DOÇENT

İsim:

ONUR EROĞLU

Email:

onur_eroglu

Telefon:

0 372 291 1322

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Maliye

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2004-2010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MALİYE (DR)

Yüksek Lisans

2001-2003

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MALİ HUKUK (YL) (TEZLİ)

Lisans

1996-2000

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / MALİYE BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora

(Doktora)

Vergisel uyuşmazlıkların uzlaşma yoluyla çözümünün vergiye gönüllü uyuma etkisi

HAKKI CİBO
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

KAMUSAL BİR DÜRTME ARACI OLARAK OBEZİTE VERGİSİNİN TOPLUM SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PINAR GÜMÜŞOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Anayasa Mahkemesi kararları ışığında anayasal vergilendirme ilkeleri

CANER KOYUNCU
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

İlköğretim çağında vergi algısının incelenmesi: Zonguldak ili örneği

KADİR ÇELİK
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı

Uluslararası Makaleler (12)

Şirketlerde Birleşmeye Yönelik Vergisel Avantajlar

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 2 Cilt: 22 Sayfa: 77-88 EROĞLU ONUR,KURTULUŞ AYDIN FULYA

Endeks:EBSCOhost ISSN:2651-4117

Website

Dijital Ekonominin Getirdiği Vergilendirme Sorunlarının Değerlendirilmesi: Kurumlar Vergisi

Siyaset,Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Tarih: 12/2019 Sayı: 4 Cilt: 7 Sayfa: 59-78 EROĞLU ONUR,AKSU Hüseyin

Endeks:Index Copernicus, EBSCHO ISSN:2147-6071

Dijital Ekonominin Katma Değer Vergisi Açısından Değerlendirilmesi

Yönetim ve Ekonomi

Tarih: 8/2019 Sayı: 2 Cilt: 26 Sayfa: 557-574 EROĞLU ONUR,AKSU HÜSEYİN

Endeks:EBSCO ISSN:1302-0064

UZLAŞMANIN VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMA ETKİSİ:ANKARA’DAKİ SMM, YMM VE SM’LER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Global Journal of Economics and Business Stıdies

Sayı: 15 Cilt: 8 Sayfa: 110-132 EROĞLU ONUR,CİBO HAKKI

Endeks:Index Copernicus ISSN:2147-415X

Website

Obezite Vergisi ve Türk Vergi Sisteminde Obeziteye Yönelik Uygulamalar

ömer halisdemir

Tarih: 4/2018 Sayı: 2 Cilt: 11 Sayfa: 178-194 EROĞLU ONUR,koyuncu caner

Endeks:Art Index (Art Research Database, EBSCO) doi:: 10.25287/ohuiibf.392519

Website

YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE VERGİLENDİRMEDE HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİ

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 12/2015 Sayı: 2 Cilt: 34 Sayfa: 55-93 EROĞLU ONUR,Mecit Kemal

Endeks:EBSCO

Website

Avrupa Birliği nin Balkan Ülkeleri Vergi Sistemleri Üzerindeki Rolünün Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 12/2015 Sayı: 4 Cilt: 20 Sayfa: 123-140 AĞCAKAYA SERPİL,EROĞLU ONUR

Endeks:Econlit, Ebsco

Vergi Planlaması Çerçevesinde Uzlaşma Kurumu

AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tarih: 11/2015 Sayı: 2 Cilt: 11 Sayfa: 233-250 EROĞLU ONUR,Eftekin Ömer Özgür

Endeks:EBSCO ISSN:1306-2174

Website

Evaluation of Turkish Corporate Tax Law under the Principle of Freedom of Establishment

İnternational Tax Journal

Tarih: 11/2014 Sayı: 11 Cilt: 42 Sayfa: 752-761 EROĞLU ONUR

Endeks:International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences

İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi Zonguldak İli Örneği

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tarih: 10/2014 Sayı: 2 Cilt: 4 Kadir ÇELİK, Onur EROĞLU

Endeks:EBSCOhost, Econlit

Vergi Ceza Hukuku Açısından Kanunîlik İlkesi

Eskişehir Osmangazi İİBF Dergisi

Tarih: 12/2013 Sayı: 3 Cilt: 8 Sayfa: 157-180 EROĞLU ONUR

Endeks:EconLit, EBSCO ile Akademia Sosyal Bilimler İndeksi

Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Denetiminde Sayıştay ın Rolünün Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi

Tarih: 7/2013 Sayı: 2 Cilt: 18 Sayfa: 65-84 Tamer BUDAK, Onur EROĞLU

Endeks:Ebscohost, Türkiye Makaleler Bibliyografyası, Asos İndeksi

Ulusal Makaleler (7)

Osmanlı Devleti nin Son Dönemlerinden Cumhuriyet in İlk Yıllarına Kamu Maliyesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2012 Cilt: 12 Sayfa: 57-89 EROĞLU ONUR

Endeks:ulakbim

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Anonim Şirketlerde Pay Senetleri ve Senetlerin Devrinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu

E-Yaklaşım

Tarih: 10/2011 Sayı: 226 Cilt: 226 Sayfa: 741-754 EROĞLU ONUR

Website

Bir Vergi Affı Uygulaması 6111 Sayılı Kanun Kapsamındaki Vergi Cezalarında İndirim

Legal Mali Hukuk

Tarih: 6/2011 Sayı: 78 Cilt: 78 Sayfa: 1547-1559 EROĞLU ONUR

Kümelenme Olgusunun Öne Çıkarılarak Yatırımların Teşvik Edilmesinde İndirimli Kurumlar Vergisi

