PROFESÖR DR.

İsim:

SELDA POLAT HÜSREVŞAHİ

e-Posta:

seldapolat

Telefon:

3723233872

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Eğitim Bilimleri

Temel Alanı : Eğitim Bilimleri Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Eğitim Yönetimi

Eğitim Politikaları

Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri

Öğrenim Bilgileri

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 21/09/2000 - Bitiş Tarihi 13/12/2007
Doktora

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye ve örgütsel tükenmişlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

ZÜBEYİR YAZICI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Okul öncesi eğitim kurumları öğretmenlerinin örgütsel sessizlik düzeyleri

EMİNE UYAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Bilgi okuryazarlığı ve kolektif öğretmen yeterliği arasındaki ilişkinin incelenmesi (Zonguldak ili örneği)

ÖMER ERDEM
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Meslek liselerinde okul terkinin nedenleri, sonuçları ve önlemeye yönelik çözüm önerileri

YELİZ ÖZTÜRK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Okul kültürü ve kolektif öğretmen yeterliği arasındaki ilişki (Zonguldak ili örneği)

MUAMMER CEVAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Ebeveynlerin okul öncesi eğitimi tercih etme nedenleri: Zonguldak ili örneği

LEYLA ERDOĞAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeylerinin değerlendirilmesi

ESRA HACIOĞLU
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı

İlköğretim okul yöneticilerinin eğitime ve eğitimin amaçlarına ilişkin görüşleri

ZUHAL ARİFE KÜÇÜK
Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

İlköğretim okul yöneticileri ve öğretmenlerinin çalıştıkları kuruma yönelik örgütsel metafor algıları (Kastamonu ili örneği)

SEDA YILMAZ
Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (12)

Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye ve Tükenmişlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2022 Sayı: 2 Cilt: 10 Sayfa: 247- YAZICI ZÜBEYİR, POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

Endeks:Scientifıc Indexıng Services,AcademIndex, Google Scholar ISSN:2148-2888

Website

The Reasons for and Results of Ostracism at Schools and Recommendations for Solutions through Teacher Experiences

İnternational Journal of Progressive Education

Tarih: 6/2021 Sayı: 3 Cilt: 17 Sayfa: 202- POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:1554-5210 doi:10.29329/ijpe.2021.346.13

Website

Household education expenditures in Turkey for higher education exam preparation

Educational Research Review

Tarih: 6/2021 Sayı: 6 Cilt: 16 Sayfa: 256- POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA, ÖZTÜRK YELİZ

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:1990-3839 doi:10.5897/ERR2021.4160

Website

Organizational Loneliness of School Administrators

International Journal of Education and Literacy Studies

Tarih: 4/2021 Sayı: 2 Cilt: 9 Sayfa: 41- POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA, ŞAHAN BİRSEN

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2202-9478 doi:10.7575/aiac.ijels.v.9n.2p.41

Website

Relationship between Organizational Mobbing and Silence Behavior among Teachers

Educational Sciences: Theory & Practice

Tarih: 10/2015 Sayı: 5 Cilt: 15 Sayfa: 1179- POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

Endeks:SSCI ISSN:13030485 doi:10.12738/estp.2015.5.2581

Website

Reasons for School Dropout in Vocational High School

Educational Research and Review

Tarih: 9/2014 Sayı: 18 Cilt: 9 Sayfa: 711- POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:1990-3839

Website

Reasons for Demand and Dropping out of Vocational Hıgh Schools from the Perspective of School Administrations

International Journal of Social Sciences and Education

Tarih: 7/2014 Sayı: 4 Cilt: 4 Sayfa: 913- POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

Endeks:Education Full Text (H.W.Wilson) ISSN:2223-4934

Website

Bir mesleğe işe sahip olan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelme nedenleri

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi –Internatıonal Journal of Human Sciences.

Tarih: 1/2014 Sayı: 1 Cilt: 11 Sayfa: 128- POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

Endeks:EBSCO, DOAJ, İntute,ASOS ISSN:1303-5134

Website

Neoliberal Education Policies in Turkey and Transformation in Education

Journal for Critical Education Policy Studies

Tarih: 11/2013 Sayı: 4 Cilt: 11 Sayfa: 159- POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

Endeks:ERİC ISSN:1740-2743

Website

İlköğretim okul yöneticilerinin eğitime ve eğitimin amaçlarına ilişkin görüşleri Primary school administrators opinions regarding education and the purposes of education

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research,

Tarih: 4/2013 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 239- POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

