PROFESSOR DR.

Name:

ÖZDEN ÖZEL GÜVEN

Email:

ooguven

Phone:

03722911387

Fax:

Yök Academic Page:

View

Study Fields:

Kimya

Organik Kimya

Spektroskopi

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1984-1992

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ

Tez Adı : The Synthesis of some cyclobutylcarbinyl ketone derivatives and on investigation of the interaction of 4-membered rings with adjacent carbanion centers

Yüksek Lisans

1981-1984

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ

Tez Adı : An investigation of the reaction of p-anisylsulfoxide with p-anisyllithium

Lisans

1975-1981

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Benzimidazol sübstitüe kiral eterlerin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin araştırılması

MERAL BAYRAKTAR ÇAKAR
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Doktora)

α-(1h-1,2,4-triazol-1-il)propanon, propanol ve propanoik asit türevlerinin sentezi; biyolojik aktivitelerinin araştırılması

HAKAN TAHTACI
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Bazı yeni benzimidazol sübstitüe eter, benzotriazol sübstitüe propanon ve propanol türevlerinin sentezi; biyolojik aktivitelerinin araştırılması

SEVAL ÇAPANLAR
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Doktora)

Bazı yeni fenil, furil ve benzimidazol sübstitüe oksim eterlerin sentezi ve bunların biyolojik aktivitelerinin araştırılması

TANER ERDOĞAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Doktora)

İmidazolin 3-oksitlerin bazı dipolarofillerle 1,3-Dipolar halka katılma reaksiyonlarının araştırılması

FATMA TAT
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Bazı yeni tiyazolil hidrazon türevlerinin sentezi

BERK ÖZKAYA
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İndazol grubu içeren eterlerin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin araştırılması

GÖKHAN TÜRK
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Fenil, furil ve benzotriazol sübstitüe eterlerin sentezi; biyolojik aktivitelerinin araştırılması

MERAL BAYRAKTAR
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Bazı yeni fenil, furil ve 1,2,4-triazol sübstitüe aril ve alkil eterlerin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin araştırılması

HAKAN TAHTACI
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

N-alkil sübstitüe furil nitronların eldesi ve bunların halka katılma reaksiyonları üzerinde çalışmalar

TANER ERDOĞAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Ferrosen sübstitüe izoksazolidin halkasının eldesi üzerine çalışmalar

TANER ŞEN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Kiral B-amino asitlerin enamidlerden eldesinde ara ürün sentezleri

SELMA UYAR
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (43)

Crystal structure of 2 2 2 5 dichlorobenzyloxy 2 furan 2 yl ethyl 2H indazole

Acta Cryst E

Tarih: 8/2016 Sayı: E72 Sayfa: 1377-1379 ÖZEL GÜVEN ÖZDEN,Türk Gökhan,Adler Philip D F,Coles Simon J,HÖKELEK TUNCER

Endeks:ESCI: Emerging Sources Citation Index

1 Furan 2 yl 2 2H indazol 2 yl ethanone

Acta Cryst. Sec.E

Sayı: 70 Cilt: 70 Sayfa: 505-505 Güven Özel Ö, Türk G, Adler P D F, Coles S J, Hökelek T

Endeks:Scopus

2 2 2 6 Dichlorobenzloxy 2 phenylethyl 2H indazole

Acta Cryst. Sec.E

Sayı: 70 Cilt: 70 Sayfa: 410-410 Güven Özel Ö, Türk G, Adler P D F, Coles S J, Hökelek T

Endeks:Scopus

1 2 Benzyloxy 2 4 morpholin 4 yl phenyl ethyl 1H benzimidazole

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2013 Sayı: 69 Cilt: 69 Sayfa: 147-147 Güven Özel Ö, Çapanlar S, Adler P D F, Coles S J, Hökelek T

Endeks:Scopus

2 2H Indazol 2 yl 1 phenylethanone

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2013 Sayı: 69 Cilt: 69 Sayfa: 184-184 Güven Özel Ö, Türk G, Adler P D F, Coles S J, Hökelek T

Endeks:Scopus

1 2 4 Chlorobenzyloxy 2 4 morpholin 4 yl phenyl ethyl 1H benzimidazole propan 2 ol

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2013 Sayı: 69 Cilt: 69 Sayfa: 1437-1437 Güven Özel Ö, Çapanlar S, Adler P D F, Coles S J, Hökelek T

