PROFESSOR DR.

Name:

SAİT KIZGUT

Email:

sait.kizgut

Phone:

2574010-1234

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Maden Mühendisliği

Kömür

Kimyasal-Biyolojik Kazanma Teknikleri ve Cevher Hazırlama

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1990-1995

The University of Nottingham

Mineral Processing

Yüksek Lisans

1985-1988

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ZONGULDAK MADEN MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : T.T.K. Karadan bölgesi kömür damarlarının yıkanabilirlik özelliklerinin araştırılması

Lisans

1979-1983

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Linyitlerde gaz tutunum ve salınım özelliklerinin araştırılması

MEHMET BİLEN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Yığın geçirgenliğinin altın çözünme verimine etkisi

SERDAR YILMAZ
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Kömür kalori değerlerinin renk uzayı (R.G.B. ve H.S.V.) ölçüm değerleriyle ilişkilendirilmesi

RACİ ÇEVİK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

TTK Üzülmez bölgesinde üretim yapılan kömür damarlarının yıkanabilirlik özellikleri ve kullanım açısından değerlendirilmesi

GÖKHAN SARIHAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Eren Enerji Zonguldak Termik Santrali küllerinin yanmamış karbon bakımından değerlendirilmesi

MEHMET BİLEN
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Karasu sahil kumlarından ağır minerallerin kazanılması

TUĞÇE HİLAL ALAGÖZ
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Amasra B sahası taşkömürlerinin karaterizasyonu ve öğütülebilirliği

SEFA ALBAYRAK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kömürün petrografik bileşenlerinin seçimli olarak ayrılması

TÜLAY SUİÇMEZ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Katı fosil yakıtlarda mineral gidermenin yanma üzerine etkisi

SERDAR YILMAZ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Bitümlü kömürde kimyasal mineral giderme

SELAHATTİN ÖZKUL
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer

(Yüksek Lisans)

Bilyalı bir karıştırmalı değirmende ince boyutlu klinker öğütmesinin incelenmesi

CELALEDDİN CENGİZ PİLEVNELİ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer

(Yüksek Lisans)

Bitümlü kömürlerde termal gravimetre çalışmaları

ŞEBNEM PULAT(USLU)
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Koklaşabilir kömürlerde boyut dağılımının koklaşma özelliklerine etkisi

ÖMER ÖZAL
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (25)

A new approach for the prediction of combustible sulphur in coal in terms of coal washability data and calorific value

International Journal of Oil, Gas and Coal Technology

Tarih: 1/2021 Sayı: 4 Cilt: 27 Sayfa: 469-491 SARIHAN GÖKHAN, KIZGUT SAİT, YILMAZ SERDAR, BİLEN MEHMET

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1753-3309 doi:10.1504/IJOGCT.2021.116682

Website

Increasing the heap leach efficiency of Uşak Kışladağ gold ore using nut shell as permeability aid

Hydrometallurgy

Tarih: 12/2020 Cilt: 198 Sayfa: 105520-None YILMAZ SERDAR,SİRKECİ AYHAN ALİ,BİLEN MEHMET,KIZGUT SAİT

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0304-386X doi:10.1016/j.hydromet.2020.105520

Website

The effect of nut shell addition on the permeability of a crushed gold ore

Physicochemical Problems of Mineral Processing

Tarih: 1/2018 Sayı: 2 Cilt: 54 Sayfa: 467-475 YILMAZ SERDAR,SİRKECİ AYHAN ALİ,BİLEN MEHMET,YİĞİT İBRAHİM,KIZGUT SAİT

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0137-1282 doi:10.5277/ppmp1826

Website

Comparison of grinding performance between stirred mill and ball mill

the Journal of ore dressing

Cilt: 10 Sayfa: 20-29 SAMANLI SELÇUK,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,KIZGUT SAİT

Endeks:EBSCO

Coal Grindability and Breakage Parameters

International Journal of Coal Preparation and Utilization

Tarih: 6/2016 Sayı: 5 Cilt: 37 Sayfa: 279-284 BİLEN MEHMET,KIZGUT SAİT,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,YILMAZ SERDAR,TOROĞLU İHSAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1939-2699 doi:10.1080/19392699.2016.1173686

Website

Grindability of Coal Changing with Burial Depth

International Journal of Coal Preparation and Utilization

Tarih: 6/2016 Cilt: 38 Sayfa: 1-13 BİLEN MEHMET,KIZGUT SAİT,YILMAZ SERDAR,BARIŞ KEMAL,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1939-2699 doi:10.1080/19392699.2016.1196199

