DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

RUKİYE UZUN

Email:

rukiye.uzun

Telefon:

291 2547

Faks:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Biyomedikal

Yapay Zeka

Nörobilim

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2010-2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ELEKTİRK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (DR)

Yüksek Lisans

2009-2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)

Lisans

2000-2004

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Tezler

Doktora

Tez Adı

Biyolojik nöral ağlarda latans dinamiklerinin analizi

Yüksek Lisans

Tez Adı

Miyelinli aksonlarda spayk yayılımı

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Diyabetik retinopati hastalığının video-okülografi sinyalleri kullanılarak sınıflandırılması

CEREN KAYA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Seçilen siğil tedavi yönteminin farklı makine öğrenmesi algoritmaları ile başarımının tahmin edilmesi

MUALLA SAKARYA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Dairesel şekil histogramı ile makine öğrenmesine dayalı plaka tanıma çalışması

SEDAT DİKİCİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Karmaşık ağ topolojilerinde kuramoto modelinde senkronizasyonun incelenmesi

İREM ŞENYER
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Uluslararası Makaleler (10)

Effects of Character Recognition with Shell HistogramMethod Using Plate Characters

Journal of Polytechnic

Tarih: 12/2019 Sayi: 4 Cilt: 22 Sayfa: 1093-1099 UZUN RUKİYE,İncetaş Mürsel Ozan,DİKİCİ SEDAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9429

Comparison of Artificial Neural Network and Regression Models to Diagnose of Knee Disorder in Different Postures Using Surface Electromyography

Gazi University Journal of Science

Tarih: 11/2018 Sayi: 1 Cilt: 31 Sayfa: 100-110 UZUN RUKİYE,ERKAYMAZ OKAN,ŞENYER YAPICI İREM

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1762

Comparison of Artificial Neural Network and Regression Models to Diagnose of Knee Disorder in Different Postures Using Surface Electromyography

Gazi University Journal of Science

Tarih: 11/2018 UZUN RUKİYE,ERKAYMAZ OKAN,Senyer Yapıcı Irem

Endeks:ENGINEERING INDEX ISSN:2147-1762

Electrodeposition of Si–DLC nanocomposite film and its electronic application

Microsystem Technologies

Tarih: 2/2018 Cilt: 24 Sayfa: 2287-2294 BAŞMAN NECATİ,UZUN RUKİYE,GÖÇER EBRU,BACAKSIZ EMİN,KÖLEMEN UĞUR

Endeks:SCI ISSN:0946-7076 doi:10.1007/s00542-017-3635-y

Website

Influences of autapse and channel blockage on multiple coherence resonance in a single neuron

Applied Mathematics and Computation

Tarih: 12/2017 Cilt: 315 Sayfa: 203-210 UZUN RUKİYE

Endeks:SCI-Expanded

Effects of autapse and ion channel block on the collective firing activity of Newman–Watts small-world neuronal networks

Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

Tarih: 11/2017 Cilt: 486 Sayfa: 386-396 UZUN RUKİYE,YILMAZ ERGİN,ÖZER MAHMUT

Endeks:SCI

Effects of Autapse and Channel Blockage on Firing Regularity in a Biological Neuronal Network

Istanbul University - Journal of Electrical Electronics Engineering

Tarih: 1/2017 Sayi: 1 Cilt: 17 Sayfa: 3069-3073 UZUN RUKİYE,ÖZER MAHMUT

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index

Effect of a new methacrylic monomer on diode parameters of Ag p Si Schottky contact

Journal of Microelectronics, Electronic Components and Materials

Tarih: 10/2016 Sayi: 4 Cilt: 46 Sayfa: 190-196 BAŞMAN NECATİ,UZUN RUKİYE,Özçakır Ramazan,EROL İBRAHİM,ÇANKAYA GÜVEN,UZUN ORHAN

Endeks:SCI-Expanded

Can scale freeness offset delayed signal detection in neuronalnetworks

EuroPhysics Letters

Tarih: 3/2014 Sayi: 6 Cilt: 105 Sayfa: 60002-None UZUN RUKİYE,ÖZER MAHMUT,PERC MATJAZ

Endeks:SCI-Expanded

Noise delayed decay in the response of a scale free neuronal network

Chaos, Solitons&Fractals

Tarih: 11/2013 Sayi: 0 Cilt: 56 Sayfa: 202-208 UZUNTARLA MUHAMMET,UZUN RUKİYE,YILMAZ ERGİN,ÖZER MAHMUT,PERC MATJAZ

Endeks:SCI-Expanded doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.chaos.2013.08.009

Ulusal Makaleler (8)

Edge Detection Using Integrate and Fire Neuron Model

Süleyman Demirel ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Tarih: 8/2019 Sayi: 2 Cilt: 23 İncetaş Mürsel Ozan,UZUN RUKİYE