Endeks:Scopus

2 1H benzotriazol 1 yl 1 furan 2 yl ethanol

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2012 Sayı: 68 Cilt: 68 Sayfa: 72-72 Güven Özel Ö, Bayraktar M, Coles S J, Hökelek T

Endeks:SCI-Expanded

1 2 2 4 Dichlorobenzyloxy 2 furan 2 yl ethyl 1H benzotriazole

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2012 Sayı: 68 Cilt: 68 Sayfa: 139-139 Güven Özel Ö, Bayraktar M, Coles S J, Hökelek T

Endeks:SCI-Expanded

2 1H Benzotriazol 1 yl 3 2 6 dichlorophenyl 1 phenylpropan 1 ol

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2011 Sayı: 67 Cilt: 67 Sayfa: 2510-2510 Güven Özel Ö, Çapanlar S, Coles S J, Hökelek T

Endeks:SCI-Expanded

1 2 2 5 Dichlorobenzyloxy 2 phenylethyl 1H benzotriazole

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2011 Sayı: 67 Cilt: 67 Sayfa: 3177-3177 Güven Özel Ö, Bayraktar M, Coles S J, Hökelek T

Endeks:SCI-Expanded

1 2 2 6 Dichlorobenzyloxy 2 2 furyl ethyl 1H 1 2 4 triazole

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2010 Sayı: 66 Cilt: 66 Sayfa: 107-108 Güven Özel Ö, Tahtacı H, Coles S J, Hökelek T

Endeks:SCI-Expanded

Website

2 1H Benzotriazol 1 yl 1 phenylethanol

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2010 Sayı: 66 Cilt: 66 Sayfa: 959-959 Güven Özel Ö, Bayraktar M, Coles S J, Hökelek T

Endeks:SCI-Expanded

Website

1 2 4 Chlorobenzyloxy 2 phenylethyl 1H benzotriazole

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2010 Sayı: 66 Cilt: 66 Sayfa: 1246-1246 Güven Özel Ö, Bayraktar M, Coles S J, Hökelek T

Endeks:SCI-Expanded

Website

2 1H Benzimidazol 1 yl 1 furan 2 yl ethanone O ethyl oxime

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2009 Sayı: 65 Cilt: 65 Sayfa: 1621-1622 Güven Özel Ö, Erdoğan T, Tahir M N, Hökelek T

Endeks:SCI-Expanded

Website

2 1H Benzimidazol 1 yl 1 furan 2 yl ethanone O propyl oxime

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2009 Sayı: 65 Cilt: 65 Sayfa: 1517-1518 Güven Özel Ö, Erdoğan T, Coles S J, Hökelek T

Endeks:SCI-Expanded

Website

2 1H Benzimidazol 1 yl 1 furan 2 yl ethanone O isopropyl oxime

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2009 Sayı: 65 Cilt: 65 Sayfa: 1604-1605 Güven Özel Ö, Erdoğan T, Coles S J, Hökelek T

Endeks:SCI-Expanded

Website

1 2 2 4 Dichlorobenzyloxy 2 2 furyl ethyl 1H 1 2 4 triazole

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2009 Sayı: 65 Cilt: 65 Sayfa: 2868-2869 Güven Özel Ö, Tahtacı H, Coles S J, Hökelek T

Endeks:SCI-Expanded

Website

1 Phenyl 2 1H 1 2 4 triazol 1 yl ethanol

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2008 Sayı: 64 Cilt: 64 Sayfa: 1254-1254 Güven Özel Ö, Tahtacı H, Coles S J, Hökelek T

Endeks:SCI-Expanded

Website

2 1H Benzimidazol 1 yl 1 phenylethanone

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2008 Sayı: 64 Cilt: 64 Sayfa: 1358-1358 Güven Özel Ö, Erdoğan T, Coles S J, Hökelek T

Endeks:SCI-Expanded

Website

1 2 2 6 Dichlorobenzyloxy 2 2 furyl ethyl 1H benzimidazole

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2008 Sayı: 64 Cilt: 64 Sayfa: 1437-1437 Güven Özel Ö, Erdoğan T, Coles S J, Hökelek T

