DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

SİNAN YILMAZ

e-Posta:

syilmaz

Telefon:

0 372 291 1685

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Yönetim ve Strateji

Stratejik Yönetim

Uluslararası İşletmecilik

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2004-2013

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / YÖNETİM VE ORGANİZASYON (DR)

Yüksek Lisans

2001-2004

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (YL) (TEZLİ)

Lisans

1994-1998

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Yükseköğretimde kalite uygulamalarının yayılımının yeni kurumsal kuram çerçevesinde değerlendirilmesi

KÜRŞAT TAŞTAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Vekilharçlık kuramı ve vekilharcın sahip olması gereken özellikler

BAĞDAGÜL GÜMÜŞ AKYOL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sağlık bilimleri öğrencilerinin bireysel yenilik algılarının kariyer kararlarına etkisi

SAFİYE SARIKAYA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Birey, grup ve örgüt düzeyinde öğrenmenin örgüt performansına etkileri: Zonguldak ilinde bir araştırma

CANSU DOĞAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Stratejik ittifakların gelişim süreci Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı örnek olay çalışması

EMRE DURMAZ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (5)

Yeni Kurumsal Kuram Argümanlarıyla Türk Yükseköğretim Sisteminde Kalite Yönetiminin Benimsenmesi Üzerine PLS-SEM ile Teorik Bir Model Çalışması

Black Sea Journal of Public and Social Science

Tarih: 1/2021 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 79-91 TAŞTAN KÜRŞAT, YILMAZ SİNAN

Endeks:Index Coppernicus, ASOS index, ISSN:2618-6640 doi:10.52704/bssocialscience.912717

Website

ENDÜSTRİYEL KAZA VE OLAYLARDAN ÖRGÜTSEL ÖĞRENMEOLANAKLARI YARATILMASI: PRISMA YAKLAŞIMI

Sosyal Bilimler Metinleri

Tarih: 10/2016 Sayı: 2 Sayfa: 17-36 BAŞARAN İBRAHİM MÜJDAT,ÇAKMAK AHMET FERDA,YILMAZ SİNAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:13084453

Website

Corporate Social Responsibility in Hotel Businesses

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 8/2016 Sayı: 2 Cilt: 16 Sayfa: 89-100 YILMAZ HAKAN,YILMAZ SİNAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0876

The need and corporate reputation in publicly traded sports corporations: examination of Beşiktaş Sports Inc.

International Journal of Economics and Accounting

Tarih: 1/2012 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 4-None SARIKAYA MUAMMER,YILMAZ SİNAN,TEMİZEL FATİH

Endeks:EconLit, RePEc ISSN:2041-868X doi:10.1504/IJEA.2012.045520

Website

Estate Accounting As A Public Policy Tool And Its Application In The Ottoman Empire In The 17th Century

DeComputis

Tarih: 1/2005 Sayı: 4 Cilt: 3 Sayfa: 119-136 YILMAZ SİNAN

Endeks:RePEc

Website

Ulusal Makaleler (1)

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN DÜNYADA Kİ VE TÜRKİYE’DE Kİ DEĞİŞİMİ

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Tarih: 11/2017 Sayı: 3 Cilt: 7 Sayfa: 685-695 YILMAZ SİNAN,TAŞTAN KÜRŞAT,ECEK NURGÜL,ÇINAR ERTUĞRUL

Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) ISSN:1309-9302

Website

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2005-2013

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON (DR)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2001-2005

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1999-2001

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTATİSTİK (YL) (TEZLİ)

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

Çokuluslu İşletmelerde Yönetim

(Doktora)

ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE YÖNETİM

(Doktora)

Yönetsel Liderlik

(Doktora)

Yönetim ve Organizasyonda Çağdaş Yaklaşımlar

(Doktora)

YÖNETİM VE ORGANİZASYONDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

(Doktora)

YÖNETSEL LİDERLİK

(Doktora)

Doktora Uzmanlık Alanı

(Doktora)

Doktora Tez

(Doktora)

DOKTORA UZMANLIK ALANI

(Doktora)

DOKTORA TEZ

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

İşletme Yönetimi (İşletme Tz)

(Yüksek Lisans)

İşletme Yönetimi (UZEM)

(Yüksek Lisans)

İŞLETME YÖNETİMİ (İŞLETME TZ)

(Yüksek Lisans)

İŞLETME YÖNETİMİ (UZEM)

(Yüksek Lisans)

ÜRETİM YÖNETİMİ (İŞLETME TZ)

