DOÇENT DR.

İsim:

TİMUR KOPARAN

e-Posta:

timur.koparan

Telefon:

3723233870

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Temel Eğitim

Matematik Eğitimi

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2007-2013

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ (DR)

Yüksek Lisans

2002-2005

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MATEMATİK (YL) (TEZLİ)

Lisans

1993-1997

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ / MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Rasyonel sayılar konusunun öğretiminde kavramsal değişim metni kullanılmasının öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisinin incelenmesi

DUYGU DURAN UZUN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Öğretmenlik uygulaması sürecinin öğretmen adayı uygulama öğretmeni ve öğretim üyesi perspektifinden incelenmesi

SALİHA UZUN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Matematik öğretmen adaylarının matematiğin doğasına ilişkin felsefi görüşlerinin incelenmesi

ŞÜKRAN AKMAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

EBA destekli öğrenme ortamının ortaokul öğrencilerinin eşitlik ve denklem konusundaki başarı, tutum ve motivasyonlarına etkisi

ANIL ÖZBEY
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Ortaokul öğrencilerinin üçgenler ve dörtgenler konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde ve matematiğe yönelik tutumlarında kavram karikatürlerinin etkisi

MERVE SANCAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Ortaokul öğrencilerinin sayı duyularının farklı değişkenler açısından incelenmesi

ÖMER ÇATAKLI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik öğretiminde kullandıkları analojilerin incelenmesi

SEVİL EFE
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Du-TE modeli çerçevesinde tasarlanan hizmet içi eğitimin etkililiğinin incelenmesi

ENGİN YİĞİT
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (36)

Yükseköğretimde Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme Ortamından Yansımaların İncelenmesi

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

Tarih: 12/2021 Sayı: 3 Cilt: 11 Sayfa: 503-515 KOPARAN TİMUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-5959 doi:10.5961/jhes.2021.470

Website

Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Becerilerine Yönelik Eğilimlerinin İncelenmesi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2021 Sayı: 2 Cilt: 9 Sayfa: 257-275 KARAGÖZ SULTAN, TAYLAN KOPARAN EZGİ, KOPARAN TİMUR

Endeks:Indeks Copernicus, SIS Index, ASOS Index, Google Scholar ISSN:2148-2888

Website

Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Beklentilerin Ve Sürecin Değerlendirilmes

Journal of Computer and Education Research

Tarih: 6/2021 Sayı: 18 Cilt: 9 Sayfa: 125-144 UZUN SALİHA, KOPARAN TİMUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2896 doi:10.18009/jcer.892761

Website

Arduino ile Programlamanın Öğrencilerin Fen Bilimlerine Yönelik Başarı, Öz Yeterlilik ve Tutumlarına Etkisi

Arduino ile Programlamanın Öğrencilerin Fen Bilimlerine Yönelik Başarı, Öz Yeterlilik ve Tutumlarına Etkisi

Tarih: 4/2021 Sayı: 1 Cilt: 11 Sayfa: 118-127 TAYLAN KOPARAN EZGİ, YÜKSEL BÜLENT, KOPARAN TİMUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-5959 doi:10.5961/jhes.2021.434

Website

The Impact of a Game and Simulation-Based Probability Learning Environment on the Achievement and Attitudes of Prospective Teachers

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology

Tarih: 1/2021 KOPARAN TİMUR

Endeks:ERIC ISSN:1464-5211 doi:10.1080/0020739X.2020.1868592

Website

Rasyonel Sayılar Konusu ile İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Kavramsal Değişim Yaklaşımının Etkisinin İncelenmesi

Cumhuriyet International Journal of Education

Tarih: 12/2020 Sayı: 4 Cilt: 9 Sayfa: 1267-1289 DURAN UZUN DUYGU,KOPARAN TİMUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1606 doi:10.30703/cije.714758

Website

Eşitlik ve Denklem Konusunda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destekli Öğretimin Ortaokul Öğrencilerinin Başarı, Tutum ve Motivasyonlarına Etkisi.

