PROFESÖR DR.

İsim:

RAMAZAN AKSOY

e-Posta:

ramazanaksoy

Telefon:

03722911701

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Pazarlama

Dijital Pazarlama

Hizmet Pazarlaması

Tüketici Davranışları

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1992-1997

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / PAZARLAMA (DR)

Tez Adı : Pazarlama karar destek sistemleri

Yüksek Lisans

1988-1991

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT (YL) (TEZLİ)

Tez Adı : Türk sanayiinin Avrupa Topluluğu’xxna entegrasyonu

Lisans

1984-1988

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Sosyal pazarlama açısından değeri birlikte yaratmanın öncül ve sonuçları: Fitness işletmelerinde bir araştırma

CEMAL GÜMÜŞ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Reklamlarda ünlü kişi ve çekici model kullanımının vampir etkisi kapsamında göz takip tekniğiyle değerlendirilmesi

GİZEM TOKMAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

İstanbul şehir marka imajının İngilizce sosyal medya paylaşımları üzerinden kavram haritası yöntemiyle analizi

CİHANGİR KASAPOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Turist yenilikçiliği ve algılanan riskin, yenilik algısı ve turistlerin yenilikçi otel tercihlerine etkisi üzerine bir uygulama

ŞULE KIYCI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Turistlerin kişilik özelliklerinin turistik ürün tercih ve satınalma davranışına etkisi

AFİTAP BULUT
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Kurumsal sosyal sorumluluk algısının tüketici temelli marka denkliği bileşenleri üzerindeki etkisi: Tr81 düzey 2 bölgesindeki Ford kullanıcıları üzerine bir araştırma

CENK MURAT KOÇOĞLU
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Algılanan müşteri değeri bileşenlerinin davranışsal niyetler üzerindeki etkisi

ÜMİT BAŞARAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Marka değerini oluşturan faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile analizi: Seyahat acentaları üzerine bir araştırma

HİLAL UYGURTÜRK
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Tüketicilerce algılanan riskin algılanan hizmet kalitesi üzerindeki etkisi

EVRİM ERDOĞAN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Sosyal medya reklamlarında tüketici algılarının reklamı izleme davranışı üzerine etkisi: Youtube'daki reklamlara yönelik bir uygulama

ÖNER DEMİRCAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Giyilebilir teknolojik ürünlerde tüketicilerin algıladıkları risklerin farklılaşması: Akıllı saat kullanıcılarına dönük bir araştırma

ALEV ADA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kişisel özelliklerin tüketici satın alma niyeti üzerindeki etkisi

YADİKAR KARACAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Siyasal pazarlama: Zonguldak ilinde seçmen davranışı üzerine bir araştırma

AHMET SARSIK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Elektronik alışveriş sitelerinde algılanan kalite, algılanan değer ve içsel referans fiyatı ile satın alma niyeti arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma

NAZİME EBRU ÖZKUL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Mobil uygulamaların sunduğu uygulama içi içerik veya hizmet satın alan tüketicilerin satın alma sonrası davranışları

TAYGUN TERZİCİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Tüketicilerin hedonik tüketim davranışları ile lüks marka tekrar satın alma niyetleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma

AZİZE BURGUCU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Teknoloji kabul modeli kapsamında tüketicilerin elektronik ticaret faaliyetine yönelik tutumları

MEHMET KÜRŞAD KULUALP
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İnternet bankacılığı kullanımına ilişkin tüketici davranışları analizi

ÇAĞLA NUR ÖZYURT KAYA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Satış sonrası algılanan hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti ve sadakatine etkisi: Zonguldak ilindeki otomobil tüketicileri üzerine bir araştırma

ÖMER ALİ SATICI
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Eğitim sektöründe algılanan hizmet kalitesi: Bülent Ecevit üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma

İBRAHİM ÇAKIR
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Gemiadamlarında iş aile çatışması

UMUT TAŞDELEN
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Marka sadakatini etkileyen faktörler ve markaya bağlılık noktaları: Bülent Ecevit Üniversitesi İ.İ.B.F öğrencileri üzerinde bir uygulama

GİZEM TOKMAK
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Zonguldak ilinde ihracat yapan firmaların ihracatta karşılaştıkları sorunlar

CANAN YILDIRAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Bir imaj çeşidi olarak destinasyon imajı ve turizmde destinasyon imajının ölçülmesi (Amasra örneği)

