PROFESSOR DR.

Name:

İSMAİL HAKKI ÖZÖLÇER

Email:

ozolcer

Phone:

291 2587

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Civil Engineering

Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği

Su Kaynakları ve Su Yapıları

Akışkanlar Mekaniği

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1993-1998

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Tez Adı : Kıyı korunmasında mahmuların etkilerinin araştırılması

Yüksek Lisans

1990-1993

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Tez Adı : Kıyı korunmasında ve plaj teşkilinde düz ve t mahmuzların optimum dizaynı ve Doğu Karadeniz bölgesinde uygulanması

Lisans

1986-1990

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Tez Adı : Sulama Projesi ve Regülatör Hesabı

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Mevsimsel değişikliğin Filyos Çayı su kalitesine etkisinin yapay sinir ağı ile belirlenmesi

BERNA AKSOY
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Filyos havzası akarsu köprüleri risk analizinde hidrolik etkenlerin değerlendirilmesi

MUHARREM ATALAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Filyos nehrindeki askıda katı madde miktarının yapay sinir ağları ile belirlenmesi

AHMET SİNAN İLHAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Pompa depolamalı hidroelektrik santraller: Batı Karadeniz'de örnek bir çalışma

ÇAĞATAY BÜLENT BÖRÇEK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Zonguldak ili balıkçı barınaklarının incelenmesi: Kozlu balıkçı barınağı örneği

EMİR ALİ DADAYLI
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Nehir tipi hidroelektrik santrallerde bulanık mantık yöntemiyle risk değerlendirilmesi

CANSIN KUTLU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İçme suyu arıtma tesislerinde hidroelektrik potansiyeli değerlendirilmesinin incelenmesi

ALPER ULUDAĞ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Zonguldak Kozlu kıyısı kıyı çizgisi değişiminin incelenmesi

NEJAT YILMAZ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hidrolik Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Karadeniz bölgesi küçük hidroelektrik santralleri ve potansiyel değerlendirilmesi

HAŞİM GÖLBAŞI
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Enerji kaynakları ve Batı Karadeniz'in hidroelektrik enerji potansiyeli

ÖZGÜR EMRE PULAT
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Batı Karadeniz kıyılarının bulanık mantık ile görsel değerlendirilmesi

FATMA ŞAHİN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kıyı erozyon geometrisi parametrelerinin belirlenmesi

BERNA AKSOY
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (24)

Kızılcapınar İçmesuyu Barajında Hidroelektrik Potansiyeli Değerlendirilmesi

Turkish Journal of Hydraulics

Tarih: 1/2020 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 25-30 ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI, AKSOY BERNA, DÜNDAR ONUR

Endeks:Index Copernicus, Google Scholar, Ebsco Host, Asos Index, Openaire, Road ISSN:2636-8382

Website

Determination of Turbidity in Filyos Stream Water by Artificial Neural Network

European Journal of Engineering and Natural Sciences

Tarih: 3/2019 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 67-72 AKSOY BERNA,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,DOĞAN EMRAH,DÜNDAR ONUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2458-8156

Sustainable Hydroelectric Energy Methods: A Poposal West Black Sea

Fresenius Environmental Bulletin

Tarih: 8/2017 Sayı: 8 Cilt: 26 Sayfa: 5363-5371 ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI

Endeks:SCI-Expanded

Determination of Energy Loss Coefficient of Rainwater and Sewer Manholes with CFD

Fresenius Environmental Bulletin

Tarih: 7/2017 Sayı: 7 Cilt: 26 Sayfa: 4716-4725 ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,DÜNDAR ONUR

Endeks:SCI-Expanded

The Effect of Reservoir Length on The Earthquake Behavior of Roller Compacted Concrete Dams

The Online Journal of Science and Technology

Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 111-118 ÇAVUŞLİ MURAT,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,KARTAL MURAT EMRE,KARABULUT MUHAMMET,COŞKAN SEDA

Endeks:Index Cepernicus

Rainwater Harvesting Analysis for Bülent Ecevit University Central Campus

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Tarih: 6/2016 Sayı: 1 Cilt: 6 Sayfa: 22-34 ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI

Endeks:TR DİZİN

Beach Profile Model With Size Selective Sediment Transport Laboratory Experiment and Hydrodynamic Modeling

JOURNAL OF WATERWAY PORT COASTAL AND OCEAN ENGINEERING-ASCE

Tarih: 3/2015 Sayı: 2 Cilt: 141 Sayfa: 399-414 Chatchawin Srisuwan,Paul A Work,KARASU SERVET,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI

Endeks:SCI ISSN:0733-950X

The Effect of Water Level on the Earthquake Behavior of Roller Compacted Concrete Dams

Disaster Science and Engineering

Sayı: 2 Cilt: 1 Sayfa: 25-30 ÇAVUŞLİ MURAT,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,KARTAL MURAT EMRE,KARABULUT MUHAMMET,DAĞLI EMRAH

ISSN:2149-7249

Temporal Analysis of Coastal Erosion in Turkey a Case Study Karasu Coastal Region

Journal of Coastal Conservation

Tarih: 8/2014 Sayı: 4 Cilt: 18 Sayfa: 399-414 GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,ŞEKER DURSUN ZAFER,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,ORUÇ MURAT,AKSOY BERNA

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1874-7841

Prediction of Offshore Bar Shape Parameters Resulted by Cross Shore Sediment Transport Using Neural Network

Applied Ocean Research

Sayı: 1 Cilt: 40 Sayfa: 74-82 KÖMÜRCÜ MURAT İHSAN,KÖMÜR MEHMET AYDIN,AKPINAR ADEM,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,YÜKSEK ÖMER