Endeks:SCI-Expanded

Website

1 2 4 Fluorobenzyloxy 2 phenylethyl 1H benzimidazole

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2008 Sayı: 64 Cilt: 64 Sayfa: 1496-1497 Güven Özel Ö, Erdoğan T, Coles S J, Hökelek T

Endeks:SCI-Expanded

Website

1 2 3 4 Dichlorobenzyloxy 2 phenylethyl 1H benzimidazole

Acta Cryst. sec.E

Tarih: 1/2008 Sayı: 64 Cilt: 64 Sayfa: 1588-1589 Güven Özel Ö, Erdoğan T, Coles S J, Hökelek T

Endeks:SCI-Expanded

Website

1 Phenyl 2 1H 1 2 4 triazol 1 yl ethanone

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2008 Sayı: 64 Cilt: 64 Sayfa: 1604-1604 Güven Özel Ö, Tahtacı H, Coles S J, Hökelek T

Endeks:SCI-Expanded

Website

1 2 Phenyl 2 4 trifluoromethyl benzyloxy ethyl 1H benzimidazole

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2008 Sayı: 64 Cilt: 64 Sayfa: 1655-1656 Güven Özel Ö, Erdoğan T, Coles S J, Hökelek T

Endeks:SCI-Expanded

Website

1 2 4 Bromobenzyloxy 2 phenylethyl 1H 1 2 4 triazole

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2008 Sayı: 64 Cilt: 64 Sayfa: 1914-1915 Güven Özel Ö, Tahtacı H, Coles S J, Hökelek T

Endeks:SCI-Expanded

Website

1 2 2 4 Dichlorobenzyloxy 2 phenylethyl 1H 1 2 4 triazole

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2008 Sayı: 64 Cilt: 64 Sayfa: 2465-2465 Güven Özel Ö, Tahtacı H, Tahir M N, Hökelek T

Endeks:SCI-Expanded

Website

Synthesis and antimicrobial activity of some novel phenyl and benzimidazole substituted benzyl ethers

Bioorg. Med. Chem. Lett.

Tarih: 1/2007 Sayı: 8 Cilt: 17 Sayfa: 2233-2236 ÖZEL GÜVEN ÖZDEN,ERDOĞAN TANER,GÖKER ALİ HAKAN,YILDIZ SULHİYE

Endeks:SSCI

Website

Synthesis and antimicrobial activity of some novel furyl and benzimidazole substituted benzyl ethers

J. Heterocycl. Chem.

Tarih: 1/2007 Sayı: 3 Cilt: 44 Sayfa: 731-734 Güven Özel Ö, Erdoğan T, Göker H, Yıldız S

Endeks:SCI

Website

2 1H Benzimidazol 1 yl 1 phenylethanone oxime

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2007 Sayı: 63 Cilt: 63 Sayfa: 3463-3464 Güven Özel Ö, Erdoğan T, Çaylak N, Hökelek T

Endeks:SCI-Expanded

Website

2 1H Benzimidazol 1 yl 1 2 furyl 3 phenylpropan 1 one

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2007 Sayı: 63 Cilt: 63 Sayfa: 3638-3638 Güven Özel Ö, Erdoğan T, Çaylak N, Hökelek T

Endeks:SCI-Expanded

Website

N N Bis 2 2 furyl 2 hydroxyimino ethyl aniline

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2007 Sayı: 63 Cilt: 63 Sayfa: 3827-3828 Güven Özel Ö, Çaylak N, Hökelek T

Endeks:SCI-Expanded

Website

2 1H Benzimidazol 1 yl 1 furan 2 yl ethanone O 2 4 dichlorobenzyloxime

Acta Cryst. Sec.E

Tarih: 1/2007 Sayı: 63 Cilt: 63 Sayfa: 4090-4091 Güven Özel Ö, Erdoğan T, Çaylak N, Hökelek T

Endeks:SCI-Expanded

Website

Synthesis and characterization of some novel 4 furyl substituted 3 imidazoline 3 oxides

Arkivoc

Tarih: 1/2007 Sayı: 15 Cilt: 15 Sayfa: 142-147 Güven Özel Ö

Endeks:SCI-Expanded

Website

An investigation of the interaction of 4 membered rings with adjacent carbanion centers

Turk. J. Chem.

