DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

ŞEBNEM SANKIR

e-Posta:

sebnem.morsumbul

Telefon:

2912858

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Sosyoloji

Temel Alanı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Eğitim Sosyolojisi

Sanat Sosyolojisi

Gençlik Sosyolojisi

Öğrenim Bilgileri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 20/08/2009 - Bitiş Tarihi 25/02/2014
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / SOSYOLOJİ

KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

Kayıt Tarihi : 31/08/2007 - Bitiş Tarihi 03/07/2009
Yüksek Lisans-Tezli

SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / GÜVENLİK YÖNETİMİ

Uluslararası Makaleler (4)

A qualitative study: An evaluation of smoking among young people aged 15–20 years in Turkey using bourdieu’s concepts.

Addicta: The Turkish Journal on Addictions

Tarih: 12/2022 Sayı: 3 Cilt: 8 Sayfa: 233- SANKIR ŞEBNEM, SANKIR HASAN, ÇAKIR KARDEŞ VİLDAN, ATASOY NURAY

Endeks:Web of Science-Emerging Sources Citation Index ISSN:2148-7286

Website

A Qualitative Study: An Evaluation of Smoking Among Young People Aged 15-20 Years in Turkey Using Bourdieu's Concepts

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS

Tarih: None/2022 Sayı: None Cilt: 9 Sayfa: 233- Sebnem Sankir, Hasan Sankir, Vildan Cakir Kardes, Nuray Atasoy

Endeks:WOS.ESCI ISSN:None

Website

The Role of Family and Teachers on Art Choice of Students- The Example of Fine Arts High School

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE

Tarih: None/2019 Sayı: None Cilt: 44 Sayfa: 173- Hasan Sankir, Sebnem Sankir

Endeks:WOS.SSCI ISSN:None

Website

Merkez Çevre Perspektifinde Türk Toplum Yapısında Gözlemlenen Problem Alanlarına Yönelik Sosyolojik

Journal of Turkish Studies

Tarih: 1/2015 Sayı: Volume 10 Issue 2 Cilt: 10 Sayfa: 679- MORSÜMBÜL ŞEBNEM

Endeks:ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System) ISSN:1308-2140 doi:10.7827/TurkishStudies.7572

Website

Ulusal Makaleler (5)

Cultural Crowdfunding Platforms as Cultural Mediators of the Art Field

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi

Tarih: 10/2022 Sayı: 8 Sayfa: 11- SANKIR ŞEBNEM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2687-1890 doi:10.46372/arts.1092809

Website

University-city interaction and perception in terms of social change: the case of Bülent Ecevit University

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

Tarih: 1/2017 Sayı: 3 Cilt: 7 Sayfa: 473- SANKIR HASAN,SANKIR ŞEBNEM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-5959 doi:10.5961/jhes.2017.224

Website

İNTIHARDA CINSIYETE ÖZGÜ RISKLER BIREYSEL VE AILESEL RISK FAKTÖRLERI

Tunceli üniversitesi sosyal bilimler dergisi,

Tarih: 10/2015 Sayı: 7 Cilt: 4 Sayfa: 28- SANKIR HASAN,SARAÇLI ÖZGE,SANKIR ŞEBNEM,ATASOY NURAY

Endeks:Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index) ISSN:2147-1614

Website

İNTIHARDA CINSIYETE ÖZGÜ RISKLER BIREYSEL VE AILESEL RISKFAKTÖRLERI

Tunceli üniversitesi sosyal bilimler dergisi

Tarih: 10/2015 Sayı: 7 Cilt: 4 Sayfa: 28- SANKIR HASAN,SARAÇLI ÖZGE,SANKIR ŞEBNEM,ATASOY NURAY

Endeks:Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), TÜBİTAK–ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Veri Tabanı ISSN:2147-1614

Kültürel Değerlerin Üç Kuşak Arasındaki Değişimi Üzerine Bir İnceleme Ankara Örneği

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları

Tarih: 12/2014 Sayı: 21 Sayfa: 136- SANKIR ŞEBNEM

Endeks:Tübitak Ulakbilim sosyal bilimler veri tabanı, MLA ve EBSCO ISSN:1305-5992

Uluslararası Bildiriler (5)

