PROFESÖR DR.

İsim:

ŞADİ ŞEN

e-Posta:

sen

Telefon:

03722911739

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Kimya

Polimer Bilimi

Fiziksel Kimya

Elektrokimya

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1984-1989

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / KİMYA (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Synthesis and characterization of poly (dihalophenylene oxides) from the the decomposition of bis (pyridine) bis(trihalo phenoxo) copper (II) complexes

Yüksek Lisans

1981-1984

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / KİMYA (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Anionic polymerization of e-caprolactam

Lisans

1974-1981

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Polietilenglikol esaslı blok kopolimerin sentezi ve karakterizasyonu

FATMA NUR ÇETİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Poliinden ve polipirol/poliinden kopolimerinin elektrokimyasal yolla eldesi ve karakterizasyonu

SEMİH DANIŞMAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Yeni bir kitosan esaslı süperplastikleştiricinin sentezi ve çimento hamurundaki etkinliğinin araştırılması

UĞUR SEMİH AYTAÇ
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Çeliğin sert krom kaplanması ve çeşitli çalışma parametrelerinin kaplama kalitesine etkilerinin incelenmesi

BAHAR SARIGÜL
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Politiyofen ve türevlerinin elektrokimyasal olarak eldesi ve karakterizasyonu

KÜBRA BAŞAK PERÇİN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Polikarbazol/polipirolün kompozit materyallerinin elektrokimyasal eldesi ve karakterizasyonu

ELİF KAYASAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Pirolün elektropolimerizasyon kinetiği ve polipirol / polianilin kompozit materyallerinin karekterizasyonu

NERMİN DEMİR
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Polipirolün asidik çözeltilerde elektrokimyasal olarak eldesi ve karakterizasyonu

EMEL CESUR
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Anilinin farklı elektrolit ve çözücü sistemleri içerisindeki elektrokimyasal polimerizasyonu

ÖZGÜR KARBAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İletken polikarbazolün elektrokimyasal sentezi ve karakterizasyonu

HÜLYA MACİT
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (14)

Synthesis and physicochemical characterization of PMMA and PNIPAM based block copolymers by using PEG based macro RAFT agents

Journal of Chemical Sciences

Tarih: 3/2022 Sayı: 2 Cilt: 134 Sayfa: 1-13 SENEMOĞLU YETKİN, HAZER BAKİ, ARSLAN HÜLYA, ALLI ABDULKADİR, ALLI SEMA, ŞEN ŞADİ

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0974-3626 doi:10.1007/s12039-022-02047-z

Website

Synthesis of block/graft copolymers based on vinyl benzyl chloride via reversible addition fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization using the carboxylic acid functionalized Trithiocarbonate

JOURNAL OF POLYMER RESEARCH

Tarih: 5/2019 Sayı: 5 Cilt: 26 Sayfa: 101-None HAZER BAKİ,ARSLAN HÜLYA,SENEMOĞLU YETKİN,ŞEN ŞADİ

Endeks:SCI ISSN:1022-9760

The synthesis of a new chitosan based superplasticizer and investigation of its effects on concrete properties

Construction and Building Materials

Tarih: 4/2019 Cilt: 204 Sayfa: 541-549 ARSLAN HÜLYA,AYTAÇ UĞUR SEMİH,BİLİR TURHAN,ŞEN ŞADİ

Endeks:SCI ISSN:0950-0618 doi:10.1016/j.conbuildmat.2019.01.209

The Synthesis of N1E N4E N1 N4 Bis pyridine 2 yl ethylene benzene 1 4 diamine and Investigation of its Efficiency as New Binuclear Catalyst Complex in Copper Based ATRP

Polymer Bulletin

Tarih: 1/2014 Sayı: 0 Cilt: 0 Sayfa: 0-0 H ARSLAN, M GURKAN KAPTAN, O ZIRTIL, M E HANHAN,S SEN

Endeks:SCI doi:DOI: 10.1007/s00289-014-1110-9

H Macit Ş Sen M Saçak Electrochemical Synthesis and Characterization of Polycarbazole

J.of Applied Polymer Science, 96, 894-898, 2005

Tarih: 4/2005 Sayı: 12 Cilt: 96 Sayfa: 894-898 H Macit, Ş ŞEN, M SAÇAK

Endeks:SCI

Synthesis of Mainly Linear Poly dichlorophenyleneoxides based on electrooxidation of bis pyridine bis 4 bromo 2 6 dichlorophenoxo copper II complex in Dimethylformamide Polymer

Polymer

Tarih: 1/1995 Sayı: 15 Cilt: 33 Sayfa: 3013-3018 L ARAS, S SEN, D KISAKUREK

Endeks:SCI

Electroinitiated Polymerization Of Allylphenylether

Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry

Sayı: 12 Cilt: 33 Sayfa: 1817-1821 Ş ŞEN, A USANMAZ, A ONAL

Endeks:SCI

Anodic Peak Potentials HOMO Energy relations of Fluorene derivetives

Bull.Soc.Cheim.Belg

Sayı: 9 Cilt: 102 Sayfa: 583-587 S SEN, N CELEBI, A ONAL, L TURKER

Endeks:SCI

Synthesis and Characterization of Poly dichlorophenyleneoxides based on electrooxidation of bis 2 4 6 trichlorophenoxo bis pyridine copper ıı complex

Polymer,

Sayı: 19 Cilt: 34 Sayfa: 4146-4149 S SEN, D KISAKUREK

Endeks:SCI

Polymerization of bis pyridine bis 2 4 6 tribromophenoxo copper II complex by electrooxidation and Structural characterization By H NMR C NMR and FTIR spectroscopies

