DOÇENT DR.

İsim:

SEYİTHAN DEMİRDAĞ

e-Posta:

sdemirdag

Telefon:

3233872

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Eğitim Bilimleri

Temel Alanı : Eğitim Bilimleri Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Eğitim Yönetimi

None

Öğrenim Bilgileri

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 27/08/2021 - Bitiş Tarihi Devam Ediyor

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / EMLAK YÖNETİMİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 27/08/2021 - Bitiş Tarihi Devam Ediyor

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / EMLAK YÖNETİMİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 30/09/1996 - Bitiş Tarihi 20/12/2000

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurum Yöneticilerinin Teknik Liderlik Becerileri ile Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Düzeyleri Arasındaki İlişki

İLHAMİ ŞİRİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Okul Müdürlerinin Hesap Verebilirlik Düzeyleri ile Öğretmenlerin Motivasyonları Arasındaki İlişki

GÖNÜL ARABACI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Okul yöneticilerinin liderlik tarzları, okul iklimi ve öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi: Zonguldak ili örneği

MUSTAFA KOCAOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

COVID-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları, mesleki motivasyonları ve örgütsel iletişim iklimi düzeylerinin incelenmesi

LÜTFULLAH KARADEMİR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Covıd-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin mesleki kimlik algıları ve uzaktan eğitime yönelik tutumları ile okul kültürü arasındaki ilişki

MUSTAFA KARAGÖL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Okul müdürlerinin teknolojik liderlik davranışı ve kriz yönetimi becerileri ile öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi

İSA KÜRŞAD ÜNVER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Öğretmen algılarına göre iletişim becerileri ve okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özelliklerinin öğretim ortamındaki kuşaklararası iklim üzerindeki etkisinin incelenmesi

AYŞE KALO EFE
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Öğretmenlerin algılarına göre örgütsel destek, örgütsel sinizm ve öğretmen performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi

BETÜL DENİZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Öğretmen algılarına göre liderlik stilleri, etkili okul ve okulda şeffaflık arasındaki ilişkinin incelenmesi: Zonguldak ili örneği

FATİH ELEKOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (40)

The Mediating Role of Life Satisfaction in The Relationship Between Graduate Students’ Time Management and Motivation

Asia Pacific Journal of Education

Tarih: 12/2023 Sayı: 4 Cilt: 2022 Sayfa: 1- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:SSCI ISSN:0218-8791 doi:10.1080/02188791.2022.2151413

Website

Okul Kültürünün Mesleki Kimlik ve Uzaktan Eğitim Bağlamında Yordanması: COVID-19 Pandemisi Sürecinde Öğretmen Algıları

Mehmet Akif Ersoy Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi

Tarih: 3/2023 Sayı: 2 Cilt: 66 Sayfa: 544- KARAGÖL MUSTAFA, DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-8944 doi:10.21764/maeuefd.1147740

Website

Okul Yöneticilerinin Liderlik Tarzları, Okul İklimi Ve Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2022 Sayı: 2 Cilt: 13 Sayfa: 28- DEMİRDAĞ SEYİTHAN, KOCAOĞLU MUSTAFA

Endeks:Academindex ISSN:2146-7862

Website

Teknolojik Liderlik Davranışı, Kriz Yönetimi ve Uzaktan Eğitim Arasındaki İlişki: Öğretmen Algıları

Bilecik Seyh Edebali Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi

Tarih: 12/2022 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 202- ÜNVER İSA KÜRŞAD, DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:EBSCO ISSN:2548-088X doi:10.33905/bseusbed.1149027

Website

Examining the Occupational Anxiety Levels of Teacher Candidates during Covid-19 Pandemic Process

Technology, Innovation and Special Education Research Journal (TISER)

Tarih: 12/2022 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 154- DEMİRDAĞ SEYİTHAN, AKSAL MÜRŞİDE CEREN

Endeks:H.W. Wilson ISSN:2791-8181

Website

Examining Life Satisfaction and Communication Skills of University Students as the Predictors of their Motivation

Yuksekogretim Dergisi

Tarih: 6/2022 Sayı: 1 Cilt: 12 Sayfa: 51- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:H. W. Wilson ISSN:2146-796X doi:10.2399/yod.20.707231

Website

The Mediating Role of Communication Skills in The Relationship Between Leadership Style and 21st-Century Skills

South African Journal of Education

Tarih: 5/2022 Sayı: 2 Cilt: 42 Sayfa: 1- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:SSCI ISSN:0256-0100 doi:10.15700/saje.v42n2a2053

