DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

OSMAN ARICAN

e-Posta:

osmanarican

Telefon:

2912872

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Temel Alanı : Filoloji Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

None

Öğrenim Bilgileri

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 15/09/1999 - Bitiş Tarihi 20/06/2003
Lisans-Anadal

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 01/07/2010 - Bitiş Tarihi 01/07/2013
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRKOLOJİ

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Tarık Tufan'ın Romanlarında Söz Varlığı

SÜMEYYE GÜRKAYNAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı

Ömer Erdem'in Şiirlerinde Kelime Dünyası

YASİN KOÇ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Toktogul Satılganov'un şiirlerinin üslup açısından incelenmesi

ÖZLEM TURAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Temirkul Ümötaliyev'in seçme şiirlerinde kelime dünyası

SEMANUR YENER
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Alper Canıgüz'ün romanlarında söz varlığı

OSMAN ŞAFAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Sezgin Kaymaz romanlarında söz varlığı

İREM HATIL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Kerim Aydın Erdem'in şiirlerinde memleket, Atatürk, aşk, çocuk ve yalnızlık temaları

HÜSEYİN GÜNGÖR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Müge İplikçi'nin öykücülüğü

ESRA ÖZTÜRK
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (16)

Today’s style of publication in the press and the new expe- rience of its classification

VOPROSY ISTORII

Tarih: 1/2023 Sayı: 2 Cilt: 1 Sayfa: 204- ARICAN OSMAN

Endeks:AHCI ISSN:0042-8779 / 1938-2561 doi:10.31166/VoprosyIstorii202301Statyi20

Website

A. Gulmuhammedov’a (1885-1931) Göre Türkistan’da Milli Matbuat

Turkuaz Uluslararası Türk Dünyası Bilimsel Araştırmalar Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 101- ASHYROV TAHYR, ARICAN OSMAN

Endeks:ASOS İndeks ISSN:2717-8609

Website

YAKUP NASIRLI’YA (1899-1958) GÖRE TÜRKMENİSTAN’DA MİLLİ MATBUAT

Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 45- ASHYROV TAHYR, ARICAN OSMAN

Endeks:http://www.journaltocs.ac.uk/ ISSN:2667-6419

Website

Türkmen Basın Tarihinde “Tokmak” Dergisi

Oğuz Türkmen Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 2 Cilt: 3 Sayfa: 121- ARICAN OSMAN,Aşirov Tahir

ISSN:2618-6543

Website

YAKOV MAKROVİÇ FAKTOROVİÇ’E (1892-1948) GÖRE SOVYETTÜRKMENİSTANI’NDA SÜRELİ YAYINLAR

JOURNAL OF ACADEMIC HISTORY AND STUDIES

Tarih: 12/2019 Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa: 97- ARICAN OSMAN,Aşirov Tahir

Endeks:Google scholar ISSN:2687-5624

Website

BARPI ALIKULOV’UN ”BOLBOYT” ŞİİRİ ÜZERİNE

International Language, Literature and Folklore Researchers Journal

Tarih: 12/2019 Sayı: 19 Cilt: 1 Sayfa: 357- ARICAN OSMAN,Turan Özlem

Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) ISSN:2147-8872 doi:10.12992/TURUK827

Website

TEMİRKUL ÜMÖTALİYEV VE ŞİİRLERİNDE ÖNE ÇIKAN GÖSTERGELER

Journal of International Social Research

Tarih: 6/2019 Sayı: 64 Cilt: 12 Sayfa: 5- ARICAN OSMAN,Yener Semanur

Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) ISSN:1307-9581 doi:10.17719/jisr.2019.3326

Website

REFİK HALİT KARAY IN ”GURBET HİKÂYELERİ” ESERİNDE ÖNE ÇIKAN TEMALAR

Journal of International Social Research

Tarih: 2/2019 Sayı: 62 Cilt: 12 Sayfa: 19- ARICAN OSMAN,Şener Merve

Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) ISSN:1307-9581 doi:10.17719/jisr.2019.3024

Website

SEZGİN KAYMAZ’IN POETİKASINI OLUŞTURAN TEMEL KAVRAMLAR

Journal of Turkish Studies

Tarih: 1/2019 Sayı: Volume 14 Issue 1 Cilt: 14 Sayfa: 35- ARICAN OSMAN,Hatıl İrem

Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) ISSN:1308-2140 doi:10.7827/TurkishStudies.14822

