PROFESÖR DR.

İsim:

ONUR EROĞLU

e-Posta:

onur_eroglu

Telefon:

03722911462

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Bilim Alanı : Maliye

Temel Alanı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Anahtar Kelimeler :

Mali Hukuk

Kamu Maliyesi

Maliye Kuramı

Öğrenim Bilgileri

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 22/08/2022 - Bitiş Tarihi Devam Ediyor
Lisans-Anadal

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 11/09/2015 - Bitiş Tarihi 24/07/2017
Önlisans

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / ADALET

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 11/09/2015 - Bitiş Tarihi 24/07/2017
Önlisans Programı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ / ADALET

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 09/09/1996 - Bitiş Tarihi 23/06/2000
Lisans-Anadal

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 17/09/2003 - Bitiş Tarihi 19/02/2010
Doktora

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MALİYE

MEHMET ÇELİKEL LİSESİ

Kayıt Tarihi : - Bitiş Tarihi 16/06/2000
Lise ve dengi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Kayıt Tarihi : 12/09/2000 - Bitiş Tarihi 08/07/2003
Yüksek Lisans-Tezli

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MALİ HUKUK

Yönetilen Tezler - Doktora

BAĞIŞ VE YARDIMLARDA KURUMSAL ŞEFFAFLIĞIN SAĞLANMASININ VERGİSEL ÖNEMİ

EMRE ENGÜR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

TÜRKİYE'DE VERGİ ŞEFFAFLIĞININ BEPS EYLEM PLANLARI VE DANIŞTAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

EBRU DEMİRKIRAN ADA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

Nöroiktisadi Bir Yaklaşımla Serbest Meslek Kazançlarında Mükellefin Gelirinin Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisi

CİHAN KAYACIK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı

Vergisel uyuşmazlıkların uzlaşma yoluyla çözümünün vergiye gönüllü uyuma etkisi

HAKKI CİBO
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

Dijital Ekonominin Vergilendirilmesi Sorununun OECD Pillar 1-2 Önerileri Çerçevesinde Türkiye Karşılaştırması

YETKİN MADEN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

Türk Vergi Sisteminde Vergi Adaletinin Sağlanmasında Katma Değer Vergisinde Kişiselleştirme

İREM KÜLEKÇİ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

Vergi Planlaması Stratejisi Olarak Şirket Birleşmelerinin Vergisel Avantajları

FULYA KURTULUŞ AYDIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

Bir dürtme aracı olarak obezite vergisinin topluma yönelik kabul edilebilirliği

PINAR GÜMÜŞOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

Anayasa Mahkemesi kararları ışığında anayasal vergilendirme ilkeleri

CANER KOYUNCU
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

İlköğretim çağında vergi algısının incelenmesi: Zonguldak ili örneği

KADİR ÇELİK
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı

Uluslararası Makaleler (13)

VERGİ ŞEFFAFLIĞINA İLİŞKİN BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

Vergi Sorunları Dergisi

Tarih: 4/2023 Sayı: 415 Cilt: None Sayfa: 13- DEMİRKIRAN ADA EBRU, EROĞLU ONUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-8951

Website

Şirketlerde Birleşmeye Yönelik Vergisel Avantajlar

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 2 Cilt: 22 Sayfa: 77- EROĞLU ONUR,KURTULUŞ AYDIN FULYA

Endeks:EBSCOhost ISSN:2651-4117

Website

Dijital Ekonominin Getirdiği Vergilendirme Sorunlarının Değerlendirilmesi: Kurumlar Vergisi

Siyaset,Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 4 Cilt: 7 Sayfa: 59- EROĞLU ONUR,AKSU Hüseyin

