ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İsim:

ÖZLEM AYDIN ŞENGÜLEÇ

e-Posta:

ozlem.aydin.sengulec

Telefon:

3233870

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Temel Alanı : Eğitim Bilimleri Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Fizik Eğitimi

None

Öğrenim Bilgileri

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 10/09/2008 - Bitiş Tarihi Devam Ediyor

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 27/09/1997 - Bitiş Tarihi 29/06/2003

EĞİTİM FAKÜLTESİ / FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 06/10/2003 - Bitiş Tarihi 05/12/2007

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ

Uluslararası Makaleler (6)

An Experimental Study On The Development of Pre-Service ScienceTeachers’ Conceptual Understanding in Chemistry Through TheArgumentation

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 224- BÜYÜKEKŞİ CEM,AYDIN ŞENGÜLEÇ ÖZLEM,BAHÇİVAN ERALP,YAVUZ SONER

ISSN:2148-2888

Website

The Effect of the Argumentation on the Conceptual Understandingof Electricity

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Tarih: 12/2017 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 207- AYDIN ŞENGÜLEÇ ÖZLEM,BAHÇİVAN ERALP,AZAR ALİ

ISSN:2148-2888

Website

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Yoluyla Kimyadaki Kavramsal Anlamalarının Geliştirilmesi ÜzerineDeneysel Bir Çalışma

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2017 Sayı: 2 Cilt: 5 Sayfa: 224- BÜYÜKEKŞİ CEM,AYDIN ŞENGÜLEÇ ÖZLEM,BAHÇİVAN ERALP,YAVUZ SONER

Endeks:Index Copernicus ISSN:2148-2888

Website

Physics Teachers Perceptions About Physics Teachers Qualifications and Performance Scales Determined by Turkish Ministriy of National Education

Balkan Physics Letters

Tarih: 1/2011 Sayı: 19 Cilt: 1 Sayfa: 6- Ali Azar, Özlem Aydın Şengüleç

ISSN:None

Website

Computer Assisted and Laboratory Assisted Teaching Methods in Physics Teaching the Effect on Student Physics Achievement and Attitude towards Physics

Eurosian Journal of Physics and Chemistry Education

Tarih: None/2011 Sayı: 17 Cilt: 1 Sayfa: 43- Ali Azar, Özlem Aydın Şengüleç

Endeks:Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus (IC), Acedemia Social Sciences Index (ASOS), Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, NewJour, Open J-Gate Index, Asian Education Index (AEI), Turkish Education Index (TEI), Education Research Complete (EBSCO), Research Bibliography, Resources – Ourglocal, ani international journal index (aniji), Cabell's Directory Index, WorldCat, Base Research, Academic Journal Database, Cooperative Online Bibliographic System and Services (COBISS) ISSN:None

Website

Teacher Qualifications in the Globalized World Example of Turkey

Balkan Physics Letters

Tarih: 1/2010 Sayı: 18 Cilt: 1 Sayfa: 62- Eralp Bahçıvan, Ali Azar, Funda Eraslan, Özlem Aydın

ISSN:None

Website

Uluslararası Bildiriler (6)

The effect of argumentation-based laboratory implementation on participants’ perceptions regarding argumentation

(Özet bildiri)

Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress 2017-09-06 2017-09-10 Sözlü Sunum AYDIN ŞENGÜLEÇ ÖZLEM,BAHÇİVAN ERALP,ÖZDEMİR ÖMER FARUK Basım Tarihi : 01.12.2017

Argumentatıon Wıth Counterıntuıtıve Physıcs Questıons:Partıcıpants’ Vıews And Crıtıcs

(Özet bildiri)

Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress 2017-09-06 1951-01-01 Sözlü Sunum AYDIN ŞENGÜLEÇ ÖZLEM,BAHÇİVAN ERALP,ÖZDEMİR ÖMER FARUK,AZAR ALİ Sayfa:472- Basım Tarihi : 06.09.2017

The Effect Of Argumentatıon-Based Laboratory Implementatıon On Partıcıpants’ Perceptıons Regardıng Argumentatıon

(Özet bildiri)

Turkish Physical Society 33rd Physics Congress 2017-09-06 2017-09-10 Sözlü Sunum AYDIN ŞENGÜLEÇ ÖZLEM,BAHÇİVAN ERALP,ÖZDEMİR ÖMER FARUK Sayfa:483- Basım Tarihi : 06.09.2017

