PROFESÖR DR.

İsim:

ÖZCAN SEZER

e-Posta:

ozcan.sezer

Telefon:

0 372 291 1668

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları

Yerel Yönetimler

Çevre Yönetimi

Politik Ekoloji

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2002-2008

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / KAMU YÖNETİMİ (DR)

Yüksek Lisans

1998-2001

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)

Lisans

1994-1998

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Örgütsel bağlılık ve görevde yükselme: Sağlık sektöründe çalışanların görevde yükselmeye ilişkin adalet algılarının Bartın ili örneğinde incelenmesi

MURAT AK
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Türkiye'de yargının etik yapılanması ve yargıda meslek etiği

CENGİZ SARI
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Yerelleşme ve yerel yönetim reformlarının Anavatan Partisi (ANAP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) dönemleri karşılaştırmalı analizi

RABİA BÜYÜKPINAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Yerel Yönetimlerde risk yönetimi

BÜŞRA ÖZFİDAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Belediyelerde stratejik planlama ve denetim

AYŞENUR GÜZEL KIRNAPCI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (17)

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Türkiye'de Yerelleşme Politikaları

Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2021 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 80-105 SEZER ÖZCAN, BÜYÜKPINAR RABİA

Endeks:Index Copernicus, Asos Index, International Scientific Indexing ISSN:2602-4594 doi:10.46452/baksoder.936073

Website

Örgütsel Bağlılık ve Görevde Yükselme (Kariyer): Kamu Sağlık Sektöründe Çalışanların Görevde Yükselmeye (Kariyer Sistemine) İlişkin Adalet Algılarının Bartın İli Örneğinde İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 6/2018 Sayı: 57 Cilt: 11 Sayfa: 469-497 AK MURAT,SEZER ÖZCAN

Endeks:EBSCO, MLA, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Index Islamicus, Index Copernicus, Journal Seek, Academic Journal Database, DRJI and WorldCat, SIOP SocIndex, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Sobiad, EconBiz, OCLC WordCat, TEI (Türk Eğitim İndeksi, Acarindex, Global ImpactFactor ISSN:1307-9581 doi:http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2018.2465

Website

Kamu Sektöründe Örgütsel Bağlılık: 11.10.2011 Tarih ve 663 Sayılı KHK Kapsamında Yeniden Yapılandırılan Kamu Sağlık Dektöründe Örgütsel Bağlılığın Analizi

Social Sciences Studies

Tarih: 5/2018 Sayı: 18 Cilt: 4 Sayfa: 3279-3286 AK MURAT,SEZER ÖZCAN

Endeks:Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International Index Copernicus ISSN:2587-1587 doi:http://dx.doi.org/10.26449/ssj.557

Website

Kamu Kurum ve kuruluşlarında Örgütsel Bağlılığın Unsurları: Teorik Bir değerlendirme

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies)

Tarih: 3/2018 Sayı: 19 Cilt: 4 Sayfa: 266-272 AK MURAT,SEZER ÖZCAN

Endeks:Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),International Index Copernicus ISSN:2149-8598 doi:http://dx.doi.org/10.23929/javs.758

Website

Kamu Sektöründe Görevde Yükselme 11 10 2011 TARİH VE 663 Sayılı KHK Kapsamında Yapılandırılan Kamu Sağlık Sektöründe Çalışanların Görevde Yükselme Sistemine İlişkin Adalet Algılarının Kıdeme Göre Analizi

3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ

Tarih: 1/2018 Sayı: 2 Cilt: 53 Sayfa: 658-709 AK MURAT,SEZER ÖZCAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:21481237 doi:10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.07.957

Website

Kamu Personel Sisteminde Çalışanların Görevde Yükselmesinde Kayırmacılık Sorunu

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2018 Cilt: 23 Sayfa: 739-757 AK MURAT,SEZER ÖZCAN

Endeks:Ebscohost ISSN:1301-0603

Website

OSMANLI DEVLETİ’NDEN GÜNÜMÜZE YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM SÜRECİ VE REFORM

TURAN-SAM(TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi)

Tarih: 12/2017 Sayı: 36 Cilt: 9 Sayfa: 219-226 SEZER ÖZCAN

Endeks:ProQuest, ULRICHSWEB, Index Copernicus ISSN:13088041 doi:10.15189/1308-8041

