DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

İsim:

ÖZGÜR MURAT ÇOLAKOĞLU

Email:

omuratcolakoglu

Telefon:

3233870

Fax:

Yök Akademik Sayfa:

Görüntüle

Çalışma Alanları:

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2011-2016

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DR)

Yüksek Lisans

2006-2009

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ)

Yüksek Lisans

2004-2006

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZSİZ)

Lisans

1995-2001

EGE ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ

Yönetilen Tezler - Doktora
Yönetilen Tezler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Öğretmenlerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'na yönelik farkındalık düzeyleri ve tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

BEYTULLAH AZTEKİN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Türkiye ile Güney Kore'nin fen bilimleri öğretim programlarının karşılaştırılması

FİKRİYE GÖKÇEHAN DUMAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin öz yeterlik inancı kaynakları ve öz yeterlik inançlarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına etkisi

ŞEYDA ARSLAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

(Yüksek Lisans)

Sosyal bilgiler ders etkinliklerinde gazete kupürleri kullanımının öğrencilerin üst bilişsel farkındalık düzeylerine ve derse yönelik tutumlarına etkisi

CEMİL ÇOBANOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

Uluslararası Makaleler (15)

Evaluation of English 9th Curriculum with CIPP Model andStructural Equation Modeling

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 1-9 ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT,EKER CEVAT,Birsen Güneri,AKÇALAN MÜMİNE

Endeks:Index Copernicus ISSN:2148-2888

Website

Effect Of 3D Applications In Organic Chemistry Lesson On Students’ Spatial Ability

Online Science Education Journal

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 5 Sayfa: 1-8 YAVUZ SONER,BÜYÜKEKŞİ CEM,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Endeks:ERIHPLUS ISSN:2548-0065

Website

Ortaöğretim Öğrencileri İçin Değerlendirme Deneyimi Ölçeğini Uyarlama Çalışması

Turkish Studies (Elektronik)

Tarih: 2/2020 Sayı: Volume 15 Issue 1 Cilt: 151 Sayfa: 283-295 KAHRAMAN EMİNE,KORAY ÖZLEM,TURAN SEÇİL,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1308-2140

Website

İlköğretim Öğretmenleri İçin Kaynaştirma Uygulamalarina Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programi Geliştirme Çalişmasi

Turkish Studies-Educational Sciences

Tarih: 11/2019 Sayı: Volume 14 Issue 5 Cilt: 145 Sayfa: 2275-2291 EKER CEVAT,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT,AKÇALAN MÜMİNE,GÜNERİ BİRSEN

Endeks:TR DİZİN ISSN:2667-5609 doi:10.29228/TurkishStudies.25870

Website

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Öz Yeterlik İnancıKaynaklarının Öz Yeterlik İnançları ve Tutumlarını Yordama Gücü

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 6/2019 Sayı: 1 Cilt: 7 Sayfa: 74-83 ARSLAN ŞEYDA,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Endeks:Index Copernicus ISSN:2148-2888

Website

Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Yaklaşımlarını Ölçen Hareket ve Değerlendirme Yaklaşımları Ölçeklerinin Türkçe’ye Uyarlanma Çalışması

Kastamonu Eğitim Dergisi

Tarih: 1/2019 Sayı: 1 Cilt: 27 Sayfa: 15-23 ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT,MAHİROĞLU AHMET

Endeks:TR DİZİN ISSN:2147-9844 doi:10.24106/kefdergi.2154

Website

Öğretmen Adaylarının Çalışma Becerilerine Yönelik Algılarının İncelenmesi (Ereğli Eğitim Fakültesi Örneği)

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2018 Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 303-316 ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT,KARAMEŞE ESMA NUR

Endeks:Index Copernicus ISSN:2148-2888

Website

Adapting the Inventory Measuring the Study Skills Inventory into Turkish on Prospective Teachers

Kastamonu Eğitim Dergisi

Tarih: 7/2018 Sayı: 4 Cilt: 26 Sayfa: 1307-1318 ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT,MAHİROĞLU AHMET

Endeks:TR DİZİN ISSN:1307-1318 doi:10.24106/kefdergi.434175

Website

Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği (EDBÖ) Uyarlama Çalışması

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 8/2015 Sayı: 1 Cilt: 16 Sayfa: 17-30 KAYA BARIŞ,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-2899 doi:10.17679/iuefd.16127895

Website

Prospective Teachers Likelihood of Performing Unethical Behaviors in the Real and Virtual Environments

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Tarih: 2/2015 Cilt: 174 Sayfa: 3441-3446 AKDEMİR ÖMÜR,VURAL ÖMER FARUK,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Endeks:Conference Proceedings Citation Index ISSN:18770428 doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.1016

Website

Diminishing the Undesirable Effects of the Computer Games with the Kinect Sensors

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, TOJQI

Sayı: 2 Cilt: 6 Sayfa: 149-172 AKDEMİR ÖMÜR,VURAL ÖMER FARUK,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT,BİRİNCİ GÜRKAY

Endeks:TR DİZİN ISSN:1309-6591

Website

Türkiye de Eğitim Araştırmalarında Kullanılan Faktör Analizi Tekniğinin İncelenmesi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2014 Sayı: 2 Cilt: 2 Sayfa: 158-167 BÜYÜKEKŞİ CEM,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Endeks:Index Copernicus ISSN:2148-2888

Website

Açımlayıcı Faktör Analiz Sürecini Etkileyen Unsurların Değerlendirilmesi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 12/2014 Sayı: 1 Cilt: 2 Sayfa: 58-64 ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT,BÜYÜKEKŞİ CEM

Endeks:Index Copernicus ISSN:2148-2888

Website

How Differences among Data Collectors are Reflected in the Reliability and Validity of Data Collected by Likert- Type Scales?