Website

Modeling of unburned carbon in fly ash and importance of size parameters

Fuel Processing Technology

Tarih: 1/2016 Cilt: 143 Sayfa: 7-17 BİLEN MEHMET,KIZGUT SAİT

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0378-3820 doi:10.1016/j.fuproc.2015.10.039

Website

Size-Related Evaluation of Unburned Carbon

Combustion Science and Technology

Tarih: 3/2015 Sayı: 3 Cilt: 188 Sayfa: 439-450 KIZGUT SAİT,BİLEN MEHMET,TOROĞLU İHSAN,BARIŞ KEMAL

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0010-2202 doi:10.1080/00102202.2015.1125345

Website

Prediction of unburned carbon in bottom ash in terms of moisture content and sieve analysis of coal

Fuel Processing Technology

Tarih: 1/2015 Cilt: 138 Sayfa: 238-242 BİLEN MEHMET,KIZGUT SAİT,AKKAYA BARIŞ Atıf Sayısı: 1

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0378-3820 doi:10.1016/j.fuproc.2015.06.010

Website

Characterization of the Grinding Behavior of Binary Mixtures of Clinker and Colemanite

Particulate Science and Technology

Tarih: 1/2013 Sayı: 6 Cilt: 31 Sayfa: 596-602 CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,KIZGUT SAİT,YILMAZ SERDAR,Yusuf Zorer Atıf Sayısı: 2

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0272-6351 doi:10.1080/02726351.2013.806974

Website

Low-temperature oxidation of some Turkish coals

Fuel

Tarih: 3/2012 Sayı: 1 Cilt: 93 Sayfa: 423-432 BARIŞ KEMAL,KIZGUT SAİT,DİDARİ VEDAT Atıf Sayısı: 22

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0016-2361 doi:10.1016/j.fuel.2011.08.066

Website

Stirred Grinding of Coal Bottom Ash to Be Evaluated as a Cement Additive

Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects

Tarih: 6/2010 Sayı: 16 Cilt: 32 Sayfa: 1529-1539 KIZGUT SAİT,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,SAMANLI SELÇUK Atıf Sayısı: 9

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1556-7036 doi:10.1080/15567030902780378

Website

Coal Floatability Characterization by Film Flotation

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS

Tarih: 1/2010 Sayı: 19 Cilt: 32 Sayfa: 1801-1811 Suiçmez T, Kizgut S Atıf Sayısı: 2

Endeks:SCI-Expanded

A Simulation Study of Laboratory Scale Ball and Vertical Stirred Mills

Particle & Particle Systems Characterization

Tarih: 7/2009 Sayı: 5 Cilt: 26 Sayfa: 256-264 SAMANLI SELÇUK,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,KIZGUT SAİT Atıf Sayısı: 3

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0934-0866 doi:10.1002/ppsc.200800026

Website

The effect of Grinding media Shape on the Specific Rate of Breakage

Particle&particle System Characterization

Tarih: 2/2009 Sayı: 5 Cilt: 25 Sayfa: 465-473 Cuhadaroglu D , Samanli S, Kizgut S Atıf Sayısı: 1

Endeks:SCI-Expanded doi:0.1012

Effect of chemical demineralization on thermal behavior of bituminous coals

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

Tarih: 11/2006 Sayı: 2 Cilt: 86 Sayfa: 483-488 Kizgut S., Baris K., Yilmaz S. Atıf Sayısı: 5

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1388-6150 doi:10.1007/s10973-005-7329-9

Website

EFFECT OF CHEMİCAL DEMİNERALİZATİON ON THERMAL BEHAVİOR OF BİTUMİNOUS COALS

JOURNAL OF THERMAL ANALYSİS AND CALORİMETRY

Tarih: 6/2006 Sayı: 2 Cilt: 86 Sayfa: 483-488 KIZGUT SAİT Atıf Sayısı: 5

Endeks:SCI-Expanded

Synthesis and Characterization of Polymeric Linseed Oil Grafted Methyl Methacrylate or Styrene

Macromolecular Bioscience

Tarih: 7/2004 Sayı: 7 Cilt: 4 Sayfa: 649-655 ÇAKMAKLI BİRTEN,HAZER BAKİ,TEKİN İSHAK ÖZEL,KIZGUT SAİT,KÖKSAL MUSTAFA,MENCELOĞLU YUSUF ZİYA Atıf Sayısı: 53

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1616-5187 doi:10.1002/mabi.200300117

Website

Open and closed circuit dry grinding of cement mill rejects in a pilot scale vertical stirred mill

Powder Technology

Tarih: 6/2004 Sayı: 2 Cilt: 139 Sayfa: 165-174 Celaleddin Pilevneli,KIZGUT SAİT,TOROĞLU İHSAN,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,erdoğan Yiğit Atıf Sayısı: 15