Website

Örgütsel Etkililiği Oluşturan Unsurların Katılımcı Yönetim Boyutu Açısından Değerlendirilmesi

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS)

Tarih: 12/2017 Sayı: 17 Cilt: 3 Sayfa: 165-181 SEZER ÖZCAN,AK MURAT

Endeks:Index Copernicus, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) ISSN:2149-8598 doi:10.23929/javs.655

Website

TÜRK KAMU SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ETKİLERİ

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES)

Tarih: 12/2017 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 111-119 AK MURAT,SEZER ÖZCAN

Endeks:SOBİAD, Türk Eğitim İndeksi

YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞININ TÜRK YARGI SİSTEMİNE ETKİLERİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tarih: 9/2017 Sayı: 20 Cilt: 9 Sayfa: 196-215 SEZER ÖZCAN,SARI Cengiz

Endeks:Index Copernicus ISSN:1309-1387 doi:10.20875/makusobed.320516

Website

TÜRKİYE'DE SİYASET-SENDİKA İLİŞKİSİ AÇISINDAN TÜRK-İŞ: BAYRAM MERAL VESALİH KILIÇ DÖNEMİ

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

Sayı: 18 Cilt: 7 Sayfa: 166-183 SEZER ÖZCAN,ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN

Endeks:Ebsco, Tübitak, Asos ISSN:1309-7423

Website

Bilgi teknolojilerinin Kamu Politikası Oluşturma Sürecindeki Rolü

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 10/2015 Sayı: 2 Cilt: 11 Sayfa: 199-215 KIRIŞIK FATİH,SEZER ÖZCAN

Endeks:Ebsco, İndex Coprnicus, Cabels Directories ISSN:1306-2174

Transformation of the contradiction between sustainable development and environment to a consensus through green economy

Global Journal on Advances in Pure& Appied Sciences

Cilt: 3 Sayfa: 103-113 SEZER ÖZCAN

Website

Fuat Miras ın TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı Döneminde TOBB Siyaset İlişkisi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Sayı: 9 Cilt: 9 Sayfa: 167-193 Hüseyin Çavuşoğlu, Özcan Sezer

Endeks:Ebscohost, Index Copernicus, Contemporary Science Association Databases, Cabell’s Directories ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) ISSN:1306-2174

Sosyal Belediyecilik Bağlamında Yerel Hizmetlere Gönüllü Katılımın İncelenmesi

AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Cilt: 12 Sayfa: 255-279 SEZER ÖZCAN,ÖNDER ÖZGÜR

Endeks:Ebscohost, Index Copernicus, Contemporary Science Association, Modern Language Association (MLA) ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) ISSN:1303-0035

Küresel Ulusal ve Yerel Düzeyde Bir İnsan Hakkı Olarak Çevre Hakkının Gelişimi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sayı: 14 Cilt: 2 Sayfa: 61-88 Erdal Abdulhakimoğulları, Özcan Sezer, Mahmut Akpınar

Endeks:Ebsco ISSN:1305-7774

Website

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Devletin Değişen Rolü ve Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimler Arasında Yetki ve Görev Paylaşımı

Maliye Dergisi

Tarih: 7/2010 Sayı: 159 Cilt: 159 Sayfa: 203-21 SEZER ÖZCAN,VURAL TARIK

Endeks:Econlit ISSN:1300-3623

Website

Ulusal Makaleler (9)

Kirleten Öder İlkesi Çerçevesinde Türkiye’de Çevre Vergileri ve Negatif Dışsallıklar Sorunu

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 7/2018 Cilt: 57 Sayfa: 163-181 SEZER ÖZCAN,DÖKMEN GÖKHAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-1842

Vatandaş ve İdare Arasında İletişimde Elektronik Kanallar

Yasama Dergisi

Tarih: 1/2018 Sayı: 37 Sayfa: 29-48 SEZER ÖZCAN,KARASOY HASAN ALPAY,KARA YILDIRIM ÖZLEM

Endeks:TR DİZİN ISSN:1306-6250

BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMANIN BİR UNSURU OLARAK PERFORMANS DENETİMİ: ZONGULDAK BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Ekonomi Maliye İşletme Dergisi

