PROFESÖR DR.

İsim:

ŞENOL HAKAN KUTOĞLU

e-Posta:

shakan.kutoglu

Telefon:

291 18 00- 2612

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Harita Mühendisliği

Jeodezi

Ölçme Tekniği

Uzaktan Algılama

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1997-2001

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ (DR)

Yüksek Lisans

1994-1997

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

Lisans

1989-1994

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT FAKÜLTESİ / JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Türkiye'deki sürekli GNSS gözlemlerinin otomatik değerlendirilmesi ve analizi

GÖKHAN GÜRBÜZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Sea level changes in the Black Sea and its impacts on the coastal areas

NEVİN BETÜL AVŞAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Zemin hareketlerinin coğrafi bilgi sistemi destekli analizi: Kozlu örneği

DENİZ ARCA
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Kuzey anadolu fayı İsmetpaşa segmentindeki krip hızı değişiminin izlenmesi

KURTULUŞ SEDAR GÖRMÜŞ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Şehir altı madenciliği ve tasman etkilerinin diferansiyel ınsar tekniği ile belirlenmesi: Zonguldak metropolitan alanı örneği

HÜSEYİN KEMALDERE
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Yüzey deformasyonlarının diferansiyel ınsar tekniği ile belirlenmesi: İsmetpaşa örneği

ERAY KÖKSAL
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Spatial data services via mobile phone: Case study-seismicity data service

ABDUL MATIN MURADZADA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Monitoring of air pollution change via satellite observation including the COVID-19 pandemic duration over Turkey

FATEMEH GHASEMPOUR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Afşin-Elbistan linyitleri Kışlaköy açık maden işletmesindeki şev kaymalarının ve heyelanların GB-InSAR ile izlenmesi

SABİT NAZIM AKAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Madencilik kaynaklı tasman zararlarının karşılanmasına yönelik ulusal/uluslararası mevzuata bir bakış

İLYAS ASLAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Çok kriterli karar analizi ile orman yangını risk haritalarının oluşturulması: Karabük örneği

MERCAN HACISALİHOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Uzaktan algılama verileri ile bölgesel çevre etkilerinin belirlenmesi: Zonguldak örneği

ALİİHSAN ŞEKERTEKİN
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İnternet üzerinden jeodezik noktaların koordinat ve röper bilgilerinin sunulması

EMRE SOYER
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

GPS ile bağıl konumlamada, değişen baz uzunlukları, ölçü süreleri ve yörünge bilgileri arasındaki ilişkinin araştırılması

TURGAY RENKLİ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

GPS ile jeodezik belirlemede değerlendirme yazılımlarından kaynaklanan çözüm farklılıklarının araştırılması

HÜSEYİN KEMALDERE
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (45)

Investigation of Possible MODIS AOD Anomalies as Earthquake Precursors for Global Earthquakes

Advances in Space Research

Tarih: 1/2021 Cilt: 68 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN, Ghasempour Fatemeh, ŞEKERTEKİN ALİİHSAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0273-1177 doi:10.1016/j.asr.2021.06.036

Website

Assessment of precipitable water vapor over Turkey using GLONASS and GPS

Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics

Tarih: 1/2021 Cilt: 222 GÜRBÜZ GÖKHAN, AKGÜL VOLKAN, GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR, KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1364-6826 doi:10.1016/j.jastp.2021.105712

Website

Identifying Land Subsidence Using Global Digital Elevation Models

IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing

Tarih: 1/2021 Cilt: 14 BECEK KAZIMIERZ, İbrahim Kharunnisa, BAYIK ÇAĞLAR, ABDİKAN SAYGIN, KUTOĞLU ŞENOL HAKAN, Glabicki Dariusz, Blackowski Jan

Endeks:SCI ISSN:1939-1404 doi:10.1109/JSTARS.2021.3110438

Website

Statistical reinterpretation of the long term creep behaviour of the Ismetpasa segment of North Anatolian Fault, Turkey

