DOÇENT

İsim:

SELDA POLAT HÜSREVŞAHİ

Email:

seldapolat

Telefon:

3723233872

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Eğitim Bilimleri

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2000-2007

None

None

Yüksek Lisans

1995-1999

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Lisans

1991-1995

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / EĞİTİMİN YÖNETİMİ VE POLİTİKASI BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Öğretmenlerin Bilgi Okuryazarlığı ve Kolektif Öğretmen Yeterliği Arasındaki İlişkinin incelenmesi

ÖMER ERDEM
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeylerinin değerlendirilmesi

ESRA HACIOĞLU
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İlköğretim okul yöneticilerinin eğitime ve eğitimin amaçlarına ilişkin görüşleri

ZUHAL ARİFE KÜÇÜK
Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İlköğretim okul yöneticileri ve öğretmenlerinin çalıştıkları kuruma yönelik örgütsel metafor algıları (Kastamonu ili örneği)

SEDA YILMAZ
Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Uluslararası Makaleler (8)

Relationship between Organizational Mobbing and Silence Behavior among Teachers

Educational Sciences: Theory & Practice

Tarih: 10/2015 Sayı: 5 Cilt: 15 Sayfa: 1179-1189 POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

Endeks:SSCI ISSN:13030485 doi:10.12738/estp.2015.5.2581

Website

Reasons for School Dropout in Vocational High School

Educational Research and Review

Tarih: 9/2014 Sayı: 18 Cilt: 9 Sayfa: 711-718 POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

Endeks:ERIC ISSN:1990-3839

Reasons for Demand and Dropping out of Vocational Hıgh Schools from the Perspective of School Administrations

International Journal of Social Sciences and Education

Tarih: 7/2014 Sayı: 4 Cilt: 4 Sayfa: 913-924 POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

Endeks:Education Full Text (H.W.Wilson) ISSN:2223-4934

Bir mesleğe işe sahip olan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelme nedenleri

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi –Internatıonal Journal of Human Sciences.

Tarih: 1/2014 Sayı: 1 Cilt: 11 Sayfa: 128-145 POLAT SELDA

Endeks:EBSCO, DOAJ, İntute,ASOS

Neoliberal Education Policies in Turkey and Transformation in Education

Journal for Critical Education Policy Studies

Tarih: 11/2013 Sayı: 4 Cilt: 11 Sayfa: 159-179 POLAT SELDA

Endeks:ERİC ISSN:1740-2743

İlköğretim okul yöneticilerinin eğitime ve eğitimin amaçlarına ilişkin görüşleri Primary school administrators opinions regarding education and the purposes of education

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research,

Tarih: 4/2013 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 239-255 Küçük Zuhal Arife, Polat Selda Atıf Sayısı: 1

Endeks:DOAJ, Türk Eğitim İndeksi ISSN:2146-5266 doi:jesr.2013.3113a

Website

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Investigating the Attitudes of Students from Pedagogical Formation Certificate Programs and Faculties of Education on the Profession of Teaching

Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi – Internatıonal Journal of Educatıonal Research

Tarih: 1/2013 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 48-60 POLAT SELDA Atıf Sayısı: 1

Endeks:EBSCOhostIndexCopernicusDOAJ IndexASOS IndexOpen J-Gate IndexPubgetConsortium (WRLC) ISSN:1309-6265

Website

Organizational Metaphor Perceptions of Primary School Adminstrators and Teachers Towards the Instituon They Work for

Procedia-Social and Behavioral Sciences,

Tarih: 10/2012 Cilt: 55 Sayfa: 669-678 Yılmaz Seda, Polat Selda

Endeks:Open Access ISSN:1877-0428 doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.550

Website

Ulusal Makaleler (3)

Ücretli Öğretmenlerin Sorunları Üzerine Nitel Bir Araştırma

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2013 Sayı: 28 Cilt: 13 Sayfa: 0-0 POLAT SELDA

Endeks:ULAKBİM, ASOS, ARAŞTIRMAX,DIRECTORY of RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI) ISSN:1302-8944

Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Okul Yöneticilerinin Yönetim Süreçlerine İlişkin Yönetici Davranışlarını Demokratik Olarak Algılama Düzeyleri

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

Tarih: 5/2012 Sayı: 2 Cilt: 20 Sayfa: 437-450 Polat Selda, Küçük Zuhal Arife

Endeks:ISI,ASOS,ULAKBİM ISSN:1300-8811

Akademik Başarısızlığın Toplumsal Eşitsizlik Temelinde Çözümlenmesi

Eğitim Bilim ve Toplum Dergisi

Tarih: 12/2009 Sayı: 25 Cilt: 7 Sayfa: 46-62 POLAT SELDA Atıf Sayısı: 1

Endeks:ULAKBİM ISSN:1303-9202

Uluslararası Bildiriler (7)