Tarih: 1/2018 Sayı: 2 Cilt: 1 Sayfa: 54-78 SEZER ÖZCAN,KIRNAPCI Ayşenur

Endeks:Academic Resource Index, DRJI, ESJI ISSN:2667-4378

Website

BİLGİ ÇAĞINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN DEĞİŞEN FONKSİYONLARI

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Tarih: 11/2017 Sayı: 2 Cilt: 18 Sayfa: 205-226 SEZER ÖZCAN,AK MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1303-1279

Website

Kamu Hizmetlerinde Müşteri Vatandaş Odaklılık Türkiye de Kamu Hizmeti Anlayışı Açısından Bir Değerlendirme

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Sayı: 8 Cilt: 4 Sayfa: 147-171 SEZER ÖZCAN

Endeks:TÜBİTAK-ULAKBİM ISSN:1303-9245

Website

Hizmette Halka Yakınlık İlkesi ve Yerelleşmeye Etkisinin Türkiye de Yerel Yönetim Reformları Açısından Değerlendirilmesi

Yerel Siyaset

Tarih: 1/2007 Sayı: 13 Cilt: 2 Sayfa: 22-27 ÖZCAN SEZER

ISSN:1306-5947

Website

Türk Anayasalarında Yerel Yönetimler

Çağdaş Yerel Yönetimler

Tarih: 4/2006 Sayı: 2 Cilt: 15 Sayfa: 5-30 KIRIŞIK FATİH,SEZER ÖZCAN

ISSN:1300-1825

Website

Çevre Korumacılıktan Radikal Ekolojiye

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü E-Dergisi

Sayı: 5 Cilt: 3 Sayfa: 1-25 ÖZCAN SEZER

ISSN:1304-8287

Bireysel Toplumsal ve Siyasal Boyutlarıyla Yabancılaşma

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2001 Sayı: 5 Cilt: 3 Sayfa: 467-486 özcan SEZER

ISSN:1302-1842

Website

Akademik Görevler

PROFESÖR

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

DOÇENT

2014-2019

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2009

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2002-2009

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2001-2002

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1999-2001

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdürü

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

MYO/Yüksekokul Müdürü

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan Yardımcısı

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı

2010

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora
Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Yönetim Hukuku

(Yüksek Lisans)

YÖNETİM HUKUKU

(Yüksek Lisans)

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Gelişimi ve Sorunları

(Yüksek Lisans)

Türkiye’de Kamu Politikaları ve Analizi (Bahar)

(Yüksek Lisans)

TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLERİN GELİŞİMİ VE SORUNLARI

(Yüksek Lisans)

Seminer (Bahar)

(Yüksek Lisans)

Seminer

(Yüksek Lisans)

Kent ve Çevre (Ahmet Yesevi Üniversitesi)

(Yüksek Lisans)

Kamu Yönetiminde Güncel Sorunlar (Güz)

(Yüksek Lisans)

KAMUDA STRATEJİK PLANLAMA

(Yüksek Lisans)

HUKUK DEVLETİ VE KAMU MALİ YÖNETİMİ (GÜZ)

(Yüksek Lisans)

HUKUK DEVLETİ VE KAMU MALİ YÖNETİMİ

(Yüksek Lisans)

HUKUK DEVLETİ

Dersler - Lisans

(Lisans)

İdari Yargı

(Lisans)

İdare Hukuku (Yaz Okulu)

(Lisans)

İdare Hukuku (Maliye Bölümü)

(Lisans)

İdare Hukuku (Bahar)

(Lisans)

İdare Hukuku

(Lisans)

İDARİ YARGI

(Lisans)

İDARE HUKUKU (BAHAR DÖNEMİ)

(Lisans)

İDARE HUKUKU (2. ÖĞRETİM)

(Lisans)

İDARE HUKUKU (1. ÖĞRETİM)

(Lisans)

İDARE HUKUKU

(Lisans)

Çevre Hukuku

(Lisans)

YÖNETİM BİLİMİ (GÜZ)

(Lisans)

YÖNETİM BİLİMİ (GÜZ DÖNEMİ)

(Lisans)

Yerel Yönetimler (Güz)

(Lisans)

