DOÇENT DR.

İsim:

ŞENAY SARAÇ

e-Posta:

senay.sarac

Telefon:

03722911710

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Makro İktisat

Temel Alanı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Gelişme Ekonomisi - Makro

Büyüme

None

Öğrenim Bilgileri

ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Kayıt Tarihi : - Bitiş Tarihi 25/06/1999

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 01/01/1970 - Bitiş Tarihi 15/03/2011

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 01/01/1970 - Bitiş Tarihi 12/07/2004

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 01/09/1997 - Bitiş Tarihi 12/02/2001

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT

Yönetilen Tezler - Doktora

Ülkeler arası kurumsal kalite faklılıkları bağlamında merkez-çevre ilişkisi

AYKUT YAĞLIKARA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Ulusal varlık fonlarının büyüme üzerine etkisi: Türkiye örneği

ORHAN KEMAL KAPLAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Firmaların teknoparktan beklentileri: Zonguldak ili örneği

BEHİCAN ÇAPKIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Türkiye'de genç işsizlik: Gençler üzerine saha çalışması

FATİH TATAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Çocuk yoksulluğu: Türkiye'de mevcut durum analizi ve ülke örnekleriyle karşılaştırma

SULTAN BAŞTÜRK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Çalışan kadınların çalışma hayatlarını etkileyen sosyo-ekonomik faktörler: Zonguldak ili örneği

SERVET KAPÇAK
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (3)

Environmental Kuznets Curve:The Evidence from BSEC Countries

Ege Akademik Bakış

Tarih: 5/2017 Sayı: 2 Cilt: 17 Sayfa: 255- SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT

Endeks:Emerging Sources Citation Index (ESCI) ISSN:1303-099X doi:10.21121/eab.2017225203

Website

Analysis of the Factors Affecting Current Account Deficit In Turkey by VAR Model (2002:Q1-2014:Q2)

The Macrotheme Review

Tarih: 4/2015 Sayı: 3 Cilt: 4 Sayfa: 55- SARAÇ ŞENAY

Endeks:Index Copernicus, ISSN:1848-4735

Website

Energy consumption and economic growth in the USA Evidence from renewable energy

Renewable and Sustainable Energy Reviews

Tarih: 12/2012 Sayı: 9 Cilt: 16 Sayfa: 6770- YILDIRIM ERTUĞRUL,SARAÇ ŞENAY,ASLAN ALPER

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1364-0321 doi:https://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2012.09.004

Website

Ulusal Makaleler (10)

Küreselleşmenin farklı boyutlarının yüksek teknoloji ihracatı üzerine etkisi: Gelişmiş ülkeler

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2022 Sayı: 26 Cilt: 13 Sayfa: 972- SARAÇ ŞENAY, YAĞLIKARA AYKUT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309 – 4289 doi:10.36543/kauiibfd.2022.040

Website

Evaluatıon Of Inter-Country Instıtutıonal Qualıty Dıfferences In Terms Of Development In Coreperıphery Relatıons

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Tarih: 7/2022 Sayı: 1 Cilt: 44 Sayfa: 183- SARAÇ ŞENAY, YAĞLIKARA AYKUT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2587-2672 doi:10.14780/muiibd.1135563

Website

The Impact of Globalization and Financial Development on Environment within the Context of STIRPAT Model: The Case of Turkey

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 3/2019 Sayı: 1 Cilt: 19 Sayfa: 55- SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0876

Website

Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliğine İlişkin Panel Veri Analizi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 3/2019 Sayı: 1 Cilt: 15 Sayfa: 77- SARAÇ ŞENAY

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208 doi:http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2019149860

Website

Petrol Fiyatları ve İstihdam İlişkisi: G7 Ülkeleri Örnekleminde Panel Veri Analizi

Abant Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 10/2018 Sayı: 3 Cilt: 18 Sayfa: 31- SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0035 doi:http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Website

Ar-Ge Harcamalarının Büyüme Üzerindeki Etkisi: İBBS Düzey 1 Bölgelerinin Karşılaştırmalı Analizi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Cilt: 13 Sayfa: 617- KESİKOĞLU FERDİ,SARAÇ ŞENAY