Website

Eğitim Fakültesinde Görevli Akademisyenlerin COVID-19 Pandemi Sürecine İlişkin Görüşleri: Türkiye Örneği (The Opinions of Academicians in the Faculty of Education on the COVID-19 Pandemic Process: The Case of Turkey)

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi (Journal of Higher Education and Science)

Tarih: 4/2022 Sayı: 1 Cilt: 12 Sayfa: 201- DEMİRDAĞ SEYİTHAN, AKBABA ALTUN SADEGÜL

Endeks:H. W. Wilson ISSN:2146-5959 doi:10.5961/higheredusci.1021647

Website

Sosyal Ağ: Okul İçi İletişime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal

Tarih: 1/2022 Sayı: None Cilt: 65 Sayfa: None- KAMAR MURAT, DEMİRDAĞ SEYİTHAN, KORKMAZ KADİR

Endeks:GS ISSN:2630-631X doi:10.29228/smryj.66124

Website

School Principals' Instructional Leadership as a Predictor of Teacher Motivation

Inquiry in Education

Tarih: 11/2021 Sayı: 2 Cilt: 13 Sayfa: 1- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2154-6282

Website

Öğretmelerin Rol Belirsizliği Ve Rol Çatışması Durumları İle Uzaktan Eğitime Karşı Tutumlarının İncelenmesi

International Journal of Management and Social Researches

Tarih: 8/2021 Sayı: 16 Cilt: 8 Sayfa: 56- ÜNVER İSA KÜRŞAD, DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:EBSCO ISSN:2148-1415

Website

Communication Skills and Time Management as the Predictors of Student Motivation

International Journal of Psychology and Educational Studies

Tarih: 1/2021 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 38- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:2148-9378 doi:10.17220/ijpes.2021.8.1.222

Website

The Mediating Role of Life Satisfaction in the Relationship between Time Management and Communication Skills

Educational Administration: Theory and Practice-Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi

Tarih: 1/2021 Sayı: 1 Cilt: 27 Sayfa: 967- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:Journals Indexed in Eric ISSN:1300-4832 doi:10.14527/kuey.2021.002

Website

The perceptions of teacher candidates about rural schools: practicum and student teaching programs

Journal of Higher Education and Science

Tarih: 12/2020 Sayı: 3 Cilt: 10 Sayfa: 584- DEMİRDAĞ SEYİTHAN,GOFF PETER T,TRESS ALYSON

Endeks:Index Copernicus ISSN:2146-5959

Website

Öğretmenlerin öğretimsel liderlik algilari ve sinifyönetimi becerilerinin öğretim ortamindakikuşaklararasi iklim üzerindeki rolünün incelenmesi

Journal of International Social Science Education (ISSEJ)

Tarih: 12/2020 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 83- EFE AYŞE KALO,DEMİRDAĞ SEYİTHAN,ERTEM HASAN YÜCEL

Endeks:Index Copernicus International (ICI), ERIH PLUS ISSN:2146-6297

Website

Velilerin Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Yönetim Becerileri ile Okul İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Academia Journal of Eucational Research

Tarih: 10/2020 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 65- ALTUNTAŞ BURCU,DEMİRDAĞ SEYİTHAN,ERTEM HASAN YÜCEL

Endeks:Academic Resource Index ISSN:2619-9351

Website

Life Satisfaction of International Students In Turkey: A Content Analysis Study (Türkiye’deki Uluslararası Öğrencilerin Yaşam Doyumu: Bir İçerik Analizi Çalışması)

Route Educational Social Science Journal

Tarih: 9/2020 Sayı: 9 Cilt: 7 Sayfa: 310- ERTEM HASAN YÜCEL,DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:Open Academic Journal Index, SOBIAD ISSN:2148-5518 doi:http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.2759

Website

Okul Müdürlerinin 21. Yüzyıl Becerileri, İletişim Becerileri ve Liderlik Stillerinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi

Karaelmas Journal of EducationalSciences

Tarih: 6/2020 Sayı: 2020 Cilt: 8 Sayfa: 101- ELEKOĞLU FATİH,DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:Index Copernicus ISSN:2148-2888

Website

Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Kültürü, Sınıf Yönetimi ve Öğretmen Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Karaelmas Journal of EducationalSciences

Tarih: 6/2020 Sayı: 2020 Cilt: 8 Sayfa: 65- DENİZ BETÜL,DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:Index Copernicus ISSN:2148-2888