Journal of Computer and Education Research,

Tarih: 10/2020 Sayı: 16 Cilt: 8 Sayfa: 453-475 ÖZBEY ANIL,KOPARAN TİMUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2896 doi:10.18009/jcer.718801

Fen Bilimleri Öğretmenleri ile Öğretmen AdaylarınınSorgulama Temelli Astronomi Eğitimine İlişkin Görüşlerininve Bil, İste ve Öğren Şemalarının İncelenmesi

Journal of Higher Education and Science

Tarih: 8/2020 Sayı: 2 Cilt: 10 Sayfa: 286-298 Arslan Ayşe,TAYLAN KOPARAN EZGİ,KOPARAN TİMUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-5959 doi:10.5961/jhes.2020.390

Website

Investigation of the Effects of Concept Cartoons on the Misconceptions of Secondary School Students on Polygons

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Tarih: 6/2019 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 101-122 SANCAR MERVE,KOPARAN TİMUR

Endeks:Google Scholar, ASOS Index, Index CopernicusScientific Indexing Services ISSN:2148-2888

Teaching Game and Simulation Based Probability

International Journal of Assessment Tools in Education (IJATE)

Tarih: 5/2019 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 235-258 KOPARAN TİMUR

Endeks:ESCI ISSN:2148-7456 doi:10.21449/ijate.566563

Üniversite Öğrencilerinin Öklid-Dışı Geometrilere Yönelik Algılarının ve Tasarlanan Öğrenme OrtamlarındanYansımaların İncelenmesi

Journal of Higher Education and Science

Tarih: 4/2019 Sayı: 1 Cilt: 9 Sayfa: 180-191 KOPARAN TİMUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-5959 doi:10.5961/jhes.2019.320

Website

Empirical Approaches to Probability Problems: An Action Research

European Journal of Education Studies

Tarih: 2/2019 Sayı: 10 Cilt: 5 Sayfa: 100-117 KOPARAN TİMUR,TAYLAN KOPARAN EZGİ

Endeks:ERIC ISSN:2501-1111

Examination of the dynamic software-supported learning environment in data analysis

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology

Tarih: 1/2019 Sayı: 2 Cilt: 50 Sayfa: 277-291 KOPARAN TİMUR

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index ISSN:0020-739X doi:10.1080/0020739X.2018.1494861

Website

Examination of the Views of Prospective Math Teachers on the Process of Developing and Using Concrete Materials

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 277-290 KOPARAN TİMUR,ÖZBEY ANIL

Endeks:Google Scholar, ASOS Index, Index Copernicus, Scientific Indexing Services ISSN:2148-2888

The Analysis of the Middle School Students’ Number Sense According to the School Types

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 250-262 KOPARAN TİMUR,ÇATAKLI ÖMER

Endeks:Google Scholar

Analysis of Teaching Materials Developed by Prospective Mathematics Teachers and Their Views on Material Development

Malaysian Online Journal of Educational Technology

Sayı: 4 Cilt: 5 Sayfa: 8-28 KOPARAN TİMUR

Endeks:ERIC

Using Simulation as a Problem Solving Method in Dice Problems

British Journal of Education, Society & Behavioural Science

Tarih: 9/2016 Sayı: 1 Cilt: 18 Sayfa: 1-16 KOPARAN TİMUR

Endeks:ISI Web of Science citations doi:10.9734/BJESBS/2016/27611

The effect on prospective teachers of the learning environment supported by dynamic statistics software

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology

Tarih: 1/2016 Sayı: 290 Cilt: 47 Sayfa: 276-15 KOPARAN TİMUR

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index ISSN:0020-739X doi:10.1080/0020739X.2015.1070210

Website

The Effect of Designed Geometry Teaching Lesson to the Candidate Teachers Van Hiele Geometric Thinking Level