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-6529

WEKA Yazılım Paketinin Siğil Tedavi Yöntemlerinin Başarısının Tahmininde Kullanımı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Tarih: 1/2019 Sayi: 1 Cilt: 7 Sayfa: 699-708 UZUN RUKİYE,İŞLER YALÇIN,TOKSAN MUALLA

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2446 doi:10.29130/dubited.448330

Website

Yeni Bir Biyobozunur Ag-Soya Yağı Nanokompozit Polimerin ElektronikUygulaması

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 1/2018 Sayi: 1 Cilt: 8 Sayfa: 52-58 BAŞMAN NECATİ,UZUN RUKİYE,A Kalaycı Özlem,Hazer Baki

Endeks:TR DİZİN ISSN:2146-4987 doi:10.72122Fzkufbd.v8i1.747

Kablosuz Elektrokardiyogram

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Tarih: 1/2018 Şenyer Yapıcı İrem,Işık Berna,UZUN RUKİYE

Endeks:TR DİZİN ISSN:2148-2446

Controlling the Spiking Activity of Autaptic Hodgkin-Huxley Neuron by Potassium Ion Channel Blocking

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayi: 2 Cilt: 7 Sayfa: 550-557 UZUN RUKİYE

Endeks:TR DİZİN doi:Controlling the Spiking Activity of Autaptic Hodgkin-Huxley Neuron by Potassium Ion Channel Blocking

Küçük Dünya Ağ Topolojisine Dayalı Kuramoto Osilatöründe Senkronizasyonunİncelenmesi

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 4/2016 Sayi: 1 Cilt: 6 Sayfa: 78-82 UZUN RUKİYE,ŞENYER İREM,SARAÇ ZEHRA

Endeks:EBSCOhost, ISRA, DOAJ and Arastirmax Scientific Publication Index, ULAKBİLİM

Yeni bir organik ara tabaka esaslı Schottky diyodun elektronik karakterizasyonu

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 6/2015 Sayi: 1 Cilt: 5 Sayfa: 1-4 BAŞMAN NECATİ,UZUN RUKİYE,ARSLAN ÖZNUR,EROL İBRAHİM,ÇANKAYA GÜVEN,UZUN ORHAN

Endeks:EBSCOhost, ISRA, DOAJ and Arastirmax Scientific Publication Index

Impact of the variations in the temperature on the first spike latency of a Hodgkin Huxley neuron model

Karaelmas Science and Engineering Journal

Tarih: 1/2013 Sayi: 1 Cilt: 3 Sayfa: 26-29 UZUN RUKİYE,ÖZER MAHMUT

Endeks:TR DİZİN

Uluslararası Bildiriler (28)

Çok Katmanlı Algılayıcı Yapay Sinir Ağı Kullanarak Packman OyunundaYapılan El Hareketlerinin Sınıflandırılması

(Tam metin bildiri)

4. Uluslararası Mühendislik ve Doğa Bilimlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu 22.11.2019 24.11.2019 Sözlü Sunum UZUN RUKİYE,Yaman Gizem Kübra,İŞLER YALÇIN

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI AKILLI GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM - III 18.10.2019 20.10.2019 Sözlü Sunum UZUN RUKİYE,ŞENYER YAPICI İREM

WEKA PAKET PROGRAMI KULLANILARAK GÖĞÜS KANSERİNİN TEŞHİSİ

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM - III 18.10.2019 20.10.2019 Sözlü Sunum ERKAYMAZ HANDE,UZUN RUKİYE,ŞENYER YAPICI İREM

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM - III

(Tam metin bildiri)

3rdInternational Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 11.10.2019 12.10.2019 Sözlü Sunum UZUN RUKİYE,Korkmaz Aytaç

Dalgacık Tabanlı Temel Bilȩsen Analizi ile Elektroretinogram Sinyallerinde Gürültü Bastırılması

(Özet bildiri)

2nd International Symposium on Multidisciplinary and Innovative Technologies 19.10.2018 21.10.2018 Sözlü Sunum UZUN RUKİYE,ŞENYER İREM,İŞLER YALÇIN,ayar orhan,ERKAYMAZ OKAN

Naive Bayes ve En Yakın k Komşu Sınıflandırıcıları ile Siğil Tedavi Yöntemi Seçimi

(Tam metin bildiri)

IEEE 26th Signal Processing and Communications Applications Conference 02.05.2018 05.05.2018 Sözlü Sunum UZUN RUKİYE,İŞLER YALÇIN,Toksan Mualla

Adaptif Sinirsel Bulanık Çıkarım Sistemi ile Omurga Rahatsızlığının Bilgisayar Destekli Teşhisi

(Tam metin bildiri)