Yerel Yönetimler

(Lisans)

YEREL YÖNETİMLER (Güz)

(Lisans)

YEREL YÖNETİMLER

(Lisans)

Türk Yönetim Tarihi (Güz)

(Lisans)

Türk Yönetim Tarihi

(Lisans)

Türk Anayasa Hukuku (Yaz Okulu)

(Lisans)

TÜRK YÖNETİM TARİHİ

(Lisans)

TÜRK ANAYASA HUKUKU (güz)

(Lisans)

TEMEL HUKUK

(Lisans)

Medeni Hukuk (Güz)

(Lisans)

Medeni Hukuk

(Lisans)

MEDENİ HUKUK (Güz)

(Lisans)

MEDENİ HUKUK (GÜZ)

(Lisans)

MEDENİ HUKUK

(Lisans)

MAK355 İNSAN HAKLARI (2. ÖĞRETİM)

(Lisans)

MAK355 İNSAN HAKLARI (1. ÖĞRETİM)

(Lisans)

MAK315 TEMEL HUKUK (2. ÖĞRETİM)

(Lisans)

MAK315 TEMEL HUKUK (1. ÖĞRETİM)

(Lisans)

Kamu Yönetimine Giriş (Bahar)

(Lisans)

KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM

(Lisans)

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM (GÜZ DÖNEMİ)

(Lisans)

KAMU PERSONEL YÖNETİMİ (GÜZ)

(Lisans)

KAMU PERSONEL YÖNETİMİ

(Lisans)

KAM207 ANAYASA HUKUKU

(Lisans)

KAM110 ANAYASA HUKUKU (1. ÖĞRETİM)

(Lisans)

KAM101 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (2. ÖĞRETİM)

(Lisans)

KAM101 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (1. ÖĞRETİM)

(Lisans)

KAM101 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

(Lisans)

HUKUKUN TMEL KAVRAMLARI (GÜZ DÖNEMİ)

(Lisans)

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (YAZ OKULU)

(Lisans)

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (Güz)

(Lisans)

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

(Lisans)

DİPLOMA ÇALIŞMASI

(Lisans)

Diploma Çalışması

(Lisans)

DEVLET VE BÜROKRASİ KURAMLARI (Güz)

(Lisans)

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

(Lisans)

CEZA HUKUKU

(Lisans)

ANAYASA HUKUKUKU

(Lisans)

ANAYASA HUKUKU (bahar dönemi)

(Lisans)

ANAYASA HUKUKU (YAZ OKULU)

(Lisans)

ANAYASA HUKUKU (GÜZ DÖNEMİ)

Kitaplar (28)

Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Smart Cities and Governance: Institutional, Fiscal, and Social Challenges for Turkey Editör: Babaoğlu, Cenay- Akman, Elvettin- Kulaç, Onur Basım Sayısı::(1) Sayfa::446 483 Yayınevi:: IGI GLOBAL ISBN: 9781799849780 Tarih: 2021

Dünyada Yerel Yönetimler ve Mali Yapıları

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Portekiz'de Yerel Yönetimlerin İdari ve Mali Yapısı Editör: Akman, Çiğdem-Acar, İbrahim Attila Basım Sayısı::(1) Sayfa::759 794 Yayınevi:: Nobel Yayınevi ISBN: 978-625-406-935-2 Tarih: 2021

Farklı Boyutlarıyla CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Mali Yapının Yapısal ve Kurumsal Dönüşümü Editör: Akman, Elvettin Basım Sayısı::(1) Sayfa::331 363 Yayınevi:: Nobel Yayınevi ISBN: 978-625-439-137-8 Tarih: 2021

YEREL YÖNETİMLER: Yönetim, Siyaset, Kent ve Güncel Tartışmalar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Yerel Yönetimlerin Kuramsal ve Kavramsal Çerçevesi Editör: Özgür ÖNDER-Esra Banu SİPAHİ-Murat YAMAN Basım Sayısı::(1) Sayfa::3 39 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-7358-68-2 Tarih: 2021

Çevre Tartışmaları ve Çağdaş Gelişmeler

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Çevre Sorunları Karşısında Batı ve İslam Düşüncesi Çevre Etiği Yaklaşımları Editör: Özcan SEZER-Ahmet KAYAN Basım Sayısı::(1) Sayfa::270 295 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-625-7727-19-8 Tarih: 2020