Tectonophysics

Tarih: 1/2021 Cilt: 814 GÜRBÜZ GÖKHAN, BAYIK ÇAĞLAR, ABDİKAN SAYGIN, GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR, KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI ISSN:0040-1951 doi:10.1016/j.tecto.2021.228947

Website

Analysis of Ocean Bottom Pressure Anomalies and Seismic Activities in the MedRidge Zone

Remote Sensing

Tarih: 1/2021 Cilt: 13 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN, BECEK KAZIMIERZ

Endeks:SCI ISSN:2072-4292 doi:10.3390/rs13071242

Website

Google Earth Engine based spatio-temporal analysis of air pollutants before and during the first wave COVID-19 outbreak over Turkey via remote sensing

Journal of Cleaner Production

Tarih: 1/2021 Cilt: 319 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN, Ghasempour Fatemeh, KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI ISSN:0959-6526 doi:10.1016/j.jclepro.2021.128599

Website

A GNSS-based near real time automatic Earth Crust and Atmosphere Monitoring Service for Turkey

Advances in Space Research

Tarih: 12/2020 Sayı: 12 Cilt: 66 Sayfa: 2854-2864 GÜRBÜZ GÖKHAN,AKTUĞ BAHADIR,JIN SHUANGGEN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0273-1177 doi:10.1016/j.asr.2020.07.026

Website

Effects of the High-Order Ionospheric Delay on GPS-Based Tropospheric Parameter Estimations in Turkey

Remote Sensing

Tarih: 10/2020 Sayı: 21 Cilt: 12 Sayfa: 3569-None AKGÜL VOLKAN,GÜRBÜZ GÖKHAN,JIN SHUANGGEN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2072-4292 doi:10.3390/rs12213569

Website

Producing forest fire susceptibility map via multi-criteria decision analysis and frequency ratio methods

NATURAL HAZARDS

Tarih: 10/2020 Sayı: 1 Cilt: 104 Sayfa: 73-89 ARCA DENİZ,HACISALİHOĞLU Mercan,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI ISSN:0921-030X doi:10.1007/s11069-020-04158-7

Recent Sea Level Change in the Black Sea from Satellite Altimetry and Tide Gauge Observations

ISPRS International Journal of Geo-Information

Tarih: 3/2020 Sayı: 3 Cilt: 9 AVŞAR NEVİN BETÜL,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2220-9964 doi:10.3390/ijgi9030185

Website

SUBSİDENCE DETERMİNATİONS İN ZONGULDAK/TURKEY USİNG INSAR BETWEEN 2005 AND 2013

Electronic Journal of Polish Agricultural Universities

Tarih: 6/2019 Sayı: 2 Cilt: 22 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,BERBER MUSTAFA,KEMALDERE HÜSEYİN

Endeks:Zoological Record ISSN:15050297 doi:10.30825/5.ejpau.171.2019.22.2

Website

Landslide susceptibility mapping in an area of underground mining using the multicriteria decision analysis method

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT

Tarih: 11/2018 ARCA DENİZ,Becek Kazimierz,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0167-6369 doi:https://doi.org/10.1007/s10661-018-7085-5

Vertical land motion along the Black Sea coast from satellite altimetry, tide gauges and GPS

Advances in Space Research

Tarih: 12/2017 Sayı: 12 Cilt: 60 Sayfa: 2871-2881 AVŞAR NEVİN BETÜL,JIN SHUANGGEN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,GÜRBÜZ GÖKHAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0273-1177 doi:10.1016/j.asr.2017.08.012

Website

Positive and negative ionospheric responses to the March 2015 geomagnetic storm from BDS observations

Journal of Geodesy

Tarih: 6/2017 Sayı: 6 Cilt: 91 Sayfa: 613-626 JIN SHUANGGEN,jin rui,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI ISSN:0949-7714 doi:10.1007/s00190-016-0988-4

Website

Assessment of geo-environmental properties depressing urban development with GIS: a case study of Kozlu settlement, Turkey