ŞULE KIYCI
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Tedarik zinciri yönetiminde, tedarikçi seçme ve değerlendirme sürecinde kullanılan kriterler ve Zonguldak Ereğli'de bir alan araştırması

TEVFİK OĞUZ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Bilgi teknolojilerinin çalışanlar tarafından benimsenmesi: Kdz.Ereğli'deki Kobi çalışanları uygulaması

ASLI KARA
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sağlık işletmeleri için kurumsal imajın temel belirleyicileri:Zonguldak örneği

VECDİ BAYRAMOĞLU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Firmalarda fiyatlama kararları ve endüstriyel mutfak ekipmanları sektörü uygulaması

OĞUZ ACAR
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Tüketici satın alma karar sürecinde bilgi arama aşaması ve Karadeniz Ereğli'deki otomobil tüketicileri araştırması

KAYHAN PEKER
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (25)

SOSYAL MEDYA REKLAMLARINDA TÜKETİCİ ALGILARININ REKLAMI İZLEME DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ: YOUTUBE’DAKİ REKLAMLARA YÖNELİK BİR UYGULAMA

Akademik Matbuat

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 27-56 demircan öner,AKSOY RAMAZAN

ISSN:2602-3881

Giyilebilir Teknolojik Ürünlerde Tüketicilerin Algıladıkları Risklerin Farklılaşması: Akıllı Saat Kullanıcılarına Dönük Bir Araştırma

Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 50-61 ada alev,AKSOY RAMAZAN

ISSN:2687-6027

Kişisel özelliklerin tüketici satın alma niyeti üzerine etkisi: Lisanslıürünlerde bir uygulama

Tourism and Recreation

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 13-21 karacan yadikar,AKSOY RAMAZAN

ISSN:2687-1971

Marka Kavram Haritalarında Metin Madenciliği Yöntemlerinin Kullanımına Yönelik Kavramsal Bir Çalışma

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 5/2020 Sayı: 21 Cilt: 11 Sayfa: 182-206 KASAPOĞLU CİHANGİR,AKSOY RAMAZAN,BAŞKOL MELİH

ISSN:2148-2497

Marka Kavram Haritalarında Metin Madenciliği Yöntemlerinin Kullanımına Yönelik Kavramsal Bir Çalışma

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

Tarih: 5/2020 Sayı: 21 Cilt: 11 Sayfa: 182-206 KASAPOĞLU CİHANGİR,AKSOY RAMAZAN,BAŞKOL MELİH

Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) ISSN:1309-954X

Website

Turist Yenilikçiliğinin Yenilikçi Otel Tercihi Üzerindeki Etkisi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları

Tarih: 3/2020 Sayı: 1 Cilt: 9 Sayfa: 608635-None KIYCI ŞULE,AKSOY RAMAZAN,KOÇOĞLU CENK MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-1185

Website

TÜRKİYE’DE İNTERNET BANKACILIĞI KULLANIMINA İLİŞKİNTÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 4 Cilt: 15 Sayfa: 1236-1256 Özyurt KAYA Çağla Nur,AKSOY RAMAZAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208 doi:http://dx.doi.org/10.17130/ijmeb.2019456407

Website

Marka Değerini Oluşturan Faktörlerin Analizi: A Grubu SeyahatAcentaları Müşterileri Üzerine Bir Araştırma

Tüketici ve TüketimAraştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 2 Cilt: 11 Sayfa: 379-406 UYGURTÜRK HİLAL,AKSOY RAMAZAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-6362

Website

The Effect of Perceived Value on Behavioral Intentions

Journal Management Marketing and Logistics

Tarih: 3/2017 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 1-16 BAŞARAN ÜMİT,AKSOY RAMAZAN

Endeks:EBSCO ISSN:2148-6670 doi:10.17261/Pressacademia.2017.375

Website

Demografik Değişkenlerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algisi Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Araştirma

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 3/2017 Sayı: 31 Cilt: 13 Sayfa: 89-116 KOÇOĞLU CENK MURAT,AKSOY RAMAZAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9194 doi:10.17130/ijmeb.20173126264

Website

Tüketici Temelli Marka Denkliği Bileşenleri Arasindaki İlişkiler Üzerine Bir Araştirma

uluslararası iktisadi ve idari incelemeler dergisi

Tarih: 1/2017 Sayı: 18 Sayfa: 71-90 KOÇOĞLU CENK MURAT,AKSOY RAMAZAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1307-9832