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0141-1187

Total Electricity and Hydroelectric Energy Generation in Turkey Forecasting and Comparison

Energy Sources Part B-Economics Planning and Policy

Sayı: 3 Cilt: 6 Sayfa: 252-262 AKPINAR ADEM,İhsan KÖMÜRCÜ Murat,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,ŞENOL AHMET

Endeks:SCI

Evaluating Coastal Scenery Using Fuzzy Logic Application at Selected Sites in Western Black Sea Coastal Region of Turkey

Ocean Engineering

Sayı: 7 Cilt: 37 Sayfa: 583-591 ERGİN Ayşen,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,ŞAHİN Fatma

Endeks:SCI ISSN:0029-8018

The Evaluation of Kurtboğazı Dam Ankara Turkey from Hydro Geochemical and Environmental Aspects

Water Resources Management

Sayı: 4 Cilt: 24 Sayfa: 747-759 ALTIN AHMET,BAKIR Fatma,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI

Endeks:SCI-Expanded

Water Pollution in the Southern Coastal Region of the Black Sea

Fresenius Environmental Bulletin

Sayı: 11 Cilt: 18 Sayfa: 2170-2180 ALTIN AHMET,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,Yılmaz YILDIRIM

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1018-4619

Principal Component Analysis of Annual Precipitation of West Black Sea Hydrological Basin in Turkey

Fresenius Environmental Bulletin

Sayı: 5 Cilt: 18 Sayfa: 776-782 ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,AYDIN HAMİT,AKSOY BERNA,KÖMÜRCÜ MURAT İHSAN

Endeks:SCI-Expanded ISSN:1018-4619

An Experimental Study on Geometric Characteristics of Beach Erosion Profile

Ocean Engineering

Sayı: 1 Cilt: 35 Sayfa: 17-27 ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI

Endeks:SCI ISSN:0029-8018

Estimation of the Beach Bar Parameters Using the Genetic Algorithms

Applied Mathematics and Computation

Sayı: 1 Cilt: 195 Sayfa: 49-60 KÖMÜRCÜ MURAT İHSAN,TUTKUN NEDİM,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,AKPINAR ADEM

Endeks:SCI-Expanded ISSN:0096-3003

Energy Situation and Renewables in Turkey and Environmental Effects of Energy Use

Renewable Sustainable Energy Reviews

Sayı: 8 Cilt: 12 Sayfa: 2013-2039 AKPINAR ADEM,KÖMÜRCÜ MURAT İHSAN,KANKAL MURAT,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,KAYGUSUZ KAMİL

Endeks:SCI ISSN:1364-0321

Determination of Bar Parameters Caused by Cross Shore Sediment Movement

Ocean Engineering

Sayı: 5 Cilt: 34 Sayfa: 685-695 KÖMÜRCÜ MURAT İHSAN,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,YÜKSEK ÖMER,KARASU SERVET

Endeks:SCI ISSN:0029-8018

Investigation of the Effects of Offshore Breakwater Parameters on Sediment Accumulation

Ocean Engineering

Sayı: 2 Cilt: 34 Sayfa: 284-302 Remzi BİRBEN Ali,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,KARASU SERVET,KÖMÜRCÜ MURAT İHSAN

Endeks:SCI ISSN:0029-8018

Effects of Straight Groin Parameters on Amount of Accretion

İndian Journal of Marine Science

Sayı: 3 Cilt: 36 Sayfa: 173-182 ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,KÖMÜRCÜ MURAT İHSAN

Endeks:SCI-Expanded

Effects of T Shape Groin Parameters on Beach Accretion

Ocean Engineering

Sayı: 3 Cilt: 33 Sayfa: 382-403 ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,KÖMÜRCÜ MURAT İHSAN,Remzi BİRBEN Ali,YÜKSEK ÖMER,KARASU SERVET

Endeks:SCI ISSN:0029-8018

Coastal Erosion in Eastern Black Sea Region Turkey Reply to the Comments of R Silvester and J R C Hsu

Coastal Engineering

Sayı: 3 Cilt: 30 Sayfa: 303-304 YÜKSEK ÖMER,ÖNSOY HIZIR,Remzi BİRBEN Ali,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI

Endeks:SCI

Coastal Erosion in Eastern Black Sea Region Turkey

Coastal Engineering

Tarih: 1/1995 Sayı: 3 Cilt: 26 Sayfa: 225-239 YÜKSEK ÖMER,ÖNSOY HIZIR,Remzi BİRNEN Ali,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI

Endeks:SCI ISSN:0378-3839 doi:http://dx.doi.org/10.1016/0378-3839(95)00022-4

Ulusal Makaleler (2)

Kıyı Koruma Yapıları

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Türkiye Mühendislik Haberleri Deniz Yapıları Özel Sayısı

Cilt: 381 Sayfa: 37-39 ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,Remzi BİRBEN Ali,ÖNSOY HIZIR,YÜKSEK ÖMER,Ufuk TURAN Mehmet

Kıyı Duvarları

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Türkiye Mühendislik Haberleri Deniz Yapıları Özel Sayısı

Cilt: 381 Sayfa: 33-36 ERTAŞ BASRİ,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI

Uluslararası Bildiriler (40)

DETERMINATION OF HYDRAULIC PARAMETERS IN RISKANALYSIS RIVER BRIDGED AT FILYOS BASIN

(Tam metin bildiri)

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM - III 18.10.2019 20.10.2019 Sözlü Sunum DÜNDAR ONUR,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,AKSOY BERNA,ATALAR MUHARREM Basım Tarihi : 20.10.2019

DETERMINATION OF FLOODING AREAS IN ÇAYCUMA REGION OF FİLYOS BASIN

(Tam metin bildiri)

