DOÇENT DR.

İsim:

SALİH AYBEY

e-Posta:

salihaybey

Telefon:

3722912805

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Felsefe ve Din Bilimleri

Temel Alanı : İlahiyat Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Din Eğitimi

None

Öğrenim Bilgileri

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 04/09/2001 - Bitiş Tarihi 30/09/2005
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) - İMAM HATİP LİSESİ

Kayıt Tarihi : - Bitiş Tarihi 30/06/1994
Lise ve dengi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 08/09/2008 - Bitiş Tarihi 09/04/2015
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 13/09/1996 - Bitiş Tarihi 06/07/2001
Lisans-Anadal

İLAHİYAT FAKÜLTESİ / İLAHİYAT

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Yeşilay Mavi Kırlangıç Çocuk Dergisi'nin değerler eğitimi açısından değerlendirilmesi

ŞÜKRİYE YILMAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Değerler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Hoşgörü değerinin toplumsal barış ve uzlaşı kültürlerine katkısı

MİHRİBAN ÇELİK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Değerler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Diyanet Aile Dergisi'nin değerler açısından incelenmesi

AYSEL HACIÖMEROĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Değerler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (4)

Hafızlık Eğitiminde Yeni Bir Tecrübe: Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık -Önemi, problemleri ve Beklentiler-

EKEV Akademi Dergisi

Tarih: 4/2020 Sayı: 24 Cilt: 82 Sayfa: 383- AYBEY SALİH

Endeks:EBSCO, Research Database, ISSN:1301-6229

Website

Sosyal Medya ve Gençlik Değerleri: Zonguldak’ta Öğrenim Gören Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları (TUDEAR) Dergisi

Tarih: 6/2019 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 125- MEYDAN HASAN,AYBEY SALİH,DİKMEN MUSTAFA,DİKMEN FATMANUR

Endeks:EBSCO, ULAKBİM, INDEXCOPERNICUS, DOAJ ISSN:2149-9845

Website

Müftülüklere Gelen Evlilikle İlgili Sorunların Çözümünde Dini Danışmanlığın Rolü

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 6/2016 Sayı: 44 Cilt: 9 Sayfa: 1327- AYBEY SALİH

Endeks:EBSCO, MLA, DOAJ, İNDEX İSLAMİCUS ISSN:1307-9581

Website

Aile ve Dini Rehberlik Bürolarına Gelen Sorular Işığında Ege Bölgesinde Boşanma Nedenleri

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2015 Sayı: 4 Cilt: None Sayfa: 104- AYBEY SALİH

Endeks:OAJI, ASOS İNDEX, SOBİAD ISSN:2148-4899

Website

Ulusal Makaleler (24)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Dönemde Din Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma

Tasavvur Tekirdağ İlahiyat Dergisi

Tarih: 12/2022 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 915- AYBEY SALİH

Endeks:EBSCO ISSN:2619-9130 doi:10.47424/tasavvur.1159644

Website

Gençlik Dönemi Problemleri Karşısında Din Eğitimi

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2022 Sayı: 3 Cilt: 9 Sayfa: 932- AYBEY SALİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-4899 doi:10.17859/pauifd.1187261

Website

Diyanet Aile Dergisi'nin Aile Bireylerinin Din Eğitimine ve Huzuruna Katkısı Açısından Değerlendirilmesi

Diyanet İlmi Dergi

Tarih: 3/2022 Sayı: 1 Cilt: 58 Sayfa: 357- AYBEY SALİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-8498

Website

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4-8. Sınıf) ve İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları Öğretim Programlarında Çevre Bilincini Oluşturmaya Yönelik Kazanımlar Üzerine Bir Değerlendirme

ihya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi

Tarih: 1/2021 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 262- AYBEY SALİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:2149-2344

Website

Gazzâli’nin Eyyühe’l-Veled Adlı Eserinin İçerik ve Yönteminin Pedagojik Açıdan İncelenmesi

Diyanet İlmi Dergi

Tarih: 6/2020 Sayı: 56 Sayfa: 133- AYBEY SALİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-8498

Website

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin ASSURE Modeline Göre Tasarımı

Trabzon ilahiyat dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 339- AYBEY SALİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:2651-4559

Website

4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarının Eğitim-Öğretim Faaliyetleri ve Problemleri (Zonguldak İli Örneği)

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 6 Cilt: 6 Sayfa: 207- AYBEY SALİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-3728

Website

Son Dönem Osmanlı Ahlak Eğitimcisi Ali Seydi Bey’in “Terbiye-i Ahlakiyye ve Medeniyye” İsimli Eserinin Birinci Kısmının Günümüz Türkçesine Aktarım ve Tetkiki

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 2 Cilt: 19 Sayfa: 562- AYBEY SALİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-3670 doi:https://doi.org/10.30627/cuilah.615580