Endeks:DOAJ, Türk Eğitim İndeksi ISSN:2146-5266 doi:jesr.2013.3113a

Website

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Investigating the Attitudes of Students from Pedagogical Formation Certificate Programs and Faculties of Education on the Profession of Teaching

Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi – Internatıonal Journal of Educatıonal Research

Tarih: 1/2013 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 48- POLAT SELDA

Endeks:EBSCOhostIndexCopernicusDOAJ IndexASOS IndexOpen J-Gate IndexPubgetConsortium (WRLC) ISSN:1309-6265

Website

Organizational Metaphor Perceptions of Primary School Adminstrators and Teachers Towards the Instituon They Work for

Procedia-Social and Behavioral Sciences,

Tarih: 10/2012 Sayı: None Cilt: 55 Sayfa: 669- POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

Endeks:Open Access ISSN:1877-0428 doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.550

Website

Ulusal Makaleler (3)

Ücretli Öğretmenlerin Sorunları Üzerine Nitel Bir Araştırma

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2013 Sayı: 28 Cilt: 13 Sayfa: 0- POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

Endeks:ULAKBİM, ASOS, ARAŞTIRMAX,DIRECTORY of RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI) ISSN:1302-8944

Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Okul Yöneticilerinin Yönetim Süreçlerine İlişkin Yönetici Davranışlarını Demokratik Olarak Algılama Düzeyleri

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

Tarih: 5/2012 Sayı: 2 Cilt: 20 Sayfa: 437- Polat Selda, Küçük Zuhal Arife

Endeks:ISI,ASOS,ULAKBİM ISSN:1300-8811

Akademik Başarısızlığın Toplumsal Eşitsizlik Temelinde Çözümlenmesi

Eğitim Bilim ve Toplum Dergisi

Tarih: 12/2009 Sayı: 25 Cilt: 7 Sayfa: 46- POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA Atıf Sayısı: 1

Endeks:ULAKBİM ISSN:1303-9202

Uluslararası Bildiriler (8)

Okul Yöneticilerinin Örgütsel Yalnızlığı / The Loneliness Of School Principals

(Özet bildiri)

Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi (IPCEDU-2020) 2020-09-16 2020-09-19 Sözlü Sunum POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA,ŞAHAN BİRSEN Sayfa:301- ISBN:978-625-7228-11-4 Basım Tarihi : 25.09.2020

Website

Denetim Raporlarının Etkiliği

(Özet bildiri)

ULUSLARARASI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ 2015-05-20 2015-05-22 POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA,ASLAN HÜSEYİN,SEYHAN SARISOY SABRİ

Social İnequality and Participation Turkey Sample

(Tam metin bildiri)

7 th International Conference of the Europen Research Network About Parents in Education Diversity in Education 2009-08-26 2013-08-28 POLAT SELDA

Türkiye de Eğitimde Reform Uygulamalarının Eğitim Denetimine Yansıması Değişen Ne

(Tam metin bildiri)

2.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi 2010-06-23 2010-06-25 Polat Selda, Yolcu Hüseyin

A Study on Discussions About Vocational Technical Education Based on Social İnequality

(Tam metin bildiri)

Critical Education International Conference 2012-06-12 2012-06-16 POLAT SELDA Sayfa:393- ISBN:978-960-9535-42-7

Neo liberal Education Policies Applied in Turkey and Transformation in Education

(Tam metin bildiri)

Second International Conference on Critical Education ICCE 2012-07-10 2012-07-14 POLAT SELDA

Neoliberal İdeolojinin Eğitim Yönetimi Üzerindeki Etkileri

(Tam metin bildiri)

Third International Conference on Critical Education ICCE. 2013-05-15 2013-05-17 Polat Selda, Şentürk İlknur

Maarif Müfettişlerinin Denetim Raporlarına Göre Okul Yönetim İşlerinde Karşılaşılan Sorunlar

(Tam metin bildiri)

VI.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi 2014-06-18 2014-06-20 POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

Ulusal Bildiriler (4)

İsmail Hakkı Tonguç ve Köy Enstitüleri

(Tam metin bildiri)

Kuruluşunun 70. Yılında Bir Toplumsal Değişim Projesi Olarak, “Köy Enstitüleri Sempozyumu” 2010-04-14 2010-04-17 Polat Selda, Oğuz Kevser

Öğretmenlerin Sınıf İçi iletişim Becerileri

(Tam metin bildiri)

II. Uşak Sempozyumu 2011-10-13 2011-10-15 POLAT SELDA

Kastamonu nun Eğitim ve Bilim Profili

(Tam metin bildiri)