Advancements in Civil Engineering and Architecture 17.04.2019 20.04.2019 Sözlü Sunum DÜNDAR ONUR,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,AKSOY BERNA,KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,Kuru Kubilay ISBN:978-605-81854-3-2 (Tk) Basım Tarihi : 20.04.2019

Website

Determination of Seasonal Changes of Water Qualityin Filyos Stream

(Tam metin bildiri)

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, 12-14 September 2018, Izmir/TURKEY 12.09.2018 14.09.2018 Sözlü Sunum AKSOY BERNA,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,DOĞAN EMRAH,BİRBEN ALİ REMZİ,ÖZDEMİR KADİR Basım Tarihi : 14.09.2018

Ağır Metallerin Filyos Çayı Su Kalitesine Etkilerinin İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONENVIRONMENT AND MORALS 27.06.2018 29.06.2018 Sözlü Sunum AKSOY BERNA,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,DÜNDAR ONUR,ÖZDEMİR KADİR Basım Tarihi : 29.06.2018

Sustainable Hydroelectric Energy Methods: ACase Study for the Western Black Sea Region

(Tam metin bildiri)

ISEM2018 4th International Symposium onEnvironment and Morals 27.06.2018 29.06.2018 Sözlü Sunum ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,DÜNDAR ONUR,AKSOY BERNA Basım Tarihi : 29.06.2018

Afet ve AcilDurumlarında Su İhtiyacının Belirlenmesi ve Yönetimi / Determination of Water Needs inEmergency and Disaster Water Management

(Tam metin bildiri)

2nd International Symposium on NaturalHazards and Disaster Management 04.05.2018 06.05.2018 Sözlü Sunum DÜNDAR ONUR,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,ADAL DÜNDAR REŞİDE,AKSOY BERNA Basım Tarihi : 06.05.2018

Determination of Turbidity in Filyos StreamWater by Artificial Neural Network

(Tam metin bildiri)

II. INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING TECHNOLOGYAND INNOVATIONII. INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING TECHNOLOGYAND INNOVATION 07.03.2018 11.03.2018 Sözlü Sunum AKSOY BERNA,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,DOĞAN EMRAH,DÜNDAR ONUR Basım Tarihi : 11.03.2018

Zonguldak Bölgesi Su Degirmenleri ve Teknik Özellikleri.

(Tam metin bildiri)

6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu 02.11.2017 04.11.2017 Sözlü Sunum DÜNDAR ONUR,POLAT MİNE,SEKMEN FATİH,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,ADAL DÜNDAR REŞİDE,TANIŞ MUSTAFA Basım Tarihi : 04.11.2017

Zonguldak Bölgesi Su Değirmenleri ve Teknik Özellikleri

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu 02.11.2017 04.11.2017 Sözlü Sunum DÜNDAR ONURPOLAT MİNE,SEKMEN FATİH,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,ADAL DÜNDAR REŞİDE,TANIŞ MUSTAFA Sayfa:163-173 Basım Tarihi : 04.11.2017

Çaycuma Taşkın Koruma Yapılarının Rekreasyon Ve Ekolojik İşlevlerinin Artırılması İçin Yeniden Projelendirilmesi

(Özet bildiri)

Engineers of Future International Student Symposium (EFIS) 15.06.2017 17.06.2017 Sözlü Sunum ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,DÜNDAR ONUR,SEKMEN FATİH Basım Tarihi : 17.06.2017

Afet ve Acil Durumlarda Su İhtiyacının Belirlenmesi ve Yağmur Suyu Toplama Sisteminden Karşılanması

(Tam metin bildiri)

2nd International Water and Health Conress 13.02.2017 17.02.2017 Sözlü Sunum DÜNDAR ONUR,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI Basım Tarihi : 17.02.2017

Türkiye de Yağmur Suyu Kullanımının Ekonomik Analizi

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi (UKSAY) Sempozyumu 26.10.2016 28.10.2016 DÜNDAR ONUR,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI Sayfa:357-364 Basım Tarihi : 28.10.2016

Mesleki Eğitimde Performans Ölçümü ve Performans Perspektifinden Yükseköğretimde Yönetsel Öneriler

(Tam metin bildiri)

International Symposium on Post-Secondary Vocational Education and Training ISVET-2016 12.10.2016 15.10.2016 UYSAL HASAN TEZCAN,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,KESİM EMEL,GEDİK İBRAHİM ALPER Sayfa:146-155 Basım Tarihi : 15.10.2016

Cost Ef ciency of Rainwater Harvesting System Applications in Public Schools of Turkey

(Tam metin bildiri)

12th International Congress on Advances in Civil Engineering 21.09.2016 DÜNDAR ONUR,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI Basım Tarihi : 23.09.2016

Bottom Shape Effect on Water Depth and Local Energy Loss of Submerged Manholes

(Tam metin bildiri)

12th International Congress on Advances in Civil Engineering ACE 2016 21.09.2016 23.09.2016 Sözlü Sunum DÜNDAR ONUR,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI Basım Tarihi : 21.09.2016

The Effect of Reservoir Length on the Earthquake Behavior of Roller Compacted Concrete Dams

(Tam metin bildiri)

International Science and Technology Conference 13.07.2016 15.07.2016 ÇAVUŞLİ MURAT,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,KARTAL MURAT EMRE,KARABULUT MUHAMMET,COŞKAN SEDA Sayfa:988-995 Basım Tarihi : 15.07.2016

Evaluation of Earthquake Behavior of Roller Compacted Concrete Dam on Different Water Levels

(Tam metin bildiri)