Website

Sadi Şirazî’nin ”Bostan” ve ”Gülistan” Adlı Eserlerinin Din Eğitimindeki Yeri ve Önemi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 1/2019 Sayı: 69 Cilt: 18 Sayfa: 425- AYBEY SALİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:1304-0278 doi:10.17755.esosder.429136

Website

Diyanet İşleri Başkanlığı’na Yansıyan Örneklerle Aile İlişkileri Problemleri

Balıkesir İlahiyat Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: 15- AYBEY SALİH

Endeks:İNDEX COPERNİCUS, İDEALONİNE,SOBİAD ISSN:2149-9969

Website

Din Eğitimi ve Öğretiminde Kırk Hadis Geleneği-Nevevi Örneği-

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 3 Cilt: 18 Sayfa: 201- AYBEY SALİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-9199

Website

Din Eğitiminde Verimliliği Sağlayan Önemli Bir Etken: Din Dili

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Tarih: 9/2018 Sayı: 1 Cilt: 23 Sayfa: 165- AYBEY SALİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:1304-639X

Website

Ailenin Dini Değerleri Aktarmadaki Rolü ve Bu Süreçte Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2018 Sayı: 2 Cilt: 7 Sayfa: 544- AYBEY SALİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1185 doi:10.15869/itobiad.398540

Website

Türkiye’deki Din Eğitimi Çalışmaları Bağlamında ‘Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi’(2017) Üzerine Bibliyometrik Analizler

Amasya Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2018 Sayı: 10 Cilt: 6 Sayfa: 415- AYBEY SALİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-7256

Din Eğitimi ve Öğretiminde Atasözleri ve Deyimlerin Kullanılmasının‎ Önemi Üzerine Bir Araştırma

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2018 Sayı: 33 Cilt: 17 Sayfa: 259- AYBEY SALİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:2651-3978 doi:10.14395/hititilahiyat.443249

Forty Hadith Traditions in Religious Education and Teaching -The Case of Nawawi-

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES

Tarih: 1/2018 Sayı: 3 Cilt: 18 AYBEY SALİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-9199

Aile İçi İletişim Problemlerinde Dini Danışmanlığın Önemi (Diyanet İşleri Başkanlığı Örneği)

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2017 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 19- AYBEY SALİH

Endeks:İSAM, ASOS ISSN:2148-9750

Website

4-6 Yaş Grubu Çocukların Gelişim Özellikleri Bağlamında Din Eğitimi

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR)

Tarih: 1/2017 Cilt: 4 Sayfa: 781- AYBEY SALİH

Endeks:ESJI, Akademik Resource Index, DRJI, İndeks Copernicus ISSN:2459-1149 doi:10.26450/jshsr.150

Website

6-14 Yaş Arası Çocuğun Dini Gelişim Dönemi Özelliklerinin Bilinmesinin Din Eğitimi Açısından Önemi

Journal of Turkish Studies

Tarih: 11/2016 Cilt: 11 Sayfa: 69- AYBEY SALİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2140 doi:10.7827/TurkishStudies.9419

Website

Osmanlı’dan Günümüze Türk Toplumunun Aile kurumuna Bakışı ve Aile Yapısındaki Değişimin Değerlendirilmesi

Journal Of History School

Tarih: 9/2016 Sayı: 27 Cilt: 9 Sayfa: 204- AYBEY SALİH

Endeks:RESEARCH BİBLE, ASOS, TEİ, ARAŞTIMAX ISSN:1308-5298 doi:10.14225/joh924

Website

İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürolarına Gelen Sorular Işığında Boşanma Nedenleri (Ege Bölgesi Örneği)

Türkish Studies

Tarih: 7/2016 Sayı: 10 Cilt: 10 Sayfa: 147- AYBEY SALİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2140 doi:10.7820/Turkishstudies/8374

Website

Dini Danışmanlık Bağlamında Aile ve Dini Rehberlik Büroları

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2015 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 137- AYBEY SALİH

Endeks:ACAR İNDEX, ASOS ISSN:2147-8422

Website

Karakterin Değişmesinde Din Eğitiminin Rolü

Turkish Studies

Tarih: 9/2015 Sayı: 11 Cilt: 10 Sayfa: 201- AYBEY SALİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:1468-3849 doi:10.7827/TurkishStudies.8354

Website

Yaz Kur’an Kurslarının Din Eğitimi Açısından Fonksiyonelliği Üzerine Bir Araştırma

Journal of Turkish Studies

Tarih: 6/2015 Sayı: Volume 10 Issue 15 Cilt: 10 Sayfa: 85- AYBEY SALİH

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2140 doi:10.7827/TurkishStudies.8874

Website

Uluslararası Bildiriler (5)

