILMAZ GÜL,KOPARAN TİMUR,HANCI ALPER

Endeks:Ulakbim

Olasılık Öğretiminde Simülasyon Kullanımı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2015 Sayı: 2 Cilt: 34 Sayfa: 22-36 KOPARAN TİMUR

Endeks:Ulakbim (SBVT)ArastırmaxAsos İndeksPegem Eğitim Bilimleri İndeksiDOAJ (https://doaj.org/toc/1300-302X)Google ScholarSOBIAD (http://atif.sobiad.com/) doi:10.7822/omuefd.34.2.2

Matematik Öğretiminde Bilgisayar Teknolojisi Kullanımına Yönelik İnançların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 9/2015 Sayı: 35 Sayfa: 112-135 KALELİ YILMAZ GÜL,KOPARAN TİMUR

Endeks:ULAKBİM, ASOS, ARAŞTIRMAX, Akademik Dizin: Akademik Türk Dergileri İndexi, uluslararası DIRECTORY of RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI

İstatistik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Tarih: 2/2015 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 36-45 KOPARAN TİMUR,AKINCI MUSTAFA

Endeks:Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Sciencitific Indexing Service, Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Acar İndex Akademik Araştırmalar İndeksi, DRJI, Open Academic Journals Index

Dinamik İstatistik Yazılımı ile Veri Analizinde İlkokul Öğrencilerinin İnformal Çıkarımlarının İncelenmesi

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2014 Sayı: 2 Cilt: 9 Sayfa: 95-113 KOPARAN TİMUR,KALELİ YILMAZ GÜL

Endeks:ASOS İndex

İstatistik Öğretiminde Yeni Yaklaşımların İstatistiksel Okuryazarlığa Etkisi Proje Tabanlı Öğrenme

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Tarih: 11/2014 Sayı: 4 Cilt: 3 Sayfa: 356-377 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT

Endeks:AAkademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Sciencitific Indexing Service, Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Acar İndex Akademik Araştırmalar İndeksi, DRJI, Open Academic Journals Index

8 Sınıf Öğrencilerinin Örneklem Kavramına Yönelik İstatistiksel Okuryazarlık Seviyelerinin Belirlenmesi

İlköğretim Online

Tarih: 10/2014 Sayı: 4 Cilt: 13 Sayfa: 1171-1184 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT

Endeks:SCOPUS, DOAJ, IndexCopernicus, AERA, eJournals in Education NewJour, EBSCO, ULAKBİM

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Olasılık Kavramına Yönelik İstatistiksel Okuryazarlık Seviyelerine Etkisi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Tarih: 1/2014 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 60-84 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT Atıf Sayısı: 5

Endeks:Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Sciencitific Indexing Service, Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Acar İndex Akademik Araştırmalar İndeksi, DRJI, Open Academic Journals Index

İstatistik Öğretiminde Öğrencilerin Proje Tabanlı Öğrenme Hakkındaki Görüşleri

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2014 Sayı: 22 Sayfa: 51-64 KOPARAN TİMUR,KARPUZ YAVUZ,GÜVEN BÜLENT

Endeks:EBSCHO Host, Directory of Open Access Journals, e-journals in Education NewJour , Research Bible, ASOS, Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin, Araştırmax, Google Scholar, Directory of Research Journals Indexing ISSN:13050060

Website

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin İstatistiksel Düşünme Seviyelerindeki Farklılaşma Üzerine Bir Araştırma

İlköğretim Online

Tarih: 1/2013 Sayı: 1 Cilt: 12 Sayfa: 158-178 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT

Endeks:SCOPUS, DOAJ, IndexCopernicus, AERA, eJournals in Education NewJour, EBSCO, ULAKBİM

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim Öğrencilerinin Örneklem Kavramına Yönelik İstatistiksel okuryazarlık Seviyelerine Etkisi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Tarih: 1/2013 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 185-196 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT Atıf Sayısı: 4

Endeks:Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Sciencitific Indexing Service, Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Acar İndex Akademik Araştırmalar İndeksi, DRJI, Open Academic Journals Index