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0032-5910 doi:10.1016/j.powtec.2003.12.002

Website

Characterization and non isothermal decomposition kinetics of some Turkish bituminous coals by thermal analysis

Fuel Processing Technology

Tarih: 2/2004 Sayı: 2-3 Cilt: 85 Sayfa: 103-111 Kizgut S, Yilmaz S Atıf Sayısı: 34

Endeks:SCI-Expanded ISSN:03783820 doi:10.1016/S0378-3820(03)00111-5

Website

Reactivity and Characterisation of Various Rank Turkish Bituminous Coals

J. of Thermal Analysis and Calorimetry

Tarih: 6/2003 Sayı: 73 Cilt: 71 Sayfa: 857-865 Kızgut S, Baran Y, Çuhadaroğlu A D Atıf Sayısı: 9

Endeks:SCI-Expanded

Thermogravimetric characterization of Turkish bituminous coals forcombustion

Turkish Journal of Chemistry

Tarih: 1/2003 Sayı: 4 Cilt: 27 Sayfa: 521-528 KIZGUT SAİT,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,TOROĞLU İHSAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:300-0527

Website

Reactivity and characterisation of various rank Turkish bituminous coalchars

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

Tarih: 1/2003 Sayı: 3 Cilt: 71 Sayfa: 857-865 Kizgut S., Baran Y, Cuhadaroglu D Atıf Sayısı: 9

Endeks:SCI-Expanded ISSN:13886150 doi:10.1023/A:1023330310757

Website

A Case Study on The Selective Separation of Coal Macerals by Flotation on Pilot Scale

The Journal of Ore Dressing

Tarih: 6/2001 Sayı: 5 Cilt: 1 Sayfa: 9-17 KIZGUT SAİT

Beneficiation of Complex Iron Oxides by Flocculation Flotation

The Journal of Ore Dressing

Tarih: 1/2001 Sayı: 5 Cilt: 1 Sayfa: 37-45 Çuhadaroğlu D, LK Bacak, S Kızgut Atıf Sayısı: 4

Ulusal Makaleler (1)

T T K Karadon Bölgesi Kömür Damarlarının Yıkanabilirlik Özelliklerinin Araştırılması

Madencilik

Tarih: 6/1990 Sayı: 1 Cilt: 29 Sayfa: 33-40 KIZGUT SAİT

Uluslararası Bildiriler (37)

Investigation of Breakage Behavior of Ceramic Waste in a Laboratory Scale Stirred Mill

(Tam metin bildiri)

EWMS 2018 Eurasia Waste Management Symposium 02.05.2018 04.05.2018 Sözlü Sunum KARA ERDAL,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,BİLEN MEHMET,TOROĞLU İHSAN,KIZGUT SAİT,YILMAZ SERDAR Basım Tarihi : 02.05.2018

Investigation of Usage Potential for Marble Wastes as Calcite

(Tam metin bildiri)

EWMS 2018 Eurasia Waste Management Symposium 02.05.2018 04.05.2018 Sözlü Sunum TOROĞLU İHSAN,TANER HASAN ALİ,BİLEN MEHMET,KIZGUT SAİT,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,YILMAZ SERDAR Basım Tarihi : 02.05.2018

Mikrodalga Uygulaması Yapılan Kömürlerde Manyetik Ayırma ileKükürdün Uzaklaştırılması

(Tam metin bildiri)

ICCET 2018Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi 11.04.2018 13.04.2018 Sözlü Sunum TOROĞLU İHSAN,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,KIZGUT SAİT,YILMAZ SERDAR,BİLEN MEHMET,yılmaz cemil emre Basım Tarihi : 13.04.2018

INVESTIGATION ON THE COKING POTENTIAL OF ZONGULDAK BAĞLIK‒İNAĞZI COALS

(Tam metin bildiri)

International Coal Congress, ICCET 2018 11.04.2018 13.04.2018 Sözlü Sunum YILMAZ SERDAR,KÖKEN EKİN,BİLEN MEHMET,KIZGUT SAİT,TOROĞLU İHSAN,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK Basım Tarihi : 11.04.2018

Investigation on the coking potential of Zonguldak Bağlık - İnağzı coals

(Tam metin bildiri)

21th International Coal Congress of Turkey 11.04.2018 13.04.2018 Sözlü Sunum YILMAZ SERDAR,KÖKEN EKİN,BİLEN MEHMET,KIZGUT SAİT,TOROĞLU İHSAN,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK Sayfa:337-345 ISBN:978-605-01-1196-5 Basım Tarihi : 11.04.2018