Tarih: 1/2002 Sayı: 2 Cilt: 26 Sayfa: 153-158 Güven Özel Ö, Peynircioğlu N B

Endeks:SCI-Expanded

Website

Synthesis of di and cis triaryl 3a 4 5 6 tetrahydroimidazo 1 5 b isoxazoles and their ring opening reactions

Tetrahedron

Tarih: 1/2001 Sayı: 16 Cilt: 57 Sayfa: 3413-3417 COŞKUN NECDET,TİRLİ TAT FATMA,ÖZEL GÜVEN ÖZDEN

Endeks:SSCI

Website

The first regio and diastereoselective synthesis of homochiral perhydroimidazoisoxazoles via the 1 3 dipolar cycloaddition of imidazoline 3 oxides with 1S ß pinene

Tetrahedron: Asymmetry

Tarih: 1/2001 Sayı: 10 Cilt: 12 Sayfa: 1463-1467 Coşkun N, Tat Tirli F, Güven Özel Ö

Endeks:SCI

Website

The first examples of di and cis triaryl 3a 4 5 6 tetrahydroimidazo 1 5 b isoxazoles and their ring opening reactions

Tet. Lett.

Tarih: 1/2000 Sayı: 28 Cilt: 41 Sayfa: 5407-5409 Coşkun N, Tat Tirli F, Güven Özel Ö, Ülkü D, Arıcı C

Endeks:SCI

Website

Beckmann Fragmentation of Diphenylcarbamoylated N Aryldiphenacylamine Dioximes New Method For The Synthesis of Imidazooxadiazolones

Synthetic Comm.

Sayı: 22 Cilt: 29 Sayfa: 3889-3894 Coşkun N, Tat Tirli F, Güven Özel Ö

Endeks:SCI

Website

The Effect of Alkyl Groups on Carbanion Stability Part II Analysis of and Alkyl Substitution on Experimental and Theoretical Acidities

Ber. Bunsenges, Phys. Chem.

Tarih: 1/1996 Sayı: 10 Cilt: 100 Sayfa: 1723-1728 Balcıoğlu N, Sevin F, Evin Özel Ö, Peynircioğlu N B

Endeks:SCI-Expanded

Website

A Simple Synthesis of 1 Aminophosphonic Acids from 1 Hydroxyiminophoshonates with NaBH4 in the presence of Transition Metal Compounds

Tet. Lett.

Sayı: 3 Cilt: 37 Sayfa: 407-410 DEMİR AYHAN SITKI,TANYELİ CİHANGİR,ŞEŞENOĞLU ÖZGE,DEMİÇ ŞERAFETTİN,ÖZEL GÜVEN ÖZDEN

Endeks:SSCI

Website

Chelation Controlled Addition of Dialkylzincs to trans Epoxy Aldehydes

J Org Chem

Tarih: 1/1995 Sayı: 9 Cilt: 60 Sayfa: 2660-2661 Urabe H, Evin Özel Ö, Sato F

Endeks:SCI

Website

The Effect of Alkyl Groups on Carbanion Stability Part I Interaction of Small Rings with Adjacent Carbanion Centers

Ber. Bunsenges, Phys. Chem.

Tarih: 1/1992 Sayı: 2 Cilt: 96 Sayfa: 139-142 Balcıoğlu N, Sevin F, Evin Özel Ö, Peynircioğlu N B

Endeks:SCI-Expanded

Website

Electroinitiated Cationic Copolymerization of Styrene and 4 Methoxystyrene

J. Macromol.Sci. Chem.

Tarih: 1/1984 Sayı: 10 Cilt: 21 Sayfa: 1281-1286 Toppare L, Eren S, Özel Ö, Akbulut U

Endeks:SCI-Expanded

Website

Uluslararası Bildiriler (5)

Synthesis and antimicrobial activity of some novel phenyl and benzimidazole substituted benzyl ethers

(Poster)

International Conference on Organic Chemistry, Erzurum-Turkey, (2007) Güven Özel Ö, Erdoğan T, Göker H, Yıldız S

Effect of Small Rings on Hydrocarbon Acidities An Experimental Study

(Davetli konuşmacı)

NATO-ASI on "Theoretical and Computational Models for Organic Chemistry", Vimerio, Portugal (1990) Balcıoğlu N, Peynircioğlu B, Evin Özel Ö Sayfa:50-50

