DOÇENT DR.

İsim:

ŞENAY SARAÇ

e-Posta:

senay.sarac

Telefon:

0 372 291 1614

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Makro İktisat

Gelişme Ekonomisi - Makro

Büyüme

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2004-2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (DR) (KOCAELİ ÜNİV. ORTAK)

Tez Adı : İnovasyonun belirleyicileri: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için ampirik bir analiz

Yüksek Lisans

2001-2004

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Enflasyonun belirleyicileri: Türkiye için ampirik bir çalışma

Lisans

1997-2001

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Ülkeler arası kurumsal kalite faklılıkları bağlamında merkez-çevre ilişkisi

AYKUT YAĞLIKARA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Firmaların teknoparktan beklentileri: Zonguldak ili örneği

BEHİCAN ÇAPKIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Türkiye'de genç işsizlik: Gençler üzerine saha çalışması

FATİH TATAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Çocuk yoksulluğu: Türkiye'de mevcut durum analizi ve ülke örnekleriyle karşılaştırma

SULTAN BAŞTÜRK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Çalışan kadınların çalışma hayatlarını etkileyen sosyo-ekonomik faktörler: Zonguldak ili örneği

SERVET KAPÇAK
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (2)

Analysis of the Factors Affecting Current Account Deficit In Turkey by VAR Model (2002:Q1-2014:Q2)

The Macrotheme Review

Tarih: 4/2015 Sayı: 3 Cilt: 4 Sayfa: 55-68 SARAÇ ŞENAY

Endeks:Index Copernicus, ISSN:1848-4735

Website

Energy consumption and economic growth in the USA Evidence from renewable energy

Renewable and Sustainable Energy Reviews

Tarih: 12/2012 Sayı: 9 Cilt: 16 Sayfa: 6770-6774 YILDIRIM ERTUĞRUL,SARAÇ ŞENAY,ASLAN ALPER

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1364-0321 doi:https://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2012.09.004

Website

Ulusal Makaleler (9)

Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliğine İlişkin Panel Veri Analizi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 3/2019 Sayı: 1 Cilt: 15 Sayfa: 77-93 SARAÇ ŞENAY

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208 doi:http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2019149860

Website

The Impact of Globalization and Financial Development on Environment within the Context of STIRPAT Model: The Case of Turkey

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 3/2019 Sayı: 1 Cilt: 19 Sayfa: 55-64 SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0876

Website

Petrol Fiyatları Ve İstihdam İlişkisi: G7 Ülkeleri Örnekleminde Panel Veri Analizi

AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 9/2018 Sayı: 3 Cilt: 18 Sayfa: 31-47 SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0035 doi:http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Zonguldak İline Ekonomik Etkisi

Uluslaraarası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Cilt: 13 Sayfa: 1011-9208 KÖSE YASEMİN,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇAKMAK AHMET FERDA,PEKKAYA MEHMET,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,SARAÇ ŞENAY,ERTAN SELİM,URSAVAŞ NESLİHAN,URSAVAŞ UĞUR,ERME TAHSİN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208

Website

Ar-Ge Harcamalarının Büyüme Üzerindeki Etkisi: İBBS Düzey 1 Bölgelerinin Karşılaştırmalı Analizi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Cilt: 13 Sayfa: 617-627 KESİKOĞLU FERDİ,SARAÇ ŞENAY

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9194

Environmental Kuznets Curve:The Evidence from BSEC Countries

Ege Akademik Bakış

Tarih: 4/2017 Sayı: 2 Cilt: 17 Sayfa: 255-264 SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-099X doi:10.21121/eab.2017225203

Website

Gelişmiş ve Gelişmekte olan Ülkelerde İnovasyonun Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 4/2012 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 39-74 TÜYLÜOĞLU ŞEVKET,SARAÇ ŞENAY

Endeks:TR DİZİN ISSN:1306-6730

Website

Kümelenme Olgusunun Öne Çıkarılarak Yatırımların Teşvik Edilmesinde İndirimli Kurumlar Vergisi

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Tarih: 2/2011 Sayı: 86 Sayfa: 297-313 SARAÇ ŞENAY,EROĞLU ONUR

ISSN:0000-0000

Cagan’ın Para Talebi Modeli ve Enflasyon İlişkisi:Ampirik Analiz (1981-2003)

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Tarih: 10/2010 Sayı: 20 Cilt: 14 Sayfa: 1-16 SARAÇ ŞENAY

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-8370

Website

Uluslararası Bildiriler (16)

Türkiye’de Teknolojik Gelişme, Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik Analizi

(Tam metin bildiri)

Sosyal Bilimler İnovasyon Kongresi-SOSCON 2018 11.05.2018 13.05.2018 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,Şahin Buğra Çağrı,Çapkın Behican Sayfa:349-363 ISBN:978-975-394-088-7 Basım Tarihi : 11.05.2018

Website

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımların Teknolojik Gelişmeye Etkisi

(Tam metin bildiri)