Website

AKBAR RISKUL’UN POETİKASINI OLUŞTURAN LEKSİKOSTİLİSTİK GÖRÜNÜŞLER

Teke Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 4 Cilt: 7 Sayfa: 2273- ARICAN OSMAN

Endeks:TR DİZİN ISSN:21470146 doi:http://dx.doi.org/10.7884/teke.4334

Website

EMİLE ZOLA’NIN NANA KARAKTERİNDE ÇEVRE VE UNSURLARI

TURKİSHSTUDİES

Tarih: 6/2018 Sayı: 20 Cilt: 13 Sayfa: 63- ARICAN OSMAN,ODA ARZU

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2140 doi:https://orcid.org/0000-0002-4030-5314

Website

Modern Kırgızcadaki LIk Eki ve Kullanımı Üzerine

Sosyal Bilimler Dergisi Süleyman Demirel Üniversitesi

Tarih: 12/2016 Sayı: 39 Cilt: 1 Sayfa: 95- ARICAN OSMAN

Endeks:EBSCO ISSN:None

Website

Üslûp Bilimi Açısından Teke Yöresi Türküleri

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tarih: 12/2015 Sayı: 36 Cilt: None Sayfa: 47- ARICAN OSMAN

Endeks:MLA, Ulakbim ISSN:1300-9435

Website

Çağdaş Kırgız Şairi Akbar Rıskulov un Kanıkey Taytoru Çapkanda Şiirinin Ontolojik Tahlili

S.D.Ü. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Tarih: 8/2013 Sayı: 29 Cilt: 29 Sayfa: 235- ARICAN OSMAN

Endeks:MLA International Biblography, TÜBİTAK, ULAKBİM ISSN:None

Website

Çağdaş Kırgız Şiirinin Stilistik Özellikleri

Turkish Studies

Tarih: 5/2013 Sayı: 8 Cilt: 4 Sayfa: 193- ARICAN OSMAN

Endeks:ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System) ISSN:1308-2140 doi:Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4394

Website

Süyünbay Eraliyev din Çıgarmalarındagı Söz Baylıgına Köz Karaş

Vestnik BGU

Tarih: 2/2012 Sayı: 22 Cilt: 2 Sayfa: 175- ARICAN OSMAN

ISSN:139967-410-59-0

Website

Ulusal Makaleler (2)

ZONGULDAK İLİ VE KAYBOLMAKTA OLAN KELLER KÖYÜ AĞZI ÇEKİM EKLERİ

Diyalektolog - Ulusal Hakemlin Sosyal Arastirmalar Dergisi

Tarih: 1/2019 Sayı: 20 Cilt: 10 Sayfa: 129- ARICAN OSMAN,Yener Semanur

Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) ISSN:2146-4219 doi:10.22464/diyalektolog.263

Website

Süyünbay Eraliyev din tandalgan çıkarmalarında Men cana Sen at atooçtorunun koldonuluşu

Cusup Balasagın Atındagı Kırgız Uluttuk Üniversitetinin Carçısı

Tarih: 1/2008 Sayı: 1 Cilt: 4 Sayfa: 143- ARICAN OSMAN

ISSN:1694-5328

Uluslararası Bildiriler (11)

Türk Dilinde -lar Şekilçisinin İşlenmesi

(Tam metin bildiri)

ELMLƏRARASI İNTEQRASİYA: LİNQVODİDAKTİK,LİNQVOKULTUROLOJİ VƏ PSİXOLİNQVİSTİK ASPEKTLƏR 2019-12-19 2019-12-20 Sözlü Sunum ARICAN OSMAN Basım Tarihi : 20.12.2019

15 TEMMUZ SONRASI TOPLUMSAL VESİYASİ UZLAŞI ÜSLÛBU: 7 AĞUSTOS 2016YENİKAPI MİTİNGİ

(Tam metin bildiri)

KARTEPE ZİRVESİ 2017 ULUSLARARASI 15 TEMMUZVE DARBELER KÜRESEL ETKİLER, MEDYA VEDEMOKRASİ SEMPOZYUMU 2017-10-26 2017-10-28 Sözlü Sunum ARICAN OSMAN Sayı: 1 Cilt: 3 Sayfa:531- ISBN:978-605-5116-52-1 Basım Tarihi : 01.03.2018

Website

Fonostilistik Açıdan akbar Rıskulov un Şiirleri

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Sempozyumu 2016-06-02 2016-06-04 Sözlü Sunum ARICAN OSMAN Cilt: 1 Sayfa:61- ISBN:2149-3219 Basım Tarihi : 10.01.2016