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9194

Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Zonguldak İline Ekonomik Etkisi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Cilt: 13 Sayfa: 1011- KÖSE YASEMİN,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇAKMAK AHMET FERDA,PEKKAYA MEHMET,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,SARAÇ ŞENAY,ERTAN SELİM,URSAVAŞ NESLİHAN,URSAVAŞ UĞUR,ERME TAHSİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208

Website

Gelişmiş ve Gelişmekte olan Ülkelerde İnovasyonun Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 4/2012 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 39- TÜYLÜOĞLU ŞEVKET,SARAÇ ŞENAY

Endeks:TR DİZİN ISSN:1306-6730

Website

Kümelenme Olgusunun Öne Çıkarılarak Yatırımların Teşvik Edilmesinde İndirimli Kurumlar Vergisi

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Tarih: 2/2011 Sayı: 86 Sayfa: 297- SARAÇ ŞENAY,EROĞLU ONUR

ISSN:0000-0000

Cagan’ın Para Talebi Modeli ve Enflasyon İlişkisi:Ampirik Analiz (1981-2003)

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Tarih: 10/2010 Sayı: 20 Cilt: 14 Sayfa: 1- SARAÇ ŞENAY

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-8370

Website

Uluslararası Bildiriler (18)

Dış Ticaret İle Ekolojik Ayak İzi Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği

(Özet bildiri)

Isarc-3. Internatıonal Dicle Scıentıfıc Research And Innovatıon Congress 2022-11-26 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY Sayı: 1 Cilt: 1 ISBN:978-625-6380-15-8 Basım Tarihi : 27.11.2022

Website

Türkiye Ulusal Varlık Fonu’nun Dünya Varlık Fonları İle Karşılaştırılması

(Özet bildiri)

EGE 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES 2022-05-22 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY, KAPLAN ORHAN KEMAL Sayfa:103- ISBN:978-625-8151-08-4 Basım Tarihi : 25.05.2022

Website

Türkiye’de Teknolojik Gelişme, Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik Analizi

(Tam metin bildiri)

Sosyal Bilimler İnovasyon Kongresi-SOSCON 2018 2018-05-11 2018-05-13 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,Şahin Buğra Çağrı,Çapkın Behican Sayfa:349- ISBN:978-975-394-088-7 Basım Tarihi : 11.05.2018

Website

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımların Teknolojik Gelişmeye Etkisi

(Tam metin bildiri)

Sosyal Bilimler İnovasyon Kongresi-SOSCON 2018-05-11 2018-05-13 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,KANBUR GİZEM BUSE,GÜNBAY HANİFE Basım Tarihi : 11.05.2018

Yenilenebilir Enerji Tüketimi, İnsani Gelişmişlik Endeksi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Kırılgan Beşli Ülkeler Örneklemi

(Özet bildiri)

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi-MULTICONGRESS 2018-05-04 2018-05-05 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT ISBN:978-605-288-489-8 Basım Tarihi : 04.05.2018

Website

The Impact of Globalization and Financial Development on The Environment in the Context of STIRPAT Model: The Case Of Turkey

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business-ICMEB 2017 2017-09-07 2017-09-09 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT Basım Tarihi : 10.10.2017

The Effect of Direct Foreign Investment On Innovation: Turkey Sample (1974-2015)

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business-ICMEB 2017 2017-09-07 2017-09-09 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,KESİKOĞLU FERDİ Sayfa:347- ISBN:978-605-82184-0-6 Basım Tarihi : 01.10.2017

The Effect of RD Expenditures on Economic Growth: Comparative Analysis of Nuts Level 1

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business-ICMEB 2017 2017-09-07 2017-09-09 Sözlü Sunum KESİKOĞLU FERDİ,SARAÇ ŞENAY Basım Tarihi : 01.10.2017

Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Zonguldak İline Ekonomik Etkisi

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business 2017-09-07 2017-09-09 Sözlü Sunum KÖSE YASEMİN,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇAKMAK AHMET FERDA,PEKKAYA MEHMET,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,SARAÇ ŞENAY,ERTAN SELİM,URSAVAŞ NESLİHAN,URSAVAŞ UĞUR,ERME TAHSİN Sayfa:173- ISBN:978-605-82184-0-6 Basım Tarihi : 01.10.2017