International Science and Technology Conference 02.09.2015 04.09.2015 ÇAVUŞLİ MURAT,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,KARTAL MURAT EMRE,KARABULUT MUHAMMET,DAĞLI EMRAH Sayfa:190-200 Basım Tarihi : 09.09.2015

The Economic Analysis of the Use of Historical Water Millsfor Electricity Production in Zonguldak Province

(Özet bildiri)

If Globalism is Dead—Long Live What? 10. ICOPEC 2019: International Conference of Political Economy 25.06.2019 28.06.2019 Sözlü Sunum ADAL DÜNDAR REŞİDE,DÜNDAR ONUR,POLAT ALPAN MİNE,TANIŞ MUSTAFA,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI ISBN:978-1-912503-77-3

Filyos Nehri’ndeki Askıda Katı Madde Miktarının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi

(Tam metin bildiri)

4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences 22.11.2019 24.11.2019 Sözlü Sunum AKSOY BERNA,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,DÜNDAR ONUR

DETERMINATION OF THE SUSPENDED SOLIDS WİTH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS: THE SAMPLE OF FILYOS RIVER

(Tam metin bildiri)

International Civil Engineering and Architecture Conference 2019 17.04.2019 20.04.2019 Sözlü Sunum AKSOY BERNA,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,DÜNDAR ONUR,DOĞAN EMRAH

Rainwater Harvesting A Technical and Economical Analysis for BEU Central Campus

(Tam metin bildiri)

International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians 2014 17.05.2014 20.05.2014 DÜNDAR ONUR,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,Çalışkan Emre Ozan

Interpolation Et Cartographıe Automatıque De Varıables Modele Trıangulaıre Hydrologıque Mth

(Tam metin bildiri)

International Conference on Water Resources and Sustainable Development (CIREDD’4) Hızır ÖNSOY, Murat İhsan KÖMÜRCÜ, Murat Kankal, Adem BAYRAM, Reşat ACAR, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER Cilt: 1

Calcul des Lames d Eau a Partir de Releves Pluviometries Ponctuel Par la Methode Mth

(Tam metin bildiri)

International Conference on Water Resources and Sustainable Development (CIREDD’4) Hızır ÖNSOY, Murat İhsan KÖMÜRCÜ, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Murat KANKAL, Adem BAYRAM Cilt: 1

An Investigation on Geotechnical Problems of Uncontrolled Municipal Solid Waste Landfill in the Province of Zonguldak Turkey

(Tam metin bildiri)

ICSW 2009 the 24th International Conference on Solid Waste Technology and Management Ömer Faruk ÇAPAR, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Yılmaz YILDIRIM Sayfa:953-963

A Study for Protection Against Sea Erosion and Artificial Beach in Algeria Coasts of the West Mediterranean Bou Ismail Tipaza T

(Tam metin bildiri)

International Conference on Water Management Murat İhsan KÖMÜRCÜ, Hızır ÖNSOY, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER Sayfa:205-214

Effects of Variation of Sediment Diameter on Geometric Characteristic of Beach Erosion Profile

(Tam metin bildiri)

Proceedings of 8th International Conference on Advances in Civil Engineering İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Murat İhsan KÖMÜRCÜ, Servet KARASU Sayfa:421-429

Determination of Geometrical Parameters of Coastal Erosion

(Tam metin bildiri)

Proceedings of 8th International Conference on Advances in Civil Engineering Berna AKSOY, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Murat İhsan KÖMÜRCÜ Sayfa:387-394

Effects of Industrial and Municipal Solid Waste on Western Black Sea Coast

(Tam metin bildiri)

2nd International Conference on Water and Environment Yılmaz YILDIRIM, Ömer Faruk ÇAPAR, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Gürcan BÜYÜKSALİH Sayfa:328-336

Surface Water Pollution in West Black Sea Coastal Region A Case Study in Zonguldak City and its Surrounding Province Turkey

(Tam metin bildiri)

2nd International Conference on Water and Environment Gonca YILMAZ, Ahmet ALTIN, Yılmaz YILDIRIM, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER Sayfa:437-450

The Effects of T Groins on Giresun Piraziz Coast Turkey

(Tam metin bildiri)

2nd International Conference on Water and Environment Murat İhsan KÖMÜRCÜ, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Adem AKPINAR, Murat KANKAL, Hızır ÖNSOY, Ömer YÜKSEK Sayfa:129-136

The Effects of Nourishment Material Size Wave and Berm Heights on Artificial Nourishment

(Tam metin bildiri)

Proceedings of the Seventh International Conference on the Mediterranean Coastal Environment (MEDCOAST 05) Servet KARASU, Murat İhsan KÖMÜRCÜ, Ömer YÜKSEK, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Murat KANKAL Cilt: 2 Sayfa:963-972

Investigation of Zonguldak Coasts for Coastal Management

(Tam metin bildiri)

Proceedings of the Seventh International Conference on the Mediterranean Coastal Environment (MEDCOAST 05) İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Yılmaz YILDIRIM, Gürcan BÜYÜKSALİH, Ömer Faruk ÇAPAR, Berna ÖZTÜRK Cilt: 1 Sayfa:83-94

A Study on the Damages to Breakwater of Hopa Harbour Turkey

(Tam metin bildiri)

Fourth International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries Proceedings of Copedec IV Hızır ÖNSOY, Ömer YÜKSEK, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER Cilt: 2 Sayfa:1011-1018

A Case Study of Rehabilitation of Uncontrolled Municipal Solid Waste Landfill Site in the Province of Zonguldak

(Tam metin bildiri)

6th International Congress on Advances in Civil Engineering Yılmaz YILDIRIM, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Ömer Faruk ÇAPAR Cilt: 1 Sayfa:2044-2053

