DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

ÖZNUR YAVAN

Email:

oznur.yavan

Telefon:

0 372 291 1495

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Yönetim ve Strateji

Örgütsel Davranış

Yönetim Psikolojisi

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2006-2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (DR)

Yüksek Lisans

2003-2006

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İŞLETME (YL) (TEZLİ)

Lisans

1998-2002

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Pozitif psikolojik sermayenin işveren marka oluşumu üzerindeki etkisi: Antalya'daki 5 yıldızlı oteller üzerine bir uygulama

FUNDA YORULMAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Temel iletişim becerilerinin iş doyumuna etkisi: Hizmet sektöründe bir araştırma

BAYRAM KELLECİOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Duygusal Emeğin İşyeri Tansiyonuna Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama

MESUDE SUSAM
None None None

Uluslararası Makaleler (3)

Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 10/2019 Sayı: 23 Cilt: 12 Sayfa: 135-149 KARAKAYA ABDULLAH,YAVAN ÖZNUR,Çavuş Dalakçı Sevgi

Endeks:ASOS, TEİ (Türk Eğitim İndeksi), Research Bible,Scientific Indexing Service, Index Copernicus, Google Scholar, Akademik Dizin (Akademik TürkDergileri İndeksi) , Sobiad ISSN:1308-6219

Website

Vizyon Geliştirmede Etkili İletişimin Rolü: Bir Alan Çalışması

Econder Uluslararası Akademik Dergi

Tarih: 6/2019 Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa: 115-135 YAVAN ÖZNUR,KARAKAYA ABDULLAH,Sağlam Ağca Fatma

Endeks:EBSCO, ERIH PLUS, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, SOBIAD, BIELEFELD ACADEMİC RESEARCH ENGINE (BASE), RESEARCHBIb ve IDEALONLINE ISSN:2602-3806

Website

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Firma Performansı

Akademik Bakış

Tarih: 9/2012 Sayı: 32 Cilt: 10 Sayfa: 1-20 YAVAN ÖZNUR

Endeks:Academic Research Index, Scholar Google, Araştırmax, Idealonline, Tei, ISSN:1694-528X

Website

Ulusal Makaleler (17)

İşveren Markası Oluşumunu Etkileyen Sosyo-Demografik Unsurlar: Turizm Sektörü Örneği

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 39 Cilt: 1 Sayfa: 53-78 YORULMAZ FUNDA,YAVAN TEMİZKAN ÖZNUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-6658

Website

Psikolojik Güçlendirme İle Psikolojik Sahiplenme Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Devlet Hastanesi Örneği

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 3 Cilt: 21 Sayfa: 640-665 YAVAN ÖZNUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2667-405X

Website

Dimensions of Psychological Capital: A Case Study in Turkish Hard Coal Enterprise

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 2 Cilt: 21 Sayfa: 803-820 YAVAN ÖZNUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:1305-7766 doi:10.26468/trakyasobed.560300

Website

Hizmet Kalitesi Algı ve Beklentilerinin Analizi: Bir Devlet Hastanesi Örneği

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 9/2019 Sayfa: 147-158 YAVAN ÖZNUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9194 doi:10.17130/ijmeb.2019CEEIK201854104

İşe Gitmeme ve Çalışıyormuş Gibi Yapma Davranışlarını EtkileyenSosyo-Demografik Unsurlar: Bir Alan Çalışması

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

Tarih: 9/2019 Sayı: 3 Cilt: 10 Sayfa: 639-653 YAVAN ÖZNUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-7423

Website

Pozitif Psikolojik Sermayenin İşveren Marka OluşumuÜzerindeki Etkisi: Turizm Sektörü Örneği

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 5/2018 Sayı: 2 Cilt: 22 Sayfa: 1007-1027 YORULMAZ FUNDA,YAVAN ÖZNUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:1304-4990

Mesleki Streste Etkili Ana Faktörlerin Önem Derecelerinin Belirlenmesi: Bir Üniversitede Uygulama

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayfa: 962-974 YAVAN ÖZNUR,PEKKAYA MEHMET

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9208

Yeraltı Madenciliğinde Risk ve Kadercilik Algılarının İş Güvenliği Algısı Üzerindeki Etkisi

Karaelmas İş sağlığı ve Güvenliği Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 58-64 YAVAN ÖZNUR

ISSN:2636-7602

Çalışanların İşe Gitmeme ve Çalışıyor Gibi Görünme Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Zonguldak Taşkömürü Kurumu Örneği

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Tarih: 3/2017 Sayı: 19 Cilt: 10 Sayfa: 249-275 YAVAN ÖZNUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:1307-9832 doi:10.18092/ulikidince.265442