Fizik Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına İlişkin Epistemolojik İnançlarının Belirlenmesi

(Özet bildiri)

Turkish Physical Society 26. International Physics Conference, 24-27 September, 2009, Bodrum, Muğla, Turkey. Ali Azar, Özlem Aydın, Funda Eraslan, Eralp Bahçıvan Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:222-

Millî Eğitim Bakanlığı nın Belirlediği Fizik Öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleri Ve Performans Göstergelerine İlişkin Fizik Öğretmenlerinin Algıları

(Özet bildiri)

Turkish Physical Society 27. International Physics Conference, 14-17 September, 2010, İstanbul, Turkey. Ali Azar, Özlem Aydın Şengüleç Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:347-

Küreselleşen Dünyada Öğretmen Yeterlikleri Türkiye Örneği

(Özet bildiri)

Turkish Physical Society 26. International Physics Conference, 24-27 September, 2009, Bodrum, Muğla, Turkey. Erap Bahçıvan, Ali Azar, Funda Eraslan Yıldız, Özlem Aydın Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:257-

Ulusal Bildiriler (13)

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri Milli Eğitim Bakanlığı nın Belirlediği Performans Göstergelerine İlişkin Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Algıları

(Özet bildiri)

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012,Niğde. AZAR ALİ Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:560-

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012,Niğde. AZAR ALİ Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:564-

Bilimsel Epistemolojik İnançlar İlköğretim Matematik İle Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Farkı

(Özet bildiri)

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012,Niğde. AZAR ALİ Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:617-

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi

(Özet bildiri)

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012,Niğde. AZAR ALİ Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:564-

Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli ile Laboratuar Destekli Öğretim Yöntemlerinin Öğrenci Başarısına ve Derse Karşı Tutum ile Kalıcılığa Etkisi

(Özet bildiri)

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül 2010, İzmir. AZAR ALİ Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:85-

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri Milli Eğitim Bakanlığı nın Belirlediği Performans Göstergelerine İlişkin Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Algıları

(Özet bildiri)

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012,Niğde. Özlem Aydın Şengüleç, Cem Büyükekşi, Soner Yavuz, Ali Azar Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:560-

Website

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012,Niğde. Özlem Aydın Şengüleç, Cem Büyükekşi, Funda Eraslan, Soner Yavuz, Ali Azar Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:564-

Website

Bilimsel Epistemolojik İnançlar İlköğretim Matematik İle Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Farkı

(Özet bildiri)

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012,Niğde. Özlem Aydın Şengüleç, Cem Büyükekşi, Murat Genç, Soner Yavuz, Ali Azar Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:617-

Website

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi

(Özet bildiri)

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012,Niğde. Özlem Aydın Şengüleç, Cem Büyükekşi, Soner Yavuz, Ali Azar Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:618-

Website

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi

(Özet bildiri)

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012,Niğde. Özlem Aydın Şengüleç, Cem Büyükekşi, Funda Eraslan, Soner Yavuz, Ali azar Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:564-

Website

İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları ile Kişisel Epistemolojileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bir Durum Çalışması

(Özet bildiri)

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül 2010, İzmir. Funda Eraslan, Eralp Bahçıvan, Özlem Aydın Şengüleç Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:120-

Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli ile Laboratuar Destekli Öğretim Yöntemlerinin Öğrenci Başarısına ve Derse Karşı Tutum ile Kalıcılığa Etkisi

(Özet bildiri)

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül 2010, İzmir. Ali Azar, Özlem Aydın Şengüleç Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:85-

10 Sınıf Öğrencilerinin Kinematik Grafiklerindeki Kavram Yanılgılarının Üç Basamaklı Test ile Belirlenmesi

(Özet bildiri)

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül 2010, İzmir. Ali Eryılmaz, Özlem Aydın Şengüleç Sayi: 1 Cilt: 1 Sayfa:33-

Projeler (1)

4007 TÜBİTAK BİLİM ŞENLİKLERİ GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ İLE RANDEVUMUZ VAR 2 BİLİM ŞENLİĞİ

Proje Türü : (TÜBİTAK PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2016-05-20

Bitiş Tarihi : 2016-05-21

Üniversite Dışı Deneyimler

ODTÜ Koleji

2004-0

Fizik Öğretmeni

Fizik Öğretmeni

Vektör Dershanesi

2003-0

Fizik Öğretmeni

Dershane Fizik Öğretmeni