DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

SEDAT POLAT

e-Posta:

sedat.polat

Telefon:

03722911697

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Maliye

Temel Alanı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Mali Hukuk

Kamu Maliyesi

Bütçe ve Mali Planlama

Öğrenim Bilgileri

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 11/07/2011 - Bitiş Tarihi 19/06/2014
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MALİYE

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 20/09/2018 - Bitiş Tarihi 09/07/2020
Önlisans

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / ADALET

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 20/09/2018 - Bitiş Tarihi 09/07/2020
Önlisans Programı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / ADALET

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 03/09/2007 - Bitiş Tarihi 06/06/2011
Lisans-Anadal

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 07/07/2014 - Bitiş Tarihi 05/05/2021
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MALİYE

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Vergilendirme yetkisinin anayasal sınırları: Türkiye ve G20 ülkeleri karşılaştırması

İSMAİL AKÇAOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (8)

Rekabet İlkesi Kapsamında Kamu Alım Usullerinin Değerlendirilmesi

Sayıştay Dergisi

Tarih: 3/2023 Sayı: 128 Cilt: None Sayfa: 101- POLAT SEDAT, Öztunç İhsan

Endeks:TR DİZİN ISSN:2651-351X

Website

Türk Vergi Sisteminde Kamu Kaynaklı Kentsel Rantların Vergilendirilmesi: Mevzuatın Değerlendirilmesi ve Vergi Önerisi

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Tarih: 1/2023 Sayı: 38 Cilt: None Sayfa: 1- POLAT SEDAT, ESER LEVENT YAHYA

Endeks:TR DİZİN ISSN:1307-9832

Website

Sosyoekonomi Dergisinde Yayınlanan Makalelerin BibliyometrikAnalizi: 2005-2019 Dönemi

Sosyoekonomi

Tarih: 7/2020 Sayı: 45 Cilt: 28 Sayfa: 281- POLAT SEDAT

Endeks:ESCI ISSN:1305-5577 doi:10.17233

Website

Çevresel Kalite ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri İçin Statik Panel Veri Analizi

Maliye Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 177 Cilt: None Sayfa: 87- ÜNAL HÜSEYİN, POLAT SEDAT

Endeks:ESCI ISSN:1300-3623

Website

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarında Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorunu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi

Tarih: 7/2019 Sayı: 2 Cilt: 12 Sayfa: 439- ESER LEVENT YAHYA,POLAT SEDAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-3740

Website

Evsel Katı Atıkların Vergilendirilmesi:Türkiye’de Çevre Temizlik VergisineFayda İlkesi Çerçevesinde Eleştirel BirBakış

Maliye Dergisi

Tarih: 7/2015 Sayı: 169 Cilt: None Sayfa: 1- ŞENTÜRK SUAT HAYRİ,ESER LEVENT YAHYA,POLAT SEDAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-3623

Website

Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına Yönelik Teşvikler: Türkiye Ve İskandinav Ülkeleri Uygulamaları

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

Tarih: 1/2015 Sayı: 12 Cilt: None Sayfa: 201- ESER LEVENT YAHYA,POLAT SEDAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-7423

Website

Motorlu Tasıtlar Vergisinde Degisim Ihtiyacı: TürkiyeIçin Bir Model Önerisi

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Tarih: None/2015 Sayı: 2 Cilt: 15 Sayfa: 269- POLAT SEDAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-1279

Website

Ulusal Makaleler (4)

Gayrimenkul Değer Artışlarına İlişkin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda Yapılan Düzenlemelerin Rant Vergisi Kapsamında Değerlendirilmesi

Vergi Raporu

Tarih: 11/2020 Sayı: 11 Sayfa: 63- POLAT SEDAT, ESER LEVENT YAHYA

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-6920

Koronavirüs İle Mücadele Kapsamında Salgından En Fazla Etkilenen Ülkelerin Almış Oldukları Vergisel Önlemler

Vergi Sorunları Dergisi

Tarih: 9/2020 Sayı: 384 POLAT SEDAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-8951

Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Çevreci Otomobillere Sağlanan Vergisel Ayrıcalıklar ve Türkiye Karşılaştırması