IEEE 26th Signal Processing and Communications Applications Conference 02.05.2018 05.05.2018 Sözlü Sunum UZUN RUKİYE,İŞLER YALÇIN,ERKAYMAZ OKAN,Kocadayı Yasemin

Parking Nearest to Light Tracking Vehicle withMicroprocessor-Based Smart Parking System

(Tam metin bildiri)

ICETI 2018 07.03.2018 11.03.2018 Sözlü Sunum UZUN RUKİYE,Uğur Abdulldah Cihad,Aran Bayram,Sarıkaya Murat,Şenyer Yapıcı İrem

Breakfast Plate Design with Step Motor Control

(Tam metin bildiri)

ICETI 2018 07.03.2018 11.03.2018 Sözlü Sunum UZUN RUKİYE,Şenyer Yapıcı İrem,Demir Emrah

Electrical characterization and two diode modeling of Ag/SiOx-DLC/p-Si Schottky barrier diode.

(Özet bildiri)

2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences 18.04.2017 21.04.2017 Sözlü Sunum BAŞMAN NECATİ,UZUN RUKİYE,GÖÇER EBRU,BACAKSIZ EMİN,KÖLEMEN UĞUR

Website

Elmas-Benzeri Karbon Aratabakalı Bir Yeni Schottky Diyodun Karakterizasyonu

(Özet bildiri)

6.Fiziksel Kimya Kongresi 15.05.2017 18.05.2017 Sözlü Sunum BAŞMAN NECATİ,UZUN RUKİYE,FİAT VAROL SONGÜL,BACAKSIZ EMİN,ALKAN CEMİL,UZUN ORHAN

Yapay Sinir Ağları ile Tr81 Bölgesi Yıllık Elektrik Enerjisi TüketimininTahmini

(Özet bildiri)

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 02.11.2017 04.11.2017 Sözlü Sunum Kocadayı Yasemin,ERKAYMAZ OKAN,UZUN RUKİYE

Versatile Home Design

(Özet bildiri)

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 02.11.2017 04.11.2017 Sözlü Sunum DİKİCİ SEDAT,UZUN RUKİYE,Kar Erhan

Variation of the Spiking Dynamics of a Hodgkin-Huxley Neuron with an Electrical Autaptic Connection Under Ion Channel Blocking

(Özet bildiri)

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamalar 05.10.2017 07.11.2017 Sözlü Sunum UZUN RUKİYE,ÖZER MAHMUT

Hodgkin-Huxley Nöron Modelinde Öz-Sinaptik Kuplaj Şiddetinin ve İyon Kanal Bloklamasının Ateşleme Düzenliliğine Etkisi

(Tam metin bildiri)

25. SİNYAL İŞLEME veİLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI 15.05.2017 18.05.2017 Sözlü Sunum UZUN RUKİYE,ÖZER MAHMUT

Website

Wristband Design to Support Blind People

(Özet bildiri)

Tıp Teknolojileri Kongresi 12.10.2017 14.10.2017 Poster UZUN RUKİYE,Yaman Gizem Kübra,Kesemen Alparslan,İŞLER YALÇIN

Detection of knee abnormality from surface EMG signals by artificial neural networks

(Tam metin bildiri)

2017 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) 15.05.2017 18.05.2017 Sözlü Sunum ERKAYMAZ OKAN,ŞENYER İREM,UZUN RUKİYE ISBN:978-1-5090-6494-6

Website

Design of a New Electronic Board to Control Wheelchair Motors Using EOG Signals

(Özet bildiri)

International Conference of Applied Sciences, Engineering and Mathematics (IBU-ICASEM 2017) 05.05.2017 07.05.2017 Sözlü Sunum UZUN RUKİYE,ÜNLÜ BARIŞ,İŞLER YALÇIN Sayfa:90-None ISBN:978-608-65137-5-7

ELECTRICAL CHARACTERIZATION OF SCHOTTKY MISDIODES BASED ON DLC FILMS PREPARED WITHDIFFERENT CONDITIONS

(Özet bildiri)

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY 14.08.2017 16.08.2017 Sözlü Sunum BAŞMAN NECATİ,UZUN RUKİYE,FİAT VAROL SONGÜL,BACAKSIZ EMİN,ALKAN CEMİL,UZUN ORHAN

Robotik El Kontrolü

(Özet bildiri)

International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 02.11.2017 04.11.2017 Sözlü Sunum Kocadayı Yasemin,Şenel Şeyma,Söylemez Nalan,UZUN RUKİYE

Global Ağ Yapısına Dayalı Kuramoto Modelinde SenkronizasyonunAraştırılması

(Tam metin bildiri)

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 02.11.2017 04.11.2017 Sözlü Sunum ŞENYER İREM,UZUN RUKİYE

Akıllı Akvaryum

(Tam metin bildiri)