Denetim Raporlarının Etkiliği

(Özet bildiri)

ULUSLARARASI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ 20.05.2015 22.05.2015 POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA,ASLAN HÜSEYİN,SEYHAN SARISOY SABRİ

Social İnequality and Participation Turkey Sample

(Tam metin bildiri)

7 th International Conference of the Europen Research Network About Parents in Education Diversity in Education 26.08.2009 28.08.2013 POLAT SELDA

Türkiye de Eğitimde Reform Uygulamalarının Eğitim Denetimine Yansıması Değişen Ne

(Tam metin bildiri)

2.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi 23.06.2010 25.06.2010 Polat Selda, Yolcu Hüseyin

A Study on Discussions About Vocational Technical Education Based on Social İnequality

(Tam metin bildiri)

Critical Education International Conference 12.06.2012 16.06.2012 POLAT SELDA Sayfa:393-403 ISBN:978-960-9535-42-7

Neo liberal Education Policies Applied in Turkey and Transformation in Education

(Tam metin bildiri)

Second International Conference on Critical Education ICCE 10.07.2012 14.07.2012 POLAT SELDA

Neoliberal İdeolojinin Eğitim Yönetimi Üzerindeki Etkileri

(Tam metin bildiri)

Third International Conference on Critical Education ICCE. 15.05.2013 17.05.2013 Polat Selda, Şentürk İlknur

Maarif Müfettişlerinin Denetim Raporlarına Göre Okul Yönetim İşlerinde Karşılaşılan Sorunlar

(Tam metin bildiri)

VI.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi 18.06.2014 20.06.2014 POLAT HÜSREVŞAHİ SELDA

Ulusal Bildiriler (4)

İsmail Hakkı Tonguç ve Köy Enstitüleri

(Tam metin bildiri)

Kuruluşunun 70. Yılında Bir Toplumsal Değişim Projesi Olarak, “Köy Enstitüleri Sempozyumu” 14.04.2010 17.04.2010 Polat Selda, Oğuz Kevser

Öğretmenlerin Sınıf İçi iletişim Becerileri

(Tam metin bildiri)

II. Uşak Sempozyumu 13.10.2011 15.10.2011 POLAT SELDA

Kastamonu nun Eğitim ve Bilim Profili

(Tam metin bildiri)

Kastamonu Üniversitesi Bilim Günleri 17.02.2011 18.02.2011 POLAT SELDA Sayfa:159-173 ISBN:978-605-88641-1-5

İlköğretim Okul Yöneticilerinin Eğitime ve Eğitimin Amaçlarına İlişkin Görüşleri Kastamonu İli Örneği

(Tam metin bildiri)

Kamusal Eğitim Sempozyumu. 04.10.2012 06.10.2012 POLAT SELDA

Akademik Görevler

DOÇENT

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2012-2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2008-2012

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı

2011

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM FAKÜLTESİ

Dekan Yardımcısı

2010

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2008

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

OKUL YÖNETİMİ

(Yüksek Lisans)

EĞİTİM POLİTİKALARI

Dersler - Lisans

(Lisans)

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

(Lisans)

Sınıf yönetimi

(Lisans)

SINIF YÖNETİMİ

(Lisans)

Eğitim Bilimine Giriş

Kitaplar (3)

Eğitim Bilimine Giriş

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Eğitimin Sosyal temelleri Editör: Arslan Ali Basım Sayısı::(1) Sayfa::120 150 Yayınevi:: NOBEL YAYIN DAĞITIM ISBN: 6053207016 Tarih: 2017

Eğitim ekonomisi ve Planlamasına Adanmış Bir Ömür Prof Dr Mahmut Adem e 80 Yaş Armağanı

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Eğitime Erişimde Farklı Değişkenlerin Belirleyiciliği Üzerine Kuramsal Bir Çalışma Editör: Prof. Dr. Kasım Karatütük Basım Sayısı::(1) Sayfa::350 384 Yayınevi:: ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ ISBN: 978-605-136-220-5 Tarih: 2015

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Okul Çevre İlişkileri Editör: Aycan Çiçek Sağlam Yayınevi:: Maya Akademi Tarih: 2013

Üniversite Dışı Deneyimler

Milli Eğitim Bakanlığı

1995-2008

Öğretmen

öğretmen / Kamu