DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

RECEP YÜCEDOĞRU

e-Posta:

recep.yucedogru

Telefon:

0 372 291 17 10

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Maliye

Mali Hukuk

Kamu Maliyesi

Kamu Ekonomisi

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2010-2016

University of Nottingham

None

Tez Adı : Understanding Tax Morale and Tax Compliance of Owner-Managers of Small Companies

Yüksek Lisans

2005-2007

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MALİ HUKUK (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Türk vergi sisteminde mükellef hakları

Lisans

2000-2004

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Ebeveyn altruizminin tasarruf davranışları üzerindeki etkisi: Davranışsal iktisat perspektifinde bir araştırma

SERENAY DIRAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Ulaşım yatırımları ile kentsel toprak rantı arasındaki ilişki: Bursaray (hafif raylı sistem) özelinde bir değerlendirme

MELİS İŞLEK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Türk hukukunda kara para ekonomisini azaltmaya yönelik önlemler

GÜLÇİN GÜRBÜZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Katma değer vergisine karşı gösterilen gönülsüzlüğün nedenleri: Tüketicilerin perakende satış fişi almama davranışın analizi

GÜLCAN ÖREN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Zonguldak il sınırları içinde belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyinin mükelleflerin vergi uyumuna etkisi

BURCU İNAM
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (7)

Davranışsal İktisadın Çerçevesi: Teorik, Epistemolojik ve Metodolojik Bir Bakış

Sosyoekonomi

Tarih: 7/2021 Sayı: 49 Cilt: 29 Sayfa: 323-343 YÜCEDOĞRU RECEP, Diraz Serenay

Endeks:Emerging Sources Citation Index (ESCI) ISSN:1305-5577 doi:10.17233/sosyoekonomi.2021.03.17

Website

Are Tax Amnesties Good for Us All? Understanding Influence of Tax Amnesties on Benefiters and Non-Benefiters

CESifo Economic Studies

Tarih: 9/2020 Sayı: 3 Cilt: 66 Sayfa: 285-300 YÜCEDOĞRU RECEP, SARISOY İDRİS

Endeks:SSCI ISSN:1610-241X doi:https://doi.org/10.1093/cesifo/ifz020

Website

Mükellefler Vergi Artışına Nasıl Tepki Gösterir? Mükelleflerin Sosyal Medyada Vergi Artışına Karşı Gösterdiği Tepkilerin Motivasyon Kaynaklarına İlişkin Nitel Bir Analizi

International Journal of Public Finance

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 161-192 YÜCEDOĞRU RECEP,BOZ ARINÇ,ÖNER SEDA,Saygı Halil Emre,Dibek Erdem

Endeks:SOBİAD ISSN:2548-0499 doi:10.30927/ijpf.451371

Website

Katma Değer Vergisi’nde Vergi Uyumu ve Dünyada KDV Uyumunu Arttırmaya Yönelik Uygulamalar: Sistematik Bir Literatür Analizi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 1/2017 Sayı: 13 Cilt: 13 Sayfa: 928-938 YÜCEDOĞRU RECEP,Ören Gülcan

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208 doi:http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2017ICMEB1735502

Website

Understanding Tax Morale of SMEs: A Qualitative Study

eJournal of Tax Research

Tarih: 12/2016 Sayı: 3 Cilt: 14 Sayfa: 551-566 YÜCEDOĞRU RECEP,Hasseldine John

Endeks:Emerging Sources Citation Index (ESCI) ISSN:1448-2398

Website

A Study on Economic Literacy Levels of Primary Prospective Teachers

The International Journal of Early Childhood Learning

Tarih: 1/2015 Sayı: 2 Cilt: 21 Sayfa: 1-12 ÇAKMAK AHMET FERDA,BENK SERKAN,BUDAK TAMER,YÜCEDOĞRU RECEP

Endeks:scopus ISSN:2327-7939 doi:10.18848/2327-7939/CGP/v22i02/48437

Website

A Perspective on SME Tax Compliance The Case of Turkey

Coventry Law Journal

Tarih: 5/2013 Sayfa: 61-77 YÜCEDOĞRU RECEP,Hasseldine John,Andrew Grainger

ISSN:1758-2512

Ulusal Makaleler (3)

Türkiye’de ve Dünya’da Plastik Poşet Vergisi Uygulamaları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Vergi Raporu

Tarih: 9/2021 Sayı: 264 Cilt: 29 Sayfa: 204-233 YÜCEDOĞRU RECEP, Şahin Özlem

Endeks:TR DİZİN ISSN:2667 - 5099

Website

Türk Vergi Hukukunda Geriye Yürümezlik Sorunu: Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Bir Değerlendirme