Türk İslam Siyasi Düşüncesi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Devlet Yönetimi Teorisi Olarak Nizam’ül-Mülk’ün Siyasetnamesi Çerçevesinde Adalet ve Meşruiyet Editör: Mehmet Akıncı, Gökçe Nur Şafak Basım Sayısı::(1) Sayfa::179 198 Yayınevi:: Kadim Yayınları ISBN: 978-605-7629-09-8 Tarih: 2020

Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Ekolojik Sürdürülebilirlik Açısından Türkiye’de Büyükşehir Belediye Sistemi ve Kırsal Alanların Yönetimi Sorunu Editör: Levent Memiş-Oğuzhan Erdoğan-Cenay Babaoğlu Basım Sayısı::(1) Sayfa::223 253 Yayınevi:: Orion Yayınevi ISBN: 978-605-9524-95-7 Tarih: 2020

Comedy For Dinner and Other Dishes

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: The place of political humor in Turkish politicalculture: democratic party period (1950-1960) Editör: Constantino Pereira Martins Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Universidade de Coimbra ISBN: 978-989-54328-1-3 Tarih: 2019

Kent Tartışmaları ve Yeni Yaklaşımlar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Küreselleşme ve Kentlerin Sürdürülebilirliği Bağlamında Yavaş Kent (Sakin Şehir) Editör: ÖZCAN SEZER-AHMET KAYAN Basım Sayısı::(1) Sayfa::117 144 Yayınevi:: Orion Yayınevi ISBN: 978-605-9524-66-7 Tarih: 2019

Türk Kamu Yönetimi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları Editör: Hamza Ateş Basım Sayısı::(1) Sayfa::307 333 Yayınevi:: Savaş Yayınevi ISBN: 978-605-7867-09-4 Tarih: 2019

Kent ve...

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kent ve Teknoloji Editör: Mehmet Akif ÖZER Basım Sayısı::(1) Sayfa::423 455 Yayınevi:: Gazi Kitabevi ISBN: 978-605-7805-78-2 Tarih: 2019

Kamu ve İşletme Yönetiminde Yeni Perspektifler

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Askeri Darbesi Editör: Özcan SEZER, Hüseyin ÇAVUŞOĞLU Basım Sayısı::(1) Sayfa::205 224 Yayınevi:: İksad Yayınevi ISBN: 978-625-7029-69-8 Tarih: 2019

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 2

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kamu Sektöründe Görevde Yükselme (Kariyer) : 11 10 2011 Tarih ve 663 Sayılı KHK Kapsamında Yapılandırılan Kamu Sağlık Sektöründe Çalışanların Görevde Yükselme Sistemine İlişkin Adalet Algılarının Statüye (Memur - Yönetici) Göre Analizi Editör: Yavuz Çobanoğlu Basım Sayısı::(1) Sayfa::707 732 Yayınevi:: Gece Kitaplığı ISBN: 978-605-288-608-3 Tarih: 2018

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar Cilt:2

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kamu Sektöründe Görevde Yükselme (Kariyer): 11.10.2011 Tarih ve 663 Sayılı KHK Kapsamında Yapılandırılan Kamu Sağlık Sektöründe Çalışanların Görevde Yükselme Sistemine İlişkin Adalet Algılarının Statüye (Memur-Yönetici) Göre Analizi Editör: Yavuz ÇOBANOĞLU Basım Sayısı::(1) Sayfa::701 731 Yayınevi:: Gece Kitaplığı ISBN: 978-605-288-608-3 Tarih: 2018

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar Cilt:1

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kamu Sektöründe Görevde Yükselme (Kariyer): 11.10.2011 Tarih ve 663 Sayılı KHK Kapsamında Yapılandırılan Kamu Sağlık Sektöründe Çalışanların Görevde Yükselme Sistemine İlişkin Adalet Algılarının Gelir Seviyesine Göre Analizi Editör: Yavuz ÇOBANOĞLU Basım Sayısı::(1) Sayfa::551 582 Yayınevi:: Gece Kitaplığı ISBN: 978-605-288-607-6 Tarih: 2018