Website

GEMİADAMLARININ İŞ AİLE VE AİLE İŞÇATIŞMASINA İLİŞKİN BİR SAHA ÇALIŞMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2016 Sayı: 2 Cilt: 8 Sayfa: 217-241 taşdelen umut,AKSOY RAMAZAN,ÇAKMAK AHMET FERDA

Endeks:doaj, citeFactor, oajı.net ISSN:1309-4246 doi:10.18613/deudfd. 266157

Poınts Of Attachment On Football Clubs: An Applıcatıon On The Bıg Four Supporters In Turkısh Super League

Sport Society/Sport Si Societate

Tarih: 12/2016 Sayı: 2 Cilt: 16 Sayfa: 25-36 TOKMAK GİZEM,AKSOY RAMAZAN

Endeks:Ebsco ISSN:1582-2168

FACTORS AFFECTING BRAND LOYALTY IN FOOTBALL AN APPLICATION ON THE BIG FOUR FOOTBALL CLUBS IN TURKISH SUPER LEAGUE

International Review of Economics and Management

Tarih: 1/2016 Sayı: 3 Cilt: 4 Sayfa: 84-106 TOKMAK GİZEM,AKSOY RAMAZAN

Endeks:Google Scholar, 2013-DRJI DRJI, 2013- ASOS, 2013- Arastirmax, 2013-SSRN Social Science Research Network, 2013-Cite Factor Cite Factor, 2013-Kudos Kudos, 2013-Acar Index Acar Index, 2013-Oaji Open Academic Journals Index, 2013-AKADEMIC-KEYSAcademicKeys, 2015-ESJI ESJIndex, 2016-O ISSN:2148-3493 doi:10.18825/irem.01078

Website

Algılanan Fayda ve Fedakarlık bileşenlerinin Alglanan müşteri üzerindeki etkisi

ege akademik bakış

Tarih: 7/2015 Sayı: 3 Cilt: 15 Sayfa: 379-399 BAŞARAN ÜMİT,AKSOY RAMAZAN

Endeks:ebsco, econlit, prequest ISSN:1303-099X

SOSYAL MEDYA KAVRAMI VE SOSYAL AĞ SİTELERİNDE YER ALAN ONLINE REKLAMUYGULAMALARININ İNCELENMESİ

Electronic Journal of Vocational Colleges

Tarih: 12/2014 Sayı: 4 Cilt: 4 Sayfa: 58-64 ÖZDEMİR SAMİ SONAT,özdemir meltem,POLAT ERAY,AKSOY RAMAZAN

Endeks:Doaj, Copernicus ISSN:2146-7884

Website

HİZMETLERDE TÜKETİCİLERCE ALGILANAN RİSKİN ALGILANAN KALİTE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ekonomik ve sosyal araştırmalar dergisi

Tarih: 10/2014 Sayı: 2 Cilt: 9 Sayfa: 121-150 ERDOĞAN EVRİM,AKSOY RAMAZAN

Endeks:EbscoHost, Index Copernicus, Contemporary Science Association Databases, Cabell's Directories ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi ISSN:1306-2174

Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçüm Modelleri ile İlgili Yazın Taraması

TİSK Akademi

Tarih: 9/2014 Sayı: 16 Cilt: 9 Sayfa: 156-185 ERDOĞAN EVRİM,AKSOY RAMAZAN

Endeks:TÜBİTAK ULAKBİM, Sosyal Bilimler, EBSCO, ASOS Index ISSN:1306-6757

ZONGULDAK İLİNDE İHRACAT YAPAN FİRMALARIN İHRACATTA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi

Tarih: 10/2013 Sayı: 3 Cilt: 1 Sayfa: 249-268 AKSOY RAMAZAN,YILDIRAN CANAN

Endeks:econlit, DOAJ ISSN:2148-2586 doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v1i3

Factors that Affect Online Puschasing Behavior An Analysis With Technology Acceptance Model Trust and Subjective Norms

Journal of Euromarketing

Sayı: 1 Cilt: 22 Sayfa: 48-65 Ramazan Aksoy, Ümit Başaran

Endeks:ebsco

Bilgi Teknolojilerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenmesi Karadeniz Ereğli de Kobi Çalışanları Üzerine Bir Uygulama

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Sayı: 10 Cilt: 5 Sayfa: 1-20 Ramazan Aksoy, Aslı Kara

Endeks:ebsco

Elektronik Pazarlarda Güven Problemi ve Kriminal Faaliyetler

EJOVOC: Electronic Journal of Vocational Colleges

Tarih: 5/2012 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 154-164 AKSOY RAMAZAN,sever hanefi