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies 02.11.2017 04.11.2017 Sözlü Sunum DİKİCİ SEDAT,Çetin Turgay,UZUN RUKİYE

Güneş Enerjili Çanta

(Tam metin bildiri)

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologie 02.11.2017 04.11.2017 Sözlü Sunum ŞENYER İREM,Erdoğan Mehmet,Önal Metin,Kosova Aykut,UZUN RUKİYE

Biyolojik Nöral Ağda Öz Sinaps ve Kanal Bloklamanın Ateşleme Düzenliliğine Etkisi

(Tam metin bildiri)

Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi (TIPTEKNO2016) 27.10.2016 29.10.2016 Sözlü Sunum UZUN RUKİYE,ÖZER MAHMUT Sayfa:86-89

Website

KANAL BLOKLAMININ İLK SPAYK LATANS ZAMANI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

(Tam metin bildiri)

23. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı 16.05.2015 19.05.2015 UZUN RUKİYE,ÖZER MAHMUT

Current Voltage Characteristics of Ag organic interlayer p Si sandwich device

(Poster)

1st International Conference onOrganic Electronic MaterialTechnologies 25.03.2015 28.03.2015 BAŞMAN NECATİ,UZUN RUKİYE,ARSLAN ÖZNUR,EROL İBRAHİM,ÇANKAYA GÜVEN,UZUN ORHAN

Electronic Properties of Copolymers of Novel Methacrylic and Styrenic Monomer Based on the Thiophene

(Özet bildiri)

1st International Conference on Organic Electronic Material 25.03.2015 28.03.2015 BAŞMAN NECATİ,UZUN RUKİYE,arslan öznur,EROL İBRAHİM,ÇANKAYA GÜVEN,UZUN ORHAN

Zemin Sıvılaşma Potansiyelinin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi

(Tam metin bildiri)

2. Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimlerinde Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu 18.06.2014 20.06.2014 SUNBUL Ayşe Bengü, UZUN Rukiye Sayfa:10202-10207

Website

Ulusal Bildiriler (5)

Siğil Tedavi Yöntemlerinin Başarısının Tahmininde Destek Vektör Makineleri Kullanımı

(Tam metin bildiri)

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları 2018 Konferansı 04.10.2018 06.10.2018 Sözlü Sunum UZUN RUKİYE,İŞLER YALÇIN,Toksan Mualla

Elmas-Benzeri Karbon Aratabakalı Bir YeniSchottky Diyodun Karakterizasyonu

(Özet bildiri)

6.Fiziksel Kimya Kongresi 15.05.2017 18.05.2017 Sözlü Sunum BAŞMAN NECATİ,UZUN RUKİYE,FİAT VAROL SONGÜL,BACAKSIZ EMİN,ALKAN CEMİL,UZUN ORHAN

Website

Elmas-Benzeri Karbon Aratabakalı Bir YeniSchottky Diyodun Karakterizasyonu

(Özet bildiri)

6.Fiziksel Kimya Kongresi 15.05.2017 18.05.2017 Sözlü Sunum BAŞMAN NECATİ,UZUN RUKİYE,FİAT VAROL SONGÜL,BACAKSIZ EMİN,ALKAN CEMİL,UZUN ORHAN

Website

Miyelinli Aksonlarda Kanal Gürültünün Spayk Yayılımına Etkisi

(Tam metin bildiri)

15.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2010 UZUN Rukiye, ÖZER Mahmut Sayfa:1-4

Kanal Bloklamanın Miyelinli Aksonlarda Spayk Yayılımına Etkisi

(Tam metin bildiri)

EEE 18. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, UZUN Rukiye, ÖZER Mahmut Sayfa:85-88

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ELEKTRONİK ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2009-2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ELEKTRONİK ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2004-2009

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ELEKTRO MANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Dekan Yardımcısı

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Elektrofizyoloji

Dersler - Lisans

(Lisans)

Mesleki Yabancı Dil

(Lisans)

MESLEKİ YABANCI DİL

(Lisans)

Engilsh in Engineering

(Lisans)

Elektronik Lab. II

(Lisans)

Elektronik Lab. I

(Lisans)

Elektronik II

(Lisans)

Elektronik I

(Lisans)

Electronics Lab. II

(Lisans)

Electronics Lab. I

(Lisans)

ENGİLSH İN ENGİNEERİNG

(Lisans)

ELEKTRONİK LAB. II

(Lisans)

ELEKTRONİK LAB. I

(Lisans)

ELEKTRONİK II

(Lisans)

ELEKTRONİK I

(Lisans)

ELECTRONİCS LAB. II

(Lisans)

ELECTRONİCS LAB. I

(Lisans)

BİYOMEDİKAL SİSTEMLER

(Lisans)

BİTİRME PROJESİ

(Lisans)

Biyomedikal Sistemler

(Lisans)

Bitirme Projesi