Journal of Education and Training Studies

Tarih: 1/2016 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 129-141 KALELİ YILMAZ GÜL,KOPARAN TİMUR

Endeks:Academic Journals Database, AUT University Library, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Crossref, DOAJ, ERIC, Google Scholar, IE Library, JournalTOCs, LOCKSS, MediaFinder.com, Open J-Gate, Open Science Directory, PKP Open Archives Harvester, ScienceGate, SHERPA/RoMEO, Simon Fraser University (Canada), Stanford University (USA), The Standard Periodical Directory, Ulrich's, University of Cambridge (United Kingdom), University of Canterbury (New Zealand), University of IOWA (USA), University of Liverpool (UK), University of Texas (USA), Worldcat doi:10.11114/jets.v4i1.1067

The Effect of Simulation Based Learning on Prospective Teachers Inference Skills in Teaching Probability

Universal Journal of Educational Research

Tarih: 10/2015 Sayı: 11 Cilt: 3 Sayfa: 757-768 KOPARAN TİMUR,KALELİ YILMAZ GÜL

Endeks:ERIC, EBSCO, Google Scholar doi:10.13189/ujer.2015.031101

İstatistiksel Okuryazarlık Modelleri ve Bileşenlerinin İncelenmesi

Turkish Journal of Education

Tarih: 9/2015 Sayı: 3 Cilt: 4 Sayfa: 16-28 KOPARAN TİMUR

Endeks:ULAKBİM, DOAJ, EBSCO Education Source, Google Scholar, Index Copernicus, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), ASOS İndeks ISSN:2147-2858

Using Dynamic Geometry Software for the Intersection Surfaces

Journal of Education and Training Studies

Tarih: 9/2015 Sayı: 5 Cilt: 3 Sayfa: 195-205 KOPARAN TİMUR,KALELİ YILMAZ GÜL

Endeks:Academic Journals Database, AUT University Library, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Crossref, DOAJ, ERIC, Google Scholar, IE Library, JournalTOCs, LOCKSS, MediaFinder.com, Open J-Gate, Open Science Directory, PKP Open Archives Harvester, ScienceGate, SHERPA/RoMEO, Simon Fraser University (Canada), Stanford University (USA), The Standard Periodical Directory, Ulrich’xxs, University of Cambridge (United Kingdom), University of Canterbury (New Zealand), University of IOWA (USA), University of Liverpool (UK), University of Texas (USA), Worldcat

The Effect Of Dynamic Geometry Software On Prospective Teachers Achievement About Locus Problems

The Turkish Online Journal of Educational Technology

Tarih: 7/2015 Sayı: 2 Sayfa: 589-593 KOPARAN TİMUR

Endeks:Education Research Index* ERIC* EBSCO Online* EBSCO CD Rom Database* SCOPUS Database* The AERA SIG Communication of Research* Australian Government* EDNA ONLINE - Education Network Australia* Texshare Database* The Lister Hill Library of the Health Sciences* The University of Oklahoma Libraries* Williams College Libraries* The University of Sheffield Library* University of Alberta* SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION - Revues électroniques* HEAL- Hellenic Academic Libraries* University of Maryland* The University of Tennessee* Wittenberg University* Cabell's Directories* Index Copernicus Journal Master List* Directory of Open Access Journals* The University of Liverpool

Development of an Attitude Scale towards Statistics A Study on Reliablity and Validity

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Tarih: 6/2015 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 76-86 KOPARAN TİMUR

Endeks:Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Scientific Indexing Services (SIS), Google Scholar.

Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrencilerin Merkezi Eğilim Ve Yayılım Ölçülerine Yönelik İstatistiksel Okuryazarlık Seviyelerine Etkisi

Kastamonu University Kastamonu Education Journal

Tarih: 5/2015 Sayı: 2 Cilt: 23 Sayfa: 773-796 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT

Endeks:ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST), TÜBİTAK ULAKBİM, ASOS INDEX (AKADEMIA SOSYAL BİLİMLER İNDESKSİ)

The Effect of Project Based Learning on Students Statistical Literacy Levels for Data Representation

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology

Tarih: 1/2015 Sayı: 5 Cilt: 46 Sayfa: 658-686 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index ISSN:0020-739X doi:10.1080/0020739X.2014.995242

Website

Difficulties in learning and teaching statistics teacher views

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology

Tarih: 1/2015 Sayı: 1 Cilt: 46 Sayfa: 94-104 KOPARAN TİMUR

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index ISSN:0020-739X doi:10.1080/0020739X.2014.941425

Website

Lise Öğrencilerinin Veri Analizinde Bağlam Bilgileri ile Matematiksel İstatistiksel Bilgilerini Kullanım Şekilleri

Journal of Computer and Education Research

Tarih: 12/2014 Sayı: 4 Cilt: 2 Sayfa: 1-22 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT,KARATAŞ İLHAN

Endeks:Index Copernicus, Cite Factor, OAJI, NewJour, Research Bible, ASOS, Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin, Google Scholar, SCIPIO, Academic Keys, Scientific Indexing Service

Geometride Öğrencilerin Şekil ve Kavram Bilgisi Kullanımı

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education

Tarih: 8/2014 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 108-118 KARPUZ YAVUZ,KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT Atıf Sayısı: 1

Endeks:TUBITAK ULAKBIM JournalParkThe Directory of Research Journal Indexing (DRJI)ASOS (Social Science Index)Open Academic Journals Index (OAJI)Research BibleJournal Index

The Effect of Project Based Learning on the Statistical Literacy Levels of Student 8th Grade

European Journal of Educational Research

Tarih: 7/2014 Sayı: 3 Cilt: 3 Sayfa: 145-157 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT

Endeks:AcademicKeys, Asian Education Index, CiteFactor, Google Scholar, MIAR2015Live, NewJour, Open Academic Journal Indeks, Scientific Indexing Service, SCIPIO, Turkish Education Index, Infobase Index

Website

The Effect of Project Based Learning on Students Statistical Literacy Levels for Inference

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Tarih: 6/2014 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 33-48 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT

Endeks:Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Scientific Indexing Services (SIS), Google Scholar.

The Effect on the 8th Grade Students Attitude Towards Statistics of Project Based Learning

European Journal of Educational Research

Tarih: 4/2014 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 73-85 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT

Endeks:AcademicKeys, Asian Education Index, CiteFactor, Google Scholar, MIAR2015Live, NewJour, Open Academic Journal Indeks, Scientific Indexing Service, SCIPIO, Turkish Education Index, Infobase Index doi:50

Website

Ortaokul Öğrencilerinin İstatistiksel Düşünme Seviyelerinin M3ST Modeline Göre İncelenmesi

Eğitim ve Bilim

Tarih: 1/2014 Sayı: 171 Cilt: 39 Sayfa: 37-51 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT

Endeks:SSCI

Matematik ve Geometri Derslerinde Grafik Tablet Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education

Tarih: 1/2012 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 66-79 KOPARAN TİMUR

Endeks:TUBITAK ULAKBIM JournalParkThe Directory of Research Journal Indexing (DRJI)ASOS (Social Science Index)Open Academic Journals Index (OAJI)Research BibleJournal Index

The effect of conceptual change approach on 9th grade students achievement

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Tarih: 1/2010 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 3926-3931 KOPARAN TİMUR,YILDIZ CEMALETTİN,KÖĞCE DAVUT,GÜVEN BÜLENT

Endeks:Science Direct, Conference Proceedings Citation Index ISSN:18770428 doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.618

Website

Use of Cabri 2D software in drawing height perpendicular bisector and diagonal

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Tarih: 1/2010 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 2040-2045 YILDIZ CEMALETTİN,GÜVEN BÜLENT,KOPARAN TİMUR