Website

Çalışan Kadınların Çalışma Kararlarını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler: Zonguldak İli Örneği

(Özet bildiri)

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu-AsosCongress 2017-05-18 2017-05-20 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,KAPÇAK SERVET Sayfa:1128- Basım Tarihi : 21.05.2017

Çocuk Yoksulluğu: Türkiye’de Mevcut Durum Analizi ve Ülke Örnekleriyle Karşılaştırma

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi 2017-04-20 2017-04-22 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,BAŞTÜRK SULTAN Sayfa:1773- ISBN:978-605-82729-0-3 Basım Tarihi : 22.04.2017

The Relationship Between Oil Prices and Employment: Panel Data Analysis in G7 Countries

(Özet bildiri)

European Congress on Economic Issues-ECOEI 2017 2017-03-30 2017-04-01 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT Basım Tarihi : 02.04.2017

Relationship Between Economic Freedom and Innovation Panel Data Analysis

(Özet bildiri)

International Conference on Social Sciences and Humanities Challenges:from Diversity to Synergy 2016-05-13 2016-05-15 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT Basım Tarihi : 20.05.2016

The Effects of Energy Consumption and Institutional Quality on Turkish Manufacturing Sector 1995 2013

(Özet bildiri)

Business, Economic, Social Science and Humanities 2016-05-11 2016-05-12 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT Basım Tarihi : 12.05.2016

Environmental Kuznets Curve The Evidence From BSEC Countries

(Özet bildiri)

“II. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium 2015-11-09 2015-11-13 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT Basım Tarihi : 15.12.2015

Website

Servıce Structure and Change of Productıon in the Turkısh Economy

(Özet bildiri)

3rd International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference (IIBA 2015) 2015-03-28 2015-04-02 Sözlü Sunum NECLA AYAŞ,SARAÇ ŞENAY Sayfa:112- Basım Tarihi : 28.03.2015

Website

Analysis of the Factors Affecting Current Account Deficit In Turkey by VAR Model (2002:Q1-2014:Q2)

(Özet bildiri)

The Business and Social Science Research Conference 2014-12-19 2014-12-20 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY Basım Tarihi : 20.12.2014

Measuring the Sectoral Employment Effects of Changes in Final Demand in Turkey

(Tam metin bildiri)

20. International Input Output Conference 2012-06-25 2012-06-29 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,AYAŞ NECLA Basım Tarihi : 12.07.2012

Website

Ulusal Bildiriler (1)

Türkiye’deki Enflasyonun Belirleyicileri: Ampirik Bulgular

(Özet bildiri)

İstatistik Araştırma Sempozyumu- TC Başbakanlık DİE 2002-12-09 2002-12-11 Sözlü Sunum ZENGİN Ahmet,SARAÇ ŞENAY Basım Tarihi : 11.12.2002

İdari Görevler

Dekan Yardımcısı

03-02-2023 / 26-01-2026

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dekan Yardımcısı

26-05-2022 / 03-02-2023

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

01-07-2016 / 27-06-2019

İKTİSAT BÖLÜMÜ

Bölüm Başkan Yardımcısı

01-07-2016 / 24-09-2018

İKTİSAT BÖLÜMÜ

Bölüm Başkan Yardımcısı

01-07-2015 / 01-07-2016

İKTİSAT BÖLÜMÜ

Kitaplar (11)

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR – VII

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Çocuk Yoksulluğu: Alternatif Mücadele Önerileri Editör: Koyuncu Okca Ayşegül Basım Sayısı::(1) Sayfa::163 184 Yayınevi:: Artikel Akademi ISBN: 978-625-8088-48-9 Tarih: 2022

İktisadi ve İdari Bilimler Araştırma, Metodoloji ve Değerlendirme

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Firmaların Teknoparktan Beklentileri: Zonguldak Örneği Editör: ÜNVAN AKAY YÜKSEL Basım Sayısı::(1) Sayfa::147 170 Yayınevi:: LIVRE DE LYON ISBN: 978-2-38236-452-9 Tarih: 2022

Admınıstratıve And Economıcs Scıences Theory, Current Researches and New Trends 4