TÜRKİYE’DE KENTSEL ALAN VE ÇEVRE POLİTİKASI ANALİZLERİ

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Kırsal Alan Yönetimi ve Kırsal Kalkınma Politikaları Editör: Elvettin Akman, Cenay Babaoğlu Basım Sayısı::(1) Sayfa::199 242 Yayınevi:: Ekin Yayınevi ISBN: 978-605-327-764-4 Tarih: 2018

Strategic Design and Innovative Thinking in Business Operations: The Role of Business Culture and Risk Management

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Assessment of the Globalization and Local Economic Development Relationship in Terms of Political Risk Factors Editör: Hasan Dinçer, Ümit Hacioğlu, Serhat Yüksel Basım Sayısı::(1) Sayfa::349 371 Yayınevi:: Springer ISBN: 978-3-319-77621-7 Tarih: 2018

YEREL HİZMETLER

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Su ve Kanalizasyon İdaresi Hizmetleri Editör: Hamza Ateş Basım Sayısı::(1) Sayfa::137 193 Yayınevi:: Der Yayınları ISBN: 978-975-353-497-0 Tarih: 2017

YEREL YÖNETİMLER

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Köyler Editör: Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ Basım Sayısı::(1000) Sayfa::85 114 Yayınevi:: Orion Yayınevi ISBN: 9 786055 145590 Tarih: 2015

Zonguldak İlinde Göçün Sosyo-Ekonomik Nedenleri ve Alınabilecek Tedbirler

(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları ISBN: 978-975-92847-4-9 Tarih: 2014

Yönetim Sözlüğü

(Bilimsel Kitap)

Editör: M. Akif ÖZER Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Adalet Yayınevi ISBN: 9786051464640 Tarih: 2014

Siyasal Ekoloji

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Sürdürülebilir Yeşil Ekonomi Perspektifinden Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma İlişkisi Editör: Fatih KIRIŞIK-Özcan SEZER Basım Sayısı::(1) Sayfa::171 195 Yayınevi:: Otorite ISBN: 978-605-63683-8-7 Tarih: 2013

Siyasal Ekoloji

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Çevre Korumacılıktan Radikal Ekolojiye Editör: Fatih KIRIŞIK-Özcan SEZER Basım Sayısı::(1) Sayfa::17 48 Yayınevi:: Otorite ISBN: 978-605-63683-8-7 Tarih: 2013

Hukukun Temel Kavramları

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Toplumsal Düzen Kuralları ve Hukuk Editör: Müslüm AKINCI-Bayram ÖZBEY Yayınevi:: Lisans Yayıncılık ISBN: 978-605-5044-01-5 Tarih: 2013

İdare Hukuku II

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Kamu Görevlileri Editör: M. Emin ÖZGÜL Basım Sayısı::(1) Sayfa::53 120 Yayınevi:: Lisans Yayıncılık ISBN: 978-605-4350-93-3 Tarih: 2013

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminde Karar Verme

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Türk Kamu Bürokrasisinde Karar Verme Editör: Özgür ÖNDER-Fatih KIRIŞIK Basım Sayısı::(1) Sayfa::25 49 Yayınevi:: Orion ISBN: 978-9944-769-78-5 Tarih: 2012

İdare Hukuku I

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: İdari Teşkilat Editör: Mehmet Emin ÖZGÜL Basım Sayısı::(1) Sayfa::127 184 Yayınevi:: Lisans Yayıncılık ISBN: 978-605-4350-80-3 Tarih: 2012

Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi ve Hizmeti

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Küreselleşme Süreci ve Siyaset-Yönetim Ayrımında Bir Sorun Alanı: Bağımsız idari Otoriteler (Üst Kurullar) Editör: AA. Hamdi AYDIN, İ. Ethem TAŞ,Meltem KILIÇ, Zehra GÜL Yayınevi:: K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü ISBN: 978-975-6497-13-5 Tarih: 2010

Projeler (1)

ZONGULDAK TAN GÖÇÜN NEDENLERİ VE ALINABİLECEK TEDBİRLER

BAP 6 (Devam Ediyor)

Ödüller (1)

Best Paper Award

Tarih: 2017
(INTERNATIOANAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH III)
(Diğer)
Üniversite Dışı Deneyimler