Endeks:copernicus, doaj, asos v.b. ISSN:2146-7884

Website

Hizmet Kalitesinin Servperf Yöntemi İle Ölçülmesi Otobüs İşletmeleri Üzerinde Bir Uygulama Uluslar arası Hakemli Sosyal Bilimler E Dergisi Sayı 29 Mart Nisan 2012 ss 1 20

Akademik Bakış Dergisi

Tarih: 1/2012 Sayı: 29 Cilt: 1 Sayfa: 1-20 Cenk Murat Koçoğlu, Ramazan Aksoy Atıf Sayısı: 4

Endeks:ebsco ISSN:1694-528X

Website

Küçük Ölçekli Balıkçılığın Genel Profili Zonguldak İli Merkez İlçesinde Bir Saha Çalışması Yıl 4 sayı 8 Kış 2012 Trabzon ss 87 103

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Sayı: 8 Cilt: 4 Sayfa: 87-103 Ramazan Aksoy, Gökhan Koç

Endeks:ebsco

A Destination Image As a Type of Image and Measuring Destination Image in Tourism Amasra Case Volume 20 Number 3 2011

European Journal of Social Science

Sayı: 3 Cilt: 20 Sayfa: 478-488 Ramazan Aksoy, Şule Kıycı Atıf Sayısı: 16

Endeks:scopus

Ulusal Makaleler (10)

Evaluation of Celebrity Endorsement Effectiveness Within the Context of Vampire Effect by Using Eye Tracking Technique

Hacettepe Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2021 Sayı: 1 Cilt: 39 Sayfa: 149-172 TOKMAK DANIŞMAN GİZEM, AKSOY RAMAZAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1301-8752 doi:10.17065/huniibf.723099

Website

REKLAMLARDA ÇEKİCİ MODEL KULLANIMININ VAMPİR ETKİSİ KAPSAMINDA GÖZ TAKİP TEKNİĞİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

Tarih: 9/2020 Sayı: 3 Cilt: 13 Sayfa: 461-501 TOKMAK GİZEM,AKSOY RAMAZAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-243X doi:10.15659

Website

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Tüketici Temelli Marka Denkliği Bileşenleri Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi İle Analizi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 4/2017 Sayı: 1 Cilt: 13 Sayfa: 115-140 KOÇOĞLU CENK MURAT,AKSOY RAMAZAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1306-3553

Futbol Taraftarlarının Takımın Forma Sponsor Markasına Olan Satın Alma Niyetlerini Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon Analizi ile Tespit Edilmesi

İstanbul Üniversitesi Spor bilimleri dergisi

Tarih: 4/2016 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 75-90 TOKMAK GİZEM,AKSOY RAMAZAN

ISSN:1303-1414

Sağlık İşletmeleri İçin Kurumsal İmajın Temel Belirleyicileri Tüketici Değerlemeleri ss 83 94

Z.KÜ. Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 1/2008 Sayı: 7 Cilt: 4 Sayfa: 83-94 ramazan aksoy, vecdi bayramoğlu Atıf Sayısı: 21

Endeks:ebsco

Website

Examining With Discriminant Analysis the Differences of Automobile Consumers at the Stage of Information Searching in Zonguldak Region

İstanbul üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi

Tarih: 1/2007 Sayı: 56 Cilt: 18 Sayfa: 40-52 ali sait albayrak, ramazan aksoy

Endeks:ebsco

Website

Bir Pazarlama Değeri Olarak Güven ve Tüketicilerin Elektronik Pazarlara Yönelik Güven Tutumları

Z.KÜ. Sosyal Bilimler Dergisi

Sayı: 4 Cilt: 2 Sayfa: 79-91 AKSOY RAMAZAN Atıf Sayısı: 23

Endeks:ebsco

Website

Otomobil Tüketicilerinin Satın Alma Karar Süreci Bilgi Arama Aşamasında Başvurdukları Bilgi Kaynakları ve Bilgi Tiplerinin Yapısal Boyutları

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Sayı: 2 Cilt: 11 Sayfa: 305-321 AKSOY RAMAZAN

Endeks:ebsco

Website

Zonguldak ta Ayakta Tedavi Tüketicilerinin Sağlık Hizmetleri Kalite Değerlemesi

Z.KÜ. Sosyal Bilimler Dergisi

Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 91-104 AKSOY RAMAZAN Atıf Sayısı: 17

