DOÇENT DR.

İsim:

SİBEL AYDEMİR

e-Posta:

sibel.baydemir

Telefon:

03722656766-150

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Yönetim ve Strateji

Temel Alanı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Örgütsel Davranış

İnsan Kaynakları Yönetimi

None

Öğrenim Bilgileri

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 15/02/2005 - Bitiş Tarihi 20/07/2007

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 03/09/2007 - Bitiş Tarihi 13/01/2012

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 11/12/2000 - Bitiş Tarihi 02/06/2003

İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Girişimcilik ruhu üzerinde beş büyük faktör kuramının etkisi: Girişimcilik eğitimi verilen KOBİ'lere yönelik bir araştırma

SERHAT SAYGIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (9)

The Effect of Employees' Perceived Organizational Fit on Organizational Myopia

International Journal of Business

Tarih: 1/2022 Sayı: 1 Cilt: 27 Sayfa: 1- UYSAL HASAN TEZCAN, AYDEMİR SİBEL

Endeks:ESCI ISSN:1083-4346

Website

Rekabetçi Örgütlerde Müşteri Davranışı: Tükenmişlik Algısının Müşteri Sadakatine Etkisi

The Journal of Social Science

Tarih: 9/2021 Sayı: 10 Cilt: 5 Sayfa: 392- UYSAL HASAN TEZCAN, AYDEMİR SİBEL

Endeks:Index Copernicus ISSN:2587-0807 doi:10.30520/tjsosci.950230

Website

İŞ KURMAYA BAŞLAMA NİYETİNİ ETKİLEYEN GİRİŞİMCİ ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜREL DESTEK DEĞİŞKENLERİNİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 1/2021 Sayı: 3 Cilt: 17 Sayfa: 711- AYDEMİR SİBEL, KORKMAZ OYA

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9194 doi:10.17130/ijmeb.826491

Website

The Effect of External Motivation and Work Overload on Career Anchor Development

Pacific Business Review International

Tarih: 12/2018 Sayı: 6 Cilt: 11 Sayfa: 17- UYSAL HASAN TEZCAN,AYDEMİR SİBEL

Endeks:ESCI ISSN:0974-438X

Website

Bireysel Yenilikçilik Düzeyinin Kariyer Uyumluluğu Algısına Etkisi

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 60 Cilt: 5 Sayfa: 240- GENÇ EMİNE,YAVUZ KEMAL,AYDEMİR SİBEL

Endeks:DRJI, I2OR, Index Copernicus ISSN:None

Website

Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 61 Cilt: 5 Sayfa: 321- GENÇ EMİNE,YAVUZ KEMAL,AYDEMİR SİBEL

Endeks:DRJI, I2OR, AJNS ISSN:None

Website

Örgütsel Özdeşleşme Üzerinde Örgüte Hakim Kurum Kültürünün Etkisi

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 7/2017 Sayı: 12 Cilt: 6 Sayfa: 62- KORKMAZ OYA,AYDEMİR SİBEL,UYSAL HASAN TEZCAN

Endeks:ASOS, DOAJ, EBSCO ISSN:1309-9841

Website

İş Yaşamında Sanal Kaytarma: Kamu ve Özel Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

Sosyal Bilimler Metinleri

Tarih: 4/2016 Sayı: None Cilt: 1 Sayfa: 42- AYDEMİR SİBEL,KORKMAZ OYA,ERDOĞAN EVRİM

Endeks:Index Copernicus ISSN:1308-4453

Website

A Research for the Determination of the Relationship between Organizational Conflict Management and Organizational Alienation

International Review of Management and Marketing

Tarih: 10/2015 Sayı: 4 Cilt: 5 Sayfa: 230- KORKMAZ OYA,AYDEMİR SİBEL

Endeks:EBSCO ISSN:2146-4405

Website

Ulusal Makaleler (12)

Analysis of Psychological Resilience in Employees in terms of Positive and Negative Affect

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 3 Cilt: 20 Sayfa: 69- AYDEMİR SİBEL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-1265

Örgütlerde Mesleki Bağlılığın İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma

Turkish Studies

Tarih: 10/2018 Sayı: 18 Cilt: 13 Sayfa: 207- AYDEMİR SİBEL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1468-3849

Website

Örgütsel Özdeşleşmenin İş-Yaşam Dengesine Etkisi: Üst Düzey Yöneticilere Yönelik Bir Araştırma

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 10/2018 Sayı: 16 Cilt: 3 Sayfa: 367- AYDEMİR SİBEL

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-5717

Çalışanlarda Erteleme Davranışı (İşyeri Prokrastinasyonu) Gelişiminde Zaman Tuzaklarının Etkisi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 10/2018 Sayı: 6 Cilt: 6 Sayfa: 1031- AYDEMİR SİBEL