An Investigation of the Interaction of Four Membered Rings with Adjacent Carbanion Centers

(Davetli konuşmacı)

Eighth European Symposium on " Organic Chemistry", Barcelona, Spain (1993) Peynircioğlu NB, Evin Özel Ö

Comparison of Three and Four Membered Rings in their interactions with Adjacent Carbanion Centers

(Davetli konuşmacı)

International Symposium on "Selectivity in Basic and Applied Organic Chemistry", Jerusalem, Israel (1995) Peynircioğlu NB, Evin Özel Ö

1 3 Dipolar Cycloaddition of Imidazoline 3 Oxides to Dimethylacetylenedicarboxylate

(Poster)

17th International Congress of Heterocyclic Chemistry, Vienna, Austria (1999) Tat Tirli F, Güven Özel Ö, Coşkun N

Ulusal Bildiriler (33)

Furil ve Benzotriazol Sübstitüe Benzil Eterlerin Sentezi

(Özet bildiri)

27.Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale 23.08.2015 28.08.2015 Poster ÖZEL GÜVEN ÖZDEN,BAYRAKTAR MERAL Sayfa:538-538 Basım Tarihi : 23.08.2015

Website

Yeni İndazol Sübstitüe Tiyazol Sentezi

(Özet bildiri)

29. Ulusal Kimya Kongresi, ODTÜ, Ankara 10.09.2017 14.09.2017 Poster ÇAPANLAR SEVAL,ÖZEL GÜVEN ÖZDEN

İndazol Sübstitüe Tiyosemikarbazon ve Tiyazol Sentezi

(Poster)

27. Ulusal Kimya Kongresi 23.08.2015 28.08.2015 ÇAPANLAR SEVAL,ÖZEL GÜVEN ÖZDEN

Bazı Yeni Tiyazolil Hidrazon Türevlerinin Sentezi

(Poster)

3. İlaç Kimyası Kongresi, Antalya (2015) 20.03.2015 22.03.2015 ÖZEL GÜVEN ÖZDEN,ÖZKAYA BERK

Yeni Benzotriazol Sübstitüe Propanon ve Propanol Sentezi

(Poster)

II. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Ankara, (2014). 24.09.2014 26.09.2014 Güven Özel Özden, Çapanlar Seval

İndazol ve Furil Halkası Bulunduran Ekonazol Benzeri Eter Yapılarının Sentezi

(Poster)

II. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, (2014) 21.03.2014 23.03.2014 Güven Özel Ö, Türk G

İndazol Grubu İçeren Aril Eterlerin Sentezi

(Poster)

I. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Sakarya, (2013) Güven Özel Ö, Türk G

Bazı Yeni Benzimidazol Sübstitüe Eter Türevlerinin Sentezi

(Poster)

I. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Sakarya, (2013) Güven Özel Ö, Çapanlar S

1H 1 2 4 Triazol 1 il propanoik asit Türevlerinin Sentezi

(Poster)

I. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Sakarya, (2013) Güven Özel Ö, Tahtacı H

Benzil Sübstitüe 2 1H Benzotriazol 1 il 1 feniletanol Sentezi

(Poster)

XXV. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, (2011) Güven Özel Ö, Çapanlar S

1 2 4 Triazol Halkası İçeren Benzil Sübstitüe Amino Alkol Türevlerinin Sentezi

(Poster)

XXV. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, (2011) Güven Özel Ö, Tahtacı H

Benzil Sübstitüe 1 Furan 2 il 2 1H 1 2 4 Triazol 1 il etanon Sentezi

(Poster)

XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, (2010) Güven Özel Ö, Tahtacı H

Benzil Sübstitue 2 1H 1 2 3 benzotriazol 1 il 1 3 difenil propan 1 on Türevlerinin Sentezi

(Poster)

XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, (2010) Güven Özel Ö, Çapanlar S

Fenil ve Benzotriazol Sübstitüe Benzil Eterlerin Sentezi

(Poster)

XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, (2010) Güven Özel Ö, Bayraktar M

Bazı Yeni 1 2 Alkoksi 2 feniletil 1H benzimidazol ve 1 2 Alkoksi 2 furan 2 il etil 1H benzimidazol Türevlerinin Sentezi

(Poster)

XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak (2010) Güven Özel Ö, Erdoğan T