Endeks:asos

Website

Uzman Sistemlerin Pazarlama Alanında Uygulanması

İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi

Tarih: 4/1994 Sayı: 23 Cilt: 23 Sayfa: 79-91 talha harcar, ramazan aksoy

Uluslararası Bildiriler (5)

A RESEARCH ON FACTORS THAT AFFECT PERCEIVED BENEFIT,PERCEIVED RISK AND PURCHASE INTENTION IN ONLINESHOPPING

(Özet bildiri)

7th Business Management Conference, Budapest 05.06.2018 Sözlü Sunum BAŞARAN ÜMİT,AKSOY RAMAZAN,TOKMAK GİZEM Basım Tarihi : 09.07.2018

POINTS OF ATTACHMENT ON FOOTBALL CLUBS AN APPLICATION ON THE BIG FOUR SUPPORTERS IN TURKISH SUPER LEAGUE

(Özet bildiri)

The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy 18.11.2016 20.11.2016 Sözlü Sunum TOKMAK GİZEM,AKSOY RAMAZAN Basım Tarihi : 25.11.2016

Website

Consumer Trust Attitudes and Behaviours Towards E Markets and Marketing Practice Yaşar University June 15 18 2006

(Tam metin bildiri)

Second International Conference on Business, Management and Economics 17.06.2005 19.06.2005 Sözlü Sunum AKSOY RAMAZAN,KORKMAZ TURHAN Sayı: 2 Cilt: 1 Sayfa:63-71 Basım Tarihi : 19.06.2005

Antecedent of Trust and Trust Developing Approaches in E Markets June 17 19 2005

(Tam metin bildiri)

1th. International Conference on Business, Management and Economics 15.06.2006 18.06.2005 Sözlü Sunum AKSOY RAMAZAN,KORKMAZ TURHAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:147-158 Basım Tarihi : 18.06.2005

Differences at the Stage of Information Searching of Consumers Discriminant Analysis for Automobile Consumers April 7 10 2005 Pittsburgh PA USA ss 620 624

(Tam metin bildiri)

IABD’xxs 17th. Annual Meeting 07.04.2005 10.04.2005 Sözlü Sunum AKSOY RAMAZAN,ALBAYRAK ALİ SAİT Sayı: 17 Cilt: 2 Sayfa:620-624 Basım Tarihi : 10.04.2005

Ulusal Bildiriler (6)

İnternetten Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörlerin Teknoloji Kabul Modeli İle Analizi 22 35 Kasım 2011

(Tam metin bildiri)

16. Ulusal Pazarlama Kongresi 22.11.2011 25.11.2011 BAŞARAN ÜMİT,AKSOY RAMAZAN Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:34-52 Basım Tarihi : 22.11.2011

Küresel Marka Yerel Pazarlama Türkiye deki yabancı Markaların Web Siteleri Üzerine Bir İçerik Analizi 2009

(Tam metin bildiri)

14. Ulusal Pazarlama Kongresi 14.10.2009 17.10.2009 Sözlü Sunum ERDOĞAN EVRİM,AKSOY RAMAZAN Sayi: 14 Cilt: 1 Sayfa:144-151 Basım Tarihi : 17.10.2009

Yeşil Ürün Tercih Eden Tüketici Özellikleri Karadeniz Ereğli de Tüketiciler Üzerine Bir İnceleme 30 Ekim 1 Kasım 2008

(Tam metin bildiri)

13. Ulusal Pazarlama Kongresi 30.10.2008 30.10.2008 Sözlü Sunum AKSOY RAMAZAN,ERDOĞAN YAZAR EVRİM Sayi: 13 Cilt: 1 Sayfa:588-897 Basım Tarihi : 31.12.2008

İnternet Ortamında İşletmeler arası b2B Pazarlama Modelleri ve AB Sürecinde Türk işletmeleri için Fırsatlar ve Engeller 370 6 8 Ekim 2004

(Tam metin bildiri)

9. pazarlama kongresi 06.10.2004 08.10.2004 Sözlü Sunum AKSOY RAMAZAN Sayi: 9 Cilt: 1 Sayfa:359-370 Basım Tarihi : 08.10.2004

Sağlık Hizmetlerinde Kapasite Yönetimi ve Pazarlama Yönelimli Kapasite Yönetim Stratejileri 19 21 Ekim 2002

(Tam metin bildiri)

V. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu 20.05.2003 22.05.2003 Sözlü Sunum bayramoğlu vecdi,AKSOY RAMAZAN Sayi: 5 Cilt: 1 Sayfa:305-312 Basım Tarihi : 20.05.2003