Website

Örgüt Psikolojisinde İşten Ayrılma Eğiliminin Kavramsal Değerlemesi

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 1/2017 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 57-72 YAVAN ÖZNUR

Endeks:ASOS, Türk Eğitim indeksi ISSN:2146-2879

Örgütsel Davranış Düzleminde Adanmışlık

Pamukkale ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 9/2016 Sayı: 25 Cilt: 2016 Sayfa: 278-296 YAVAN ÖZNUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2922

Hüner Yönetimi

Kamu-İş

Tarih: 1/2012 Sayı: 2 Cilt: 12 Sayfa: 75-100 YAVAN ÖZNUR

ISSN:1303-4995

Örgüt Stratejileri Kriz Yönetimi ve Senaryolar

Kamu-İş

Tarih: 1/2012 Sayı: 2 Cilt: 12 Sayfa: 101-136 YAVAN ÖZNUR

ISSN:1303-4995

Örgütsel Küçülme Ve Örgütleri Bekleyen Tehdit Geride Kalan Sendromu

İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Tarih: 8/2008 Sayı: 1 Cilt: 10 Sayfa: 180-209 Yıldırım Halil,YAVAN ÖZNUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-2860

Website

KİT’lerde Özelleştirme Sonrası Yeniden Yapılanma Çaycuma SEKA Örnek Uygulaması

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 12/2007 Sayı: 5 Cilt: 3 Sayfa: 117-138 Yıldırım Halil,YAVAN ÖZNUR

Endeks:Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Veri Tabanı ISSN:1303-9245

Örgüt Kültürünün Risk Kültürü Üzerindeki Etkisi: Manisa Organize Sanayi Bölgesinde Bir Alan Çalışması

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

YAVAN TEMİZKAN ÖZNUR,ESER MERVE

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-7262

İşveren Markası Oluşumunu Etkileyen Sosyo-Demografik Unsurlar: Turizm Sektörü Örneği

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

YORULMAZ FUNDA,YAVAN TEMİZKAN ÖZNUR

Endeks:ASOS, TEİ, Akademik Dizin ISSN:1302-6658

Uluslararası Bildiriler (9)

Bursa İli Bebek-Çocuk Konfeksiyon Sektörünün Mevcut Durumunun Analizi

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Göbeklitepe Uygulamalı Bilimler Kongresi 05.06.2020 07.06.2020 Sözlü Sunum YAVAN TEMİZKAN ÖZNUR,SÜRMEN YUNUS EMRE Sayfa:192-206 ISBN:978-625-7139-07-6

Website

İşveren Markası Oluşumunu Etkileyen Sosyo-Demeografik Unsurlar: Turizm Sektörü Örneği

(Tam metin bildiri)

2nd International Conference on Managementand Social Sciences 20.04.2019 22.04.2019 Sözlü Sunum YORULMAZ FUNDA,YAVAN ÖZNUR Sayfa:43-63 ISBN:978-9944-0399-7-0

Turizm Sektöründe Pozitif Psikolojik Sermayeyi Etkileyen Sosyo-Demografik Kriterler

(Tam metin bildiri)

4th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium 19.10.2019 21.10.2019 Sözlü Sunum YORULMAZ FUNDA,YAVAN ÖZNUR Sayfa:486-507 ISBN:978-605-65197-1-0

Temel İletişim Becerilerinin İş Doyumuna Etkisi: Hizmet Sektörü Örneği

(Özet bildiri)

V. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU 27.04.2019 29.04.2019 Sözlü Sunum Kelleceioğlu Bayram,YAVAN ÖZNUR Sayfa:75-75

Mesleki Streste Etkili Unsurların Önem Derecelerinin Belirlenmesi: Bir Üniversitede Uygulama

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum YAVAN ÖZNUR,PEKKAYA MEHMET Sayfa:73-73

Mobbing ile Örgütsel Sessizlik İlişkisinde Etiğin İncelenmesi: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği

(Özet bildiri)

IBAD- 1st International Scientific Researches Conference Humanity and Social Sciences 19.05.2016 22.05.2016 Sözlü Sunum YAVAN ÖZNUR,Kimsesiz Merve Zeynep Sayfa:458-458

112 Acil Çalışanlarının Tükenmişlik Boyutlarının Değerlendirilmesi: Örnek Uygulama

(Tam metin bildiri)

Business and Organization Research Conference 12.10.2018 14.10.2018 Sözlü Sunum YAVAN ÖZNUR Sayfa:44-49

Örgütlerde Farklılıklar ve Yönetimi Üzerine Kavramsal Bir Araştırma

(Tam metin bildiri)

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn 01.12.2018 02.12.2018 Sözlü Sunum YAVAN ÖZNUR Sayfa:363-374

