ASS. PROF.

Name:

SEDAT ÇEVİKEL

Email:

scevikel

Phone:

2911375

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Mathematics

Uygulamalı Matematik

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1991-1997

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ

Tez Adı : Gegenbauer Polinomlarının Sıfır Yerleri Ve Wronskian Operatör Metodu

Yüksek Lisans

1985-1988

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ

Tez Adı : Sonlu Farklar YöntemininTaşıyıcı Sistemlerin Diferensiyel Denklemlerinin Çözümüne Uygulanması

Lisans

1975-1980

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Sturm-Liouville probleminin green fonksiyonuyla çözümleri

YASEMİN GENCER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Laplace diferensiyel denklemi ve uygulaması üzerine

SEREN DAKOĞLU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Laplace dönüşümü ve uygulamaları

NERGİZ ATASOY
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sturm-Liouville problemi, Schrödinger özdeğer problemi ve pertürbasyon metodu

HİKMET TÜRK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sturm-Liouville problemi ve spektral teorisi üzerine

EMRAH GÖK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sınır değer problemlerinin green fonksiyonları ile çözümü üzerine

SEDA ŞENTÜRK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Fredholm ve Volterra tipi integral denklemler

ALPER KARACA
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Dalga denklemi

MURAT ŞİMŞEK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sturm-Liouville sınır değer probleminin pozitif çözümünün varlığı üzerine

PELİN ALTIKULAÇ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sturm-Liouville problemleri

MESUT COŞKUN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

Ulusal Makaleler (1)

SABİT KATSAYILI DİFERANSİYEL FARK DENKLEMLERİNİN YAKLAŞIK ÇÖZÜMÜ İÇİN MÜNTZ LEGENDRE MATRİS YÖNTEMİ

KARAELMAS FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ

Tarih: 12/2014 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 45-51 ÇEVİKEL SEDAT,YÜZBAŞI ŞUAYİP,GÖK EMRAH

Endeks:ISRA, DOAJ, EBSCO-Host database, Index Copernicus

Uluslararası Bildiriler (3)

On the Inverse Problem for a Hyperbolic Equation

(Özet bildiri)

TICAM Third International Conference of Applied Mathematics 2006, Plovdin(Bulgaristan) 12.08.2006 18.08.2006 MUSTAFA YILDIZ, SEDAT CEVİKEL

On the Approximate of an Overdetermined Coefficent Inverse Problem fort he Kinetic Equation

(Özet bildiri)

Sixht Conference on Applied Mathematics Scientific Computing 2009,Zadar(Hırvatistan) Arif AMİROV, Sedat ÇEVİKEL, Mustafa YILDIZ, Fikret GÖLGELEYEN

On an Invers Problem for a Non stationary Kinetic Equation

(Özet bildiri)

ICCES Sempozyum 2011 Zonguldak 06.09.2011 10.09.2011 Mustafa YILDIZ, Sedat ÇEVİKEL

Ulusal Bildiriler (2)

Numerical Solution of an Eigenvalue Problem for Mathieu Equation

(Özet bildiri)

Workshop on Integral Geometry and Inverse Problems 27.03.2015 28.03.2015 ÇEVİKEL SEDAT Basım Tarihi : 27.03.2015

Sabit Katsayılı Diferansiyel Fark Denklemlerini Çözmek İçin Müntz Legendre Matris Yöntemi

(Tam metin bildiri)

8. Ankara Matematik Günleri 2013 ÇEVİKEL SEDAT

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

1997

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ / UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

1994-1997

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ / UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

1987-1994

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / MEKANİK ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1984-1987

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / MEKANİK ANABİLİM DALI

İdari Görevler

WIGP15 Düzenleme Kurulu Üyesi

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

ICCESMM11 Düzenleme Kurulu Üyesi

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

1997

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

MAT 866 Özeşlenik Kompakt Operatörler Teorisi II

(Doktora)

MAT 865 Özeşlenik Kompakt Operatörler Teorisi I

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

MAT799 Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

MAT798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

MAT797 Yüksek Lisans Seminer

(Yüksek Lisans)

MAT782 İleri Analiz

(Yüksek Lisans)

MAT769 İntegral Dönüşümleri

(Yüksek Lisans)

MAT 799 Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

MAT 798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

MAT 797 Yüksek Lisans Seminer

(Yüksek Lisans)

MAT 782 İleri Analiz

(Yüksek Lisans)

MAT 769 İntegral Dönüşümleri

Dersler - Lisans

(Lisans)

SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi

(Lisans)

SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

(Lisans)

MTK485 Matematik Araştırma Projesi I

(Lisans)

MTK466 UYGULAMALI MATEMATİKTE İLERİ KONULAR

(Lisans)

MTK465 Uygulamalı Matematikte İleri Konular

(Lisans)

MTK465 UYGULAMALI MATEMATİKTE ÖZEL KONULAR (2. ÖĞRETİM)

(Lisans)

MTK262 DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1 (2. ÖĞRETİM)

(Lisans)

MTK261 DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1 (2. ÖĞRETİM)

(Lisans)

MTK261 Diferansiyel Denklemler I

(Lisans)