1 Aril 2 1H 1 2 4 triazol 1 il etan Türevlerinin Sentezi

(Poster)

XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, (2009) Güven Özel Ö, Tahtacı H

Bazı Yeni 2 1H Benzimidazol 1 il 1 feniletanon O alkil oksimler ve 2 1H Benzimidazol 1 il 1 furan 2 il etanon O alkil Oksimlerin Sentezi

(Poster)

XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, (2009) Güven Özel Ö, Erdoğan T

Bazı Yeni Fenil Furil ve 1 2 4 Triazol Sübstitüe Aromatik Eterlerin Sentezi

(Poster)

XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Gazimağusa, KKTC, (2008) Güven Özel Ö, Tahtacı H

Bazı Yeni Furil ve Benzimidazol Sübstitüe Aril Oksim Eterlerin Sentezi ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Araştırılması

(Poster)

XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Gazimağusa, KKTC, (2008) Güven Özel Ö, Erdoğan T

Bazı Yeni Fenil ve Benzimidazol Sübstitüe Oksim Eterlerin Sentezi

(Poster)

XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, (2007) Güven Özel Ö, Erdoğan T

Furil substitue imidazolin 3 oksitlerin 1 3 dipolar halkakatılma reaksiyonlarının incelenmesi

(Davetli konuşmacı)

XX. Ulusal Kimya Sempozyumu, Kayseri, (2006) Güven Özel Ö

The Synthesis of various isoxazolidine derivatives having biological activity

(Poster)

XIX. Ulusal Kimya Sempozyumu, Kuşadası, (2005) Güven Özel Ö, Erdoğan T

The Synthesis of furyl substituted imidazoline 3 oxides and 1 3 dipolar cycloaddition reactions with ethyl phenylpropiolate

(Poster)

XIX. Ulusal Kimya Sempozyumu, Kuşadası, (2005) Güven Özel Ö

2 1H Benzo d imidazol 1 il 1 furan 2 il Etanon ve Türevlerinin Hazırlanması

(Poster)

XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, (2004) Güven Özel Ö, Erdoğan T

C Ferrosenil N metilnitronların Fischer Karben Kompleksleri ile Reaksiyonlarının İncelenmesi

(Poster)

XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, (2004) Güven Özel Ö

Klorlanmış Ataktik Polipropilenin Değişik Fonksiyonlu Gruplarla Reaksiyonları

(Poster)

XIII.Ulusal Kimya Kongresi, Samsun, (1999) Tat Tirli F, Güven Özel Ö, Hazer B

Alkinil Fischer Karben Komplekslerinin İmidazolin 3 Oksitlerle 1 3 Dipolar Halkakatılma Reaksiyonlarının İncelenmesi

(Poster)

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, (2003) Güven Özel Ö

Regio and enantioselective addition of 1S Pinene to di and triarylimidazoline 3 oxides

(Poster)

XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, (2000) Coşkun N, Tat Tirli F, Güven Özel Ö

Diastereoselective 1 3 Dipolar Cycloaddition of Imidazoline 3 Oxides to Dimethylacetylenedicarboxylate

(Poster)

XIII.Ulusal Kimya Kongresi, Samsun, (1999) Tat Tirli F, Güven Özel Ö, Coşkun N

Kiral Amino Asitlerin Enamidlerden Eldesinde Ara Ürün Sentezleri

(Poster)

XIII.Ulusal Kimya Kongresi, Samsun, (1999) Uyar S, Güven Özel Ö, Demir AS

The Synthesis of some cyclobutyl and cyclopropylcarbinyl ketones and the measurement of base catalyzed deprotonation rates

(Poster)

IV.Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Elazığ, (1987) Peynircioğlu NB, Özel Ö

Organic Petroleum Chemistry

(Poster)

II. Ulusal Kimya Kongresi, Ankara, (1985) İçli S, Peynircioğlu B, Türker L, Özel Ö, Ünver M, Güler F, Hasdemir E, Baran Y

An Investigation of the reactions of diaryl sulfoxides with aryllithium

(Poster)

II. Ulusal Kimya Kongresi, Ankara, (1985) Peynircioğlu NB, Özel Ö

Akademik Görevler

PROFESÖR

2007

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ / ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI

DOÇENT

1996-2007

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ / ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1994-1996

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ / ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1982-1993