Evaluation of the Effects of T Groins on Coasts by Field Data and Numerical Modelling

(Tam metin bildiri)

Proceedings of the Sixth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment (MEDCOAST 03) Murat İhsan KÖMÜRCÜ, Servet KARASU, Ömer YÜKSEK, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER Cilt: 3 Sayfa:1753-1762

An Experimental Study on Bar Characteristics of Storm Built Profıles

(Tam metin bildiri)

Proceedings of the Sixth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment (MEDCOAST 03) Murat İhsan KÖMÜRCÜ, Servet KARASU, Ömer YÜKSEK, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER Cilt: 3 Sayfa:1685-1693

A Study on Lessening Agitation in Hopa Harbour Turkey

(Tam metin bildiri)

Copedec’99 Fifth Internetional Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Ali Remzi BİRBEN, Hızır ÖNSOY, Ömer YÜKSEK Cilt: 1 Sayfa:511-519

Estimation of Spillway Design Flood for the Fırtına River Basin in the Eastern Black Sea Region of Turkey

(Tam metin bildiri)

Proceeding of the Fourth International Conference on Civil Engineering Hülya BOĞUŞLU, Hızır ÖNSOY, Ömer YÜKSEK, Ali Remzi BİRBEN, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER Cilt: 4 Sayfa:191-200

Coastal Engineering Studies Carried Out in Eastern Black Sea Region of Turkey

(Tam metin bildiri)

Proceeding of the Fourth International Conference on Civil Engineering İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Ali Remzi BİRBEN, Hülya BOĞUŞLU, Hızır ÖNSOY, Ömer YÜKSEK Cilt: 4 Sayfa:25-34

A Study on the Sediment Transport in Eastern Black Sea Region Rivers

(Tam metin bildiri)

A Symposium on Water and River Management for Developing Countries Hızır ÖNSOY, Fuat ORHAN, Ömer YÜKSEK, Ali Remzi BİRBEN, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER Sayı: 9 Cilt: 1

Ulusal Bildiriler (41)

Yağmursuyu ve Kanalizasyon Baca Kayıp Katsayılarının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yardımıyla Belirlenmesi

(Tam metin bildiri)

7. Kentsel Altyapı Sempozyumu 13.11.2015 14.11.2015 DÜNDAR ONUR,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI Sayfa:345-355 Basım Tarihi : 13.11.2015

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kampüsü Yağmur Suyu Sistemi Teknik ve Ekonomik Analiz

(Tam metin bildiri)

7. Kentsel Altyapı Sempozyumu 13.11.2015 14.11.2015 DÜNDAR ONUR,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,Ünal Şefika Vuslat Sayfa:67-79 Basım Tarihi : 13.11.2015

Silindirle Sıkıştırılmış Beton Barajın Sediment Etkisi Altında Performans Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı 11.05.2015 14.05.2015 KARTAL MURAT EMRE,ÇAVUŞLİ MURAT,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,KARABULUT MUHAMMET Sayfa:959-963 Basım Tarihi : 05.05.2015

Kıyı Erozyonunun Zamansal Analizi Karasu Örneği

(Tam metin bildiri)

7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 23.04.2014 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,GÖRMÜŞ KURTULUŞ SEDAR,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI,ŞEKER DURSUN ZAFER

Radar İnterferometri Tekniği İle Kıyı Yapılarındaki Deformasyonların İzlenmesi

(Tam metin bildiri)

7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 23.04.2014 KUTOĞLU ŞENOL HAKAN,ÖZÖLÇER İSMAİL HAKKI

Tane Dağılımı ve Kıyıya Dik Profil Gelişiminin Fiziksel Modellemesi

(Tam metin bildiri)

7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Chat Surisuwan, Paul Work, Murat İhsan KÖMÜRCÜ, Servet KARASU, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER Sayfa:137-143

Karasu Kıyılarında Erozyon ve Kıyı Yapılarının İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Dursun Zafer ŞEKER, Şenol Hakan KUTOĞLU, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Murat ORUÇ, Berna AKSOY, Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Sayfa:67-76

Çatalağzı Enerji Havzası nda Enerji Üretiminden Kaynaklanan Kirleticiler ve Karadeniz e Etkileri

(Tam metin bildiri)

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi Yılmaz YILDIRIM, Ahmet ALTIN, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Ömer Faruk ÇAPAR Sayfa:1485-1493

Zonguldak Kozlu Kıyısı Kıyı Yapıları ve Kıyı Çizgisi Sorunları

(Tam metin bildiri)

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Nejat YILMAZ, Mehmet ALKAN, Berna AKSOY, Yılmaz YILDIRIM, Ömer Faruk ÇAPAR Sayfa:1199-1209

Zonguldak Bölgesi Düzensiz Katı Atık Depolama Alanının Çevresel Etkileri

(Tam metin bildiri)

Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2009) Yılmaz YILDIRIM, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Ömer Faruk ÇAPAR Sayfa:515-524

Dane Çapının Erozyon Profili Parametrelerine Etkisi

(Tam metin bildiri)

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Murat İhsan KÖMÜRCÜ, Servet KARASU, Berna AKSOY Sayfa:947-954

Batı Karadeniz Kıyı Bölgelerinde Su Kirliliği Zonguldak Örneği

(Tam metin bildiri)

Mersin Üniversitesi Ulusal Çevre Sempozyumu 2007 Gonca YILMAZ, Berna AKSOY, Ahmet ALTIN, Yılmaz YILDIRIM, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER Sayfa:145-145

Zonguldak Düzensiz Katı Atık Depolama Alanının Kıyı Bölgesi İle Etkileşimi ve Duraylık Analizleri