Website

The Effects of Westernization Efforts on the Turkish Education System

International Journal of Educational Research Review

Tarih: 1/2020 Sayı: 3 Cilt: 5 Sayfa: 165- DEMİRDAĞ SEYİTHAN,KHALIFA MUHAMMAD

Endeks:DRJI ISSN:2458-9322

Website

Öğretim Elemanlarının Liderlik Yaklaşımları: Türkiye’deki Yükseköğretim Örneği

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 2019 Cilt: 7 Sayfa: 241- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:Index Copernicus ISSN:2148-2888

Website

Critical Thinking as a Predictor of Self-Esteem of University Students

Alberta Journal of Educational Research

Tarih: 12/2019 Sayı: 4 Cilt: 65 Sayfa: 305- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:Australian Education Index ISSN:1923-1857

Website

Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi: EreğliEğitim Fakültesi Örneği (The Investigation of the Quality of Life of University Students:Example of Eregli Faculty of Education)

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Tarih: 6/2019 Sayı: 2019 Cilt: 7 Sayfa: 57- DEMİRDAĞ SEYİTHAN,SARICI HASAN

Endeks:Index Copernicus ISSN:2148-2888

Website

Review of Research on Multiculturalism and Multicultural Education in Turkey: 2000-2018

International Online Journal of Educational Sciences (IOJES)

Tarih: None/2019 Sayı: 5 Cilt: 11 Sayfa: 146- DEMİRDAĞ SEYİTHAN,ÜNLÜ KAYNAKÇI FATMA ZEHRA

Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List ISSN:1309-2707 doi:http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2019.05.010

Website

Akademisyenlerin Örgütsel Toksisiteye İliskin Algıları

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Egitim Dergisi

Tarih: 7/2018 Sayı: 4 Cilt: 26 Sayfa: 1319- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-8811

Website

Yükseköğretimdeki Öğrencilerin Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi

Yükseköğretim ve Bilim

Tarih: 4/2018 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 51- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-5959 doi:10.5961/jhes.2018.247

Website

What Instructional Leaders Need to Know About the Effects of Inclusion

European Journal of Educational Research

Tarih: 4/2017 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 175- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:ERIC ISSN:21658714 doi:10.12973/eu-jer.6.2.175

Website

Student Attitudes in Inclusive Settings: Public Middle Schools

International Journal of Psycho-Educational Sciences

Tarih: 12/2016 Sayı: 3 Cilt: 5 Sayfa: 130- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:DRJI ISSN:2325-775X

Website

The Relationship between Faculty Members School Culture and Burnout Levels Based on the Perceptions of Teacher Candidates

E-International Journal of Educational Research

Tarih: 12/2016 Sayı: 3 Cilt: 7 Sayfa: 49- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:EBSCO ISSN:1309-6265 doi:10.19160/e-ijer.96556

Website

Examining the Computer Attitudes and Internet Attitudes of Substitute Teachers Self Confidence towards ICT

International Journal of Psycho-Educational Sciences

Tarih: 9/2016 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 89- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:DRJI ISSN:2325-775X

Website

Applying School Administrators Authentic Leadership Skills in Conflict Situations The Perceptions of Substitute Teachers

Universal Journal of Educational Research

Tarih: 6/2016 Sayı: 7 Cilt: 4 Sayfa: 1644- DEMİRDAĞ SEYİTHAN,KALAFAT SEZAİ

Endeks:ERIC ISSN:2332-3213 doi:10.13189/ujer.2016.040716

Website

Perceptions of Education Interns on the Management of Classroom Behaviors

International Online Journal of Primary Education

Tarih: 12/2015 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 46- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:Tei, Google Scholar ISSN:1300-915X

Website

Assessing Teacher Self Efficacy and Job Satisfaction: Middle School Teachers

Journal of Educational and Instructional Studies in the World (WJEIS)

Tarih: 8/2015 Sayı: 3 Cilt: 5 Sayfa: 35- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:EBSCO ISSN:2146-7463

Website

Management of Errors in Classrooms Student Mistakes and Teachers

International Journal of Humanities and Social Science

Tarih: 7/2015 Sayı: 7 Cilt: 5 Sayfa: 77- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:EBSCO ISSN:2220-8488

Website

Self Assessment of Middle School Teachers: Classroom Management and Discipline Referrals

International Journal on New Trends in Education and Their Implications

Tarih: 4/2015 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 45- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:EBSCO ISSN:1309-6249