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Tarih: 2/2011 Sayı: 86 Cilt: 86 Sayfa: 297-313 Şenay SARAÇ, Onur EROĞLU

Bir Güvenlik Müessesesi Olarak Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı

Vergi Dünyası Dergisi

Tarih: 1/2007 Sayı: 305 Cilt: 305 Sayfa: 179-183 EROĞLU ONUR

Çin Ekonomisinin Canlanmasında Çin Vergi Sisteminin Rolü

Vergi Sorunları Dergisi

Tarih: 2/2004 Sayı: 185 Cilt: 185 Sayfa: 111-129 EROĞLU ONUR

Katma Değer Vergisi Açısından Fatura veya Benzeri Belge Düzenlenmesinde Vergiyi Doğuran Olay

Vergi Sorunları Dergisi

Tarih: 12/2003 Sayı: 183 Cilt: 183 Sayfa: 198-205 EROĞLU ONUR

ISSN:1300-89510-1

Uluslararası Bildiriler (4)

ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİNVERGİYİ ALGILAMASI GÖLLER YÖRESİ ÖRNEĞİ

(Tam metin bildiri)

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions 28.09.2016 30.09.2016 AĞCAKAYA SERPİL,EROĞLU ONUR,AYDEMİR Duygu

Website

BALKAN ÜLKELERİ VERGİ SİSTEMLERİNİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ SAĞLANMASI KONUSUNDA GEREKLİLİKLERİ

(Tam metin bildiri)

1. Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu 03.09.2014 05.09.2014 AĞCAKAYA SERPİL,EROĞLU ONUR

Turkish Corporate Tax Law Based on the Free Movement Rights under the Decisions of Court of Justice of the European Union

(Tam metin bildiri)

2015, 9. ISERD International Conference 22.08.2015 23.08.2015 EROĞLU ONUR ISBN:978-93-85465-71-0

Sınır Ticareti Kapsamında Alınan Vergilerin Ekonomik Sosyal ve Mali Etkileri

(Tam metin bildiri)

1.Uluslararası Sınır Ticareti Sempozyumu 04.11.2011 06.11.2011 EROĞLU ONUR Cilt: 1

Ulusal Bildiriler (1)

Türkiye de Servet Üzerinden Alınan Vergiler ve Veraset ve İntikal Vergisinin Kaldırılmasının Değerlendirilmesi

(Tam metin bildiri)

1.Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı 11.09.2008 12.09.2008 EROĞLU ONUR Cilt: 3

Akademik Görevler

DOÇENT

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE BÖLÜMÜ / MALİ HUKUK ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

2013-2013

University of Edinburgh

School of Law

Tax Law

YARDIMCI DOÇENT

2011-2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE BÖLÜMÜ / MALİ HUKUK ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2005-2010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

MALİYE VE EKONOMİ BÖLÜMÜ / MALİYE ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2003-2005

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE BÖLÜMÜ / MALİ HUKUK ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm Başkanı

2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Fakülte Kurulu Üyeliği

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Erasmus Koordinatörü

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Farabi Koordinatörü

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dekan Yardımcısı

2015

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı Başkanı

2012

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

Vergi Planlaması

(Doktora)

VERGİ PLANLAMASI

(Doktora)

Karşılaştırmalı Vergi Sistemleri

(Doktora)

Karşılaştırmalı Vergi Sistemleri

(Doktora)

KARŞILAŞTIRMALI VERGİ SİSTEMLERİ ANALİZİ

(Doktora)

KARŞILAŞTIRMALI VERGİ SİSTEMLERİ

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Vergi Usul Hukuku

(Yüksek Lisans)

Vergi Ceza ve Yargılama

(Yüksek Lisans)

VERGİ USUL HUKUKU

(Yüksek Lisans)

VERGİ HUKUKU

(Yüksek Lisans)

VERGİ DENETİMİ VE RAPORLAMA

(Yüksek Lisans)

TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN ANALİZİ

(Yüksek Lisans)

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE GÜNCEL SORUNLAR

(Yüksek Lisans)

GÜMRÜK MEVZUATI

(Yüksek Lisans)

Avrupa Birliğinde Vergileme

Dersler - Lisans

(Lisans)

Vergi İcra Hukuku

(Lisans)

Vergi Hukuku

(Lisans)

Vergi Ceza Hukuku

(Lisans)

VERGİ İCRA HUKUKU

(Lisans)

VERGİ CEZA HUKUKU

(Lisans)

Uluslararası Maliye

(Lisans)

Türk Vergi Sistemi II

(Lisans)

Türk Vergi Sistemi I

(Lisans)

Türk Vergi Sistemi

(Lisans)

TÜRK VERGİ SİSTEMİ II

(Lisans)

TÜRK VERGİ SİSTEMİ I

(Lisans)

Maliye Teorisi

(Lisans)

Mahalli İdareler Maliyesi

(Lisans)

MALİYE TEORİSİ

(Lisans)

MAHALLİ İDARELER MALİYESİ

(Lisans)

Kamu Bütçesi

(Lisans)

Gümrük Mevzuatı

Kitaplar (1)

Kurumlar Vergisinde Vergi Planlaması

(Bilimsel Kitap)

Basım Sayısı::(1) Yayınevi:: Ekin Yayınevi ISBN: 978-605-327-006-5 Tarih: 2014

Üniversite Dışı Deneyimler

ADALET BAKANLIGI

2010-2013

Bilirkişilik

Vergi Hukuku Uzmanı Bilirkişi / Kamu