EFFECT OF INLET PRESSURE AND COLD HOT WATER TREATMENT ON GYPSUM SAMPLES FROM FGD UNITE OF POWER PLANT IN TERMS OF DEHUMIDIFICATION PSD AND CHEMICAL COMPOSITION

(Tam metin bildiri)

International Conference (ICENTE’xx17) 07.12.2017 09.12.2017 Sözlü Sunum TOROĞLU İHSAN,Gönül Halil İbrahim,YILMAZ SERDAR,KIZGUT SAİT,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,BİLEN MEHMET Basım Tarihi : 07.12.2017

Website

EFFECT OF INLET PRESSURE AND COLD HOT WATER TREATMENT ON GYPSUM SAMPLES FROM FGD UNITE OF POWER PLANT IN TERMS OF DEHUMIDIFICATION PSD AND CHEMICAL COMPOSITION

(Tam metin bildiri)

International Conference (ICENTE’xx17) 07.12.2017 09.12.2017 Sözlü Sunum TOROĞLU İHSAN,Gönül Halil İbrahim,YILMAZ SERDAR,KIZGUT SAİT,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,BİLEN MEHMET Basım Tarihi : 07.12.2017

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MICROWAVE APPLICATION ON COAL SULPHUR CONTENT

(Tam metin bildiri)

XVII Balkan Mineral Processing Congress 01.11.2017 03.11.2017 Sözlü Sunum Yilmaz Cemil Emre,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,TOROĞLU İHSAN,KIZGUT SAİT,BİLEN MEHMET,YILMAZ SERDAR Basım Tarihi : 01.11.2017

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MICROWAVE APPLICATION ON COAL SULPHUR CONTENT

(Tam metin bildiri)

XVII Balkan Mineral Processing Congress 01.11.2017 03.11.2017 Sözlü Sunum Yilmaz Cemil Emre,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,TOROĞLU İHSAN,KIZGUT SAİT,BİLEN MEHMET,YILMAZ SERDAR Basım Tarihi : 01.11.2017

Petrographic composition of some Turkish lignites

(Özet bildiri)

WMESS World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 11.09.2017 15.09.2017 Sözlü Sunum KIZGUT SAİT,BİLEN MEHMET,YILMAZ SERDAR,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,TOROĞLU İHSAN,Yilmaz Cemil Emre Basım Tarihi : 11.09.2017

Ash characterization of some Turkish lignites

(Özet bildiri)

WMESS World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 11.09.2017 15.09.2017 Sözlü Sunum Sarihan Gökhan,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,BİLEN MEHMET,TOROĞLU İHSAN,KIZGUT SAİT,YILMAZ SERDAR,Yilmaz Cemil Emre Basım Tarihi : 11.09.2017

Mineral matter removal characterization of some Turkish lignites

(Özet bildiri)

WMESS World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 11.09.2017 15.09.2017 Sözlü Sunum TOROĞLU İHSAN,BİLEN MEHMET,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,YILMAZ SERDAR,KIZGUT SAİT,Yilmaz Cemil Emre Basım Tarihi : 11.09.2017

Petrographic composition of some Turkish lignites

(Özet bildiri)

WMESS World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 11.09.2017 15.09.2017 Sözlü Sunum KIZGUT SAİT,BİLEN MEHMET,YILMAZ SERDAR,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,TOROĞLU İHSAN,Yilmaz Cemil Emre Basım Tarihi : 11.09.2017

Ash characterization of some Turkish lignites

(Özet bildiri)

WMESS World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 11.09.2017 15.09.2017 Sözlü Sunum Sarihan Gökhan,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,BİLEN MEHMET,TOROĞLU İHSAN,KIZGUT SAİT,YILMAZ SERDAR,Yilmaz Cemil Emre Basım Tarihi : 11.09.2017

Mineral matter removal characterization of some Turkish lignites

(Özet bildiri)

WMESS World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 11.09.2017 15.09.2017 Sözlü Sunum TOROĞLU İHSAN,BİLEN MEHMET,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,YILMAZ SERDAR,KIZGUT SAİT,Yilmaz Cemil Emre Basım Tarihi : 11.09.2017

Effect of ash reduction on the grindability of some Turkish Brown Coals

(Tam metin bildiri)

IMCET 2017 11.04.2017 14.04.2017 Sözlü Sunum CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,SİRKECİ AYHAN ALİ,BİLEN MEHMET,KIZGUT SAİT,YILMAZ SERDAR,Yılmaz Cemil Emre Basım Tarihi : 14.04.2017

Effect of ash reduction on the grindability of some Turkish Brown Coals

(Tam metin bildiri)