(Yüksek Lisans)

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları YL

(Yüksek Lisans)

ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI YL

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez

(Yüksek Lisans)

Yönetim Bilgi Sistemleri

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI

(Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS TEZ

(Yüksek Lisans)

Uluslararası İşletmecilik

(Yüksek Lisans)

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK

(Yüksek Lisans)

Stratejik Yönetim (İşletme Tz)

(Yüksek Lisans)

Stratejik Yönetim (UZEM)

(Yüksek Lisans)

Sağlık Politikası ve Planlaması (Sağlık Kurumları İşletmeciliği)

(Yüksek Lisans)

Sağlık Kurumlarında Stratejik Planlama ve Yönetim (Sağlık Kurumları İşletmeciliği)

(Yüksek Lisans)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Sağlık Kurumları Yönetimi)

(Yüksek Lisans)

STRATEJİK YÖNETİM (İŞLETME TZ)

(Yüksek Lisans)

STRATEJİK YÖNETİM (UZEM)

(Yüksek Lisans)

STRATEJİK YÖNETİM

(Yüksek Lisans)

International Business

(Yüksek Lisans)

Girişimcilik Yönetimcilik

(Yüksek Lisans)

FİNANSAL YÖNETİM (UZEM)

(Yüksek Lisans)

Dönem Projesi (İşletme Tz)

(Yüksek Lisans)

Dönem Projesi (UZEM)

(Yüksek Lisans)

Dönem Projesi (Sağlık Kurumları İşletmeciliği)

(Yüksek Lisans)

DÖNEM PROJESİ (İŞLETME TZ)

(Yüksek Lisans)

DÖNEM PROJESİ (UZEM)

Dersler - Lisans

(Lisans)

İşletme Yönetimi II

(Lisans)

İşletme Yönetimi I

(Lisans)

İşletme Bilimi II

(Lisans)

İşletme Bilimi I

(Lisans)

İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ

(Lisans)

İŞLETME BİLİMİ II

(Lisans)

İŞLETME BİLİMİ I

(Lisans)

Yönetim ve İşletim Sistemleri

(Lisans)

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

(Lisans)

Uluslararası İşletmecilik

(Lisans)

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası

(Lisans)

Strategic Management and Business Policy

(Lisans)

Sosyal Sorumluluk Projesi

(Lisans)

STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKASI

(Lisans)

STRATEGİC MANAGEMENT AND BUSİNESS POLİCY

(Lisans)

Marketing Management II

(Lisans)

Marketing Management I

(Lisans)

INTERNATİONAL BUSİNESS

(Lisans)

GİRİŞİMCİLİK VE LİDERLİK

(Lisans)

GİRİŞİMCİLİK

(Lisans)

English IV

(Lisans)

DİPLOMA ÇALIŞMASI

(Lisans)

Diploma Çalışması

Kitaplar (5)

İşletme Bilimine Giriş

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: İşletmelerde Büyüme ve Büyüme Stratejileri Editör: Esen Şaban, Aytekin Alper Basım Sayısı::(1) Sayfa::105 130 Yayınevi:: Beta ISBN: 978-605-242-230-4 Tarih: 2018

Global Financial Crisis and Its Ramifications on Capital Markets

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: International Financial Centers After the 2008–2009 Global Financial Crisis Editör: Hacioglu Umit, Dincer Hasan Basım Sayısı::(1) Sayfa::27 42 Yayınevi:: Springer International Publishing ISBN: 978-3-319-47020-7 Tarih: 2017

Yatırımcı İlişkileri Yönetimi

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Kamunun Aydınlatılması ve Kurumsal İtibar Editör: Metin Coşkun Basım Sayısı::(1) Sayfa::40 62 Yayınevi:: Anadolu Üniversitesi Yayınları ISBN: 9789750611995 Tarih: 2012

Yönetim Yaklaşımlarıyla Sürdürülebilirlik

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kurumsal İtibar Editör: Senem Besler Basım Sayısı::(1) Sayfa::167 200 Yayınevi:: Beta Yayım ISBN: 9789752959996 Tarih: 2009

Kamuoyunun Aydınlatılmasında Yatırımcı İlişkileri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kamunun Aydınlatılması ve Kurumsal İtibar Editör: Nurhan Aydın Basım Sayısı::(1) Sayfa::109 158 Yayınevi:: Anadolu Üniversitesi Yayınları ISBN: 9789750606823 Tarih: 2009