Natural Hazards

Tarih: 5/2017 Sayı: 1 Cilt: 87 Sayfa: 307-322 ARCA DENİZ,KESKİN ÇITIROĞLU Hülya,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MEKİK ÇETİN,Deguchi Tomonori

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0921-030X doi:10.1007/s11069-017-2765-y

Website

Assessment of geo-environmental properties depressing urban development with GIS: a case study of Kozlu settlement, Turkey

Natural Hazards

Tarih: 5/2017 Sayı: 1 Cilt: 87 Sayfa: 307-322 ARCA DENİZ,Çıtıroğlu keskin Hülya,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MEKİK ÇETİN,deguchi Tomonori

Endeks:SSCI ISSN:0921-030X doi:10.1007/s11069-017-2765-y

Website

Vertical land motion along the Black Sea coast from satellite altimetry, tide gauges and GPS

Advances in Space Research

JIN SHUANGGEN,AVŞAR NEVİN BETÜL,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,GÜRBÜZ GÖKHAN

Endeks:SCI-Expanded

Evaluation of Vertical Accuracy of the WorldDEM Using the Runway Method

Remote Sensing

Tarih: 11/2016 Sayı: 11 Cilt: 8 Sayfa: 934-None Becek Kazimierz,Koppe Wolfgang,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2072-4292 doi:10.3390/rs8110934

Website

The 3 D strain patterns in Turkey using geodetic velocity fields from the RTK CORS TR network

Journal of African Earth Sciences

Tarih: 3/2016 Cilt: 115 Sayfa: 246-270 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,TOKER MUSTAFA,MEKİK ÇETİN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1464343X doi:10.1016/j.jafrearsci.2015.12.002

Website

Evaluation of spatio temporal variability in Land Surface Temperature A case study of Zonguldak Turkey

Environmental Monitoring and Assessment

Tarih: 1/2016 Sayı: 1 Cilt: 188 ŞEKERTEKİN ALİİHSAN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,KAYA ŞİNASİ

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0167-6369 doi:10.1007/s10661-015-5032-2

Website

Sea level change along the Black Sea coast from satellite altimetry tide gauge and GPS observations

Geodesy and Geodynamics

Tarih: 1/2016 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 50-55 AVŞAR NEVİN BETÜL,JIN SHUANGGEN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,GÜRBÜZ GÖKHAN

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index ISSN:16749847 doi:10.1016/j.geog.2016.03.005

Website

Snow Depth Variations Estimated from GPS Reflectometry A Case Study in Alaska from L2P SNR Data

Remote Sensing

Tarih: 1/2016 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 63-None JIN SHUANGGEN,QIAN XIAODONG,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2072-4292 doi:10.3390/rs8010063

Website

Contribution of simulated space VLBI to the Chang E 1 orbit determination and EOPs estimation

Aerospace Science and Technology

Cilt: 46 Sayfa: 256-263 Erhu Weia,Wei Yanc,Shuanggen Jin,Jianan Weif,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,Xuechuan Li,Jozsef Adam,Sandor Frey,Jiangnan Liu Atıf Sayısı: 0

Endeks:SCI-Expanded

Optimal number of reference points in deformation monitoring

Acta Geodaetica et Geophysica

Sayı: 4" Cilt: 50 Sayfa: 437-447 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,Mustafa Berber

Endeks:SCI-Expanded ISSN:2213-5812 doi:07/s40328-015-0104-x

Temporal analysis of coastal erosion in Turkey a case study Karasu coastal region

Journal of Coastal Conservation

Sayı: 4 Cilt: 18 Sayfa: 399-414 GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,ŞEKER DURSUN ZAFER,ORUÇ MURAT,AKSOY BERNA

Endeks:SCI-Expanded

Discovering a pull apart basin using InSAR in Bursa Turkey

Natural Hazards

Cilt: 71 Sayfa: 871-880 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,KEMALDERE HÜSEYİN,tomonori deguchi,Mustafa Berbert

