DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

SERDAR DENİZ ÖZDEMİR

e-Posta:

sdeniz.ozdemir

Telefon:

2912873

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Türk Halk Bilimi

Temel Alanı : Filoloji Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi

Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi

None

Öğrenim Bilgileri

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 01/09/2014 - Bitiş Tarihi 23/05/2019
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 15/09/2011 - Bitiş Tarihi 09/07/2014
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 06/09/2004 - Bitiş Tarihi 02/06/2008
Lisans-Anadal

EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Belagerdan Destanı'nın sembolik çözümlemesi

ŞULE KUL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Türk Saz Şiirinin Mizah Teorileri Bağlamında İncelenmesi (19.ve 20.yy)

GÖKHAN ATEŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Karadeniz Ereğli'de Posoflu Bir Halk Şairi: Erdal AVCI, Hayatı, Sanatı ve Eserleri

ANIL ERGİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Rabgûzî'nin "Kısasü'l-Enbiyâ" adlı eserinde yer alan mitolojik unsurlar

EMİNE GİZEM YILMAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Zonguldak (Merkez İlçe) Halk Hekimliği Uygulamaları

BÜŞRA KOÇ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Türk Kültüründe Mavi Rengi ve Sembolik Yansımaları

ŞEYMANUR ÖZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Dalli Destanı'nın Sembolik Çözümlemesi

BÜŞRA ERGÜL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

AFGANİSTAN'DAN TOKAT'A GÖÇ EDEN TÜRKMENLERİN GEÇİŞ DÖNEMİ ÂDETLERİ (DOĞUM, EVLENME, ÖLÜM)

CİHAN MELİH BOZDEMİR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

ANADOLU SAHASI TÜRK HALK ANLATILARINDA UYKU MOTİFİ

RUKİYE ALİNCAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Çaycuma Yöresi Doğum Adetleri

SİBEL DİKYOL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Belagerdan Destanı'nın Sembolik Çözümlemesi

ŞULE KUL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (5)

Kahramanın Sembolik Serüveni Bağlamında Belagerdan Destanında Yer Alan Mekân Sembolleri

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature

Tarih: 1/2023 Sayı: 1 Cilt: 9 Sayfa: 149- ÖZDEMİR SERDAR DENİZ, KUL ŞULE

Endeks:Sobiad, CiteFactor,İsam, Academic Keys, SIS vd. ISSN:2149-892X doi:10.20322/littera.1180919

Website

Boston Destanı'nın Arketipsel Tahlili

Milli Folklor Dergisi

Tarih: 3/2021 Sayı: 129 Cilt: None Sayfa: 58- ŞİMŞEK ESMA, ÖZDEMİR SERDAR DENİZ

Endeks:AHCI ISSN:1300-3984

Website

ALİYÂR, Zikri Alyar

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

Tarih: 4/2019 Sayı: None Cilt: None Sayfa: None- ÖZDEMİR SERDAR DENİZ

Endeks:Diğer endeksler ISSN:-

Website

Âşık Veysel'in Şiirlerinde Sosyal Eleştiri

AKRA Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi

Tarih: 9/2018 Sayı: 16 Cilt: None Sayfa: 151- ÖZDEMİR SERDAR DENİZ

Endeks:Sobiad ISSN:2148-0370

Website

Kahramanın Sembolik Yolculuğu Bağlamında Ferhat ile Şirin Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme

INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES

Tarih: 9/2015 Sayı: 20 Cilt: None Sayfa: 242- ÖZDEMİR SERDAR DENİZ

Endeks:EBSCO Host/ DOAJ/ OAJİ.net/aSOS/Akademik Dizin/Türk Eğitim İndeksi/Cite Factor/ ISSN:2146-1961

Website

Ulusal Makaleler (1)

Afganistan'dan Tokat'a Göç Eden Türkmenlerin Doğum Gelenekleri Üzerine Bir İnceleme

Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2023 Sayı: 1 Cilt: 1 ÖZDEMİR SERDAR DENİZ, Bozdemir Cihan Melih

ISSN:2980-1044

Website

Uluslararası Bildiriler (3)

Âşık Seyrânî'nin Şiirlerinde Yer Alan Peygamber Kıssaları Üzerine Sembolik Motifler Bağlamında Bir İnceleme

(Tam metin bildiri)

3. Uluslararası Develi Âşık Seyrânî ve Türk Kültürü Kongresi 2022-06-30 2022-07-02 Sözlü Sunum ÖZDEMİR SERDAR DENİZ Cilt: 2 Sayfa:175- ISBN:978-605-9117-77-7 Basım Tarihi : 01.03.2023

Toplum, Mizah ve Kültürel Bellek Bağlamında İncili Çavuş Fıkraları

(Tam metin bildiri)

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI EDEBİYAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU 2016-04-28 2016-04-30 Sözlü Sunum ÖZDEMİR SERDAR DENİZ Cilt: 2 Sayfa:287- Basım Tarihi : 30.04.2016

Köroğlu Destanında Su ve Ateş Unsurları

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Bolu Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu 2013-10-26 2013-10-27 Sözlü Sunum ÖZDEMİR SERDAR DENİZ Sayfa:417- ISBN:978-605-342-190-0 Basım Tarihi : 01.06.2015

Ulusal Bildiriler (1)

Âşık Veysel'in Şiirlerinde Sosyal Eleştiri

(Tam metin bildiri)

ÂŞIK VEYSEL SEMPOZYUMU 2015-05-24 2015-05-24 Sözlü Sunum ÖZDEMİR SERDAR DENİZ Basım Tarihi : 01.04.2019

İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı

26-08-2022 / 25-08-2025

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Anabilim Dalı Başkanı

23-08-2022 / 23-08-2025

TÜRK HALK EDEBİYATI

Bölüm Başkan Yardımcısı

24-11-2020 / 19-08-2022

TÜRK DİLİ VE ED.BÖL.

Anabilim Dalı Başkanı

03-03-2020 / 19-08-2022

Türk Halk Edebiyatı

Kitaplar (2)

Türk Halk Anlatılarında Devler

(Bilimsel Kitap)

Editör: Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Paradigma Akademi ISBN: 978-625-8069-94-5 Tarih: 2022

Toroslardan Tanrı Dağlarına Türk Halk Biliminin Ulu Çınarı Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN Armağanı

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'nde Dev Motifi Basım Sayısı::(1) Sayfa::813 824 Yayınevi:: Kömen Yayınları ISBN: 978-605-2074-27-5 Tarih: 2019

Ödüller (1)

Yayın Başarı Belgesi

Tarih: 2023
(Üniversite)