RESEARCH ASSIST.

Name:

SONER ARUSOĞLU

Email:

soner.arusoglu

Phone:

261 - 3557

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Ortodonti

Öğrenim Bilgileri

Lisans

2010-2015

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ PR.

Akademik Görevler

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2017

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ / ORTODONTİ ANABİLİM DALI