DOÇENT

İsim:

SADIK KILIÇ

Email:

sadik.kilic

Telefon:

0 372 291 1794

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Sosyal Politika

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2010-2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (DR)

Yüksek Lisans

2008-2010

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ)

Lisans

2004-2008

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

Uluslararası Makaleler (10)

Does COVID-19 as a Long Wave Turning Point Mean the End of Neoliberalism?

Critical Sociology

Tarih: 12/2020 KILIÇ SADIK

Endeks:SSCI ISSN:0896-9205 doi:https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0896920520980083

Website

Reflections of desynchronized neoliberalism in artisanal and small-scale mining: evidence from Zonguldak, Turkey

The Extractive Industries and Society

Tarih: 8/2020 Sayı: 4 Cilt: 7 Sayfa: 1385-1391 KILIÇ SADIK,ÖZDEMİR CANER,YAVUZ KEMAL

Endeks:SSCI ISSN:2214-790X doi:10.1016/j.exis.2020.08.008

Website

John Kelly’nin Yirmi Yaşındaki Mobilizasyon Teorisi Sendikalar İçin Hala Yeni mi?

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 8/2019 Sayfa: 70-81 KILIÇ SADIK

Endeks:EBSCO ISSN:2147-9194 doi:http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2019CEEIK201854099

Website

SENDİKALAR ÖRGÜTLENME STRATEJİSİ İLE İLGİLİ NE YAPIYOR? TÜRK-İŞ, DİSK VE HAK-İŞ ÖRNEKLERİ

ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources

Tarih: 11/2018 Sayfa: 253-278 KILIÇ SADIK,YÜKSEL BÜŞRA,BALCI ALİ İHSAN

Endeks:Sociological Abstracts, Index Copernicus, ProQuest, EBSCO, Cabell’xxs Direction ISSN:2148-9874 doi:10.4026/isguc.473614

Website

Sendikaların Yeniden Canlanması İçin İki Rakip Strateji Paydaşlık ve Örgütlenme

Çalışma ve Toplum

Tarih: 7/2016 Sayı: 50 Sayfa: 1203-1230 KILIÇ SADIK

Endeks:ULAKBİM, EBSCO, Sociological Abstract, Index Copernicus, ASOS Index ISSN:1305-2837

Website

İkame Etkisi Baskı Etkisi ve Bu Etkiler ile Sendikalaşma Eğilimi Arasındaki İlişki

Sosyoekonomi

Tarih: 4/2016 Sayı: 28 Cilt: 24 Sayfa: 255-267 KILIÇ SADIK,YILDIZ KEMAL

Endeks:ULAKBİM, ECONLIT, EBSCO, GOOGLE SCHOLAR, PROQUEST ISSN:1305-5577 doi:10.17233/se.10589

Website

Yüksek Lisans Başarısı ile Yüksek Lisansa Giriş Kriterleri Arasındaki İlişki İ Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Örneği

Yükseköğretim ve Bilim

Tarih: 12/2015 Sayı: 3 Cilt: 5 Sayfa: 285-291 KILIÇ SADIK

Endeks:DOAJ, Index Copernicus, EBSCO, J-Gate, TÜBİTAK-ULAKBİM, Citefactor, NewJour, Google Akademik ve Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index) ISSN:2146-5959 doi:10.5961/jhes.2015.130

Website

İş Arayanların Sendika Talebi ve Sendika Algısı Türkiye deki Temsil Boşluğu Hakkında Bazı İşaretler

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Tarih: 9/2015 Sayfa: 191-204 KILIÇ SADIK,Yıldız Kemal

Endeks:Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research Bible, JournalTOC, EyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO ISSN:2147-6071

Website

Perakende Sektöründe Sendikalı ve Sendikasız İşçilerin Adalet sizlik Algıları ve Sendikacılık Bağlamında Bir Tartışma

İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları

Tarih: 12/2014 Sayı: 4 Cilt: 16 Sayfa: 71-84 KILIÇ SADIK

Endeks:EBSCO Cabell’xxs Drectories Sociological Abstracts ASOS ULAKBİM İndex Copernicus ISSN:2148-9874

Website

Endüstri İlişkileri Teorisi ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Çalışma ve Toplum

Tarih: 7/2014 Sayı: 42 Sayfa: 111-136 KILIÇ SADIK

Endeks:EBSCO; Sociological Abstract; Index Copernicus; ASOS Index; ULAKBİM

Website

Ulusal Makaleler (1)

AB Ülkeleri ve Türkiye Arasında Sosyal Güvenlik Sorunlarının Genel Bir Karşılaştırması

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Sayı: 64-65 Sayfa: 87-109 KILIÇ SADIK

Endeks:Ulakbim ISSN:1304-0103

Website

Uluslararası Bildiriler (4)

Relationship between worker collectivism and trade unionism: A case study on Turkish retail workers

(Tam metin bildiri)

ILERA European Congress 2019 05.09.2019 07.09.2019 Sözlü Sunum KILIÇ SADIK

Substitution Effect and Suppression Effect and the Relationship between the Level of These Effects and Willingness to Unionize

(Özet bildiri)

1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society 29.01.2015 30.01.2015 Sözlü Sunum KILIÇ SADIK,YILDIZ KEMAL ISBN:978-605-9190-20-6

Website

The Fundamental Social Security Issues A General Comparison with Europe

(Özet bildiri)

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society 28.10.2016 29.10.2016 Sözlü Sunum KILIÇ SADIK Sayfa:287-288 ISBN:978-605-9190-61-9

Website

Partnership versus Organising: Which Are Preffered by Turkish Trade Union Confederations

(Özet bildiri)

4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society 27.10.2017 28.10.2017 Sözlü Sunum KILIÇ SADIK,YÜKSEL BÜŞRA Sayfa:151-153 ISBN:978-605-82582-2-8

Website

Ulusal Bildiriler (5)

John Kelly’nin Mobilizasyon Teorisi Yirmi Yaşında Sendikalar İçin Hala Yeni mi?

(Tam metin bildiri)

19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi 04.10.2018 06.10.2018 Sözlü Sunum KILIÇ SADIK Sayfa:105-114

John Kelly’nin Mobilizasyon Teorisi Yirmi Yaşında Sendikalar İçin Hala Yeni Mi?

(Özet bildiri)

19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi 04.06.2018 06.06.2018 Sözlü Sunum KILIÇ SADIK Sayfa:45-52 ISBN:978-605-4808-13-7

Sendikalar Örgütlenme Strateji İle İlgili Ne Yapıyor? Türk-İş, DİSK ve Hak-İş Örnekleri

(Tam metin bildiri)

18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi 19.10.2017 22.10.2017 Sözlü Sunum KILIÇ SADIK,YÜKSEL BÜŞRA Sayfa:129-154 ISBN:978-605-4808-12-0

İş Arayanların Sendika Talebi

(Özet bildiri)

16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi 15.05.2015 17.05.2015 Sözlü Sunum KILIÇ SADIK,YILDIZ KEMAL Sayfa:101-103

Sendikalar Örgütlenme İle İlgili Ne Yapıyor? Türk-İş, DİSK ve Hak-İş Örnekleri

(Özet bildiri)

18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi 19.10.2017 22.10.2017 Sözlü Sunum KILIÇ SADIK,YÜKSEL BÜŞRA Sayfa:158-162

Website

Akademik Görevler

DOÇENT

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2015-2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2011-2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm Başkanı

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Farabi Koordinatörü

2016

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2016

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Lisans

(Lisans)

İstihdam ve İşsizlik

(Lisans)

Ücret Teorisi ve Politikaları

(Lisans)

Çalışma Ekonomisi I

(Lisans)

Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri

(Lisans)

Endüstri İlişkileri II

(Lisans)

Diploma Çalışması

Üniversite Dışı Deneyimler