Yeraltı Madenciliğinde Risk ve Kadercilik Algılarının İş Güvenliği Algısı Üzerindeki Etkisi

(Özet bildiri)

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17 07.09.2017 09.09.2017 Sözlü Sunum YAVAN ÖZNUR Sayfa:135-135

Ulusal Bildiriler (2)

Türkiye Taşkömürü Kurumunda Çalışan Madencilerin Refah Düzeyinin Gösterge ve Belirleyicileri

(Tam metin bildiri)

18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi 19.10.2017 22.10.2017 Sözlü Sunum YAVAN ÖZNUR Sayfa:142-146

Hizmet Kalitesi Algı ve Beklentilerinin Hasta Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Devlet Hastanesi Örneği

(Tam metin bildiri)

19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Kongresi 04.10.2018 06.10.2018 Sözlü Sunum YAVAN ÖZNUR Sayfa:173-182

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2013

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2005-2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ / YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2016

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

UTY803 Uluslararası İşletmecilik

(Doktora)

UTI803 Uluslararası İşletmecilik

(Doktora)

ISL899 Doktora Tez Çalışması

(Doktora)

ISL898 Doktora Uzmanlık Alanı

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

İşletmelerde Stratejik Yönetim

(Yüksek Lisans)

UTI799 Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

UTI798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

UTI716 Uluslararası Girişimcilik

(Yüksek Lisans)

UTI703Uluslararası İşletme Yönetimi

(Yüksek Lisans)

UTI701 Uluslararası İşletmelerde Yönetim

(Yüksek Lisans)

UTI 703 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

(Yüksek Lisans)

ISL799 Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

ISL798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

CLS715 Karşılaştırmalı İnsan Kaynakları Yönetimi

Dersler - Lisans

(Lisans)

İşletme Bilimi

(Lisans)

İnsan Kaynakları Yönetimi

(Lisans)

Çalışma Sosyolojisi

(Lisans)

Uluslararası İşletme Yönetimi

(Lisans)

SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi

(Lisans)

ISL302 İnsan Kaynakları Yönetimi

(Lisans)

ISL302 İnsan Kaynakları Yönetim

(Lisans)

ISL111 İşletme Bilimine Giriş

(Lisans)

ISL110 Davranış Bilimleri

(Lisans)

ISL107 Davranış Bilimleri

(Lisans)

ISL106 Genel İşletme

(Lisans)

ISL102 İşletme Bilimi II

(Lisans)

ISL101 İşletme Bilimi I

(Lisans)

ISL101 İŞletme Bilimi

(Lisans)

CLS901 Çalışma Yaşamında İnsan İlişkileri

(Lisans)

CLS463 Uygulamalı İnsan KaynaklarıYönetimi

(Lisans)

CLS463 Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi

(Lisans)

CLS422 Türkiye'nin Sosyal Yapısı ve Politikalar

(Lisans)

CLS409 Araştırma Yöntem ve Teknikleri

(Lisans)

CLS327 Örgütsel Davranış

(Lisans)

CLS314 Çalışma Sosyolojisi

Kitaplar (5)

Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Ulusal Kültür İle Girişimcilik Özellikleri Arasındaki İlişki : Bir Vaka Çalışması Editör: Türkan Erdoğan, Abidin Temizer, Ruhi İnan Basım Sayısı::(1) Sayfa::624 638 Yayınevi:: Ivpe Cetinje ISBN: 978-9940-46-012-9 Tarih: 2020

İşletmelerde İletişim Becerileri ve iş Doyumu

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ekin Yayınevi ISBN: 978-605-327-924-2 Tarih: 2019

İşletme ve Finans Yazıları III

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Örgütsel Davranış Düzleminde Çatışmalar ve Yönetim Teknikleri Editör: Kamışlı, Melik Basım Sayısı::(1) Sayfa::327 341 Yayınevi:: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ISBN: 978 - 605 - 242 - 570 - 1 Tarih: 2019

İşletme Bilimine Giriş

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: İşletmelerde Performans Kavramı ve Ölçümü Editör: Doç.Dr. Şaban Esen, Doç.Dr. Alper Aytekin Basım Sayısı::(2) Sayfa::131 163 Yayınevi:: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ISBN: 978-605-242-230-4 Tarih: 2018

Globalization, Institutions and Socio-Economic Performance - Macro and Micro Perspectives

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Global Formulation of Business Ethics Editör: Ertuğrul Yıldırım , Hamza Çeştepe Basım Sayısı::(1) Sayfa::55 83 Yayınevi:: Peter Lang ISBN: 978-3-631-76852-5 Tarih: 2018

Üniversite Dışı Deneyimler