Bourdieu’cu Perspektiften Bir Sosyal Alan Olarak “Eğitim”

(Özet bildiri)

IXth International Eurasian Educational Research Congress’2022 2022-06-20 Sözlü Sunum SANKIR ŞEBNEM, SANKIR HASAN Sayfa:236- ISBN:978-605-170-738-9 Basım Tarihi : 01.07.2022

Website

Yaratıcı Sanatlar Alanında Yer Alan Sanatçıların Sanatı Seçmelerine Etki Eden Faktörler

(Özet bildiri)

4.ULUSLARARASI SANAT VE ESTETİK SEMPOZYUMU 2021-12-27 Sözlü Sunum SANKIR ŞEBNEM, SANKIR HASAN Sayfa:112- ISBN:978-625-7501-26-2 Basım Tarihi : 29.11.2021

Website

BAĞIMLILIK ÜZERiNE OLAN ÇALIŞMALARIN SOSYOLOJİK ANALİZİ

(Özet bildiri)

International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus) 2018-12-15 2018-12-16 Sözlü Sunum SANKIR ŞEBNEM Basım Tarihi : 31.12.2018

Website

The Prevalence of Domestic Violence Against Women, the Types of Violence, Violence Perception and Women’xxs Attitudes Toward Violence in Zonguldak City Center

(Özet bildiri)

WPA XVII World Congress of Psychiatry, Berlin 2017 2017-10-08 2017-10-12 Poster keser hasret ozan,ATASOY NURAY,SARAÇLI ÖZGE,SANKIR ŞEBNEM Basım Tarihi : 08.10.2017

Asylum Seekers In Zonguldak Provınce And Theır Settlement Experıence

(Tam metin bildiri)

Refugees And Forced Immıgratıon / I. International Interdisciplinary Conference on Refugee and Forced Immigration Studies in Social Sciences, Humanities and Art, İstanbul 2016-09-22 2016-09-24 Sözlü Sunum SANKIR HASAN,SANKIR ŞEBNEM Sayfa:120- ISBN:978-605-9207-39-3 Basım Tarihi : 22.09.2016

İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı

29-08-2022 / 25-08-2025

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Anabilim Dalı Başkanı

23-08-2022 / 23-08-2025

TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞME

Anabilim Dalı Başkanı

22-09-2020 / 22-08-2022

Toplumsal Yapı ve Değişme

Bölüm Başkan Yardımcısı

19-11-2019 / 22-08-2022

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Anabilim Dalı Başkanı

22-09-2017 / 22-09-2020

Toplumsal Yapı ve Değişme

Bölüm Başkan Yardımcısı

22-06-2017 / 14-11-2019

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Anabilim Dalı Başkanı

18-09-2014 / 18-09-2017

Toplumsal Yapı ve Değişme

Kitaplar (3)

Beşeri ve Sosyal Bilimlerden Seçkin Araştırmalar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Ivan Illich’in “Okulsuz Toplum” Yaklaşımı Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme Basım Sayısı::(1) Sayfa::107 122 Yayınevi:: Duvar ISBN: 978-625-7502-68-9 Tarih: 2021

Bağımlılığa Giden Yolun Sosyolojik ve Psikiyatrik Yönleri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: BOURDIEUCU PERSPEKTİFTEN GENÇLERDE SİGARA, ALKOL VE MADDE KULLA- NIM SEBEPLERİ Editör: Nuray Atasoy, Vildan Çakır Kardeş, Şebnem Sankır Basım Sayısı::(1) Sayfa::119 144 Yayınevi:: Efil ISBN: 978-605-4335-43-8 Tarih: 2020

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ETKİLEŞİMİ ÜNİVERSİTENİN ŞEHRE ETKİLERİ VE ŞEHRİN ÜNİVERSİTE ALGISI

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-605-9678-01-8 Tarih: 2016

Projeler (2)

Zonguldak’taki Mülteciler: Yaşam Deneyimleri, Sorunlar ve Öneriler”

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-02-12

Bitiş Tarihi : 2016-02-12

Zonguldak - Bülent Ecevit Üniversitesi Etkileşimi:Üniversitenin Şehre Etkileri ve Şehrin Üniversite Algısı

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2014-07-09

Bitiş Tarihi : 2015-07-09