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Din Eğitimi Dersine Yönelik Tutum ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Sempozyumu (Akademik ve Sosyal Yönleriyle) 2019-10-24 2019-10-25 Sözlü Sunum AYBEY SALİH Sayfa:50- ISBN:978-605-7853-26-4 Basım Tarihi : 30.12.2019

Din Eğitimi Açısından Bir Baba Olarak Hz. Peygamber’in Örnekliği

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi 2018-02-14 2018-02-17 Sözlü Sunum AYBEY SALİH Sayfa:571- ISBN:978-605-7501-36-3 Basım Tarihi : 15.11.2018

Website

Zonguldak’ta Aile Değerleri Üzerine Olgusal Bir Araştırma

(Tam metin bildiri)

III. ULUSLARARASI DEĞERLER EĞİTİMİ KONGRESİ 2018-04-05 2018-04-06 Sözlü Sunum MEYDAN HASAN,AYBEY SALİH,DİKMEN MUSTAFA,DİKMEN FATMANUR Sayfa:569- Basım Tarihi : 01.09.2018

Zonguldak’ta Aile Değerleri Üzerine Olgusal Bir Araştırma

(Tam metin bildiri)

III. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi 2018-04-05 2018-04-06 Sözlü Sunum MEYDAN HASAN,AYBEY SALİH,DİKMEN MUSTAFA,DİKMEN FATMANUR Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:569- ISBN:978605678186 Basım Tarihi : 01.09.2018

İslam ın Penceresinden Çevre Etiği ve Mutluluk İlişkisi

(Tam metin bildiri)

III. Uluslararası Ahlak ve Çevre Sempozyumu 2016-11-04 2016-11-06 Sözlü Sunum AYBEY SALİH Sayı: 7 Cilt: 3 Sayfa:214- ISBN:978­605­4735­84­6 Basım Tarihi : 05.12.2016

Website

Ulusal Bildiriler (4)

Uluslararası Çocuk Sempozyumu Bildiriler Kitabı

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Çocuk Sempozyumu 2022-05-16 Sözlü Sunum AYBEY SALİH Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:50- ISBN:978-605-71203-6-6 Basım Tarihi : 13.02.2023

Gençlik Dönemi Problemleri Karşısında Din Eğitiminin Yeri

(Özet bildiri)

Uluslararası 21. Yüzyılda Gençlik ve İnanç Eğilimleri Sempozyumu 2022-11-11 Sözlü Sunum AYBEY SALİH Basım Tarihi : 06.11.2022

Website

Din Eğitiminde Örnek ve Öncü Uygulamalarıyla Ashab-ı Suffa ve Hz. Peygamber'in Eğitim Metodu

(Tam metin bildiri)

İNCSOS VII (Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi) 2022-10-14 Sözlü Sunum AYBEY SALİH Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:323- ISBN:975-625-7501-98-09 Basım Tarihi : 14.10.2022

Website

Dünden Bugüne Kıbrıs’ta Din Eğitimi ve Büyük Medrese

(Tam metin bildiri)

II. Uluslararası Din Eğitimi Kongresi 2018-11-09 2018-11-11 Sözlü Sunum AYBEY SALİH Sayfa:123- ISBN:978-975-6337-54-7 Basım Tarihi : 25.12.2018

Website

İdari Görevler

Bölüm Başkanı

15-06-2023 / 15-06-2026

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Dekan Yardımcısı

07-01-2022 / 13-04-2023

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm Başkanı

15-06-2020 / 15-06-2023

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Dekan Yardımcısı

08-01-2019 / 07-01-2022

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm Başkanı

25-01-2018 / 25-01-2021

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖL.

Bölüm Başkan Yardımcısı

23-02-2017 / 08-08-2019

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Dekan Yardımcısı

23-02-2017 / 08-01-2019

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

16-05-2016 / 28-08-2016

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Kitaplar (15)

Geçmişten Günümüze Kur'an Eksenli Bazı Tartışmalar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Dünden Bugüne Kur'an Öğretimi ve Yöntemi Editör: Murat Akın, Recep Çetintaş Basım Sayısı::(1) Sayfa::199 225 Yayınevi:: İlahiyat Yayınları ISBN: 978-625-6902-22-0 Tarih: 2023

Şiddetle Mücadelede Ahlaki ve Dini Değerler

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Şiddetin Önlenmesinde Ailede Dini ve Ahlaki Değerler Editör: Seyfullah Kara, Salih Aybey Basım Sayısı::(1) Sayfa::61 83 Yayınevi:: Hegem Yayınları ISBN: 978-625-7404-34-1 Tarih: 2022

Klasikten Moderniteye Geçiş Bağlamında Türkiye'de Dini Eğitim (19. ve 20 Yüzyıllar)