(Tam metin bildiri)

Mersin Üniversitesi Ulusal Çevre Sempozyumu 2007 Ömer Faruk ÇAPAR, Yılmaz YILDIRIM, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Gürcan BÜYÜKSALİH Sayfa:144-144

Katı Madde Taşınımı ve Yapay Kıyı Beslemesi

(Tam metin bildiri)

6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Servet KARASU, Murat İhsan KÖMÜRCÜ, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Ömer YÜKSEK Sayfa:351-358

Kıyı Erozyon Hacminin Deneysel Olarak İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Berna AKSOY, Murat İhsan KÖMÜRCÜ, Adem AKPINAR Sayfa:181-188

Batı Karadeniz Havzası Yıllık Yağışlarının Analizi ve Esas Bileşenler Yöntemi İle İstasyon Gruplaşmalarının Tespiti

(Tam metin bildiri)

5. Ulusal Hidroloji Kongresi İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Berna AKSOY Sayfa:459-468

Zonguldak Vahşi Katı Atık Depolama Alanının Stabilite Analizleri ve Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

Geoteknik Sempozyumu Ömer Faruk ÇAPAR, Yılmaz YILDIRIM, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER Sayfa:381-392

Zonguldak Kıyılarının Kıyı Yönetimi Açısından İncelenmesi

(Tam metin bildiri)

5. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Ömer Faruk ÇAPAR, Yılmaz YILDIRIM, Berna ÖZTÜRK Sayfa:541-556

Yapay Besleme Performansına Eğimin Etkisi

(Tam metin bildiri)

5. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Servet KARASU, Murat İhsan KÖMÜRCÜ, Ömer YÜKSEK, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER Sayfa:243-254

Doğu Karadeniz Bölgesi Memba Sularının Değerlendirilme Olanakları

(Tam metin bildiri)

IV Ulusal Hidroloji Kongresi, Hidrolojide Modern Yöntemler Semineri İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Hızır ÖNSOY, Murat İhsan KÖMÜRCÜ Sayfa:407-414

Zonguldak Kıyı Şeridi Mevcut Katı Atık Depolama Alanı ve Yapılabilecek Islah Çalışmaları

(Tam metin bildiri)

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı Yılmaz YILDIRIM, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Ömer Faruk ÇAPAR Sayfa:685-694

Mahmuzların Uygulama Hataları Yakakent Çatalzeytin Abana ve İnebolu Örnekleri

(Tam metin bildiri)

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Hızır ÖNSOY, Murat İhsan KÖMÜRCÜ Sayfa:1187-1194

Malzeme Tane Çapı Değişiminin Kıyı Profili Parametrelerine Etkisi

(Tam metin bildiri)

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı Murat İhsan KÖMÜRCÜ, Servet KARASU, Ömer YÜKSEK, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Ahmet TOKGÖZ Sayfa:1177-1185

Yapay Besleme Performansına Aktif Derinlik ve Sediment Taşınım Katsayısının Etkisi

(Tam metin bildiri)

4. Kıyı Mühendisliği Ulusal Sempozyumu Servet KARASU, Murat İhsan KÖMÜRCÜ, Ömer YÜKSEK, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER Sayfa:175-188

Açıkdeniz Dalgakıran Parametrelerinin Dolmaya Etkileri

(Tam metin bildiri)

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları III. Ulusal Konferansı Ali Remzi BİRBEN, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Hızır ÖNSOY, Murat İhsan KÖMÜRCÜ Sayfa:619-629

Dünyada ve Türkiye de Suni Kıyı Beslemesi

(Tam metin bildiri)

X. Mühendislik Sempozyumu Hülya BOĞUŞLU, Ali Remzi BİRBEN, Hızır ÖNSOY, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER Sayfa:91-101

Doğu Karadeniz Balıkçı Barınaklarının Dolması ve Taşınan Malzemenin Kum Kapanları İle Tutulması

(Tam metin bildiri)

X. Mühendislik Sempozyumu İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Ali Remzi BİRBEN, Hızır ÖNSOY, Murat İhsan KÖMÜRCÜ, Hülya BOĞUŞLU Sayfa:72-80

Doğu Karadeniz Akarsuları İçin Sediment Taşınım Formüllerinin Karşılaştırılması

(Tam metin bildiri)

X. Mühendislik Sempozyumu Cemalettin ÇETİN, Ömer YÜKSEK, Murat İhsan KÖMÜRCÜ, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER Sayfa:72-80

Hidrolojinin Şehircilikte Önemi

(Tam metin bildiri)

Su ve Kanalizasyon Sempozyumu Hızır ÖNSOY, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Ali Remzi BİRBEN Sayfa:66-69

Düz Mahmuz Parametrelerinin Biriktirme Oranına Etkileri ve Sayısal Model Yaklaşımı

(Tam metin bildiri)

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 2. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Ali Remzi BİRBEN, Hızır ÖNSOY Sayfa:371-387

Doğu Karadeniz de Korunması Gereken Bölgeler ve Kıyı Koruma Yapılarının Etüdü

(Tam metin bildiri)

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 2. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Ali Remzi BİRBEN, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Hızır ÖNSOY, İbrahim YÜKSEL Sayfa:353-369

Doğu Karadeniz Kıyılarında Mahmuzların Etkisi ve Sayısal Model Yaklaşımı

(Tam metin bildiri)

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 2. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Servet KARASU, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Ali Remzi BİRBEN, Hızır ÖNSOY, Selçuk GÜNER Sayfa:263-279

Düzenli Dalgaların Düzensiz Topoğrafya Üzerinde Sapmasının Hesabı

(Tam metin bildiri)