İstatistiksel Düşünme Modellerinin İncelenmesi

İlköğretim Online

Tarih: 1/2013 Sayı: 3 Cilt: 12 Sayfa: 730-739 KOPARAN TİMUR

Endeks:SCOPUS, DOAJ, IndexCopernicus, AERA, eJournals in Education NewJour, EBSCO, ULAKBİM

Uluslararası Bildiriler (26)

7. Sınıf Öğrencilerinin Veri İşleme Öğrenme Alanına İlişkin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu 26.09.2019 28.09.2019 Sözlü Sunum AKTUNA HATİCE,ELGÜN İREM,KOPARAN TİMUR

Ortaokul Öğrencilerinin Pi Sayısına İlişkin Ürettikleri Metaforların ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu 26.09.2019 28.09.2019 Sözlü Sunum AKTUNA HATİCE,KOPARAN TİMUR

EBA ile Desteklenen Öğrenme Ortamının Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersi Başarılarına Etkisi

(Özet bildiri)

3. International Congress on Science Education-ICSE 21.03.2019 24.03.2019 Sözlü Sunum ÖZBEY ANIL,KOPARAN TİMUR

Teaching Probability with Games

(Özet bildiri)

International Conference on New Horizons in Education-INTE 18.07.2018 20.07.2018 Sözlü Sunum KOPARAN TİMUR,KALELİ YILMAZ GÜL

Empirical Approaches to Probability Problems

(Özet bildiri)

International Conference on New Horizons in Education-INTE 18.07.2018 20.07.2018 Sözlü Sunum KOPARAN TİMUR,KALELİ YILMAZ GÜL,TAYLAN KOPARAN EZGİ

Matematik Öğretmeni Adaylarının Kavram Karikatürü Kullanımına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

International Congress on Science and Education-ICSE 23.03.2018 25.03.2018 Sözlü Sunum KOPARAN TİMUR,SANCAR MERVE

Research Of The Opinions Of Candidate Math Teachers On The Process Of Developing Concrete Materials

(Özet bildiri)

27th International Conference on Educational Sciences-ICES 18.04.2018 18.04.2018 Sözlü Sunum KOPARAN TİMUR,ÖZBEY ANIL

Evaluation of the Learning Environment Supported by Mobile Learning

(Özet bildiri)

International Conference on New Horizons in Education-INTE 18.07.2018 20.07.2018 Sözlü Sunum KOPARAN TİMUR,TAYLAN KOPARAN EZGİ

WHY DO TEACHERS THINK OUR COUNTRY IS NOT SUCCESSFUL ENOUGH IN THEPISA SURVEY?

(Özet bildiri)

International Social Sciences and Education Conference (ISSEC2017 19.10.2017 21.10.2017 Sözlü Sunum KALELİ YILMAZ GÜL,KOPARAN TİMUR

Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Duyularının Okul Türleri Açısından İncelenmesi

(Özet bildiri)

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi 20.04.2017 23.04.2017 Sözlü Sunum KOPARAN TİMUR,ÇATAKLI ÖMER

Veri Analizinde Dinamik Yazılım ile Desteklenen Öğrenme Ortamının İncelenmesi

(Özet bildiri)

IV. International Eurasian Educational Research Congress 11.05.2017 14.05.2017 Sözlü Sunum KOPARAN TİMUR

Class Activities for Instruction of Statistics and Probability with Dynamic Software

(Özet bildiri)

International Conference on New Horizons in Education-INTE 17.07.2017 19.07.2017 Sözlü Sunum KOPARAN TİMUR,KALELİ YILMAZ GÜL

Prospective Mathematics Teacher’s Views on Material Development

(Özet bildiri)

International Conference on New Horizons in Education-INTE 17.07.2017 19.07.2017 Sözlü Sunum KOPARAN TİMUR,KALELİ YILMAZ GÜL

Investigation of Teachers’ Opinions in Different Branch for Tpack

(Özet bildiri)

3rd International Conference on the Changing Word and Social Research-ICWRS 08.08.2017 10.08.2017 Sözlü Sunum KALELİ YILMAZ GÜL,KOPARAN TİMUR

The Examination of the Effecctiveness of the In Service Education Given to the Math Teachers About the Use of Computer in Mathematics Education

(Sözlü Bildiri)

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME) 12.05.2016 14.05.2016 YİĞİT ENGİN,KOPARAN TİMUR

Visualization in Teaching Probability

(Sözlü Bildiri)

International Teacher Education Conference 04.02.2016 06.02.2016 KOPARAN TİMUR

Öğretmen Adaylarının Olasılıklı Durumlarda Kullandıkları Stratejilerin Oyun Temelli Etkinliklerle Belirlenmesi

(Sözlü Bildiri)

2nd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology 05.02.2016 06.02.2016 KOPARAN TİMUR,YİĞİT ENGİN

Students and Teacher s Views About Using Arduino in Science Education

(Sözlü Bildiri)

International Conference on New Horizons in Education-INTE 13.07.2016 15.07.2016 YÜKSEL BÜLENT,KOPARAN TİMUR,TAYLAN KOPARAN EZGİ

The Effect of Dynamic Geometry Softwares on Prospective Teachers Achievement about Locus Problems

(Tam metin bildiri)

International Conference on New Horizons in Education-INTE 10.06.2015 12.06.2015 KOPARAN TİMUR

İstatistik Öğretiminde Yeni Yaklaşımların İstatistiksel Okuryazarlığa Etkisi

(Sözlü Bildiri)

5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications ICONTE 24.04.2014 26.04.2014 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT

İstatistik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

(Sözlü Bildiri)

3nd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS 06.11.2014 08.11.2014 KOPARAN TİMUR,AKINCI MUSTAFA

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Olasılık Kavramına Yönelik İstatistiksel okuryazarlık Seviyelerine Etkisi

(Sözlü Bildiri)

2nd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS 07.11.2013 09.11.2013 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Örneklem Kavramına Yönelik İstatistiksel Okuryazarlık Seviyelerine Etkisi

(Sözlü Bildiri)

1nd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS 07.11.2012 09.11.2012 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT

Öğrenciler İçin Danışman Öğretmen Modeli Uygulamaları ve Sonuçları

(Sözlü Bildiri)

3rd International Conference on Educational Sciences (ICES’ 11) 22.06.2011 25.06.2011 KOPARAN TİMUR

The Effect of Conceptual Change Approach on 9th Grade Students Achievement

(Sözlü Bildiri)

World Conference on Educational Sciences WCES 04.02.2010 08.02.2010 KOPARAN TİMUR,YILDIZ CEMALETTİN,GÜVEN BÜLENT,KÖĞCE DAVUT

Use of Cabri 2D Software in Drawing Height Perpendicular Bisector and Diagonal

(Sözlü Bildiri)

World Conference on Educational Sciences WCES 04.02.2010 08.02.2010 YILDIZ CEMALETTİN,GÜVEN BÜLENT,KOPARAN TİMUR

Ulusal Bildiriler (12)

Matematik ve Geometri Derslerinde Grafik Tablet Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri

(Tam metin bildiri)

X. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 27.06.2012 30.06.2012 Sözlü Sunum KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT

Matematik Öğretiminde Kullanılan Analojilerin ve Analoji Kullanımına YönelikÖğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

3. TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 17.05.2017 19.05.2017 Sözlü Sunum KOPARAN TİMUR,EFE SEVİL

Matematik Öğretiminde Kavram Haritası Kullanımı

(Özet bildiri)

24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 16.04.2015 19.04.2015 KOPARAN TİMUR,YİĞİT ENGİN

Dinamik Yazılımlarla Geometri Öğretimine Yönelik Etkinlikler

(Özet bildiri)

13. Geometri Sempozyumu 27.07.2015 30.07.2015 KOPARAN TİMUR

Öğrenme Ortamlarının Tasarımı Buluş Yoluyla Öğrenme Örneği

(Özet bildiri)

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 16.05.2015 18.05.2015 KOPARAN TİMUR,YİĞİT ENGİN,YILMAZ NURBANU

Sonlu Farklar Metodu ile Skaler Dalga Modellemesinde Sınır Koşullarının Etkisi

(Sözlü Bildiri)

13. Matematik Sempozyumu 15.05.2014 17.05.2014 KOPARAN TİMUR,SARI MURAT

Öğrencilerin Dörtgenler Kavramını Algılama Tanımlama ve Sınıflama Biçimleri

(Sözlü Bildiri)

13. Matematik Sempozyumu 15.05.2014 17.05.2014 AKINCI MUSTAFA,GENÇ MURAT,KOPARAN TİMUR

Öğretmen Adaylarının Mod Medyan ve Aritmetik Ortalama ile İlgili Problem Durumlarına Farkındalıklarının İncelenmesi

(Sözlü Bildiri)

13. Matematik Sempozyumu 15.05.2014 17.05.2014 KOPARAN TİMUR,YILDIZ AVNİ,AKINCI MUSTAFA

Geometride Öğrencilerin Şekil ve Kavram Bilgisi Kullanımı

(Sözlü Bildiri)

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 20.06.2013 22.06.2013 KARPUZ YAVUZ,KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT

Öğretmen Adaylarının Matematik Tarihi Dersine Yönelik Görüşleri ve Matematik Tarihinin Derslere Entegre Edilmesine Yönelik Uygulamaları

(Sözlü Bildiri)

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 11.09.2014 14.09.2014 KOPARAN TİMUR,KARATAŞ İLHAN

İkinci Derece Fonksiyonların Grafiği ile ilgili Akıllı Tahta Ders Örneği

(Sözlü Bildiri)

3. Matematik Öğretimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu 10.09.2013 12.09.2013 KOPARAN TİMUR

İstatistik Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Öğrenci Görüşleri

(Sözlü Bildiri)

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 20.06.2013 22.06.2013 KOPARAN TİMUR,KARPUZ YAVUZ,GÜVEN BÜLENT

Akademik Görevler

DOÇENT

2017

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2013-2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / KARADENİZ EREĞLİ TURİZM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fakülte Kurulu Üyeliği

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / KARADENİZ EREĞLİ TURİZM FAKÜLTESİ

Dekan Yardımcısı

2018

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Erasmus Koordinatörü

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Öğrenme Ortamlarının Tasarlanması ve Değerlendirilmesi

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tezi

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Seminer

(Yüksek Lisans)

Matematik Eğitiminde Kavram Öğretimi

(Yüksek Lisans)

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi

Dersler - Lisans

(Lisans)

İstatistik Olasılık II

(Lisans)

İstatistik Olasılık I

(Lisans)

Öğretmenlik Uygulaması

(Lisans)

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

(Lisans)

Özel Öğretim Yöntemleri II

(Lisans)

Özel Öğretim Yöntemleri I

(Lisans)

Topluma Hizmet Uygulamaları

(Lisans)

Temel Matematik I

(Lisans)

Okul Öncesi Matematik Eğitimi

(Lisans)

Okul Deneyimi

(Lisans)

Matematik Öğretimi II

(Lisans)

Matematik Öğretimi I

(Lisans)

Matematik Tarihi

(Lisans)

Matematik Felsefesi

(Lisans)

Geometri

(Lisans)

Genel Matematik I (FBO)

(Lisans)

Genel Matematik

(Lisans)

Analiz III

(Lisans)

Analiz I

Projeler (2)

Geleceğin Teknolojisi ile Randevumuz Var 2 Proje No 116B064

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 20.05.2016 - 21.05.2016

İstatistik Öğretiminde Dinamik İstatistik Yazılımının Etkililiğinin İncelenmesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 28.10.2014 - 28.10.2015

Ödüller (8)

Akademik Teşvik Ödeneği

Tarih: 2018
(ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Akademik Teşvik Ödeneği

Tarih: 2017
(BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Akademik Teşvik Ödeneği

Tarih: 2016
(BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Erasmus+ Staff mobility for teaching between Programme Countries. University of Granada. Granada/SPAIN

Tarih: 2015
(Ulusal Ajans)
(Avrupa Birliği)

Tübitak Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2014
(TÜBİTAK)
(Kamu)

Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2014
(BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Comenıus LLP. Early Statistics In-Service Training in Statistics Education. European University Nicosia, CYPRUS

Tarih: 2011
(Ulusal Ajans)
(Avrupa Birliği)

Comenıus LLP. Mathematics E-learning Software for High School. University of Graz, AUSTRIA

Tarih: 2010
(Ulusal Ajans)
(Avrupa Birliği)
Üniversite Dışı Deneyimler

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

1998-2013

Matematik Öğretmeni

None / Kamu