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Examınıng Center-Perıphery Theory In The Context Of Human Development: Club Convergence Analysıs Editör: Kalay Faruk Basım Sayısı::(1) Sayfa::13 30 Yayınevi:: IVPE ISBN: 978-9940-46-096-9 Tarih: 2022

Current Researces In Economics and Administrative Sciences

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Theoretical Background of The Factors that Determine Innovation Editör: Yüksel Akay Unvan, İbrahim Serbestoğlu Basım Sayısı::(1) Sayfa::514 533 Yayınevi:: IVPE ISBN: 978-9949-46-025-9 Tarih: 2020

Current Researces In Humanities and Social Sciences

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Socıoeconomıc Factors Affectıng The Professıonal Lıves Of Workıng Women: The Case of Zonguldak Editör: Hasan Babacan, Bülent Cercis Tanrıtanır Basım Sayısı::(1) Sayfa::244 263 Yayınevi:: IVPE ISBN: 978-9949-46-024-2 Tarih: 2020

Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences-2019

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Effects of Energy Consumption and Institutional Quality on the Turkish Manufacturing Sector:1995-2013 Editör: Hasan BABACAN, Abidin TEMİZER Basım Sayısı::(1) Sayfa::63 77 Yayınevi:: IVPE ISBN: 978-9940-540-70-8 Tarih: 2019

Economics and Politics

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Industrial Property Rights and Their Economic Significance: Analysis of The Current Situation In Turkey Editör: Harun BAL Basım Sayısı::(1) Sayfa::41 58 Yayınevi:: Akademisyen Kitabevi ISBN: 978-605-258-346-3 Tarih: 2019

Economics and Politics

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Black Sea Economic Cooperation Organization (BSEC) and Turkey: Foreign Trade Analysis Editör: Harun BAL Basım Sayısı::(1) Sayfa::59 78 Yayınevi:: Akademisyen Kitabevi ISBN: 978-605-258-346-3 Tarih: 2019

Globalization, Institutions and Socio-Economic Performance Macro and Micro Perspectives

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Relationship Between Economic Freedom and Innovation: Panel Data Analysis Editör: Ertuğrul Yıldırım, Hamza Çeştepe Basım Sayısı::(1) Sayfa::291 308 Yayınevi:: Peter Lang ISBN: 978-3-631-76852-5 Tarih: 2018

Globalızatıon, Instıtutıons And Socıo-Economıc Performance Macro And Micro Perspectives

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Role of Technoparks in Socio-Economic Development: Analysis of Current Situation in Turkey Editör: Ertuğrul Yıldırım Hamza Çeştepe Basım Sayısı::(1) Sayfa::309 336 Yayınevi:: Peter Lang Pub ISBN: 978-3-631-76852-5 Tarih: 2018

ÇALIŞMA EKONOMİSİ

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: İŞ PİYASASI Editör: HÜSEYİN M. YÜCEOL, FATMA FİDAN Basım Sayısı::(1) Sayfa::347 368 Yayınevi:: LİSANS YAYINCILIK ISBN: 978-605-5044-61-9 Tarih: 2015

Projeler (4)

Çalışan Kadınların Çalışma Hayatlarını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler: Zonguldak İli Örneği

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2016-04-22

Bitiş Tarihi : 2017-12-27

Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Beklentileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Pilot Uygulaması

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2012-05-12

Bitiş Tarihi : 2013-05-12

Bülent Ecevit Üniversitesinin Zonguldak İline Ekonomik Etkisi: Son 5 Yıllık Projeksiyon 2012-2016

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2017-04-20

Bitiş Tarihi : 2017-08-01

Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Elemanlarının İş Memnuniyetinin Araştırılması Mühendislik Fakültesi Pilot Uygulaması

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2012-07-10

Bitiş Tarihi : 2013-07-10

Ödüller (3)

Best Paper

Tarih: 2016
(BESSH-2016)
(Diğer)

Yayın Teşvik Ödülü (UBYT)

Tarih: 2012
(TÜBİTAK)
(Kamu)

Bilimsel Yayınları ve Faaliyetleri Özendirme Yönergesi Ödülü

Tarih: 2012
(BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)