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA BÖLÜMÜ / KİMYA ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dekan Vekili

2013

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Enstitü Müdürü

2011

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

1996

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

1995

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

KIM899 Doktora Tez Çalışması

(Doktora)

KIM899 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI

(Doktora)

KIM898 Doktora Uzmanlık Alanı

(Doktora)

KIM898 DOKTORA UZMANLIK ALANI

(Doktora)

KIM897 Doktora Seminer

(Doktora)

KIM835 Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları

(Doktora)

KIM833 Organik Bileşiklerin Stereokimyası

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

KIM799 Yüksek Lisans Tez Çalışması

(Yüksek Lisans)

KIM799 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

(Yüksek Lisans)

KIM798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

(Yüksek Lisans)

KIM798 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI

(Yüksek Lisans)

KIM797 Yüksek Lisans Seminer

(Yüksek Lisans)

KIM712 Heterohalkalı Bileşikler

(Yüksek Lisans)

KIM711 Organik Sentez

Dersler - Lisans

(Lisans)

KIM464 KİMYA ARAŞTIRMA PROJESİ II

(Lisans)

KIM464 Kimya Araştırma Projesi II

(Lisans)

KIM464 Kimya Araştırma Projesi II

(Lisans)

KIM463 KİMYA ARAŞTIRMA PROJESİ I

(Lisans)

KIM463 Kimya Araştırma Projesi I

(Lisans)

KIM433 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler

(Lisans)

KIM238 Organik Kimya II

(Lisans)

KIM238 Organik Kimya II

(Lisans)

KIM236 Organik Kimya II Lab.

(Lisans)

KIM235 Organik Kimya I

(Lisans)

KIM233 Organik Kimya I Lab.

(Lisans)

KIM102 Organik Kimya

(Lisans)

DIS115 Organik Kimya

(Lisans)

DIS105 Organik Kimya

(Lisans)

CHM238 Organic Chemistry II

(Lisans)

CHM235 Organic Chemistry I

Projeler (13)

Bazı Yeni Azol Sübstitüe Tiyosemikarbazon ve Tiyazol Türevlerinin Sentezi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 30.03.2015 - 20.12.2016

Bazı heterohalkalı bileşiklerin sentezi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 22.11.2013 - 21.10.2015

Benzimidazol sübstitüe kiral eterlerin sentezi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 14 (Tamamlandı) 13.12.2012 - 20.12.2016

İndazol grubu içeren eterlerin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin araştırılması

BAP 6 (Tamamlandı)

1 2 4 Triazol halkası içeren benzil sübstitüe amino alkol ve amino asit türevlerinin sentezi biyolojik aktivitelerinin araştırılması

BAP 6 (Tamamlandı)

Bazı yeni benzimidazol sübstitüe eter ve aminlerin sentezi ve bunların biyolojik aktivitelerinin araştırılması

BAP 6 (Tamamlandı)

Fenil furil ve benzotriazol sübstitüe eterlerin sentezi biyolojik aktivitelerinin araştırılması

BAP 6 (Tamamlandı)

Fenil ve 1 2 4 triazol sübstitüe furil ve 1 2 4 triazol sübstitüe benzil eterlerin sentezi biyolojik aktivitelerinin araştırılması

BAP 6 (Tamamlandı)

Bazı yeni fenil furil ve benzimidazol sübstitüe oksim eterlerin sentezi ve bunların biyolojik aktivitelerinin araştırılması

BAP 6 (Tamamlandı)

Ferrosen substitue izoksazolidin halkasının eldesi üzerine çalışmalar

BAP 6 (Tamamlandı)

N Alkil substitue furil nitronların eldesi ve bunların halkakatılma reaksiyonları üzerinde çalışmalar

BAP 6 (Tamamlandı)

Alkinil Karben Kompleksleriyle Halkalı Nitronların Reaksiyonu

BAP 6 (Tamamlandı)

Polipropilen Modifikasyonu

BAP 6 (Tamamlandı)

Ödüller (1)

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters Top-50 most cited articles award (2003-2010)

Tarih: 2011
(Elsevier )
(Diğer)
Üniversite Dışı Deneyimler

CNRS-ICSN France

2000-2000

Research Fellow

Araştırmacı

Tokyo Institute of Technology

1992-1993

Researcher

Araştırmacı