Kastamonu Üniversitesi Bilim Günleri 2011-02-17 2011-02-18 POLAT SELDA Sayfa:159- ISBN:978-605-88641-1-5

İlköğretim Okul Yöneticilerinin Eğitime ve Eğitimin Amaçlarına İlişkin Görüşleri Kastamonu İli Örneği

(Tam metin bildiri)

Kamusal Eğitim Sempozyumu. 2012-10-04 2012-10-06 POLAT SELDA

Kitaplar (12)

AKADEMİDE 40 YIL: Prof. Dr. Meral Uysal’a Armağan

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Okul Terkine İlişkin Kuramsal Bir Çalışma Editör: Yıldız Ahmet Basım Sayısı::(1) Sayfa::611 626 Yayınevi:: Ankara Üniversitesi Basımevi ISBN: 978-605-136-611-1 Tarih: 2022

The Role of International Organizations in Education

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The Role of World Health Organization in Education Editör: A. Turner, Hüseyin Yolcu, and Selda Polat Hüsrevsahi Basım Sayısı::(1) Sayfa::52 75 Yayınevi:: Brill ISBN: 978-9004523104, Tarih: 2022

Eğitim Bilimlerinin Kassandrası L. Işıl Ünal İçin Yazılar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sosyal Dışlanma Bağlamında Türkiye'de Romanlar ve Eğitim Editör: Seçkin Özsoy, Erdal Küçüker, Gülay Aslan, Halil Buyruk Basım Sayısı::(1) Sayfa::281 295 Yayınevi:: Siyasal Kitabevi ISBN: 978-625-439-557-4 Tarih: 2022

The Role of International Organizations in Education

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: International Organizations and Education Editör: Turner David A., Yolcu Hüseyin, Polat Hüsrevşahi Selda Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 10 Yayınevi:: Brill ISBN: 978-9004523104 Tarih: 2022

EĞİTİM POLİTİKALARI

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: ULUSAL EĞİTİM POLİTİKALARI Editör: AYDIN BALYER, KENAN ÖZCAN, ARSLAN BAYRAM Basım Sayısı::(1) Sayfa::223 240 Yayınevi:: ANI YAYINCILIK ISBN: 978-605170-549-1 Tarih: 2021

PROF. DR. İNAYET AYDINA ARMAĞAN

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: OKUL KÜLTÜRÜ VE KOLEKTİF ÖĞRETMEN YETERLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Editör: EBRU OĞUZ, KÜRŞAT YILMAZ Basım Sayısı::(1) Sayfa::343 355 Yayınevi:: PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK ISBN: 978-625-8044-12-6 Tarih: 2021

Prof. Dr. Hüseyin Korkut’a Armağan Eğitimde 58 Yıl

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: ÖRGÜTSEL KÖRLÜK VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDEN BAZI KÖR NOKTALAR Editör: Elife Doğan Kılıç Basım Sayısı::(1) Sayfa::337 347 Yayınevi:: Anı Yayıncılık, Ankara/Türkiye ISBN: 978-605-170-465-4 Tarih: 2020

Bilim İnsanı Dr. Mustafa Eski'ye Armağan: Eğitime Adanmış Bir Ömür

(Bilimsel Kitap)

Editör: Hüseyin Yolcu, Sibel Oğuz Haçat Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-625-7228-51-0 Tarih: 2020

Eğitim Bilimine Giriş

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Eğitimin Sosyal temelleri Editör: Arslan Ali Basım Sayısı::(1) Sayfa::120 150 Yayınevi:: NOBEL YAYIN DAĞITIM ISBN: 6053207016 Tarih: 2017

Eğitim ekonomisi ve Planlamasına Adanmış Bir Ömür Prof Dr Mahmut Adem e 80 Yaş Armağanı

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Eğitime Erişimde Farklı Değişkenlerin Belirleyiciliği Üzerine Kuramsal Bir Çalışma Editör: Prof. Dr. Kasım Karatütük Basım Sayısı::(1) Sayfa::350 384 Yayınevi:: ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ ISBN: 978-605-136-220-5 Tarih: 2015

Prof. Dr. Haydar Taymaz Armağan Kitabı

(Bilimsel Kitap)

Editör: İnayet Aydın; Kürşad Yılmaz Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Pegem Akademi ISBN: 978-605-364-932-8 Tarih: 2014

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Okul Çevre İlişkileri Editör: Aycan Çiçek Sağlam Yayınevi:: Maya Akademi Tarih: 2013

Üniversite Dışı Deneyimler

Anglia Ruskin Unıversity

2013-0

Academıc visitor

Academıc Visitor

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

1995-0

Öğretmen

None