Website

The Relationship Between Critical Thinking Abilities and Classroom Management Skills of High School Teachers

Educational Research and Reviews

Tarih: 4/2015 Sayı: 7 Cilt: 10 Sayfa: 850- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:ERIC ISSN:1990-3839 doi:10.5897/ERR2015.2173

Website

Classroom management and students self esteem: Creating positive classrooms

Educational Research and Reviews

Tarih: 1/2015 Sayı: 2 Cilt: 10 Sayfa: 191- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:ERIC ISSN:1990-3839 doi:10.5897/ERR2014.2000

Website

Effective Teaching Strategies and Student Engagement: Students with Learning Disabilities

International Journal of Teaching and Education

Tarih: 9/2014 Sayı: 3 Cilt: 2 Sayfa: 168- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:RePEc, Google Scholar, ProQuest, Research Bible, Ulrich´s Periodicals, WorldCat ISSN:2336-2022

Website

Student Engagement and Writing Tasks in Science Classrooms

InternationalJournal of Teaching and Education

Tarih: 3/2014 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 38- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:RePEc, Google Scholar, ProQuest, Research Bible, Ulrich´s Periodicals, WorldCat ISSN:None

Website

Team Teaching Science Success for All Learners Review of the book Team Teaching Science Success for All Learners by Ed Linz Mary Jane Heater Lori A Howard

International Journal of Environmental Science Education

Tarih: 1/2012 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 369- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:ERIC ISSN:None

Website

Ulusal Makaleler (11)

Okul Yöneticilerinin COVID -19 Pandemi Sürecine İlişkin Görüşleri (School Administrators' Views on the COVID-19 Pandemic Process)

Trakya Eğitim Dergisi

Tarih: 1/2022 Sayı: 1 Cilt: 12 Sayfa: 273- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2630-6301

Website

Öğrenci Çeşitliliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Tarih: 3/2019 Sayı: 1 Cilt: 12 Sayfa: 1- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2458-8342 doi:10.30964/auebfd 410769

Website

Yükseköğretim Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin Araştırılması

Asya Öğretim Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 19- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2659

Website

Çeşitlilik ve Sosyal Adalet Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi (KEBD)

Tarih: 12/2017 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 273- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2888

Website

Öğretmenlerin Milli Eğitim Müfettişlerinin Okul Yönetimine Yönelik Rehberlik Rollerine İlişkin Algıları

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi (KEBD)

Tarih: 6/2017 Sayı: 2017 Cilt: 5 Sayfa: 89- DEMİRDAĞ SEYİTHAN,ECER EMRİYE,AYDOĞAN KÜBRA,TUNÇ ŞEVAL

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2888

Website

Ücretli Öğretmen Algılarına Göre İlkokul Yöneticilerinin Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven ve Yıldırma Davranışları Arasındaki İlişki

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 3/2017 Sayı: 1 Cilt: 17 Sayfa: 132- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-0493

Website

İlkokul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları İle Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki İlişki: Ücretli Öğretmen Görüşleri

Journal of Turkish Studies

Tarih: 1/2016 Sayı: 3 Cilt: 11 Sayfa: 879- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2140 doi:10.7827/TurkishStudies.9250

Website

Yaşamın Anlamı Ölçeği YAÖ Türkçeye Uyarlama Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 8/2015 Sayı: 2 Cilt: 16 Sayfa: 83- DEMİRDAĞ SEYİTHAN,KALAFAT SEZAİ

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-2899 doi:10.17679/iuefd.16250801

Website

Öğrencilerin Akademik Öz Yeterliliklerinin Yetenek Ortam ve Eğitim Kalitesine Göre Karşılaştırılması

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Tarih: 2/2015 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 315- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-9199

Website

Bireylerin Dilenciler Hakkındaki Görüşleri ve Okul Çağındaki Çocukların Dilenme Nedenleri

Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute

Tarih: 1/2015 Sayı: 21 Cilt: 2015 Sayfa: 85- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2922 doi:10.5505/pausbed.2015.81994

Website

Otantik Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlik Davranışlarının Karşılaştırılması Öğretmen Adayları

Journal of Turkish Studies

Tarih: 1/2015 Sayı: 15 Cilt: 10 Sayfa: 273- DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2140 doi:10.7827/TurkishStudies.8747

Website

Uluslararası Bildiriler (62)

Pandemi Sürecinde Okul Yöneticilerinin Yönetim Becerileri ile Öğretmenlerin İş Tatminlerinin İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

15. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 2022-05-21 Sözlü Sunum BIYIKLI ALİ, DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 01.12.2022

Website

COVID-19 Pandemi Sürecinde Okul Müdürlerinin Öğretimsel Denetim Konusunda Karşılaştıkları Zorlukların İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

15. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 2022-05-21 Sözlü Sunum ATLIHAN ERSİN, DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 01.12.2022

Website

Pandemi Döneminde Öğretmenlerin Okul Kültürü ve Sınıf Yönetimi Becerileri Algılarının İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

15. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 2022-05-21 Sözlü Sunum LADİK HAKAN, DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 01.12.2022

Website

Pandemi Sürecinde Okulda Mobbing ve Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algılarının İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

15. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 2022-05-21 Sözlü Sunum AKDOĞAN İSMAİL, DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 01.12.2022

Website

Okul Yöneticilerine Göre COVID-19 Pandemi Sürecinin Okul ve Aileler Üzerindeki Etkisi

(Tam metin bildiri)

15. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 2022-05-21 Sözlü Sunum GÜNENÇ METİN, DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 01.12.2022

Website

COVID-19 Salgın Döneminde Öğretmenlerin Öğretimsel Liderliği Ve 21. Yüzyıl Becerileri

(Tam metin bildiri)

15. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 2022-05-21 Sözlü Sunum GEZER OKTAY, DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 01.12.2022

Website

Pandemi Sürecinde Okul Yöneticilerinin Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel Yabancılaşma Düzeylerinin İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

15. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 2022-05-21 Sözlü Sunum TAŞKIN ŞENNUR, DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 01.12.2022

Website

COVID-19 Pandemi Döneminde İngilizce Öğretmenlerinin Okul Kültürüne İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma

(Tam metin bildiri)

15. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 2022-05-21 Sözlü Sunum KURUBACAK YASEMİN, DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 01.12.2022

Website

Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri İle Etkili Okul Arasındaki İlişki: Zonguldak İli Örneği

(Tam metin bildiri)

15. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 2022-05-21 Sözlü Sunum ARABACI GÖNÜL, DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 01.12.2022

Website

Öğretmenlerin Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Davranışlarına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma

(Tam metin bildiri)

15. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 2022-05-21 Sözlü Sunum VERDİ YADİGAR, DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 01.12.2022

Website

Meslek Lisesi Öğrencilerinin Alan Tercihlerinde Sosyo-Ekonomik Ve Çevresel Faktörlerin Etkisi

(Tam metin bildiri)

15. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 2022-05-21 Sözlü Sunum ŞİRİN İlhami, DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 01.12.2022

Website

Sınıf Rehber Öğretmenlerine Göre Okul Müdürlerinin Sınıf Yönetimine Etkilerinin İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

14. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 2021-10-29 Sözlü Sunum ŞİRİNKAN MEHMET YUSUF, DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 29.10.2021

Website

Öğretmenlerin Teknolojiyle Bütünleşme Düzeyleri ile Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

14. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 2021-10-29 Sözlü Sunum KORUM SEDAT, DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 29.10.2021

Website

Okul Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Düzeyleri ile Öğretmenlerin Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki

(Tam metin bildiri)

14. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 2021-10-29 Sözlü Sunum YİRMİBEŞ TUNCAY, DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 29.10.2021

Website

Okul Yöneticilerinin Pandemi Sürecinde Özel Eğitime İlişkin Yaşadıkları Problemler

(Tam metin bildiri)

14. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 2021-10-29 Sözlü Sunum GİYİK NALAN GİZEM, DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 29.10.2021

Website

Fen Bilimleri Öğretmenlerine Göre Okul Yöneticilerinin STEM Eğitimine İlişkin Görüşleri

(Tam metin bildiri)

14. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 2021-09-29 Sözlü Sunum ŞENER DİDEM ALPER, DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 29.10.2021

Website

Okul Müdürlerinin Yönetim Tarzları ve Etkileşimci Liderlik Stilleri ile Öğretmenlerin İş Doyumu Üzerine Bir İnceleme

(Tam metin bildiri)

10. Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi 2021-09-15 Sözlü Sunum KARAGÖL MUSTAFA, DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 17.09.2021

Website

Covıd-19 Salgınının Beraberinde Getirdiği Uzaktan Eğitimin Öğrencilere Etkisi

(Tam metin bildiri)

10. Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi 2021-09-15 Sözlü Sunum KARADEMİR LÜTFULLAH, DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 16.09.2021