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-7655

Yükseköğretimde Girişimcilik Eğitimi Ve Çıktı Olarak Girişimcilik Farkındalığının İncelenmesi

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 9/2018 Sayı: 3 Cilt: 16 Sayfa: 192- AYDEMİR SİBEL

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148- 029X

Website

Algılanan Sosyal Kaytarmanın Örgütlerde Çatışma Eğilimine Etkisi

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 4/2018 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 259- AYDEMİR SİBEL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1624-7215

Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 5/2015 Sayı: 2 Cilt: 13 Sayfa: 140- KORKMAZ OYA,AYDEMİR SİBEL

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148- 029X

Örgütsel İklimin Çalişma Psikolojisine Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma

Turkish Studies

Tarih: 12/2014 Sayı: 2 Cilt: 9 Sayfa: 1557- UYSAL HASAN TEZCAN,AYDEMİR SİBEL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1468-3849

Aile İşletmelerinde Kurucuyla Yakınlık Bağının Yöneticilerin Stratejik Planlamaya İlişkin Algıları Üzerindeki Etkisi Zonguldak Bartın Karabük Bölgesi Örneği

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED)

Tarih: 1/2013 Sayı: 26 Sayfa: 42- MURAT GÜVEN,AYDEMİR SİBEL

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-6658

Avrupa Birliğine Tam Üyelik Sürecinde KOBİ lerde e İşletme Uygulamaları Türkiye İçin Bir Durum Değerlendirmesi

Kamu-İş

Tarih: 9/2007 Sayı: 3 Cilt: 9 Sayfa: 53- MURAT GÜVEN,AYDEMİR SİBEL

ISSN:1303-4995

Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Dış Çevrenin Analizi

Kamu-İş

Tarih: 12/2006 Sayı: 4 Cilt: 8 Sayfa: 207- OFLUOĞLU GÖKHAN,Arslan Gülgün,AYDEMİR SİBEL

ISSN:1303-4995

Erken Kariyer Planlama İş Başarısı ve Doyumunda Çocukluk Yıllarının Önemi

Standard Ekonomik ve Teknik Dergi

Tarih: 1/2005 Sayı: 525 Cilt: 44 Sayfa: 74- ŞENTURAN ŞERMİN,AYDEMİR SİBEL

Uluslararası Bildiriler (11)

Prososyal Motivasyonun Çalışan Tutkunluğu Açısından İrdelenmesi

(Özet bildiri)

UYSAD 8th International Conference on Management and Social Sciences 2021-11-06 Sözlü Sunum AYDEMİR SİBEL Sayfa:10- ISBN:978-625-00-9621-5 Basım Tarihi : 29.12.2021

Website

Önlisans Öğrencilerinin Kendi İşini Kurma Niyetini Etkileyen Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma

(Özet bildiri)

3th International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress 2019-06-28 Sözlü Sunum AYDEMİR SİBEL, KORKMAZ OYA Sayfa:95- ISBN:978 – 605 – 81563 – 3 – 3 Basım Tarihi : 29.08.2019

Website

The Level of Personal Innovativeness’ Impact on The Perception of Career Compatibility

(Özet bildiri)

Innovation and Global Issues in Social Sciences II 2017-10-19 2017-10-21 Sözlü Sunum YAVUZ KEMAL,AYDEMİR SİBEL,GENÇ EMİNE Sayfa:237- ISBN:605825324-1 Basım Tarihi : 25.12.2017

Website

The Assessment on the University Students’ Individual Innovation Level

(Özet bildiri)

Innovation and Global Issues in Social Sciences II 2017-10-19 2017-10-21 Sözlü Sunum GENÇ EMİNE,YAVUZ KEMAL,AYDEMİR SİBEL Sayfa:82- ISBN:605825324-1 Basım Tarihi : 25.12.2017

Website

Yükseköğretimde Kariyer Planlamanin Önemi

(Özet bildiri)

3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 2017-12-07 2017-12-10 Sözlü Sunum YAVUZ KEMAL,GENÇ EMİNE,AYDEMİR SİBEL Sayfa:77- Basım Tarihi : 07.12.2017

Kişilik Özelliklerinin Akademik Başariya Etkis

(Özet bildiri)

3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 2017-12-07 2017-12-10 Sözlü Sunum AYDEMİR SİBEL,YAVUZ KEMAL,GENÇ EMİNE Sayfa:83- Basım Tarihi : 07.12.2017

Örgütlerde Post Modern Yaklaşımlar İle Negatif Entropiye Erişim

(Özet bildiri)

I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi 2017-10-05 2017-10-08 Sözlü Sunum AYDEMİR SİBEL Sayfa:533- ISBN:978-605-82164-0-2 Basım Tarihi : 07.10.2017

Dışsal Motivasyon ve Aşırı İş Yükünün Kariyer Çapasına Etkisi

(Özet bildiri)

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 2017-05-18 2017-05-20 Sözlü Sunum UYSAL HASAN TEZCAN,AYDEMİR SİBEL Sayfa:895- ISBN:78-605-82968-6-2 Basım Tarihi : 04.06.2017

Website

The Innovation Obstacles in The Hospitality

(Özet bildiri)

Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017-04-27 2017-04-29 Sözlü Sunum GENÇ EMİNE,BARUTCU HALİME,AYDEMİR SİBEL Sayfa:519- ISBN:605825320-9 Basım Tarihi : 27.04.2017

Turizm İşletme Belgeli Otel İşletmelerinde Kriz Yönetimi

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi 2017-04-20 2017-04-22 Sözlü Sunum AYDEMİR SİBEL,GENÇ EMİNE,BARUTCU HALİME Sayı: 6 Cilt: 5 Sayfa:1426- ISBN:978-605-82729-0-3 Basım Tarihi : 22.04.2017

Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi 2017-04-20 2017-04-22 Sözlü Sunum BARUTCU HALİME,AYDEMİR SİBEL,GENÇ EMİNE Sayı: 6 Cilt: 6 Sayfa:1540- ISBN:978-605-82729-0-3 Basım Tarihi : 22.04.2017

Website

Ulusal Bildiriler (1)

Rekabetçi Örgütlerde Motivasyon ve Tükenmişlik Algısının Müşteri Sadakatine Etkisi

(Özet bildiri)

26. Yönetim ve Organizasyon Kongresi 2018-05-10 2018-05-12 Sözlü Sunum UYSAL HASAN TEZCAN,AYDEMİR SİBEL Sayfa:324- ISBN:978-605-2271-07-0 Basım Tarihi : 12.05.2018

Website

İdari Görevler

Bölüm Başkanı

24-06-2022 / 24-06-2025

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Bölüm Başkanı

24-06-2019 / 24-06-2022

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Kitaplar (7)

Örgütsel Davranış Üzerine Literatürel Analiz Ve Ölçekler

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Örgütsel stres Editör: Murat Ak Basım Sayısı::(1) Sayfa::529 542 Yayınevi:: Nobel ISBN: 978-625-439-338-9 Tarih: 2021

Çalışma Hayatında Duygular

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Çalışma Hayatında Duygu Düzenleme Editör: Cenk Aksoy Basım Sayısı::(1) Sayfa::43 55 Yayınevi:: Detay ISBN: 978-605-254-315-3 Tarih: 2020

Liderlik Tarzları: Çağdaş Yönetim Yaklaşımıyla İnsan Sanatında Ustalaşma

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Otokratik Liderlik Editör: H.Tezcan Uysal, Cenk Aksoy, Fatma Yılmaz Basım Sayısı::(1) Sayfa::41 53 Yayınevi:: Nobel ISBN: 978-625-406-165-3 Tarih: 2020

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Örgütlerde Çatışma Eğilimi: İş Stresinin ve Tükenmişlik Sendromunun Etkisi Editör: Zafer Gönen & Sevilay Özer Basım Sayısı::(1) Sayfa::605 622 Yayınevi:: IVPE Publishing ISBN: 978-9940-540-76-0 Tarih: 2019

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerinde Akademik Çalışmalar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Örgütlerde Çatışma Eğilimi: İş Stresinin ve Tükenmişlik Sendromunun Etkisi Editör: Gönen Zafer, Özer Sevilay Basım Sayısı::(1) Sayfa::605 622 Yayınevi:: IVPE Publishing ISBN: 978-9940-540-76-0 Tarih: 2019

Current Debates in Management Organization

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Beş Büyük Faktör Kişilik Kuramı Çerçevesinde Girişimcilik Ruhunun İncelenmesi. Editör: Senem Nart, Yavuz Tansoy Yıldırım Basım Sayısı::(29) Sayfa::219 236 Yayınevi:: IJOPEC Publication ISBN: 978-1-912503-41-4 Tarih: 2018

Researches on Science and Art in 21st Century Turkey

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Maslow’s Hierarchy of Needs in 21st Century: The Examination of Vocational Differences Editör: Hasan Arapgirlioğlu, Robert L. Elliott, Edward Turgeon, Atilla Atik Basım Sayısı::(1) Sayfa::211 227 Yayınevi:: Gece Kitaplığı ISBN: 978-605-18077-1-3 Tarih: 2017