Aksoy Ramazan Elektronik Ticaretin Gelişimi ve Geleneksel Pazarlama Uygulamalarının Dönüşümü 17 18 Mayıs 2003

(Tam metin bildiri)

II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi 17.05.2003 18.05.2003 Sözlü Sunum AKSOY RAMAZAN Sayi: 2 Cilt: 1 Sayfa:275-284 Basım Tarihi : 18.05.2003

Akademik Görevler

DOÇENT

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1998-2014

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1988-1998

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdürü

2006

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Müdür Yardımcısı

2003

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2001

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan Yardımcısı

1999

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

küresel pazarlama

(Doktora)

elektronik pazarlama

(Doktora)

Sosyal Pazarlama

(Doktora)

SOSYAL PAZARLAMA

(Doktora)

KÜRESEL PAZARLAMA

(Doktora)

Dağıtım Kanalları

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

pazarlama stratejisi

(Yüksek Lisans)

ULUSLARARSI PAZARLAMA

(Yüksek Lisans)

ULUSLARARASI PAZARLAMA

(Yüksek Lisans)

Sağlık İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi

(Yüksek Lisans)

Pazarlama Yönetmi

(Yüksek Lisans)

PAZARLAMA YÖNETİMİ

(Yüksek Lisans)

PAZARLAMA YÖNETMİ

(Yüksek Lisans)

PAZARLAMA STRATEJİSİ

(Yüksek Lisans)

Elektronik Pazarlama Yönetimi

Dersler - Lisans

(Lisans)

uluslararsı pazarlama

(Lisans)

servislerin pazarlanması

(Lisans)

proje değerleme

(Lisans)

girişimcilik ve rekabet

(Lisans)

girimcilik ve rekabet

(Lisans)

e-pazarlama

(Lisans)

YDL IV

(Lisans)

SERVİSLERİN PAZARLANMASI

(Lisans)

Pazarlama II

(Lisans)

Pazarlama I

(Lisans)

Pazarlama Araştırması

(Lisans)

PAZARLAMA II

(Lisans)

PAZARLAMA I

(Lisans)

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

(Lisans)

English IV

(Lisans)

E-PAZARLAMA

Kitaplar (8)

E-Pazarlama

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Seçkin Yayınevi ISBN: 978-975-02-4701-9 Tarih: 2018

İşletme Bilimine Giriş

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: üretim Editör: şaban esen, alper aytekin Basım Sayısı::(1) Sayfa::218 240 Yayınevi:: beta ISBN: 978-605-242-230-4 Tarih: 2018

Pazarlama Yönetimi

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Yeni Pazarlara Giriş Stratejileri, Büyüyen, Olgunlaşmış ve Gerileyen Pazarlarda Pazarlama Stratejileri Editör: İbrahim Kırcova ve Tahir Benli, Yayınevi:: Lisans Yayıncılık Tarih: 2013

Pazarlama Yönetimi 2013 İstanbul ss 17 41

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Pazarlama Düşüncesinin Gelişimi, Pazar Odaklılık ve Stratejik Düşünce Editör: İbrahim Kırcova ve Tahir Benli Yayınevi:: lisans yayıncılık Tarih: 2013

İnternet Ortamında Pazarlama

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(3) Yayınevi:: seçkin yayınevi ISBN: 978-975-02-1816-3 Tarih: 2012

Prof Dr Sadık KIRBAŞ a Armağan Kitap

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Tedarik Zinciri Yönetiminde Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Sürecinde Kullanılan Seçim Kriterleri ve Kdz. Ereğli’de Alan Araştırması” Editör: mustafa koçak, sedat teker Yayınevi:: es yayınları Tarih: 2011

internet ortamında pazarlama

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(2) Yayınevi:: seçkin yayınevi ISBN: 975-02-1054-9 Tarih: 2009

YASED İNCELEME YARIŞMASI

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Üretim Teknolojisinin Yenilenmesinde Dış yatırımların Rolü Yayınevi:: YASED Tarih: 1990

Projeler (1)

Ana Metal Sanayinde YığılmaEkonomileri Verimlilik İlişkisinin Girdi Çıktı Modeli İle Analizi

-Tübitak 1001 20 (Tamamlandı) 15.09.2015 - 01.02.2018

Ödüller (1)

İnceleme Ödülü (3. lük Ödülü-Metin Berber ile birlikte)

Tarih: 1990
(YASED)
(Sivil Toplum Kuruluşu)
Üniversite Dışı Deneyimler