Website

Okul Yöneticilerinin Liderlik Tarzlarının Öğretmenlerin Motivasyonuna Ve Algılanan Örgütsel Destek Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

12. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu 2020-07-05 2020-07-07 Sözlü Sunum KOCAOĞLU MUSTAFA,DEMİRDAĞ SEYİTHAN ISBN:978-605-69948-8-3 Basım Tarihi : 03.07.2020

Website

Sınıf Öğretmenleri ile Branş Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitiminin Değerlendirilmesine Yönelik Görüşleri

(Özet bildiri)

2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu (ISCER) 2017-11-03 2017-11-05 Sözlü Sunum DURU FULYA,DEMİRDAĞ SEYİTHAN,GÖREN GİZEM HATİCE Basım Tarihi : 12.11.2017

Determining the Quality of Life of Students in Higher Education

(Özet bildiri)

IAFOR, The European Conference on Education, Brighton, England. 2017-06-30 2017-07-02 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 09.07.2017

Website

Determining Authentic Leadership Behaviors of Instructors According to The Perceptions of Guidance and Psychological Counseling Students (Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Algılarına Göre Öğretim Üyelerinin Otantik Liderlik Davranışlarının Belirlenmesi)

(Özet bildiri)

8th International Congress on New Trends in Education 2017-05-18 2017-05-20 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN,YILMAZ SEMRA,DALKIÇ İREM Basım Tarihi : 27.05.2017

Website

Views of Prımary, Secondary School and Hıgh School Teachers on In-Service Education (İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitime Yönelik Görüşleri)

(Özet bildiri)

8th International Congress on New Trends in Education 2017-05-18 2017-05-20 Sözlü Sunum ÖZDEMİR ATİLLA,DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 27.05.2017

Website

Teachers’ Perceptions on Guidance Roles of Education Inspectors

(Özet bildiri)

The Ninth International Congress of Educational Research 2017-05-11 2017-05-14 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 21.05.2017

Website

Instructional Leadership Behaviors of School Principals Perceived by Primary and Secondary School Teachers

(Özet bildiri)

The Ninth International Congress of Educational Research 2017-05-11 2017-05-14 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 21.05.2017

Website

The Effects of Organizational Toxicity in Higher Education: CopingStrategies

(Özet bildiri)

6th Cyprus International Conference on Educational Research, Kyrenia, Cyprus. 2017-05-04 2017-05-06 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 13.05.2017

Website

Applying School Administrators Authentic Leadership Skills in Conflict Situations The Perceptions of Substitute Teachers

(Özet bildiri)

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi 2016-09-29 2016-10-02 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 29.09.2016

Measuring The Attitudes of Substitute Teachers Towards The Internet Computer Use Self Confidence in ICT Technologies

(Özet bildiri)

International Conference for Academic Disciplines, Boston, Massachusetts. 2016-05-23 2016-05-27 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 23.05.2016

The Classroom Management Approaches of Teachers Types of Schools and Teachers Genders

(Özet bildiri)

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 2016-05-05 2016-05-08 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 05.05.2016

Teachers Classroom Management Approaches Based on Their Teaching Experiences

(Özet bildiri)

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 2016-05-05 2016-08-05 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 05.05.2016

The Numbers of Students and Teachers Classroom Management Approaches

(Özet bildiri)

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 2016-05-05 2016-05-08 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 05.05.2016

A Comparison between Authentic Leadership and Organizational Citizenship Behaviors Teacher Candidates

(Özet bildiri)

3rd International Conference on Primary Education 2015-10-08 2015-10-10 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 08.10.2015

The Relationship Between Primary School Administrators Ethical Leadership And Conflict Management Strategies The Perceptions of Substitute Teachers

(Özet bildiri)

3rd International Conference on Primary Education 2015-10-08 2015-10-10 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 08.10.2015

The Perceptions of Substitute Teachers about Organizational Justice Organizational Trust and Mobbing Primary School Administrators

(Özet bildiri)

3rd International Conference on Primary Education 2015-10-08 2015-10-10 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 08.10.2015

Perceptions of education interns on the management of classroom behaviors

(Özet bildiri)

7th International Congress of Educational Research 2015-05-28 2015-05-31 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 28.05.2015

Management of errors in classrooms Student mistakes and teachers

(Özet bildiri)

7th International Congress of Educational Research 2015-05-28 2015-05-31 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 28.05.2015

Self Assessment of Middle School Teachers Classroom Management and Discipline Referrals

