RESEARCH ASSIST.

Name:

SENA KAŞIKÇI

Email:

senakasikci

Phone:

2613600-3541

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Endodonti

Öğrenim Bilgileri

Lisans

2011-2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ PR.

Uluslararası Bildiriler (5)

The Effect of Radiotherapy and Obturation Material on the Fracture Resistance of Endodontically Treated Mandibular Premolars

(Özet bildiri)

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 04.09.2019 07.09.2019 Sözlü Sunum AKTEMUR TÜRKER SEVİNÇ,KAŞIKÇI SENA,UZUNOĞLU ÖZYÜREK EMEL,OLCAY KEZİBAN,ELMAS ÖZLEM Sayfa:77-None

Radyoterapinin ve Dolum Materyalinin Kök Kanal Tedavisi Görmüş Alt Çene Küçük Azı Dişlerinin Kırılma Direncine Etkisi

(Özet bildiri)

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 04.09.2019 07.09.2019 Sözlü Sunum AKTEMUR TÜRKER SEVİNÇ,KAŞIKÇI SENA,UZUNOĞLU ÖZYÜREK EMEL,OLCAY KEZİBAN,ELMAS ÖZLEM

Void Evaluation with Different Imaging Methods Following Various Obturation Methods Applied Over Separated NiTi Files.

(Özet bildiri)

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation and The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society 24.04.2019 27.04.2019 Sözlü Sunum AKTEMUR TÜRKER SEVİNÇ,GEDUK GEDİZ,UZUNOĞLU ÖZYÜREK EMEL,KAŞIKÇI SENA

İki Köklü Alt Kanin Dişin Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu

(Özet bildiri)

Türk Dişhekimleri Birliği25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 04.09.2019 07.09.2019 Poster KAŞIKÇI SENA,YURDAGÜL FATMA ZÜHAL,AKTEMUR TÜRKER SEVİNÇ

Dens İnvaginatuslu Maksiller Lateral Dişte Tekrarlayan Kök Kanal Tedavisi

(Özet bildiri)

Dens İnvaginatuslu Maksiller Lateral Dişte Tekrarlayan Kök Kanal Tedavisi 04.09.2019 07.09.2019 Poster KAŞIKÇI SENA,YURDAGÜL FATMA ZÜHAL,AKTEMUR TÜRKER SEVİNÇ

Akademik Görevler

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ / ENDODONTİ ANABİLİM DALI