Endeks:SCI-Expanded

Can a creeping segment become a monitor before destructive major earthquakes

Natural Hazards

Sayı: 1 Cilt: 65 Sayfa: 2161-2173 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded

Combining surface deformation parameters referred to different terrestrial coordinate systems

Survey Review

Sayı: 324 Cilt: 44 Sayfa: 23-29 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded

New findings on the effects of İzmit Mw 7 4 and Düzce Mw 7 2 earthquakes

Natural Hazards and Earth System Sciences

Sayı: 1 Cilt: 11 Sayfa: 267-272 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI

Relaxation on the Ismetpasa segment of the North Anatolian Fault after the Golcuk Mw 7 4 and Duzce Mw 7 2 shocks

Natural Hazards and Earth System Sciences

Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 2653-2657 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,AKÇIN HAKAN,gündoğdu oğuz,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,KÖKSAL ERAY

Endeks:SSCI

GPS network adjustment regarding active fault lines in Bursa Metropolitan Area

Scientific Research and Essays

Sayı: 20 Cilt: 5 Sayfa: 3114-3120 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded

Monitoring subsidence effects in the urban area of Zonguldak Hardcoal Basin of Turkey by InSAR GIS integration

Natural Hazards and Earth System Sciences

Sayı: 9 Cilt: 10 Sayfa: 1807-1814 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI

Georeferencing accuracy assesment of high resolution satellite images using figure condition method

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing

Sayı: 4 Cilt: 47 Sayfa: 1256-1261 TOPAN HÜSEYİN,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SSCI

Direct Determination of Local Coordinates from GPS without Transformation

Survey Review

Sayı: 312 Cilt: 41 Sayfa: 162-173 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded

Alternative methods for Improving Transformation Consistency between Geocentric and Non Geocentric Local Coordinate Systems

Survey Review

Sayı: 314 Cilt: 41 Sayfa: 408-418 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded

Triggered creep rate on the Ismetpasa segment of the North Anatolian Fault

Natural Hazards and Earth System Sciences

Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 1369-1373 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,AKÇIN HAKAN,KEMALDERE HÜSEYİN,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR

Endeks:SSCI

Comments on Kavzoglu and Saka 2005 Modelling local GPS levelling geoid undulations using artificial neural networks

Journal of Geodesy

Sayı: 1 Cilt: 82 Sayfa: 177-178 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI

Geometric correction accuracy of different satellite sensor images application of figure condition

International Journal of Remote Sensing

Sayı: 1 Cilt: 28 Sayfa: 4685-4692 SERTEL ELİF,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,KAYA ŞİNASİ Atıf Sayısı: 26

Endeks:SCI-Expanded

Integrating GPS with National Networks by Collocation Method

Appl. Math. and Computation

Sayı: 1 Cilt: 177 Sayfa: 508-514 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,tevfik ayan

Endeks:SSCI

The Role of Common Point Distribution in Obtaining Reliable Parameters for Coordinate Transformation

Applied Mathematics and Computation

Sayı: 1 Cilt: 176 Sayfa: 751-758 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,tevfik ayan

Endeks:SSCI

Determination of 30 Year Creep on The Ismetpaşa Segment of the North Anatolian Fault Using an Old Geodetic Network

Earth Planet and Space

Sayı: 1 Cilt: 58 Sayfa: 937-942 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,AKÇIN HAKAN

Endeks:SSCI

Effect of common point selection on coordinate transformation parameter determination

Stadia Geophysica et Geodaetica

Sayı: 1 Cilt: 50 Sayfa: 525-536 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded

Figure Condition in Datum Transformation

Journal of Surveying Engineering

Sayı: 3 Cilt: 130 Sayfa: 138-141 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:SCI-Expanded

Effect of Errors in Coordinates on Transformation Parameters

Journal of Surveying Engineering

Sayı: 3 Cilt: 129 Sayfa: 91-94 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MEKİK ÇETİN,AKÇIN HAKAN