IMCET 2017 11.04.2017 14.04.2017 Sözlü Sunum CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,SİRKECİ AYHAN ALİ,BİLEN MEHMET,KIZGUT SAİT,YILMAZ SERDAR,Yilmaz Cemil Emre Basım Tarihi : 14.04.2017

Prediction of recovery of boron in terms of moisture and grade of run of mine ore

(Tam metin bildiri)

IMCET 2017 11.04.2017 14.04.2017 Sözlü Sunum BİLEN MEHMET,KIZGUT SAİT,Cicikci Erdem Basım Tarihi : 14.04.2017

Beneficiation of Zonguldak Fire Clays with Hydrocyclones

(Tam metin bildiri)

15th International Mineral Processing Symposium&Exhibition 19.10.2016 21.10.2016 TOROĞLU İHSAN,KIZGUT SAİT,BİLEN MEHMET Basım Tarihi : 19.10.2016

Beneficiation of Zonguldak Fireclays with Magnetic Seperator

(Tam metin bildiri)

15th International Mineral Processing Symposium&Exhibition 19.10.2016 21.10.2016 CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,BİLEN MEHMET,KIZGUT SAİT,YILMAZ SERDAR Basım Tarihi : 19.10.2016

Petrographic properties with respect to VM content of coal

(Tam metin bildiri)

XVIII International CoalPreparation Congress 28.06.2016 01.07.2016 KIZGUT SAİT,BİLEN MEHMET Basım Tarihi : 28.06.2016

Ash melting behaviour with respect to VM content of coal

(Tam metin bildiri)

XVIII International CoalPreparation Congress 28.06.2016 01.07.2016 BİLEN MEHMET,KIZGUT SAİT Basım Tarihi : 28.06.2016

Environmental Problems Caused by Domestic Waste Coal Ash in Zonguldak

(Tam metin bildiri)

Eurasia 2016 Waste Management Symposium, 2016 02.05.2016 04.05.2016 CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,YILMAZ SERDAR,KIZGUT SAİT,BİLEN MEHMET Basım Tarihi : 02.05.2016

Waste Water Treatment with Hydrocyclones in Power Plants

(Tam metin bildiri)

Eurasia Waste Management Symposium 2016 02.05.2016 04.05.2016 BİLEN MEHMET,KIZGUT SAİT,TOROĞLU İHSAN Basım Tarihi : 02.05.2016

Relationship between breakage parameters and HGI

(Özet bildiri)

The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 07.09.2015 11.09.2015 BİLEN MEHMET,KIZGUT SAİT Basım Tarihi : 07.09.2015

Website

Empirical Relationships of HGI and UCV in terms of proximate analysis of coal

(Özet bildiri)

The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 07.09.2015 11.09.2015 BİLEN MEHMET,KIZGUT SAİT,KÖKEN EKİN Basım Tarihi : 07.09.2015

Website

Flotation Response of Bituminous Coal Macerals

(Tam metin bildiri)

Proc. of 5th Int. Mineral Processing Symposium, Nevşehir/Turkey Kızgut. S, D Rhodes, N Miles, M Cloke Sayfa:313-321

Production of Coal Maceral Concentrates by Flotation

(Tam metin bildiri)

Proc. of 8th Int. Conference on Coal Science, Oviedo/Spain Kızgut. S, N Miles, M Cloke Cilt: 2 Sayfa:1553-1556

Observations and Studies of Float and Sink Centrifugation of Fine Coal at Nottingham University

(Tam metin bildiri)

Proc of 6th International Mineral Processing Symposium, Turkey Kızgut. S, D Rhodes, N Miles Sayfa:435-439

Selective Flocculation Flotation of Çamdağ Mine Iron Oxides

(Tam metin bildiri)

Proc. of the 7th Int. Mineral Processing Symposium Kafalı. L, D Çuhadaroğlu, S Kızgut Sayfa:177-181

Reactivity of Some Turkish Bituminous Coals

(Tam metin bildiri)

Proc. of IX. Balkan Mineral processing Congress Kızgut. S, Çuhadaroğlu. D, Toroğlu. İ Sayfa:385-390

A case Study on the Concentration of Coal macerals by Dense Liquid Hydrocyclone

(Tam metin bildiri)

Proc. of VII. Balkan Mineral Processing Conference Kızgut. S, NJ Miles, D Rhodes Cilt: 2 Sayfa:589-592

Prediction of Coke Strength of Some Turkish Bituminous Coals

(Tam metin bildiri)

Proc. of the Xth Int. Mineral Processing Symposium, Çeşme-İzmir Kızgut. S,, Çuhadaroğlu D, Samanlı. S, Yılmaz, S, Yurdaşen, A Sayfa:971-976

Coal preparation for activated carbon production

(Özet bildiri)

