PROFESSOR DR.

Name:

TÜLİN COŞKUN

Email:

tcoskun

Phone:

2911602

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Mathematics

Matematiksel Analiz

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1993-1999

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MATEMATİK (DR)

Tez Adı : Sürekli fonksiyonlara sınırsız bölgelerde lineer pozitif operatörlerle yaklaşım

Yüksek Lisans

1983-1986

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MATEMATİK (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Fourier serileri

Lisans

1979-1983

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Değişken sınırı olan dörtyüzlü (üçgen piramit) bölgede üç değişkenli sürekli fonksiyonların Bernstein-Chlodowsky polinomlarıyla ağırlıklı yaklaşımı

AFŞİN KÜRŞAT GAZANFER
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Q- bernsteın -chlodowsky polinomları ile yaklaşım

MERVE ÇETİNKAYA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Fuzzy normlu lineer uzaylarda süreklilik ve lineer operatörler

ZÜLAL DERİN
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Doğrusal pozitif operatör dizileri için ağırlıklı uzaylarda bir yaklaşım

ŞAZİYE ALTINTAŞ
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Analitik fonksiyonlar uzayında k-pozitif operatör dizilerinin yakınsaklık koşulları

MEHMET ERTOP
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Analitik fonksiyonlar uzayında lineer k-pozitif operatör dizilerinin yakınsaklık koşulları

SELİN BİLGE KURT
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sınırsız bölgelerde tanımlı sürekli fonksiyon uzaylarında lineer pozitif operatör dizilerinin yakınsaklık koşulları

AZİZE YILMAZ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sınırsız bölgelerde tanımlı sürekli fonksiyon uzaylarında lineer pozitif operatör dizilerinin korovkin tipli yaklaşıma uygulanması

HATİCE SAYIN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sonlu boyutlu fuzzy normlu lineer uzayları

ZÜHAL ÇALIŞKAN EFE
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İntegrallenebilir fonksiyonlara lineer pozitif operatör dizileri ile yaklaşım

BANU EŞ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Fuzzy normlu lineer uzayların topolojik yapıları

NURHAN SÜMER
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Korovkın teoremleri ve uygulamaları

SİBEL ŞENTÜRK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Fonksiyon uzaylarında tanımlanmış operatör dizilerinde yakınsama

ALİ CAN KÖKTÜRK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (6)

Approximation of analytic functions of several variables by k-positive operators

Turkish Journal of Mathematics

Cilt: 41 Sayfa: 426-435 COŞKUN TÜLİN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1300-0098 doi:10.3906/mat-1512-96

On the order of weighted approximation by positive linear operators

Turkish Journal of Mathematics

Sayı: 1 Cilt: 36 Sayfa: 113-120 COŞKUN TÜLİN

Endeks:SCI-Expanded

On a construction of positive linear operators for approximation of continuous functions in the weighted spaces

Journal of Computational Analysis and Applications

Sayı: 4 Cilt: 13 Sayfa: 756-770 COŞKUN TÜLİN

Endeks:SCI-Expanded

Weighted approximation of unbounded continuous functions by sequences of linear positive operators

Indian Journal of Pure \& Applied Mathematics

Sayı: 3 Cilt: 34 Sayfa: 477-485 COŞKUN TÜLİN

Endeks:SCI

Weighted approximation of continuous functions by sequences of linear positive operators

Proc. Indian Acad. Sci,(Math. Sci)

Tarih: 1/2000 Sayı: 4 Cilt: 110 Sayfa: 357-362 COŞKUN TÜLİN

Endeks:Springer, Math. Rev.

Some Properties of Linear Positive Operators in the Weighted Spaces of Unbounded Functions

Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1

Cilt: 47 Sayfa: 175-181 COŞKUN TÜLİN

Endeks:MathSciNet, Zentralblatt MATH, TUBITAK-Ulakbim

Uluslararası Bildiriler (2)

Approximation properties of analytic functions by the sequences of k-positive linear operators in some subspace of analytic functions

(Özet bildiri)

2nt international conference on analysis and its applications 12.07.2016 15.07.2016 Sözlü Sunum COŞKUN TÜLİN,KARATEKE SEDA

Ağırlıklı fonksiyon uzaylarında lineer pozitif operatörlerin bazı özellikleri

(Tam metin bildiri)

II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi 20.05.1998 22.05.1998 COŞKUN TÜLİN

Ulusal Bildiriler (4)

Sürekli ve sınırlı fonksiyonların lineer pozitif operatörlerinin fuzzy norm ile Korovkin tipi yaklaşımı

(Tam metin bildiri)

XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu 22.08.2006 25.08.2006 COŞKUN TÜLİN Sayi: 0 Cilt: 0 Sayfa:630-634

Lineer pozitif operatör dizileri için bir yaklaşım

(Tam metin bildiri)

XVII. Ulusal Matematik Sempozyumu 23.08.2004 26.08.2004 COŞKUN TÜLİN Sayi: 0 Cilt: 0 Sayfa:17-25

Ağırlıklı uzaylarda sürekli fonksiyonlara yaklaşan operatörlerin oluşturulması

(Tam metin bildiri)

Sakarya Matematik Sempozyumu 11.09.1997 13.09.1997 COŞKUN TÜLİN

Korovkin tipli teoremlerin geçerliliği üzerine

(Tam metin bildiri)

Matematik Sempozyumu, Sarımsaklıda Matematik Günleri 05.06.1997 08.06.1997 COŞKUN TÜLİN

Akademik Görevler

PROFESÖR

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ / MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİK LOJİK ANABİLİM DALI

DOÇENT

2012-2019

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ / ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1999-2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ / ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1984-1987

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ / FONKSİYONLAR TEORİSİ VE FONKSİYONEL ANALİZ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2002

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

1999

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

1999

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

Yaklaşım Kuramı I, II

(Doktora)

Doktora Tez Çalışması

(Doktora)

DOKTORA UZMANLIK ALANI

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

(Yüksek Lisans)

YAKLAŞIM KURAMI

(Yüksek Lisans)

LİNEER POZİTİF OPERATÖR TEORİSİ I, II

(Yüksek Lisans)

Lineer Pozitif Operatör Teorisi I, II

Dersler - Lisans

(Lisans)

Sosyal Sorumluluk Projesi

(Lisans)

MATEMATİK I, II

(Lisans)

MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJESİ I,II

(Lisans)

MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJESİ I, II

(Lisans)

Analizde İleri Konular

(Lisans)

Analizde Özel Konular

(Lisans)

Analiz III, IV

(Lisans)

Analiz I, II

(Lisans)

ANALİZDE İLERİ KONULAR

(Lisans)

ANALİZDE ÖZEL KONULAR

(Lisans)

ANALİZ III, IV

Üniversite Dışı Deneyimler

Bülent Ecevit Üniversitesi

2012-2019

Doçent

Akademisyen

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

1999-

Yardımcı Doçent Doktor

Akademisyen

Hacettepe Üniversitesi

1984-1987

Araştırma Görevlisi

Akademisyen