Legal Mali Hukuk dergisi

Tarih: 7/2020 Sayı: 186 Cilt: 16 Sayfa: 1637- POLAT SEDAT,YILMAZ TARIK ZEKİ,ESER LEVENT YAHYA

Endeks:TR DİZİN ISSN:1305-4074

Website

Elektronik Ticaretin Transfer Fiyatlandırmaya Etkisi

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2014 Sayı: 23 Cilt: 12 Sayfa: 52- ESER LEVENT YAHYA,POLAT SEDAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-029X

Uluslararası Bildiriler (7)

Vergilendirme Yetkisinin Anayasal Temellerinin Türkiye Ve G-20 Ülkeleri Anayasaları Kapsamında Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

XI. ASEAD International Symposium Social Sciences 2023-05-20 Sözlü Sunum Akçaoğlu İsmail, POLAT SEDAT Basım Tarihi : 22.05.2023

Website

Fiyatlama Ve Vergilendirmede Cinsiyet Eşitsizliğinin İzleri: Pembe Vergi Ve Tampon Vergisi Üzerine Değerlendirmeler

(Özet bildiri)

SOCRATES 5th International Conference on Education, Management, Economy and Social Sciences 2022-08-07 Sözlü Sunum Çomaktekin Ümran, POLAT SEDAT ISBN:978-605-73381-6-7 Basım Tarihi : 31.08.2022

Website

Vergilemenin İşgücü Piyasası Üzerindeki Etkisi: Seçilmiş OECD Ülkelerinde Vergi Takozu ve İşsizlik İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme

(Özet bildiri)

4. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi 2021-09-11 Sözlü Sunum BAŞOĞLU AYKUT, POLAT SEDAT Sayfa:20- ISBN:978-625-7464-23-9 Basım Tarihi : 27.09.2021

Website

Investigating The Taken Tax Measures In The Countries Which Most Affected By The COVID19 Pandemic

(Özet bildiri)

5 th International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus) 2020-05-28 2020-05-30 Sözlü Sunum POLAT SEDAT Sayfa:57- Basım Tarihi : 10.06.2020

Taxpayer Rights: The Comparison Of Taxpayer’xxs Rights In Tax Procedure Law And In The Draft Of The Tax Procedure Law

(Özet bildiri)

7th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences 2017-05-19 2017-05-22 Sözlü Sunum POLAT SEDAT Sayfa:34- Basım Tarihi : 01.06.2017

Günah Vergileri: ABD ve Türkiye’deki Mevcut Durumun Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

I. uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 2016-10-13 2016-10-15 Sözlü Sunum AKTUĞ MUHAMMET,POLAT SEDAT Sayfa:176- ISBN:978-605-82968-0-0 Basım Tarihi : 15.12.2016

Website

Gayrimenkul Değer Artışı Gelirlerinin Vergi Dışı Bırakılmasının Vergilemede Adalet İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 2016-10-13 2016-10-15 Sözlü Sunum POLAT SEDAT,AKTUĞ MUHAMMET,BAŞOĞLU AYKUT Basım Tarihi : 15.12.2016

Website

İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı

27-06-2022 / 27-06-2025

MALİYE BÖL.

Kitaplar (3)

Vergi ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde OECD

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Vergi ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde Almanya Editör: Prof. Dr. Ersan Öz, Doç. Dr. S. Şehnaz Altunkar, Doç. Dr. Selçuk Buyrukoğlu, Doç. Dr. Hüseyin Kutbay Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 43 Yayınevi:: Ekin Yayınevi ISBN: 9786258235180 Tarih: 2022

Teorik Perspektiften İktisadi ve Finansal Olguların Değerlendirilmesi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kamu Kaynaklı Gayrimenkul Değer Artışlarının Vergilendirilmesi: Seçilmiş Ülke Örnekleri Editör: Dr.Şahin KARABULUT Basım Sayısı::(1) Sayfa::439 455 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-8443-34-9 Tarih: 2021

Sümerlerden Türkiye Cumhuriyetine Maliye Tarihi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Verginin Tarihi Gelişimi ve Geçmişte Uygulanan Bazı İlginç Vergi Konuları Editör: Doç. Dr. Ali Rıza Gökbunar, Yrd. Doç. Dr. Alparslan Uğur Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Beta Tarih: 2016