IXth International Mineral Processing Symposium Toroğlu. İ, Kizgut. S, Çuhadaroğlu. D, Geniş, B Sayfa:200-201

Film Flotasyon Tekniği Bitümlü Bir Kömürde Uygulama

(Tam metin bildiri)

Türkiye 15. Uluslararası Madencilik Kongresi Kızgut. S, Çuhadaroğlu. D Sayfa:347-351

PETROGRAPHİC CHARACTERİZATİON OF A TURKİSH BİTUMİNOUS COAL

(Tam metin bildiri)

PROC. OF THE XII TH INTERNATİONAL MİNERAL PROCESSİNG SYMPOSİUM 20.02.2008 22.02.2008 SUİÇMEZ., KIZGUT. S Sayfa:685-692

THE EFFECT OF COAL OXİDATİON ON COKİNG PROPERTİES

(Tam metin bildiri)

PROC. OF THE XII TH INTERNATİONAL MİNERAL PROCESSİNG SYMPOSİUM 20.02.2008 22.02.2008 BARIŞ. K, S KIZGUT, V DİDARİ A, O OZÖN

Ulusal Bildiriler (11)

Removal of sulphur from microwave heated coals with magnetic separation

(Tam metin bildiri)

21st International Coal Congress of Turkey (ICCET 2018) 11.04.2018 13.04.2018 Sözlü Sunum TOROĞLU İHSAN,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,KIZGUT SAİT,YILMAZ SERDAR,BİLEN MEHMET,Yılmaz Cemil Emre Sayfa:347-356 ISBN:978-605-01-1196-5 Basım Tarihi : 23.04.2018

Investigation on the coking potential of Zonguldak Bağlık-İnağzı Coals

(Tam metin bildiri)

21 st International Coal Congress of Turkey 11.04.2018 13.04.2018 Sözlü Sunum YILMAZ SERDAR,KÖKEN EKİN,BİLEN MEHMET,KIZGUT SAİT,TOROĞLU İHSAN,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK Sayfa:337-346 ISBN:978-605-01-1196-5 Basım Tarihi : 13.04.2018

Öğütülebilirliğin kömür gömülme derinliğine bağlı olarak değişimi

(Tam metin bildiri)

19. Türkiye Kömür Kongresi 06.05.2014 08.05.2014 KIZGUT SAİT,CUHADAROĞLU AYŞE DİLEK,YILMAZ SERDAR,AKKAYA BARIŞ,BİLEN MEHMET Basım Tarihi : 06.05.2014

Termik santrallerde yanmamış karbon kaynaklı sorunlar

(Tam metin bildiri)

19. Türkiye Kömür Kongresi BİLEN MEHMET,KIZGUT SAİT,TOROĞLU İHSAN,YILMAZ SERDAR Basım Tarihi : 06.05.2014

KÖMÜR HAZIRLAMA TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYADA VE TÜRKİYEDE KÖMÜR KALİTESİNİ ARTTIRICI UYGULAMALAR

(Tam metin bildiri)

TÜRKİYE 6. KÖMÜR VE ENERJİ SEMİNERİ İ TOROĞLU, D ÇUHADAROĞLU, S KIZGUT, C C PİLEVNELİ

FİLM FLOTASYONU İLE KÖMÜR KAREKTERİZASYONU

(Tam metin bildiri)

15. YIL MÜHENDİSLİK MİMARLIK SEMPOZYUMU T SUİÇMEZ, S KIZGUT, D ÇUHADAROĞLU Sayfa:185-192

Bitümlu Kömürde Temsili Flotasyon Test Teknikleri

(Tam metin bildiri)

Türkiye 10. Kömür Kongresi Kızgut. S, D Çuhadaroğlu, Y Keskin, V Görgülü Cilt: 1 Sayfa:111-122

Kömürlerin Koklaşma Özeliklerinin İrdelenmesi

(Tam metin bildiri)

IV Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Sütçü. H, Onat. L, Kızgut. S, Pişkin, S Sayfa:843-846

Çatalağzı Termik Santralı uçucu küllerinden tuğla üretim olanaklarının araştırılması

(Tam metin bildiri)

Türkiye 17. Uluslararası Madencilik Kongresi Kızgut. S, Çuhadaroğlu. D, Çolak. K

KÖMÜR TEKNOKOJİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYADA VE TÜRKİYEDE KÖMÜR KALİTESİNİ ARTTIRICI UYGULAMALAR

(Tam metin bildiri)

KÖMÜR VE ENERJİ SEMİNERİ 05.03.2004 06.03.2004 TOROĞLU. İ, PİLEVNELİ. C, KİZGUT. S, ÇUHADAROĞLU, D

Zonguldak Merkez Lavuarinda Metalurjik Kömür Hazirlamaya Yönelik İyileştirme Çalişmalari