(Özet bildiri)

6th International Congress on New Trends in Education 2015-04-24 2015-04-26 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 24.04.2015

Website

Assessing Teacher Self Efficacy and Job Satisfaction Middle School Teachers

(Özet bildiri)

6th International Congress on New Trends in Education 2015-04-24 2015-04-26 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 24.04.2015

Classroom Management and Student Behaviors Middle Schools

(Özet bildiri)

4th International Conference on Education and Management Innovation (ICEMI-IEDRIC), Bandar Seri Begawan, Brunei. 2015-02-04 2015-02-05 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 04.02.2015

Website

Attitudinal Changes of Middle School Students in Inclusive Settings

(Özet bildiri)

International Society of Educational Research (iSER) 2014 World Conference 2014-10-29 2014-11-02 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 09.11.2014

Website

Acceptance of Diversity A Case for Inclusion

(Tam metin bildiri)

9th International Balkan Education and Science (BES) Congress 2014-10-16 2014-10-18 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 25.10.2014

Student engagement and writing tasks in science classrooms

(Özet bildiri)

International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2014-04-13 2014-04-16 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN ISBN:978-80-87927-00-7 Basım Tarihi : 23.04.2014

Reaching all students teaching science with confidence to students with learning disabilities

(Özet bildiri)

National Science Teachers Association (NSTA) 2014-04-03 2014-04-06 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN Basım Tarihi : 13.04.2014

Implementing science inclusion in charterschools Why should it work

(Özet bildiri)

Associationfor Science Teacher Education (ASTE) 2013-01-03 2013-01-06 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN,LAUBACH TIMOTHY Basım Tarihi : 13.01.2013

Öğretmenlerin Öğretimsel Liderliği ve Sınıf Yönetimi Becerilerinin Öğretim Ortamındaki Kuşaklararası İklim Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi 2020-09-16 2020-09-19 Sözlü Sunum KALO EFE AYŞE,DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Programlara Göre Yaşam Kalitelerinin Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

VIth International EurasianEducational Research Congress 2019-06-19 2019-06-22 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN,KARAÇOBAN AHSEN İLAYDA,SIRAÇ SEDA NUR,KARAPINAR HİLAL

The Role of Critical Thinking on the Self-Esteem of the Students in Higher Education

(Özet bildiri)

World Education Research Conference (WERA) 2019-08-05 2019-08-08 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Efforts in Creating a Modern Education System for Turkey

(Özet bildiri)

VIth International EurasianEducational Research Congress 2019-06-19 2019-06-22 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN,KHALIFA MUHAMMAD

Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitelerinin Sınıf Düzeylerine Göre İncelenmesi

(Özet bildiri)

VIth International EurasianEducational Research Congress 2019-06-19 2019-06-22 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN,KARABAK MELTEM,ARICI ŞUARA,BEŞPARMAK RÜVEYDA

The Perceptions of the University Students on Quality of Life: Turkish Higher Education

(Özet bildiri)

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi 2019-05-05 2019-05-08 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Teachers’ Perceptions About the Schools in Rural Regions

(Özet bildiri)

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi 2019-05-05 2019-05-08 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN,GOFF PETER T,TRESS ALYSON

What do Teachers in Turkey Think about Student Diversity?

(Özet bildiri)

Eighteenth International Conference on Diversity in Organizations, Communities Nations 2018-06-06 2018-06-08 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN

The Content Analysis of Articles Published on Multiculturalism in Turkey: 2000-2017

(Özet bildiri)

13th Internatıonal Congress On Educatıonal Admınıstratıon 2018-05-10 2018-05-12 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN,ÜNLÜ KAYNAKÇI FATMA ZEHRA

The Perceptions of Teachers in Graduate Programs on Student Diversity

(Özet bildiri)

13th Internatıonal Congress On Educatıonal Admınıstratıon 2018-05-10 2018-05-12 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN

The Challenges of Teachers in Diverse School Settings

(Özet bildiri)

13th Internatıonal Congress On Educatıonal Admınıstratıon 2018-05-10 2018-05-12 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN,ECER EMRİYE,SARIER TUĞBA

The Views of Teachers on Student Diversity in Turkey

(Özet bildiri)

13th Internatıonal Congress On Educatıonal Admınıstratıon 2018-05-10 2018-05-12 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Türkiye’de Hizmet İçi Eğitim Araştırmalarındaki Eğilimler: 1995-2017 Dönemi Makalelerininİçerik Analizi

(Özet bildiri)