Legal Mali Hukuk Dergisi

Tarih: 5/2021 Sayı: 195 Cilt: 17 Sayfa: 702-748 YÜCEDOĞRU RECEP, PÜREN Serap

Endeks:TR DİZİN ISSN:1305-4074

Türk Vergi Denetimini Üç Boyutu ile Tartışmak: Teori, Uygulama ve Yargı

VERGİ RAPORU

Tarih: 1/2019 Sayı: 232 Cilt: 27 Sayfa: 312-331 YÜCEDOĞRU RECEP,SARIASLAN OSMAN,KUŞTEPE ABDULKADİR

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-6920

Website

Uluslararası Bildiriler (14)

E-Fatura ve E-DefTer SisTemini Özel Entegratörler Aracılığı ile Kullanan İşletmelerin Vergiye Uyumu Üzerine Bir Araştırma

(Tam metin bildiri)

V. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu 09.10.2019 Sözlü Sunum Tosun Elif, YÜCEDOĞRU RECEP Sayfa:122-131 ISBN:978-605-67481-2-7 Basım Tarihi : 22.01.2020

Website

Türkiye'de Kara Para Aklama ve Vergi Cennetleri Arasındaki İlişki

(Tam metin bildiri)

V. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu 09.10.2019 Sözlü Sunum GÜRBÜZ GÜLÇİN, YÜCEDOĞRU RECEP ISBN:978-605-67481-2-7 Basım Tarihi : 22.01.2020

Website

Hanehalkı Tasarruf Davranışını Ebeveyn Altruizmi Motive Eder mi?

(Tam metin bildiri)

2nd Business & Organization Research (BOR) Conference 04.09.2019 Sözlü Sunum YÜCEDOĞRU RECEP, Diraz Serenay Sayfa:615-626 ISBN:978-605-68816-4-0 Basım Tarihi : 25.09.2019

Siyasi Partilerin Genel Seçim Beyannamelerindeki Mali Vaatleri: 1990 – 2015

(Tam metin bildiri)

IV. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu 18.10.2018 19.10.2018 Sözlü Sunum SARISOY İDRİS,YÜCEDOĞRU RECEP ISBN:978605674811 Basım Tarihi : 20.12.2018

Website

Is tax amnesties good for us all? Understanding influence of tax amnesties on between benefiters and non-benefiters

(Tam metin bildiri)

New Perspectives on Tax Administration Research 02.11.2018 03.11.2018 Sözlü Sunum YÜCEDOĞRU RECEP,SARISOY İDRİS Basım Tarihi : 15.11.2018

Municipal Public Services and Tax Compliance: Evidence from Survey Analysis

(Özet bildiri)

33th International Public Finance Conference 08.05.2018 Sözlü Sunum YÜCEDOĞRU RECEP, İNAM BURCU Sayfa:423-427 ISBN:978-605-327-678-4 Basım Tarihi : 24.05.2018

Website

Kentsel Toprak Rantının Vergilendirilmesini Anlamak: Literatür Üzerinde Sistematik Bir Değerlendirme

(Özet bildiri)

ICMEB 2017 - International Congress on Management Economics and Business 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum İŞLEK MELİS,YÜCEDOĞRU RECEP Sayfa:152-None ISBN:978-605-82184-0-6 Basım Tarihi : 01.11.2017

Website

Belediyelerde Vergilendirme Yetkisi Problemi: Teori ve Uygulamadaki Farklılıklar

(Özet bildiri)

ICMEB 2017 - International Congress on Management Economics and Business 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum İNAM BURCU,YÜCEDOĞRU RECEP Sayfa:35-None ISBN:978-605-82184-0-6 Basım Tarihi : 01.11.2017

Website

How tax amnesties affect tax compliance and fairnessperceptions of taxpayers: A case of Turkish Code 6736

(Özet bildiri)

26th Annual Tax Research Network Conference 05.09.2017 06.09.2017 Sözlü Sunum YÜCEDOĞRU RECEP,SARISOY İDRİS Basım Tarihi : 29.09.2017

Understanding the Influence of Religiosity on TaxCompliance and Tax Morale

(Tam metin bildiri)

25th Annual Tax Research Network Conference 01.09.2016 02.09.2016 Sözlü Sunum YÜCEDOĞRU RECEP Basım Tarihi : 30.11.2016

Tax Morale and Tax Compliance in Turkish SMEs

(Tam metin bildiri)

International SMEs conference 09.09.2013 11.09.2013 Sözlü Sunum YÜCEDOĞRU RECEP Basım Tarihi : 01.09.2013