Endeks:SCI-Expanded

A Comparison of Two Well Known Models for 7 Parameter Transformation

The Australian Surveyor

Tarih: 1/2001 Sayı: 1 Cilt: 47 Sayfa: 24-30 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,MEKİK ÇETİN,AKÇIN HAKAN

Endeks:Engineering

Ulusal Makaleler (1)

TAŞKÖMÜR HAVZASINDAKİ TASMAN OLUŞUMLARININ YERYÜZÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN CBS İLE BELİRLENMESİ

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 2/2017 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 31-39 ARCA DENİZ,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987 doi:10.7212/zkufbd.v1i1.468

Website

Akademik Görevler

PROFESÖR

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DOÇENT

2006

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / JEODEZİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2001-2006

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İdari Görevler

Kalite Kurulu Üyeliği

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ÖYP Koordinatörü

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kalite Kurulu Üyeliği

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Rektör Yardımcısı

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan Yardımcısı

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Farabi Koordinatörü

2008

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan Yardımcısı

2007

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Müdür Yardımcısı

2006

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2001

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Yapay Sinir Ağları

(Yüksek Lisans)

Jeodezide Koordinat Sistemleri

Dersler - Lisans

(Lisans)

Proje Yönetim Bilgisi

(Lisans)

Mühendisliğe Giriş

(Lisans)

Fiziksel Jeodezi

(Lisans)

Dengeleme Hesabı II

(Lisans)

Dengeleme Hesabı I

(Lisans)

Deformasyon Ölçmeleri

Kitaplar (2)

A Multidisciplinary investigation of subsidence effect induced by underground coal mining

(Bilimsel Kitap)

Editör: Şenol Hakan Kutoğlu, Mustafa Berber Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Shaker publishing Tarih: 2016

Earthquake Soil Interaction

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Historical Account Of Monitoring The North Anatolian Fault At The Ismetpasa Segment And The Latest Findings Editör: S. Syngellakis Yayınevi:: WIT Press ISBN: 978-1-84564-978-4 Tarih: 2015

Projeler (9)

Depremlerde Binalar İçin Hızlı Zarar Görebilirlik Testi Uygulaması

Özel Kuruluşlar 16 (Tamamlandı) 15.08.2020 - 26.05.2021

İzotropik Olmayan Deformasyon Vektörüne Maruz Kalmış Topoğrafik Yüzeylerin Dijital Gösterimlerinin Geliştirilmesi

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı) 27.07.2015 - 26.07.2016

Bursa Mülki İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanın Sayısal Fotogrametrik Haritalarının Üretilmesi BUSKİ M5 Projesi

Diğer (Ulusal) 19 (Tamamlandı) 04.06.2014 - 23.11.2017

Kaya düşmesi ve heyelan gibi ani gelişen doğal afetlere müdahalede AB Mesleki Eğitimi

Avrupa Birliği 3 (Tamamlandı) 03.04.2014 - 03.04.2015

Bursa Metropolitan Alanı Sayısal Harita Üretimi Projesi Kontrol ve Müşavirliği

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 28.08.2011 - 28.08.2013

ZONGULDAK İNCİVEZ VE BAHÇELİEVLER MAHALLELERİ ZEMİN HAREKETLERİ ARŞTIRMASI

Diğer (Ulusal) 19 (Tamamlandı) 04.06.2011 - 04.09.2011

Zonguldak Kent Merkezi ve Çevresinin Yüzey Deformasyonlarının Diferansiyel İnterferometri Tekniği İle İzlenmesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 18.01.2008 - 18.02.2011

Uydu Görüntülerinin Geometrik Dönüşümünde Doğruluk Araştırması

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 18.08.2004 - 18.09.2005

Kültürel Mirasın Kaydı Analizi Korunması ve Yaşatılmasına Yönelik Bir Bilgi ve Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Örnek Uygulama Safranbolu Tarihi Kenti

TÜBİTAK PROJESİ 2 (Tamamlandı)