International Congress on Science and Education-Ayfonkarahisar 2018-03-23 2018-03-25 Sözlü Sunum YILMAZ FURKAN,DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Türkiye’de Hizmet İçi Eğitim Araştırmalarındaki Eğilimler: 1980-2017 Dönemi Tezlerinin İçerikAnalizi

(Özet bildiri)

International Congress on Science and Education-Afyonkarahisar 2018-03-23 2018-03-25 Sözlü Sunum VİDİNLİ ENİS,DEMİRDAĞ SEYİTHAN

The Relationship Between School Culture and Burnout Levels of Faculty Members in Higher Education

(Özet bildiri)

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi 2016-09-29 2016-10-02 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Motivation of Older Instructors for Improving ICT Skills: A Systematic Review

(Özet bildiri)

16. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (EYEDDER) 2023-04-28 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN, TOFAN CRISTINA MARIA

Öğretmenlere Göre Okul Yöneticileri ve Örgütsel Sinizm: Nitel Bir Araştırma

(Özet bildiri)

16. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (EYEDDER) 2023-04-28 Sözlü Sunum DEMİRDAĞ SEYİTHAN, VERDİ YADİGAR

Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm, Mesleki Tükenmişlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları

(Özet bildiri)

16. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (EYEDDER) 2023-04-28 Sözlü Sunum KAYA SEDA, DEMİRDAĞ SEYİTHAN

Kitaplar (8)

Covid-19 Pandemisi ve Eğitim Yönetimi

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Sistem Ofset ISBN: 9786059678285 Tarih: 2022

Sınıf Yönetimi

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Sınıf yönetimine giriş ve temel kavramlar Editör: Seyithan Demirdağ Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 20 Yayınevi:: Nobel ISBN: 978-605-320-566-1 Tarih: 2019

Sınıf Yönetimi

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Sınıf organizasyonu ve yönetimi Editör: Seyithan Demirdağ Basım Sayısı::(1) Sayfa::121 138 Yayınevi:: Nobel ISBN: 978-605-320-566-1 Tarih: 2019

Sınıf Yönetimi

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Sınıf Organizasyonu ve Yönetimi Editör: Elife Doğan Kılıç Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Murat Yayınları ISBN: 9786057556912 Tarih: 2019

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Okul Örgütünün Yönetimi Editör: Demirdağ, Seyithan Basım Sayısı::(1) Sayfa::113 140 Yayınevi:: Nobel ISBN: 978-605-320-848-8 Tarih: 2018

Öğrenci Çeşitliliği ve Çokkültürlü Eğitim

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Nobel ISBN: 978-605-7895-10-3 Tarih: 2018

Eğitim Bilimine Giriş

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Eğitimin ekonomik temelleri Editör: Ali Arslan Basım Sayısı::(1) Sayfa::211 232 Yayınevi:: Nobel ISBN: 978-605-320-701-6 Tarih: 2017

Eğitim Bilimine Giriş

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Eğitimin Sosyal temelleri Editör: Arslan Ali Basım Sayısı::(1) Sayfa::120 150 Yayınevi:: NOBEL YAYIN DAĞITIM ISBN: 6053207016 Tarih: 2017

Projeler (5)

Determining the Quality of Life of Students in Higher Education

Proje Türü : (ARAŞTIRMA PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2016-12-05

Bitiş Tarihi : 2017-08-04

Okul Yöneticiliği Programlarındaki Okul Müdürlerinin Öğrenci Çeşitliliğini Anlama Düzeyleri: Sosyal Adalet ve Okul Liderliği

Proje Türü : (ARAŞTIRMA PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2017-08-01

Bitiş Tarihi : 2018-09-01

Measuring The Attitudes of Substitute Teachers Towards The Internet Computer Use Self Confidence in ICT Technologies

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-12-15

Bitiş Tarihi : 2016-06-02

Masum Eller Kirlenmesin

Proje Türü : (Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç))

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2014-06-09

Bitiş Tarihi : 2015-06-09

Classroom Management and Student Behaviors Middle Schools

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2014-12-16

Bitiş Tarihi : 2015-02-09

Üniversite Dışı Deneyimler

University of Oklahoma

2012-0

TA (Teaching Assistant 3 Dönem)

Öğretim Gorevlisi

Final Dergisi Dershanesi

2005-0

Mudur ve Ogretmen

Müdür ve Öğretmen

5. Islem Dershanesi

2004-0

Kimya Öğretmeni

Öğretmen