Understanding Tax Morale on SME's: an Example of Turkey

(Özet bildiri)

25.Australasian Tax Teachers Association Conference 22.01.2013 25.01.2013 Sözlü Sunum YÜCEDOĞRU RECEP Sayfa:40-41 Basım Tarihi : 22.01.2013

Taxpayer Rights in Turkey A Survey on Income Taxpayersin Manisa

(Tam metin bildiri)

12th European Conferenceon eGovernment 14.06.2012 15.06.2012 Sözlü Sunum ÇETİN GERGER GÜNEŞ,YÜCEDOĞRU RECEP Sayfa:142-148 ISBN:978‐1‐908272‐42‐3 Basım Tarihi : 16.06.2012

Website

Exploring The Effects Of Religion On Compliance Behaviour: An Attempt To Understand The Religiosity Effect On Tax Compliance In Turkey

(Özet bildiri)

Universitas 21 Doctoral Research Conference in Business (DRCB) 21.04.2012 25.04.2012 Sözlü Sunum YÜCEDOĞRU RECEP

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2016-2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE BÖLÜMÜ / MALİYE TEORİSİ ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2012-2016

The Nottingham Trent University

Nottingham Business School

Economics

İdari Görevler

Dekan Yardımcısı

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

Vergi Uyumu

(Doktora)

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma – Yayın Etiği

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Quantitative Methods for Business

(Yüksek Lisans)

INTERNATIONAL TAXATION

(Yüksek Lisans)

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

(Yüksek Lisans)

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Dersler - Lisans

(Lisans)

Vergi Uygulamaları

(Lisans)

Vergi Hukuku

(Lisans)

VERGİ UYGULAMALARI

(Lisans)

VERGİ HUKUKU

(Lisans)

Uluslarası Maliye

(Lisans)

Türk Vergi Sistemi 1

(Lisans)

Mali Sosyoloji

(Lisans)

Introduction to Law

Kitaplar (6)

İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - II

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Vergi Adaleti Kavramına Analitik Bir Bakış Editör: Doç.Dr. Mustafa Mete, Dr. Halil İbrahim Karakan Basım Sayısı::(1) Sayfa::181 208 Yayınevi:: Gece Kitaplığı Yayınları ISBN: 978-625-8002-37-9 Tarih: 2021

CURRENT STUDIES IN SOCIAL SCIENCES

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Understanding Tax Compliance Decisions with Theory of Planned Behaviour Editör: Prof. Adem KARA Basım Sayısı::(1) Sayfa::57 77 Yayınevi:: Duvar Yayınları ISBN: 978-625-7502-00-9 Tarih: 2021

Maliye Disiplininde Alternatif Bir Bakış Açısı MALİ SOSYOLOJİ

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türkiye’de Varlık Vergisi: Nedenleri, Uygulanması ve Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme Editör: SERPİL AĞCAKAYA Basım Sayısı::(1) Sayfa::53 95 Yayınevi:: Ekin Yayınları ISBN: 978-625-7210-81-2 Tarih: 2020

Covid-19: Küresel Pandeminin Ekonomik ve Mali Etkileri

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Vergi İdarelerinin Covid-19 Pandemisi ile İmtihanı: Türk ve Dünya Vergi İdarelerinin Pandemi politikalarının Değerlendirilmesi Editör: Harun Kılıçaslan Basım Sayısı::(1) Sayfa::143 160 Yayınevi:: Gazi Yayınları ISBN: 978-625-7911-81-8 Tarih: 2020

DÜNDEN BUGÜNE EKONOMI YAZILARI III

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türk Vergi Hukuku Açisindan Deniz Taşimaciliğinda Ötv Uygulamasinin Değerlendirilmesi Editör: GÖZEN MEHMET ÇAĞRI, SOYLU ÖZGÜR BAYRAM Basım Sayısı::(1) Sayfa::84 98 Yayınevi:: ECOEI Yayınları ISBN: 978-605-7858-18-4 Tarih: 2019

Contemporary Issues In Tax Research

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: How Effective İs İslam On Tax Compliance Decisions Of Muslims? Editör: Emer Mulligan ve Lynne Oats Basım Sayısı::(1) Sayfa::121 139 Yayınevi:: Fiscal Publications ISBN: 978-1-906201-39-5 Tarih: 2019

Üniversite Dışı Deneyimler

MALİYE BAKANLIĞI

2007-2010

Uzman

None

Özel sektör (Otomotiv)

2003-2007

Finans Müdürü

Muhasebe depatmanı ve Finans sorumlusu