Sosyal Bilimler İnovasyon Kongresi-SOSCON 11.05.2018 13.05.2018 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,KANBUR GİZEM BUSE,GÜNBAY HANİFE Basım Tarihi : 11.05.2018

Yenilenebilir Enerji Tüketimi, İnsani Gelişmişlik Endeksi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Kırılgan Beşli Ülkeler Örneklemi

(Özet bildiri)

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi-MULTICONGRESS 04.05.2018 05.05.2018 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT Sayfa:1000-1000 ISBN:978-605-288-489-8 Basım Tarihi : 04.05.2018

Website

The Impact of Globalization and Financial Development on The Environment in the Context of STIRPAT Model: The Case Of Turkey

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business-ICMEB 2017 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT Basım Tarihi : 10.10.2017

The Effect of Direct Foreign Investment On Innovation: Turkey Sample (1974-2015)

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business-ICMEB 2017 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,KESİKOĞLU FERDİ Sayfa:347-347 ISBN:978-605-82184-0-6 Basım Tarihi : 01.10.2017

Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Zonguldak İline Ekonomik Etkisi

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum KÖSE YASEMİN,YILDIRIM ERTUĞRUL,ÇAKMAK AHMET FERDA,PEKKAYA MEHMET,ŞARKGÜNEŞİ AYKUT,SARAÇ ŞENAY,ERTAN SELİM,URSAVAŞ NESLİHAN,URSAVAŞ UĞUR,ERME TAHSİN Sayfa:173-173 ISBN:978-605-82184-0-6 Basım Tarihi : 01.10.2017

Website

The Effect of RD Expenditures on Economic Growth: Comparative Analysis of Nuts Level 1

(Özet bildiri)

International Congress on Management Economics and Business-ICMEB 2017 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum KESİKOĞLU FERDİ,SARAÇ ŞENAY Basım Tarihi : 01.10.2017

Çalışan Kadınların Çalışma Kararlarını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler: Zonguldak İli Örneği

(Özet bildiri)

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu-AsosCongress 18.05.2017 20.05.2017 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,KAPÇAK SERVET Sayfa:1128-1128 Basım Tarihi : 21.05.2017

Çocuk Yoksulluğu: Türkiye’de Mevcut Durum Analizi ve Ülke Örnekleriyle Karşılaştırma

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi 20.04.2017 22.04.2017 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,BAŞTÜRK SULTAN Sayfa:1773-1789 ISBN:978-605-82729-0-3 Basım Tarihi : 22.04.2017

The Relationship Between Oil Prices and Employment: Panel Data Analysis in G7 Countries

(Özet bildiri)

European Congress on Economic Issues-ECOEI 2017 30.03.2017 01.04.2017 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT Basım Tarihi : 02.04.2017

Relationship Between Economic Freedom and Innovation Panel Data Analysis

(Özet bildiri)

International Conference on Social Sciences and Humanities Challenges:from Diversity to Synergy 13.05.2016 15.05.2016 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT Basım Tarihi : 20.05.2016

The Effects of Energy Consumption and Institutional Quality on Turkish Manufacturing Sector 1995 2013

(Özet bildiri)

Business, Economic, Social Science and Humanities 11.05.2016 12.05.2016 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT Basım Tarihi : 12.05.2016

Environmental Kuznets Curve The Evidence From BSEC Countries

(Özet bildiri)

“II. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium 09.11.2015 13.11.2015 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,YAĞLIKARA AYKUT Basım Tarihi : 15.12.2015

Website

Servıce Structure and Change of Productıon in the Turkısh Economy

(Özet bildiri)

3rd International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference (IIBA 2015) 28.03.2015 02.04.2015 Sözlü Sunum NECLA AYAŞ,SARAÇ ŞENAY Sayfa:112-112 Basım Tarihi : 28.03.2015

Website

Analysis of the Factors Affecting Current Account Deficit In Turkey by VAR Model (2002:Q1-2014:Q2)

(Özet bildiri)

The Business and Social Science Research Conference 19.12.2014 20.12.2014 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY Basım Tarihi : 20.12.2014

Measuring the Sectoral Employment Effects of Changes in Final Demand in Turkey

(Tam metin bildiri)

20. International Input Output Conference 25.06.2012 29.06.2012 Sözlü Sunum SARAÇ ŞENAY,AYAŞ NECLA Basım Tarihi : 12.07.2012

Website

Ulusal Bildiriler (1)

Türkiye’deki Enflasyonun Belirleyicileri: Ampirik Bulgular

(Özet bildiri)

İstatistik Araştırma Sempozyumu- TC Başbakanlık DİE 09.12.2002 11.12.2002 Sözlü Sunum ZENGİN Ahmet,SARAÇ ŞENAY Basım Tarihi : 11.12.2002

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2009-2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2005-2009

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2001-2005

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Komisyon Başkanlığı

2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

İleri Makro İktisat II

(Doktora)

İleri Makro İktisat I

(Doktora)

İLERİ MAKRO İKTİSAT I

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Parasal Analiz I

(Yüksek Lisans)