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 2. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Murat İhsan KÖMÜRCÜ, Yüksek ÖMER, Hikmet KAPLAN, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER Sayfa:91-107

Düz Mahmuz Parametrelerinin Biriktirme Oranına Etkileri

(Tam metin bildiri)

Türkiye’nin Kıyıları ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Ali Remzi BİRBEN, Hızır ÖNSOY Sayfa:905-914

Doğu Karadeniz de Kıyı Çizgisinin Korunması Gereken Bölgeler

(Tam metin bildiri)

Türkiye’nin Kıyıları ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı Ali Remzi BİRBEN, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, İbrahim YÜKSEL, Hızır ÖNSOY Sayfa:895-904

Uzungöl Havzası Hidrolojisi ve Sediment Taşınım Miktarının Araştırılması

(Tam metin bildiri)

İnşaat Mühendisliğinde Teknik Gelişmeler Üçüncü Teknik Kongre İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Ali Remzi BİRBEN, Hızır ÖNSOY, Ömer YÜKSEK, Hülya BOĞUŞLU, Murat İhsan KÖMÜRCÜ Cilt: 1 Sayfa:21-29

Karadeniz Bölgesinde Kıyı ve Çevre Sorunları ve Sahillerin Yokolması

(Tam metin bildiri)

Karadeniz’in Kirlenmesi ve Korunması Kongresi Bildiriler Hızır ÖNSOY, Ömer YÜKSEK, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Ali Remzi BİRBEN, Mehmet Ufuk TURAN Sayfa:28-36

Çayeli Bakır İşletmeleri A Ş İçin Uygun Bir Yükleme Yerinin Araştırılması

(Tam metin bildiri)

III. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu Hızır ÖNSOY, Ömer YÜKSEK, Ali Remzi BİRBEN, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER Sayfa:270-279

Karasu Havzasında Taşkın Analizi ve En Uygun Dağılımın Belirlenmesi

(Tam metin bildiri)

III. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu Reşat ACAR, Ali Remzi BİRBEN, Hızır ÖNSOY, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER Sayfa:249-257

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Önü Kıyı Koruma Çalışması

(Tam metin bildiri)

III. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Ali Remzi BİRBEN, Ömer YÜKSEK, Reşat ACAR Sayfa:239-248

Doğu Karadeniz Kıyıları Korunmasında ve Geliştirilmesinde Açıkdeniz Mendirekleri Düz ve T Mahmuzların Etkileri

(Tam metin bildiri)

İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Birinci Teknik Kongre 01.11.1993 Ali Remzi BİRBEN, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Hızır ÖNSOY, Ömer YÜKSEK Cilt: 1 Sayfa:110-118

Akademik Görevler

PROFESÖR

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / HİDROLİK ANABİLİM DALI

DOÇENT

2012-2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / HİDROLİK ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2001-2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / HİDROLİK ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1991-2001

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / HİDROLİK ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Rektör

2022

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Yönetim Kurulu Üyeliği

2020

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan

2020

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MYO/Yüksekokul Müdürü

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Kurulu Üyeliği

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MYO/Yüksekokul Müdürü

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan Yardımcısı

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Rektör Danışmanı

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2006

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı

2005

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2003

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2001

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

İleri Hidroloji

(Yüksek Lisans)

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

(Yüksek Lisans)

Çevresel Hidrolik

(Yüksek Lisans)

ÇEVRESEL HİDROLİK

(Yüksek Lisans)

Su Kaynaklı Enerji Üretimi

(Yüksek Lisans)

Liman Planlaması

(Yüksek Lisans)

Kıyılarda Katımadde Taşınımı

(Yüksek Lisans)

Kıyı Müh. Risk Yönetimi

(Yüksek Lisans)

Kıyı Hidroliği

(Yüksek Lisans)

KIYI HİDROLİĞİ

(Yüksek Lisans)

Hidromekanik

Dersler - Lisans

(Lisans)

İnşaat Mühendisliğine Giriş

(Lisans)

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

(Lisans)

Sulama-Kurutma

(Lisans)

Su Kaynakları Mühendisliği II

(Lisans)

Su Kaynakları Mühendisliği I

(Lisans)

Sayısal Analiz

(Lisans)

SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ I

(Lisans)

Mühendislikte İstatistik Metotları

(Lisans)

Kıyı Mühendisliğine Giriş

(Lisans)

HİDROLİK

(Lisans)

HİDROLOJİ

(Lisans)

Hidroloji

(Lisans)

Hidrolik

(Lisans)

DİPLOMA ÇALIŞMASI

(Lisans)

Diploma Çalışması

(Lisans)

Akışkanlar Mekaniği

(Lisans)

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

Kitaplar (2)

Globalization, Poverty,Inequality, Sustainability

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: THE SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS OF USING HISTORICAL WATERMILLS FOR ELECTRICITY PRODUCTION: ZONGULDAK CASE Editör: Mavroudeas Stavros, Akar Sevda, Dobreva Julia Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ijopec Publication ISBN: 978-1-912503-76-6 Tarih: 2019

The Most Recent Studies in Science and Art

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Work Psychology of Modern Workforce: Occupational Examinations and Appreciations Editör: Hasan Arapgirlioğlu, Atilla Atik, Salim Hızıroğlu, Robert L. Elliott, Dilek Atik Basım Sayısı::(1) Sayfa::195 220 Yayınevi:: Gece Publishing ISBN: 978-605-288-356-3 Tarih: 2017

Projeler (29)

Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksekokulunun Eğitim Kalitesi ve Laboratuvar Altyapısının Geliştirilmesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 15.09.2017 - 08.01.2019