Educational Sciences: Theory Practice

Tarih: 10/2014 Cilt: 14 Sayfa: 1-18 KÖKSAL MUSTAFA SERDAR,ERTEKİN PELİN,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Endeks:SSCI ISSN:13030485 doi:10.12738/estp.2014.6.2028

Website

Motıvatıonal Measure of The Instructıon Compared Instruction Based on the ARCS Motivation Theory V S Traditional Instruction in Blended Courses

The Turkish Online Journal of Distance Education

Tarih: 1/2010 Sayı: 2 Cilt: 11 Sayfa: 73-89 ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT,AKDEMİR ÖMÜR

Endeks:The Education Resources Information Center - ERIC, Elsevier ScienceDirect, ISSN:1302-6488

Website

Ulusal Makaleler (2)

Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi

Tarih: 6/2020 Sayı: 1 Cilt: 8 Sayfa: 27-41 BİLGİN OKAN,İNCE MURAT,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Endeks:ASOS Index ISSN:2148-2888

Website

Fen Öğretimine Yönelik Pedagojik Hoşnutsuzluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tarih: 1/2012 Sayı: 2 Cilt: 13 Sayfa: 99-121 ADIGÜZEL SERÇİN,SAKA YAVUZ,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Endeks:TR DİZİN ISSN:1300-2899

Website

Uluslararası Bildiriler (5)

Evaluation of English 9th Curriculum with CIPP Model and Structural Equation Modeling

(Özet bildiri)

5th International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT) 06.11.2019 10.11.2019 Sözlü Sunum ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT,EKER CEVAT,GÜNERİ BİRSEN,AKÇALAN MÜMİNE

Website

Türkiye’de Enerji Tüketiminin Ekonomik Etkilerinin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi

(Özet bildiri)

European Congress of Economic Issues 16.11.2017 18.11.2017 Sözlü Sunum ÇOLAK KEREM,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT

Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Yaklaşımlarının Çalışma Becerileri Ve Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi

(Özet bildiri)

Bilge Kagan 1. Internationel Science Congress 26 - 29 October 2018 in 26.08.2018 29.08.2018 Sözlü Sunum ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT Sayfa:16-16 ISBN:978-605-81106-0-1

Motivational Measure of the Instruction Compared Instruction Based on the ARCS Motivation Theory versus Traditional Instruction in Blended Courses

(Tam metin bildiri)

Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 07.06.2008 13.06.2008 Sözlü Sunum ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT,AKDEMİR ÖMÜR Sayı: 1 Sayfa:48-53

Website

Measuring Motivation in the Instruction Developed for Blended Courses

(Tam metin bildiri)

Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 05.06.2008 13.06.2008 Sözlü Sunum AKDEMİR ÖMÜR,ÇOLAKOĞLU ÖZGÜR MURAT Sayı: 1 Sayfa:10-15 ISBN:978-1-880094-65-5

Website

Akademik Görevler

YARDIMCI DOÇENT

2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2005-2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

2018

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Başkan Yardımcısı

2018

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Dersler - Doktora

(Doktora)

Eğitim İstatistiği

Dersler - Yüksek Lisans

(Yüksek Lisans)

Program Değerlendirme

(Yüksek Lisans)

Eğitimde Yeni Teknolojilerin Kullanımı

(Yüksek Lisans)

Düşünme Becerilerinin Öğretimi

Dersler - Lisans

(Lisans)

İstatistik

(Lisans)

Öğretim Teknolojileri

(Lisans)

Ölçme ve Değerlendirme

(Lisans)

Eğitime Giriş

(Lisans)

Eğitim Bilimine Giriş

(Lisans)

Bilgisayar II

Kitaplar (2)

Eğitimde Güncel Konular ve Yaklaşımlar

(Bilimsel Kitap)

Bölüm Adı: Ters Yüz Edilmiş Öğretim Modeli Editör: Ali Arslan Basım Sayısı::(1) Sayfa::88 100 Yayınevi:: Nobel ISBN: 978-605-7846-93-8 Tarih: 2019

Öğretim İlke ve Yöntemleri

(Ders Kitabı)

Bölüm Adı: Kavram Öğretim Teknikleri Editör: Ali Arslan, Cevat eker Basım Sayısı::(1) Sayfa::183 203 Yayınevi:: Nobel Akademi ISBN: 978-605-320-988-1 Tarih: 2018

Projeler (1)

Organik Kimya Dersine Yönelik Üç Boyutlu Uygulamalarının (3D Printer Pen) Öğrencilerin Kimya Motivasyonlarına ve 3D Algılarına Etkisinin İncelenmesi

ARAŞTIRMA PROJESİ 8 (Tamamlandı) 22.04.2016 - 24.11.2017

Üniversite Dışı Deneyimler

ÇAKABEY KOLEJİ

2003-2004

Tekniker

Donanım ve Ağ iletişiminin sağlıklı çalışması / Diğer