Endeks:Index Copernicus, EBSCHO ISSN:2147-6071

Website

Dijital Ekonominin Katma Değer Vergisi Açısından Değerlendirilmesi

Yönetim ve Ekonomi

Tarih: 8/2019 Sayı: 2 Cilt: 26 Sayfa: 557- AKSU HÜSEYİN, EROĞLU ONUR

Endeks:TR DİZİN ISSN:1302-0064

Website

UZLAŞMANIN VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMA ETKİSİ:ANKARA’DAKİ SMM, YMM VE SM’LER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Global Journal of Economics and Business Stıdies

Tarih: None/2019 Sayı: 15 Cilt: 8 Sayfa: 110- EROĞLU ONUR,CİBO HAKKI

Endeks:Index Copernicus ISSN:2147-415X

Website

Obezite Vergisi ve Türk Vergi Sisteminde Obeziteye Yönelik Uygulamalar

ömer halisdemir

Tarih: 4/2018 Sayı: 2 Cilt: 11 Sayfa: 178- EROĞLU ONUR,koyuncu caner

Endeks:TR DİZİN ISSN:2564-6931 doi:: 10.25287/ohuiibf.392519

Website

YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE VERGİLENDİRMEDE HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİ

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2015 Sayı: 2 Cilt: 34 Sayfa: 55- EROĞLU ONUR,Mecit Kemal

Endeks:EBSCO ISSN:None

Website

Avrupa Birliği nin Balkan Ülkeleri Vergi Sistemleri Üzerindeki Rolünün Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 12/2015 Sayı: 4 Cilt: 20 Sayfa: 123- AĞCAKAYA SERPİL,EROĞLU ONUR

Endeks:Econlit, Ebsco ISSN:None

Website

Vergi Planlaması Çerçevesinde Uzlaşma Kurumu

AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 11/2015 Sayı: 2 Cilt: 11 Sayfa: 233- EROĞLU ONUR,Eftekin Ömer Özgür

Endeks:EBSCO ISSN:1306-2174

Website

Evaluation of Turkish Corporate Tax Law under the Principle of Freedom of Establishment

İnternational Tax Journal

Tarih: 11/2014 Sayı: 11 Cilt: 42 Sayfa: 752- EROĞLU ONUR

Endeks:International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences ISSN:None

Website

İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi Zonguldak İli Örneği

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 10/2014 Sayı: 2 Cilt: 4 Sayfa: None- Kadir ÇELİK, Onur EROĞLU

Endeks:EBSCOhost, Econlit ISSN:None

Website

Vergi Ceza Hukuku Açısından Kanunîlik İlkesi

Eskişehir Osmangazi İİBF Dergisi

Tarih: 12/2013 Sayı: 3 Cilt: 8 Sayfa: 157- EROĞLU ONUR

Endeks:EconLit, EBSCO ile Akademia Sosyal Bilimler İndeksi ISSN:None

Website

Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Denetiminde Sayıştay ın Rolünün Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 7/2013 Sayı: 2 Cilt: 18 Sayfa: 65- Tamer BUDAK, Onur EROĞLU

Endeks:Ebscohost, Türkiye Makaleler Bibliyografyası, Asos İndeksi ISSN:None

Website

Ulusal Makaleler (7)

Osmanlı Devleti nin Son Dönemlerinden Cumhuriyet in İlk Yıllarına Kamu Maliyesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2012 Cilt: 12 Sayfa: 57- EROĞLU ONUR

Endeks:ulakbim

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Anonim Şirketlerde Pay Senetleri ve Senetlerin Devrinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu

E-Yaklaşım

Tarih: 10/2011 Sayı: 226 Cilt: 226 Sayfa: 741- EROĞLU ONUR

Website

Bir Vergi Affı Uygulaması 6111 Sayılı Kanun Kapsamındaki Vergi Cezalarında İndirim

Legal Mali Hukuk

Tarih: 6/2011 Sayı: 78 Cilt: 78 Sayfa: 1547- EROĞLU ONUR

Kümelenme Olgusunun Öne Çıkarılarak Yatırımların Teşvik Edilmesinde İndirimli Kurumlar Vergisi