J.of Macromolecular Science-Pure and Applied Chemistry

Sayı: 6 Cilt: 30 Sayfa: 481-492 L ARAS, S SEN, L TOPPARE

Endeks:SCI

Polymerization of Bis 2 Bromo 4 6 Dichlorophenoxo bis Pyridine copper ıı complex in DMF by Electroinitiation

Polymer

Sayı: 7 Cilt: 32 Sayfa: 3123-3128 D KISAKUREK, S SEN, L ARAS, L TURKER, L TOPPARE

Endeks:SCI

Anionic Polymerization Of Caprolactam

METU Journal of Pure and Applied Sciences,

Sayı: 2 Cilt: 23 Sayfa: 57-63 S KUCUKYAVUZ, S SEN

Dibromophenol Electroinitiated Polymerization of 4 Chloro 2 6

New Polymeric Materials

Sayı: 3 Cilt: 1 Sayfa: 177-188 S SEN, D KISAKUREK, L TURKER, L TOPPARE,U AKBULUT

Electroinitiated Polymerization of Halophenols Electroinitiation Potential Lumo Relations

Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics.

Sayı: 12 Cilt: 26 Sayfa: 2485-2498 L TURKER, D KISAKUREK, S SEN, U AKBULUT, L TOPPARE

Endeks:SCI

Akademik Görevler

PROFESÖR

2000

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ / FİZİKOKİMYA ANABİLİM DALI

DOÇENT

1996-2000

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ / FİZİKOKİMYA ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1995-1996

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ / FİZİKOKİMYA ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1982-1994

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ / KİMYA PR. (İNGİLİZCE)

İdari Görevler

Bölüm Başkanı

2020

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Müdürü

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı

2003

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Müdür Yardımcısı

1999

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı

1995

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

YiLisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

Y.Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

Y.Lisans Uzmanlık ALANı

(Yüksek Lisans)

Y.Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

Polimerlerin Bozunması

(Yüksek Lisans)

Polimer Teknolojisi

(Yüksek Lisans)

Organik Elektrokimya

(Yüksek Lisans)

NTM707 Polimer Teknolojisi

(Yüksek Lisans)

Kimya Lab-2

(Yüksek Lisans)

KIM799 Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

KIM798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

KIM797 Yüksek Lisans Seminer

(Yüksek Lisans)

KIM723 Polimerlerin Bozunması

(Yüksek Lisans)

KIM464 Kimya Araştırma Projesi-II

(Yüksek Lisans)

KIM463 Kimya Araştırma Projesi

Dersler - Lisans

(Lisans)

Sosyal Sorumluluk Projesi

(Lisans)

Polimer Laboratuvarı

(Lisans)

Polimer Kimyası-I

(Lisans)

Polimer Kimyası-1

(Lisans)

Polimer Kimyası

(Lisans)

Physical Chemistry-2

(Lisans)

Physical Chemistry-1

(Lisans)

POLİMER KİMYASI I

(Lisans)

PHYSİCAL CHEMİSTRY-2

(Lisans)

Kimya Lab-1

(Lisans)

Kimya Araştırma Projesi

(Lisans)

KIM464 KİMYA ARAŞTIRMA PROJESİ-II

(Lisans)

KIM463 Kimya Araştırma Projesi I

(Lisans)

Fizikokimya-2

(Lisans)

Elektrokimya

(Lisans)

Electrochemistry

(Lisans)

Chemistry-1

(Lisans)

CHM193 Chemistry

(Lisans)

CHEMİSTRY-1

(Lisans)

CHEM185 General Chemstryi-I

(Lisans)

CHEM184General Chemistry-II

Kitaplar (2)

Physical Chemistry

(Kitap Tercümesi)

Bölüm Adı: Bölüm 1 (Termodinamik), Bölüm 2 (Termodinamiğin Birinci Yasası) Editör: Nursel PEKEL BAYRAMGİL, Gülsen ASMAN Yayınevi:: Palme Yayıncılık Tarih: 2015

Fizikokimya çevirisi İngilizceden

Yayınevi:: Polme Yayıncılık ISBN: 975-8624-93-8 Tarih: 2004

Projeler (10)

Çeliğin Sert Krom Kaplanması ve Çeşitli Parametrelerin Kaplama Üzerine Etkileri

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Devam Ediyor) 30.03.2015

Politiyofen polikarbazol kompozit materyalinin elektrokimyasal yöntemle eldesi ve karakterizasyonu

BAP 6 (Tamamlandı)

Polivinilidendiflorür PVDF Polipirol kompozit materyalinin elektrokimyasal yöntemle eldesi ve karakterizasyonu

BAP 6 (Devam Ediyor)

Polipirol Polianilin Kompozit Materyalinin Elektrokimyasal olarak eldesi ve Karakterizasyonu

BAP 6 (Tamamlandı)

Zonguldak Taşkömürünün Koklaştırılması işleminde açığa çıkan yan ürünlerin belirlenmes

BAP 6 (Tamamlandı)

Polimerik Malzemelerden Kemik Çimentosu Elde Etmek

BAP 6 (Tamamlandı)

Anilinin farklı elektrolit ve çözücü sistemleri içerisindeki Elektrokimyasal Polimerizasyonu

BAP 6 (Tamamlandı)

Polipirolün Asidik çözeltilerde Elektrokimyasal olarak eldesi ve Karakterizasyonu

BAP 6 (Tamamlandı)

Polipirol Polikarbazol kompozit materyalinin elektrokimyasal olarak eldesi ve karakterizasyonu

BAP 6 (Tamamlandı)

Sanayi Tesislerinde Baca Gazı Ölçümleri ve Emisyon Raporunun hazırlanması

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Üniversite Dışı Deneyimler