DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

RECEP YÜCEDOĞRU

Email:

recep.yucedogru

Telefon:

0 372 291 17 10

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Maliye

Mali Hukuk

Kamu Maliyesi

Kamu Ekonomisi

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2010-2016

The University of Nottingham

Business School

Yüksek Lisans

2004-2007

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MALİ HUKUK (YL) (TEZLİ)

Lisans

2000-2004

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Ulaşım yatırımları ile kentsel toprak rantı arasındaki ilişki: Bursaray (Hafif raylı sistem) özelinde bir değerlendirme

MELİS İŞLEK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Türk hukukunda kara para ekonomisini azaltmaya yönelik önlemler

GÜLÇİN GÜRBÜZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Katma değer vergisine karşı gösterilen gönülsüzlüğün nedenleri: Tüketicilerin perakende satış fişi almama davranışın analizi

GÜLCAN ÖREN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Zonguldak il sınırları içinde belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyinin mükelleflerin vergi uyumuna etkisi

BURCU İNAM
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

Uluslararası Makaleler (5)

Mükellefler Vergi Artışına Nasıl Tepki Gösterir? Mükelleflerin Sosyal Medyada Vergi Artışına Karşı Gösterdiği Tepkilerin Motivasyon Kaynaklarına İlişkin Nitel Bir Analizi

International Journal of Public Finance

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 161-192 YÜCEDOĞRU RECEP,BOZ ARINÇ,ÖNER SEDA,Saygı Halil Emre,Dibek Erdem

Endeks:DOAJ,DRJI,Scientific Indexing Services,SOBIAD ISSN:2548-0499 doi:10.30927/ijpf.451371

Website

KATMA DEĞER VERGİSİ’NDE VERGİ UYUMU VE DÜNYADA KDV UYUMUNU ARTTIRMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR: SİSTEMATİK BİR LİTERATÜR ANALİZİ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Sayfa: 928-938 YÜCEDOĞRU RECEP,Ören Gülcan

Endeks:Ebsco, Copernicus VB. ISSN:2147-9208 doi:http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2017ICMEB1735502

Website

Understanding tax morale of SMEs A qualitative study

eJournal of Tax Research

Tarih: 12/2016 Sayı: 3 Cilt: 14 Sayfa: 551-566 YÜCEDOĞRU RECEP,Hasseldine John

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index ISSN:1448-2398

A Study on Economic Literacy Levels of Primary Prospective Teachers

The International Journal of Early Childhood Learning

Tarih: 1/2015 Sayı: 2 Cilt: 21 Sayfa: 1-12 ÇAKMAK AHMET FERDA,BENK SERKAN,BUDAK TAMER,YÜCEDOĞRU RECEP

Endeks:EBSCO ISSN:2327-7939 doi:10.18848/2327-7939/CGP/v22i02/48437

Website

A Perspective on SME Tax Cmpliance The Case of Turkey

Coventry Law Journal

Tarih: 5/2013 Sayfa: 61-77 YÜCEDOĞRU RECEP,Hasseldine John,Andrew Grainger

Ulusal Makaleler (1)

TÜRK VERGİ DENETİMİNİÜÇ BOYUTU ile TARTIŞMAK:TEORİ, UYGULAMA ve YARGI

VERGİ RAPORU

Tarih: 1/2019 Sayı: 232 Cilt: 27 Sayfa: 312-331 YÜCEDOĞRU RECEP,SARIASLAN OSMAN,KUŞTEPE ABDULKADİR

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-6920

Uluslararası Bildiriler (15)

Is tax amnesties good for us all? Understanding influence of tax amnesties on between benefiters and non-benefiters

(Tam metin bildiri)

New Perspectives on Tax Administration Research 02.11.2018 03.11.2018 Sözlü Sunum YÜCEDOĞRU RECEP,SARISOY İDRİS

Siyasi Partilerin Genel Seçim Beyannamelerindeki Mali Vaatleri: 1990 – 2015

(Tam metin bildiri)

IV. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu 18.10.2018 19.10.2018 Sözlü Sunum SARISOY İDRİS,YÜCEDOĞRU RECEP

Website

How Taxpayers React to Tax Increase? A Qualitative Analysis on Motivational Factors towards Tax Increases on Social Media

(Özet bildiri)

33. Uluslararası Maliye Sempozyumu 08.05.2018 12.05.2018 Sözlü Sunum YÜCEDOĞRU RECEP,BOZ ARINÇ,saygı halil emre,ÖNER SEDA ISBN:978-605-327-678-4

Website

BELEDİYELERDE VERGİLENDİRME YETKİSİ PROBLEMİ: TEORİ VE UYGULAMADAKİ FARKLILIKLAR

(Özet bildiri)

ICMEB 2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum İNAM BURCU,YÜCEDOĞRU RECEP Sayfa:35-None ISBN:978-605-82184-0-6

How tax amnesties affect tax compliance and fairnessperceptions of taxpayers: A case of Turkish Code 6736

(Özet bildiri)