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Mektep-Medrese İlişkisi Bağlamında Türkiye’de Yüksek Din Öğretimi: Ulûm-i Âliye-i Dîniyye’den Dârülfünun İlahiyat Fakültesi’ne Editör: Prof. Dr. Seyfullah KARA, Doç. Dr. Salih AYBEY Basım Sayısı::(1) Sayfa::227 252 Yayınevi:: İlahiyat Yayınları ISBN: 78-625-8301-00-7 Tarih: 2022

Non-Verbal Communication Religious Education (In the Context of the Qur'an and Sunnah)

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Lisans Yayıncılık ISBN: 9786257825740 Tarih: 2022

Din Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: İman Esasları Öğretimi Editör: Hacer Aşık EV Basım Sayısı::(1) Sayfa::215 256 Yayınevi:: Lisans Yayıncılık ISBN: 978-625-7825-43-6 Tarih: 2021

Dini Hitabet ve Din Hizmetleri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Din Hizmetlerinde Manevi ve Müzikal Boyut Editör: Ali Rıza Gül Basım Sayısı::(1) Sayfa::194 228 Yayınevi:: Lisans Yayıncılık ISBN: 978-625-7825-29-0 Tarih: 2021

İslamî İlimlerde Hadis ve Sünnetin Yeri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Eğitimsel Açıdan Ailede Bir Eş ve Baba Olarak Hz. Peygamber'in Örnek Uygulamaları Editör: Recep Çetintaş, Murat Akın Basım Sayısı::(1) Sayfa::179 208 Yayınevi:: İlahiyat Yayınları ISBN: 978-625-7404-50-1 Tarih: 2021

İslam Modernite ve Gençlik

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Disiplin Toplumundan Performans Toplumuna: Moderniteden Postmoderniteye Geçişi Disiplin ve Performans Üzerinden Okumak Editör: Seyfullah Kara, Salih Aybey, Tahir Aşirov Basım Sayısı::(1) Sayfa::431 440 Yayınevi:: İlahiyat Yayınları ISBN: 978-625-7404-34-1 Tarih: 2021

Kredi ve Yurtlar Kurumunda Din Hizmetleri

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Basım Sayısı::(2) Yayınevi:: İlahiyat ISBN: 9786257992978 Tarih: 2020

Peygamberimizin Sünnetinde Aile

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Aile ve Dini Değer Aktarımı Editör: HURİYE MARTI Basım Sayısı::(1) Sayfa::81 103 Yayınevi:: Türkiye Diyanet Vakfi ISBN: 9786057580801 Tarih: 2019

Diyanet’e Yansıyan Aile Soru ve Sorunları

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: İlahiyat ISBN: 9786052300688 Tarih: 2018

Zonguldak'ta Hayatın Anlamı ve Aile Değerleri Üzerine Olgusal Bir Araştırma

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi ISBN: 978-605-9678-12-4 Tarih: 2017

Aile ve Modernite

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Dünden Bugüne Modernleşme Bağlamında Ailenin Değişim ve Dönüşümü Editör: Salih AYBEY Murat AKIN Tahir AŞİROV Basım Sayısı::(1) Sayfa::103 118 Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi ISBN: 9786059678087 Tarih: 2017

Helal Kazanç

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Helal Kazancın Huzurlu Aile Oluşumundaki Rolü Editör: Hasan Meydan, Behram Hasanov, Murat Akın Basım Sayısı::(1) Sayfa::107 113 Yayınevi:: Bülent Ecevit ISBN: 9786058430167 Tarih: 2017

Zonguldak’ta Hayatın Anlamı ve Aile Değerleri Üzerine Olgusal Bir Araştırma

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 9786059678124 Tarih: 2017

Projeler (7)

Destek (Yurtdışı toplantı) Projesi

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2022-06-01

Bitiş Tarihi : 2022-06-05

Destek (yurtdışı toplantı) Projesi

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2017-06-06

Bitiş Tarihi : 2017-06-11

Destek (yurtdışı toplantı) Projesi

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2018-03-24

Bitiş Tarihi : 2018-03-27

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Bürolarına Gelen Soruların Analiz ve Değerlendirilmesi: Ege Bölgesi Örneği

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2014-05-15

Bitiş Tarihi : 2015-03-05

Zonguldak'ta Gençlik Değerleri ve Eğilimleri Üzerine Olgusal Bir Araştırma

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2018-02-26

Bitiş Tarihi : 2019-05-07

Aile ve Modernite

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2017-02-24

Bitiş Tarihi : 2017-10-11

Zonguldak’ta Hayatın Anlamı ve Aile Değerleri Üzerie Olgusal Bir Araştırma

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2016-05-29

Bitiş Tarihi : 2017-12-27

Üniversite Dışı Deneyimler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

2003-0

Din Hizmetleri (İmam Hatip, Murakıp, Şube Müdürü)

Din Hizmetleri