Mesleki Bazda İşgörenlerin Çalışma Psikolojisi Düzeylerinin Saptanması ve Bu Düzeylerin Kıyaslanarak GAP Analizi Tekniği İle Haritalanması

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 21.04.2017 - 27.12.2017

Bülent Ecevit Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Laboratuvarı 2 Boyutlu Açık Kanal Altyapısının Oluşturulması

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Devam Ediyor) 01.09.2016

Bülent Ecevit Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Laboratuvarı Altyapı Geliştirme Projesi

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Devam Ediyor) 01.05.2016

Mevsim Değişikliğinin Filyos Çayı Su Kalitesine Olan Etkilerinin Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Devam Ediyor) 30.12.2015

Mevsim Değişikliğinin Filyos Çayı Su Kalitesine Olan Etkilerinin Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 01.09.2015 - 02.12.2018

Batı Karadeniz Bölgesinde Yerleşime Açılacak Alanlar İle Mevcut ve Yeni Yapıların Güvenliğinin Belirlenmesi

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı) 08.04.2013 - 31.12.2015

Batı Karadeniz Havzası Yağışlarının Etüdü

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı) 30.06.2003 - 30.10.2006

Eren Enerji Endüstriyel Atık Kül Düzenli Depolama Tesisleri Teknik Raporu

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı)

Rize Çamlıbel Karayolu Ulaşım Tüneli Etüdü Avan Proje

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı)

Kıyı Bölgesinde Dalga Parametrelerinin Sayısal Yöntemlerle Belirlenmesi

BAP 6 (Tamamlandı)

Türk Telekom A Ş Vakfıkebir Santral ve Hizmet Binası Deniz Etkilerinden Korunması Etüdü

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı)

Doğu Karadeniz Bölgesi Kaynak Suları Potansiyel Özellikleri

BAP 6 (Tamamlandı)

Kıyı Değişimlerinin Sayısal Modellemesi ve Bilgisayara Uyarlaması

BAP 6 (Tamamlandı)

Hopa Tekirdağ Rize Giresun Ordu ve Sinop Limanlarının Menkul Envanterinin Değerlendirilmesi

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı)

Rize Yat Limanı Çevresel Etki Değerlendirme ÇED Sonuç Raporu

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı)

Doğu Karadeniz Kıyı Çizgisi Değişiminin İncelenmesi

BAP 6 (Tamamlandı)

Ülkemiz Kıyıları İçin Kıyı Koruma Yapılarının Etüdü

BAP 6 (Tamamlandı)

Hopa Sarp Karayolu Kıyı Koruması Etüdü

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı)

Çoruh Hidrolojik Havzası Yağışları ve Su Potansiyelinin Analizi

BAP 6 (Tamamlandı)

Doğu Karadeniz Akarsularında Katı Madde Taşınımı Kıyı Dengesi ve Taşınan Malzemenin Kum Kapanlarıyla Tutulması

BAP 6 (Tamamlandı)

Doğu Karadeniz Balıkçı Barınaklarının Dolma Süreçlerinin İzlenmesi

BAP 6 (Tamamlandı)

Doğu Karadenizde Deniz Yapıları Planlama ve Projelendirme Kriterleri

BAP 6 (Tamamlandı)

Doğu Karadeniz Bölgesindeki Kum Çakıl Dengesinin Etüdü

BAP 6 (Tamamlandı)

Uzungöl Havzası Hidrolojisi ve Erozyon Sürüntü Maddesi Etüdü

BAP 6 (Tamamlandı)

Liman ve Deniz Yapılarında Dinamik Dalga Etkisinin Etüdü

BAP 6 (Tamamlandı)

Birmaş Gündoğdu Rize Kanalizasyon İnşaatı Ana Kollektörünün Deniz Etkilerinden Korunması Etüdü

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı)

Doğu Karadeniz Kıyıları Korunmasında ve Suni Plaj Oluşturulmasında Mahmuz ve Açıkdeniz Mendireklerinin Etkisinin Araştırılması

BAP 6 (Tamamlandı)

K T Ü Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi SDBF Kıyı Koruması Etüdü

BAP 6 (Tamamlandı)

Ödüller (20)

Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2013
(TÜBİTAK)
(Diğer)

Uluslararası Yayın Ödülü

Tarih: 2011
(BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2010
(TÜBİTAK)
(Diğer)

Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2010
(TÜBİTAK)
(Diğer)

Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2009
(TÜBİTAK)
(Diğer)

Uluslararası Yayın Ödülü

Tarih: 2009
(BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2008
(TÜBİTAK)
(Diğer)

Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2008
(TÜBİTAK)
(Diğer)

Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2008
(TÜBİTAK)
(Diğer)

Uluslararası Yayın Ödülü

Tarih: 2008
(BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2007
(TÜBİTAK)
(Diğer)

Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2007
(TÜBİTAK)
(Diğer)

Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2007
(TÜBİTAK)
(Diğer)

Uluslararası Yayın Ödülü

Tarih: 2007
(BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 2006
(TÜBİTAK)
(Diğer)

Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 1998
(TÜBİTAK)
(Diğer)

Yayın Teşvik Ödülü

Tarih: 1996
(TÜBİTAK)
(Diğer)

Yüksek Onur Öğrenciliği Belgesi

Tarih: 1990
(KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Onur Öğrenciliği Belgesi

Tarih: 1987
(KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)

Yüksek Onur Öğrenciliği Belgesi

Tarih: 1987
(KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)
(Üniversite)
Üniversite Dışı Deneyimler

MSB İnşaat Emlak Dairesi, Kesin Hesap Şubesi

1999-2000

Asteğmen

Mühendis