DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

SERDAR DENİZ ÖZDEMİR

e-Posta:

sdeniz.ozdemir

Telefon:

2912873

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Türk Halk Bilimi

Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi

Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2014-2019

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)

Tez Adı : Türk Halk Anlatılarında Dev Motifi

Yüksek Lisans

2011-2014

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Anadolu masallarında su ve ateş

Lisans

2004-2008

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Rabgûzî'nin "Kısasü'l-Enbiyâ" adlı eserinde yer alan mitolojik unsurlar

EMİNE GİZEM YILMAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Zonguldak (Merkez İlçe) Halk Hekimliği Uygulamaları

BÜŞRA KOÇ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Türk Kültüründe Mavi Rengi ve Sembolik Yansımaları

ŞEYMANUR ÖZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

AFGANİSTAN'DAN TOKAT'A GÖÇ EDEN TÜRKMENLERİN GEÇİŞ DÖNEMİ ÂDETLERİ (DOĞUM, EVLENME, ÖLÜM)

CİHAN MELİH BOZDEMİR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

ANADOLU SAHASI TÜRK HALK ANLATILARINDA UYKU MOTİFİ

RUKİYE ALİNCAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Çaycuma Yöresi Doğum Adetleri

SİBEL DİKYOL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Belagerdan Destanı'nın Sembolik Çözümlemesi

ŞULE KUL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (4)

Boston Destanı'nın Arketipsel Tahlili

Milli Folklor Dergisi

Tarih: 3/2021 Sayı: 129 Sayfa: 58-71 ŞİMŞEK ESMA, ÖZDEMİR SERDAR DENİZ

Endeks:AHCI ISSN:1300-3984

Website

ALİYÂR, Zikri Alyar

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

Tarih: 4/2019 ÖZDEMİR SERDAR DENİZ

Endeks:Diğer endeksler ISSN:-

Âşık Veysel’in Şiirlerinde Sosyal Eleştiri

AKRA Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi

Tarih: 9/2018 Sayı: 16 Sayfa: 151-161 ÖZDEMİR SERDAR DENİZ

Endeks:Sobiad ISSN:2148-0370

Kahramanın Sembolik Yolculuğu Bağlamında Ferhat ile Şirin Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme

INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES

Tarih: 9/2015 Sayı: 20 Sayfa: 242-253 ÖZDEMİR SERDAR DENİZ

Endeks:EBSCO Host/ DOAJ/ OAJİ.net/aSOS/Akademik Dizin/Türk Eğitim İndeksi/Cite Factor/ ISSN:2146-1961

Website

Uluslararası Bildiriler (3)

Toplum, Mizah ve Kültürel Bellek Bağlamında İncili Çavuş Fıkraları

(Tam metin bildiri)

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI EDEBİYAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU 28.04.2016 30.04.2016 Sözlü Sunum ÖZDEMİR SERDAR DENİZ Cilt: 2 Sayfa:287-294 Basım Tarihi : 30.04.2016

Köroğlu Destanında Su ve Ateş Unsurları

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Bolu Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu 26.10.2013 27.10.2013 Sözlü Sunum ÖZDEMİR SERDAR DENİZ Sayfa:417-431 ISBN:978-605-342-190-0 Basım Tarihi : 01.06.2015

Âşık Seyrânî’nin Şiirlerinde Yer Alan Peygamber Kıssaları Üzerine Sembolik Motifler Bağlamında Bir İnceleme

(Tam metin bildiri)

3. Uluslararası Develi Âşık Seyrânî ve Türk Kültürü Kongresi 30.06.2022 Sözlü Sunum ÖZDEMİR SERDAR DENİZ

Ulusal Bildiriler (1)

Âşık Veysel in Şiirlerinde Sosyal Eleştiri

(Tam metin bildiri)

ÂŞIK VEYSEL SEMPOZYUMU 24.05.2015 24.05.2015 Sözlü Sunum ÖZDEMİR SERDAR DENİZ Basım Tarihi : 01.04.2019

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2020

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2012-2012

Harvard University

Department of the Classics

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2011-2020

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Yönetim Kurulu Üyeliği

2021

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2020

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2020

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Lisans

(Lisans)

Türk Halk Edebiyatına Giriş II

(Lisans)

Türk Halk Edebiyatı IV

(Lisans)

Türk Halk Edebiyatı II

Kitaplar (2)

Türk Halk Anlatılarında Devler

(Bilimsel Kitap)

Editör: Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Paradigma Akademi ISBN: 978-625-8069-94-5 Tarih: 2022

Toroslardan Tanrı Dağlarına Türk Halk Biliminin Ulu Çınarı Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN Armağanı

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Dev Motifi Basım Sayısı::(1) Sayfa::813 824 Yayınevi:: Kömen Yayınları ISBN: 978-605-2074-27-5 Tarih: 2019