Baydılda Sarnogoyev in Cılkıcı Bozoy Şiirindeki Tekrarlar

(Tam metin bildiri)

I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 2014-03-18 2014-03-21 ARICAN OSMAN Sayı: I Cilt: 1 Sayfa:253-

Kırgız Şiirinin Stilistik Hususiyetleri

(Tam metin bildiri)

XI. Uluslararası Dil – Yazın – Deyişbilimi Sempozyumu 2011-10-13 2011-10-14 ARICAN OSMAN

Stilistik ve Türleri Üzerine

(Tam metin bildiri)

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu 2011-10-19 2011-10-21 ARICAN OSMAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:111-

Edebi Stilin Kalıplaşması ve Kalıplaşma Sürecinde Siyasetin Etkisi Çağdaş Kırgızca Temelinde

(Tam metin bildiri)

VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı 2012-09-24 2012-09-28 ARICAN OSMAN

Süyünbay Eraliyev in Şiirlerinde Adların Kullanımı

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Genç Türkologlar Kongresi II 2008-04-24 2008-04-26 ARICAN OSMAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:125-

Gönüle Kelime Bilimi ve Anlam Bilim Açısından Bir Bakış ya da Gönülden Felsefeye

(Tam metin bildiri)

Uluslararası Genç Türkologlar Kongresi I 2007-04-12 2007-04-14 ARICAN OSMAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:125-

Yazılı Anlatım ve Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

Kuseyin Karasayev: Örnöktüü Ömür – Öçpös Muras” attuu K. Karasayevdin 110 Cıldık Maarekesine Arnalgan El aralık İlimiy Praktikalık Konferentsya 2012-02-29 2012-02-29 ARICAN OSMAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:110-

Sıklık Çalışmalarının Dil Öğretiminde Kullanılması Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Örneği

(Tam metin bildiri)

VIII. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 2010-06-09 2010-06-13 ARICAN OSMAN Sayı: 1 Cilt: 1 Sayfa:957-

Ulusal Bildiriler (2)

Stilistik Açıdan Zonguldak Yerel Gazeteleri

(Tam metin bildiri)

İnsan, Kimlik, Mekan Bağlamında Zonguldak Sempozyumu 2014-10-16 2014-10-18 Sözlü Sunum ARICAN OSMAN Sayi: 11 Cilt: 1 Sayfa:551- Basım Tarihi : 30.01.2016

ÜSLÛP BİLİMİ AÇISINDAN TEKE YÖRESİ TÜRKÜLERİ

(Tam metin bildiri)

I.Teke Yöresi Sempozyumu 2015-03-04 2015-03-06 ARICAN OSMAN Cilt: 1 Sayfa:199- ISBN:978-9944-729-16-1 (1.C) Basım Tarihi : 01.09.2015

Website

Kitaplar (3)

HÜSEYİN ÖZBAY’A ARMAĞAN

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: ÇAĞDAŞ KIRGIZ ŞİİRİNDE DAĞ Editör: Mustafa KURT- Aliye USLU ÜSTTEN Basım Sayısı::(1) Sayfa::282 305 Yayınevi:: Kurgan Edebiyat ISBN: 978-605-7697-66-0 Tarih: 2021

Edebiyatın Nesimi Zirvesi

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Panteizm Felsefesi ve Nesimi Yaratıcılığında Emanasiya Anlayışı Editör: İrfat Aliyeva Basım Sayısı::(1) Sayfa::119 127 Yayınevi:: Sumqayıt Dövlat Universiteti Neş. ISBN: (protokol Ns 03) Tarih: 2019

Sosyal Bilimlerde Dil ve Edebiyat

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Dil ve Üslup Üzerine Editör: GÜN Mesut Basım Sayısı::(1) Sayfa::1 12 Yayınevi:: Akademisyen Kitabevi ISBN: 978-605-258-076-9 Tarih: 2018

Projeler (2)

Zonguldak’tan Almanya’ya Göç Hikayeleri

Proje Türü : (ARAŞTIRMA PROJESİ)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-08-25

Bitiş Tarihi : 2017-04-06

Zonguldak’tan Almanya’ya Göç Hikayeleri

Proje Türü : (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)

Proje Durumu : (Tamamlandı)

Başlangıç Tarihi : 2015-08-25

Bitiş Tarihi : 2017-12-27