MTK 465 UYGULAMALI MAT. ÖZEL KONULAR

(Lisans)

MTK 262 DİFERANSİYEL DENKLEMLER II

(Lisans)

MTK 262 Diferansiyel Denklemler II

(Lisans)

MTK 261 DİFERANSİYEL DENK. I

(Lisans)

MTK 261 Diferansiyel Denklemler I

(Lisans)

MTK 261 Diferansiyel Denk. I

(Lisans)

MAT866 ÖZ EŞLENİK KOMPAKT OPERATÖRLER TEORİSİ 2

(Lisans)

MAT865 ÖZ EŞLENİK KOMPAKT OPERATÖRLER TEORİSİ

(Lisans)

MAT799 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

(Lisans)

MAT798 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI

(Lisans)

MAT797 YÜKSEK LİSANS SEMİNER

(Lisans)

MAT782 İLERİ ANALİZ 2

(Lisans)

MAT769 İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLERİ

(Lisans)

MAT486 MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJESİ 2 (2. ÖĞRETİM)

(Lisans)

MAT485 MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJESİ 1 (2.ÖĞRETİM)

(Lisans)

MAT485 MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJESİ 1

(Lisans)

MAT282 MATEMATİK 4(MADEN MÜH.)

(Lisans)

MAT282 MATEMATİK 4(GEOMATİK MÜH.)

(Lisans)

MAT282 MATEMATİK 4 (MADEN MÜH.)

(Lisans)

MAT282 MATEMATİK 4 (JDF MÜH.)

(Lisans)

MAT281 Matematik III

(Lisans)

MAT281 MATEMATİK 3 (MADEN MÜH.)

(Lisans)

MAT281 MATEMATİK 3 (JDF MÜH.)

(Lisans)

MAT268 DİFERENSİYEL DENKLEMLER 2 (2. ÖĞRETİM)

(Lisans)

MAT268 DİFERENSİYEL DENKLEMLER 2

(Lisans)

MAT267 DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1 (2. ÖĞRETİM)

(Lisans)

MAT267 DİFERANSİYEL DENKLEMLER I

(Lisans)

MAT267 Diferansiyel Denklemler I

(Lisans)

MAT264 DİFERENSİYEL DENKLEMLER 2 (2. ÖĞRETİM)

(Lisans)

MAT264 DİFERENSİYEL DENKLEMLER 2

(Lisans)

MAT263 DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1 (2. ÖĞRETİM)

(Lisans)

MAT263 Diferensiyel Denklemler I

(Lisans)

MAT 865 ÖZEŞLENİK KOMPAKT OPERATÖRLER TEORİSİ I

(Lisans)

MAT 486 Mat. Araş. Projesi II

(Lisans)

MAT 486 MAT. ARAŞ. PROJESİ II

(Lisans)

MAT 485 Matematik Araştırma Projesi I

(Lisans)

MAT 485 Araştırma Projesi I

(Lisans)

MAT 468 Uyg. Mat. İleri Konular

(Lisans)

MAT 468 UYG. MAT. İLERİ KONULAR

(Lisans)

MAT 467 Uygulamalı Mat. Özel Konular

(Lisans)

MAT 467 Uyg. Mat. Özel Konular

(Lisans)

MAT 467 UYGULAMALI MAT. ÖZEL KONULAR

(Lisans)

MAT 282 Matematik III(Maden Müh.)

(Lisans)

MAT 282 Matematik III(Maden Müh)

(Lisans)

MAT 282 Matematik III (Jeo. Foto. Müh.)

(Lisans)

MAT 282 Matematik III (Geomatik Müh)

(Lisans)

MAT 281 Matematik III( Jeo. Foto. Mühendisliği)

(Lisans)

MAT 281 Matematik III (Maden Mühendisliği)

(Lisans)

MAT 281 MATEMATİK III( GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ)

(Lisans)

MAT 281 MATEMATİK III (MADEN MÜHENDİSLİĞİ)

(Lisans)

MAT 268 Diferansiyel Denklemler II

(Lisans)

MAT 267 DİFERANSİYEL DENK. I

(Lisans)

MAT 267 Diferansiyel Denk. I

(Lisans)

MAT 264 DİFERENASİYEL DENKLEMLER II

(Lisans)

MAT 264 Diferenasiyel Denklemler II

(Lisans)

MAT 263 DİFERANSİYEL DENK. I

(Lisans)

MAT 263 Diferansiyel Denklemler I

(Lisans)

MAT 263 Diferansiyel Denk. I

(Lisans)

MAT 182 Matematik I(İnşaat Müh.)

(Lisans)

MAT 181 Matematik I(İnşaat Müh.)

(Lisans)

GEO281 Mühendislik Matematiği

(Lisans)

CEV201 Mühendislik Matematiği

(Lisans)

CEV 201 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ (ÇEVRE MÜH)

Projeler (1)

Diferansiyel Denklemler İçin Ters Problemler ve Çözümleri

BAP 6 (Tamamlandı)

Üniversite Dışı Deneyimler

Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi

1987-1994

Öğretim Görevlisi

None