(Tam metin bildiri)

Türkiye 14. Kömür Kongresi 16.06.2004 18.06.2004 Kızgut. S, Çuhadaroğlu. D, Toroğlu. İ, Samanlı, S Barış, K ve Pilevneli, CC Sayfa:371-399

Akademik Görevler

PROFESÖR

2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

DOÇENT

2005-2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1995-2005

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1985-1995

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / CEVHER HAZIRLAMA ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Bölüm Başkanı

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

Atık Barajlama

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

İleri Flotasyon

(Yüksek Lisans)

Tesis Dizaynı II

(Yüksek Lisans)

Tesis Dizaynı I

Dersler - Lisans

(Lisans)

Vocational English

(Lisans)

Mesleki Yabancı Dil IV

(Lisans)

Mesleki Yabancı Dil III

(Lisans)

Madencilikte Çevre Yönetimi

(Lisans)

Flotation and Surface Chemistry

(Lisans)

Flotasyon Yüzey Kimyası

(Lisans)

Environmental management İn Mining

(Lisans)

Diploma Çalışması

(Lisans)

Cevher Hazırlama laboratuvarı I

(Lisans)

Cevher Hazırlama Tesis Tasarımı

(Lisans)

Cevher Hazırlama Laboratuvarı II

Projeler (36)

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Avgamasya Asfaltiti Filonuna Ait Örneklerin Gaz İçeriklerinin, Gaz Bileşimlerinin ve Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıklarının Belirlenmesi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 15.02.2018 - 15.02.2019

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Şırnak Kontrol Müdürlüğü Bünyesindeki Avgamasya Asfaltit Filonu Açık İşletmesinin Nihai ve Ekonomik Kazı Oranlarının Belirlenmesi ve Kalan Rezervin Yeraltı İşletme Projesi ile Üretilebilirliğinin Araştırılması

Diğer (Ulusal) 19 (Tamamlandı) 01.02.2018 - 01.02.2019

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Müdürlüğü Ömerler-A Yeraltı İşletmesinde Uygulanmakta Olan İşletme Prjesinin Değerlendirilmesi ve Yeni Bir İşletme Projesinin Hazırlanması

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 01.02.2018 - 01.02.2019

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ (TKİ) SİLOPİ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ AVGAMASYA (ŞIRNAK) FİLONUNDA 30.000.0000 TON KAPASİTEYLE ÇALIŞACAK YENİ AÇIK OCAK İŞLETME PROJESİNİN VE AÇIK İŞLETME EKONOMİK SINIRI DIŞINDA KALAN REZERVLER İÇİN YERALTI İŞLETME PROJESİNİN HAZIRLANMASI

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 01.02.2018 - 01.02.2019

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Müdürlüğü Ömerler-A Yeraltı İşletmesi’nde Uygulanmakta Olan İşletme Projesinin Değerlendirilmesi ve Yeni Bir İşletme Projesinin Hazırlanması ve Ömerler-B Sahasının İşletme Projesinin Hazırlanması

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 25.01.2018 - 25.02.2019

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ (TKİ) ŞIRNAK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ AVGAMASYA (ŞIRNAK) FİLONUNDA AÇIK İŞLETME NİHAİ SINIRININ GELİŞTİRİLEBİLMESİ VE BU SINIRIN DIŞINDA KALAN REZERVLER İÇİN YERALTI ÜRETİM PROJESİNİN HAZIRLANMASI

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Devam Ediyor) 25.01.2018

TKİ GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ (GLİ) MÜDÜRLÜĞÜ ÖMERLER-A YERALTI İŞLETMESİNDE UYGULANMAKTA OLAN İŞLETME PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ BİR İŞLETME PROJESİNİN HAZIRLANMASI VE ÖMERLER-B SAHASININ İŞLETME PROJESİNİN HAZIRLANMASI

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 15 (Tamamlandı) 25.01.2018 - 25.02.2019

IR:12450 Ruhsat no’lu Ocağa Ait Asfaltit Örneklerinin Gaz İçeriklerinin, Gaz Bileşimlerinin ve Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıklaırnın Belirlenmesi

Özel Kuruluşlar 16 (Tamamlandı) 15.12.2017 - 20.01.2018

TTK Üzülmez Bölgesinde Üretim Yapılan Kömür Damarlarının Yıkanabilirlik Özellikleri ve Kullanım Açısından Değerlendirilmesi.