Endeks:Science Direct, Conference Proceedings Citation Index ISSN:18770428 doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.278

Website

Ulusal Makaleler (13)

Matematik Öğretmeni Adaylarının Mobil Öğrenme İle Desteklenen Öğrenme Ortamına Yönelik Görüşleri

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 4/2020 Sayı: 1 Cilt: 33 Sayfa: 109-128 KOPARAN TİMUR,KALELİ YILMAZ GÜL

Endeks:TR DİZİN ISSN:2667-6788

Determination of the Relationship between 8th Grade Students Learning Styles and TIMMS Mathematics Achievement

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2016 Sayı: 1 Cilt: 11 Sayfa: 35-58 KALELİ YILMAZ GÜL,KOPARAN TİMUR,HANCI ALPER

Endeks:Ulakbim

Olasılık Öğretiminde Simülasyon Kullanımı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2015 Sayı: 2 Cilt: 34 Sayfa: 22-36 KOPARAN TİMUR

Endeks:Ulakbim (SBVT)ArastırmaxAsos İndeksPegem Eğitim Bilimleri İndeksiDOAJ (https://doaj.org/toc/1300-302X)Google ScholarSOBIAD (http://atif.sobiad.com/) doi:10.7822/omuefd.34.2.2

Matematik Öğretiminde Bilgisayar Teknolojisi Kullanımına Yönelik İnançların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 9/2015 Sayı: 35 Sayfa: 112-135 KALELİ YILMAZ GÜL,KOPARAN TİMUR

Endeks:ULAKBİM, ASOS, ARAŞTIRMAX, Akademik Dizin: Akademik Türk Dergileri İndexi, uluslararası DIRECTORY of RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI

İstatistik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Tarih: 2/2015 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 36-45 KOPARAN TİMUR,AKINCI MUSTAFA

Endeks:Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Sciencitific Indexing Service, Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Acar İndex Akademik Araştırmalar İndeksi, DRJI, Open Academic Journals Index

Dinamik İstatistik Yazılımı ile Veri Analizinde İlkokul Öğrencilerinin İnformal Çıkarımlarının İncelenmesi

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2014 Sayı: 2 Cilt: 9 Sayfa: 95-113 KOPARAN TİMUR,KALELİ YILMAZ GÜL

Endeks:ASOS İndex

İstatistik Öğretiminde Yeni Yaklaşımların İstatistiksel Okuryazarlığa Etkisi Proje Tabanlı Öğrenme

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Tarih: 11/2014 Sayı: 4 Cilt: 3 Sayfa: 356-377 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT

Endeks:AAkademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Sciencitific Indexing Service, Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Acar İndex Akademik Araştırmalar İndeksi, DRJI, Open Academic Journals Index

8 Sınıf Öğrencilerinin Örneklem Kavramına Yönelik İstatistiksel Okuryazarlık Seviyelerinin Belirlenmesi

İlköğretim Online

Tarih: 10/2014 Sayı: 4 Cilt: 13 Sayfa: 1171-1184 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT

Endeks:SCOPUS, DOAJ, IndexCopernicus, AERA, eJournals in Education NewJour, EBSCO, ULAKBİM

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Olasılık Kavramına Yönelik İstatistiksel Okuryazarlık Seviyelerine Etkisi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Tarih: 1/2014 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 60-84 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT Atıf Sayısı: 5

Endeks:Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Sciencitific Indexing Service, Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Acar İndex Akademik Araştırmalar İndeksi, DRJI, Open Academic Journals Index

İstatistik Öğretiminde Öğrencilerin Proje Tabanlı Öğrenme Hakkındaki Görüşleri

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2014 Sayı: 22 Sayfa: 51-64 KOPARAN TİMUR,KARPUZ YAVUZ,GÜVEN BÜLENT

Endeks:EBSCHO Host, Directory of Open Access Journals, e-journals in Education NewJour , Research Bible, ASOS, Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin, Araştırmax, Google Scholar, Directory of Research Journals Indexing ISSN:13050060

Website

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin İstatistiksel Düşünme Seviyelerindeki Farklılaşma Üzerine Bir Araştırma

İlköğretim Online

Tarih: 1/2013 Sayı: 1 Cilt: 12 Sayfa: 158-178 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT

Endeks:SCOPUS, DOAJ, IndexCopernicus, AERA, eJournals in Education NewJour, EBSCO, ULAKBİM

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim Öğrencilerinin Örneklem Kavramına Yönelik İstatistiksel okuryazarlık Seviyelerine Etkisi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Tarih: 1/2013 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 185-196 KOPARAN TİMUR,GÜVEN BÜLENT Atıf Sayısı: 4

Endeks:Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Sciencitific Indexing Service, Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Acar İndex Akademik Araştırmalar İndeksi, DRJI, Open Academic Journals Index

İstatistiksel Düşünme Modellerinin İncelenmesi

İlköğretim Online

Tarih: 1/2013 Sayı: 3 Cilt: 12 Sayfa: 730-739 KOPARAN TİMUR

Endeks:SCOPUS, DOAJ, IndexCopernicus, AERA, eJournals in Education NewJour, EBSCO, ULAKBİM

Akademik Görevler

DOÇENT

2017

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2013-2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Kurulu Üyeliği

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan Yardımcısı

2018

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Erasmus Koordinatörü

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Öğrenme Ortamlarının Tasarlanması ve Değerlendirilmesi

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tezi

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Seminer

(Yüksek Lisans)

Matematik Eğitiminde Kavram Öğretimi

(Yüksek Lisans)

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi

Dersler - Lisans

(Lisans)

İstatistik Olasılık II

(Lisans)

İstatistik Olasılık I

(Lisans)

Öğretmenlik Uygulaması

(Lisans)

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

(Lisans)

Özel Öğretim Yöntemleri II

(Lisans)

Özel Öğretim Yöntemleri I

(Lisans)

Topluma Hizmet Uygulamaları

(Lisans)

Temel Matematik I

(Lisans)

Okul Öncesi Matematik Eğitimi

(Lisans)

Okul Deneyimi

(Lisans)

Matematik Öğretimi II

(Lisans)

Matematik Öğretimi I

(Lisans)

Matematik Tarihi

(Lisans)

Matematik Felsefesi

(Lisans)

Geometri

(Lisans)

Genel Matematik I (FBO)

(Lisans)

Genel Matematik

(Lisans)

Analiz III

(Lisans)

Analiz I

Projeler (2)

Geleceğin Teknolojisi ile Randevumuz Var 2 Proje No 116B064

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 20.05.2016 - 21.05.2016

İstatistik Öğretiminde Dinamik İstatistik Yazılımının Etkililiğinin İncelenmesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 28.10.2014 - 28.10.2015

Ödüller (8)

Akademik Teşvik Ödeneği

Tarih: 2018
(ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Akademik Teşvik Ödeneği

Tarih: 2017
(BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Akademik Teşvik Ödeneği

Tarih: 2016
(BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Erasmus+ Staff mobility for teaching between Programme Countries. University of Granada. Granada/SPAIN

Tarih: 2015
(Ulusal Ajans)
(Avrupa Birliği)

Tübitak Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2014
(TÜBİTAK)
(Kamu)

Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2014
(BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Comenıus LLP. Early Statistics In-Service Training in Statistics Education. European University Nicosia, CYPRUS

Tarih: 2011
(Ulusal Ajans)
(Avrupa Birliği)

Comenıus LLP. Mathematics E-learning Software for High School. University of Graz, AUSTRIA

Tarih: 2010
(Ulusal Ajans)
(Avrupa Birliği)
Üniversite Dışı Deneyimler

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

1998-2013

Matematik Öğretmeni

None