PARASAL ANALİZ I

(Yüksek Lisans)

Makroekonomik Analiz II

(Yüksek Lisans)

Makroekonomik Analiz I

(Yüksek Lisans)

MAKROEKONOMİK ANALİZ II

Dersler - Lisans

(Lisans)

İktisada Giriş II

(Lisans)

Çalışma Ekonomisi I

(Lisans)

Ulusal İnovasyon Sistemleri

(Lisans)

ULUSAL İNOVASYON SİSTEMLERİ

(Lisans)

Teknoloji ve Yenilik İktisadı

(Lisans)

TEKNOLOJİ VE YENİLİK İKTİSADI

(Lisans)

Para Teorisi

(Lisans)

Para Teori ve Politikası

(Lisans)

Para Politikası

(Lisans)

PARA TEORİSİ

(Lisans)

PARA POLİTİKASI

(Lisans)

Makro İktisat II

(Lisans)

Makro İktisat I

(Lisans)

Makro İktisat

(Lisans)

MAKRO İKTİSAT

Kitaplar (9)

Current Researces In Economics and Administrative Sciences

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Theoretical Background of The Factors that Determine Innovation Editör: Yüksel Akay Unvan, İbrahim Serbestoğlu Basım Sayısı::(1) Sayfa::514 533 Yayınevi:: IVPE ISBN: 978-9949-46-025-9 Tarih: 2020

Current Researces In Humanities and Social Sciences

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Socıoeconomıc Factors Affectıng The Professıonal Lıves Of Workıng Women: The Case of Zonguldak Editör: Hasan Babacan, Bülent Cercis Tanrıtanır Basım Sayısı::(1) Sayfa::244 263 Yayınevi:: IVPE ISBN: 978-9949-46-024-2 Tarih: 2020

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’xxnin Zonguldak İline Ekonomik Etkisi

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-21-6 Tarih: 2019

Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences-2019

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Effects of Energy Consumption and Institutional Quality on the Turkish Manufacturing Sector:1995-2013 Editör: Hasan BABACAN, Abidin TEMİZER Basım Sayısı::(1) Sayfa::63 77 Yayınevi:: IVPE ISBN: 978-9940-540-70-8 Tarih: 2019

Economics and Politics

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Industrial Property Rights and Their Economic Significance: Analysis of The Current Situation In Turkey Editör: Harun BAL Basım Sayısı::(1) Sayfa::41 58 Yayınevi:: Akademisyen Kitabevi ISBN: 978-605-258-346-3 Tarih: 2019

Economics and Politics

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Black Sea Economic Cooperation Organization (BSEC) and Turkey: Foreign Trade Analysis Editör: Harun BAL Basım Sayısı::(1) Sayfa::59 78 Yayınevi:: Akademisyen Kitabevi ISBN: 978-605-258-346-3 Tarih: 2019

Globalızatıon, Instıtutıons And Socıo-Economıc Performance Macro And Micro Perspectives

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Relationship Between Economic Freedom and Innovation: Panel Data Analysis Editör: Ertuğrul Yıldırım Hamza Çeştepe Basım Sayısı::(1) Sayfa::291 308 Yayınevi:: Peter Lang Pub ISBN: 978-3-631-76852-5 Tarih: 2018

Globalızatıon, Instıtutıons And Socıo-Economıc Performance Macro And Micro Perspectives

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Role of Technoparks in Socio-Economic Development: Analysis of Current Situation in Turkey Editör: Ertuğrul Yıldırım Hamza Çeştepe Basım Sayısı::(1) Sayfa::309 336 Yayınevi:: Peter Lang Pub ISBN: 978-3-631-76852-5 Tarih: 2018

ÇALIŞMA EKONOMİSİ

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: İŞ PİYASASI Editör: HÜSEYİN M. YÜCEOL, FATMA FİDAN Basım Sayısı::(1) Sayfa::347 368 Yayınevi:: LİSANS YAYINCILIK ISBN: 978-605-5044-61-9 Tarih: 2015

Projeler (4)

Bülent Ecevit Üniversitesinin Zonguldak İline Ekonomik Etkisi: Son 5 Yıllık Projeksiyon 2012-2016

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 20.04.2017 - 01.08.2017

Çalışan Kadınların Çalışma Hayatlarını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler: Zonguldak İli Örneği

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 22.04.2016 - 27.12.2017

Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Elemanlarının İş Memnuniyetinin Araştırılması Mühendislik Fakültesi Pilot Uygulaması

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 10.07.2012 - 10.07.2013

Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Beklentileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Pilot Uygulaması

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 12.05.2012 - 12.05.2013

Ödüller (3)

Best Paper

Tarih: 2016
(BESSH-2016)
(Diğer)

Yayın Teşvik Ödülü (UBYT)

Tarih: 2012
(TÜBİTAK)
(Kamu)

Bilimsel Yayınları ve Faaliyetleri Özendirme Yönergesi Ödülü

Tarih: 2012
(BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)