26th Annual Tax Research Network Conference 05.09.2017 06.09.2017 Sözlü Sunum YÜCEDOĞRU RECEP,SARISOY İDRİS

KENTSEL TOPRAK RANTININ VERGİLENDİRİLMESİNİ ANLAMAK:LİTERATÜR ÜZERİNDE SİSTEMATİK BİR DEĞERLENDİRME

(Özet bildiri)

ıCMEB 2017 - INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum İŞLEK MELİS,YÜCEDOĞRU RECEP Sayfa:152-None ISBN:978-605-82184-0-6

KATMA DEĞER VERGİSİ’xxNDE MÜKELLEFLERİN VERGİYE KARŞIGÖNÜLSÜZLÜKLERİN NEDENLERİ: MÜKELLEFLERİN PERAKENDE SATIŞFİŞİ ALMAYA KARŞI GÖNÜLSÜZLÜKLERİNİN İNCELENMESİ

(Özet bildiri)

ICMEB 2017 INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS ANDBUSINESS 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum Ören Gülcan,YÜCEDOĞRU RECEP Sayfa:211-None ISBN: 978-605-82184-0-6

Understanding Influence of Tax Amnesties on Tax Compliance andFairness Perceptions of Taxpayers: The Example of Tax Code 6736

(Özet bildiri)

32nd International Public Finance Conference 10.05.2017 14.05.2017 Sözlü Sunum SARISOY İDRİS,YÜCEDOĞRU RECEP ISBN:978-605-327-483-4

Tax Morale and Tax Compliance in Turkish SMEs

(Tam metin bildiri)

International SMEs conference 09.09.2013 11.09.2013 Sözlü Sunum YÜCEDOĞRU RECEP

Understanding Tax Morale on SME's: an Example of Turkey

(Tam metin bildiri)

25.Australasian Tax Teachers Association Conference 22.01.2013 25.01.2013 Sözlü Sunum YÜCEDOĞRU RECEP

Religiosity Influence on Tax Compliance

(Tam metin bildiri)

20.Tax Research Network conference 01.09.2012 03.09.2012 Sözlü Sunum YÜCEDOĞRU RECEP

Exploring The Effects Of Religion On Compliance Behaviour: An Attempt To Understand The Religiosity Effect On Tax Compliance In Turkey

(Tam metin bildiri)

Universitas 21 Doctoral Research Conference in Business (DRCB) 21.04.2012 25.04.2012 Sözlü Sunum YÜCEDOĞRU RECEP

A Perspective On SME Tax Compliance : The Case Of Turkey

(Tam metin bildiri)

Tax Research Network Conference 02.09.2010 03.09.2010 Sözlü Sunum YÜCEDOĞRU RECEP,Hasseldine John

Taxpayer Rights in Turkey A Survey on Income Taxpayersin Manisa

(Tam metin bildiri)

12th European Conferenceon eGovernment 14.06.2012 15.06.2012 Sözlü Sunum ÇETİN GERGER GÜNEŞ,YÜCEDOĞRU RECEP Sayfa:142-148 ISBN:978‐1‐908272‐42‐3

Website

Understanding the Influence of Religiosity on TaxCompliance and Tax Morale

(Tam metin bildiri)

25th Annual Tax Research Network Conference 01.09.2016 02.09.2016 Sözlü Sunum YÜCEDOĞRU RECEP

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2016-2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE BÖLÜMÜ / MALİYE TEORİSİ ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2014-2016

The Nottingham Trent University

SOCIAL SCIENCES

Public Finance

İdari Görevler

Dekan Yardımcısı

2019

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

SEMİNER

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Quantitative Methods for Business

(Yüksek Lisans)

MALİ SOSYOLOJİ

(Yüksek Lisans)

INTERNATIONAL TAXATION

(Yüksek Lisans)

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

(Yüksek Lisans)

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Dersler - Lisans

(Lisans)

Vergi Hukuku

(Lisans)

VERGİ UYGULAMALARI

(Lisans)

VERGİ HUKUKU

(Lisans)

Türk Vergi Sistemi 1

Kitaplar (2)

Contemporary Issues In Tax Research

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: How Effective İs İslam On Tax Compliance Decisions Of Muslims? Editör: Emer Mulligan ve Lynne Oats Basım Sayısı::(1) Sayfa::121 139 Yayınevi:: Fiscal Publications ISBN: 978-1-906201-39-5 Tarih: 2019

Issues in Public Sector Economics Empirical Analysisfrom Various Countries

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Understanding Influence of Tax Amnesties on Tax Complianceand Fairness Perceptions of Taxpayers Editör: Adnan Gerçek, Sacit Hadi Akdede Basım Sayısı::(1) Sayfa::121 140 Yayınevi:: Peter Lang Publishing ISBN: ISBN 978-3-631-74201-3 Tarih: 2017

Üniversite Dışı Deneyimler

Afşa Metal

2003-2007

Finans Müdürü

Muhasebe depatmanı ve Finans sorumlusu / Ticari (Özel)