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Tarih: 2/2011 Sayı: 86 Cilt: 86 Sayfa: 297- Şenay SARAÇ, Onur EROĞLU

Bir Güvenlik Müessesesi Olarak Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı

Vergi Dünyası Dergisi

Tarih: 1/2007 Sayı: 305 Cilt: 305 Sayfa: 179- EROĞLU ONUR

Çin Ekonomisinin Canlanmasında Çin Vergi Sisteminin Rolü

Vergi Sorunları Dergisi

Tarih: 2/2004 Sayı: 185 Cilt: 185 Sayfa: 111- EROĞLU ONUR

Katma Değer Vergisi Açısından Fatura veya Benzeri Belge Düzenlenmesinde Vergiyi Doğuran Olay

Vergi Sorunları Dergisi

Tarih: 12/2003 Sayı: 183 Cilt: 183 Sayfa: 198- EROĞLU ONUR

ISSN:1300-89510-1

Uluslararası Bildiriler (4)

ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİNVERGİYİ ALGILAMASI GÖLLER YÖRESİ ÖRNEĞİ

(Tam metin bildiri)

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions 2016-09-28 2016-09-30 AĞCAKAYA SERPİL,EROĞLU ONUR,AYDEMİR Duygu Basım Tarihi : 30.10.2016

Website

Turkish Corporate Tax Law Based on the Free Movement Rights under the Decisions of Court of Justice of the European Union

(Tam metin bildiri)

2015, 9. ISERD International Conference 2015-08-22 2015-08-23 EROĞLU ONUR ISBN:978-93-85465-71-0 Basım Tarihi : 23.08.2015

BALKAN ÜLKELERİ VERGİ SİSTEMLERİNİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ SAĞLANMASI KONUSUNDA GEREKLİLİKLERİ

(Tam metin bildiri)

1. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu 2014-09-03 2014-09-05 AĞCAKAYA SERPİL,EROĞLU ONUR Basım Tarihi : 26.02.2015

Sınır Ticareti Kapsamında Alınan Vergilerin Ekonomik Sosyal ve Mali Etkileri

(Tam metin bildiri)

1.Uluslararası Sınır Ticareti Sempozyumu 2011-11-04 2011-11-06 EROĞLU ONUR Cilt: 1

Ulusal Bildiriler (1)

Türkiye de Servet Üzerinden Alınan Vergiler ve Veraset ve İntikal Vergisinin Kaldırılmasının Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

1.Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı 2008-09-11 2008-09-12 EROĞLU ONUR Cilt: 3

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı

22-07-2022 / 22-07-2025

Bütçe ve Mali Planlama

Bölüm Başkanı

27-06-2022 / 27-06-2025

MALİYE BÖL.

Anabilim Dalı Başkanı

28-06-2021 / 28-06-2024

Mali Hukuk

Anabilim Dalı Başkanı

28-06-2018 / 28-06-2021

Mali Hukuk

Dekan Yardımcısı

28-07-2016 / 28-07-2019

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

22-07-2016 / 22-07-2019

Bütçe ve Mali Planlama

Bölüm Başkanı

27-06-2016 / 27-06-2019

MALİYE BÖL.

Anabilim Dalı Başkanı

28-06-2015 / 28-06-2018

Mali Hukuk

Dekan Yardımcısı

21-05-2015 / 28-07-2016

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dekan Yardımcısı

26-01-2015 / 21-05-2015

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

12-12-2014 / 26-05-2015

MALİYE BÖL.

Anabilim Dalı Başkanı

28-06-2012 / 28-06-2015

Mali Hukuk

Kitaplar (1)

Kurumlar Vergisinde Vergi Planlaması

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ekin Yayınevi ISBN: 978-605-327-006-5 Tarih: 2014

Üniversite Dışı Deneyimler

ADALET BAKANLIGI

2010-0

Bilirkişilik

Vergi Hukuku Uzmanı Bilirkişi