DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

SEDA ÖZMEN

e-Posta:

ozmenseda

Telefon:

2912902

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Ortaçağ Tarihi

Temel Alanı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Avrupa Tarihi

İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi

Ortaçağ Halk Kültürü

Öğrenim Bilgileri

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 17/09/2004 - Bitiş Tarihi 24/07/2007

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 01/10/2007 - Bitiş Tarihi 23/01/2014

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 21/09/2000 - Bitiş Tarihi 14/06/2004

İLAHİYAT FAKÜLTESİ / İLAHİYAT

Uluslararası Makaleler (8)

ORTA ÇAĞ YAHUDİ KARŞITLIĞINA BİR ÖRNEK OLARAK TALMUD’UN YARGILANMASI VE YAKILMASI

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2021 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 432- ÖZMEN SEDA

Endeks:ASOS İNDEKS, SIS ISSN:2717-736X

Website

Schum Yahudi Topluluğu Bağlamında Birinci Haçlı Seferi Öncesi Aşkenaz Yahudiliği ne Bakış

MESOS Disiplinlerarasi Ortacag Calismalari Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: None- ÖZMEN SEDA

Endeks:Asos index, open access, iThenticate, Doi ISSN:2687-6108 doi:10.37223/mesos.2019.2

Website

Frank İdaresi Altında Yahudiler

Ortaçağ Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 52- ÖZMEN SEDA

Endeks:Scientific indexing services, COSMOS IF, İSAM, Journal Factor, Google Scholar, Rootind exing, Eurasian Scientific Journal İndex, Research Bib, Index Copernicus, ISSN:2667-4882

Website

Reform Yahudiliğinin Pittsburgh ve Columbus Platformları Bağlamında Değişen Kutsal Topraklara Dönüş İnancı

İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi

Tarih: 6/2018 Sayı: 2 Cilt: None Sayfa: 82- ÖZMEN SEDA

ISSN:2645-890X

Website

BATIDA YAHUDİLERE YÖNELİK KAN İFTİRALARI

Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 9/2017 Sayı: 13 Cilt: 4 Sayfa: 154- ÖZMEN SEDA

Endeks:Sobiad, Research Bible, Sicientific Indexing services, Türk Eğitim İndeksi ISSN:None

Website

Ortaçağ ve Yeniçağdan Bazı Örnekler BağlamındaAvrupa daki Yahudi Algısının Edebiyata Etkisi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Tarih: 1/2016 Sayı: 8 Cilt: 5 Sayfa: 3054- ÖZMEN SEDA

Endeks:EBSCO, ASOS Index, Index Islamicus, J-Gate, DRJI, ProQuest, Open Access Library (oalib), DOAJ, TR Dizin, Cite Factor ISSN:2147-1185

Website

Muhafazakârlık Ve Reform Arasında Bir Hareket: NeologYahudilik

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları

Tarih: None/2015 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 159- ÖZMEN SEDA

Endeks:DOAJ, Pro Quest,Cite Factor, Index Islamicus, EBSCO, ASOS Index, J-Gate, DRJI, TR Dizin, Open Access Library, ISSN:None doi:10.15869/itobiad.64249

Website

Moses Mendelssohn ve Martin Luther’in Karşılaştırılmasına Dair Bir İnceleme

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları

Tarih: 7/2014 Sayı: 3 Cilt: 3 Sayfa: 554- ÖZMEN SEDA

Endeks:EBSCO, ASOS Index, Index Islamicus, J-Gate, DRJI, ProQuest, Open Access Library (oalib), DOAJ, TR Dizin, Cite Factor ISSN:None doi:10.15869/itobiad.49227

Website

Ulusal Makaleler (1)

ORTA ÇAĞ’DA PAPA-İMPARATOR ÇATIŞMASINA BİR ÖRNEK: IV. LUDWİG VE XXII. JOHANNES

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Tarih: 6/2022 Sayı: 1 Cilt: 17 Sayfa: 1- ÖZMEN SEDA

Endeks:TR DİZİN ISSN:1306-732X doi:10.48145/gopsbad.1100384

Website

Uluslararası Bildiriler (5)

ORTA ÇAĞ'DA ANTİSEMİTİZM

(Özet bildiri)

INCSOS VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2022-10-20 Sözlü Sunum ÖZMEN SEDA Basım Tarihi : 26.10.2022

Website

Vizigot İspanyası’nda Yahudiler

(Özet bildiri)

İnternational Management and Social Sciences Conference 2019-11-02 2019-11-04 Sözlü Sunum ÖZMEN SEDA ISBN:978-605-65197-4-1 Basım Tarihi : 25.11.2019

Website

Erken Orta Çağ Kilise Konsillerinde Yahudiler

(Özet bildiri)

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi III 2018-10-17 2018-10-21 Sözlü Sunum ÖZMEN SEDA Sayfa:65- Basım Tarihi : 21.10.2018

Website

Avrupa’da Yahudi Yaşamı

(Özet bildiri)

XI. INTERNATIONAL TURKIC CULTURE, ART and PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE SYMPOSIUM/ART ACTIVITY “TURKEY-BELARUS RELATIONS” III 2017-10-22 2017-10-27 Sözlü Sunum ÖZMEN SEDA Basım Tarihi : 25.12.2017

Website

Reform Yahudiliğinin Pittsburgh ve Columbus Platformları Bağlamında Değişen Kutsal Topraklara Dönüş İnancı

(Özet bildiri)

BİRİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI 2017 2017-12-16 2017-12-17 Sözlü Sunum ÖZMEN SEDA Basım Tarihi : 20.12.2017

Website

Ulusal Bildiriler (1)

M.Mendelssohn ve Yahudi Modernizasyonu

(Tam metin bildiri)

IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi 2015-05-14 2015-05-17 Sözlü Sunum ÖZMEN SEDA Sayi: 3 Cilt: 4 Sayfa:221- Basım Tarihi : 19.11.2015

Website

Kitaplar (2)

Prof Dr M Cemal SOFUOĞLU na Armağan

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Orta Çağ Avrupası'nda Yahudiler Editör: Aynur Çınar (Yıldız) Basım Sayısı::(1) Sayfa::843 855 Yayınevi:: Tibyan Yayıncılık Basım Yayım Matbaacılık San.Tic.Ltd. Şti. ISBN: 978-605-9174-45-9 Tarih: 2016

Yahudi Modernizasyonu Haskala ve Moses Mendelssohn

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ayışığı Kitapları ISBN: 9756336250 Tarih: 2014

Projeler (1)

Reform Yahudiliğinin İki Temel Dokümanı: Pittsburgh ve Columbus Platformları

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2006-07-06

Bitiş Tarihi : 2007-07-06