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 10.07.2017 - 15.07.2020

16411600IM0008887 beyanname muhteviyatlı iki ayrı yığından oluşan eşya ağırlığının tespiti

Özel Kuruluşlar 16 (Tamamlandı) 01.05.2016 - 30.06.2016

Kömür Örneğinin Sıcak Yüzey Tutuşma Sıcaklığının Smoldering Temperature araştırılması

Özel Kuruluşlar 16 (Tamamlandı) 01.12.2015 - 15.04.2016

İmbat Madencilik Soma Eynez İşletmesinde kömürün kendiliğnden yanma yatkınlığının araştırılması ve panoların risk sınıflaması

Özel Kuruluşlar 16 (Tamamlandı) 01.01.2015 - 01.06.2015

İmbat Madencilik Soma-Eynez İşletmesinde Kömürün Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlığının Araştırılması ve Panoların Risk Sınıflaması

Diğer (Ulusal) 19 (Tamamlandı) 01.12.2014 - 25.06.2015

Değişken Uçucu Madde İçerikli Kömürlerin Yanma Karakteristikleri kül özellikleri ve kullanım potansiyelinin araştırılması

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 01.05.2014 - 01.03.2015

Altının Yığın Liçi Uygulamalarında Kazanma Veriminin Arttırılması İçin Geçirgenlik Etkisinin İncelenmesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 22.11.2013 - 28.02.2017

Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma ProjesiALTININ YIĞIN LİÇİ UYGULAMALARINDA KAZANMA VERİMİNİN ARTIRILMASI İÇİN GEÇİRGENLİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 21.11.2013 - 28.02.2017

ZONGULDAK HAVZASI BAĞLIK-İNAĞZI KISMI KÖMÜR NUMUNELERİNİN KOKLAŞMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Özel Kuruluşlar 16 (Tamamlandı) 10.03.2013 - 10.01.2014

KÖMÜRE DAYALI ENERJİ SANTRALINDA YAKILACAK KÖMÜRLERİNİN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ve DEPOLAMA KOŞULLARININ DÜZENLENMESİ

Diğer (Ulusal) 19 (Tamamlandı) 01.01.2012 - 01.06.2013

Emet Kolomanit Cevherinin Öğütülebilirliğinin Araştırılması

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 15.08.2007 - 15.08.2008

Kömürün Petrografik Bileşenlerinin Seçimli Olarak Ayrılması ve Karakterizasyonu

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 15.02.2007 - 15.08.2008

Fiziksel ve Kimyasal Mineral Gidermenin Yanma Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 16.12.2003 - 16.06.2005

Zonguldak Merkez Lavuarının Mevcut Durumunun İncelenmesi ve Yapılacak İyileştirmeler ile Metalurjik Kok Üretiminde Kullanılabilir Temiz Kömür Yıkama Olanaklarının Araştırılması

Diğer (Ulusal) 19 (Tamamlandı) 01.11.2002 - 01.12.2003

Bazı Kömürlerin Yanma Karateristiklerinin Belirlenmesi ve Yanma Ürünlerinin İncelenmesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 22.07.2002 - 22.01.2005

Zonguldak Kömürlerinden Aktif Karbon Üretimi

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı)

Zonguldak Kömürleri Kok Teknolojisi Geliştirilmesi

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı)

Taşkömürü ve Linyitlerin Flok Flotasyonu Yöntemiyle Değerlendirilmesi

BAP 6 (Tamamlandı)

Kömür Petrografik Bileşenlerinin Seçimli Olarak Ayrılması ve Karakterizasyonu

BAP 6 (Tamamlandı)

ALTININ YIĞIN LİÇİ UYGULAMALARINDA KAZANMA VERİMİNİN ARTIRILMASI İÇİN GEÇİRGENLİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ

BAP 6 (Devam Ediyor)

Düşük karbonlu ferrokrom curuflarından Ferrokrom kazanımı

BAP 6 (Tamamlandı)

ÇATES Küllerinden Yapı Malzemesi Üretimi ve Zonguldak Çevresinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması

DİĞER 99 (Tamamlandı)

Batı Karadeniz Taşkömür Havzası Refrakter Kil Varlığının Değerlendirilmesi

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı)

Katı Fosil Yakıtlarda Düşük Sıcaklık Oksidasyonu

BAP 6 (Tamamlandı)

Kömür Petrografik Bileşenlerinin Seçimli Olarak Ayrılması ve Karakterizasyonu

BAP 6 (Tamamlandı)

Fiziksel ve Kimyasal Mineral Gidermenin Yanma Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

BAP 6 (Tamamlandı)

Endüstriyel Çimento Değirmenlerinin Mıodellenmesi

BAP 6 (Tamamlandı)

ÇATES Küllerinden Yapı Malzemesi Üretimi ve Zonguldak Çevresinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı)